نشست شورای کشوری سویدن حزب مردم افغانستان با اجندا  ذیل:

1 ـ گزارش از کار و فعالیت در سازمان کشوری؛

2 ـ بررسی مسائل تشکیلاتی؛

3 ـ نظریات و پیشنهادات؛

از طریق شبکه انترنتی پال بساعت 9 شب جمعه مورخ 18 جنوری 2013 ترسایی تحت ریاست رفیق رحمت حسن رییس آن شورا دایر گردید.

بعد ازتصویب اجندا، و انتخاب سه تن از رفقا هریک نورضیا فرین، فضل رحیم و سید نعیم درکار سکرتریت، رییس شورا با اظهار خیر مقدم به رفقا گفت:

رفقا  !

با کمال احترام باید بعرض برسانم که بنا بر معاذیر معقول جلسه ما با اندکی تاخیر تدویر می یابد.

رفقای گرامی!

 به پاس احترام تقاضا مینمایم تا بخاطر شهدای حزب وسایر رفتگان راه آزادی، دموکراسی و ترقی کشورعزیز مان افغانستان لحظاتی را بسکوت رفته، بر روان پاک آنها اتحاف درود نمایید.

سپس نگاه مختصری بر شرایط، اوضاع و احوال کشور   انداخته، وضع عمومی را طبق تحلیل ها وتبصره های صاحب نظران و آگاهان، منتشره در میدیاها و رسانه های داخلی و خارجی به بحث گرفت.

موصوف یاد آور شد که گذشت زمان همه بیانات ، پیشبینی ها و پیشگویی ها را جواب خواهد گفت.

و گزارش مبسوطی از چگونگی تدویر موفقانه کنگره و کنفرانس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان را به جلسه ارایه نموده، بیان داشت:

رفقا !

 تدویر با شکوه کنگره حزب مردم در تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور عزیز مان افغانستان، یک رویداد بزرگ و الهام بخش ازمبارزات دادخواهانه حزب ومردم ما بشمار می آید. که بدون تردید درخور مبالات است.

 درین کنگره که ازعظمت و جلال خاصی برخودار بود، اسناد بس با اهمیتی چون برنامه عمل، اساسنامه، خطوط فکری، بیرق و نشان حزب و از همه مهمتر نام پر افتخار آن ( حزب مردم افغانستان) تصویب و اعضای شورای مرکزی آن انتخاب گردیدند.

در کار این کنگره علاوه بر نمایندگان منتخب کنگره از محلات و خارج از کشور، مهمانان گرامی ای اعم از نمایندگان احزاب، سازمانها و شخصیتهای شناخته شده و با اعتبار جامعه فرهنگی و اجتماعی کشور نیز حضور یافته بودند.

رفقای عزیز!

سازمان کشوری حزب مردم افغانستان در سویدن در زمره نخستین سازمانهای کشوری ازین رخداد سترگ با افتخار استقبال کرده، طی پیامی حمایت و پشتیبانی، بهترین تبریکات و تمنیات خویشرا به شورای مرکزی، شورای اروپایی و تمام اعضای حزب مردم افغانستان، عنوانی ارگان نشراتی شورای اروپایی حزب سایت بامدا د گسیل داشت که بموقع اقبال نشر یافت.

رئیس شورا در ادامه گزارش بصورت اختصار ازکار های انجام شده حزب و دست آورد های آن بعد از تدویرکنگره یاد آوری نموده برخی از آنها را چنین برشمرد:

رفقای گرامی!

با وجود شرایط دشواربرای کار و فعالیت حزبی ـ سیاسی در داخل کشور و مشکلات بوجود آمده در درون سازمان رهبری ، حزب توانسته است در مدت کوتاهی بعد از تدویر کنگره به دست آورد های قابل ملاحظه نایل آید که بصورت اختصار ازآن یاد آور میشوم:

ـ روابط با نهاد های مدنی و مردم وسیعا" گسترش یافته است؛

ـ تشکیل شورای ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه ( متشکل ازهفت حزب)، که نقش مهم و اساسی را حزب مردم افغانستان دارد، بوجود آمده است، که این ساختار سیاسی خود دارای دست آورد های چون:

 ـ ملاقات با هیت نمایندگی سازمان ملل متحد نظر به درخواست خود موسسه؛

 ـ تدویر اجلاس شورای ایتلاف بتاریخ 16 جدی 1391 در تالار هوتل ستاره در شهر کابل که در آن اعضا وبرخی ازشخصیت های شناخته شده کشور نیز شرکت ورزیده بودند؛

 ـ نظر به تقاضای ایتلاف ملی، مذاکره با نمایندگان با صلاحیت آن ایتلاف پیرامون انتخابات سال 2014 ریاست جمهوری افغانستان، که محور مذاکرات را ایجاد یک بلاک بزرگ بمنظور تدویر انتخابات شفاف که از کانال ملل متحد بگذرد والترناتیفی باشد در برابر زورگویی و جعلکاری؛

ـ دعوت هیت رییسه ایتلاف غرض اشتراک در  36مین کنگره حزب کمونیست فرانسه که در ماه فبروری تدویر می یابد.

به همین ترتیب ایجاد سایت ( حقیقت) ارگان نشراتی حزب مردم افغنستان؛

ـ باز نگهداشتن دفتر مرکزی حزب بروی مردم، حتی در روزهای رخصتی که علاوه بر اعضای حزب، تعداد زیادی از هموطنان ما جهت مشوره به آنجا تشریف می آورند.

 ـ سفراعضای شورای مرکزی بمنظور بررسی امورحزبی ولایات؛

ـ اقدامات سودمند بمنظوررفع مشکلات داخل سازمان؛

رفقای گرامی !

 قابل یاد دهانی میدانم اینکه:

در برابر هر پدیده جدید با دست آورد بزرگ ،بصورت طبیعی، عناصر منفی نیز تبارز مینمایند. این دیگر یک امر مسلم شده، چه ما بخواهیم و یا نخواهیم باید در برابر چنین حوادث و جریاناتی که انسانها را متضرر میگردانند با حوصله مندی و برهان قاطع برخورد نمائیم.

بد یهیست که همه چالشها و مشکلات با تفاهم، عقلانیت فکری و با گذشت زمان برطرف شدنیست. معضل عایده در حزب مردم افغانستان هم راه حل منطقی خود را پیدا می کند فقط سعی وتلاش صادقانه، پیگیری لازم و اقدامات اصولی آرزو ها را بموفقیت میرساند.

چنانچه درین اواخر نوید هایی از آغاز گفتمان و مذاکره بین رهبری حزب و رفقا بوجود آمده که تحت نظر کمیسیونی در راس رفیق استاد حلیم به پیش برده میشود.

تا جاییکه به شورای کشوری حزب مردم در سویدن ارتباط میگیرد، رفقا به این عقیده اند تا وحدت و یکپارچگی حزب مردم هر چه بیشتراستحکام یابد. ویگانه مرجع ایکه میتواند به این معضل بوجود آمده در سازمان نقطه پایان بگذارد همانا تدویر پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان میباشد.

سازمان کشوری حزب مردم درسویدن، فیصله نشست روسای کشوری شورای اروپایی تحت ریاست رفیق کاوه کارمل را گام مثبت برای آغاز بحث و گفتمان رفیقانه دانسته، حمایت وپشتیبای خود را از آن اعلام و تقاضا میدارد که این پروسه هرچه بیشتر و سریعتر پیگیری گردد.

متعاقبا" رفیق رحمت حسن گزارشی از کار کرد های کمیته اجراییه و شورای کشوری را در عرصه های مختلف چنین بخوانش گرفت:

کارکرد های شورای کشوری و کمیته اجراییه آن را تدویر جلسات، (ایالتی، شهری، واحد های اولیه)، تبلیغ اهداف برناموی و تطبیق و تحقق هدایات اساسنامه و فیصله های مقامات مافوق حزبی، رعایت اصول وموازین سازمانی، کار در جهت جلب و جذب و تشویق جوانان به حزب مردم، تامین ارتباط و تماسهای دوامدار با نمایندگان احزاب و سازمانهای همسو و روشنگرا، سعی و تلاش بمنظور حفظ واستحکام وحدت درون حزبی، جمع آوری حق العضویت ها و اعانه ها، کار با نهاد های اجتماعی بخصوص در بین مهاجرین و پناهندگان، جلب توجه قشر زنان، جوانان و حتا محاسن سفیدان به اهداف حزب احتوا می نماید.

رئیس شورا به زوایای منفی کار و کاستیهای موجود در سازمان کشوری، چون عدم تدویر بموقع جلسات حزبی، تعلل در جمع آوری بموقع حق العضویتها، کار ضعیف در جلب و جذب جدید، کندی در تبلیغات، ضعف دسپلین پذیری و سایر نا رسایی ها انگشت انتقاد گذاشت.

در ختم گزارش پرسشهایی از جانب رفیق رحمت رحمانی مبنی بر راه حل مشکلات موجود در حزب و اینکه چه اقداماتی تا حال درین زمینه صورت گرفته است مطرح گردید که رفیق رحمت حسن در مورد پاسخ مبسوطی ارایه نمود.

درین اجلاس 11 رفیق نظریات سازنده خویشرا درجهت بهبود فعالیتهای حزب ابراز نمودند که مورد توجه اعضای اجلاس قرار گرفت.

در بخش دوم اجندا مسوولیت پیشبرد اجلاس را رفقا رحمت حسن و عمر کاوش بعهده داشتند، نظر به پیشنهادات واحد های اولیه وشورا های ایالتی، فهرستی از کاندیدان برای عضویت در شورای کشوری، کمیته اجراییه و کمیسیونهای مربوطه قبلا" به آدرس هیت رهبری شورای کشوری مواصلت کرده بود که به اساس آن این فهرست به حضور جلسه پیشکش و بعد از ابراز نظر ها ، به اتفاق آرا به تعداد هفده رفیق به شورای کشوری، هفت رفیق به کمیته اجراییه و نه رفیق به حیث مسوولین کمیسیونها برگزیده شدند.

سپس ریاست موقت جلسه به عهده رفیق عمر کاوش قرار گرفت.

رییس موقت جلسه پیشنهاد برگزیدن رییس شورای کشوری را مطرح نمود و تقاضا کرد که رفقا میتوانند خود و یا رفیق دیگری را کاندید دهند.

رفیق حکیم خلیق مسوول شورای ایالتی استاکهلم با ارایه مختصر بیوگرافی و برنامه کاری اش، نامزدی خویشرا درین پست مطرح نمود.

ازینکه کاندید دیگری پیشکش نگردید سر انجام رای گیری در بین اعضای شورای کشوری جدید آغاز و رفیق حکیم خلیق به اکثریت آرا بعنوان رییس شورای کشوری حزب مردم در سویدن برگزیده شد.

در بخش نظریات و پیشنهادات رفقا فرین محسنیان، عزیز حساس، حسین محسنی، فیاض عزیز، نسیم سحر، نورضیا فرین، مبارکشاه حسنی، رحمت رحمانی، عمر کاوش و ویس سراج با دادن مشوره های سودمند بمنظور ارتقا سطح کمی وکیفی و بهبود کار در سازمان حزبی، از کارکرد های هیت اجراییه قبلی در راس رفیق رحمت حسن ستایش بعمل آورده پیرامون شخصیت، اهلیت و گذشته های پرافتخارش که مملو از مبارزات عادلانه ایشان به خاطر نجات انسان زحمتکش و شگوفایی سرزمین آبایی بود به نیکی یاد کرده برایش تندرستی، طول عمر و روزگار خوشی را آرزو بردند.

