تدویر جلسه هیات رهبری شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه هیات رهبری شورای المان حزب ملی ترقی مردم افغانستان بخاطر تایید و پشتیبانی از مصوبات کنگره با شکوه حزب ملی ترقی مردم افغانستان بتاریخ اول اکتوبر سال روان دایر گردید. درآغاز کارجلسه رفیق عبدالاحد شفیعی، رییس شورای کشوری المان حزب گزارش مفصلی از اجراات وظایف داده شده به سازمانهای حزبی را ارایه نموده؛ ضمن قدردانی از کار وفعالیت اعضای حزب ، سازمانهای حزبی را برفع کاستی ها واجرای بهتر امور حزبی متوجه ساخت که مورد تایید واستقبال اعضای هیات رهبری قرارگرفت .

دربخش دوم کار اجندای جلسه ،  یاد داشت شعبه تشکیلات مرکزی حزب و پشتیبانی از مصوبات وفیصله های کنگره با شکوه حزب ملی ترقی مردم افغانستان به بحث گرفته شد. که ضمن صحبت ریس واعضای هیات رهبری بخار تطبیق وتحقق آن تدابیر لازم اتخاذ  وبخاطر اجرای آن  وظایف جدید ومکلفیتهای سازمانها واعضای حزب مشخص گردید .

در بخش سوم اجندا ، موضوع اشتراک حزب در کمپاین انتخاباتی  به بحث گرفته شد. هیات رهبری شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم ، اشتراک حزب  در کمپاین انتخاباتی ونامزدی برخی از نماینده گان حزبی را به پارلمان کشور مورد تایید وپشتیبانی قرار داد.

در ادامه کار جلسه در همخوانی با اجندای تصویب شده  ، رفقا بخاطر بهبود کار حزبی ، ضرورت شعبه کنترول ونظار را  به بررسی گرفته ، وایجاد این بخش را  در جنب کمیته رهبری حزبی به تصویب رساند .

در قسمت  اخیر جلسه ، پلان کار سالانه هیات رهبری شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم افغانستان مورد بحث وبررسی قرارگرفت و پس ابراز نظر رفقا ، پلان کاری به اتفاق آرا به تصویب رسید .

در اخیر کار جلسه عبدالاحد شفیعی رییس شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم افغانستان ضمن صحبت همه جانبه ، یکبار دیگر  توجه رفقا را در جهت تطبیق وتحقق  مصوبات کنگره حزبی وکلیه اسناد و دساتیرمقامات رهبری حزب معطوف نمود .

سرانجام کار جلسه در فضای وحدت ، صمیمیت ویکپارچه گی حزبی به پایان رسید .

( شعبه اسناد وارتباط  شورای کشوری المان ) 

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۳۱۰

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2018

 

با تدویر موفقانه کنگره تاریخی حزب ملی ترقی مردم افغانستان ، سازمانها حزبی از داخل کشور، و سازمانهای برون مرزی حزب با ارسال پیام های شادباش همصدا جانبداری شانرا از تصامیم کنگره ابراز نمودند.

دراینجا شما پیام های شادباش :

شورای کشوری فنلند ح م ت م ا، شورای کشوری اتریش ح م ت م ا، شورای کشوری المان ح م ت م ا، شورای کشوری سویدن ح م ت م ا، شورای کشوری سویس ح م ت م ا، شورای کشوری ناروی ح م ت م ا ، شورای کشوری هالند ح م ت م ا، شورای کشوری بلجیم ح م ت م ا، شورای ح م ت م ا مقیم پیشاور، شورای رهبری اعضا و هواداران ح م ت م ا در امریکا؛

و :

شورای شهر کابل ح م ت م ا، شورای ولایتی قندهار ح م ت م ا، شورای ولایتی ننگرهار ح م ت م ا ، شورای ولایتی زابل ح م ت م ا ، شورای ولایتی بلخ ح م ت م ا، شورای ولایتی غور ح م ت م ا، شورای ولایتی بدخشان ح م ت م ا، شورای شهری قندهار ح م ت م ا ، را مطالعه فرمایید ـ بامداد

 

  پیام شادباش شورای شهرکابل حزب ملی ترقی مردم افغانستان به مناسبت تدویر موفقانه کنگره با شکوه حزب ملی ترقی مردم افغانستان

در شرایط کنونی کشور حزب به بزرگترین موفقیت و دست آورد عظیم از اثر سعی و تلاش رفقای رهبری و اعضای حزب تدویر موفقانه کنگره با شکوه حزب ملی ترقی مردم افغانستان که در فضایی کاملا وحدت عمل وحدت نظر و هماهنگی بین تمامی نماینده گان منتخب موفقانه تدویر یافت.

