عسکر چالاک، قرغه یی لغمان


آخ څنکه می ورکه کړی یی دا چا په جنک خرڅه کړی څومره وړیا زمونږ له کوتو ووتی ستا د حسن او خایست ماڼی ورځی تر بلی ړنکیږی یواځی ستا دښمنان مونږ ته ویجاړی کنډوالی او کنډرونه په میراث راپریږدی څه وکړم ته بهاوره مرغلره په ایرو او خاورو کی پرته یی چاته وژاړم وینی مي تویږی خپل کریوان ستا له غمه شکومه خو هیڅ کټه نلري نه مو خبر اخلی او نه دی سلامونه راځی .
سولی، چا وژلی یی مړه یی ودي مرم لوګی دي شم ای د سمندر ډوبی پیړی ولی بیکانه ښکاری خبری دی کونکی دي په راټولو دي نه پوهیږم ته په کوم غيشی دومره سوری سوری یی چی نه دي سلام راځی او نه می سلام منی زما د مټو زور زما ځوانی او زما ښکلاه تاپسی زوریږی .
نه نه ما په خپله مټی خوڅی کړی دي زه ستا په قدر او قیمت نه پوهیږم اوس نو د لویو او وړو ټپ سوری او خندنی یم ، اوس چی پدي کړوبه ملا هر څومره درپسی کرځم خدا زده که په لاس راشی ستا زړه ولی زما څخه دومره بد دی زه تا غواړم .دلـتـه
دلته ځینی ستا په مړی نه ژاړي
ځینی د هیچا په مــړي نه ژاړی
څـه آســانه کار دی د انسان وژل
اخلی ورنه ساه په مړي نه ژاړي
غــوښی د زلمیانو لیــلام شــوي دي
مرک یی دی وړیا په مړي نه ژاړي
مونږ ځینی مشران مونږ نه لویان اخلی
زوی خپــل د بابا پـه مـــړي نــه ژاړي
تللی عاطفه زړونه یی تــیږی دي
دا زړونه رښتیا په مړي نه ژاړي
پیغلی ځوانیمرکو پسی ویر نه کړی
ځـــوان د شا لیلا په مړي نه ژاړي
مونږ پخپله یو د بل مري ریبو
ځکه مو دنیا په مړي نه ژاړي
ما عسکر (چالاک) خونریز لیدلی دی
دا تـــوره  بـلا  پــه مـــړي نــه ژاړي
(عسکرچالاک)

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۱۹ـ ۱۳۰۲

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

تدویرجلسه نوبتی همایش اروپایی زنان افغانستان 

 

اخیرا جلسه هیات مدیره همایش اروپایی زنان افغانستان تحت ریاست داکتر شفیقه  رزمنده رییس همایش ازطریق دهکده الکترونیکی  تدویر یافت .

دراین جلسه اعضای هیات مدیره مسوولین نهاد ها تحت چترهمایش و تعداد ازفعالین حقوق زن ازکشورهای مختلف اروپایی حضوریافته بودند.

دراین اجتماع ازچگونگی تدابیر به پیشوازهشتم مارچ روزهمبسته گی جهانی زنان ازجانب نهادهای عضوهمایش بحث صورت گرفت وتقاضا گردید تا نهادهای مذکور ازاین روز تاریخی تحت شعار« صلح توام با حقوق بشری برای زنان  افغانستان » تجلیل بعمل ارند وتاکید گردید که صلح نیازمبرم وخواست حیاتی  زنان بوده ودرهرگونه شرایط باید ازحقوق وازادی های برحق زنان دفاع وحمایت  گردیده و درادامه مذاکرات و توافقات با طالبان،  نباید پایمال ومعامله گری ها قرار بگیرد.

