نشست کمیته اجرائیه شورای کشوری اتریش حزب مردم افغانستان

 

هیأت اجرائیه شورای کشوری حزب مردم افغانستان در مطابقت با پلان کاری خود بروز هشتم ماه اکتوبر سال روان میلادی  نشستی را بر گزار نموده و در آن علاوه از مسایل روتین سازمانی به بحث  در باره اجرأت و تدابیر شورای کشوری پیرامون کار با جوانان پرداخت . در این اجلاس  رفیق فاضل دلزا ده رئیس شورای کشوری از تدویر موفقانه نخستین کنفرانس سراسری جوانان دموکرات و ترقیخواه افغانستان گزارشی مبسوطی ارائه داشته و از اینکه جوانان اگاه کشور گام های استواری را در راه ایجاد سازمان بالنده خود بر داشته  اند اظهار مسرت نمود . اعضای کمیته اجرائیه و جوانان دعوت شده در این اجلاس از تدویر کنفرانس سراسری  جوانان دموکرات و ترقیخواه صمیمانه استقبال و شادباش های رفیقانه خود را بمناسبت تأسیس این نهاد بیدار وپیشرو ابراز نمودند . جوانان عضو و به خصوص دو تن از جوانی که به تازه گی عضویت شورای کشوری را در اتریش حاصل نموده اند از توجه حزب مردم افغانستان نسبت به جوانان اظهار امتنان نموده و از آماده گی های خود برای کار در میان جوانان مقیم اتریش و تأمین روابط و همکاری های  سازنده با نهاد جوانان در کشور اطمینان دادند . شورای کشوری اتریش حزب مردم افغانستان  همچنان تقویت نهاد نو تأسیس جوانان دموکرات و تر قیخواه را از وظایف اساسی خود شمرده و همبستگی همه جانبه خود را بر مبنای اقدامات  مشخص و همکاری های سودمند ابراز نمود .

کمیته اجرائیه  شورای کشوری اتریش در پایان اجلاس برنامه کاری خود را تا اخیر سال 2013 میلادی مورد ارزیابی قرار داده و برای تطبیق آماج های تعین شده تدابیری را معین نمود .

 

گزارش شعبه تبلیغ و تروئیج شورای کشوری اتریش حزب مردم افغانستان

نشست مسوولین شعبات وروسایی ایالات شورای المان حزب مردم افغانستان

 

نشست مسوولین وروسایی شورای المان حزب مردم افغانستان بتاریخ۳ـ۱۰ـ۲۰۱۳ ساعت هشت شام از طریق شبکه پال تحت ریاست رفیق اسد رهیاب رییس شورای    المان حزب مردم افغانستان دایر گردید.

دراین نشست اجندای آن پیرامون صحبت رفیق اسد رهیاب دررابطه کاربا جوانان در روشنی هدایت ها وفیصله  شورای اروپایی حزب مردم افغانستان، گزارش مسوولین شعبات وروسایی ایالات شورای المان استقامت های اصلیرا احتوا مینمود.

سپس مطابق به اجندا رفیق اسد رهیاب درابطه به وظایف انجام شده وبهبود کاردرسازمانهای حزبی درآینده صحبت نموده که درقسمت از صحبت خود چنین فرموده اند:« ...نخست ازهمه بشما رفقا بشارت میدهم که امروز یازدهم ماه میزان ۱۳۹۲ خورشیدی رویداد بزرگ ولی فراموش ناشدنی در حیات سیاسی حزب مردم افغانستان ثبت تاریخ جنبش ترقیخواهانه کشورما شد. این رویداد تدویر موافقانه وبا شکوه کنفرانس موسس جوانان کشورما که به ابتکار حزب مردم افغانستان در شهر کابل پایتخت کشور زیبای ما افغانستان ،میباشد که درحدود سه صد تن از جوانان وهواخوهان شان از مرکز ولایات کشور واز اروپا دران شرکت ورزیده بودند، مایه افتخار وسربلندی به همه ما میباشد. این کنفرانس دستاورد های معین دارد که بزودی شما رفقا از طریق مطبوعات حزبی اگاهی پیدا خواهید نمود.»

