رفیق کاوه کارمل گفت : « ما قصد داریم تا ازهمه ظرفیت‌ها و نیروی خود برای برآورده ساختن برنامه‌های کاری و آوردن تکانه های سازنده برای ارتقا سطح کیفی کار شورای اروپایی و بارآوری بیشتر درکارکردهای مان بهره بگیریم.»

 

جلسه هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان برگزار شد

 

 نخستین اجلاس هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان پس ازگردهمایی وسیع کادرها و فعالین آن در شهر کسل، بروز ۲۸اگست۲۰۱۳ از طریق شبکه پال دایرگردید.دراین نشست نخست رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی در باره کارکردهای شورای اروپایی درفاصله میان دو جلسه روشنی انداخته وازفراخوانی اجلاس هیات رییسه بمنظوراتخاذ تدابیر برای برآورده سازی فیصله ها و مصوبات گردهمایی شورای اروپایی مورخ ۱۵ جون ۲۰۱۳ و گفتمان پیرامون مسایل مبرم زنده گی سازمانی و سیاسی شورای اروپایی سخن گفت.اعضای هیات رییسه با اتفاق آرأ اجندای پیشنهادی را تایید و به صورت همه جانبه در باره تک تک از مواد فیصله نامه مصوب اجلاس عمومی بحث نمودند.هیات رییسه با تحلیل و ارزیابی های فراگیر از کارکرد های سال پیشین و برآیند مثبت آن‌ها که تا اندازه زیاد در تحت شعاع رویداد های  زنده گی حزبی در مرکز قرارداشتند یاددهانی نموده و برای سال نو کاری آماج های نوین ، راهکارها و تلاش‌های گسترده بخاطربهبود کمی وکیفی ساختارها و بهره گیری از ظرفیت‌ها را مشخص ومعین نمود.در این زمینه تجویز بعمل آمد تا پیش ازهمه ، امورتشکیلاتی اعم از طرزالعمل تشکیلاتی با ضرورت تغیر ساختارهای تشکیلاتی درگفتمان همگانی شورا های سازمان اروپایی حزب مردم افغانستان مورد بحث و نظرخواهی قرارگیرد.شعبه تشکیلات موظف گردید تا مسوده مصوبه ای را دراین مورد آماده نموده و در نخستین اجلاس شورا های کشوری که بزودی فراخوانده خواهد شد مطرح نماید.در این راستا جستجوی میکانیزم های بهتر برای برآورده شدن اهداف مرامی ، به ویژه دربخش تقویت کمی وافزایش نقش زنان وجوانان درصفوف حزب مردم افغانستان دراروپا  مورد توجه خاص واقع شد.البته این موارد و مسایل مبرم دیگرزنده گی سازمانی ، پلان های تدابیری وکاری همه ساختارهای شورای اروپایی باردیگردرجلسه شورا های کشوری مطرح و برمبنای تصمیم جمعی اقدام‌های لازم اتخاذ خواهد گردید.

Read more...

امکانات مالی و نقش آن درپیشبرد کارسیاسی

 

نوشته : حنیف ضرابی، کارشناس امورمالی حزب مردم افغانستان

 

بر بنیاد قوانین نافذه هرکشور احزاب و سازمانهای سیاسی برای پیشبرد فعالیت شان راه ها و وسایلی را جستجو میکنند تا با استفاده ازآن بتوانند امورمربوط شانرا تمویل نمایند. بر بنیاد قانون اساسی افغانستان۱ درقانون احزاب افغانستان ، فصل سوم ، ماده پانزدهم آمده است که احزاب سیاسی مصارف شانرا از منابع زیر میتوانند تمویل کنند:

۱ ـ پرداخت حق العضویت ها ،

۲ ـ اعطای کمک بلاعوض توسط شخص حقیقی داخلی سالانه الی مبلغ دو میلیون افغانی،

۳ ـ از درک عواید اموال منقول وغیرمنقول حزب،

۴ ـ سبسایدی دولت حین برگزاری انتخابات ،

۵ ـ اعانه سازمانهای بین المللی طرفداردموکراسی که بصورت شفاف وعلنی داده میشود.

