پیام تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

باانده فراوان اطلاع حاصل کردیم که رفیق پرت پال سنگه یکی از رهروان صدیق نهضت ترقی خواه افغانستان ؛ مبارز پیگیر ووفادار به داعیه ء نهصت داد خواهی کشور با کاروان جاودانگان وبه ابدیت پیوسته است . شورای اروپایی ؛ درحالیکه  رحلت نا به هنگام  زنده یاد پرت پال سنگه را درامر مبارزات ترقی خواهانه یک ضایعه بزرگ پنداشته ؛ برای خانواده ؛ بستگان ؛ دوستان ورفقای  مرحومی ؛ صبر وشکیبایی ارزو می برد .   روحش شاد ویادش گرامی باد .

     داکتر حبیب منگل

رییس شورای ارروپایی حزب آبادی افغانستان

پیام تسلیت شورای كشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

با درد و اندوه عمیق اطلاع حاصل نمودیم كه رفیق محترم جنرال اركانحرب طاووس وردک ، شخصیت فرهیخته ومبارز خسته گی ناپذیر و عدالتخواه ، ازجمله نظامیان برجسته اردوی جمهوری دموكراتیک افغانستان نسبت مریضی كه عاید حال شان بود جهان فانی را وداع  گفته و به ابدیت پیوست .

روح شان شاد ، یاد و خاطرش گرامی باد !

 شورای كشوری المان حزب آبادی افغانستان مراتب تسلیت و غمشریكی خویش را به فامیل محترم شان ، رفقا و دوستان ابراز داشته ، صبر و شكیبایی برای شان آرزو مینماید .

 

عبدالاحد شفیعی

رییس شورای كشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۴ـ ۱۱۰۱

Copyright ©bamdaad 2021

 

پیام تسلیت شورای کشورهالند حزب آبادی افغانستان بمناسبت وفات رفیق ارجمند پرت پال سنگ

 

با عالم اندوه اطلاع حاصل نمودیم که رفیق ارجمند پرت پال سنگ درکشورانگلستان درگذشت.

رفیق پرت پال یک شخصیت فرزانه و یک حزبی شجاع و وفادار به آرمانهای حزبش بود.

 بخاطر این غم بزرگ به فامیل مذکور، اعضای حزب آبادی افغانستان، رفقا و بازمانده گان شان اظهار تسلیت نموده، ودرغم شان خویشتن را شریک میدانیم .

روح و روان این رفیق محبوب ما شاد و یادش جاویدان باد!

 

محمد سرور زهتاب

 رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۱۰۰۱

Copyright ©bamdaad 2021

 

 

پیام تسلیت شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان


 

با درد واندوه عمیق اطلاع حاصل کردیم که رفیق پرت پال سنگ ، مبارز راستین و پیگر حزب ما وعضوجنبش مترقی جوانان کشور در بین ما نیست ، جهان فا نی را وداع  ، وبه ابدیت پیوست.

رفیق پرت پال سنگ اضافه ازنیم قرن عمراش را وقف مبازه درراه تحقق آرمان ملت مظلوم و زحمتکش نموده ، با بیعدالتی ها رزمیده ، و درتاسیس انجمن های جوانان اهل هنود نقش بسزایی ادا کرده است . رفیق پرت پال سنگ مبارزمتین ، استوار، پیگیر، صمیمی و خوش قلب بود .

 شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان بدینوسیله مراتب تسلیت وغمشریکی خویش را به فامیل وخانواده محترم و داغدیده رفیق پرت پال سنگ ، رفقا و دوستان ابراز داشته ، برای شان صبر و شکیبایی آرزو مینماید .

رفیق پرت پال، روانت شاد !

یاد وخاطرات بما مانده گاراست .

 

عبدالاحد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۱۱۰۱

Copyright ©bamdaad 2021

 

 

پیام تسلیت دارالانشای حزب آبادی افغانستان

 

با تاسف اطلاع حاصل نمودیم که الحاج صوفی عبدالاحمد استالفی شخصیت اجتماعی و معزز ولسوالی استالف ، مامای رفیق اخترمحمد عضو بیروی اجراییه و معاون شعبه آموزش سیاسی  و تبلیغ حزب آبادی افغانستان ، و پسر مامای رفیق غلام حیدر عضو هیات رهبری کمیته ولایتی کابل حزب آبادی افغانستان داعی اجل را لبیک گفته و به رحمت الهی پیوسته اند .

انالله و انا الیه راجعون

دارالانشای حزب آبادی افغانستان به نماینده گی از اعضای حزب، مراتب تاثر و تسلیت خود را ابراز نموده ، خدمت رفیق اختر و رفیق حیدر ، فامیل معزز شان، دوستان و اقارب مرحومی و مردم شریف استالف ابراز نموده برای آنها صبر جمیل آرزو و به متوفی بهشت برین استدعا مینماید .

 

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

نوت:

نسبت وفات الحاج صوفی عبدالاحمد استالفی به اطلاع دوستان رسانیده میشود که جنازه فردا یکشنبه ۲۰ جدی ۱۳۹۹ ساعت یک ونیم ازمنزل شان واقع سرک پنجم تایمنی (سرک مسجد حاجی محمد داد ) برداشته شده و بعد از ادای نمازجناز به ساعت سه بجه قبل از ظهر در آرامگاه پُل باجل ولسوالی استالف به خاک سپرده میشود

فاتحه مردانه به روز دوشنبه ۲۱ جدی از ساعت ۱:۳۰ تا ۳ بعد از ظهر در مسجد محمد مصطفی (ص) واقع بلاکهای شاروالی کلوله پشته و فاتحه زنانه در منزل شان واقع سرک پنجم تایمنی گرفته میشود.

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۰۹۰۱

Copyright ©bamdaad 2021