رفیق اسد رهیاب به ادامه صحبتهای خود درمورد هدایت رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی که رسماً به شورای المان مواصلت نموده توضیخات مفصل ارایه داشته که مطابق به آن  سعی وتلاش همه حلقات حزبی را در فرایند کار باجوانان  مطالبه ورهنمودهای مشخص داده شد .        

رفیق رهیاب  یکبار دیگر روی ضرورت رسالت تاریخی حزب مردم افغانستان در قبال ایتلاف احزاب وسازمانها دمکرات وترقیخواه افغانستان صحبت کرده وموضع گیری آنرا درفرایند انتخابات ریاست جمهوری درافغانستانوشورای ولایتیتوضیح  داده و وظایف که دررهنمودهای شورای اروپایی وجود دارد توجه همه جلب نموده وخواستار تحقق  فعال آن گردید.

بعداز ختم صحبت رفیق رهیاب رفقا هریک: عبدالاحد شفیعی مسوول تشکیلات ، وحید کریم زاده مسوول مالی ، لمررییس شورای حزبی هامبورگ، عبدالغفار شرقی رییس شورای حزبی هانوفر و فرشته سیغانی رییس شورای ایالتی هسن مطابق به اجندا به نوبت صحبت نموده و پیشنهادات ونظریات خود را برای بهبود کار و رفع مشکلات درآینده درسازمانها حزبی تقدیم داشته و فیصله مشخص اتحاذ گردید.

نشست بعد از ختم اجندا بکارخود پایان بخشید.

                     

گزارشگر: شعبه تبلیغ وترویج شورای المان حزب مردم افغانستان

 

زنده گی سازمانی ـ بامداد ۲/ ۱۳ـ ۰۸۱۰

پیام شورای مرکزی حزب مردم افغانستا ن
بمناسبت هفدهمین سالروز شهادت داکتر نجیب الله

شهرکابل - ۵ میزا ن ۱۳۹۲

ششم میزان ۱۳۹۲مصادف است به هفدهمین سالروز ترور واعدام ظالمانه وخودسرانه شهید داکتر نجیب الله سابق رییس حزب وطن و رییس جمهورافغانستان که به دستور دشمنان تاریخی افغانستان توسط یک گروه متحجر بنام « طالب » صورت گرفت.
ترور وبه قتل رساندن داکترنجیب الله، یک ضایعه ملی، حادثه غم انگیز و لکه سیاه برجبین عاملین داخلی و خارجی شهادت آن روانشاد ثبت تاریخ کشورگردیده است. اکنون روشن شده است که ترور داکتر نجیب الله در جریان یک هرج ومرج وپیش از تشکیل یک حکومت و اداره مسوول، ازجانب استخبارات نظامی پاکستان آی اس آی برنامه ریزی شده و زیرنظرعمال رسمی آن سازمان جهنمی، بدست یک گروه مزدور، متعصب، ضد ملی وبی خبر ازموازین وعرف بین المللی و ملی اجرا گردید. این گروه مزدورهمانند سایرگروه ها وباند گروپ ها که در دامان نا پاک  آی اس آی  پاکستان پرورش یافته بودند، زیر نام خدمت به دین مبین اسلام، اساسات دولت افغانستان را نابود کردند وکشور را یک قرن از کاروان تمدن عقب انداختند. خشونت بی نظیری را علیه مردم افغانستان اعم از مردان وزنان، پیر وجوان واطفال روا داشتند. شهر ها، مزارع، بنیادهای معارف ، آثار تاریخی و فرهنگی کشور را ویران نمودند واکنون نیز فرصت های بازسازی، ترقی وپیشرفت را از مردم ما می گیرند.

Read more...

کنفرانس جـوانـان دمـوکـرات وتـرقی خـواه افغانستان درشهر کابل برپا شد


کنفرانس جوانان دموکرات وترقی خواه افغانستان بتاریخ یازدهم میزان سال ۱۳۹۲ درشهرکابل برگزار گردید. دراین کنفرانس که به همکاری حزب مردم افغانستان وبا اشتراک هیات رهبری آن حزب ومسوولین برخی شورا های ولایت وشورای شهر کابل تدویر یافت،نمایندگان جوانان اکثر ولایات افغانستان وشهر کابل اشتراک ورزیدند.