درجلسه که بانو روشن سیرن  چهره شناخته شده و یکی از پیشکسوتان نهضت دادخواهی زنان  کشورو رییس نهاد آموزش حقوقی زنان ازطریق تیلفون وصل گردیده بود، داکتر شفیقه رزمنده رییس همایش اروپایی زنان افغانستان ضمن یادآوری ازکارکردهای ارزشمند قبلی بانو روشن سیرن ازهمکاری وی با همایش اروپایی زنان افغانستان تشکر و سپاسگزاری نمود .
وی برعلاوه درزمینه اهداف و برنامه های  انسانی همایش اروپایی زنان  افغانستان  بمثابه یک نهاد مستقل وغیروابسته و متشکل از زنان اگاه و فعال عرصه  دفاع ازحقوق زنان دراروپا و افغانستان کمک کننده خانواده ها واطفال ، صدا وسیمای متبارز زنان دادخواه وتحول طلب با اندیشه های مختلف میباشد  توضیحات لازم ارایه نمود .

بعدا ًروشن سیرن ضمن صحبت و یاد آوری ازفعالیت های قبلی و جاری خویش بخاطر خدمت صادقانه  به مردم و زنان زجر کشیده  میهن، از ارتباط  با مسوولین  نهادهای همایش اروپایی زنان اظهار خرسندی نموده حمایت و همکاری خویش را در زمینه های  مختلف  با همایش اروپایی زنان افغانستان ابراز داشت که مورد استقبال گرم اشتراک کننده گان جلسه قرار گرفت .

درجریان جلسه بانوان هریک داکتر شفیقه  رزمنده، نسرین مفید، روشن سیرن ، یاسمین همسنگر، سهیلا زحمت ، عزیزه عنایت ، یاسمین زیارمل ، ماری حلیم ، داکتر برشنا ، پروین درویش، مرضیه جهش، صالحه بهلول، سیده  طلوع، زیبا یارقین ، فتانه مقتدر ولیلا وهاب، محبت نموده تدابیر وآماده گی های لازم نهادهای خویش را درامرتجلیل شایسته و با شکوه ازهشتم مارچ روز جهانی زن درکشورهای مختلف اروپایی ابرازداشتند .

جلسه  به امید تحقق پلانها  و پیروزی اهداف  وبرنامه های سازنده همایش اروپایی زنان  افغانستان درجهت دفاع ازحقوق وآازادی های مسلم زنان زجردیده افغانستان  خاتمه پذیرفت .

(گزارشگرهمایش اروپایی زنان افغانستان )

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۶۰۲

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

 تسلیت و همدردی شوراهای حزبی د ر اروپا

به مناسبت مرگ زودرس رفیق سلیمان کامجوعضو دارلانشا و بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان

 

 

پیام همدردی شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

 

به مناسبت درگذشت رفیق سلیمان کامجو عضو دارلانشا و بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان

 

با درد و اندوه فراوان خبر مرگ زودرس رفیق سلیمان کامجو عضو دارلانشا و بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان را بدست آوردیم.

رفیق کامجو منحیث شخصیت ارجمند و پرتلاش جنبش دادخواهی کشورنتنها دربین اعضا و هواداران حزب آبادی افغانستان از محبوبیت بزرگ برخورداربود، بلکه رهروان جنبش دادخواهی کشور در وجود او شخصیت پرتلاش، قاطع ، پابند به آرمان های تجددطلبی و عدالت اجتماعی را می دیدند.

مرگ نابهنگام او ضایعه بزرگ برای حزب ما و مجموع جنبش عدالت خواهی کشور بوده، و خلای بزرگی از خود بجا می گذارد.

درچنین لحظات اندوه و درد بزرگ لازم است تا به هیات رهبری حزب آبادی افغانستان و هواخواهان جنبس دموکراسی و عدالت اجتماعی تعهد بسپاریم که کارنامه های ازرشمند او در مبارزه برای رشد و استحکام حزب ما ، همسویی و همکاری با احزاب و سازمانهای دادخواه و تحول پسند کشور را از یاد نبرده ، برای عملی نموده آن مبارزه نماییم. 

شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان مراتب غمشریکی و تسلیت خود را به دارلانشا ، هیات رهبری و همه اعضای حزب پرافتخار آبادی افغانستان ، خانواده و بازمانده گان آن مرحومی ، و رهروان جنبش ترقی خواهی کشور ابراز می دارد .

یاد کارنامه های درخشان رفیق کامجوهمیش باد !

 

سید افضل بهار

رییس شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

 

شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

 

پیام تسلیت شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان بمناسبت در گذشت نا به هنگام رفیق سلیمان کامجو

 دردا ! که رفیق همرزم و پیکارگر نستوه ما ، سلیمان کامجو عضو بیروی اجراییه و دارالانشا حزب آبادی افغانستان با مرگ ناگهانی خود به قافله رفته گان حزب ما پیوست و خانواده ، عزیزان و همرزمان خویش را سوگوار ساخت .

نبود فزیکی او ضایعه بزرگی برای جنبش دموکراتیک و داد خواهی کشور و حزب ماست. ما وقف بی پایان او را به امر مردم و کارنامه های بزرگش را برای اتحاد و بسیج همه نیروهای دموکراتیک ، تحول پسند و داد خواه کشور همواره بدیده قدر نگریسته و بیاد خواهیم داشت .

شورای کشوری حزب آبادی افغانستان در اتریش خود را در این سوگ جانکاه شریک میداند و مراتب همدردی و تسلیت خویش را به خانواده محترم ، وابسته گان ، رهبری و همه اعضای حزب ابراز مینماید .

یادش گرامی و راهش پیروز باد !

 

فاضل دلزاده

رییس شورای کشوری

 

 

شورای کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان

 

پیام تسلیت  شورای کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان

رفقای عزیز !

شنیدن خبر دردناک درگذشت رفیق گرانمایه سلیمان کامجوعضو دارالانشا  و بیروی اجراییه حزب ، تاثیرات ناگواری را بر روان اعضای شورای کشوری سویدن بجا گذاشت و معتقد اند که جبران همچو ضایعه های بزرگ دشوار به نظر میرسد. اما باید پذیرفت که این راه پیمودنیست و خاطرات نیک خدمتگزاری به میهن و مردم جاودانیست.

پیکار و مبارزات چندین دهه زنده گی پربار این مرد نستوه به همه هویداست که الگوی خوبی برای همرزمان و نسل های آینده مان میباشد.

فقدان این شخصیت مبارز یکبار دیگر به ما هشدار میدهد که باید در کنارهم بوده و بعنوان رهروان آرمانهای والای مردم زحمتکش هر چه بیشتر و بیشتر با هم و همچنان با نیروهای همسو متحد و یکپارجه بود.

شورای کشوری سویدن در حالی که خود را دراین سوگواری غمشریک میداند، روان رفیق فقید کامجو را شاد خواسته ، متیقن است که نام و خاطراتش جاودانیست.

نبود این رفیق را به اعضای گرانقدر خانواده رفیق کامجوی فقید، رهبری حزب  و تمام رفقای گرامی تسلیت میگوییم.

روانش شاد و نام اش ماندگار!

خلیل یوسف

رییس شورای کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان

 

 

شورای کشوری فنلاند حزب آبادی افغانستان 

 

پیام تسلیت شورای کشوری فنلاند حزب آبادی افغانستان 

باتاسف اطلاع یافتیم که یکی دیگر از رهروان جنبش مترقی و عدالتخواه کشور، رفیق سلیمان کامجو عضو بیروی اجراییه  و دارالانشا شورای مرکزی حزب آبادی افغانستان زنده گی را پدورد گفته به جاودانگی پیوست.

روحش شاد و یادش گرامی باد!

رفیق سلیمان کامجو،  یکی از مبارزان فعال و سابقه دارجنبش دموکراتیک ترقیخواه کشور بود که تمام زنده گی پربار خویش را در راه تحقق اهداف و آرمانهای وطنپرستانه و انسانی وقف نمود. 

