پیام تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به خانواده های داغدار حادثه شرق کشور

 

با کمال تاسف وتاثردر اثر زلزله شدیدی که چهارشنبه مورخ ۲۱ جوزا ۱۴۰۱ در ولایات های خوست پکتیکا و ننگرهار بوقوع پیوست که تلفات جانی و خسارات مالی زیادی در پی داشته است. شدت زلزله ۱,۶ درجه ریشترگزارش شده است.

شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان مراتب تسلیت عمیق وهمدردی بزرگ خود را به مناسبت این حادثه المناک که در اثر آن شماری هموطنان عزیز ما جان های شرین شانرا از دست داده اند وهم شماری از آنها مجروع شدند به بازمانده گان آنها ابرازداشته صبرجمیل برای شان آرزو نموده خود را قلباْ در این حادثه غمناک شریک میدانند.

 

داود رزمیار

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۲/۲ـ ۲۵۰۶

Copyright ©bamdaad 2022

 

 

پیام تسلیت اعضای کمیته حزبی کشور هالند حزب آبادی افغانستان

 

با تاثر فراوان اطلاع یافتیم که مرحومه مغفوره نجیبه جان خواهر رفیق گرامی داود رزمیار رییس شورای اروپایی ح.آ.ا جهان را وداع گفته است .

ما اعضای  کمیته حزبی کشور هالند مراتب عمیق تسلیت وهمدردی خویش را به رفقای محترم  محمد داود رزمیار و محمد نعیم  رزمیار ، جمیع اعضای فامیل  ، دوستان و اقارب مرحومه تقدیم  نموده صبر و شکیبایی بیشتر را دراین اندوه بزرگ برای شان استدعا مینمایم .

خدایش بیامرزد

بنماینده گی از اعضای حزبی کشور هالند

س زهتاب مسوول کمیته حزبی

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۲/۱ـ ۲۵۰۶

Copyright ©bamdaad 2022

 

پیام همدردی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که بی بی حاجی ظاهره نصریان مادر رفیق ارجمند مصطفی روزبه ، مسوول سازمان حزبی ولایت هالند جنوبی و سردبیر تارنمای وزین مشعل ، جهان فانی را وداع گفته اند.

شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان خود را دراین غم بزرگ رفیق روزبه ، خانواده گرانقدر نصریان و دوستان شان شریک دانسته ، برای متوفا روح شاد و برای بازمانده گان صبر و شکیبایی آرزو  دارد.

با درود

داود رزمیار

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۲/۳ـ ۰۲۰۶

Copyright ©bamdaad 2022

 

پیام تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان   

با درد و اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم كه نجیبه جان خواهر رفقای گرامی محمد داود رزمیار رییس شورای اروپایی ح آ ا و محمد نعیم رزمیار بنابر مریضی كه عاید حال شان بود جهان فانی را وداع و به ابدیت پیوست و جنازه قبلا در كابل به خاك سپرده شده است .

نجیبه جان یكی از خواهران  مهربان و دلسوز بوده که بیشتر از نیم قرن عمرگرانبهای خود را وقف پرورش و آموزش فرزندان جامعه ، فامیل و خانواده نمود . 

روح شان شاد جنت فردوس جایگاهش باد .

هیات رهبری شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان و اعضای حزب درگذشت خواهر فرهیخته نجیبه را به رفقای عزیز داود رزمیار ، نعیم رزمیار ، فامیل و خانواده محترم شان تسلیت عرض نموده صبر و شكیبایی برایشان آروز مینماید .

 

هیات رهبری شورای اروپایی ح آ ا

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۲/۱ـ ۱۸۰۶

Copyright ©bamdaad 2022

 

پیام همدردی و تسلیت اعضای کمیته حزبی شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان !

 

با دریغ واندوه فراوان خبر وفات مرحومه مغفوره والده رفیق گرانقدر مصطفی روزبه ، مسوول سازمان حزبی ولایت هالند جنوبی و مدیر مسوول سایت وزین مشعل را دریافت کردیم .

بدینوسیله مراتب تسلیت عمیق وغمشریکی خویش را بدین مناسبت به رفیق گرامی مصطفی روزبه ، فامیل عزیز شان وجمیع اعضای خانواده نصریان ، دوستان و اقارب مرحومه  تقدیم نموده  ؛ صبر ، استقامت وشکیبایی دایمی برای شان آرزومندیم .

روح و روان رفته یی گرامی شاد ، یاد وخاطرات شان جاودان باد !

 

به نماینده گی از رفقای شورای کشوری هالند ح آ ا

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند