تدویر جلسات نوبتی شوراهای ایالتی حزب آبادی افغانستان در اتریش

 

شورای ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان اجلاس نوبتی و حضوری خود را مطابق به پلان کاری شورای کشوری بتاریخ سوم ماه جولای ۲۰۲۰ میلادی دایرنمود .در این نشست پس از اعلام نصاب ، اجندای مطروحه مورد بحث قرارگرفت .

در نخست رفیق فاضل دلزاده  رییس شورای کشوری، در رابطه با فعالیت های سازمانی صحبت نموده و گزارش مفصلی ارایه کرد . او یادآوری نمود که اعضای شورای کشوری اتریش نقش شایسته ایرا در تطبیق اهداف و معرفی سیاست  های حزب آبادی افغانستان در جامعه افغان های مقیم اتریش و رسانه ها انجام داده  و در امور سازمانی وظایف خویش را بدرستی انجام داده اند . رییس شورای کشوری همچنان در باره انکشافات درشورای اروپایی حزب آبادی افغانستان و ارتباط متقابل شورای کشوری با ارگان های رهبری شورای اروپایی صحبت ، و شاخص های کاری سازمان خود را بیان نمود . اشتراک کننده گان نشست پیرامون گزارش رییس شورای کشوری ابرازنظر نموده و با تایید آن تصریح کردند که شورای کشوری اتریش باید در مطابقت با طرزالعمل دارالانشا حزب در مورد تنظیم و سمتدهی امور حزبی درکشورهای اروپایی مورخ ۲۳ جدی ۱۳۹۷ خورشیدی روابط و همکاری های  خود را با ارگانهای رهبری و شعبات مرکز تحکیم بیشتر بخشد .

در اجلاس شورای ایالتی ویانای حزب امور مالی تا اخیر نیمه دوم سال روان میلادی نیز تصفیه گردید .  نشست از همه رفقایی که علاوه بر پرداخت حق العضویت سالانه خود اعانه نیز داده اند ابراز سپاس نمود . فیصله به عمل آمد تا مبلغ جمع شده به اسرع وقت به مرکز انتقال داده شود .

در پایان اجلاس بار دیگر موضوع غیرفعال بودن شورای ایالتی لینز (اوبراوستریش ) مطرح گردید . اعضای شورای ایالتی ویانا تصمیم گرفتند تا درصورت رفع قیودات ناشی از شیوع ویروس کرونا به آن ایالت سفر نمود ه و همکاری لازم را در زمینه انجام دهند .

نشست شورای ایالتی ویا نا با تصویب مصوبه ای به کار خود پایان بخشید .

علاوتا اعضای شورای ایالتی فورالبیرک حزب آبادی افغانستان ، درهفته های گذشته تشکیل جلسه داده، پیرامون مسایل مربوط به حیات حزبی و اثرمندی بیشترکار سیاسی ـ تبلیغی جرو بحث نمودند. دراین نشست اعضای سازمان جانبداری شانرا از فعالیت ها و تصامیم شورای کشوری اتریش اعلان ، و به تصفیه حق العضویت های شان پرداختند.

حق العضویتها و اعانه رفقای شورای ایالتی فورالبیرگ غرض انتقال به مرکز، برای مسوول مالی شورا انتقال داده شده است .

 

 فاضل دلزاده

رییس شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

 

ویانا ، مورخ ۳ جولای ۲۰۲۰ میلادی

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۴۰۷

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

جلسه نوبتی شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان دایر گردید


بتاریخ ۲۶ماه می سال روان رفقا از شهرهای مختلف در شهر هلسینکی ـ فنلند ، حضور بهم رسانیده و ساعت ۵ عصر جلسه نوبتی شورای کشوری فنلند دایر گردید.
درنخست گزارش مختصری از کارکردهای گذشته شورا توسط  انجنیر ضیاالحق مومنی به جلسه ارایه گردید و از کارشعبات مختلف شورای اروپایی رفقا آصف همشهر و محمد انور ایثار گزارش کوتاه داشتند . رفیق بشیر ستاری مسوولیت شعبه تبلیغ و آموزش سیاسی در فنلند را به عهده گرفت.
رفقا حق العضویت خویشرا تصفیه نموده و در اخیر رفیق داوود رزمیارعضو کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان در زمینه های محتلف اعم از وضع جهانی  و زنده گی حزبی صحبت های ارزنده داشتند.
جلسه در فضای صمیمانه به ساعت ۷ شام ختم گردید.


دیپلوم انجنیر ضیاالحق مومنی
رییس شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۱۰۷

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

جلسه مشترک کمیته اجراییه ومسوولین شعبات شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان تدویر یافت

 

جلسه نوبتی کمیته اجراییه و مسوولین شعبات شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان بتاریخ ۲۴جون ۲۰۲۰ از طریق شبکه پالتاک تدویر یافت . در ابتدا رفیق حنیف ضرابی معاون شورای کشوری المان  پیرامون اشتراک رفقا گزارش ارایه نموده ، و بعد از رسمیت گرفتن جلسه، اجندای جلسه را که شامل چهار بخش اساسی بود به رفقا قرایت  و بعد ازنظررفقا مورد تصویب قرارگرفت .

