تدویر هشتمین اجلاس کمسیون تدارک کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

کمسیون تدارک کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به تاریخ ۱۹اگست سال روان تشکیل جلسه نمود.

اجلاس کمسیون تحت ریاست رفیق صفت الله عملیارسکرتر مسوول شورای موقت اروپایی و رییس کمسیون تدارک کنفرانس شورای اروپایی حزب دایرگردید و مطالب مربوط به اتخاذ آماده گی های لازم برای تدویر کنفرانس را مورد برسی قرار داده و رویکرد های بایسته را برای برپایی کنفرانس شورای اروپایی ،مورد بحث و ارزیابی قرار داده وتجویز لازم اتخاذ نمود.

در بخش نخست اجندا رفیق احد شفیعی گزارش مربوط به کار شورای کشوری المان را در خصوص مجموع آماده گی های بخش تخنیکی کنفرانس را که به تاریخ ۱۵ سپتامبر درشهر کسل المان دایرمیگردد، به اجلاس ارایه نمود که از آن به نیکوی استقبال گردید.

در این اجلاس ،چگونگی ارتباطات مجازی نماینه دگان شوراهای معین با جریان کنفرانس،چگونگی رای دهی آنها،تهیه شعار ها،تزینات سالون،تهیه وسایل فنی و تخنیکی وحضور مهمانان گرامی در کار کنفرانس مورد بحث قرار گرفت..

درهر بخشی از مواد اجندا رفقاهریک صفت الله عملیار،بصیردهزاد،داود کرنزی،عارف عرفان و احد شفیعی صحبت نموده ،دیدگاه ها ونظریات شانرا بخاطر تسهیلات و برپایی کنفرانس باشکوه ابراز نمودند.

برخی مطالب مورد بحث به اجلاس موقت شورای اروپایی غرض تصویب نهایی ارجاع گردید.

کنفرانس پس از تکمیل مطالب مورد بحث ،موفقانه بکار خود پایان بخشید.

صفت الله عملیار
مسوول کمیسیون تدارک و برگزاری کنفرانس شورای اروپایی ح آ ا

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۹ـ ۲۲۰۸ 

Copyright ©bamdaad 2019

 

 

پیام دارالانشای حزب آبادی افغانستان

به مناسبت حادثه خونین در« هوتل شهر دوبی »

 

 

هموطنان عزیز!

با تاثرفراوان اطلاع حاصل نمودیم که درشب ۲۶/  ۲۷ اسد ۱۳۹۸ خورشیدی محفل عروسی یکی ازهموطنان عزیزما در ناحیه ششم شهر کابل مورد حمله انتحاری قرارگرفت و یک بار دیگر دشمنان مردم و میهن با بیرحمی تمام دستان کثیف خود را به خون هموطنان شریف ما که همه افراد ملکی بودند، آلوده ساختند.

 دراثراین حادثه المناک شماری ازهموطنان ما به شهادت رسیده  و تعدادی هم مجروح گردیدند و محفل خوشی هموطنان ما به غم و اندوه مبدل گردید. این حادثه المناک باعث تاثروتالم تمام ملت شریف و غمدیده افغانستان گردیده وعاملین آن مورد نفرین وتقبیح همه اقوام و ملیت های باهم برادر کشور قرارگرفت.

دارالانشای حزب آبادی افغانستان این عمل غیرانسانی وغیراسلامی را شدیدا محکوم می نماید و به  شهدای این حادثه از بارگاه خداوند مهربان بهشت برین ، وبرای مجروحین شفای عاجل آرزو نموده و به خانواده های شهدا همدردی وغمشریکی خود را ابراز می دارد.

درعقب این حادثه دست ناپاک دشمنان صلح و آسایش مردم افغانستان به وضاحت دیده می شود، بنابرآن ازنیروهای ملی دفاعی وامنیتی کشور می طلبیم تا درکشف، دستگیری و مجازات عاملین این حادثه خونین وحوادث مشابه طبق خواست و اراده مردم تلاش نموده تا قوانین نافذه و عدالت در زمینه تطبیق گردد.

