دیدار با شرکت کننده گان  کنفرانس بین المللی در باره سیاست های انکشافی

 

داکتر محمد داوود راوش رییس حزب مردم افغانستان و رییس دوره ای ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات وترقیخواه افغانستان که مصروف یک سفر کاری دراروپا میباشند، دربرلین با یک تعداد ازشرکت کننده گان کنفرانس بین المللی درباره سیاست های انکشافی دیدار و تبادل نظر نمودند.

در کنفرانس حدود ۲۰۰ نماینده ازسوی سازمانها و نهاد های سیاسی و اجتماعی اروپا ، آسیا ، امریکای لاتین و افریقا از جمله سازمانهای انکشافی و جنبش های اجتماعی شرکت نموده بودند.

Read more...

رییس حزب مردم افغانستان و رییس دوره ای ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان امروز از بوندس تاگ المان دیدن نمود

پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب مردم افغانستان که بنا بردعوت شورای خارج کشورایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان برای یک سفر کاری در اروپا بسرمیبرند ، امروز۱۲جون ۲۰۱۳ بنا بردعوت فراکسیون پارلمانی حزب چپ های المان به برلین پایتخت آنکشورسفرنمودند.

موصوف ضمن دیداراز پارلمان المان، با اعضا و مسوولین فراکسیون پارلمانی آن حزب دربوندس تاگ دیدارو گفتگو های سودمندی را انجام  داند.

در ملاقات با داکترگریگورگیزی رییس فراکسیون پارلمانی آن حزب و ولفگنگ گیرکه سخنگوی اموراقتصادی وسیاست های انکشافی آن فراکسیون، رفیق داکترراوش در باره فعالیت و شرایط مبارزات حزب مردم  افغانستان، ایتلاف احزاب و سازمانهای موکرات و ترقیخواه افغانستان و وضع کشورصحبت مفصل و همه جانبه نموده ، جانب المانی را از انکشافات سیاسی و اقتصادی ـ اجتماعی  افغانستان ، دیدگاه و آماده گی های نیروهای ترقیخواه کشور برای انتخابات  سال  ۲۰۱۴ و خروج قوای ناتو از افغانستان اگاه ساختند.

Read more...

جلسه هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان دایرشد

 

 

پنجمین نشست هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان درسال روان میلادی بتاریخ بیست ونهم ماه می ۲۰۱۳ دایر گردید. دراین اجلاس پس از اعلام نصاب اجندای زیرین به اتفاق آرا به تصویب رسید :

ـ  اتخاذ تدابیر و آماده گی برای تدویر جلسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان،

ـ  بحث پیرامون آماده گی ها بخاطر مسافرت پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب مردم افغانستان به اروپا،

ـ  نظرها ، پیشنهاد ها و ایراد ها

نخست رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان با بیانیه فشرده کار نشست را آغاز نموده ، گفت : « … بزودی از انتخاب شورای اروپایی کنونی حزب مردم افغانستان و ارگان های رهبری آن یکسال سپری میگردد.در این زمان شورای اروپایی و همه سازمان های وابسته به آن در سیزده کشور اروپایی فعالیت‌های گسترده را انجام داده و به دستآورد های چشمگیری نایل آمده است. تدویر پلینوم حزب مردم افغانستان بتاریخ ۱۹ ثور ۱۳۹۲ یک رویداد برجسته در زنده گی سیاسی حزب ما بود که با پیشتیبانی قاطع و تایید همه جانبه شورا های کشوری ، شورای اروپایی به ویژه کمیته اجراییه و هیات رییسه آن واقع شد .در پرتو تصامیم این اجلاس عمومی حزب تکانه های مثبتی برکارهای عملی و سیاست جاری شورای ما وارد گردیده و جشمداشت نوینی را گشوده شده است.... جا دارد تا هر چه زود تر اجلاس شورای اروپایی دایر گردد و با ارزیابی فعالیت‌ های یکساله به بازنگری ، برنامه‌ ریزی کارهای سیاسی ـ سازمانی و نشانی آماج های نو کاری بپردازد.لازم است تا این نشست در فضای کاملأ آزاد ، دموکراتیک و سازنده به نواقص و کمبودی های کاری پرداخته و برای بار آوری بیشتر به بهبودی ساختارها و شیوه‌های کاری توجه نماید .»

به ادامه کار اجلاس رفقا نصیر احمد صدیقی ، ولی محمد زیارمل و عمر محسن زاده  دید گاه های خویشرا در باره تدویر اجلاس شورای اروپایی  ابراز و برای سازماندهی این همایش پیشنهاد های مشخصی را اریه نمودند .

 

هیات  رییسه با نتیجه‌گیری از گفتمان  فیصله نمود:

ـ اچلاس شورای اروپایی مجوزه به صورت حضوری دایر گردد .

ـ کمیسیونی متشکل از رفقا ولی محمد زیار مل ، عمر محسن زاده ، طلا پامیر ،عارف عرفان و نسرین مفید  موظف به تهیه اسناد و فراهم آوری زمینه‌های مقدمات  تدویر اجلاس گردد .

ـ  برای تعین تاریخ و محل اجلاس و در نظر گیری نظریات و ابتکارات شورا های کشوری حزب مردم افغانستان در اروپا نشستی از طریق شبکه پال به اشتراک همه روسای شورا های کشوری بتاریخ ۳۱ می ۲۰۱۳ دایر گردد .

ـ  برای نهایی ساختن امور ، هیات رییسه بار دیگر تشکیل جلسه بدهد .

در باره بند دوم اجندا نیز اعضای هیات  رییسه با ابراز خوشنودی از سفر رفیق داوود  راوش رییس حزب مردم افغانستان به اروپا استقبال و برای غنامندی برنامه این سفر با اهمیت نکات سازنده و ابتکارات مشخصی را پیشنهاد نمودند . هیات رییسه با اتفاق آرا طزح پیشنهادی رفیق نصیر احمد صدیقی و افزوده های دکتراسد محسن زاده مدیر مسوول تارنمای بامداد را پذیرفته و تصویب نمود تا کمیسیونی با ترکیب رفقا کاوه کارمل ، ولی محمد زیارمل ، عمر محسن زاده ، نصیر احمد صدیقی ، حبیب منگل ، اسد محسن زاده ، حنیف ضرابی،حفیظ مصدق و روسای شورا های کشوریکه رفیق راووش از آن کشور ها دیدن مینماید تشکیل گردد .البته کمیسیون وظیفه دارد تا برنامه تهیه شده سفر را به رفیق صفت الله عملیار رییس شعبه اسناد و ارتباط تحویل دهد تا هر چه زودتر بدسترس رییس حزب مردم افغانستان قرار گیرد .

 

در بخش نهایی اجلاس ، امور روزمره و نیازمندی های چندی مطرح گردیده و جُستاری در حل آن‌ها صورت گرفت .همچنان انتقاداتی از کارکرد های برخی از نهاد های شورای اروپایی ابراز گردیدند که با واکنش مثبت هیات رییسه روبرو شد .

 

نشست کاری هیات رییسه پس از سه ونیم ساعت در فضای همکاری و تفاهم رفیقانه به پایان رسید .

تدویر پلینوم تشکیلاتی شورای مرکزی ح.م.ا عمده ترین خواست ما

واکثریت اعضا ، کادرهاوفعالین ح.م.ا بود

رفقا،

اعضای شرافتمند ح.م.ا !


بتاریخ ۲۸جنوری سال روان از جا نب ما ۴ نفر اعضای شورای فنلند ح.م.ا ( انورایثار، آصف همشهر،غلام محمدعیار و حامد پاینده) مطلبی دربعضی ازسایت های انترنیتی به نشر رسیده بود که در آن برای حل پرابلم های ناشی ازاولین پلینوم بعد ازکنگره حزب ،جداً تقاضا نموده بودیم تا پلینوم تشکیلاتی شورای مرکزی ح.م.ا دایر گردد واعلام نموده بودیم که تا تدویر این پلینوم عضویت خویش را درحزب وشورای کشوری فنلند درحالت تعلیق قرار می دهیم.
خوشبختانه با سعی وتلاش خسته گی نا پذیرعده زیاد از کادرها و رفقای حزبی و زحمات فراوان کمیسیون موظف به سرپرستی رفیق استاد حلیم  بتاریخ ۱۹ثور۱۳۹۲پلینوم تشکیلاتی شورای مرکزی ح.م.ا که خواست اکثریت اعضا، کادرها وفعالین حزب بود دایر گردید.
 پلینوم در فضای کاملا" دموکراتیک پیرامون مسایل تشکیلاتی، انتخاب رییس، هیات اجراییه وکمیسیون نظارت وبررسی وسیعا" بحث نموده واشتراک کنندگان پلینوم توانستند نظریات ودیدگاه های شان را آزادانه ارایه نمایند.
بناً ما از تمام  فیصله ها و تصامیم این پلینوم حمایت وپشتیبانی کامل خویش را اعلام نموده وهم انتخاب رفیق گرامی دوکتور محمد داود راوش را به حیث رییس حزب مردم افغانستان برای شان تبریک گفته و موفقیت های هرچه بیشتر برایشان آرزو مینمایم.
 

 انورایثار و حامد پاینده

 

پیام

هیات رییسه شورای مرکزی حزب مردم افغانستان

به اعضای شورای مرکزی، کادرها وفعالان حزب

 

کابل  ۲۹ /۱۳۹۲/۲

 

با تاسف که اختلاف بر سر نتایج پلینوم ۲۱ ثور۱۳۹۱ پیروزی ودست آورد های درخشان کنگره باشکوه حزب مردم افغانستان را تحت شعاع قرارداده وسوتفاهماتی بین اعضای شورای مرکزی ایجاد گردید که درنتیجه به یک بحران درون حزبی مبدل شده وحزب را خطر انشعاب تهدید میکرد. خوشبختانه با کار ثمربخش رفقای سالم اندیش، به هدف تامین وحدت ویکپارچگی حزب و رفع بحران، کمیسیونی از جمله ای اعضای شورای مرکزی موظف گردید تا راه حل مناسب مشکلات را جستجو نماید. کمیسیون به رویت اسناد و شواهد، فهرست وا قعی اعضای شورای مرکزی منتخب کنگره مورخ ۲۱ ثور ۱۳۹۱ را تثبیت نموده وپس ازآن پلینوم شورای مرکزی به تاریخ  ۱۹ماه ثور۱۳۹۲ در شهر کابل موفقانه برگزار گردید.

Read more...