شورای شهر کابل حزب ملی ترقی مردم افغانستان ، این موفقیت بزرگ را به دارالانشا، بیروی اجراییه ، اعضای کمیته مرکزی،  اعضای پرافتخار حزب ملی ترقی مردم افغانستان  وکافه ملت عدالت خواه ، کار گران دهقانان از صمیم قلب تبریک گفته ؛ و همچنان تعین شایسته و به جای محترم رفیق گرامی پوهاند داکتر محمد داوود راوش را به حیث رییس و محترم رفیق گرامی عبدالرشید آرین و محترم رفیق گرامی حفیظ الله نورستانی را به حیث معاونین حزب ملی ترقی مردم افغانستان از صمیم قلب تبریک گفته ؛ موفقیت های هر چه بیشترشان را از خداوند متعال می خواهیم. اعضای شورای شهر کابل حزب خود را در جهت تحقق فیصله ها قطعنامه کنگره با شکوه مکلف دانسته، و تعهد میسپارد که در تطبیق فیصله های کنگره از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نمیورزد.

با احترام

غلام جیلانی

رییس شورای شهرکابل حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 
 

 

پیام شاد باش شورای کشوری سویدن حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

بمناسبت تدویر موفقانه کنگره حزب

 

 

 

شورای کشوری سویدن رویداد عظیم و با شکوه در حیات سیاسی حزب یعنی تدویر موفقانه کنگره را به همه رفقای رسالتمند بویژه اعضای منتخب هیئت رهبری, رفیق گرامی داکتر محمد داوود راوش رییس حزب، رفیق های گرانقدر عبد الرشید آرین و عبد الحفیظ نورستانی، معاونین حزب تبریک و تهنیت گفته، پیروزی های مزید شان را در تحقق مواد اساسنامه  و برنامه حزب و همچنان تصامیم و فیصله های مصوب کنگره خواهان است.

 

ما متیقنیم که هیات خردمند رهبری حزب در عملی نمودن این تصامیم و فیصله ها از هیچگونه مساعی دریغ نخواهند کرد.

 

شورای کشوری سویدن در حالیکه از تمام مصوبات کنگره حزب حمایت و پشتیبانی خویش را اعلام می نماید؛ در تحقق این فیصله ها و مصوبات گامهای عملی را برمیدارد.

 

 

 

پیروزی ما در وحدت ماست

 

خلیل یوسف

 

رییس شورای کشوری سویدن ح.م.ت.م.ا

 

 

پیام شادباش شورای کشوری اتریش حزب ملی ترقی مردم افغانستان

ویانا ، مورخ ۱۵ اگست ۲۰۱۸ میلادی

 

   با مسرت فراوان از تدویر موفقانه نخستین کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان با شرکت نماینده گان منتخب از همه ساختارهای حزب و نماینده گان احزاب و سازمان های سیاسی و شخصیت های ملی و اجتماعی کشور اگاه شدیم . این رویداد با شکوه که با تدارک عالی و با در نظرداشت ایده ها ، مواضع و پیشنهاد های سازنده اعضای حزب در همه سطوح پیرامون تعین اهداف و مشی سیاسی و سازمانی در فضای آزاد ، دموکراتیک و همکاری رفیقانه برگزار گردید ؛ از اهمیت خاصی در تشکل نیروهای دموکرات و داد خواه و سمت و سو دهی مبارزات بر حق مردم کشور ما بر خوردار است .گفتمان و تبادل زنده و مبتکرانه افکار در کنگره و اتخاذ تصامیم و تدابیرخردمندانه آن در تصویب اسناد مرامی و سازمانی و فراخوان جدی برای وحدت همه نیرو های وطنپرست و مردم دوست مبین احساس مسوولیت عمیق حزب ما در برابر مردم رنجدیده و زحمتکش و تلاش پیگیر آن در راه نجات کشورما از بحران گسترده کنونی است. مبارزه دشوار ، ولی افتخارآفرین همه اعضای حزب و مقامات رهبری آن بر پایه مشی روشن در مرحله فعلی و در دراز مدت  پاسخ خردمندانه ، واقع بینانه و اصولی برای تامین اساسی ترین خواسته های مردم ما ، یعنی تامین صلح و امنیت ، قطع جنگ و خونریزی و حل صد ها معضل اجتماعی ، به خصوص فقر و سیه روزی  ، درد و رنج ، بیکاری ، بی عدالتی ، فساد اداری ، خود سری و قانون شکنی ، تفاوت های اجتماعی و پشت پا زدن به منافع ملی و سرنوشت کشور است .

کنگره از همه وطنپرستان واقعی و در پیشاپیش  شان همه نیروهای ملی ، دموکرات ، تحول پسند و داد خواه کشور تقاضا نمود تا به ندای مردم شریف افغانستان گوش نهاده و با وحدت حرف و عمل و کار خستگی نا پذیر خود پا به میان سیاست کشور بگذارند و مبارزات مردم را در راه تامین صلح ، آزادی ، دموکراسی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی سمت و سو دهند .

