جلسه عمومی شورای فنلند حزب مردم افغانستان در شهر هلسنکی دایر گردید

 

بروز  ۷/۱۲/۲۰۱۳ اعضای شورای کشوری ازشهرهای مختلف فنلند  بخاطر شرکت در نشست شورای کشوری حزب  مردم افغانستان در هلسنکی حضور بهم رسانیدند. جلسه ساعت سه عصر با سخنان رفیق عبدالرحیم لطیف زی مسوول شورای حزب مردم در کشور فنلند آغاز گردید.  ۴ رفیق بنا برمعاذیر موجه در جلسه حاضر نبودند. پس از مشورت  اجندای جلسه مورد تایید  شرکت کننده گان نشست قرار گرفت.

در بخش اول جلسه رفیق رزمیار در باره وضع سیاسی کنونی کشورعزیز ما افغانستان وجایگاه نیروهای ملی و دموکرات درین برهه تاریخی صحبت مفصل نمودند. وی قبل از همه درگذشت نلسن ماندیلا مبارز راه آزادی انسان را یک ضایعه  برای جهانیان خوانده و گفت که ماندیلا درحیات سیاسی ما جای خود را داشته و دارد و از ماندیلا باید آموخت.

در بخش دوم  جلسه رفقا هر یک : آصف همشهر، محمد انور ایثار، بشیر، عیار و کریمه به نوبت در موارد مختلف سیاسی و زنده گی حزبی به صحبت پرداختند.

پیشنهاد شد تا حزب مردم افغانستان در مورد صحبت های تفرقه برانگیز جنرال طاقت و همراهانشان اعلامیه صادر نموده ، آنرا مردود شمرده و عمل ضد وحدت ملی بداند.

ـ در مصاحبه های مطبوعاتی و نشریات حزب مردم نگاه و طرز دید حزب مردم افغانستان نسبت به حوادث و رویداد های کشور با صراحت ابراز گردد.

ـ برای شورای اروپایی باید طرزالعمل جدید تشکیلاتی به تصویب برسد ونقش شعبه تفتیش و کنترول پررنگ ترشود و برای شعبات زنان هم توجه لازم مبذول گردد.

در اخیر همه رفقا حق العضویت های خویشرا تا اخیر سال روان عیسوی پرداخت کردند. و جلسه در فضای مملو از صمیمت و امید به آینده به پایان رسید.

 زنده گی سازمانی ـ بامداد ۳/ ۱۳ـ ۱۵۱۲

 

 

پیام شورای مرکزی حزب مردم افغانستان

بمناسبت هفده همین سالروز وفات زنده یاد ببرک کارمل

 

رفقا و دوستان عزیز!

دهم قوس سال (۱۳۹۲) خورشیدی برابر با اول دسامبر سال ( ۲۰۱۳ ) میلادی، مصادف است با هفده همین سالروز وفات زنده یاد ببرک کارمل یکی از شخصیت های شناخته شده سیاسی افغانستان،دولتمرد فرهیخته و از بنیان گذار حزب دموکراتیک خلق افغانستان.

زنده یاد ببرک کارمل در سال  ۱۳۰۸  در قریه کمری ولایت کابل دریک خانواده روشنفکر و تجددگرا دیده به جهان گشود. او از اوان جوانی با اندیشه های آزادیخواهانه ودموکراتیک ونهضت های مشروطه وتجدد گرا در افغانستان، منطقه وجهان آشنا یی حاصل نمود. درسالهای ۱۳۳۰ پس از فراغت از لیسه امانی وتحصیل در پوهنتون کابل بخاطر تحقق این ارزشها به سیاست ومبارزه فعال روآورد. درحرکت های اعتراضی شرکت ورزید، درتشکل ورهبری سازمان ها واتحادیه های

Read more...

جلسه نوبتی سازمان کشوری دنمارک حزب مردم افغانستان دایر گردید

 

روز شنبه ۲۳ ماه نوامبر سال روان جلسه سازمان حزبی دنمارک حزب مردم افغانستان تحت ریاست رفیق ولی رییس شورای کشوری دنمارک حزب مردم افغانستان در شهر ویسن بیاو جزیره فون در حالی دایر گردید که اکثریت اعضای سازمان حاضر و رفقا رشید فلاح و جمیل حنیفی نسبت مریضی، رفقا راحله راسخ و یعقوب فیضمند نسبت مصروفیت وظیفوی و رفیق عنایت الله فرخاری با داشتن عذر معقول نتوانستند در جلسه اشتراک ورزند.