رفیق فرین محسنیان پیشنهاد نمود که بمنظور بهره مند شدن از اندوخته ها، تجارب گرانبها، سودمند و نیک رفقای ارشد و محاسن سفید، ساختار غیر رسمی در سطح کشور تحت نامی بوجود آید تا این بزرگان وقتا" فوقتا" در نشستهای خود موضوعات مختلفه منجمله مسایل اجتماعی ـ سیاسی و پروبلمهای مهاجرین و پناهندگان را مورد بحث قرار داده تا حد ممکن با مشوره های مفید خویش در اجتماع ممد واقع شوند.

این پیشنهاد با علاقمندی زیاد رفقا به اتفاق آرا تایید گردید.

به همین ترتیب در ادامه، سخنرانان به هیت رهبری جدید در راس رفیق حکیم خلیق تهنیات و تمنیات نیک خود را ابراز داشته، موفقیت هرچه بیشتر آنها را در امر بسر رسانیدن رسالت هایشان آرزومند شدند.

رفیق حکیم خلیق به نمایندگی هیت رهبری جدید از اعتماد و حسن نظر رفقا سپاسگذاری نموده تعهد سپرد که در همکاری با رفقا، تمام دساتیر و فیصله های حزب را در عمل پیاده خواهد کرد.

اجلاس در فضای نهایت صمیمت و رفاقت حزبی حوالی ساعت 12 شب خاتمه یافت.

با درود

سکرتریت اجلاس شورای کشوری حزب مردم افغانستان درسویدن

جمعه 18 جنوری 2013

 

 

شام  چهارشنبه 16 جنوری سال 2013 ترسایی  برابر با 27 ماه جدی سال 1391 خورشیدی نخستین جلسه کمیسیون تفاهم و وحدت شورای اروپایی حزب مردم افغانستان از طریق شبکه جهانی پالتاک تدویر یافت.

در آغاز  رفیق زبیر شیر زاد مسوول شعبه  تفاهم و وحد ت از حضور رفقا اعضای کمیسیون تفاهم و حدت شورای اروپایی حزب مردم افغانستان  با قدر دانی یاد نموده  ، اعضای کمیسیون را  به اشتراک کننده گان جلسه معرفی نموده گفتند که رفقا  غنی هدفمند ،نور شمس  و رفیق سید حسن رشاد از شورای کشوری آلمان، رفیق شعیب اسحاق ز ی از شورای کشوری ها لند ، رفیق محسنی از شورای کشوری سویدن ، رفیق احمد شاه ترین از شورای کشوری اتریش و رفیق سروری از شورای کشوری انگلستان عضویت کمیسیون تفاهم و وحدت شورای اروپایی حزب مردم را دارند که در صورت ضرورت این کمیسیون از جمع سایر رفقای تاثیر گزار از شورا های کشوری تکمیل خواهد شد.

بعداً مطابق اجندای تصویب شده رفیق زبیر شیرزاد پیرامون ، لایحه وظایف ، پلان کار  شعبه تفاهم و وحدت  و شاخص های اساسی پلان کار شورای اروپایی حزب مردم افغا نستان معلومات وسیع و همه جانبه ارایه نموده ،  توجه اعضای کمیسون را به عملی نمودن وظایف مطروحه مندرج اسناد متذ کره معطوف داشت که مورد تایید اعضای کمیسیون قرارگرفت.

