پیام تسلیت شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان بمناسبت وفات رفیق سترجنرال ارکان حرب محمد نبی عظیمی

 

با اندوه و تاثرعمیق اطلاع یافتیم  که رفیق مرحوم  ارکان حرب ستر جنرال محمد نبی عظیمی قبلاْ معاون وزارت دفاع جمهوری افغانستان و قوماندان عمومی گارنیزیون ولایت کابل در اثر سکته مغزی در کشور ازبکستان جهان را وداع گفته است.

رفیق مرحوم عظیمی برعلاوه یی که یک نظامی کارکشته در فن حرب بشمار میرفت ، در عرصه ادبیات شناسی و نویسنده گی ید طولا داشته واثار گرانبهایی از خود بجا گذاشته است. او در رزم و پیکارعلیه یوغ استعمار، و درجنگ و مبارزه در برابر افراطیون مذهبی کارنامه هایی را ثبت تاریخ کشور کرده اند .

بدینوسیله مراتب عمیق تسلیت خویش را به فامیل شان ، اقارب و رفقای همرزم ابراز داشته ،  برای اعضای محترم خانواده ، نزدیکان و رفقا صبروشکیبایی آرزو می برم .

یاد کارنامه هایش جاودان و روحش شاد و آرام !

 

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۰۳۰۳

Copyright ©bamdaad 2021

 

پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق سلام جان

 

با تاسف عمیق خبردرگذشت روانشاد معین صاحب سلام جان ، یکی از شخصیت‌های برجسته سیاسی کشورکه بیش ترازپنجاه سال ازعمراگاهانه و پربارخود را وقف خدمت به حزب و مبارزه در راه ایجاد تغیرهای مترقی بنیادی درافغانستان کرد ، را بدست آوردیم . رفیق سلام جان مبارز پرشور راه پیشرفت ، رفاه و نیک ‌بختی مردم و میهنش بوده و پیوند نزدیک و انکارناپذیری با تاریخ پُرغرور حزب اش داشته و تا آخر زنده گی منحیث انسان خدمتگزار صدیق وطن با اندیشه ها و آرمان دادخواهانه وفادارماند.

به همین مناسبت، همدردی صمیمانه و قلبی اعضا وهیات رهبری حزب آبادی افغانسنان را به رفیق ملیحه جان سلام همسرمهربان ، و فرزندانش هریک رفیق نیلاب موج سلام ، بانو لونا سلام  و جمیل سلام ، همرزمان و دوستان رفیق فقید سلام جان به خصوص رفقای شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان تقدیم می ‌کنم.

مطمین هستم که آرمان‌های شریف رفیق فقید ما برای همیشه زنده خواهد ماند.

یاد کارنامه های درخشانش همیش باد !

 

بادرودهای رفیقانه

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبای افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۰۲۰۳

Copyright ©bamdaad 2021

 

پیام همدردی شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

 

با کمال تاسف اطلاع حاصل نمودیم که برادر ارجمند رفیق دین محمد اچکزی ، رییس شورای ایالتی  ویانای حزب آبادی افغانستان  داعیه اجل را پذیرفته و با دنیای فانی وداع نموده است .

انالله و انا الیه راجعون

اعضای شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان خود را در این سوگ جانکاه شریک دانسته و مراتب تسلیت و همدردی خود را به رفیق اچکزی و خانواده گرامی شان ابراز میدارد .

 روح متوفا شاد، و بهشت برین نصیب اش باد !

 

فاضل دلزاده

رییس شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۲۵۰۲

Copyright ©bamdaad 2021

 

پیام همدردی شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

با درد واندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق محترم سلام ، قبلا معین وزارت تجارت به نسبت مریضی طولانی که داشتند دیشب دریکی از بیمارستان های شهرهامبورگ جان به حق سپردند.

انا الله و انا الیه راجعون !

رفیق سلام انسان متین، دلیر و وفادار به آرمانهای زحمتکشان کشور بوده ، یکی از همراهان وایجاد گران جنبش دموکراتیک کشور و دوست نزدیک رفیق ببرک کارمل رهبرحزب بودند.

ایشان درتمام وظایف محوله چه درداخل ودرخارج از کشوربا صداقت ودست پاک کار وخدمت نموده اند.

رفیق سلام ازجمله موسسان سازمان حزبی ما درهامبورگ میباشند.

بدینوسیله از نام خود و شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان به فامیل محترم ، وابسته گان و همرزمان شان تسلیت عرض میدارم .

خاطرات شان گرامی و روح شان شاد باد !

 

عبدالاحد شفیعی رییس

شورای المان حزب آبادی افغانستان

 

یادآوری : تاریخ و محل برگزاری مراسم خاکسپاری و عزاداری بعدا اعلان میگردد.

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۰۱۰۳

Copyright ©bamdaad 2021

 

پیام تسلیت اعضای شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

با تاسف عمیق اطلاع حاصل نمودیم که مرحوم انجنیر حلیم بیات قبلاْ کارمند ریاست انجنیری ولایت بلخ و شوهر همشیره رفیق گرانقدر مصطفی روزبه سر پرست مسوول حزبی ولایت هالند جنوبی ، به تاریخ ۱۹ فبروری سال روان در کشور جرمنی وفات و بخاک سپرده شده است .

بدینوسله به رفیق گرامی مصطفی روزبه ، جمیع اعضای فامیل ، اقارب و دوستان آن مرحوم ابراز تسلیت  نموده ، و به ایشان توان و صبر وشکیبایی مزید آرزومندیم .

 

روح و روان آن رفته یی عزیز شاد و ارام باد، ویاد شان گرامی !

 

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۲۱۰۲

 

Copyright ©bamdaad 2021