دهلمند د ولایتی گوندی کمیتی د اجراییه بیرو غونده دایر شوه

 

دهلمند دولایتی ګوندی کمیټي داجراییه بیروغونډه په داسی حالی کی چه د اجراییه بیرو اکثریت غړی حاضر وه، په ۲۸/۹/۱۳۹۹ نیټه دهلمند د ولایتی شورا د رییس محترم انجینرمحمد اسمعیل ترمشری لاندی دایره شوه.

دغونډه په اجندا کی:

ـ دګوند دمرکزی کمیټي پلینوم .

ـ دځوانانو دسراسری کنفرانس په هکله دګوند دمرکزی شورا دارالانشا دمصوبوپه اړه .

ـ دهلمند دولایتی شورا وغونډي دآمادګیو په هکله .

ـ دګوندی کارتونو،اساسنامی اوعمل دبرنامی دویش په اړه .

ـ دڅلورمی او دوهمی ناحیو دتشکیلونو- دتطبیق په اړه .

ـ دهلمند عدلی ریاست ته دګوند دبرنامی، اساسنامی او دګوند دجواز لیک دسپارلوپه اړه.

ـ نظرونه او وړاندیزونه او دراتلونکی غونډی دوخت اوځای ټاکل موضوعات شامل وه .

په غونډی کی داجندا پرټولو شاملوموضوعاتو پراخه او هراړخیزه  بحثونه وشول او دکارونودښه تر اجرا په اړه لازمی اورغنده پریکړی وشوی او دچارو مسوولینو ته لازمی دندی وسپارل شوی .

غونډه دغرمی ۱۲ بجی پای ته ورسیده.

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۵/ ۲۰ـ ۲۲۱۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

برپایی جلسه شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان


جلسه شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان  بتاریخ ۱۶ دسامبر  ،۲۰۲۰ساعت ۴ عصر در شهر هلسینکی دایر گردید.
در نخست گزارش مختصر از جانب ضیاالحق مومنی پیرامون کارهای انجام شده به رفقا ارایه گردید و همزمان رفقا محمد انور ایثار ، پیر محمد و بشیر ستاری نظرات مفید و سازنده را به رفقا پیشنهاد نمودند.
رفقا الی اخیر سال ۲۰۲۰ م  حق العضویت های خود را پرداخته ، و درمورد کمک های مالی به خانواده های نیازمند رفقای ما در افغانستان پیشنهاد های خوبی داشتند.
دراخیر رفیق محمد داوود رزمیار عضو کمیته مرکزی حزب ابادی افغانستان، در رابطه به حیات حزبی و وضعیت وطن عزیز ما افغانستان صحبت مفصلی داشتند.

جلسه به امید موفقیت های بیشتر رفقا ساعت ۷ شام بپایان رسید.ضیاالحق مومنی
رییس شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۲۱۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

جلسه‌ بیروی‌‌ اجراییه کمیته ولایتی کابل حزب ‌آبادی ‌افغانستان برپاشد

به روز پنجشنبه ‌۲۷/۹/۱۳۹۹ به ساعت ۱۰ قبل از ظهر جلسه‌ بیروی‌‌ اجراییه کمیته ولایتی کابل حزب ‌آبادی ‌افغانستان  در ‌دفتر مرکزی ‌حزب‌ تحت ریاست مزمل صدیقی ریيس کمیته ولایتی کابل دایرگردید.

مطابق‌ ‌اجندا فیصله شده در بخش اول  موضوعات ‌پلانی‌ مربوط  به فعالیت حزبی کمیته های ولسوالی بگرامی و میر بچه کوت موردبحث ‌قرارگرفته ، ‌ و جهت بهبود کارهای حزبی این دو ولسوالی تصمیمات لازم صورت گرفت .

در بخش دوم جلسه مسایل تشکیلات و مالیات کمیته ‌ولایتی ‌کابل‌  حزب مورد بحث قرار ‌گرفته

که ‌طی ‌آن ‌چگونگی‌ جمع آٓوری‌ حق ‌العضویت ‌های ‌اعضای‌ و گروپ ‌های حزبی ‌ارزیابی ‌گردید و طی ‌آن ‌مشخص‌ شد که ‌اکثریت‌ اعضای ‌گروپهای ‌حزبی ‌ولایت ‌حق‌ العضویت‌ های‌ شان

را اخیر سال‌ ‌جاری‌ باید پرداخت ‌نموده‌ وعندالموقع ‌تحویل‌ بانک گردد. درجلسه ‌فیصله ‌گردید تا ‌مسوولین‌ شوراهای ‌ولسوالیها درخصوص‌جمع‌ آوری ‌حق العضویت های اعضای‌ گروپ‌ ها درولسوالی‌ ها توجه‌ جدی نمایند.

دربخش ‌سوم‌ جلسه  به ‌‌تعداد ۹ تن از جوانان‌ که واجد شرایط  بودند مطابق به طرزالعمل به عضویت  ‌حزب پذیرفته شدند ‌،که در تشکیل ‌شورای‌ولایتی ‌کابل ‌تنظیم ‌و به مسوول ‌تشکیلات ‌وظیفه‌ داده ‌شد تا درخصوص ‌تنظیم ‌برنامه‌هایشان‌ تدابیرلازم‌اتخاذ نماید.

درجلسه،مصوبات ‌دارالانشای‌ حزب ‌درموارد‌ مختلف ‌به خوانش گرفته ‌شده و در مورد تدابیر لازم  ‌اتخاذ گردید.

