اجلاس نوبتی سازمان حزبی هامبورگ حزب آبادی افغانستان

 

بروزشنبه ۲۹ اکتوبر۲۰۲۲ ترسایی جلسه عمومی اعضای حزب به اشتراک اکثریت رفقا بعد از ارایه معلومات تشکیلاتی بوسیله رفیق حکیم شناس ( تعداد موجود، تعداد رفقایی که در وظیفه بودند و اطلاع رسمی دادند و تعداد مریض ویا در سفر بودند ) دایر گردید.

در ابتدا رفیق مستمندی مسوول کمیته حزبی هامبورگ حزب آبادی افغانستان رفقا را خیرمقدم گفته ، و اجندای جلسه را پیشنهاد نمود که پیشنهاد مذکور به اتفاق ارا مورد تایید قرارگرفت . رفیق مستمندی در ابتدا از وفات نابهنگام رفیق کاوه کارمل و رفیق توریالی آمو یاد نموده ، اشتراک کننده گان جلسه را دعوت نمود تا به پا خیزند و برای یک دقیقه سکوت اختیار نمایند.

دربخش نخست طبق برنامه تصویب شده رفیق مستمندی گزارش کاری در فاصله بین دوجلسه را ارایه نمود . در ادامه بحث پیرامون گزارش صورت گرفته و رفقا: داکتر بها ، داود کرنزی و انور متین پیرامون گزارش صحبت مختصر نموده و از مبسوط بودن و کارا بودن گزارش به نیکویی یاد کردند. درهمخوانی با برنامه کاری جلسه رفیق داود کرنزی پیرامون تحکیم صفوف حزب و ضرورت ایجاد شعبه تفاهم در سطح اروپا و رفتن بطرف گفتمانهای سیاسی و توسعه  فعالیت های سیاسی و تشکیلاتی معلومات همه جانبه  و روشن ارایه نمود.

دربخش بعدی صحبت رفیق سید صلاح الدین امین،عضوبیروی اجراییه کمیته حزبی المان حزب آبادی ،مسوول سازمانهای اجتماعی وهمکار شعبه تفاهم جا داشت که گزارش شان مورد پسند و تایید رفقا قرارگرفت.

دربخش پیشنهادات و انتقادات رفقا هریک : شیرباقی زاده ،عظیم لمر، انورمتین و داکتر بها  نظریات مفیدی را ارایه کردند که مورد توجه قرارگرفت .

کارجلسه توسط رفیق انورمتین عضو بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان ارزیابی گردید. وی از اشتراک وسیع اعضای سازمان حزبی هامبورگ حزب آبادی افغانستان درمراسم تدفین رفیق کاوه و سایر فعالیت های رفقا ابرازسپاس نموده ، رفقا را با بیانیه رهنمودی بیشتر متوجه پیشبرد کار فعال نمود.  دراین جلسه تصفیه حق العضویت صورت گرفته، و اعانه جمع آوری شد. جلسه که ازساعت ۳ بعدازظهر آغاز شده بود، بساعت ۵:۳۰ بعد ازظهر در فضای مملو از صمیمت و اعتماد رفیقانه خاتمه یافت.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۲۲ـ ۰۳۱۱

Copyright ©bamdaad 2022

 

 

 بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

پنجمین اجلاس بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بتاریخ ۲۵ اکتوبر۲۰۲۲ ترسایی مطابق به ۲ عقرب ۱۴۰۱ خورشیدی در فضای مجازی برگزار گردید.

در آغاز رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایی نصاب جلسه را تکمیل ، و رسمیت آنرا اعلان نمود.

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد ، و به اتفاق آرا تصویب گردید :

۱ـ  استماع گزارش مسوول شعبه تشکیلات پیرامون فعال سازی هسته های حزبی بخش زنان و جوانان شورای اروپایی ح آ ا.

۲ـ  استماع گزارش مسوول کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان پیرامون تحقق فیصله های کنفرانس اروپایی  ح آ آ.

۳ـ  ارایه پیشنهادات و نظريات.

دربخش ماده اول آجندا گزارش رفیق حنیف ضرابی مسوول شعبه تشکیلات که حاوی نکات مهم بود استماع ، و رفقا عمر محسن زاده، صفت الله عملیار ، ذلیخا پوپل  و احد شفیعی حول آن ابرازنظر نمودند. در نتیجه توافق بعمل آمد تا گردهمای بخش  زنان شورای اروپایی درهفته دوم ماه نوامبر، و گردهمایی بخش جوانان شورای اروپایی درهفته دوم ماه دسامبر بخاطر تشدید هر چه بیشتر فعالیت آنان برگزار گردد.

در مطابقت با ماده دوم اجندا رفیق احد شفیعی مسوول کمیته حزبی کشوری المان گزارش کمیته مذکور را ارایه نمود که رفقا عمر محسن زاده، صفت الله عملیار و حنیف ضرابی به جهات مختلف آن بحث نموده ، پیشنهادات و نظريات خویشرا در امر بهبود امور ارایه نمودند.