شورای کشوری فنلاند حزب آبادی افغانستان در حالی که نبود چنین شخصیت  مبارز را ضایعه بزرگ برای جنبش ترقیخواه وهمه وطنپرستان کشور میداند ، مراتب تسلیت عمیق خویش را به اعضای خانواده ، رفقا و دوستان وی ابراز داشته بهشت برین برایش آرزو می نماید.                                                                                  

 

شورای کشوری فنلاند حزب آبادی افغانستان

 

شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان

پیام تسلیت شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان

بمقام محترم شورای مرکزی حزب آبادی افغانستان !
با تاسف ، درد و اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق دیپلوم انجینرسلیمان کامجو، عضو دارالانشا و بیروی اجراییه  شورای مرکزی حزب آبادی افغانستان بتاریخ ۲۸ جنوری ۲۰۱۹ ترسایی جهان فانی را لبیک گفته به دارالبقا پیوستند .
انالله و اناالیه راجعون .
رفیق انجینر سلیمان کامجو، یک تن از رهروان سابقه دار ترقیخواه کشور ، پیکار جوی فعال و خسته گی ناپذیر ، دانشمند ، فروتن و در برخورد با رفقا مهربان و صمیمی بودد .
شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان این ضایعه بزرگ را به بازمانده گان ، فامیل ، رفقا و همه دوستان عزادار و به سوگ نشسته شان تسلیت گفته ،غمشریکی خویش را تقدیم نموده از خداوند بزرگ و توانا روح شان را شاد و جنت فردوس را مقام ابدی شان استدعا میدارند .
روح شان شاد و یاد و خاطرات شان گرامی و جاویدان باد !
محمد امین حکیمی
رییس شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان

 

پیام تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

با درد ودریغ ، یکی از پیشگامان جنبش ترقی خواهی کشور ،همرزم آهنین عزم ،مبارز سابقه دار ویکی از اعضای هیات رهبری حزب آبادی افغانستان رفیق سلیمان کامجو به جاودانگی پیوست .

شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بمناسبت وفات نا بهنگام شخصیت فرهیخته وهمسنگر جنبش ترقیخواهی ، مبارز سابقه دار داد خواه و دموکراتیک کشور، رفیق سلیمان کامجو عضو بیروی اجراییه و دارالانشای حزب آبادی افغانستان ، عمیق ترین تاُثرات خود را به پیشگاه ترقی خواهان کشور، اعضای حزب وخانواده مرحومی ابراز نموده ، برفقای حزبی ،اعضای جنبش ترقی خواهی ودموکراتیک ، خانواده وبازمانده گان آن تسلیت گفته ،برای متوفی بهشت برین وبه باز مانده گان آن صبر جمیل آرزو میکند .روحش شاد .

با عرض حرمت

کاوه کارمل ریس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان 

تسلیت نامه شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان


با درد وانده بی پایان ،آگاهی حاصل نمودیم که شخصیت نستوده و مبارز راه عدالت اجتماعی ، پرچمدارِمکتب انسانیت و شرافت شادروان دیپلوم انجینرسلیمان کامجو عضو دارالانشا و کمیته اجراییه حزب آبادی افغانستان دیگر درمیان ما وجود ندارد و پدرود حیات گفته است.

درگذشت وی ضایعه بزرگ و فراموش ناشدنی میباشد، که قلب همه رهروان مکتب فکری واندیشه وی خود را داغدار ساخت. به این مناسبت به نماینده گی ازهیات رهبری شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان از ژرفای قلب به خانم عزیزوگرامی،  وفرزندان نازنین اش و متباقی اعضای خانواده شان ، وهمچنان به تمام اعضای رهبری حزب آبادی افغانستان  در راس به رفیق پوهاند داکتر داوود راوش رییس حزب آبادی مردم افغانستان ومتباقی پیروان مکتب اندیشه وی شادروان کامجوتسلیت عرض نموده ، شکیبایی بی پایان برای همه از درگاهی آفریدگارجهان تمنا دارم.
عبدالاحد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

پیام غمشریکی شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان


با دریغ ودرد از مرگ نا بهنگام رفیق مبارز راه انسان و انسانیت و یکی از پیشتازان حزب ما رفیق سلیمان کامجو عضو بیروی اجراییه  و دارالانشای حزب ابادی افغانستان اظهار تاسف عمیق خویش را ابراز نموده وآنرا ضایعه بزرگ و جبران ناپذیر دانسته و در این غم بزرگ خویشتن را شریک میدانیم .