۶ ـ سایرمساعدت ها از طرف اعضا.

توانایی های مالی، احزاب و سازمانهای سیاسی را درپیشبرد فعالیت ها و پیاده نمودن اصول مرامی شان ازیکسو؛ واثرگزاری برپروسه های سیاسی ـ اجتماعی ازجانب دیگر کمک ویاری میرساند. احزاب دموکراتیک ومردمی برای اقدامات سیاسی وفعالیت های شان چون : ایجاد دفترها و وسایل لازم کاری، راه اندازی گردهمایی ها و نشست ها، مسافرت ها ، ملاقات ها ، نشرات و ده ها اقدام دیگر به منابع لازم مالی نیازمند هستند. امکانات مالی ، اثرات غیرقابل انکاری برنقش وفعالیت احزاب سیاسی داشته بناً سازمانها ترقیخواه و پابند اصول ، قانون وبا دست پاک ، برخلاف سازمانهای ارتجاعی ، منحرف و سازشکار با امکانات  بیسارناچیزی در مبارزه نابرابر سیاسی دست وپنجه نرم میکنند. باید پذیرفت که این کار، کار ساده ای نیست. شما باید ازاندیشه و دیدگاه های تان، از برنامه و پیشنهاد های معقول وعملی تان ، شما باید از تاریخ حزب تان در برابر رقیبان سیاسی و مخالفان تان دفاع کنید. تنها وقوف وایمانداری و درست بودن راه تان کافی نیست. این دیدگاه ها باید با کارگسترده سیاسی و سازمانی راهش را تا توده ها بگشاید و تا رسیدن اندیشه ها و خواست های شما در بین مردم باید کارها و اقدامات بیشماری انجام پذیرد.

Read more...

برپایی جلسه هیات رییسه شورای المان حزب مردم افغانستان

 

تحت ریاست رفیق اسد رهیاب بتاریخ ۳۱جولای۲۰۱۳ جلسه هیات رییسه شورای المان از طریق شبکه پال دایر شد.

در آغاز رفیق رهیاب جلسه را رسماً آغاز نموده وبعداً اجندای جلسه را به اشتراک کننده گان قرایت کرد، که به اتفاق ارا تصویب گردید. جلسه مطابق اجندا موضوع تشکیلاتی را مورد بحث قرارداده و رفقا هریک: عبدالاحد شفیعی به حیث مسوول تشکیلات و رفیق همایون صادقی به حیث سرپرست شعبه تبلیغ وترویج شورای المان حزب مردم افغانستان به اتفاق آرا انتخاب شدند.

درجلسه درمورد جمع آوری اعانه ها برای کمک به مهاجرین افغانی مقیم یونان مورد بحث قرار گرفت که در زمینه ازجانب رفیق نسرین مفید گزارش مفصل ارایه شد که مورد تایید اشتراک کننده گان جلسه قرارگرفت.درضمن رفیق نسرین مفید وظیفه گرفت، تا با سایراعضای سازمانها ونهادهای اجتماعی که قبلاً دراین پروسه سهم فعال داشته اند بزودی به کشور یونان سفرکرده وآنرا به مستحقین توزیع نمایند.

مطابق بند سوم وچهارم اجندا روی قیمومیت سازمانهای ایالتی شورای المان با ولایات در داخل کشور وهمچنان راهکاری های ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات وترقی خواه افغانستان برای انتخابات توضیحات مفصل از جانب رفیق اسد رهیاب به جلسه ارایه وبعداً پیشنهاد نمود تا رفقا دیدگاها، نظریات وپیشنهادات خودرا در زمینه به بحث بگذارند .بناً رفقا هریک: واسع کارگر، نسرین مفید ، عبدالغنی هدفمند وعلی رستمی پیرامون موضوع فوق دیدگاه ها وپیشنهادات خویشرا پیشکش نموده و فیصله شد تا دیدگاها وپیشنهادات رفقا به شورای اروپایی غرض تصامیم بعدی ارسال گردد.

