پیام تسلیت شورای انسجام و همآهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

 به مناسبت وفات مادررفیق صفی ظهوری و خانم برادر رفیق سید عسکر نجم 

 

بادرد ودریغ که مادر رفیق صفی الله ظهوری عضو شورای هامبورگ حزب ملی ترقی مردم افغانستان و خانم برادر رفیق سید عسکر نجم بنا بر بیماری دیده از جهان بست .

روانش شاد و بهشت برین جایگاهش باد !

شورای انسجام و همآهنگی  حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا ، درحالی که فوت مادر رفیق ظهوری را یک ضایعه  می پندار، به این وسیله تسلیت های خود را به رفیق ظهوری و رفیق سید عسکر نجم  و دیگر اعضای خانواده و دوستان ابراز می دارد.

 بادرود

کاوه کارمل

رییس شورای انسجام و هماهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۰۱۰۸

 

پیام تسلیت شورای انسجام و هماهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 به مناسبت وفات رفیق عثمان راسخ سابق لوی څارنوال یا دادستان کل جمهور دموکرایک افغانستان !

 

با درد و دریغ رفیق عثمان راسخ فرزند صدیق وطن ، مبارز نستوه و عضو کمیته مرکزی ح.د.خ.ا در دهه هشتاد بنا بر بیماری دیده از جهان بست !
روانش شاد و یادش جاودانه باد !
رفیق عثمان راسخ شخصیت مدبر ، دادخواه بی همتا و یک انسان فرهیخته بود که در گسترده زنده گی اش همیشه در راه دادخواهی و عدالت اجتماعی تلاش نمود .
با دریغ دیروز درولایت فاریاب در میان خانواده اش به جاودانه گی پیوست .
شورای انسجام و هماهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا  در حالی که مرگ این رفیق عزیز را یک ضایعه می پندارد . به این باوراست . که عشق به مردم و دادخواهی که شالوده ای فکری رفیق راسخ را می ساخت در میان نسل پوینده و بالنده جوان کشور جاودانه ریشه خواهد دوانید .
رفیق راسخ عزیز !
اندیشه ها و کارکردهای  تان درمیان مردم افغانستان جاودانه باد !
روانت شاد و بهشت برین جایگاهت باد !
کاوه کارمل 
رییس شورای انسجام و هماهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۲۴۰۷

 

 

پیام تسلیت دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان

به مناسبت درگذشت زنده یاد پروفیسورعلی محمد زهما

با تاثر و تاسف فراوان اطلاع حاصل نمودیم که میهن و مردم ما یکی از سرمایه های گرانبهای علمی ـ  ادبی خویش را ازدست داده و در سوگ درگذشت شخصیت برجسته سیاسی ،فیلسوف،مورخ ،مترجم،ادیب و پژوهشگر توانا پروفیسور علی محمد زهما نشسته اند.
انا لله وانا الیه راجعون
زنده یاد زهما علاوه برجایگاه والای علمی وادبی ، یکی از پیشکسوتان و بنیانگزاران جنبش ترقیخواهی وعدالت طلبی در کشور نیز بودند که عمرگرانبهای خویش را صرف خدمتگزاری برای مردم وکشورخویش نمودند.

درگذشت ایشان ضایعه جبران ناپذیر محسوب گردیده و دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان مراتب تسلیت عمیق خویش را بدین مناسبت خدمت همه دوستان،اقارب وبازمانده گان ایشان ، جامعه علمی ادبی کشور و رهروان راه عدالت طلبی وترقیخواهی ابرازداشته ؛ برای آن مرحوم بزرگوار بهشت برین ومغفرت الهی و به بازمانده گان شان صبر جمیل آرزو مینماید.
روح شان شاد ویادشان گرامی باد !


با احترام
عبدالرشید آرین
رییس حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۱۶۰۷

پیام تسلیت دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان به مناسبت درگذشت زنده یاد رفیق محمدعثمان راسخبا درد واندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که میهن عزیز و مردم قدردان ما باردیگر داغدار اندوه رفتن یکی از نخبه گان و خدمتگزاران صادق خویش شدند.
رفیق محمدعثمان راسخ شخصیت برجسته ملی - اجتماعی، مبارز راستین راه آزادی وعدالت، قانوندان متبحر و مجری سخت کوش عدالت، انسان پاک و باتقوا که مدت های طولانی درسمت های بلند دولتی تا سطح لوی څارنوالی کشور ایفای وظیفه نموده و در آخر عمرخویش با افتخار و سربلند درمیان مردم خویش زنده گی داشت و در بازار میمنه از طریق شغل شریف دوکانداری امرارمعاش حلال می نمود ؛داری فانی را وداع گفته و به ابدیت پیوست.
انالله وانا الیه راجعون
زنده یاد رفیق راسخ دیگر در میان ما نیست اما کارنامه ها و حیات آن بزرگوار میتواند درسی بزرگی برای آنانی باشد که مسوولیت وادعای تطبیق عدالت و قانونمداری را دارند.
دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغاانستان درگذشت این شخصیت فرهیخته وانسان مبارز پاک نفس را ضایعه جبران ناپذیر دانسته ، و به این مناسبت مراتب تسلیت خویش را خدمت خانواده معزز ایشان ، دوستان واقارب شان،و همه ملت نجیب افغانستان بویژه مردم پرافتخار فاریاب و همه رهروان راه عدالت و ترقیخواهی تسلیت عرض نموده برای آن ها صبرجمیل و برای آن مرحوم بهشت برین استدعا مینماید.
روح شان شاد و یادشان جاوید باد!


با احترام
عبدالرشید آرین
رییس حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۲ـ ۲۲۰۷

پیام تسلیت شورای انسجام و هماهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

به مناسبت فوت رفیق جنرال اقتاش سابق رییس ارکان گارد

با درد و دریغ رفیق اقتاش بنا بر بیماری دیده از جهان بست روانش شاد و یادهایش جاودانه باد !

رفیق جنرال اقتاش مرد مدبر و مبارز نستوه داد خواهی سالهای زیادی را در دفاع از آرامش و صلح در کشور رزمید  وطی زمانی را که در کشور شاهی دنمارک زنده گی کرد ، چشمبراه صلح و آزادی در کشور بود .

با درد و دریغ دست سیاه مرگ چشمان بیمارش را برای همیشه بست .

شورای انسجام و هماهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا تاثرات ژرف خود را به این مناسبت  به خانواده و دوستان و رفیق های این جنرال دلیر ابراز می دارد. 

بادرود 

کاوه کارمل

رییس شورای انسجام و هماهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا