جلسه شورای ایالتی نورد راین وستفلن ـ المان برگزار شد

 

امروز شنبه تاریخ ١٦ فبروری ٢٠١٩، جلسه سازمان ایالتی نورد راین وستفلن حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق عزیز حبیب زاده ، حوالی ساعت دوبجه بعد از ظهر درشهر مونستر ـ المان دایر گردید.

در نخست اجندا جلسه توسط رفیق حبیب زاده پیشنهاد ، و به اتفاق ارا تایید گردید . درجلسه پیرامون  اوضاع جاری کشور ، رخدادهای سیاسی المان  و چگونگی تطبیق مصوبات حزب آبادی افغانستان صحبت های همه جانبه توسط رفقا : حمید كیانور ، زرغونه بریالی و زبیرشیرزاد صورت گرفت.

جلسه به روح زنده یاد رفیق كامجو،عضو دارلانشا و بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان دعای خیر نمود .

جلسه به سازمان كشوری المان احترامانه پیشنهاد می نمایید،  از « شورای موقت حزبی اروپاِیی » رفیقانه درخواست نمایید تا هرچه زودتر برای بهبود امورات حزبی جلسه حضوری برای شورای اروپایی را دایر نماید.

درجلسه حق العضویت ها تصفیه گردید .

جلسه که درفضای اتحاد وهمدلی به آرزو صلح وامنیت سراسری دركشور دایرشده بود ، حوالی ساعت ٥ عصر ختم گردید.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۱۶۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019

 

پیشنهاد شورای حزبی کشورسویس،« شورای موقت حزبی اروپاِیی »

 

۱۴ فبروری ۲۰۱۹

رفقای عــزیز ،

مطابق مصوبه مورخ ۲۷ جدی۱۳۹۷ دارالانشا حزب آبادی افغانستان ، « شورای موقت حزبی اروپاِیی »  با کمیت ۱۹ رفیق تصویب، وهدایت داده شده بود تا بزودترین فرصت ممکن کنفرانس حزبی برای تشکیل شورای اروپایی دایر شود.

بعداً بتاریخ هشتم جنوری ۲۰۱۹ درجلسه « شورای موقت حزبی اروپاِیی » هم تصمیم گرفته شد تا کمیته تدارک تدویرکنفرانس اروپایی ایجاد ، وبه تعقیب آن تاریخ تدویرکنفرانس تعین گردد. ولی تا اکنون حتا درمورد تعین کمیته تدارک تدویرکنفرانس تصمیم گرفته نشده است . بناً از رفقای محترم رهبری « شورای موقت حزبی اروپاِیی » احترامانه تقاضا میشود تا درباره تعین کمیته تدارک تدویر کنفرانس اروپایی ، وتاریخ کنفرانس حزبی شورای اروپایی توجه نمایند .

 

 با احترامات رفیقانه

سلیمی مسوول شورای کشوری سویس

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۱۳۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019

 

 نشست شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

 

شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان بتاریخ دهم فبروری سال ۲۰۱۹ میلادی در شهر ویانا تشکیل جلسه داد و پس از تصویب اجندا به اتفاق آرأ به موضوعات زیر پرداخت :

ـ   ارزیابی امور و فعالیت های سازمان کشوری درسال گذشته میلادی و پیریزی برنامه کاری جدید در سال روان،

ـ  مصوبه دارالانشا حزب آبادی افغانستان در باره ساختار تشکیلاتی سازمان های اروپایی و ضرورت تطبیق بلاوقفه آن در حیات سیاسی و سازمانی شورای اروپایی حزب،

ـ   وضع سیاسی و رویداد های تازه کشور و موضعگیری حزب آبادی افغانستان در قبال آنها،

ـ   ابراز نظرها ، انتقادها و پیشنهادها.

پس از ارایه گزارش مبسوط در باره فعالیت های سازمان ، رفقا هر یک اسلام الدین حکیم ، محمود صافی ، نجیب یوسفی ، صابر شکور و عمر محسن زاده در زمینه بهتر سازی و موثریت بیشتر کارکردهای سازمان صحبت نموده و برای انجام وظایف محوله و کارهای سیاسی اتخاذ برنامه کاری و تدابیرعملی نو را ضروری دانستند.در این نشست فیصله به عمل آمد تا در جلسات بعدی شاخص های پلان کاری جدید تدوین وبه تصویب برسند .

اشتراک کننده گان اجلاس شورای کشوری اتریش سپس به اتفاق آرأ مصوبه دارالانشا حزب آبادی افغانستان در باره ساختارهای تشکیلاتی و گونه عملکرد شورای اروپایی حزب را مورد حمایت قرارداده ، اظهار آرزومندی نمودند تا « شورای موقت حزبی اروپایی » به اسرع وقت نورم ها و مقرارت تشکیلاتی برای انتخاب نماینده گان کنفرانس حزبی شورای اروپایی را تعین، و تاریخ برگزاری زودتر و دموکراتیک این ارگان عالی حزب در اروپا را اعلام نماید .

اجلاس همچنان اظهار آرزو نمود که با انتخاب شورای جدید حزبی اروپایی ارتباط و عملکرد متقابل شورا های حزبی کشوری و بیروی اجراییه شورای اروپایی تحکیم یابد و در کارهای مشترک سیاسی و سازمانی هماهنگی بهتر و همکاری رفیقانه رونما گردد .

اجلاس شورای کشوری اتریش از ارتباط مستقیم شورا های کشوری حزب در اروپا با مرکزکه در مصوبه یاد شده دارالانشا آمده است نیز استقبال نموده و آنرا در پیشبرد امور موثر دانست.