در اخیر جلسه رفیق نصیر احمد صدیقی  عضو هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در مورد استقامت های اساسی کار کمیسیون تفاهم و وحدت شورای اروپایی حزب مردم افغانستان  درعرصه های وحدت  احزاب ، حلقات ، نهاد ها ی حزبی ترقیخواه و همسو و شخصیت‌های نا متشکل عدالت خواه و صلحدوست کشور که بنابر عوامل متعدد در مهاجرت بسر میبرند  با حزب مردم افغانستان و گسترش پایه‌های ایتلاف احزاب  و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان بطور مفصل صحبت نموده اعضای کمیسیون را بار دیگر متوجه رسالت و مسوولیت های بزرگ شان نمود ه خواهان همکاری بیشتر شان گردید.

جلسه در فضای صمیمانه  به پایان رسید.

 

 

 

 

 

پیام همبستگی روسای شورا های کشوری

سازمان اروپایی حزب مردم افغانستان

ازاعلام تدویر پلینوم

شورای مرکزی حزب مردم افغانستان

اخیرآ در فرایند تبادل نظریات وبحث های درون سازمانی درباره چگونگی حل دشورای های برخاسته از تفسیر های متفاوت تصامیم نخستین پلینوم  مورخ ۲۱ ماه ثور سال هجری شمسی شورای مرکزی حزب، یک اجماع بزرگ در اطراف پیشنهاد فراخواندن اجلاس عمومی( پلینوم ) شورای مرکزی بوجود آمد که در فیصله کمیته اجراییه مورخ 14.10.1391 واعلامیه شماری از اعضای شورای مرکزی ( کمیسیون تحت ریاست رفیق استاد حلیم منشی شورای ولایتی جوزجان) تبارز یافته است. به سلسله همین انکشافات اخیرآ اعلامیه پوهاند داکترمحمد راواش نیزبا متن زیر انتشار یافت:

 

Read more...

 گزارش اجلاس هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان


نخستین جلسه هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان درسال روان ترسایی بروز نهم جنوری دایر گردید .در این نشست افزون بر هموندان هیات رییسه رفقا داکتر طلا پامیر، زبیر شیرزاد ، داکتر حمید مفید و فرید مل نیز شرکت داشتند .

پس از اعلام نصاب و تصویب اجندا در دو بند ، جلسه به ریاست رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان به کار آغاز نمود .نخست رفیق نصیر احمد صدیقی رییس هیات نمایندگی شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در کمیته خارج کشور ایتلاف احزاب و سازمان های دموکرات و ترقیخواه افغانستان گزارش همه جانبه ایرا پیرامون کارکرد های آن کمیته و آماج های اساسی ایتلاف ارایه نمود و از فعالیت‌های هیات شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در کمیته خارج کشور ایتلاف به تفصیل سخن گفت .وی با اظهار مسرت یاد آور شد که ایتلاف پس از دوره کوتاه نُه ماه به دستآورد های نایل آمده که یکی از            

Read more...

اعــلامـیـه

اخیرا شماری از اعضای شورای مرکزی حزب مردم افغانستان در نتیجه بحث وتبادل نظر درباره مسایل درون حزبی، گروپی از اعضای شورای مرکزی متشکل از رفقا بهروز و دردمند وبه ریاست رفیق استاد حلیم منشی شورای ولایتی جوزجان حزب مردم افغانستان را به منظور تداوم مذاکرات و جستجوی راه حل پیرامون مشکلات بوجود آمده پس ازاولین پلینوم شورای مرکزی موظف نمودند. من ازین اقدام به گرمی استقبال کرده و آمادگی خویشرا برای ملاقات با این رفقای ارجمند وگفت وشنود رفیقانه ابرازنمودم. ما به هدف تامین وحدت و یک پارچگی حزب و جلو گیری از عمیقتر شدن بحران روی یک سلسله مسایل سیاسی وسازمانی بحث نمودیم  و سر انجام درباره تدویر پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان به توافق رسیدیم.

به منظور تداوم مذاکرات و تفاهم پیرامون جزییات تدویر پلینوم کمیسیون جداگانه توظیف می گردد.

 

پوهاند داکتر محمد داود راوش