پیام تسلیت کمیته حزبی کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترم الحاج محمد امین پیشه ور، شخصیت اجتماعی کشور مقیم درامريکا خسربره رفیق گرانقدرعباس دهاتی و شوهرهمشیره رفیق محترم اسد رهیاب در اثر مریضی که داشتند داعی اجل را لبیک گفته و به جمع رفته گان پیوستند.

ما اعضای کمیته حزبی کشوری هالند حزب آبادی افغانستان خود را در این اندوه  بزرگ شریک دانسته ، به رفیق دهاتی گرامی ، رفیق رهیاب عزیز ، فامیل های محترم شان و همه بازمانده گان متوفا قلباْ عرض تسلیت نموده ، برایشان صبر جمیل و شکیبایی آرزو مینماییم.

روح پیشه ور بزرگوار شاد ، یادش گرامی و جاویدان باد!

با حرمت فراوان،

حفیظ مصدق

مسوول کمیته کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۳/۱ـ ۲۸۰۹

Copyright ©bamdaad 2023

 

پیام همدردی حزب آبادی افغانستان

 

با تاثرو اندوه فراوان از وفات مادر مهربان رفیق میرسلام ساپی و محترم دگروال محمد کبیر ساپی اطلاع حاصل نمودیم .

انالله واناالیه راجعون

درحالیکه خود را در این غم بزرگ رفیق گرانقدرو معزز میرسلام ساپی و خانواده سوگوارساپی شریک میدانیم ، در تحمل این غم بزرگ برایشان صبر و شکیبایی طلب مینماییم.

از بارگاه خداوند متعال برای مرحومی بهشت برین آرزو کرده ، روح شانرا شاد وغریق رحمت حق میخواهیم.

 

با حرمت فراوان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۳/۱ـ ۱۸۰۹

Copyright ©bamdaad 2023

 

پیام تسلیت کمیته کشوری المان حزب آبادی افعانستانبا تاثروتالم فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترم رفیق نورمنگل، یکی از مبارزان نستوه و پیگیر آرمان های دادخواهی و عدالت اجتماعی صبح دیروز مورخ ششم ماه جولای میلادی در کشور سوییس به ابدیت پیوسته ، با مرگ نابهنگام خود خانواده ، رفقا و دوستان شانرا در سوگ نشاند.
کمیته کشوری المان حزب آبادی افعانستان خود را دراین غم جانکاه شریک دانسته ،عمیقترین تاثرات و تسلیت خود را خدمت خانواده سوگوارشان به خصوص رفیق گرانقدر و معزز اسد منگل ،  رفقا و دوستان ابراز میدارد.

روح و روان رفیق ما شاد وخاطراتش جاودانه باد !

 

عبدالاحد شفیعی
مسوول کمیته کشو ی المان حزب آبادی افعانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۱۰۰۷

 Copyright ©bamdaad 2023

 

پیام همدردی حزب آبادی افغانستان

با اندوه فراوان ازمرگ نابهنگام و زودرس حمید حسین ساحل ، فرزند رفیق هادی جنگیالی بشرمل اطلاع حاصل نمودیم.

بدین وسیله مراتب تاثرات عمیق خود را خدمت رفیق گرانقدر دوکتورمرتضی کیوان و خانواده سوگوار بشرمل ابراز نموده، در تحمل این غم بزرگ برایشان صبر و شکیبایی آرزو مینمایم .

 

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۰۴۰۸

 Copyright ©bamdaad 2023

 

پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق نور منگل


 

با درد و اندوه اطلاع حاصل نمودیم که رفیق نورمنگل ، ژورنالیست و مبارز پرتلاش راه حق وعدالت اجتماعی، برادر رفیق گرانقدر اسد منگل شخصیت محترم اجتماعی و مردمی ولایت پکتیا ، بروز پنجشنبه ۶ جولای سال روان میلادی در کشورسوییس جان به جان آفرین سپرده با مرگ زودرس خود خانواده و دوستان را درسوگ نشاند.

به مناسبت این غم بزرگ خانواده معزز منگل مراتب همدردی خود و حزب آبادی افغانستان را خدمت همرزم محترم ما رفیق اسد منگل و خانواده سوگوار شان ابراز نموده ، درتحمل این غم بزرگ برایشان صبروشکیبایی آرزو مینمایم.

 

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۴ـ ۰۷۰۷

 Copyright ©bamdaad 2023