پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت وفات غلام فاروق قناعی

 

با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق غلام فاروق قناعی شخصیت نیکنام اجتماعی و فرهنگی هرات سرای فانی را ترک گفته ، به جاودانگی پیوسته است.

رفیق قناعی منحیث انسان آگاه ، مهربان ، متواضع و صادق بیشترین سالهای زنده گی  پرثمرخود را وقف مبارزه در راه دموکراسی ، عدالت اجتماعی و خدمتگذاری به مردم و میهن نمود.

روحش شاد و یادش گرامی باد !

 حزب آبادی افغانستان با شناخت ازکارنامه های پرافتخار، زنده گی شرافتمندانه و مبارزات خستگی ناپذیر زنده یاد قناعی ، نبود فزیکی او را ضایعه بزرگ دانسته و جایش را در میان مبارزان نهضت دموکراتیک و دادخواه کشورخالی می یابد.

با ابرازتسلیت وغمشریکی به خانواده سوگوارقناعی، برای بازمانده گان و همرزمان رفیق جانباخته صبر وشکیبایی آرزو می کنیم .

 با حرمت فراوان ،

حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۴/۱ـ ۲۱۰۲

Copyright ©bamdaad 2024