 در آغاز جلسه رفیق ولی پیوستن رفیق گرامی وحید بابکرخیل را به حزب مردم افغانستان شاد باش گفته که با کف زدن های اشتراک کنندگان جلسه بدرقه شد. سپس رفیق ولی گذارش مبسوطی را در مورد اجراآت و کارکردهای عمومی سازمان در فاصله بین دو جلسه در بخش های تشکیلات، تبلیغ و ترویج، امور مالی، کار با جوانان و اشتراک اعضای سازمان در جلسات عمومی حضوری و پالتکی شورای اروپایی ارایه نمود و هم چنان در مورد اقدامات انفرادی رفقا در جهت تقویت سازمان حزبی صحبت کرد.

سپس رفقا حنیف صافی، بشیر منصور، نورالله پروانی، وحید بابکرخیل، مالک لکنوال، مراد نوری، کریم پوپل، قطب الدین شرفمل، نعمت الله حیدری و قاسم آسمایی پیرامون گذارش و اجراآت و اقدامات بعدی سازمان بحث نموده و پیشنهادات مشخصی تکمیلی برای تقویه هرچه بیشتر سازمان ارایه گردید. پیشنهاد ارائه شده رفیق بشیر منصور در مورد تدویر جلسه وسیع و پیشنهاد رفیف نعمت حیدری در مورد تدویر جلسات پالتاکی بین اعضای سازمان با اتفاق آرا تایید شد. همچنان در جلسه امور مربوط به حق العضویت ها تصفیه گردید.

جلسه ساعت پنج عصر در فضای صمیمیت و همدلی رفیقانه به آرزوی تقویه هرچه بیشتر سازمان حزبی خاتمه یافت.

گزارش جلسه وسیع کمیته اجراییه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

 برپایی نشست گسترده  و وسیع کمیته اجراییه  و برخی از کادرها ، فعالان وکارگزارن شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

تحت ریاست رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان جلسه وسیع وگسترده کمیته اجراییه در حالی که برخی از کادرها ، فعالان وکارگزاران شورای اروپایی نیز حاضر بودند، از طریق شبکه پال روز سه شنبه تاریخ ۱۹ ماه نوامبر سال جاری به ساعت شش شام با اجندای: ارایه دیدگاه ها نظریه ها و پیشنهادها در باره چگونگی روندانتخابات ریاست جمهوری افغانستان و فرآیند کنونی و دورنمایی آن ، و ارایه دیدگاه ها وپیشنهاد ها در باره ایجاد حزب جدید از فرایند ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات  وترقی خواه  برپا گردید.

در آغاز رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان معلومات همه جانبه از اوضاع سیاسی داخل کشور ارایه نموده افزود: « که در داخل کشور آماده گی ها برای تدویر لویه جرگه جریان دارد، فهرست کاندیدان ریاست جمهوری ازجانب کمیسیون انتخابات امروز مشخص گردید، وضع ایتلاف  احزاب وسازمانهای دموکرات وترقیخواه بهبود پذیرفته است وسازمانهای حزب مردم افغانستان به مثابه جایگاه وپایگاه خواستهای مردم هر روز در روستاها وشهرهای کشور  گسترش می یابد.»

Read more...

برپایی جلسه کمیته اجراییه شورای المان حزب مردم افغانستان

 

جلسه، چهارشنبه مورخ ۱۳ / /۱۱ /۲۰۱۳ م ساعت هشت شام ، تحت ریاست رفیق اسد رهیاب رییس شورای المان حزب مردم افغانستان دایر گردید.

دراغاز جلسه رفیق احد شفعی سر پرست شعبه تشکیلات شورای المان اجندای جلسه رابه سمع اشتراک کنند ه کان رسانیده که به اتفاق ارا تصویب گردید.

 نخست بعدازتصویب اجندا، رفیق اسد رهیاب صحبت مفصل وهمه جانبه در رابطه به وضع سیاسی واجتماعی کشور وعملکردها وموضع گیری حزب مردم افغانستان در پیوند با ایتلاف احزاب  وسازمانهای دموکرات و ترقی خواه کشور، وبااشاره به چگونکی کار در شورای المان در مدت زمان سپری شده از تدویر جلسه شورای المان مورخ۱۵جون  ۲۰۱۳درموردعملکردهای هیات رییسه ،شعبات وشورای ایالتی ،مفصلن صحبت نموده که درقسمتی ازان افزوده اند:".. جای مسرت است که امروز بار دیگر در جلسه کمیته اجراییه شورای آلمان  جمع شده  ایم، تا  در موردچگونی  فعالیتها ، دست اوردها و چالش های  که در برابر شورای آلمان قرار دارد، به بحث رفیقانه و مسوولانه بپردازیم ونتیجه گیری های لازم و به موقع در زمینه رفع کاستی ها و برای گسترش و ارتقای سطح کارایی سازمان حزبی  آلمان  در روشنایی اسناد و مصوبات مقامات بالایی حزب مردم افغانستان ، تصامیم اتخاذ نماییم.