درآغازکار کنفرانس آیات چند از قرآن کریم توسط محترم قاری عبدالصبور یکتن از جوانان قرائت گردید و از آن رفیق کشمی یک تن از اعضای کمیته جوانان حزب مردم افغانستان طی صحبت مختصرتشریف آوری تمام شرکت کننده گان کنفرانس بویژه جوانان را که از ولایات کشور و از راه های دور با قبول دشواری ها در این کنفرانس با شکوه شرکت نموده اند ،خیرمقدم گفته و برای کار کنفرانس موفقیت آرزو کرد.

متعاقباً، رفیق کشمی از رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب مردم افغانستان دعوت نمود که در پرامون مسایل کشور و نهضت جوانان سخنرانی نماید.رفیق راوش طی صحبت مبسوط شان وضع اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و نظامی کشور،انتخابات پیش رو را، بطور همه جانبه مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد و روی اهداف و وظایف حزب مردم افغانستان،روی وظایف اساسی وتاخیرناپذیر ونقش نسل جوان کشوردر شرایط امروز و فردای کشور روشنی انداخته ،جوانان را به آموزش، مبارزه عادلانه برای آزادی ، ترقی ، دموکراسی ، عدالت اجتماعی ، دفاع از استقلال ، حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی و منافع ملی یکبار دیگر فراخواند و از جوانان کشور تقاضا نمود تا هرچه بیشتر متحد و متشکل گردیده ، از حقوق و آزادی های جوانان درروشنی قانون اساسی کشور، قاطعانه دفاع نمایند.درراه ترقی وشگوفایی کشور و تامین صلح سراسری نقش شایسته شانرا ایفا کنند.

Read more...

جلسه کمیته اجراییه شورای کشوری هالند

حزب مردم افغانستان

بتاریخ ۲۵ ماه سپتامبر سال ۲۰۱۳ جلسه کمیته اجراییه شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان از طریق شبکه پالتاک برگزارگردید.

در این نشست که همه اعضای هیات رییسه، مسوولین شعبات و مسوولین سازمانهای ولایتی شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان بدون غیابت حضور یافته بودند، رفیق بصیردهزاد رییس شورای کشوری ح. م. ا. از سهمگیری فعال رفقای سازمان کشوری هالند خ م ا در فعالیتهای حزبی در داخل کشورابراز سپاس و قدردانی نموده و در پیشبرد جلسه آرزوی مؤفقیت نمود.

قابل یادآوری است که طی سه ماه گذشته رفقا هریک بصیردهزاد، دوکتور نثاراحمد صدیقی وعمر فیض بصورت جداگانه سفر هایی بداخل کشور داشتند. سفررفیق دهزاد از داخل کشور طی یادداشتی تحت عنوان: ( دیداری از کابل، یک ارزیابی تحلیلی از روندهای درهم پیچیده سیاسی – نظامی ) در سایت های بامداد و حقیقت ارگان های نشراتی حزب مردم افغانستان اقبال نشر یافته است.

اجندای جلسه شامل : بحث پیرامون انتخابات شورا های ولایتی و ریاست جمهوری درکشور، برگزاری کنفرانس جوانان درکابل، ساختار تشکیلاتی شورای اروپایی، سهمگیری رفقای سازمان کشوری هالند در روند قیمومیت سه ولایت کشورعزیزما بود .

رفقا هریک دوکتور نثار احمد صدیقی معاون شورا و عمر فیض مسوول تشکیلات شورای کشوری هالند ح م ا در رابطه با مطالب بالایی معلومات مفصل و همه جانبه ارایه داشتند که مورد دلچسپی رفقا قرارگرفت.همچنان رفقا هریک: انجنیر شریف رفیق، هاشم زحمت، سرور زهتاب، شعیب اسحاق زی و آقا محمد نورانی در رابطه با موضوعات معین صحبت های توضیحی نمودند ، در اخیر برای مسوولین سازمانهای ولایتی و اولیه وظایف معین سپرده شد.

جلسه در فضای کاملآ رفیقانه ، وحدت و اعتماد متقابل ساعت ۸ شب آغاز شده بود، ساعت ۱۱ شب به پایان رسید.

گزارش از شعبه اسناد و ارتباط  شورای کشوری هالند ح م ا

 

زنده گی سازمانی ـ بامداد ۲/  ۱۳ ـ ۲۷۰۹