شورای کشوری اتریش حزب ملی ترقی مردم افغانستان با رضاییت کامل از برگزاری شایسته و با فرهنگ برجسته سیاسی کنگره ، خود را در تصامیم اتخاذ شده سهیم میداند و از آنها حمایت و پشتیبانی میکند .شورای ما باور کامل دارد که پیام شریفانه کنگره در فضای سیاسی کشور ما بی طنین نخواهد ماند و پژواک آن تاثیر به سزایی در کار و پیکار ما خواهد داشت .

شورای کشوری اتریش حزب ملی ترقی مردم افغانستان تدویر موفقانه کنگره را به همه اعضای حزب ، همه ساختار ها و همه مقامات مسوول حزب شادباش میگوید. همچنان انتخاب رفیق گرانقدر پوهاند داکتر محمد داوود راوش را به حیث رییس حزب و انتخاب رفقای ارجمند و گرامی هر یک عبدالرشید آرین و حفیظ الله نورستانی را به صفت معاونین رییس حزب ،  انتخاب همه نماینده گان شورای مرکزی ، هیات اجراییه و دارالانشا را از صمیم قلب تبریک گفته ، سلامتی  و موفقیت مزید شانرا آرزو مینماید .

دست به دست هم و با اتحاد فکر وعمل و همدلی رفیقانه بسوی پیروزی های بیشتر در راه تحقق آرمان های مردم خویش به پیش میرویم و یقین داریم که رسالت شریفانه ما به سرمنزل مقصود خواهد رسید.

 به آرزوی فردا های بهتر مردم و کشور آزاده ما افغانستان !

به آرزوی پیروزی های هر بیشتر حزب ملی ترقی مردم افغانستان !

فاضل دلزاده

رییس شورای کشوری اتریش حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

د افغانستان د خلکو ترقی ملی گوند  د ننگرهار ولایتی شورا پیام


د ننگرهار ولایت ولایتی شورا د خپل گوند د کنگری د دایریدو له کبله ملگرو او رهبری ته د زړه له کومی مبارکی وایو.

هیله مند یو چی وکولی شو د گوند برنامه د اساسنامه په ښه طریقه عملی کاندی. او همدارنگه د ملگرو ترمینځ اعتماد او باور کچه زیات شی مخ په وړاندی د کنگری د فیصلو او پریکړو د تحقق او عملی کیدو په لور.


فاروق دهقانزاده د ننگرهار ولایتی شوره مسوول

 

 

پیام حزب ملی ترقی مردم افغانستان مقیم پشاور

 


تدویر کنگره باشکوه حزب ملی ترقی مردم افغانستان به مثابه یک حادثه بزرگ تاریخی در زنده گی حزبی برای همه اعضا حزب از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار؛ واین ایام را اعضا حزب باشور هلهله جشن میگیرند.
کنگره گامی است ، سرنوشت ساز درتغیر وتبدیل ، کمیت و کیفیت ، اعاده دموکراسی درون حزبی، تصویب اساسنامه وبرنامه ، انتخاب رهبری جدید برای رشد و انکشاف یک حزب واحد سراسری میباشد.
شورای پشاور حزب حمایت وپشتیبانی خود را از تدویرموفقانه کنگره اعلام میدارد.

امید حزب نقش تعین کننده درمسایل را انجام دهد.

 

بادرودها

 

 

 دافغا نستان دخلګو د ترقی ملی ګوند  د قندهار د شهری شورا منشی پیام

 

دافغا نستان دخلګو دترقی ملی ګوند ټو لو ښاغلو غړو ته دنوموړی ګوند دپرتمینی کنګری کار چی په بریالیتوب سره سرته ورسیدی او په نتیجه ښاغلی پو هاند داکتر محمد داود راوش دګوند دریس همدغه رنګه ښاغلی عبدالرشید ارین او نوریستانی صاحب دګوند دمرستیالانو په حیث په یوه ډیره دموکراتیکه فضا کی و تاکل شوه په مناسبت سره مبارکی وایو

 

شهاب نیازی

دافغا نستان دخلګو د ترقی ملی ګوند د قندهار د شهری شورا منشی

 

 

دافغانستان دخلګوملى ترقى ګوند د زابل ولاىتى شورا پیام

 

 دافغانستان دخلګوملى مترقى ګوند د زابل ولاىتى شورا ددى ګوند کامیابه کنګرى مبارکى وټولواګاه اوپروطن مىنانوته وړاندى کوى اودپرىکړو څخه ملاتړکوو

 

په درناوی

 
 

پیام شادباش شورای کشوری ناروی حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

به مناسبت برگزاری کنگره حزب

 

رفقای گرانقدر،

شورای کشوری ناروی حزب ملی ترقی مردم افغانستان راه اندازی کنگره ، تصویب اسناد بنیادی حزب ، انتخاب هیات رهبری ، و پیام های صادقانه و اصولی کنگره عنوانی مردم افغانستان و نیرو های ترقی خواه کشور را ستوده ، و جانبداری خود را از این تصمیم خردمندانه نماینده گان حزب ابرازمی دارد.

