راه اندازی کار داوطلبانه

 

بروزشنبه ۲۲ جنوری سالروان میلادی غرض کمک به هموطنان داخل کشورکه در شرایط فاجعه بار اقتصادی بسرمیبرند، به ابتکار شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان کار داوطلبانه ( حشر) توسط اعضای حزب و انجمن جوانان ( آینده سازان ) در شهر امستردام کشورشاهی هالند راه اندازی شد.

دراین اقدام بشردوستانه که به یاری خانواده محترم لیلی اسحق زی یکی از بانوان فعال و با احساس درکشورهالند صورت گرفت، اموال و اشیای مورد نیاز اولیه چون ادویه جات ، ابزار و سامان الات پزشکی چون ماسک ، الکهول ، مواد ضدعفونی جهت کمک به بیمارستان ها، سامان و وسایل برای مادران باردار و اطفال نوزاد ، البسه ( پاپوش و لباس های مردانه ، زنانه ، دخترانه ، بچه گانه وطفلانه ) ، ضروریات آشپزحانه ، و...که شامل کمک افغانهای مقیم هالند میگردید برای ارسال به افغانستان بسته بندی شد.

درجریان این کارزار،  رفقا و اعضای انجمن جوانان ( آینده سازان ) مربوط شورای کشوری هالند با شوروشوق وطنپرستانه به تفکیک، شمارش ، جابجایی و بسته بندی اموال متذکره پرداختند.

شرکت کننده گان این کارداوطلبانه توانستند با کارضربتی این بسته های امدادی را آماده  انتقال به داخل کشورنمایند.

اینجانب به نماینده گی از بیروی اجراییه شورای کشوری هالند از کار و فعالیت انسانی و میهن پرستانه رفقا و اعضای عزیزالقدر انجمن جوانان ( آینده سازان) که با درک ازشرایط  ناگوار اقتصادی هموطنان مظلوم و بیچاره داخل کشور به این عمل انسانی پرداختند ، قدردانی نموده ، برایشان  در انجام چنین تلاش های انساندوستانه موفقیت های بیشتر آرزو نمودم.