پیام غمشریکی و تسلیت کمیته حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان

رفقا ودوستان گرامی،

رهروان جنبش دادخواهی کشور،

با درد و دریغ جنبش دادخواهانه کشوریكی دیگر از فرزندان صدیق ، نیک نام ، آگاه  و پرتلاش خود را از دست داد.

رفیق نور احمد نور بروز ۱۷ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی از جمع ما رخت سفر بربسته ، اعضای سازمان حزب آبادی افغانستان درهالند ، رهروان جنبش ترقیخواهی کشور و خانواده مبارز و دادخواه خود را به غم نشاند.  
رفیق نوراحمد نور شخصیت مدبر وخردمند سیاسی کشور، یکی از اساسگزاران حزب دموکراتیک خلق افغانستان ، نماینده منتخب مردم در پارلمان کشور، وزیرامورداخله ، دیپلومات ورزیده و سازمانده آگاه  که منحیث انسان نیکوکار و انقلابی در جامعه  و در بین رفقایش شهرت داشت پیوسته وظایف محوله را با صداقت ، ایمانداری و درهمخوانی با منافع انسان زحمتکش کشور انجام میداد.

 او تا آخرین لحظات حیاتش دریکی ازسازمان های حزبی که از آرمانهای انسانی ح د خ ا الهام گرفته است، در كشورشاهی هالند عضویت داشته ، به مبارزه  سازمانیافته پیگیرانه و با صداقت پابند بود.

رفیق نورفقید یکی ازهواداران نزدیکی و اتحاد نیروهای دموکراتیک و عدالت پسند کشور بوده و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نکرد.

با گرامیداشت از خاطرات فراموش ناشدنی و تلاش های شریفانه رفیق نور احمد نور راهش را پررهرو میخواهیم !

اعضای کمیته حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان خود را در این اندوه بزرگ جنبش دادخواهی کشور شریک دانسته ، بدین وسیله مراتب تسلیت و همدردی خویش را به شمیم جان نورهمسر، آروین جان نور، مینه جان نور و آرمان جان نور فرزندان ، فهیمه جان پوپل و فوزیه جان پوپل خواهران ، برادران و سایر بازمانده گان رفیق نور فقید، هواداران ح د خ ا ، به ویژه رهبری و همه اعضای حزب آبادی افغانستان پیشکش نموده ، در تحمل این غم بزرگ برایشان صبر و شکیبایی آرزو می نمایند .


حفیظ مصدق
مسوول كمیته حزبی حزب آبادی افغانستان مقیم هالند

 

بامداد  ـ ۲/ ۲۴ـ ‍۱۰۰۱

Copyright ©bamdaad 2024