گفت و گوی ویژه تارنمای بامـداد با دوکتورعبدالولی سمندری درباره شیوع ویروس کرونا در افغانستان

 

گفت و گو از اسد محسن زاده

رفیق سمندری عضو بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان و دوکتورمعالج (MD) درشفاخانه درمان خشنودم که با وجود مصروفیت های بیشمار کاری حاضرشدید تا درباره یکی ازمسایل مبرم روز یعنی شیوع ویروس کرونا در افغانستان و اثرات آن این گفت و گو را انجام دهید .

پرسش خود را از واقعات شناسایی شده ویروس کرونا، کووید ۱۹ (۱۹ـ COVID ) درافغانستان شروع مینمایم.

پرسش : لطف نموده کوتاه درمورد تاریخچه ویروس کرونا و شیوع آن درجهان و افغانستان معلومات ارایه نماید.

پاسخ : کرونا ویروس نام علمی آن (Corona Virises ) خانواده بزرگی از ویروس ها و زیر مجموعه کرونا ویریده هستند که از ویروس سرما خورده گی معمولی تا عامل بیماری های شدید تر همچون سارس، مرس و کووید ۱۹ را شامل می ‌شود. کرونا ویروس ها در سال ۱۹۶۵ میلادی کشف شدند و مطالعه برروی آنها بطور مداوم تا اوسط دهه ۱۹۸۰میلادی ادامه داشت. این ویروس به طور طبیعی درپستانداران و پرنده گان شیوع پیدا می کند با این حال تا اکنون ۷ کرونا ویروس انسانی کشف شده است. آخرین نوع آنها در دسامبر ۲۰۱۹ در شهر ووهان چین با همه گیری درانسان شیوع پیدا کرد.

 

کووید ۱۹ که به آن بیماری تنفسی حاد نیزیاد می گردد. علایم معمول آن تب، سرفه و تنگی نفس می باشد درد عضلات، خلط و گلو دردی از جمله نشانه کمترمعمول آن می باشد و یروس اساسآ از طریق قطرات ریز تنفسی ازافراز شخص مبتلا وقتی سرفه یا عطسه می کند بین اشخاص پخش می گردد. دوران نهفته یا (Incubationperiod) آن ۲ تا ۱۴ روز است.

شیوع آن در افغانستان یک ماه پیش در ولایت هرات ثبت شد زمانی که یک مهاجر افغان ازشهر قم ایران به شهرهرات برگشت.

پرسش : تا حال چند واقعه شناسایی شده کرونا درافغانستان ثبت شده است ؟

منابع دولتی می گویند که ۱۱ بیمار ثبت شده مصاب به بیماری کرونا از ولایت های سمنگان و هرات در افغانستان وجود دارد. با درنظرداشت وضع امنیتی و سیاسی کشور می توان به ارقام ارایه شده اعتماد کرد ؟

پاسخ : تا حال درافغانستان در حدود ۲۱ مورد مصاب به این ویروس ثبت گردیده که ۱۲ نفر در شهرهرات، ۳ نفر در سمنگان، ۱ نفر در بلخ، ۱ نفردرکاپیسا، ۱ نفر در دایکندی ،۱ نفردر بادغیس و ۲ نفر در ولایت لوگرمی باشد و بیش از۲۶۰ مورد مشکوک بوده که معاینات آنها منفی گزارش شده است. متاسفانه با ورود بی سابقه مهاجرین افغان از ایران ازطریق مرزهای رسمی و یا بصورت قاچاق باعث نگرانی زیاد می شود، که احتمال دارد اشخاص و افراد ملوث به این ویروس بیشتر بوده و بنابر نبود امکانات و تجهیزات تشخیصی مجهز درمرزها موارد مثبت از دید مسوولین پنهان شود. اما با وجود آن ما نهاد رسمی داریم که وزارت صحت عامه می باشد و آمارهای را که اعلام می دارد می پذیریم چون این وزارت درحالت پاسخگو خواهد بود و مسوولیت هرگونه چالش و عواقب بعدی بدوش آن اداره می گردد.