 

بااحترام

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۹ـ ۱۸۰۸ 

Copyright ©bamdaad 2019

 

کابل ، ۲۷ اسد ۱۳۹۸ خورشیدی

پیام  دارالانشای حزب آبادی افغانستان بمناسبت حلول عید سعید اضحی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

رفقا ، دوستان وهممیهنان عزیز و متدین!

دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت حلول عید سعید اضحی (قربان) صمیمانه ترین تبریکات خود را به نماینده گی از بیروی اجراییه ، شورای مرکزی واعضای مردم دوست و وطنپرست حزب  به دوستان ، مردم شریف وبا دیانت افغانستان ، متحدین سیاسی ، احزاب و سازمانهای ملی و ترقی خواه ،  نیروهای ملی دفاعی وامنیتی کشور، رفقا وخانواده هایشان تقدیم میدارد.

حزب آبادی افغانستان  بخوبی می داند که کشور ومردم ما درشرایط دشوار قراردارد که فقط همبسته گی و وحدت ملی مردم ، اتحاد وهمبسته گی احزاب و نیروهای ملی ـ دموکراتیک وترقی خواه کشور، وحمایت از نظام جمهوریت ونیروهای قهرمان ملی دفاعی وامنیتی که درسنگرهای گرم دفاع از مردم وکشورما قراردارند ، می تواند به گذارکشور از وضعیت کنونی یاری رساند.

حزب آبادی افغانستان از تمام تلاش ها واقدامات صادقانه ایی که به هدف ختم فوری جنگ و خون ریزی های بیشتر درکشور، آتش بس دایمی و تامین صلح سراسری، پایدار وعادلانه درافغانستان انجام شده وانجام میگردد، حمایت نموده  و ازهیچ تلاشی درراه تحقق این خواست مبرم مردم و میهن دریغ نمی کند.

حزب آبادی افغانستان دراین روزهای عید با فامیل های قربانیان حادثه انفجاری وتروریستی که بتاریخ ۱۶ اسد ۱۳۹۸ درناحیه ششم شهرکابل توسط دشمنان مردم افغانستان انجام گردید ، همدردی وغمشریکی خود را ابراز داشته ، این حمله تروریستی را شدیدأ محکوم ، و به عاملین آن نفرین می فرستد.

ما برای شهدای این حادثه خونین و سایرقربانیان جنایات تروریستی درکشورازبارگاه خداوند (ج) بهشت فردوس ، وبرای مجرحین شفای عاجل آرزو می نماییم.

حزب آبادی افغانستان ازپروسه صلح برهبری و مالکیت افغان ها واز پروسه انتخابات ریاست جمهوری بحیث پروسه ملی و دموکراتیک حمایت نموده ، خواهان یک افغانستان آباد، دموکراتیک و سربلند میباشد.

روزهای عید را برای هموطنان روزهای بی غمی ، رفع کدورت و دشمنی آرزو مینماییم.

 

با احترام

پروفیسور دوکتور محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 پیام حزب آبادی افغانستان به مناسبت صدمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان

 

بنام خداوند جان و خرد

هموطنان آزادی دوست و میهن پرست !

امسال بیست وهشتم ماه اسد  برابراست با صدمین سالروزاسترداد استقلال کشور. مسرت فراوان داریم که بمناسبت این رخداد سترگ و روزخجسته ملی، صمیمانه ترین تبریکات و شادباش های خود را به پیشگاه شما مردم قهرمان و آزادی خواه افغانستان تقدیم می نماییم.

دستیابی به استقلال کشور که رویداد مهم درتاریخ سیاسی افغانستان بشمار می آید نتیجه مستقیم مبارزات آزادی خواهانه مردم افغانستان است که درسه جنگ ضد استعماری در برابر بریتانیای کبیر پیروزگردیده  و درفش آزادی را به فراز کوهپایه های سرزمین محبوب ما  به اهتزاز درآورند.

این افتخار و سرفرازی بزرگ که با قربانی های فراوانی همراه بود، درنتیجه مبارزات جانبازانه زنان  و مردان با شهامت این خطه شامل سربازان ، کشاورزان ، روحانیون دادخواه ، روشنفکران سربکف ، پیشه وران  و سایر لایه های مردم از سراسرکشوربدست آمده است.

دین بزرگ ملی و وطنی ماست تا در برابر وقف ، جانبازی و فداکاری نیاکان ما سرتعظیم فردآورده و خاطرات پرغرور جانبازان راه  استقلال ،  آزادی و سربلندی وطن را زنده نگه بداریم.

