پیام همدردی شورای کشوری اتریش  حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه فراوان از وفات شخصیت مهربان و جلیل القدر مرحوم  محمد علی صافی  خسر رفیق  صفت الله عملیار ،  سکرتر مسوول و عضو بوروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  اگاهی یافتیم .

 انالله و انا الیه راجعون

بدینوسیله مراتب تسلیت و غمشریکی خود  را به رفیق  گرامی عملیار و  جمیع اعضای خانواده شان ابراز نموده و برای متوفا بهشت برین ارزو می نماهیم .

روح شان شاد باد !

 

فاضل دلزاده

ریس شورای کشوری اتریش  حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۱ـ ۲۳۱۲

Copyright ©bamdaad 2020

 

پیام همدردی و تسلیت شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه فراوان خبر مرگ جناب محمد علی صافی، کارمند پیشین بانک یکی از شخصیت های معزز اجتماعی ولایت بلخ ، خسر رفیق صفت الله عملیار عضو شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان و سکرتر مسوول شورای اروپایی حزب را بدست آوردیم .

به نماینده گی از اعضای حزب آبادی افغانستان در کشور ناروی  و از جانب خود نسبت غم وارده به رفیق عملیار گرانقدر، همسر محترم ، خانواده  و همه دوستان شان تسلیت عرض نموده ، برایشان صبرو تحمل آرزو مینمایم.

برای متوفا فردوس برین و روح شاد آرزو دارم.

سید افضل بهار

رییس شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۹ـ ۲۲۱۲

Copyright ©bamdaad 2020

 

پیام تسلیت و همدردی شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان بمناسبت درگذشت پدر بزرگوار خانم رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان 

 

با تالم و تاثر فراوان اطلاع حاصل نمودیم که پدر معزز و مهربان خانم رفیق صفت الله عملیار گرامی به ابدیت پیوسته ، و فامیل و دوستان را به سوگ و ماتم نشانده اند .

محترم محمد علی صافی، یکتن از شخصیت های معزز و بلند مرتبت اجتماعی و یک تن از صادق ترین کارمندان بانک در اداره مربوط وقت خود بودند .

روح و روان شان شاد ، یاد شان گرامی و خاطرات شان مانده گار باد .

بدینوسیله مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را به رفیق گرانقدر صفت الله عملیار ، بازمانده گان ، فامیل و رفقا و دوستان غمبار و به سوگ نشسته شان تقدیم نموده برای مرحومی مغفور جنت فردوس و برای عزیزان شان صبر و شکیبایی آرزو داریم .

 الحکم و الاالله .

 

محمد امین  حکیمی

رییس شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان

 

 

مورخ ، ۲۲ دسامبر ۲۰۲۰ میلادی

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۷ـ ۲۲۱۲

 Copyright ©bamdaad 2020

 

پیام تسلیت شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان بمناسبت وفات پدر بزرگوار خانم رفیق صفت الله عملیار

 

با اندوه و دریغ از خبر وفات مرحوم مغفور محمد علی صافی سابق کارمند بانک و یکی از متنفذین در ولایت بلخ و پدر خانم رفیق گرامی صفت الله عملیار سکرتر مسول در شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان اطلاع حاصل نمودیم .

بدینوسیله عمیق ترین مراتب تسلیت وغمشریکی خویش را به رفیق عملیار محترم ، خانم عزیزشان ، اعضای فامیل غمدیده ، اقارب ، ودوستان آن مرحوم ابراز نموده به آن رفته ایی عزیز بهشت برین ، وبه بازمانده گان شان تحمل وصبر جمیل استدعا مینمایم.

روح شان شاد ویادش گرامی باد!

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغاستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۸ـ ۲۲۱۲

 Copyright ©bamdaad 2020

 

پیام تسلیت شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان به مناسبت وفات مرحوم محترم محمد علی صافی کارمند بانک و از متنفذین ولایت بلخ

 

با تاسف واندوه اطلاع حاصل نمود یم که محترم محمد علی صافی ، سابق کارمند بانک و یکی ازمتنفذین ولایت بلخ پدرخانم رفیق صفت اله عملیارسکرترمسوول شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بنابرمریضی که عاید حال شان بود جهان فانی را وداع و به ابدیت پیوست .

میدانیم که فوت عزیزان فامیل ، خانواده و دوستان اتفاقی است جبران نا پذیروتحمل آن بسیارسخت وجانکاه است .

روان عزیزرفته شاد وجنت فردوس جایگاه شان باد!

 شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان مراتب تسلیت وغمشریکی خود را به مناسبت این اندوه بزرگ به رفیق عملیارگرانقدر، خانم محترمه شان ، فامیل وخانواده داغدار، و دوستان آن مرحومی تقدیم داشته صبروشکیبایی برای شان آرزو مینماید .

روح شان شاد !

 

عبدالاحد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۶ـ ۲۲۱۲

 Copyright ©bamdaad 2020