پرسش : درحالی که درکشورهای همسایه و جهان برای جلوگیری ازشیوع دامنه این بیماری اقدامات و پیشگیری های جدی امنیتی و بهداشتی روی دست گرفته شده است ، شما منحیث پزشک عملکرد دولت و مقامات مسوول امنیتی و بهداشتی دراین عرصه را کافی و قناعت بخش می دانید؟

پاسخ : شما در جریان هستید که همزمان با شیوع ویروس کووید ۱۹ در ووهان چین وزارت بهداشت کشور تدابیر پیشگرانه را روی دست گرفته و پیام های آگهی از این ویروس را به مردم از طریق رسانه صوتی و تصویری ارایه نمود. اما متاسفانه دراین قسمت هموطنان عزیزمان همکاریی که قایل ستایش باشد ننمودند. شیوع این ویروس را جدی نگرفته آنرا به تمسخرمی گیرند. هم چنان به آن با خرافات برخورد می نمایند. درحالی اگراین ویروس هم شیوع نداشته باشد یا به قول بعضی ها هرگاه کشورهای بزرگ جهان هم درشیوع این‌ ویروس درگیر باشند ، یا هرعامل که باشد حفظ الصحه انسان درهرحال ضروری است  می توان جلو شیوع سایر امراض و میکروب ها را گرفت و هیچگونه ضرربه مردم نخواهد رسید .

قابل تذکر است که شماری ازهم میهنان عزیزما هم در فقر زنده گی می نمایند ، نه توانایی خرید وسایل بهداشتی را دارند و درکارهای شاقه چنان مصروف اند که ساعتی نمی توانند سفارشات صحی را عملی نمایند. اما تا اکنون عملکرد دولت و مسوولین بهداشتی ناکافی و قناعت بخش نیست چون بودجه را که دولت به مبارزه با این ویروس اختصاص داد حتا به ولایت هرات که شیوع بیشتر این ویروس درآنجا است نرسیده ، آقای رحیمی والی آن ولایت به بی بی سی گفته تا اکنون ۱۴ میلیون افغانی از تاجران قرض نموده و درجهت مقابله با این ویروس از آن استفاده می شود و از مرکز ۲۰‌ میلیون دالر اختصاص شده هیچگونه کمک مواصلت نکرده است.

پرسش : وقتی به گزارشات رسانه های افغانی ازهرات ، نیمروز و مرزها با ایران و پاکستان می نگریم  ( ۷۰۰۰۰ نفر در یک روز درهرات ) تصورمی کنیم که با وجود خطرات جدی این پاندمی (Pandemie) یا بیماری همه‌ گیرجهانی  آماده گی و اقدامات مسوولین امنیتی و صحی ناکافی است. امروز شیوع ویروس کرونا توسط بیمارانی که ممکن در بین مهاجران برگشت کننده از ایران   موجود باشند تشویش آوراست . نظر شما در این مورد چیست ؟

پاسخ : درست است که اقدامات دراین زمینه انجام شده و من هم به عنوان یک کارمند صحی نمی خواهم بسیار بدبینانه و منفی صحبت نمایم. باید گفت در مرکز رییس جمهورغنی حدود ۱۵ میلیون دالر به خاطرجلوگیری ازاین ویروس تخصیص داده ، و ده میلیون دالر دیگر را ریزف نموده و ۵ میلیون دالرسازمان صحی جهان  (WHO ) درابتدا معاونت نمود. در مرزهای هرات با ایران تیم های صحی جابجا گردیده اند، اما مقامات محلی در آن ولایت که حالا این ویروس شیوع زیاد نموده می گویند این اقدامات کافی نیست. نظرمن این است که باید درمرزها و بنادرهرات مهاجرین از ایران اخراج می شوند یا داوطلبانه به کشور برگشت می کنند حدود ۱۴ روز دریک محل تعین شده قرنطین شوند. آنها بعدآ داخل شهرشوند چون به نظر من ما نمی توانیم با اطمنان تنها به تب سنج اکتفا کنیم به لحاظ اینکه این ویروس بعد از۱۴ روز می تواند علایم خود را نمایان کند.

پرسش : آیا این گونه برخورد با یکی ازجدی ترین بیماری ویروسی جهان خطرات و عواقب آن قابل تشویش و نگرانی نیست؟

پاسخ :‌ بلی در صورتی که مسوولین اقدامات لازم، وسایل و تجهیزات بهداشتی و امکانات تشخیصی را بیشتر نسازند درکشورهای جهان سوم و فقیرمثل افغانستان با همه گیری ویروس کووید ۱۹ خطرات جدی و عواقیب خطرناک در پیش خواهد بود.