همچنان رفیق اسد رهیاب به شعبه تبلیغ وترویج واسناد ارتباط وظیفه سپردند، تا یاداشت پیرامون جمع آوری نظریات ودیدگاهای اعضای حزب در کشورالمان به مسوولین ایالت تهیه وارسال نموده و در یاداشت به آنها وظیفه داده شود، تا درمدت ده روز، دیدگاه های وپیشنهادات اعضای حزب را جمع آوری به هیات رییسه شورای کشوری المان ارسال نمایند

جلسه بعد ازختم اجندا به پایان رسید.

 

 

شعبه تبلیغ وترویج شورای المان حزب مردم افغانستان

زنده گی سازمانی ـ بامداد۱۳/۲ ـ ۰۴۰۸

 

پیام تبریکه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

به مناسبت فرارسی عید سعید فطر

عید نماد خوشی و عامل محبت ودوستی است.

پس ازسی روز روزه ماه مبارک رمضان اینک شیپورهای عید به صدا در آمد و روزهای شاد و میمون عید فرا رسید.

رفقا ، دوستان وهموطنان قدرمند،

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان فرارسی عید سعید فطر را به همه روزه داران و مسلمانان جهان و از آن میان به مردم مسلمان و مومن افغانستان تبریک و تهنیت عرض می دارد.آرزو می کنیم تا از برکت این روزهای پرمیمنت ، درکشورعزیزما افغانستان نیز شیپور صلح ، دوستی و ازخود گذری به صدا درآید و جنگ و برادرکشی از سرزمین محبوب ما رخت بربستد.

عید سعید و پرمیمنت فطر برای شما و خانواده هایتان شاد ومبارک باد!

کاوه کارمل

رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

                 برپایی جلسه ایالت کسل شورای المان حزب مردم افغانستان

 

جلسه ایالت کسل بتاریخ ۳۰ جولای ۲۰۱۳ تحت ریاست رفیق ظاهر نادری رییس ان شورا در شهر کسل دایر گردید.

درآغاز جلسه اجندای ذیل  توسط رفیق ظاهر نادری به اشتراک کننده گان قرایت گردید که بعد از رای گیری به اتفاق ارا تایید شد.

۱ــ انتخاب دورانی رییس شورا وکمیته حزبی ایالت کسل.

۲ــ بحث پیرامون « راهکاری های ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات وترقیخواه افغانستان برای انتخابات » .

مطابق بند اول اجندا رفیق نورالله نوری به حیث رییس دورانی ورفیق پتکمل به حیث عضو کمیته حزبی شورای کسل به اتفاق ارا انتخاب شدند.

بعداْ مطابق بند دوم اجندا بحث پیرامون اسناد « راهکاری های ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات وترقیخواه برای انتخابات  » صورت گرفته وبه اشتراک کننده گان جلسه تاکید گردید تا همه رفقا این اسناد را مطالعه نموده ونظریات ، دیدگاه ها وپیشنهادات خویشرا درزمینه به هیات رهبری حزبی ایالت کسل بسپارند.

در اخیر اجندا، رفقا حق العضویت های خویشرا تصفیه نموده وهمچنان یک مقدار پول که بطوراعانه به مهاجرین افغان در کشور یونان کمک صورت گرفته بود به مسوول حزبی ایالت کسل سپرده شد.

جلسه بعداز ختم اجندا پایان یافت.

                     شعبه تبلیغ وترویج شورای المان حزب مردم افغانستان

 

زنده گی سازمانی ـ بامداد۱۳/۱ ـ ۰۴۰۸