پیام تسلیت شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

با تاثر فراوان اطلاع حاصل نمودیم که مرحومه مرغوبه صالح ، خواهر بانوهای عزیز رفیق وحیده جان واصل  و رفیق شیما جان کریم ، این جهان را وداع گفته است .

بدین وسیله عمیقترین مراتب غمشریکی و تسلیت خویش را به رفقای گرانقدر احسان واصل و حیات کریم شوهران همشیره متوفا ، محترم محراب صالح شوهر ، ارجمندی ها شگوفه صالح ، یاسمین صالح  و داود صالح فرزندان ، محترم عبدالوحید سعد زوی برادر،  و باقی فامیل های  صالح ، واصل و کریم ابراز نموده ، صبر جمیل ، تحمل و شکیبایی برای شان تمنا داریم .

جنازه مرحومه روز پنجشنبه ۲ اپریل سالجاری ساعت ۲ بعدازظهر درکشور جرمنی به آدرس ذیل بخاک سپرده میشود :

Stakelberg 12

  41065 Mönchengladbach

Deutschland/ Germany

 

قابل یادهانی است که محدویت های مبنی بر شیوع ویروس کرونا در مراسم تدفین ازقبل قابل درک است و معذرت دوستان گرامی هم در این رابطه پذیرفتی میباشد.

روح شان شاد ویادش گرامی باد!

 بنماینده گی از رفقای شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۳۱۰۳

 

Copyright ©bamdaad 2021

 

پیام همدردی شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه فراوان خبر درگذشت محترم الحاج عبدالغفور سابق کارمند بانک تجارتی ، خسر رفیق فاضل دلزاده ، رییس شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانتسان را بدست آوردیم .

بدینوسیله مراتب تسلیت وغمشریکی خود را خدمت رفیق دلزاده گرامی ، همسر و خانواده  سوگوار شان ابرازنموده ، برایشان صبرو شکیبایی آرزو دارم.

 

سید افضل بهار

رییس شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۲۶۰۳

 

Copyright ©bamdaad 2021

 

پیام همدردی شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان

 


سپهسالار درگذشت!

نبی عظیمی فاتح میدانهای نبرد، سرکوبگر بیرحم خاینین ، کودتاچیان و متجاوزین پنجابی پاکستانی درگذشت.

فقید عظیمی با قامت بلند در دوران زنده گی با تفنگ وقلم از منافع مردم و منافع ملی شجاعانه دفاع کرد .سپهسالارعظیمی جایگاه پرازافتخار و وزین در تاریخ معاصر کشورما داشته و دارد.

یاد و خاطرات شان گرامی باد!

 

عبدالرحیم لطیف زی

رییس شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۳ـ ۰۸۰۳

Copyright ©bamdaad 2021

 

 پیام همدردی شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

 

با کمال تاسف از درگذشت شخصیت مهربان و جلیل القدر مرحوم الحاج عبدالغفور سابق کارمند بانک تجارتی ، خسر رفیق گرانقدر فاضل دلزاده  رییس شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان اطلاع حاصل نمودیم .

یادش گرامی و بهشت برین جایش باد !

شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان درگذشت این شخصیت معزز را برای رفیق دلزاده ، همسر و فرزندان شان ، و برای همه بازمانده گان آن مرحومی تسلیت گفته ، خود را در این غم بزرگ شان شریک میداند.

بدینوسیله برای رفیق گرامی فاضل دلزاده و اعضای خانواده شان شکیبایی ، سلامتی و زنده گی با سعادت آرزو مینمایم.

 

شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۲۳۰۳

Copyright ©bamdaad 2021

 

 

پیام تسلیت کمیته حزبی شهرکابل حزب آبادی افغانستان

 

بادرد واندوه فراوان خبر مرگ نابهنگام رفیق سترجنرال محمد نبی عظیمی سابق معاون وزیر دفاع وقوماندان گارنیزیون ولایت کابل رادریافتیم .

رفیق عظیمی یک نظامی شجاع ،جسور وکارکشته درعرصه اردو و سیاست کشور بشمار می رفت.وضمناْ نویسنده چیره دست ، توانا و خدمت گذار مردم  و مدافع سرسخت وطن بود .

کمیته حزبی شهر کابل حزب آبادی افغانستان  درگذشت موصوف را ضایعه بزرگ‌ برای خانواده اردو ومردم افغانستان دانسته ، بدینوسیله مراتب تسلیت عمیق خویش را به فامیل محترم، اقارب ، دوستان و رفقای همرزم شان ابرازداشته و برای مرحومی جنت برین و روح شاد استدعا می نماید.

 

(شعبه آموزش سیاسی وتبلیغ کمیته حزبی شهرکابل حزب آبادی افغانستان)

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۲ـ ۰۶۰۳

Copyright ©bamdaad 2021