پرسش : در صورت شیوع این بیماری به سایرمناطق آیا بیمارستان های کشور و نظام بهداشتی ما طرفیت تداوی و مراقبت از چه تعداد بیمار را دارد؟

پاسخ : قبل از اینکه ویروس کووید ۱۹ درکشورشیوع پیدا کند وزارت صحت عامه یک مرکز ۳۰ بستر را درشفاخانه انتانی کابل ایجاد نمود.همچنین یک مرکز تشخیصی دیگر درشفاخانه افغان چاپان ایجاد کرد. اکنون به اساس یک گزارش وزارت صحت عامه کشور تصمیم دارد ۱۲۰ بستر را در شفاخانه انتانی کابل و ۱۵۰ بستر را در شفاخانه جمهوریت کابل ایجاد نماید.

همچنان مراکزی در ولایات های هرات، بلخ ایجاد نموده اند. وزارت صحت عامه اعلام کرد که هم اکنون که این وزارت ظرفیت تشخیص۵۰ هزار نفر را دارا می باشد و می تواند معاینات تشخیصی انجام بدهد.

درصورت که مردم حفظ الصحه خود را مراعات نمایند و به توصیه وزارت صحت عامه کشور توجه کنند مشکل جدی نخواهد بود، اما در صورت عدم مراعات حفظ الصحه نتنها کشورما ، بلکه حتا کشورهای پیشرفته جهان هم به آسانی این ویروس را مهار کرده نخواهند توانست و از شیوع آن جلوگیری کنند چون این ویروس تا هنوز واکسن ویژه ندارد. به نظر بنده متاسفانه در کشور ما در قدم نخست هموطنان بخاطرعدم سواد و آگهی حاضر نخواهند شد که قرنطین شوند.

گزارشات حاکی ازآنست که در شهرهرات جهت قرنطین اشخاص مشکوک به ویروس کووید ۱۹ دوکتوران از سوی آن افراد‌ مورد لت و کوب قرار گرفته اند، و یا واسطه می نمایند تا قرنطین نشوند ویا هم از بستر فرار میکنند .

پرسش : برای جلوگیری از شیوع این بیماری آیا دولت توانایی قرنطین ، جداسازی ( ایزولاسیون) باشنده گان یک ولسوالی را دارد ؟

پاسخ : من فکرمی کنم در صورت همه گیری شدن این ویروس دولت قادر نخواهد بود اهالی یک ولسوالی را قرنطین نماید چون کشور ما فقیر و اقتصاد مردم ضعیف است و اجرا هر معاینات ۱۵۰۰ دالر هزینه دارد.

پرسش :  در شبکه های اجتماعی و دوستانی همه روزه معجزه های درمانی وشیوه های درمان بیماری کرونا را به نشر می رسانند. از نظر ما و مسوولین امور بهداشتی جهان توصیه این « معجزه های » درمانی باعث گمراهی شده ، و با باور به اثرگزاری این معجزه ها رهنمایی ومشورت های کارشناسان امور بهداشتی نادیده گرفته میشود. نظر تانرا در این مورد خواهانیم.

پاسخ : با حرف شما دکتر محسن زاده عزیز کاملآ موافق هستم. با تآسف باید گفت درافغانستان اشخاص غیرمسلکی با معلومات غیرحقیقی و تایید ناشده از سوی سازمان بهداشتی جهان درمورد واکسن و یا درمان کووید ۱۹ مطالبی را به نشر می سپارند که غیرواقعی میباشند. چون ساخت یک واکسن به آزمایش و تحقیقات بیشتر نیاز دارد و امریکا قراراست که آزمایش واکسن ویروس کرونا را انجام بدهد و در حدود ۱۴ تا ۱۸ ماه به بازار عرضه نماید.

به عنوان آخرین پرسش : با آنکه رییس جمهور داکتراشرف غنی خواستار « بسیج ملی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا » درکشورشده است اما درنتیجه بحران گسترده سیاسی ، اقدامات گمراه کننده امنیتی ، بگومگو ها و معاملات ضد ملی و مردمی توجه مردم و نهاد های سیاسی از خطرات جدی و کشنده ویروس کرونا بدورنگهداشته شده است . شما منحیث کارشناس سیاسی و بهداشتی وظیفه سازمانهای سیاسی ، رسانه ها و شهروندان کشور را چگونه ارزیابی مینمایید؟

