افزایش نقش بانوان در صفوف حزب آبادی افغانستان

جلسه کمیته حزبی ناحیه دهم شهر کابل حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق نوروز بیک ، منشی ناحیه دهم حزبی شهر کابل ، بروز پنجشنبه ۷ حوت ۱۳۹۹ در دفتر مرکزی حزب تدویر یافت.

در نخست اجندای جلسه توسط منشی قرایت ، و به اتفاق آرا تایید گردید.

در جلسه به تعداد ۱۵ تن حاضر بودند که از جمله ۱۱ تن خواهران و ۴ تن آقایان بودند .

ابتدا طبق اجندا پروسه جذب ۵ تن بانوان تکمیل و به اتفاق آرا پذیرش شان به عضویت حزب آبادی افغانستان تصویب گردید.

بعداْ در رابطه به اساسنامه و برنامه حزب غرض آگاهی اعضای جدید معلومات مفصل ارایه شده ، و تاکید به عمل آمد که در یک حزب سیاسی تبلیغ یکی از وظایف اساسی اعضای حزب میباشد.

بعدا طبق اجندا تصویب شده ، سایرمسایل مورد بحث قرارگرفته ، و درهر مورد تصامیم لازم اتخاذ گردید .

کار جلسه با شعارهای :

ـ زنده باد حزب آبادی افغانستان  !

ـ زنده باد افغانستان وطن دوست داشتنی ما !

ختم گردید.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۲۱ـ ۲۷۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

 بیروی اجراییه کمیته ولایتی کابل حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

بروز پنجشنبه ۷ حوت ۱۳۹۹ ساعت ده قبل از ظهر جلسه بیروی اجراییه کمیته حزبی ولایتی کابل حزب آبادی افغانستان تحت اجندای « بررسی کار کمیته حزبی ولایتی کابل طی ۷ ماه بعد از قرنطین  » تحت ریاست رفیق مزمل صدیقی دایر گردید که بعد از بررسی همه جانبه از جانب اعضای بیرو جهت بهبود بخشیدن کار و ‌رفع نواقص تصامیم لازم اتخاذ گردید.

در این جلسه موضوع حق العضویت رفقا نیز تحت بحث قرار گرفته ، پلان منظم در بخش مالی برای جمع آوری حق العضویت ‌رفقا و اعانه روی دست قرار گرفته و برای مسوولین حزبی در ولسوالی ها وظیفه سپرده شد تا در زمینه بیشتر تلاش و کار نمایند

همینطور در بخش تشکیلات یک گروپ حزبی با کمیت ۹ تن جوان که جدیدا جذب و تشکیل گردید برای رفیق عظیم قلندری، سپرده شد تا دقیقا با آنها کار و جلسات آنها را رهبری نماید .

 

مزمل صدیقی

رییس کمیته حزبی ولایتی کابل

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۱ـ ۲۷۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

جلسه مشترک و فوق العاده کمیته حزبی شهر و کمیته حزبی ولایتی کابل ،حزب آبادی افغانستان

 

امروز ۱۷ دلو سال جاری کمیته حزبی شهر وکمیته حزبی ولایتی کابل ، جلسه مشترک بیروهای اجراییه و منشی های ولسوالی ها و نواحی شهر کابل و فعالین حزبی را با حضور داشت رفقا انجنیر محمد امین پرتو رییس تشکیلات کمیته مرکزی وداکتر شکریه زمان عضو دارالانشا ومسول زنان حزب بساعت ۹ بجه صبح دایر نمود.

جلسه با تلاوت از ایات کلام الله مجید آغاز وسپس رفیق جیلانی بریالی ، منشی کمیته حزبی شهرکابل شرکت کننده گان جلسه را خوش آمدید گفته واجندای جلسه را قرار ذیل پیشنهاد نمود که به اتفاق آرا تصویب شد :

۱ ـ گزارش رفیق پرتو درمورد دیدار و ملاقات چند تن از اعضای دارالانشا حزب تحت ریاست رفیق پروفیسور محمد داوود راوش رییس حزب با محترم محمد یعقوب حیدری والی ولایت کابل ، و کمک‌ های اضطراری وبرنامه عمل ولایت کابل برای حزب آبادی افغانستان در پرتو میثاق امنیتی .