برهمه گان روشن است که حزب ما منحیث حزب داد خواه ، مدرن و پابند به اصول دموکراسی و علینیت  درماه های آماده گی برای تدویرکنگره بزرگترین گفتمان سیاسی درتاریخ کشور را راه اندازی ، وطی آن اعضای حزب درباره همه مسایل مربوط به ساختارحزب و اهداف آن ، وضع جنبش و کشور بحث و تبادل نظر نمودند. حزب ما حتا برون از دایره اعضای حزب به همه نیرو های وطن پرست و دادخواه مراجع و نظر آنها را در باره اسناد حزب خواستار شد.

برگزاری پیروزمندانه کنگره حزب با شرکت نماینده گان منتخب ازهمه سازمانهای حزبی ، سهم گسترده و قابل ستایش جوانان ، نماینده گان همه اقوام وملیت های باهم برادرکشورشامل مردان و زنان با شهامت  ومبارز، فرستاده های احزاب دموکراتیک  و ترقی خواه یک رخداد با اهمیت و سرنوشت ساز برای رفقای حزب ما و جنبش چپ و ترقی خواه وطن میباشد.

ما انتخاب رفقای گرانقدر ومتعهد به منافع مردم وجنبش هریک ، پوهاند داکتر داوود راوش ( رییس حزب ) ، رفیق عبدالرشید آرین ( معاون حزب ) و رفیق عبدالحفیظ  نورستانی ( معاون حزب ) را انتخاب بجا دانسته ، وازاین تصمیم اعضای کنگره  حزب جانبداری خود را ابراز ؛ و برای این رفقا آروزی پیروزی می نماییم.

رفقای ههپیمان ،

حال وقت آنست که همه اعضای حزب مشترکاً دست بدست هم داده ، با صداقت ، ایمانداری و پابندی به اصول زرین دموکراسی وعلنیت  که نماینده گان منتخب ما درجریان کنگره باشکوه و تاریخی حزب با روحیه اعتماد رفیقانه و اتفاق نظر برآن مهرتایید  گذشتاند، عمل ؛ و حزب ملی ، سراسری و مردمی خود را بیشتراز این رشد و تکامل بدهیم.

زنده باد حزب محبوب ما !

به پیش در راه تحقق مصوبات کنگره تاریخی حزب ملی ترقی مردم افغانستان !

 

سید افضل بهار

رییس شورای کشوری ناروی حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

پیام شاد باش و تبریکی شورای رهبری ، اعضا و هوادارهای حزب ملی ترقی مردم افغانستان در امریکا

 

حزب ملی ترقی مردم افغانستان به مثابه بهترین میراث دار مبارزه های دادخواهانه گذشته سیاسی وطن با پخته گی در راستای تجددخواهی و سعادت انسان در وطن با کار و پیکار دلسوزانه و پراز دست آورد درحیات سیاسی کشور بلاکشیده  ما حضور گرم دارد .
خرسندیم که به تاریخ ۱۹ اسد ۱۳۹۷ کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان با شکوه و موفقانه تدویر یافت . ازین رهگذر این دست آورد بزرگ را که بازتاب بی مانند از دموکراسی حیات درون حزبی است به همه ی رفیق های هیات رهبری اعضای پرافتخار حزب بویژه رفیق دانشمند وگران ارج داکتر داوود راوش تبریک گفته و دست آورد های مزید شان آرزوی همیشه گی ماست .
ما ازهمه ی دست آوردها و فیصله های این کنگره با شکوه با قاطیت پشتیبانی نموده و در راستای تحقق اهداف وآرمان های والای آن کار و فعالیت مثمر خواهیم نمود .