درارتباط با ماده سوم اجندا برخی پیشنهادات مطرح گردید که به آن ها رسیده گی صورت گرفت.

در پایان رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان جریان کار جلسه را مثبت ارزیابی نموده ، تاکید نمودند تا اقدامات جدی بخاطر نقاط با اهمیتی که در جریان کار جلسه امروز مطرح گردید روی دست گیرند.

جلسه در فضای صمیمیت به کار خود پایان داد.

 

با مهر و درود

صفت الله عملیار

سکرترمسوول شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ ۲۷۱۰

Copyright ©bamdaad 2022

 

گزارشی از برنامه های آموزشی در شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

مطابق برنامه کاری شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ شورای اروپایی ح آ ا در ماه های گذشته برنامه های زیر راه اندازی شده است:

 ۱ ـ تبجیل از ۱۰۳ مین سالگرد استرداد استقلال افغاستان

روز یکشنبه مورخ ۲۱ اگست ۲۰۲۲ برنامه « استقلال ـ آرمان مشروطه خواهان » بمناسبت یکصدوسومین سالگرد استرداد استقلال افغانستان به ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت اروپا از طریق تلویزیون بهار و فیسبوک افغانهای سویدن بطور زنده پخش شد.  که این کنفرانس علاقمندان از اروپا و سایر کشورهای جهان شرکت ورزیده بودند.

سخنرانان برنامه :

ـ آقای میرعبدالواحد سادات ، رییس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا،

ـ محترم عمرمحسن زاده ، دیپلومات اسبق، معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان و آگاه امور سیاسی،

ـ آقای باذل نیکوبین فعال اجتماعی و آگاه مسایل سیاسی ،

به گرداننده کنفرانس نسیم سحر.

جریان کامل برنامه را میتوانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

https://www.youtube.com/watch?v=_Gfbfy7ODawc&t=23s

 

۲ـ  بحث پیرامون اندیشه های  مارکس و دیدگاه او در« مساله یهود».

 این برنامه آموزشی در« حلقه مطالعاتی » به روز یکشنبه مورخ ۴ سپتمبر ۲۰۲۲ ساعت چهار عصر ازطریق فضای مجازی برنامه زووم تدویر یافت. سخنران اصلی این برنامه رفیق نسیم سحرمسوول شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ،  و رفیق عمر محسن زاده معاون شورای اروپایی ح آ ا بودند.

در این برنامه سخنرانان روی میراث معنوی او بحث نمودند.

 درختم ، کاربرنامه آموزشی توسط  رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی ح آ ا مورد بررسی قرارگرفت.

 ۳ـ  اولین نشست « پیرامون وضعیت اوکرایین » در پلاتفورم  کلب هوس ، در اتاقی به اسم « دریچه » به روز پنجشنبه مورخ ۱۵ سپتمبر ۲۰۲۲ساعت هفت شام دایر گردید.

سخنران اصلی : رفیق اسدالله کشتمند .

رفیق کشتمند پیرامون وضعیت اوکرایین و پیامد های بین المللی و تاثیرات قضیه بالای افغانستان صحبت نموده و وضعیت جاری را بسیار قشنگ توضیح و تحلیل نمود. رفیق عمرمحسن زاده معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان نیز به جوانب بین المللی و پیامدهای این جنگ و ایجاد نظم جدید بین المللی سخن گفت . رفیق سید طاهرشاه پیکارگر درمورد موضوع صحبت کرده یادآور شد که ما دو برخورد یکی سیاسی و دیگری عاطفی داریم .رفیق آدینه سنگین نیز به جوانب مختلف قضیه پرداخته و توضیحاتی پیرامون برخی رویداد های اوکرایین ارایه نمود. برعلاوه رفقا فهیم ادا ، نسیم سحر ، طلوع ، روح اله توده یی و اسد محسن زاده  در زمینه ابراز نظر کردند.

۴ ـ  دومین برنامه آموزشی« حلقه مطالعاتی» پیرامون اهمیت آموزش سیاسی و رسانش بتاریخ ۲۱سپتمبر ۲۰۲۲ ساعت هفت شام از طریق فضای مجازی زووم تدویر یافت.

سخنران اصلی حلقه مطالعاتی رفیق عمرمحسن زاده معاون شورای اروپایی ح آ ا در این سیمینار در مورد اهمیت آموزش سیاسی و رسانش صحبت همه جانبه و خیلی آموزنده نموده و به جنبه های مختلف آموزش سیاسی و اصول مباحثه و رسانش پرداخت. رفیق محسن زاده بعد از ختم صحبت شان به سوالات حاضرین پاسخ های مستدلل و قناعت بخش ارایه نمود .

درپایان بعد از دو ساعت بحث صمیم گرفته شد تا بحث پیرامون این موضوع مهم در نشست های بعدی ادامه یابد.