جلسه کنونی در شرایطی دایر میگردد که وطن ما در اوضاع و احوال استثنایی وپرمخاطره از لحاظ سیاسی نظامی قرار دارد و نیروهای تجدد خواه و تحول طلب منجمله حزب مردم افغانستان و ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه کشور که حزب مردم افغانستان نیز شامل انست لحظه ای خود را بدون مسوولیت  نپنداشته  جریان وضعیت را به دقت پیگیری نموده و عکس العملهای به موقع با طرح دیدگاههای دقیق و مسوولانه از طریق مطبوعات در داخل و حارج کشور ارایه داشته اند."

بعد از ختم صحبت رفیق اسد رهیاب، رفیق احد شفعی بر وفق اجندای جلسه ، در رابطه به پلان کار کمیته اجراییه وهمچنان ارایه گزارش تحلیلی از تدویر جلسات در شوراهای ایالتی کشور المان ، توضیحات مفصل ارایه که  بعد از جروبحث روی  پلان کار کمیته اجراییه شورای المان نسبت نواقص که در ان موجود بود تصمیم بران  شد؛ تا  بادرنظرداشت پیشنهادات در جهت رفع نواقص وکمبودی ها وغنی بخشیدن هر چه بیشتر پلان کار به  هیات رییسه صلاحیت داده شد، تا انرا تصویب  و به شوراهای ایالتی ارسال گردد. همچنان درمورد نواقص  تدویر جلسات سازمانهای اولیه که در گزارش انعکاس یافت، به شعبه تشکیلات وظیفه سپرده شد تا با تدابیر مشخص دراینده کمبودهاونواقص موجودرا رفع نماید.

بعد از ختم گزارش شعبه تشکیلات بر حسب مواد اجندا، گزارش ای ازچگونکی پر داخت حق العضویتها و اعانه برای سازمانهای ایالتی داخل کشور در ربع سوم سال روان از جانب رفیق وحید کریم زاده ارایه شد که بعدازسوالات وپیشنهادات برای بهبود وضع مالی در اینده ،به شعبه مالی وطیفه داده شد، تا تدابیر جدی رادر زمینه اتخاذ نماید.

در قسمتی دیگری اجندا موضوع تشکیلاتی مبنی برعضویت رفیق احسان واعظی به صفت عضو هیات رییسه وگزنش رفیق احد شفعی به حیث مسوول شعبه تشکیلات شورای المان حزب مردم افغانستان از جانب رفیق اسد رهیاب در جلسه پییشنهاد که بعد از جروبحث  رفقا: هریک احد شفعی به اتفاق ارا واحسان واعظی به اکثریت ارا در مقامهای پیشنهادی تایید گردیدند.

متعاقبن رفقا :احسان واعظی واحد شفعی در زمینه اعتماد که از جانب هیات اجراییه به انها صورت گرفته است قدردانی نموده وتعهد سپردندکه بخاطر تحقق وظایف ودساتیرحزبی از هیچ گونه سعی وتلاش دریغ نخواهند نمود.

 در جلسه رفقا هریک:نسرین مفید، شاه محمود ارغندیوال ،احد شفعی ، علی رستمی ، علی احمد صارم، مرضیه اسرع،هادی غفوری، نورالله عزمی و عبدالمنان رزمل روی مسایل مختلف ازجمله تحکیم وحدت سازمانی وتشکیلاتی  و سایر مسایل درون حزبی صحبت وپیشنهادات وانتقادات مشخص درجلسه ارایه نمودند، که از جانب رفیق اسد رهیاب وسایراعضای هیات رییسه توضیحات داده  شد.همچنان فیصله شد، تا برای تحکیم بیشتر وحدت سازمان وتشکیلاتی ورفع چالشهای موجود درحیات سازمانی در شهر المان ،جلسه فو ق العاده ووسیع کمیته اجراییه شورای المان دایر،و بربنیاد گفتمان جمعی تصامیم مشخص اتخاذ گردد.

جلسه در فضای وحدت ویکپارچکی رفیقانه بعد از ختم اجندا به پایان رسید.

گزارش دهنده شعبه تبلیغ وترویج شورای المان