پیام تسلیت شورای كشوری المان حزب آبادی افغانستان با درد و اندوه عمیق اطلاع حاصل نمودیم كه محترم سرتورشیرزاد ، برادر رفیق زبیرشیرزاد عضو کمیته مرکزی ، و عضو کمیته حزبی کشوری المان به اثرمریضی که عاید حال شان بود جهان فانی را وداع  و به ابدیت پیوست .

روحش شاد ، یاد و خاطرات اش گرامی باد !


کمیته حزبی و بیروی اجراییه شورای كشوری المان مراتب تسلیت و غمشریكی خویش را به رفیق شیرزاد گرانقدر، خانواده محترم شان و دوستان و عزیزان مرحومی ابراز داشته ، برای شان صبر و شكیبایی آرزو مینماید.باعرض احترام

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۲۰۱۲

 

Copyright ©bamdaad 2021

 

 

پیام تسلیت اعضای کمیته و سازمان حزبی کشورهالند !

 

با دریغ و اندوه فراوان اطلاع وفات خانم رفیق ولی منگل عضو سازمان حزبی کشورهالند را دریافت نمودیم .

بدینوسیله مراتب تسلیت وغمشریکی خویش را به فرزندان متوفا ، رفقای عزیز ولی منگل، داکتر حبیب منگل ، هاشم منگل ، صلاح چهاردهی وال ، ظاهر منگل،  و باقی اعضای فامیل و دوستان مرحومه ابراز داشته ، صبرجمیل برای جمیع بازمانده گان اش استدعا می نماییم .

روحش شاد و بهشت برین جایش!

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۱۴۱۲

Copyright ©bamdaad 2021

 

پیام همدردی شورای کشوری المان حزب آ ا

 

با اندوه فراوان خبر درگذشت  دکترمحمد سالم سپارتک شخصیت نیک نام و پرتلاش جنبش دادخواهی کشور را بدست آوردیم .

انا لله وانا الیه راجعون

دکترسپارتک منحیث آموزگار توانا ، ژورنالیست ، شاعر، نویسنده پرکار، مترجم  چیره دست ، دیپلومات وطنپرست و سیاستمدار صادق و مردمدوست خدمات فراموش ناشدنی را در امر روشنگری و دادخواهی انجام داده است. او انسان مهربان ، صمیمی و پاک نفس بوده ، همواره در بین دوستان و همرزمان خود مورد احترام و حرمت فراوان قرار داشت .

به مناسبت مرگ این مبارز دادخواه مراتب همدردی مانرا خدمت پسران شان بکتاش سپارتک و کاوه سپارتک ، همسرشان بانو امیلیا سپارتک ، جناب دکتر سلیم مجاز ، خانواده های سوگوار سپارتک ، نجیمی و مجاز، دوستان  و همرزمانش ابراز میداریم.

روحش شاد و یادش گرامی باد !

 

شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

پیام تسلیت اعضای کمیته حزبی کشور هالند بمناسبت وفات المناک  مرحوم پرویز حسامی

با یک جهان اندوه ودرد اطلاع حاصل گردید که جوان نامراد مرحوم پرویز حسامی فرزند رفیق محترمه بانو پروین حسامی در یک حادثه ترافیکی چشم از جهان پوشید و اعضای فامیل ، دوستان واقاربش را در غم جانکاه باقی گذاشت ، بدینوسیله عمیقترین مراتب غمشریکی و تسلیت خویش را به رفقای عزیز بانو پروین جان حسامی مادر غمدیده و بانو یاسمین جان زیارمل دختر کاکای مرحوم وسایر اعضای داغدیده فامیل ودوستان ابراز نموده خویشتن را در این غم شریک دانسته و صبر ابدی برای شان ارزومندیم . روح متوفا شاد ویادش جاودان باد .

اعضای کمیته حزبی کشور هالند.

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۰۸۱۱

Copyright ©bamdaad 2021

پیام تسلیت حزب آبادی افغانستان

با تاسف فراوان اطلاع حاصل نمودیم که یکی از پیشکسوتان جنبش دموکراتیک کشور، وزیر عدلیه و لوی څارنوال در دوران حاکمیت دموکراتیک ؛ محترم بشیر بغلانی در اثر بیماری که عاید حالشان شده بود جهان فانی را وداع گفته و به ابدیت پیوسته اند.

درگذشت این شخصیت دانشمند و مبارز را ضایعه جبران ناپذیر دانسته و بدین وسیله مراتب تسلیت خویش و همه اعضای حزب آبادی افغانستان را به خانواده، دوستان و همرزمان آن مرحومی ابراز نموده ، روحشان را شاد خواسته و یادشان را گرامی میداریم.

 

با درودها

 

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۲۳۰۸

 

Copyright ©bamdaad 2021