پیام تسلیت شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 با درد و اندوه اطلاع حاصل نمودیم که رفیق سیدمیرحسین شاه احمدیار ازجمله رفقای عزیز ومهربان ما دنیای فانی را وداع و به ابدیت پیوست .

روانش شاد باد!

 کمیته اجرایبه شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان تسلیت قلبی خویش را به فامیل محترم شان ، اقارب ، دوستان و رفقا ابراز داشته ، برایشان صبر و شكیبایی آرزو مینماید.

یاد وخاطرات رفیق احمدیار مانده گار باد !

بااحترام

عبدالاحد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۱۸۰۱

Copyright ©bamdaad 2021

 

 

پیام تسلیت اعضای شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه فراوان از خبر وفات مرحومه  همشیره  بزرگوار رفقای گرانقدر یاسین صادقی ، نسیم  صادقی و ناصر صادقی  اطلاع حاصل نمودیم .

بدینوسیله به رفقای محترم ، اعضای فامیل متوفا ، رفقای گرامی همایون صادقی برادر زاده ، انجنیر شریف رفیق ، بشیر رفیق ، بصیر رفیق و نثار رفیق پسران کاکای مرحومه ، اقارب و دوستان متوفا تسلیت عرض نموده و خویشتن را دراین غم شریک دانسته ، برای شان صبر وشکیبایی آرزو مینمایم.

روح مرحومه مغفوره  شاد باد!

 

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند  حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۱۶۰۱

Copyright ©bamdaad 2021

 

پیام همدردی دارالانشای حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه بی پایان ازسفربی برگشت رفیق انجنیر لمراحمد لمر ، وزیر پیشین وزارت صنایع خفیفه و ‌‌موادغذایی جمهوری دموکراتیک افغانستان اطلاع حاصل کردیم.

رفیق انجنیرلمر، یکی ازچهره های درخشان و مردمدوست دولتداری تاریخ معاصر کشور بوده و با تکیه بر دانش فنی و صداقت وظایف محوله را به سود مردم واعتلای کشورانجام داد.

رفیق لمراحمد لمرازعنفوان جوانی سرنوشت خود را با جنبش دادخواهی و روشنگری کشور گره زده در سراسر زنده گی پرثمر و اگاهانه در راه رشد و اعتلای جنبش دادخواهی کشور تلاش نمود.

دارالانشای حزب آبادی افغانستان فقدان رفیق لمراحمد لمر را ضایعه جبران ناپذیر دانسته ، مراتب همدردی وغمشریکی خود را با خانواده درد دیده و بازمانده گان ، و رهروان جنبش داد خواهی و روشنگری کشور ابراز میدارد.

روحش شاد ونامش جاودان باد!

 

بااحترام

 پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۲ـ ۲۹۰۱

Copyright ©bamdaad 2021

 

پیام تسلیت و همدردی شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

با تاثرو اندوه  فراوان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق انجینرلمر احمد لمر ، همکار پرتلاش و وزیر پیشین وزارت صنایع خفیفه و ‌‌موادغذایی جمهوری دموکراتیک افغانستان جهان فانی را وداع  گفته و به ابدیت پیوستند .

رفیق لمر شخصیت فرهیخته ومبارز خسته گی ناپذیر آرمانهای دموکراسی ، عدالت و پیشرفت بوده ، و زنده گی خود را وقف منافع مردم نمود.

درگذشت این انسان نیکوکار را ضایعه بزرگ دانسته ، بدینوسیله برای دوستان ، خانواده محترم بخصوص بشیرجان و نصیرجان لمر، زمرجان لمر و سایر بازمانده گان وهمرزمانش تسلیت عرض نموده، برایشان صبر و شکیبایی آرزو مینمایم.

روح اش شاد ، یاد وخاطرات نیکویش گرامی باد !

 

سید افضل بهار

رییس شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۲ـ ۰۲۰۱

Copyright ©bamdaad 2021

 

پیام تسلیت شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان
بمناسبت درگذشت رفیق پرت پال سنگ!


با دریغ و درد از درگذشت رفیق پرت پال عضو حزب آبادی افغانستان و یکی از رهروان راه دادخواهانه و ترقیخواهانه کشور با خبر شدیم.

این ضایعه را به خانوداه مرحومی ،رفقای حزب آبادی افغانستان و دوستان و خویشاوندان شان بدینوسیله تسلیت عرض مینماییم.
روحش شاد و راهش پر راهرو!


دیپلوم انجنیر ضیاالحق مومنی
رییس شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۱۲۰۱

 

Copyright ©bamdaad 2021