همزمان گزینش رفیق گران ارج داکتر داوود راوش را به حیث رییس ؛و رفیق های گرامی عبدالرشید آرین وعبدالحفیظ نورستانی را به حیث معاون های حزب ملی ترقی مردم افغانستان تبریک گفته پیروزی های بیشتر شان آرزو ی همیشه گی ماست


از سوی شورای رهبری ، اعضا و هوادار های حزب ملی ترقی مردم افغانستان در امریکا

 

 

پیام شادباش شورای کشوری فنلند حزب ملی ترقی مردم افغانستان
به مناسبت تدویرموفقانه کنگره حزبکنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان نهم اگست سال روان ترسایی درشهر ابل با موفقیت برگزارگردید. کنگره در فضای آزاد و دموکراتیک برنامه واساسنامه حزب ، بیرق و نشان حزبی را تصویب نمود . کنگره همچنان دربخش دیگرکارخویش اعضای شورای مرکزی ، رییس حزب و معاونین رییس حزب را با اتفاق آرا انتحاب نمود .
شورای کشوری فنلند حزب ملی ترقی مردم افغانستان  به مناسبت این رویداد عظیم سیاسی و تاریخی بهترین تبریکات وشادباش های خویش را به رفیق ٰبو هاند داکتر راوش رییس حزب؛ و رفقا عبدالرشید آرین و عبدالحفیظ نورستانی معاونین ، اعضای بیوروی اجراییه ، دارالانشا ، اعضای شورای مرکزی وهمه اعضای پرافتخار حزب ملی ترقی مردم افغانستان  ابراز داشته اعلام می نمایم که از تمام فیصله های کنگره همه جانبه بشتیبانی نموده؛  و در راه تحقق آن از هیج گونه سعی و تلاش دریغ نمیورزیم.عبدالرحیم لطیف زی
رییس شورای کشوری فنلند حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

 

 

پیام تبریکیه شورای ولایتی غور حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

رییس واعضای شورای ولایتی غورحزب ملی ترقی مردم افغانستان تدویرموفقانه کنگره حزب را به تمام رفقای حزب درسراسر کشور و خارج کشور ، رییس معاونین و اعضای دارالانشا حزب تبریک گفته وحدت وپیروزی رفقا را از خداوند ج استدعا داریم.

 

پیام شادباش شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم افغانستا ن

بمناسبت برگزاری کنگره با شکوه ، وبخاطر دفاع وپشتیبانی از مصوبات کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان


شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم افغانستان  ، تدویر کنگره با شکوه حزب ملی ترقی مردم افغانستان را برای هیات رهبری ،اعضای حزب وکلیه ترقیخواهان وطندوست تبریک وتهنیت گفته از فیصله ها ومصوبات آن پشتیبانی نموده ، و درعمل آنرا تحقق میبخشد .
حزب ملی ترقی مردم افغانستان ادامه دهنده سنن مبارزات تاریخی مردم افغانستان ، بخاطر ترقی وعدالت ،صلح وآزادی از بدو تشکل خود درهمسویی با احزاب وسازمان های ترقی خواه وعدالت پسند در داخل وخارج کشوربه مبارزات وفعالیت وطنپرستانه وپیگیر پرداخته است که در راستای اهداف ملی ومترقی ، به موفقیت های بزرگ ، بخصوص وحدت نیروهای ترقیخواه وتدویر کنگره باشکوه نایل گردیده است.
کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان در شرایطی بر گزار گردید که وحدت نیروهای ملی دموکرات منحیث یک ضرورت تا ریخی وحضور وطنپرستان واقعی در مبارزه برای نجات کشور وسعادت مردم افغانستان یک امر ضروریست .
کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان با تدویر کنگره با شکوه یکبار دیگر ثابت کرد که حزب ملی ترقی مردم افغانستان جایگاه کلیه وطنپرستان ، ترقیخواهان ودادخواهان عدالت پسند است که به آزادی ، عدالت ونجات مردم از بدبختی ورفاه هموطنان باورمند اند .
چنانچه در بخشی از قطعنامه کنگره با شکوه آمده است که «اصول واهداف حزب ما چه در سطح ملی وچه در پهنه بین المللی پاسخگوی روند سیاسی موجود وغنی از تجربیات تاریخی جنبش ترقی خواهانه وعدالتخواه میهن ماست .
بنا بر آن ، شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم افغانستان در حالی که یکبار دیگر پشتیبانی خود را از مصوبات وفیصله های کنگره با شکوه حزب ملی ترقی مردم افغانستان ابراز داشته ، گزینش محترم  رفیق محمد داوود راوش را بحیث رییس ،محترم  رفیق عبدالرشید آرین و محترم زفیق عبدالحفیظ نورستانی را بحیث معاونین حزب ملی ترقی مردم افغانستان تبریک گفته موفقیتهای بزرگی برای شان آرزو میکند .

عبدالاحد شفیعی
رییس شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

پیام تبریکی شورای ولایتی بلخ حزب ملی ترقی افغانستان

تدویر موفقانه کنگره باشکوه حزب را به همه رفقای گران ارج ، و به مردم شرافتمند ترقی خواه و دموکرات افغانستان مبارک باد عرض نموده ؛ و امید موفقیت های بیشتر .

