پیام تسلیت حزب آبادی افغانستان

با تاسف فراوان اطلاع حاصل نمودیم که یکی از پیشکسوتان جنبش دموکراتیک کشور، وزیر عدلیه و لوی څارنوال در دوران حاکمیت دموکراتیک ؛ محترم بشیر بغلانی در اثر بیماری که عاید حالشان شده بود جهان فانی را وداع گفته و به ابدیت پیوسته اند.

درگذشت این شخصیت دانشمند و مبارز را ضایعه جبران ناپذیر دانسته و بدین وسیله مراتب تسلیت خویش و همه اعضای حزب آبادی افغانستان را به خانواده، دوستان و همرزمان آن مرحومی ابراز نموده ، روحشان را شاد خواسته و یادشان را گرامی میداریم.

 

با درودها

 

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۲۳۰۸

 

Copyright ©bamdaad 2021

 

اعــلان فــوتی

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۱۶۰۸

Copyright ©bamdaad 2021

پیام تسلیت حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت زنده یاد رفیق دگرجنرال جمعه اڅک

 

 

با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق دگرجنرال جمعه اڅک ،یک تن ازفرزندان صدیق وپاک نفس میهن، افسرشجاع و پرافتخارکشور داعی اجل را لبیک گفته و به ابدیت پیوسته اند.

انا لله و انا الیه راجعون

زنده یاد رفیق جنرال جمعه اڅک ،عمر گرانبهای خویش را وقف مبارزه در راه سعادت و تعالی مردم و میهن خویش کرده  و در راه دفاع از حاکمیت ملی دموکراتیک ، حفظ تمامیت ارضی و تامین امن و نظم در جامعه کارنامه های درخشانی را ثبت تاریخ کشورما نموده اند. زنده یاد جنرال جمعه اڅک که یکی از تربیت شده گان دامان پاک جنبش دموکراتیک و ترقیخواه کشور بودند، مانند بسیاری از رهبران و راهیان این جنبش درعلوی همت، شجاعت، عزت و پاکی نفس ، صداقت، جدیت درعمل وتوانایی عالی مدیریتی و فرماندهی زبان زد و شهره بوده و حتا دشنمان و مخالفین اش با اعتراف به پاکی ، زهـد و صداقت ایشان ، نام و یاد او را به عنوان نمونه ازاین صفات عالی مطرح و یادآوری کرده اند.

دارالانشای حزب آبادی افغانستان درگذشت این جنرال پرافتخار کشور را ضایعه جبران ناپذیر دانسته به این مناسبت مراتب تسلیت عمیق خویش و همه اعضای حزب را خدمت فرزندان برومند شان و سایراعضای خانواده معززشان ، دوستان و اقارب ، رفقا وهمسنگران شان و همه رهروان جنبش دموکراتیک درکشور ابراز نموده ، از بارگاه خداوند متعال برای زنده یاد جنرال جمعه اڅک مغفرت الهی و به بازمانده گان شان صبرجمیل استدعا میکند.

روحشان شاد و یادشان گرامی باد!

 

با احترام

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۲۷۰۷

Copyright ©bamdaad 2021

 

پیام تسلیت شورای کشوری هالند بمناسبت درگذشت رفیق دگرجنرال جمعه اڅک 

اعضای حزبی شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان با اندوه فراوان خبر وفات رفیق دگرجنرال جمعه اڅک یکی از قوماندانان ورزیده کشور را دریافت نمود .

رفیق مرحوم اڅک یک حزبی راستین، صادق و قوماندان شجاع که در زمان حاکمیت ح. د .خ .ا  وحکومت دموکرتیک در برابر دشمنان وطن و مردم  با متانت و سرسپرده گی دفاع نموده و کارنامه های درخشانی را ازخود بجا گذاشته است .

شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان مراتب تسلیت خود را به فامیل عزیز شان ، رفقا و دوستان آن مرحومی ابراز میدارد.

روح شان شاد، ونام شان جاودان باد !

 

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۳۰۰۷

 

Copyright ©bamdaad 2021

 

پیام تسلیت و همدردی شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان 

 

رفیق های المان حزب آبادی افغانستان مراتب تسلیت وهمدری شانرا به نسبت وفات رفیق های عزیز و مبارزان راه عدالت اجتماعی  هر یک احمد شاه اوریا خیل عضودارالانشا حزب ، نوروز بیک عضو کمیته مرکزی حزب و منشی ناحیه دهم حزبی شهر کابل ، الحاج اختر محمد عالمی عضو کمیته مرکزی حزب و عضو بیروی اجراییه کمیته حزبی ولایتی هلمند و الله مراد داهی عضو کمیته مرکزی حزب و عضوبیروی اجراییه کمیته حزبی ولایتی جوزجان حزب آبادی افغانستان که به اثر موج سوم کرونا جان های شیرین شان را ازدست داده و موجب تاثر وتالم ما و فامیل های عزیزشان گردیده است ابراز می نمایند.

به همه وابسته گان و فامیل ها صبر ، و به دارالانشای حزب آبادی افغانستان و شخص رفیق داکترمحمد داوود راوش رییس پرافتخار حزب ما ابراز تسلیت می نماییم.

خاطرات این رفیق ها جاودان باد!

 انا الله وانا الیه راجعون

احـد شفیـعی

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۷ـ ۲۹۰۶

 

Copyright ©bamdaad 2021