پاسخ : نباید حقیقت را کتمان نمود که جناب رییس جمهورغنی با وجود مشکلاتی که شما تذکر دادید دراین خصوص چندین مرتبه جلسات فوق العاده ای را در چند روز اخیر دایر نمود. بدبختانه چالش های سیاسی مبارزه با کرونا ویروس را به مشکل مواجه می سازد. با آنهم رییس جمهورغنی کمیته ایی را تحت ریاست وحید عمر، یکتن از مشاوران شان ایجاد نمود تا دربخش آگهی دهی به مردم ازشهرگرفته تا به ده فعالیت نموده ، و گزارش‌های روزمره درمورد ویروس کووید ۱۹ را به ریاست جمهوری ارایه نماید. البته تا اکنون سازمان های سیاسی دراین مورد کدام اعلامیه یا توجه ننمودند و قابل ذکراست که رسانه دراین خصوص فعالیت چشمگیر دارند. با تاسف قسمی قبلآ تذکر دادم شهروندان دراین مورد توجه آنچنانی ندارند و شماری این ویروس را به تمسخر گرفته ، و کسانی به دنبال خرافات روان بوده رهنمودهای صحی را مراعات نمی کنند.

دیدگاه حزب آبادی افغانستان دراین مورد روشن است. حزب به اعضای خود وباشنده گان کشور مشورت میدهد تا توصیه ها و رهنمود بهداشتی را جدی گرفته و درقسمت حفظ الصحه توجه خاص مبذول بدارند.

 

گفت و گوها ـ بامداد  ۱/ ۲۰ـ ۱۷۰۳

Copyright © bamdaad 2020

 

زندگی سازمانی

جلسه فوق العاده بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تدویر یافت   جلسه فوق العاده بیروی اجراییه شورای اروپا...
دارالانشای حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد...
 دارالانشای حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد  جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان روز ۵شنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۸ تحت ریاست ر...
پیام شادباش دارلانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت هشتم مارچ ، روز جهانی زن...
      د هیواد پوه پالو او مبارزو میرمنو ! ‎   د آبادۍ ګوند دارلانشای اتم د مارچ د ښځو د نړیوالې ورڅې په ویاړ تاسو ت...
 بیروی اجراییه کمیته ولایتی کابل حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد   امروز چهارشنبه تاریخ هفتم حوت سال ۱۳۹۸ جلسه بیرو...
کمیته رهبری شورای کشوری هالند حزب ابادی افغانستان  تشکیل جلسه داد    جلسه کمیته رهبری شورای کشوری هالند حزب ابادی افغا...

اسناد و گزارشات

اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوبه کنگره حزب...
   اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوب کنگره حزب کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷   بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول...
برنامه حزب آبادی افغانستان...
   بسم الله الرحمن الرحیم برنامه حزب آبادی افغانستان  مصوب کنگره حزب، کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷     مقدمه...

آگهی های فوتی و پیام های تسلیت

پیام تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بمناسبت وفات مرحوم زلمی خان یک تن از شخصیت های ملی کشور، پسرخاله رفیق گرا...
پیام تسلیت دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق داکتربشیر افضلی افغانستان - کابل ، ۲۲ حوت۱۳۹۸ با اند...
پیام کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت زن مبارز وشجاع خانم ثریا پرلیکا   یکی از بهترین های جنبش ز...
پیام تسلیت هیات رهبری شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان با درد واندوه فراوان  اطلاع حاصل نمودیم که شخصیت مبارز و نس...
مراسم خاکسپاری رفیق محمد امان مهرورز، کارمند اسبق وزارت خارجه افغانستان   بسم تعالی فوزيه مهرورزخانم، یما مهرور...

شعر در بامداد

لغمان...
ټوله منظره ده شين لغمان د منظرو طبیعت ورسره کړی دی پیمان د منظرو هوا او برساتونه يی وږمی د ګلابونو مشکين او لونګين...
میتوانی...
       میتوانی می توانی، از توانت نیک بدانی که توانی از توانت ناتوان است  ناتوانی،  گر بدانی  می توانی،  لیک ندان...
زمـا سفـر...
  زمـا سفـر   ځواني چې وه ‎دا ځواني هسې نه وه چې وه ‎یوه ګړۍ وه یوه شېبه وه چې وه ‎ را به نه شي آرمانجنه ګیلمنه ران...
ديار ويران من...
ديار ويران من   دیار نازمن ویرانه تا کی به قیدو بند هربیگانه تا کی کجاشدنام وننگ وعارم آخر به دست وپایم این ذولان...

