پیام تسلیت کمیته حزبی فنلند حزب آبادی افغانستان

به تاسف واندوه فراوان یکی از فعالان جنبش مترقی و عدالتخواه کشور ما رفیق غلام جان « عیار » گرامی زنده گی را پدرود گفت.

روحش شاد و یادش گرامی باد!

عیارعزیزما یک انسان نهایت شریف، دارای اخلاق و کرکتر عالی انسانی که به عیاری وجوانمردی شهرت داشت ، یک وطنپرست واقعی بود، آرمانش سعادت و خوشبختی انسان زحمتکش بود که تمام زنده گی پربارخویشرا درراه خدمت به وطن و خوشبختی مردم وقف نمود . نبود چنین شخصیتی ضایعه جبران ناپذیر برای خانواده، دوستان وهمچنان برای مبارزان همرزمش و جامعه روشنفکری افعانستان است. به همین مناسبت کمیته حزبی فنلند حزب آبادی افغانستان عمیقترین تاثرات وهمدردی خویش را به خانواده و فرزندان مرحومی ابراز داشته ، صبر وشکیبای برایشان آرزومینماید .

روح رفیق عیار گرامی شاد ، خاطراتش جاودان وبهشت برین جایگاهش باد!

 

لطیف زی

مسوول کمیته حزبی فنلند حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۲/۱ـ ۱۶۱۲

Copyright ©bamdaad 2022

 

پیام تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه و تاسف فراوان از درگذشت مرحومه لطیفه امین کارمند اسبق د افغانستان بانک ، خیاشنه رفیق آدینه سنگین آگاهی یافتیم.

شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان ، ضایعه درگذشت والده فرید شیرزاد را به خانواده های محترم سنگین ، بارک ، دهنشین ، پیکارگر ، سایراقارب و دوستان مرحومه تسلیت گفته برایشان صبر و شکیبایی مسئلت نموده وبرای مرحومه لطیفه امین از بارگاه خداوند متعال بهشت برین آرزو کرده ، روح شانرا شاد میخواهـد.

 

داود رزمیار

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۲/۲ـ ۱۰۱۲

Copyright ©bamdaad 2022

 

پیام تسلیت کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

بادرد والام فراوان اطلاع یافتیم که یکی از پیشکسوتان علم، فرهنگ و دانش معاصر، و یکی از اکادمیسین های متعهد کشور ،محترم اکادمیسین داکتر اسدالله حبیب از این جهان رحلت نموده رفقا و رهروان راه روشنگری جامعه ما را تنها گذاشتند.

کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان نبود این شخصیت برازنده و پژوهشگر توانا ، بیدل شناس نامدار، نویسنده و شاعر مردمی را برای جامعه فرهنگی کشور و منطقه یک ضایعه جبران ناپذیر میداند .

بدینوسیله به همراهان، خانواده سوگوارحبیب و جامعه فرهنگی کشورتسلیت عرض نموده، خویش را در این اندوه بزرگ شریک دانسته ، و بر ای همه صبر وشکیبایی آرزو مینمایم.

 

با درود،  

عبدالاحد شفیعی

مسوول کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۲/۵ـ ۲۶۱۱

Copyright ©bamdaad 2022

 

پیام تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

‎با نهایت تآلم وافسوس ازوفات اکادیمسین دوکتوراسدالله حبیب قبلا رییس اتحادیه نویسنده گان و رییس پوهنتون ‌کابل و بیدل شناس معروف کشور باخبر شدیم . مرحوم ‌دوکتوراسدالله حبیب ، شخصیت برجسته و فرهیخته فرهنگی ، دانشمند ، شاعرو نویسنده توانای کشور بود که عمر پربار خویشرا در خدمت فرهنگ ، زبان و ادبیات کشور صرف کرده مرگش یک ضایعه بزرگ و جبران ناپذیر در عرصه های ادبیات ، فرهنگ و روشنگری محسوب میگردد.

شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تأثرات عمیق خویش را نسبت مرگ این درخت از کاج بلند وافتخار ادبیات معاصر افغانستان را به مردم فرهنگ دوست افغانستان، وابستگان عالم ادب، فرهنگ وهنرو سیاست؛ رفقا و هواداران ، اعضای خانواده وبازماندگان شان تسلیت گفته شادمانی روح آن عزیز گرامی ازدست رفته را خواهانیم. ‎انبوه خدمات وآثار هنری اش مصداق خیر ماندگار و تسلی بخش فقدان آن چهره ماندگار باد ! ‎

روانش شاد و یادش گرامی باد! ‎

محمد داود رزمیار

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۲/۲ـ ۲۷۱۱

Copyright ©bamdaad 2022

 

پیام تسلیت کمیته حزبی کشور هالند حزب آبادی افغانستان بمناسبت وفات رفیق صالح محمد زیری

با کمال تاسف وفات رفیق مرحوم و گرامی صالح محمد زیری یکی از موسسین و پیشگامان حزب را دریافت نمودیم  ،رفیق زیری مرد آگاه و متواضع  بود که در راه تعالی و جنبش ترقیحواهانه در کشور ، ومبارزه علیه ظلم وبیعدالتی درطول حیاتش ازهیچ تلاشی دریغ نورزیده است . همچنان با درد وانده که در راه مبارزه با بیرحمی و قساوت تمام اعضای فامیل وفرزندانش از جانب اشرار وطنفروش در سال 1371 هجری شمسی نیز بقتل رسیده است.

ما اعضای حزب درکمیته حزبی کشورهالند مرگ ایشان را ضایعه جبران ناپذیر درجنبش روشنفکری کشور وحزب ما تلقی مینمایم ، بدینوسیله عمیقترین مراتب همدردی و غمشریکی خویش را به یگانه دخترش در اروپا ،رفقای همرزم ودوستانش عرض نموده، روح شانرا شاد و کارنامه هایش را جاودان میخواهیم .

بنماینده گی ازاعضای حزب آبادی افغانستان درکشورهالند،

س. زهتاب

مسوول کمیته حزبی کشوری

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۲/۲ـ ۲۶۱۱

Copyright ©bamdaad 2022