پیام تسلیت و همدردی شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان

 

با تاسف و تالم فراوان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق محمد حسن سپاهی،  شخصیت معزز و باوقار ، حلیم و فروتن ، باتجربه و بادانش و آگاهی سیاسی و اجتماعی ، عضو دارالانشای حزب آبادی افغانستان و رییس اتاق پیشه وران و دوکانداران افغانستان دراثرمریضی که عاید حال شان گردیده بود ، از جمع فامیل ، رفقا ، دوستان و همکاران عزیز و گرامی خویش برای همیشه رخت سفر بسته و به ابدیت پیوستند .

اناالله و اناالیه راجعون .

رفیق سپاهی گرانقدر یکتن از فعالین جنبش چپ دموکراتیک کشور بوده و نقش برازنده خویشرا در سازماندهی و فعالیت سازمانهای اجتماعی، بخصوص اتحاد و بسیج کارگران و پیشه وران بدور شورای مرکزی اتحادیه های صنفی کارگران و پیشه وران افغانستان و اتاق پیشه وران و دوکانداران افغانستان بمنظور تامین و تحقق خواسته های شان بطور شایسته و متداوم کار خستگی ناپذیر انجام داده اند .

شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان درگذشت رفیق حسن سپاهی را یک ضایعه بزرگ سیاسی و اجتماعی داشته مراتب تسلیت و همدردی خویشرا به مقام محترم دارالانشای حزب آبادی افغانستان ، به بازمانده گان و فامیل غمدیده و داغدار شان ، به رفقا و دوستان و همکاران عزیز و قدرمند شان تقدیم داشته ، روح و روان شانرا شاد ، و یاد و خاطرات شانرا گرامی و جاویدان میخواهد .

محمد امین حکیمی

رییس شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان

 

مورخ ۲۶ نوامبر ۲۰۲۰ عیسوی

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۳ـ ۲۶۱۱

 

Copyright ©bamdaad 2020

 

پیام تسلیت کمیته حزبی شهر کابل

 

بادریغ واندوه بی پایان این بارخبر درگذشت نا بهنگام رفیق محمد حسن سپاهی ریس اتاق پیشه وران ودوکانداران افغانستان وعضو دارالانشای حزب آبادی افغانستان را دریافتیم .

رفیق محمد حسن سپاهی مرد تعهد ،عمل والگو صداقت به امر خدمتگذاری برای طبقه زحمتکش کشور بود.

کمیته حزبی شهرکابل بروح مرحومی اتحاف دعا نموده ،روحش را شاد ویاد خاطرات شان را گرامی داشته وبرای اعضای فامیل ،رفقای حزب آبادی و منسوبین اتحادیه پیشه وران ودوکاندارن تسلیت عرض می دارد.

کمیته حزبی شهرکابل

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۲ـ ۲۶۱۱

Copyright ©bamdaad 2020

 

پیام تسلیت حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان
بسم الله الرحمن الرحیم
 
به تاسف اطلاع حاصل نمودیم که شادروان حسن   سپاهی، یکی از کادر ها برجسته کشور و یکی از موسسین حزب نهضت فراگیر (حزب آبادی افغانستان ) این دنیای فانی را وداع گفت
قالو انالله وانا إليه راجعون
حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان وفات شادروان حسن  «سپاهی  را به خانواده محترم ایشان، اعضای حزب آبادی افغانستان ، دوستان و رفقای همرزم ایشان تسلیت عرض نموده و آز خداوند متعال برای شادروان جنت فردوس را استدعا می نمایم.
روحش شاد یادش گرامی باد!
 
بااحترام
 
خواجه محمد صدیقی
رهبر حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان و رییس جبهه صدای ملت افغانستان
 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۳ـ ۲۴۱۱

Copyright ©bamdaad 2020


پیام تسلیت وهمدردی شورای كشوری المان به مناسبت مرگ نا به هنگام رفیق محترم حسن سپاهی رییس اتاق پیشه وران و دكان داران افغانستان و عضو دارالانشای حزب آبادی افغانستان

 

با دریغ و درد فراوان اطلاع حاصل نمودیم كه رفیق محترم محمد حسن سپاهی شخصیت مدبر ، مودب ، حلیم و وفادار به آرمانهای حزب و زحمتكشان كشور به جاودانگی پیوست .

شورای كشوری المان حزب آبادی افغانستان نبود رفیق سپاهی و جایگاه بلند ایشان را درامرخدمتگذاری و مبارزه به خاطر تحقق آرمانهای انسان زحمتكش كشور جبران نا پذیر و ضایعه بزرگ میداند و بدینوسیله مراتب تسلیت به فامیل و خانواده داغدارشان به رفقا و دوستان تقدیم نموده روحش را شاد ، یاد و خاطرات شان را گرامی باد .

عبدالاحد شفیعی

رییس شورای كشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۳ـ ۲۵۱۱

Copyright ©bamdaad 2020

 

 

پیام تسلیت وهمدردی شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق حسن سپاهی عضو دارلانشای حزب آبادی افغانستان

 

با ابراز تاثرات عمیق بازهم یکی از شخصیت های صادق ، شجاع ، وفادار و پرتحرک ح د خ ا ( حزب وطن ) رفیق شاد روان محمد حسن سپاهی عضو دارلانشای حزب آبادی افغانستان را از دست دادیم .

زنده یاد رفیق حسن سپاهی درسالهای پسین هم با متانت و سرسپرده گی توانست در تطبیق داعیه حزب محبوب اش برزمد وآنچه را درتوان داشت دراین راه وقف نمود.

بدینوسیله مراتب تسلیت خویش را به مناسبت این غم بزرگ به فامیل متوفا ، اعضای حزب آبادی افغانستان و جمیع اقارب و دوستان مرحومی عرض نموده ، صبرجمیل برایش استدعا مینمایم .

روح  و روان رفیق رفته ازما شاد باد!

 

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۲ـ ۲۴۱۱

Copyright ©bamdaad 2020