سیاسی

اهمیت توضیح سیاست اجتماعی حزب درمیان مردم...
اهمیت توضیح سیاست اجتماعی حزب درمیان مردم    صادق روزبه حزب آبادی افغانستان که حزب ترقی خواه و دموکراتیک کشور می با...
بیماری کرونا و کاستی های نظام بهداشتی در افغانستان و جهان...
بیماری کرونا و کاستی های نظام بهداشتی در افغانستان و جهان   دوکتورسید فرید شاه رفیعی بیماری همه‌ گیر و درحال گسترش کر...
امیدواری ها، چالش ها و راهکارهای مبارزه با بیماری کرونا درافغانستان...
خواننده گان ارجمند تارنمای بامداد ، خشنودیم که مقالات و بررسی های علمی ارایه شده توسط کارشناسان حزب آبادی افغانستان در...
در ولایت هـرات چه می گـذرد ؟...
در ولایت هـرات چه می گـذرد ؟ گفت و گوی ویژه تارنمای بامـداد با رفیق انورمتین عضو بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان و...
اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد افغانستان...
اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد افغانستان   به ادامه بررسی های کارشناسان حزب آبادی افغانستان درباره پیآمدهای گسترش ویروس ک...
پیام همدردی دارالانشای حزب آبادی افغانستان به ارتباط حمله تروریستی برعبادتگاه سیک‌ها       کابل ، ۶ حمل ۱۳۹۹ با اندو...
تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد جهان...
تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد جهان     خواننده گان گرانقدرتارنمای بامـداد، درادامه نشردیدگاه های کارشناسان حزب آبادی...
بررسی و مشورت های فنی درباره جلوگیری از گسترش ویروس کرونا...
بررسی و مشورت های فنی درباره جلوگیری از گسترش ویروس کرونا   داکترسید فریدشاه رفیعی ، متخصص امراض داخله  نام کرونا...
آیا درافغانستان اندیشه تجزیه خواهی وجود دارد؟...
آیا درافغانستان اندیشه تجزیه خواهی وجود دارد؟   محمد ولی بعداز اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری و موضعگیری تیم ثب...
نگاه کوتاه به دوگانگی قدرت ، از دوکتور نجیب الله تا داکتراشرف غنی...
 نگاه کوتاه به دوگانگی قدرت ، از دوکتور نجیب الله تا داکتر اشرف غنی   نسیم سحر نگاه کوتاه به چند گانگی قدرت درسه سده...

دیدگاه

مصاحبه با ویروس کرونا...
  طرحی ازداکتر نثار احمد صدیقی   شما کی هستید؟ ار ان ای که به چشم غیر مسلح و میکروسکوپ نوری دیده نمی‌شوم ویروس...
چی باید کرد ویا شود که متحد شویم ؟...
چی باید کرد ویا شود که متحد شویم ؟   دوکتورحبیب منگل همبستگی ؛ وحدت ؛ اتحاد و وحدت عمل؛ همگرایی وهمسویی احزاب ؛ ساز...
شناخت رزمنده گان مسلح ازمنظرحقوقی...
شناخت رزمنده گان مسلح ازمنظرحقوقی عبدالاحمد فیض درجنب شناخت دولت وحکومت بمثابه دوعنصرسیاسی وحقوقی ، شناسایی رزمنده گ...
نگاه کلی و کوتاه به ویروس ها و امراض ویروسی...
نگاه کلی و کوتاه به ویروس ها و امراض ویروسی   در برنامه ویژه  نشراتی تارنمای بامداد امروز جستار ارزشمند علمی از خامه...
ملــت  و وحـدت ملـی...
ملــت  و وحـدت ملـی محمد ولی پس ازسال ۱۳۷۱ سلطه تنظیم های جهادی وبعدآ طالبان بر سرنوشت کشور،  گذشته از اینکه اساسات...
خدای من خدای تکامل است...
« خدای من همان خدای تکامل است ! » بمناسبت درگذشت ارنستو کاردینال (۱۹۲۵ تا ۲۰۲۰ میلادی )   عمرمحسن زاده بروز اول ما...
صلح؟...
صلح؟ فکر طالب آنچه بود، باقی می ماند!   صمد کارمند پس از سقوط حاكميت ديموكراتيک خلق( حزب وطن)،غربی ها دولت مجاهدين...