سپس از رفیق عبدالاحد شفیعی رییس شورای کشوری المان حزب  تقاضا گردید تا رشته سخن را بدست بگیرد. رفیق عبدالاحد شفیعی در مورد کار و فعالیت کمیته اجراییه در بین دو جلسه شورای کشوری وهمچنان تدویر جلسه شورای کشوری المان صحبت همه جانبه نموده و در مطابقت به اجندا بخاطر تحقق مصوبه جلسه مورخ ۱۷می  ۲۰۲۰ شورای کشوری المان در مورد هر بند مصوبه صحبت نموده  وابراز نظر نموده و وظایف شعبات و رفقای هیات اجراییه و سازمانهای ایالتی شورای شورای کشوری را مشخص نمودند. وی همچنان در مورد پلان های تدابیری ارسال شده شعبات شورای اروپایی حزب و پلان سال شورای کشوری المان صحبت نموده  و وظایف رفقا بخاطر تحقق آن جمع بندی ومشخص شد.

 همچنان در بحث روی بند سوم اجندا بخاطر تحقق مصوبه  دارالانشا در مورد هرچه بهتر شدن تدویر جلسات تحت اجندای واحد  و تامین اشتراک رفقا در جلسات و بودن ارقام  دقیق تشگیلاتی وتصفیه صد در صد امور مالی وبخصوص قرضداری ها وانتقال بموقع گزارشات مطابق فورم های گزارش دهی روشنی انداخته شد. سپس رفقا: حنیف ضرابی، اسد رهیاب ، کارگر ، سید صلاح الدین  امین مسوول کار با نهاد های اجتماعی ،  یوسف قریشی مسوول نظارت وکنترول و شیرسرشک مسوول تبلیغ وآموزش سیاسی صحبت  همه جانبه نموده و از اجرای وظایف خویش در مورد تحقق مصوبات شورای مرکزی ، شورای اروپایی و فیصله های شورای کشوری و تحقق پلان های کاری اطمینان بخشیده وتصمیم اتخاذ شد تا نظریات خویش را در مورد بهبود کار تحریری ارسال بدارند.

در ادامه کار جلسه بخاطر کمک و بهتر شدن کار شعبات شورای کشوری وهمچنان سازمانهای ایالتی در بین رفقای کمیته اجراییه قمومیت کاری مشخص گردیده ، وهمچنان مسوولیت کار شعبه امور سیاسی وتفاهم به رفیق حنیف ضرابی معاون شورا پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت .

براساس گزارشات و صحبت های رفقا وتحقق مصوبات وفیصله ها طرح مسوده مصوبه جلسه توسط رفیق حنیف ضرابی به جلسه ارایه گردید که بعد از تکمیل مسوده ، جلسه به اتفاق ارا مصوبه راتایید وتصویب نمود.

در اخیر بعد از جمع بندی کار جلسه توسط رفیق عبدالاحد شفیعی ، پس از سه ساعت کاری جلسه پایان یافت.

 

عبدالاحد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۴/ ۲۰ـ ۲۶۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

گزارشی از نشست مشترک بیروی اجراییه و روسای نواحی حزبی شهرکابل حزب آدی افغانستان

 

جلسه مشترک بیروی اجراییه و روسای نواحی حزبی شهرکابل حزب آبادی افغانستان بساعت دوی بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ ۹سرطان ۱۳۹۹ تحت ریاست رفیق جیلانی با رعایت اصول صحی و اجتماعی زمان قرنطین دایر گردید.
برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد گردید.
۱ـ  استماع گزارش رفیق جیلانی درمورد فعالیت های کمیته حزبی شهرکابل طی سه ماه دوره قرنطین.
۲ـ  استماع گزارش رفقا عنایت الله محمد زایی و میلاد میلادی درمورد توزیع مساعدت های مقام ولایت کابل برای ۲۰۰ تن از اعضای نیازمند حزب .
۳ ـ بحث پیرامون بدسترس قرار نگرفتن اساسنامه و برنامه حزب پس از تصحیات لازم وارده .
پس از انکه اجندا ذکر شده به اتفاق ارا مورد تایید قرار گرفت، مطابق بند اول اجندا رفیق جیلانی شرکت رفقا را به جلسه درشرایط کرونایی خوش آمدید گفته تاسف و تالم خود را بخاطر درگذشت آنعده از رفقای عزیز که در جریان مرض ساری کرونا جان های شرین شانرا از دست دادند ابراز نموده و نبود شانرا ضایعه بزرگ وجبران ناپذیر برای حزب دانست.
بعدا روی فعالیت های کمیته حزبی شهر کابل طی سه ماه قرنطین پرداخت .که مورد تاید جلسه قرار گرفت .
مطابق به بند دو اجندا رفیق عنایت الله محمد زایی پیرامون فعالیت هایش برای ارایه مساعدت های مقام ولایت کابل برای ۲۰۰ تن از اعضای نیازمند حزب آبادی در شهر کابل به جلسه گزارش ارایه نمود که بعد از بحث همه جانبه مورد تایید و تصویب قرارگرفت.
در اخیر به بحث درمورد بند سوم اجندا پرداخته شد.
جلسه بیروی اجراییه شهرکابل ازتصحیات پیشنهاد‌ی در اساسنامه ابراز خرسندی نموده توزیع اساسنامه حزب را در آینده های نزدیک به همکاری شعبه تشکیلات شورای مرکزی حزب به تمام سازمانهای شهر کابل وعده داد.
جلسه حوالی ساعت ۴ بعد از ظهر به امید ختم کرونا وآغار کار دوباره حزب در شهر کابل پایان یافت.

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۶/ ۲۰ـ ۲۹۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

 

گزارش خبری تدویر دومین جلسه مشترک شعبه تشکیلات شورای اروپائی  بامسئولین تشکیلات شورا های کشوری

 

شام جمعه ۱۹  جون ۲۰۲۰ دومین جلسه مشترک شعبه تشکیلات شورای اروپایی با مسئولین تشکیلات شورای های کشوری تدویر یافت.

در این جلسه که تحت ریاست رفیق بصیر دهزاد مسوول شعبه تشکیلات تدویریافت، ۱۱ رفیق ، شامل  همکاران شعبه تشکیلات رفقا عمر فیض و عمر کاوش، تعداد ریسان و مسوولین تشکیلات شوراهای  کشوری حضور داشتند.

جلسه بر طبق آجندای قبلاْ ترتیب شده آغاز و ادامه یافت.

در بخش های آجندا رفیق دهزاد مقدم برهمه به انطباق اصول، ارزش ها و اصول سازمانی تآکید نموده گفتند که بخش تشکیلات و امور مربوط به آن فقط به همین ارزش ها باید استوار باشند تا به نفوذ و اراده افراد. ما نباید فراتر از ارزشهاو یا در عقب ارزش ها، بلکه همراه و متکی بر  ارزش ها گام بگذاریم. همچنان روی ادای مسوولیت و رول مسوولین تشکیلات در تقویه دموکراسی سازمانی ، وفاق و همسیوئی رفقا در شورا های کشوری و ادای حرمت بزرگ به هر رفیق ما که با انبوه مشکلات صحی و سنی که در واقعیت به راحتی نیاز دارند ولی با آنهم در فعالیت های حزبی سهم میگیرند، دانش و تجربه شان را در اختیار سازمان شان قرار میدهند، تآکید صورت گرفت.

رفیق دهزاد همچنان گزارش امور تشکیلاتی و کار های تا بحال اجرا شده را به رفقا توضیح نموده معلومات دادند.  تآکید براهمیت جلسات واحد های اولیه صورت گرفت  که باید مطابق به پلان کار و با بعضی از مواد آجندای واحد  باید هم زمان در تمام شورا های کشوری تدویر یابند، صورت گرفت و اهمیت ، نکات مثبت و ثمر بخش آنرا روشن ساخته شدند. پیشنهاد گردید تا در اولین جلسات واحد های اولیه پیشنهادات و ابتکارات بکر در مورد تقویه  وفاق ، اعتماد و شفافیت امور مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد و ابتکارات شان را با رفقای دیگر کشورها شریک سازند.

علاوتن در این جلسه جهت سهولت و تنظیم بهتر امور مسئولیت و تقسیم کاری مسئول تشکیلات و همکاران شعبه تشکیلات توضیح داده شد.

در بخشی بعدی جلسه مطالعه و آموزش اساسنامه و برنامه عمل اصلاح شده حزب که در ماه فبروری ۲۰۲۰ از دفتر تشکیلات مرکزی حزب مواصلت  نموده است، را مورد توجه جدی قرار داده تقاضا نمود تا این اسناد حیاتی حزبی در سطح جلسات واحد های اولیه و بیرو های اجرائیه شوراهای کشوری به خوانش گرفته شودو بخصوص تعریف شورای اروپائی حزب آبادی افغانستان که در بند دهم ماده نزده اساسنامه  توضیح و تفهیم گردد.

در بخش اخیررفقا هر یک آقا محمد نورانی، عمر فیض، رفیق عبدالاحد شفیعی ،رفیق شریف  فولاد، رفیق ضیا الحق مومنی سوالات و پیشنهادات خوب و سازنده شان را مطرح نمودند.

جلسه در فضای باز، رفیقانه  ، مطابق به پلان ساعت ۹:۳۰ شام آغاز و ساعت ۲۱:۳۰  به پایان رسید.

دراخیر رفیق دهزاد با ابراز حرمت از ادای مسئولیت پذیری و سهمگیری رفقای شرکت کننده در غنامندی و کیفیت کاری جلسه ابراز تشکر نموده موفقیت رفقای مسئول را در اجرای وظایف پر مسئولیت شان آرزو نمودند.

بصیر دهزاد، مسوول شعبه تشکیلات

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۶۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020