 به فامیل شریف شان ، دوستان ، اعضای شورای مرکزی حزب ، جمیع اعضای حزب و هواداران شان تسلیت گفته و صبر ، تحمل و شکیبایی برای شان آرزومندیم .

روح رفیق از دست رفته ما شاد و راه شان پر رهرو باد .

 بامداد ـ ۱۹/۱ـ ۲۹۰۱

فدراسیون جهانی اتحادیه‌ های کارگری مداخله علیه جمهوری بولیواری ونزویلا را محکوم می‌ کند

 

فدراسیون جهانی اتحادیه‌ های کارگری به نماینده گی از ۹۵ میلیون کارگر پنج قاره و جنبش سندیکایی جهانی دارای سمتگیری طبقاتی،  کودتای نافرجام علیه دولت قانونی جمهوری بولیواری ونزویلا را قویاً رد می ‌کند.

این مداخله، هماهنگ شده از سوی دولت ایالات متحده امریکا ، ناتو و اتحادیه اروپا و نماینده گان فراملیتی‌ها و انحصارت در کشور، نقض آشکار ابتدایی ‌ترین موازین و حقوق بین‌الملل و حاکمیت ونزویلا است. برای فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، این حق انکارناپذیر هرخلقی است که بدون مداخلات خارجی برای حال و آینده خود تصمیم بگیرد.

در عین‌حال، فدراسیون جهانی اتحادیه ‌های کارگری، همان‌ گونه که تا اکنون در چندین مورد نشان داده است، بر همبسته گی خود با مردم ونزویلا، با طبقه کارگر و سازمان‌های عضو در کشور در برابر این تهدید امپریالیستی تأکید می ‌کند. علاوه بر این، ما از مردم ونزویلا می‌ خواهیم مانورهای امپریالیست‌ها و نوکران آن‌ ها را در منطقه را طرد نموده، نقشه‌های قاتلان خلق ‌ها را محکوم کنند. ما به حمایت خود از طبقه کارگر ونزویلا، برای ژرفش روند بولیواری، تا برانداختن استثمار انسان به دست انسان، به سوی یک دنیای نوین، بدون جنگ و بربریت امپریالیستی ادامه خواهیم داد. این تنها راه به پیش برای دفع نقشه‌های امپریالیست‌ها است.

زنده باد همبسته گی بین المللی !

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۵۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

کامجو به جاودانه گی پیوست !

 

با درد و اندوه فراوان به اطلاع ملت شریف افغانستان، رهروان جنبش ترقی خواهی درکشور ؛ رفقا وهمرزمان اعضای حزب آبادی افغانستان رسانیده می شود که ما یکی از فرزندان صدیق این میهن، مبارز نستوه و سابقه دار جنبش دموکراتیک،  و یکی از اعضای رهبری فعال ، پرتلاش و خسته گی ناپذیر حزب خویش ـ حزب آبادی افغانستان، را از دست دادیم و در سوگ درگذشت بزرگمرد با افتخار دیپلیوم انجینر رفیق سلیمان کامجو عضو بیروی اجراییه  و دارالانشای حزب آبادی افغانستان نشسته ایم.


بر همه یی ما تسلیت باد!
روح بزرگش شاد و یادش گرامی !

 

یادداشت:
جنازه این رفیق گرانقدر را ازامروز ساعت دو بعداز ظهر بعداز ادای نماز جنازه در هدیره پلچرخی ( در محل زنده گی و نزدیکی کلبه ی فقیرانه این مرد با مناعت و متین) به خاک می سپاریم.
حضور پرشور و گسترده شما رفقای عزیز در مراسم وداع با این مرد بزرگ و مبارز دلیر نشانه ای ارج گذاری وقدردانی تان از این رفیق گرانقدر و تجدید پیمان و تعهد تان به آرمان های سترگ ترقی خواهانه و میهن دوستانه شان خواهد بود.


با احترام
شعبه تبلیغ و فرهنگ حزب آبادی افغانستان