فرهنگی و اجتماعی

محکوم کردن جنایت علیه هندوباوران و سکهه   باهم كربلا ، جنايت هولناک عليه بشريت ، بازهم جنايت دهشتبار ضد بشرى و جنايت...
کافــر آیین ما...
کوتاه اما فی البداهه:    کافــر آیین ما چند غلط اندیش و جاهـل  شد امام  دین ما خود فروش و دین فروش اند کافر آیین م...
قزلباش هـا کیانند؟...
قزلباش هـا کیانند؟   محمد احسان واصل قزلباش ها درافغانستان: بارها، ازشماری دوستان، به این سوال برخورده ام که قزلب...
بهـارگـه ایشان...
  بهـارگـه ایشان   آچگیل پنجره لرنی ! که نسیم ؟ آقاقی لرنینگ توغیلگن کونینی بیره م توته دی؛ وبهار هربیرویفراغ یان...
سخنی چند در باره « شاعر زن وعشق »...
 سخنی چند در باره « شاعر زن وعشق » فاضله امیر نزار قبانی « شاعر زن وعشق »، نویسنده ، ناشر و دیپلومات پرتلاش سوری ف...
شناسایی آستان یا (گوشتی) یا ولایت پروان...
درکنگینه زبان: شناسایی آستان یا (گوشتی) یا ولایت پروان ( ریشه شناسی  و درست نویسی  برخی واژه ها )   دکتر حمیدالله...
سیوگی بولاغی...
۸ مارچ خاتینلر خلق ارا بیره میگه بغیشلنگن    سیوگی بولاغی   صادق بولمه گن ایرکک خاتین دِلین آلالمس خاتین نی سیوگن...
برخیــز...
              برخیــز ای زن، توای شکسته پر از جور روزگار رنجور ودرد دیده دراین شهرو این دیار ای زن برآ زلانه سرد ملال...
گذر کوتاه درباره پیشینه « ۸ مارچ ، روز جهانی زن »...
گذر کوتاه درباره پیشینه « ۸ مارچ ، روز جهانی زن »   ترتیب و تنظیم اززلیخا پوپل   تاريخ  « روز جهانى زن » هم زمان ت...
تجلیل ازدهسالگی « شورای سراسری زنان افغان درکشورهالند » و...
تجلیل ازدهسالگی « شورای سراسری زنان افغان درکشورهالند » و روزجهانی زن   گزارشگر: یاسمین همسنگر سکرترمسوول شورا   ب...
گـاهِ انـدوه...
       گـاهِ انـدوه    گاه چنانی میشود  انـدوه، انـدک  مهـربان گاه زِ اندک مهربانی، دردِ رنجَش بیکران گاه به جان و...
د ميـنې کـرښــه...
د مينې کـرښــه که د مينې کرښه ، لاره د انسان شي د ژوندون دښته به ټوله گلباران شي که د شنې وږمې بهير نَفَس تازه کړي س...
شماره تازه «ماهنامه حقیقت زمان» بنشر رسید...
شماره تازه «ماهنامه حقیقت زمان» بنشر رسید     شماره دهم و یازده ام ، سال هفتم « ماهنامه حقیقت زمان » ارگان نشراتی حز...
بمناسبت روز بین المللی زبان مادری...
بمناسبت روز بین المللی زبان مادری   بصیر دهزاد   اداره یونسکو ملل متحد از سال ۲۰۰۰ م  بدینسو همه ساله ۲۱ فبروری را...
قریه شیوه کی محل بزرگترین معبد «شیوا » در افغانستان...
قریه شیوه کی محل بزرگترین معبد « شیوا» در افغانستان   نسیم سحر   آثار و کتیبه های باستانی و قدیمی که در موزیم ملی اف...
اعلامیه  امکا ، اتحادیه ملی کارگران ( کارکنان) افغانستان...
اعلامیه  امکا ، اتحادیه ملی کارگران ( کارکنان) افغانستان در رابطه به تظاهرات کارگران نفت و گاز شبرغان اتحادیه ملی...
دلـتـه دلته ترابان د گل اندامی سر نه شال ويوړ دلته تورښامار د شهزادکی له غاړی لال ويوړ دلته د گل روح توری سيلی د پشه...
اوزبیک خلق مثل لری...
اوزبیک خلق مثل لری     به گزینش رفیق عارف گهریک   وزبیک خلق مثل لری دوامی ده: ۱ـ ایتگن سوز نی یوتماق بولمس. ۲ ـ ا...