۲ ـ صحبت های رفیق خانم پری مواج ، مسوول زنان کمیته حزبی شهر کابل ، در مورد برنامه های اشتغال زایی برای زنان شهر و ولایت کابل.

رشته سخن به رفیق پرتو داده شد تا پیرامون دیدار و ملاقات کاری اعضای دارالانشا با اقای محمد یعقوب حیدری والی ولایت کابل که هفته گذشته صورت گرفته بود به جلسه گزارش ارایه بدارند ، درمورد رفیق پرتو به تفصیل صحبت نموده و آنرا یک ملاقات و دیدار سازنده و پر از دستآورد برای رفقا ، شهر و ولایت کابل خواند .همچنان موصوف تاکید داشت که مقام ولایت هر گونه آماده گی شان را برای اشتغال زایی و توزیع کمک های اضطراری برای اعضای بی بضاعت حزب ابرازداشته است.

هچنان دراین جلسه فورم های کاریابی برای مسوولین کمیته های حزبی توزیع و رهنمایی های لازم صورت گرفت.

بعدا رفیق پری مواج مسوول زنان کمیته حزبی شهر کابل برنامه های خویش را برای اشتغال زایی زنان کمیته های حزبی شهر و ولایت کابل به تفصیل صحبت نموده و از منشی های نواحی و ولسوالی های شهر و ولایت کابل خواست در زمینه همکاری نموده ، تاریخ جلسه کاری را مشخص نمود .

به تعقیب آن قطعنامه جلسه توسط رفیق مزمل صدیقی ، منشی کمیته حزبی ولایت کابل قراات که مورد تایید قرارگرفت.

در اخیر،  کار جلسه را رفیق خانم  داکتر شکریه زمان عضو دارالانشا حزب مورد ارزیابی قرار داده و از اماده گی کادر ها و فعالین شهر و ولایت کابل برای اجرا وتحقق کامل فیصله های جلسه امروزی ابراز خوشی و قدردانی نموده و آنان به کار بیشتر حزبی و سازمانی تشویق نمود .

گفتنی است که درجلسه بیش از۵۰ تن از منشی ها ،کادرها و فعالین شرکت نموده بودند.

جلسه حوالی ساعت یک بعد ازظهر با صرف طعام چاشت به امید تحقق فیصله ها وتصامیم جلسه امروزی پایان یافت.

 

( شعبه آموزش سیاسی  وتبلیغ  کمیته حزبی شهرکابل )

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ ۰۵۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

 

پروسه جوان سازی حزب موفقانه ادامه دارد

 

جلسه مشترک گروپ های حزبی قصبه خانه سازی وشهرک خواجه رواش ناحیه ۱۵ با پذیرش ۱۲ تن از جوانان وجلب ده ها جوانان دیگر به عضویت حزب آبادی افغانستان برگزار گردید.

امروز ۲۶ دلو ۱۳۹۹گروپ های حزبی قصبه خانه سازی وشهرک خواجه رواش تحت ریاست رفیق کرام الدین نجات مسوول گروپ حزبی قصبه خانه سازی در حالیکه رفقا عبدالسلام صافی عضو دارالا نشا ،عبدالکریم زیارکش عضو بیروی اجراییه ، مختار جبارخیل عضو بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان وعبدالصمد حکیمی منشی ناحیه ۱۵ حزبی شهرکابل حضور داشتند بساعت ۹ نیم بجه قبل از ظهر دایر گردید.

ابتدا رفیق نجات شرکت کننده گان جلسه را خوش آمدید .گفته و اجندا جلسه را قرات وبه رای گیری گذاشت .

اجندا جلسه عبارت بود از:

۱ـ  پذیرش ۱۲ تن به عضویت حزب آبادی افغانستان.

۲ ـ جلب ده ها تن از جوانان از سوی اعضای گروپ های حزبی به عضویت حزب.

درجلسه مشترک گروپ های متذکره حزبی برعلاوه جذب ۱۲ تن به عضویت حزب ، هر عضو گروپ های حزبی وعده سپرده اند تا در اینده به جذب بیشتر جوانان به حزب از هیچ گونه سعی وتلاش دریغ نورزیده وبه رشد صفوف حزبی خویش توجه جدی مبذول خواهند نمود .