روح پرفتوح همه جانبازان و سرسپرده گان راه استقلال و آزادی کشورشاد و یاد شان گرامی باد!

Read more...

تدویرهفتمین اجلاس کمسیون تدارک کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

مورخ ۲۹ جولای ۲۰۱۹

هفتمین دور اجلاس کمسیون تدارک کنفرانس شورای اروپای حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق صفت الله عملیارسکرتر مسوول شورای موقت اروپایی و رییس کمسیون تدارک کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان تحت اجندای ذیل تدویر یافت:

- بحث وتبادل نظر پیرامون پیشنهاد ات مبنی بررسیده گی مشکل اشتراک نماینده گان منتخب به کنفرانس شورای اروپایی.

بحث و تبادل نظرپیرامون طرح سناریوی کنفرانس شورای اروپایی.

برای گشایش باب اجلاس،رفیق عملیار از کارکرد های پیشین کمسیون در جهت آماده گی برای تدویر کنفرانس گزارش مختصری ارایه نمود و نگاه رفقا را روی بحث موجود حول اجندای مطروحه معطوف داشت.

گفتنیست که بخش نخست اجندا جهت اشتراک کامل ۱۱۸ نماینده درکارکنفرانس وتسهیل همه شرایط لازم وممکن غرض اشتراک همه نماینده گان درکارکنفرانس وتامین مشروعیت ووجاهت کامل آن ازفیصله های اخیر شورای اروپایی مورخ دهم ماه می ۲۰۱۹ اجلاس موقت شورای اروپایی ودساتیر این اجلاس ناشی گردید و توسط کمسیون تدارک راهکار های مقدماتی آن پیشبینی گردید.

در بخش نخست اجندا،رفیق بصیردهزاد زوایای حقوقی حق نماینده گی رفقا را که بصورت حضوری مجال شرکت در کنفرانس را بدست آورده نمی‌ توانند تشریح نموده واز تجارب سایر احزاب سیاسی و پیشینه های این رویکرد در احزاب و سازمان ها دراین عرصه سخن گفت وبرتامین حق نماینده گی رفقای نماینده در کارکنفرانس روشنی انداخت.

فیق بصیردهزاد گزینه های اساسی را دراین عرصه از جمله کاربرد کارت های اعتبارنامه واشتراک ازطریق وسایل رسانه ایی جمعی را غرض اشتراک نماینده گان درکارکنفرانس طرح و پیشنهاد نمود.

درین بخش رفقا صفت الله عملیار، داوود کرنزی،احد شفیعی وعارف عرفان دیدگاه های شانرا مطرح نموده و روی گزینه های مطروحه بحث نمودند.

دراین خصوص روی مشکلات متعدد رفقای سازمان حزبی یونان و مشکلات ویژه سازمان ایالتی ناتینگهم کشورانگلستان،مکث صورت گرفت و فیصله بعمل آمد که این رفقا مبتنی برمشکلات موجود می‌ توانند تا ازطریق وسایل وشبکه های متعدد رسانه ایی درکارکنفرانس اشتراک نموده واز حق نماینده گی شان در کار کنفرانس استفاده نمایند.

دربخش دوم اجنداکه بازتاب دهنده محتوای سناریوی کنفرانس شورای اروپایی بود،گزارش اساسی توسط رفیق بصیردهزادبه اجلاس ارایه گردید و بعدازبرخی تعدیلات ،سناریوی جلسه کنفرانس اروپایی به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داده شد.

در تداوم کار اجندا،همچنان روی تهیه و تدوین کارت های رای دهی تدابیروتجویز لازم بعمل آمد.

در پایان تصریح شد که غرض فیصله های نهای،لازم است تا فیصله های موجود به اجلاس آتی شورای اروپایی محول شده وپس از فیصله های نهایی شورای موقت اروپایی مورد تصویب وتعمیل قرارگیرد.

اجلاس پس ازدو ساعت گفتمان به کار خود پایان داد.

کمیسیون تدارک وبرگزاری کنفرانس شورای اروپایی

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۱۰۸ 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است. 

Copyright ©bamdaad 2019