اکرم عظیمی

 

 

پیام شادباش و شورای کشوری بلجیم حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

 

پیام تبریکیه شورای ولایتی بدخشان حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

 

بخاطر دفاع و پشتیبانی از مصوبات کنگره با شکوه

پیام شورای کشوری هالند حزب ملی ترقی مردم افغانستان به مناسبت تدویرکنگره با شکوه حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

خوشبختانه حزب ملی ترقی مردم اففانستان روز جمعه نزدهم ماه اسد ۱۳۹۷ خورشیدی برابر با دهم ماه اگست   ۲۰۱۸ترسایی در شهر کابل تدویر یافت. سازمان حزبی هالند، حزب ملی ترقی مردم افغانستان تدویر کنگره با شکوه حزب ملی ترقی مردم افغانستان را برای هیات رهبری، اعضای حزب و کلیه ترقیخواهان وطندوست تبریک و تهنیت گفتهِ  از فیصله ها و مصوبات آن پشتیبانی نموده و در عمل آنرا تحقق میبخشد. حزب ملی ترقی مردم افغانستان یکی از احزاب سیاسی در افغانستان هست که دارای پیشینه و تاریخ پربار مبارزات و کارنامه های مشترک سیاسی است و در تاریخ جنبش های آزادی بخش میهن ما دارای افتخارات و از جایگاهی ویژه برخوردار بوده و همواره دستآورد های با ارزش را برای میهن، مردم و وطن ما به ارمغان آورده که میتوان به آن مباهات کرد. حزب ملی ترقی مردم افغانستان کانون همبسته گی، عدالت خواهی و اتحاد داوطلبانه شهروندانیست که بخاطر حفظ و دفاع از منافع علیای کشور، ایجاد جامعه مرفه، دموکراتیک، متمدن، عادلانه، متجدد و پیشرفته مبارزه میکند. حزب ملی ترقی مردم افغانستان مخالف هر گونه گرایشهای راست و چپ افراطی بوده و مبارزه با آن را در همه عرصه ها وظیفه خویش میداند. حزب ملی ترقی مردم افغانستان ادامه دهنده سنن مبارزات تاریخی مردم افغانستان، بخاطر ترقی وعدالت، صلح و آزادی از بدو تشکل خود در همسویی با احزاب و سازمانهای ترقیخواه و عدالت پسند در داخل و خارج کشور به مبارزات و فعالیت وطنپرستانه و پیگیر پرداخته است که در راستای اهداف ملی و مترقی، به موفقیتهای بزرگ، بخصوص وحدت نیروهای ترقیخواه و تدویر کنگره باشکوه نایل گردیده است. در حالت کنونی که وحدت نیروهای ملی دموکرات منحیث یک ضرورت تاریخی و حضور وطنپرستان واقعی در مبارزه برای نجات کشور و سعادت مردم افغانستان یک امر ضروریست، کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان بر گزار گردید. تدویر کنگره با شکوه حزب ما یکبار دیگر ثابت کرد که حزب ملی ترقی مردم افغانستان جایگاه کلیه وطنپرستان، ترقیخواهان و دادخواهان عدالت پسند است که به آزادی، عدالت اجتماعی و نجات مردم از بد بختی و رفاه هموطنان باورمند اند. شورای کشوری هالند حزب ملی ترقی مردم افغانستان در حالیکه یکبار دیگر پشتیبانی خود را از مصوبات و فیصله های کنگره با شکوه حزب ملی ترقی مردم افغانستان ابراز داشته، گزینش  پوهاند محمد داوود راوش را بحیث رییس ،و محترم  رزفیق عبدالرشید آرین و محترم  رفیق عبدالحفیظ نورستانی را بحیث معاونین حزب ملی ترقی مردم افغانستان تبریک گفته موفقیتهای بزرگی برای شان آرزو میکند.

 

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

 

دافغانستان دخلګو دترقي ملي ګوند  دکندهار ولایتي ګوندی شورا لخوا د گوند دبریالۍ کنګری دجوړیدو په مو خه دمبارکۍ پیغام !

نیټه ٢٠ ؛ ٥ ؛ ١٣٩٧
دکندهار ولایتی ګوندی شورا دافغانستان دخلګو دترقي ملي ګوند د١٩ ـ ٥ـ ١٣٩٧ نیټی دپر تمیني کنګری دبریالی دایریدو له امله دګوند مرکزی شورا ټول محترم مشرتابه او دهیواد په داخل او بهر کی ټولو ګوندی شوراګانو ته دزړه له تله مبارکی وایو .


