پیام تسلیت وهمدردی کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق انجنیرمحمد عزیز نگهبان

 

با درد و اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق انجنیرعزیزنگهبان، وزیر امور ترانسپورت و هوانوردی ج د ا ، شخصیت مردم دوست و متعهد به اندیشه های دادخواهی و میهن دوستی، یکی ازکادرهای ورزیده حزبی ـ دولتی درعالم مهاجرت داعی اجل را لبیک گفت.

کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان درحالی که نبود ایشان را برای جنبش روشنفکری کشوریک َضایعه جبران ناپذیرمیداند، خود را دراین غم واندوه فامیل محترم نگهبان شریک دانسته و عمیق ترین تسلیت های خویش را ابراز میدارد۔

روح رفیق نگهبان شاد وخاطرات شان جاودانی باد !

 

عبدالاحد شفیعی

مسوول کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۲۹۸۰۱

Copyright ©bamdaad 2023

 

پیام تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

با نهایت تالم و تاسف فراوان اطلاع بدست آوردیم که شخصیت اجتماعی الحاج خانمحمد خان محمدی ـ پدررفیق شیرمحمد محمدی وبرادررفیق انجنیرظاهرخوشیوال نسبت مریضی که عاید حال شان گردیده بود ، روز یکشنبه مورخ ۲۲ جنوری ۲۰۲۳در کشور هالند داعی اجل را لبیک گفت .

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

 مرحوم الحاج خانمحمد خان محمدی یک شخصیت اجتماعی سرشناس ، روشن ضمیر و خدمتگذار صادق وطن بود وعمر پربارش را برای ارزش‌های انسانی وقف کرد. شورای اروپایی ح آ ا عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا بمناسبت وفات الحاج خانمحمد خان محمدی به خانم سهیلا نوری و رفقا هریک انجنیر ظاهر خوشیوال ، فقیر احمد خیر اندیش ، شیر محمدی ، فیض نور ، تمام بازمانده گان و سایر اقارب و دوستان مرحومی تقدیم داشته برای همه شان صبر جمیل خواسته وبرای مرحوم الحاج محمدی بهشت برین از بارگاه خداوند متعال استدعا مینماید. ‎روانش شاد و یادش گرامی باد!

محمد داود رزمیار

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۲۸۰۱

 

Copyright ©bamdaad 2023

 

پیام شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بمناسبت وفات غلام دستگیر پنجشیری

 

دستگیرپنجشیری ازبنیادگذاران و رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان با زنده گی وداع کرد. دستگیرپنجشیری تمام عمرآگاهانه و شریف خودرا درراه بهروزی زحمتکشان افغانستان باصداقت واستواری وقف نمود وتاپایان زنده گی به آرمانهای والای مردم زحمتکش وفادارباقی ماند. اوخواهان زنده گی بهترو آبرومندانه تربرای مردم افغانستان بود وتاحد توان خود دراین راه گام نهاد. دستگیر پنجشری که یکی از هفت تن اعضای اصلی کمیته مرکزی منتخب کنگره بنیادگذارحزب دموکراتیک خلق افغانستان بود، تا پایان فعالیت های سیاسی حزب درمقامات رهبری با کش و قوس ها باقی ماند. دستگیرپنجشیری باسرشت و پرورشی که دریک محیط فرهنگی یافته بود، درطول زنده گی فرهنگی خود خدمات برجسته ای راانجام داد. اونویسنده ای پرشورو شاعر بااحساس مردمی بود. امروزمردم افغانستان با درگذشت غلام دستگیرپنجشیری یکی ازفرهنگیان وسیاستمداران پاک نفس وخوش نیت خود را ازدست داد. خاطره ای را که اهل سیاست درافغانستان ازدستگیرپنجشیری درذهن خود نگه خواهد داشت، خاطره مردی است که باشیوه مردمی به سیاست پرداخت وباصداقت این راه راتا آخربا شوروشیفتگی پیمود.

یاد وخاطره غلام دستگیرپنجشیری خدمت گذارصادق مردم افغانستان گرامی باد!

محمد داود رزمیار

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۲/۱ـ ۲۷۱۲

Copyright ©bamdaad 2022

 

پیام تسلیت کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت برادر رفیق شاه محمود ارغندیوال، یکی از مبارزین راه عدالت اجتماعی

با تاسف اطلاع حاصل نمودیم که محترم همایون ولی ارغندیوال ، یکی از پیشکسوتان ورزش و کپتان اسبق تیم ملی فتبال کشور براثرمریضی که عاید حالش بود درعالم مهاجرت داعی اجل را لبیک گفت.

 ما درحالی که نبود ایشان را برای جامعه ورزشی کشور یک ضایعه بزرگ میدانیم ، تاثرات عمیق کمیته حزبی المان ح آ ا را در زمینه ابراز نموده  روح متوفا را شاد ،  و برای فامیل های شان صبر وشکیبایی آرزومندیم۔

عبدالاحد شفیعی

مسوول کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۲۶۰۱

Copyright ©bamdaad 2023

 

پیام تسلیت کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 با تاثرات عمیق اطلاع یافتیم که رفیق دستگیر پنجشیری یکی از موسسین حزب دموکراتیک خلق افغانستان ویکی از پیشکسوتان مبارزات رهایی بخش ملی ، شاعر و نویسنده با تدبیروهدفمند، درعالم مهاجرت داعی اجل را لبیک گفته وبه رفته گان ما پیوستند.

 کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان در حالی که نبود ایشان را در صفوف مبارزان روشنگرانه وطن و رهایی انسان زحمتکش از یوغ اسارت استثمار واستعمار جهانی یک ضایعه، جبران ناپذیر میداند ، به تمامی رفقا،  دوستان، فامیل ها وعزیزان ابراز تسلیت مینماید.

روحش را شاد ویادش گرامی میخواهیم.

با عرض تسلیت،

عبدالاحد شفیعی

مسوول کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۲/۱ـ ۲۶۱۲

Copyright ©bamdaad 2022