پیام همدردی شورای سراسری حزب آبادی افغانستان در امریکا به مناسبت درگذشت رفیق نوراحمد نور

با درد و افسوس تمام خانواده بزرگ جنبش روشنگری افغانستان یکی از پایه گذاران برجسته و نامدار خود را از دست داد . رفیق نور احمد نور که از ایام جوانی در کنار انگشت شمار رسالتمندان نهضت ترقیخواهی کشور قرار گرفت و صدای آزادی ، ترقی ، دموکراسی و عدالت خواهی را به اهتزاز در آورده و آنرا رشد و تکامل بخشید و یکجا با همسنگران متعهد راه شان ، حزب عزیز ما را به یک حزب بزرگ و سراسری با خردمندی تشکیلاتی و نظامی شهره کشور و منطقه ساخت. این ابر مرد مبارزه به درستی دریافته بود که راه مبارزه صخره سنگ است و سخت دشوار ، بدین لحاظ مدبرانه و استادانه راه مبارزه پیگیر و رسالتمند را برگزید و از دهلیز مبارزه دشوار ، مستدام و خستگی ناپذیر راه رهایی انسان زحمتکش کشور را از درد و ستم و بیداد و رفتن به شاهراه ترقی ، دموکراسی و عدالت جستجو می ‌کرد بدین لحاظ برای پرورش کادرهای متعهد و رسالتمند در نهاد های ملکی و نظامی حزب با خردمندی و حوصله مندی تمام پرداخت و امروز خوشبختانه حزب عزیز ما از بهترین و متخصص ترین کادرها بر خوردار است هیچ جریانی در کشور به توانایی کادر ها و صفوف حزب عزیز ما در ساختارهای حزبی و تخصصی و دولتی نبوده و نخواهد بود .

در چنین موقع که ما با پیکر رفیق نور احمد نور عزیز وداع می‌ کنیم و یاد این رفیق مهربان صمیمی و پرلطف خود را گرامی میداریم و کارنامه های درخشانش را ثبت تاریخ حزب خود میسازیم ، به همه اعضای حزب عزیز و پرافتخارخود صدا میکنیم که به شکست و ریخت پایان داده و برای خشنودی روح بزرگ رفیق کارمل عزیز و سایر رهبران و بزرگان و شهیدان عزیز حزب خود و رهروان رسالتمند حزب خود تجدید پیمان کنیم که حزب عزیز خود را از هر زمان دیگر منظم تر و متشکل تر بسازیم و برای نجات وطن از سیاه ترین مرحله تاریخ آن مشارکت نماییم .

روح رفیق نورعزیز ما شاد و به خانواده بزرگ رفیق نور ، جنبش های ترقیخواهی کشور و مردم زحمتکش افغانستان این ضایعه بزرگ را تسلیت میگوییم .

 

 

از طرف شورای سراسری حزب آبادی افغانستان در امریکا

 

 بامداد  ـ ۲/ ۲۴ـ ‍۰۹۰۱

Copyright ©bamdaad 2024