جلسه ‌درفضای ‌صمیمیت ‌و ابراز تعهد‌ برای اجرای ‌بهتر‌وظایف ‌حزبی به ‌پایان ‌رسید.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۱۸۱۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

 جلسه بیروی اجراییه کمیته حزبی شهر کابل حزب آبادی افغانستان تدویر یافت

 

امروز جمعه مورخ ۲۸ قوس سال ۱۳۹۹ برابربا ۱۸ دسامبر ۲۰۲۰ بساعت ۱۰ بجه قبل ازظهر بوقت کشور درحالیکه رفیق پروفیسور داکتر محمد داوود راوش رییس حزب آبادی افغانستان حضور داشتند ، تحت ریاست رفیق جیلانی رییس کمیته حزبی شهر کابل تدویر یافت.علاوتا در جلسه مسوولین شعبات ومنشی های کمیته های حزبی نواحی شهر کابل نیز شرکت نموده بودند.

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد، و به اتفاق ارا مورد تایید و تصویب قرار گرفت :

۱ ـ استماع  گزارش شعبه تشکیلات کمیته حزبی شهرکابل.

۲ ـ استماع گزارش شعبه مالی .

۳ ـ  پیشنهاد شعبه مالی درمورد ایجاد کمیته اقتصادی .

جلسه بالترتیب به استماع گزارشات شعبات تشکیلات و مالی که توسط رفقا اسماعیل هاشمی و واسع سریر ارایه گردید پرداخت.درختم ارایه گزارشات، سوالات و پیشنهاداتی نیز از جانب شرکت کننده گان طرح گردید که به آن از جانب مسوولین کمیه شهر پاسخ ارایه، تصامیم و فیصله های لازم اتخاذ و مصوبه ایی به اتفاق آرا در مورد صادر گردید.

متعاقبا پیشنهاد شعبه مالی در مورد ایجاد کمیته اقتصادی در جنب کمیته حزبی شهر کابل و طرح عایداتی آن مورد بحث قرارگرفت ، بعد از بحث وغور همه جانبه کمیته اقتصادی درجنب کمیته حزبی با ترکیب ۷ تن ازرفقا شهر کابل تحت ریاست رفیق واسع سریر مسوول مالی به اتفاق آرا مورد تایید و تصویب جلسه قرارگرفت.

در اخیراز رفیق پروفیسور راوش رییس حزب تقاضا بعمل آمد تا کار جلسه را مورد ارزیابی قراردهند.

رفیق راوش کارجلسه را مثبت ارزیابی نموده ، و برای رفع نواقص و کمبودی ها در عرصه تشکیلات ومالی مشوره ها و رهنمود های لازم ارایه نمودند.

همچنان رفیق راوش درمورد وضعیت سیاسی ،اجتماعی و بخصوص پیرامون مذاکرات صلح  دوحه به تفصیل صحبت نموده و رفقا را در جریان آخرین تحولات سیاسی کشور قراردادند.

جلسه بساعت دوازده ونیم ظهر به امید انجام کاربیشتر حزبی وسازمانی پایان یافت.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۲۰ـ ۱۸۱۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

 

جلسه فوق العاده کمیته حزبی هالند با مسوولین حزبی ولایات و واحد های اولیه دایرگردید

 

بتاریخ ۸ ماه جاری ساعت ۷ شام جلسه کمیته حزبی شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان با دعوت مسوولین حزبی ولایات و واحد های اولیه  با اجندای:

۱ـ  اتخاذ تصامیم روی موثریت و نقش رهبری کننده شورای اروپایی و بیروی اجراییه آن بعد از تدویرکنفرانس شورای اروپایی بالای شورای کشوری هالند ،

۲ـ  بررسی امور تبلیغ و رسانش طی شش ماه اخیرسال و

۳ـ چگونه گی تدویرجلسات طی ربع چهارم سال ۲۰۲۰ ، دایر گردید.

پس ازآنکه نصاب و رسمیت جلسه اعلان گردید ، رفیق روح الله توده یی مسوولیت پیشبرد اجلاس را بدوش گرفت. در ادامه گزارش اساسی جلسه توسط رفیق محمد سرور زهتاب رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان پیشکش شده و رفقا در فضای باز و دموکراتیک روی نقش و اثرات رهبری کننده شورای اروپایی و بیروی اجراییه آن صحبت و تبادل نظر نموده ، ومحتوای گزارش اساسی را مورد تایید قرار دادند.

دربحش دوم اجندا کار تبلیغی و رسانشی ضعیف ارزیابی گردیده و جهت پیشبرد مسولانه امور تبلیغی و رسانشی رفیق احسان عمری به اکثریت مطلق آرا به حیث مسوول جدید شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ  انتخاب گردید .

در بخش سوم کار جلسه جهت پیشبرد با کیفیت جلسات درربع چهارم سال جاری و پرداخت حق العضویت ها وتصفیه قرضداری ها راهکارهای مهم و موثری از جانب مسوول شورای کشوری فرا راه مسوولین حزبی ولایات و واحد های اولیه  گذاشته شد .

در قسمت اخیر جلسه به یک عده سوالات و دیدگاه های رفقا از جانب مسوول شورا جواب های قناع کننده داده شد .

جلسه حوالی ۹ شب به امید پیروزی در امور حزبی و تامین صلح سراسری در کشور بکارش پایان بخشید.

سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۰۱۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020