در بخش سوم اجندا رفیق عمر محسن زاده در باره وضع سیاسی کشور ، برگزاری نشست ماسکو و واکنش های رژیم صحبت نموده و رفقا هر یک نجیب یوسفی ، محمود صافی ، عبدالفتاح روفی ، عبدالغفارعاجز یار، اسلام الدین حکیم ، لاجوردی و دین محمد پیرزایی در این گفتمان تحلیل کننده سهم گرفتند .

درپایان کار نشست ،  نظرها و انتقاد ها مطرح گردیدند . اشتراک کننده گان در مورد اینکه برخی از رفقا نسبت معذرت های کاری در نشست حاضر شده نمی توانند پیشنهاد هایی را در مورد زمان تشکیل جلسات پیشکش نمودند . فیصله به عمل آمد تا در تفاهم با این رفقا گراف دراز مدت تدویر نشست ها تدوین و درجلسه بعدی به تصویب برسد .

در فرجام ، اجلاس با خوشنودی از تشکیل شورای ولایتی حزب در کنر ها و شورای کشوری فرانسه حزب آبادی افغانستان استقبال نموده و مراتب تبریکات خود را با تمنیات رفیقانه به روسا و همه اعضای آن شوراها ابراز کرد .

فاضل دلـزاده

رییس شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۱۳۰۲

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019

 

 

پیشنهاد هیات اجراییه شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان به « شورای موقت حزبی اروپاِیی »


رفقای گرامی !

بتاریخ ۲۷ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی دارلانشا حزب ما طی مصوبه یی طرح ساختار شورای اروپایی را با اندکی تغیر تصویب و پیشنهاد ۱۹ رفیق را به صفت اعضای « شورای موقت حزبی اروپاِیی » الی تدویر کنفرانس به تصویب رسانید که مایه افتخار همه یی ما می باشد .
اما در طی آن مصوبه از رفقای موصوف تقاضا بعمل آمده است تا هرچه زوتر و ممکن کنفرانس شورای اروپایی را تدویر نمایند که بدینوسیله رفقای هیات اجراییه شورای کشوری هالند با اتفاق ارأ احترامانه به « شورای موقت حزبی اروپاِیی » در راس رفیق گرانقدر کاوه کارمل ، پیشنهاد می نمایند تا طبق دستور دارلانشا حزب درتدویرکنفرانس شورای اروپایی جهت انسجام بهتر امور حزبی اقدام فرمایند .


با عرض تمنیات رفیقانه


رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان
محمد سرور زهتاب

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۹ـ ۱۳۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2019

 

تاسیس شورای کشوری حزب آبادی افغانستان در فرانسه

 

به همت نیروهای ترقی‌ خواه ومیهندوست کشور، وبنابرخواست ونیاز زمان امروز سازمان حزبی حزب آبادی افغانستان درفرانسه در شهراشتراسبورگ تشکیل گردید.

برنامه گشایش سازمان، حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر تحت ریاست رفیق انجینر نعمت از کادرهای نامدار حزب آبادی افغانستان آغاز بکار نمود.

در ابتدا رفیق انجینر نعمت طی صحبت افتتاحیه شان پیرامون اوضاع بین المللی وهمچنین حالات نابسامان سیاسی، نظامی داخل کشور ، مداخلات ظالمانه و بالاتاخیر دشمنان افغانستان درامور داخلی وسرنوشت کشورما پرداخته ، وضرورت انسجام ، اتحاد و همبسته گی نیروهای ترقی ‌خواه را مطرح ساختند.

رفیق نعمت همچنان روی ضرورت اشد انسجام ، اتحاد و تشکل رفقا و ایجاد سازمان حزبی ، حزب آبادی افغانستان  در فرانسه صحبت مفصل و همه جانبه نموده و رفقا را در این شرایط حساس تاریخی متوجه مسوولیت ها و ادای دین ملی و وجایب شان در قبال حزب و وطن نموده و از رفقا تقاضا نمودند تا با درک و احساس مسوولیت های حزبی خویش با یک تعهد اخلاقی و انسانی باردیگر در راه نجات وطن و هموطنان مظلوم خویش بپاخیزند و با همدیگر پذیری و تجدید پیمان به مبارزه وتلاش خسته گی ناپذیر در هماهنگی با رفقا در اروپا و مواظبت و رهبری شورای اروپایی،  بخاطر آرمانهای شریفانه حزب وتحقق فیصله های دارالانشای حزب آبادی به پیکار خود ادامه دهند.
این صحبت ها از طرف حاضرین جلسه با دلچسپی و اتفاق آرا مورد تایید و پشتیبانی قرارگرفته ، متعاقبا رفقا هر یک : زریر ،خلیل الرحمان رحمانی ،امینی پیرامون موضوعات مهم صحبت نمودند و روی ایجاد شورا به توافق کامل رسیده و ایجاد سازمان را، ضرورت اشد دانسته تا از این طریق در انسجام و تشکل هرچه بهتر رفقای حزبی ، جوانان وآنهای که در وجود شان حس وطندوستی موج میزند به منظورکشانیدن و تنظیم شان در سازمان های حزبی به یک صدا به تجدید پیمان سیاسی بپردازند.
همچنان درین جلسه بحث تشکیلاتی مورد بررسی قرار گرفت و رفقا هریک:
ـ رفیق انجنیر نعمت بحیث رییس شورای کشوری فرانسه،
ـ رفیق خلیل الرحمن رحمانی به حیث مسوول شعبه تشکیلات ،
ـ رفیق قیوم امینی به حیث مسوول تبلیغ ترویج و مالی،
ـ رفیق زریر مسوول اسناد و ارتباط،
ـ رفیق فواد نعمت به حیث مسوول کار با جوانان به اتفاق آرا انتخاب گردیدند.
جلسه با روحیه عالی و همدیلی پایان یافت.

۹  فبروری ۲۰۱۹

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۹۰۲

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2019