پیام همدردی شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که هنرمند مردمی ، نویسنده ، نقاش ، فعال جنبش جوانان و نهضت دادخواهی کشور محترم نجیب رستگار درنتیجه بیماری دوامداردر کشورشاهی هالند درگذشت.

شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان درگذشت این هنرمند مردمی را برای جامعه فرهنگی کشورضایعه جبران ناپذیر دانسته ، بدین مناسبت مراتب غمشریکی و همدردی خود را برای بانو لولا رستگارهمسر پرتلاش ، فرزندان و خانواده های سوگوار رستگار و قریب ابراز نموده یاد کارنامه های مردمی و درخشان او را گرامی میدارد.

 

عبدالاحد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۱ـ ۲۰۰۹

Copyright ©bamdaad 2020

 

پیام تسلیت شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

با دریغ واندوه بی پایان خبر وفات مرحوم ومغفور نجیب رستگار شخصیت فرهنگی ، آهنگساز ، نقاش ، شاعر ، نویسنده و یکی از فعالین موثر و توانا در سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان در زمان حاکمیت دولت جمهوری دموکراتیک افغانسان را دریافت نمودیم .

بدینوسیله عمیق ترین مراتب تسلیت خویش را به خانم دلسوز و مهربان شان لولا رستگار ، پسرانش بابک جان و بارک جان رستگار، برادرانش حشمت رستگار ،فرید رستگار و وحید رستگار ، بانو وجیهه رستگار و دیگر اعضای فامیل ، جامعه فرهنگی کشور، اقارب ، دوستان و رفقای آن مرحوم ابراز نموده ، به بازمانده گان صبر جمیل وتحمل  آرزو مینماییم .

روحش شاد وکارنامه های مردمی اش مانده گار باد!

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۱ـ ۱۹۰۹

Copyright ©bamdaad 2020

 

پیام تسلیت و همدردی دارالانشای حزب آبادی افغانستان

 

با دریغ و اندوه فراوان اگاهی یافتیم که شخصیت نیکنام بانو شفیقه آصفی خواهر رفقا سهیلا زحمت عضو کمیته اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان ، داود مازیار، مصطفی کمال و ظهیرالدین آصفی چشم از جهان بسته و روانه جاودانگی گردیدند.

دارلانشای حزب آبادی افغانستان درغم نبود بانو شفیقه آصفی خود را با رفیق های گرانقدر سهیلا زحمت ، هاشم زحمت ، دوکتور شکریه زمان و خانواده های سوگوار آصفی ، زحمت ، مازیا و همه وابستگان و دوستان شان شریک دانسته، به فامیل و دوستانشان صبر جمیل،  و برای متوفا فردوس برین آرزو دارد .


پروفیسور داکتر محمد داوود راوش
رییس حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۶ـ ۲۸۰۸

Copyright ©bamdaad 2020

 

 

پیام شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

انا الله واناالیه راجعون 

با اندوه فراوان از جاودانگی شدن محترمه شفیقه جان آصفی،  خواهر رفیق سهیلا زحمت عضو بیروی اجراییه شورای اروپایی اطلاع حاصل نمودیم .

به همین مناسبت به رفقای گران ارج رفیق سهیلا زحمت  ، داود مازیار ، مصطفی کمال،  هاشم زحمت و رفیق ظهیرالدین آصفی و خانواده های گرامی شان  ابرازتسلیت عرض نموده خود را دراین غم بزرگ شریک میدانیم.

روان خواهر گرامی شفیقه آصفی شاد

دکتور حبیب منگل ریس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۳ـ ۲۹۰۸

 

Copyright ©bamdaad 2020

 

پیام تسلیت شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه بی پایان خبر وفات مرحومه شفیقه آصفی خواهر بزرگوار رفیق گرانقدر سهیلا جان زحمت عضو شورای کشوری هالند وعضو بیروی اجراییه شورای اروپایی ح ا حزب آبادی افغانستان  را دریافت نمودیم . بدینوسیله به نماینده گی از رفقای شورای کشوری هالند عمیق ترین تاثرات خویش را به این مناسبت ابراز کرده به رفقای گران ارج سهیلا جان زحمت ، رفیق داود مازیار، رفیق زهیر آصفی ، رفیق مصطفی کمال ، رفیق باتور آصفی، رفیق فاروق آصفی ، رفیق هاشم زحمت و باقی اعضای فامیل های غمدیده ، دوستان و اقارب متوفای مغفور بعرض رسانیده ، و به ایشان تحمل و شکیبایی همیشه گی خواسته و خویشتن را در این غم بزرگ شریک میدانیم .

روح آن رفته عزیز شاد وآرام باد!

 

محمد سرور زهتاب

ریيس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۲ـ ۲۸۰۸

 

 Copyright ©bamdaad 2020