د کندهار ولایتی ګوندی شورا رییس

 

پیام شادباش و جانبداری شورای کشوری سویس

شورای کشوری سویس تدویرموفقانه کنگـره با شکوه حزب ملی ترقی مردم افغانستان ، پیام پُرمحتوای کنگــره ، فیصله ها وتصامیم آن را شاد باش گفته ، انتخاب رفیق گــرانقدر داوود راوش را بحیث رئیس و رفقای محترم رشیدآرین و حفیظ  نورستانی را بحیث معاونین حزب و تمام رفقای منتخب کنگـره تبریک گفته ، برای شان در رهبری وسمتدهی حزب در راه خدمت به مردم رنجدیده و کشور جنگـزده ما پیروزی آرزو میدارد .

سلیم سلیمی 

رییس شورای  کشوری سویس  حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

 

با تدویر موفقانه کنگره تاریخی حزب ملی ترقی مردم افغانستان ، سازمانها حزبی از داخل کشور، و سازمانهای برون مرزی حزب با ارسال پیام های شادباش همصدا جانبداری شانرا از تصامیم کنگره ابراز نمودند.

دراینجا شما پیام های شادباش از :

شورای کشوری فنلند ح م ت م ا، شورای کشوری اتریش ح م ت م ا، شورای کشوری المان ح م ت م ا، شورای کشوری سویس ح م ت م ا، شورای کشوری ناروی ح م ت م ا ، شورای کشوری هالند ح م ت م ا، شورای کشوری بلجیم ح م ت م ا، شورای ح م ت م ا مقیم پیشاور، شورای رهبری اعضا و هواداران ح م ت م ا در امریکا.

و :

شورای شهر کابل ح م ت م ا، شورای ولایتی قندهار ح م ت م ا، شورای ولایتی ننگرهار ح م ت م ا ، شورای ولایتی زابل ح م ت م ا ، شورای ولایتی بلخ ح م ت م ا، شورای ولایتی غور ح م ت م ا، شورای ولایتی بدخشان ح م ت م ا، شورای شهری قندهار ح م ت م ا ، را مطالعه فرمایید.ـ بامداد

تدویر جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان، تحت ریاست رفیق عبدالرشید آرین رییس حزب روز یک شنبه مورخ ۷ اسد سال ۱۳۹۷ در تالار دفتر مرکزی حزب حوالی ساعت سه بعد از ظهر دایر گردید.

درین جلسه روسای شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب نیز شرکت داشتند.
برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد؛ و به اتفاق آرا تصویب گردید:
۱ ـ بحث روی طرح برنامه حزب که در کمیته تدارک تدویر کنگره حزب به تصویب رسیده بود.
۲ آ بحث روی بسته تشکیلاتی حزب.

Read more...

بروز جمعه مورخ ۱۹ اسد سال روان خورشیدی  در فضای آزاد ، دموکراتیک و مملو از همدلی و صمیمیت برپاشد.

درکنگره اساسنامه ، برنامه، درفش و نشان حزب ازسوی نماینده گان منتخب سازمانهای حزبی از همه شوراهای داخل کشور و سازمان های برون مرزی ازجمله نماینده گان با صلاحیت ومتخب سازمان اروپایی حزب تصویب گردید. درکنگره رییس حزب و معاون های او انتخاب ؛ و اعضای شورای مرکزی حزب برگزیده شدند.

مدیرمسوول و شورای نویسنده تارنمای بامداد به این مناسبت نیکو و رخداد بزرگ سیاسی در زنده گی سازمانی ما بهترین تبریکات و شادباشهای رفیقانه را به رفقا پوهاند دکتر راوش رییس، عبدالرشید آرین و عبدالحفیظ نورستانی معاونین منتخب حزب ، اعضای هیات رهبری و همه اعضای پرافتخار، اگاه و مبارز حزب ملی ترقی مردم افغانستان ، منحیث یک حزب سراسری، ملی ، دادخواه و دموکرات ، و به همه رهروان عدالت اجتماعی ، پیشرفت و سرفرازی مردم زحمتکش و پرغرور کشور ابراز می دارد.

ما دربرنامه های جداگانه اسناد ، مصوبات ، اسناد کنگره ؛ و دیدگاه های سازمان ها واعضای حزب را دراختیار علاقمندان واعضای پرافتخار، اگاه و پابند به اصول و آرمانهای شریفانه و انسانی حزب تقدیم میداریم.

پوهنمل دکتر اسد محسن زاده ، مدیر مسوول تارنمای بامداد

در ادامه می خوانید :

ـ گزارش کمیسیون رسانش و تبلیغ مرکزی حزب در باره  بربایی موفقانه کنگره حزب،

 

Read more...