در اخیر رفیق عبدالصمد حکیمی منشی کمیته حزبی ناحیه ۱۵کار جلسه را مثبت ارزیابی نموده واز رفقا عبدالسلام صافی عضو دارالانشا ،مختارجبارخیل عضو بیروی اجراییه کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان تقاضا نمود تا پیرامون کار حزبی وسازمانی رهنمود ومشوره های خویش را ارایه بدارند که با استقبال حاضرین جلسه قرارگرفت.

جلسه حوالی ساعت ۱۱ بجه قبل از ظهر به امید تحکیم وحدت ورشد صفوف حزبی پایان یافت .

 

شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ

ناحیه ۱۵ کابل، حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۲۱ـ ۱۵۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

 

کمیته اجراییه شورای کشوری هالند تشکیل جلسه داد

 

بتاریخ اول فبروری سال روان جلسه کمیته اجراییه شورای کشوری هالند دایرگردید .بعد از آنکه نصاب جلسه توسط رفیق ذلیخا پوپل مسوول اسناد و ارتباط شورا به حاضرین پیشکش گردید ، اجندای اجلاس توسط رفیق روح الله توده یی اداره کننده اجلاس طور ذیل پیشنهاد شد :

 ۱ ـ پشتیبانی وحمایت از مصوبه ۸۸ مورخ ۲۷جدی سال ۱۳۹۹ هجری شمسی  دارلانشای حزب آبادی افغانستان مبنی بر به تعلیق افتادن شورای اروپایی و بیروی اجراییه آن .

۲ ـ تصویب پلانهای کاری شعبات کمیته اجراییه طی سال ۲۰۲۱ عیسوی.

۳ ـ مسایل تشکیلاتی .

۴ ـ ارایه نظریه ها و دیدگاه های رفقا پیرامون گزارش اساسی.

اجندا به اتفاق ارا تصویب گردید و گزارش جلسه توسط رفیق محمد سرور زهتاب رییس شورا ارایه شد.

در بخشی از گزارش آمده است که : دارلانشای حزب ما با تصویب مصوبه ۸۸ ماه جدی سال ۱۳۹۹، با خرد ومنطق عالی بخاطر تحکیم پایه های حزب در شورا های کشورهای اروپایی و اثربخشی هر چه بیشتر امور حزبی درمقطع کنونی توانسته است یکبار دیگر اصل رهبری خردمندانه حزب آبادی افغانستان را  در شرایط کنونی به اثبات رسانیده ومسوولین کشورهای اروپایی را به وظایف مهم شان در شرایط  در وضع فعلی متوجه سازند .

همچنان پیرامون گذارش اساسی رفقای گرامی هریک :

عباس دهاتی مسوول تشکیلات ، ذلیخا پوپل مسوول اسناد و ارتباط و مسول ولایت ، هاشم زحمت مسوول کنترول ونظارت ، احسان عمری مسوول آموزش سیاسی و تبلیغ ، رفیق فاروق روستایی مسوول ولایت ، رفیق روح الله توده یی معاون شورای کشوری بالترتیب صحبت  نموده  ومحتوای گزارش را تایید و پشتیبانی بیدریغ خویش را از مصوبه ۸۸ دارلانشا حزب ابراز کرده و آنرا گام مثبتی در راستای موثریت امور حزبی تلقی نمودند .

در بخش دیگر بعد از جر وبحث هایی مفیدی بالای پلان سال ۲۰۲۱ شعبات ، سر انجام به اتفاق آرا پلان سالجاری به تصویب رسید .

همچنان رفقا جهت ثمربخشی در راستای جلب و جذب به حزب و بصورت اخص قشر جوان ، یک سلسله پیشنهادات ودیدگاه های  تکمیل  کننده شانرا با یکدیگر شریک ساختند واز جانب رییس شورا وظایف مشحصی به مسوولین مربوطه سپرده شد .

جلسه که بساعت ۷ شام  آغاز گردیده بود ، حوالی ساعت ۹ شب به امید تحکیم هرچه بیشتر وحدت حزب و تامین صلح سراسری بکارش اختتام بخشید.

سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ ۰۳۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021