شعبه آموز سیاسی و تبلیغ شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ ۱۸۱۰

Copyright ©bamdaad 2022

 

جلسه بیروی اجراییه کشورهالند حزب آبادی افغانستان دایرشد

 

بتاریخ ۲۱ اکتوبرسال روان اجلاس نوبتی بیروی اجراییه هالند حزب آبادی افغانستان تحت موضوعات ذیل تدویر یافت:

۱- ارایه گزارش اساسی از کارکردهای کمیته حزبی کشورهالند بخاطر تطبیق مصوبات کنفرانس باشکوه شورای اروپایی .

۲ ـ آماده گی بخاطر تدویر اجلاس حضوری کادرها و فعالین کمیته حزبی کشورهالند .

۳ - پیشکش نمودن دیدگاه ها  وسوالات رفقا  در رابطه به گزارش اساسی و بهبود امور حزبی .

 

بعد از آنکه از اشتراک همه رفقا توسط رفیق دهاتی مسوول تشکیلات کمیته حزبی اطمینان داده شد و رسمیت جلسه اعلان گردید ، درابتدا بخاطر ادا احترام به شهدا و رفته گان حزب ما و بصورت خاص درگذشت رفقای ارجمند و مرحوم توریالی آمو و کاوه کارمل  لحظاتی سکوت بعمل آمد.

درادامه کارجلسه گزارش اساسی و مبسوط  توسط رفیق محمد سرور زهتاب مسوول کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان در فاصله بین تدویر کنفرانس شورای اروپایی الی ماه اکتوبر سال جاری به حاضرین تقدیم گردید . دربخشی گزارش از نحوه تطبیق مصوبات کنفرانس طی چند ماه سپری شده تحلیل همه جانبه بعمل آمده و جوانب مثبت امور تمجید گردیده و از نواقص و کمبودی های وظایف سپرده شده بشکل انتقادی صحبت بعمل آمده و راهکارهای جدیدی فراراه مسوولین حزبی ولایات و واحد های حزبی در خصوص رفع نواقص امور حزبی  ، کار با مهاجرین افغان بخاطر جلب وجذب به حزب خاصتاْ قشرجوان و ایجاد کمیسیونی بدین ارتباط ، تقویت صفوف حزبی  و تشدید کار تبلیغی و آموزشی سیاسی گذاشته شد .

دررابطه به گزارش اساسی  اجلاس رفقا هریک:

ذلیخا پوپل مسوول اسناد و ارتباط ، احسان عمری مسوول آموزش سیاسی و تبلیغ ، عباس دهاتی مسوول تشکیلات ، سهیلا زحمت مسوول مالی و فاروق روستایی مسوول حزبی ولایت نورد بره باند صحبت های تکمیلی در جهت بهبود امور، و رفع نواقص بعمل آمده و از جانب ایشان وعده همکاری های بیشرداده شد و همچنان یک سلسله سوالاتی را نیز در رابطه به گزارش اساسی در فضای کاملاْ رفیقانه و دموکراسی مطرح نمودند که از جانب مسوول کمیته حزبی کشوری جواب های مقنع پیشکش گردید .

در بخش دوم اجندا بخاطر تدویر اجلاس حضوری ماه نوامبر سالجاری کادرها و فعالین  بعضی وظایف مشخصی با ایجاد کمیسیون کاری به رفقای مسوول سپرده شد .

جلسه که بساعت ۷ شام اغاز گردیده بود بساعت ۸ وبیست دقیقه شب به امید تحقق آرمانهای شریفانه حزب آبادی افغانستان به کارش پایان بخشید.

 

باعرض تمنیات رفیقانه،

محمد سرور زهتاب

مسوول کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ ۲۲۱۰

Copyright ©bamdaad 2022

 

جلسه کمیته حزبی فنلند حزب آبادی افغانستان دایر شد

 

جلسه کمیته حزبی فنلند حزب آبادی افغانستان بتاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی دایر گردید۰

در نخست اجندای جلسه توسط لطیف زی پیشنهاد و مورد تصویب قرارگرفت۰درادامه کارجلسه رفیق لطیف زی رییس کمیته از کار و فعالیت سازمان گزارش داد.

 سپس رفقا هریک: انور ایثار، انجینر یاسین و پیرمحمد در مورد آن ابراز نظر نمودند ۰

در جلسه یادآوری شد تا در اجرای فیصله های کنفرانس اروپایی حزب و بخصوص فراخوان آن کار و اقدامات عملی صورت گیرد. شرکت کننده گان جلسه روی وحدت و همبستگی نیروهای ملی و مترقی ، بخصوص نهادهای همسو درنگ، و با اتفاق ارا روی آن تاکید بعمل آوردند.

در اخیر رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان در باره تحرک جدی در کارسازمانی صحبت نموده، خواستار تلاش و سهمگیری بیشتر رفقا در انجام وظایف و مسوولیت های فردی وسازمانی گردید۰ جلسه درفضای همبستگی و اعتماد رفیقانه به کار خود پایان داد.

 لطیف زی

مسوول کمیته حزبی فنلند حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۲ـ ۰۵۱۰

 

Copyright ©bamdaad 2022