پیام تسلیت کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان


با کمال تاثراطلاع حاصل نمودیم که خشوی محترم رفیق انجنیر امین پرتوعضو بیروی اجراییه و دارلانشا حزب آبادی افعانستان درکابل جهان فانی را پدرود گفتند۔
کمیته کشوری المان حزب آبادی افعانستان خود را در این اندوه خانواده رفیق پرتوعزیز شریک دانسته به این مناسبت تاثرات عمیق خو یش را ابراز نموده،  برای بی بی حاجی خلدبرین و برای بازمانده گان صبر جمیل آرزو مینماید.
با تقدیم احترام


عبدالاحد شفیعی
مسوول کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۲ـ ۲۶۰۴

 Copyright ©bamdaad 2023

 

پیام همدردی کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان


با تاثر و درد عمیق اطلاع حاصل نمودیم که پدر بزرگوار رفیق عنایت پژوهان گردانی درسرزمین آبایی شان درولایت سمنگان ، از این دیرفانی رحلت نمودند وبه حق پیوستند۔
کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان خود را در این اندوه بزرگ رفیق پژوهان گردانی و خانواده  سوگوارشان سهیم دانسته ، برای قبله گاه بزرگوارشان خلدبرین ، و برای بازمانده گان ، دوستان و نزدیکان شان صبرجمیل آرزو دارد۔.

با احترام،


عبـدالاحـد شفیعی
مسوول کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۱۲۰۴

 Copyright ©bamdaad 2023

 

اطلاعیه مراسم وداعیه و خاکسپاری انجینر سلطان احمد صدیقی

 


 

 اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۴ـ ۰۸۰۴

 Copyright ©bamdaad 2023

 

پیام تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بمناسبت وفات رفیق دوکتور سلیم مجاز 

 

با تاثر و‌تالم فراوان اطلاع یافتیم که رفیق دوکتور محمد سلیم مجاز به اثر مریضی ای که عاید حالش گردیده بود ، در کشور ایالات متحده امریکا داعی اجل را لبیک گفت و به ابدیت پیوست .

رفیق دوکتور محمد سلیم مجاز یکی از حقوقدانان برجسته کشور ، شخصیت علمی ، اجتماعی و ملی کشور بود.او بصفت استاد در فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل کادر های زیاد به جامعه تقدیم نمود ‌ ‌و بعنوان معین وزارت عدلیه  و سمت منشی کمیسیون تسوید قانون اساسی در تدوین قانون اساسی کشور نقش مهمی ادا کرده مصدر خدمات فراوان در این عرصه ها شده بود . سرانجام دوکتور مجاز  یکی از مبارزین سابقه دار نهضت مترقی ، دموکراتیک و روشنگرانه کشور بود و تا آخرین روز های زنده گی خود در عرصه روشنگری فعالیت های خستگی ناپذیر در جلای وطن مینمود . 

نبود دوکتورمجاز فقید یک ضایعه بزرگ نه تنها برای خانواده ، عزیزان و دوستانش بلکه برای جامعه علمی ، اکادیمیک و حقوقی و نهضت مترقی کشور می‌باشد . 

شورای اروپایی ح آ ا بدینوسیله عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا به اعضای خانواده های مجاز و اسپارتک ، بازمانده گان و دوستان مرحومی و جامعه اکادیمیک ‌و روشنفکری افغانستان تقدیم داشته برایشان صبر جمیل خواسته و برای مرحوم دوکتور مجاز فردوس برین از خداوند متعال استدعا کرده روح شانرا شاد میخواهد . 

 داود رزمیار 

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

 اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۱۰۰۴

 Copyright ©bamdaad 2023

 

پیام تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بمناسبت درگذشت رفیق انجنیر سلطان احمدصدیقی

 

مرگ در هر حال آن ناگوار است ،مخصوصا برای کسانی که امیدی به آینده دارند.

با اظهار درد وتالم فراوان اطلاع گرفتیم که رفیق انجنیر سلطان احمدصدیقی یکی از مبارزین راه عدالت اجتماعی وعضو فامیل بزرگوار صدیقی که زنده گی شان عجین شده با مبارزات رهایی بخش ملی واهداف انسان زحمتکش که با تاسف فراوان به اثر حادثه ی ترافیکی جهان فانی رالبیک گفت و به ابدیت پیوست .

شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان خویش را در این اندوه فامیل محترم صدیقی شریک دانسته وعمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا برای رفیق داکتر نثار احمد صدیقی  ، بازمانده گان و تمام اعضای خانواده های صدیقی ، رفقا ،دوستان وعزیران شان ابراز نموده برایشان صبر جمیل و شکیبایی آرزو نموده و برای متوفی خلدبرین از بارگاه خداوند متعال استدعا کرده روح شانرا شاد میخواهد .

                 

داود رزمیار

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۰۳۰۴

 Copyright ©bamdaad 2023