 ‎د هالند د ملي ترقي ګوند د رهبرۍ د شورا غونده ‌جوړه شوه

 

‎د جولای په شپږمه د ماښام په اوو بجو د هالند د ملي ‎ ترقي ګوند د رهبرۍ د شورا او د ګوند د ولایتونو د منشیانو غونده جوړه شوه.. ‎غونده‌ چې د پالتاک له لارې خپریدله اود اغلې ملګرې ذلیخا پوپل له خوا تنظيم شوې وه د ګوند د تشکیلاتو مسوول ‎ ملګري نوراني په لاندې ‌‌‌‌‌‌ډوول خپله اجیندا ملګرو ته وړانې کړه: ‎

اجندا: ‎

۱ـ  گزارش اساسی. توسط رفیق زهتاب  / ( الی ۷ دقیقه )

 ‎۲- تصویب پلان کار و فعالیت شورا و پلان تدویر جلسات کمیته رهبری از بابت ۹ ماه اخیر سال روان / ( ۱۰ دقیقه )

 ‎۳- گزارش تشکیلات و مالی (اعانه :کنگره٫انتخابات و تلویزیون بهار)/ (  ۱۰ دقیقه  )

 ‎۴-استماع گزارش شورای ولایتی نورد بربانت / (  ۷ دقیقه )

 ‎۵-  نظریات، پیشنهادات و انتقادات/ ( ۱۵ دقیقه ‎) ، جمعا یک ساعت را در برداشت ‎پلان کار و جلسات قبلا از طریق ایمل رفقا خواندند ٫ نظری در مورد وجود نداشت٫ به اتفاق آرا تصویب شد.

‎ملګري نوراني د ګوندي فعالیتونو خپل ګذارش په لاندې ‌‌‌‌‌‌ډوول وړاندې کړ:

  ‎دو شورا : زود هالند و خلدر لاند جلسات ربع دو سال را دایر و یک شورا؛ نورد بربانت روز یکشنبه ۱۵ جولای تدویر مینماید .‎یک واحد اولیه در شهر روتردام ایجاد گردید و یک دیگری تا اخیرماه ایجاد میگردد

‎دو واتسپ: شورا و رهبری برای سهولت کار تهیه شد ‎همکاری با شعبات شورا دوامدار صورت گرفته و می ‌گیرد ‎ارسال اجندای جلسات و دساتیر مقامات بالای حزبی انتقال می یابد. ‎

ملګري نوراني منفي ټکو ته هم ګوته ونیوله او جدي غوښتنه یې وکړه چې شته ستونزې باید حل شي.. ‎،

ورپسې د ګوند د هالند د شو را مشر ملګري سرور ذهتاب هر اړخیزې خبرې وکړې ‎؛نوموړي په هالند کې د ګوند په د ننه کې په مثبتو پرمختګونو وغیږیده او نیمګړتیاوو ته یې ګوته ونیوله، هغه وویل : د خواښۍ ځای دی چې د هرې ورځې په تیریدلو سره ګوند نوې ساه اخلي؛ نوې خلک ګوند ته را جذب کیږي او علاقه مندۍ پيدا کوي... ‎نومړي د ځينو ملګرو نومونه واخیستل چې د ګوند لیکو ته راغلي دي. ملګري ذهتاب ځينو نیمګړتیاوو ته هم ګوته ونیوله، هغه وویل چې : ‎په هالند کې د ځينو ولایاتو د لومړنیو سازمانونو غوند‌‌‌ې لا نه دي دایرې شوې او باید چې د منظم پلان سره زرترزره دایرې شي... ‎ نوموړي په ټوله کې د هیواد او په ګوند کې پر روانو حالاتو رڼاواچوله او وویل: ‎په هیاد کې پارلماني ټاکنې را روانې دي، زموږ ګوند هیله او هو‌‌‌‌‌‌ډ لري چې په دغو ټاکنو کې فعاله برخه واخي او وځلیږي.. د ګوند له خوا به د ګوند د رهبری هیات ملګرو داوود راوش او دکتر جانباز د کاندید په حیث شرکت وکړي، همدا راز د ګوند نور غړیو هم خپل ځانونو ټاکنو ته نومولي دي، چې دا د ویاړ ځای دی. ‎نومړي د ګوند په را روانې کنګرې هم خبرې وکړې او هغه یې یوه تاریخي پیښه وبلله. ‎ ملګري ذهتاب وویل چې ؛ ملګري باید په دې لار کې د هر ‌‌‌‌‌‌ډوول مرستې نه ‌‌‌‌‌‌ډ‌‌‌‌‌‌ډه و نه کړي... ‎د ګوندي فعالیتونو په لړۍ کې ملګری اسحاقزی هم په خپل وار سره خبرې وکړي او د نورد برابانت د ولایت د سازمان په اړه یې خپل ګذارش د ځانګړو وړاندیزونو سره وړاندې کړ.. ‎غونده‌ چې د ماښام په اوو بجو پيل شوې وه د شپې په اتنیمو. بجو پای ته ورسیده.

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۱۴۰۷

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018