پیام غمشریكی کمیته حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان


با درد و تألم فراوان اطلاع حاصل نمودیم كه درشهرجلال آباد كشورعزیز، برادرزاده رفیق گرامی ولی محمد زیارمل عضو کمیته مركزی و معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به اثر مریضی که عاید حال شان گردیده بود به ابدیت پیوست.
روحش شاد، یاد و خاطراتش مانده گارباد!
اعضای سازمان حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان خود را در این اندوه بزرگ شریک دا نسته ، بدین وسیله مراتب همدردی و تسلیت خود را خدمت رفیق زیارمل گرامی واعضای خانواده های سوگوارشان تقدیم نموده ، درتحمل این غم بزرگ برایشان صبر جمیل و شکیبایی آرزو مینمایند.

حفیظ مصدق

مسوول كمیته حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۴/۳ـ ۱۴۰۱

Copyright ©bamdaad 2024