گزارش نشست کمیته حزب آبادی افغانستان در شهر ویانا ـ اتریش

 

نخستین اجلاس حضوری کمیته ایالتی ح آ ا در شهر ویانا پس از تدویر کنفرانس شورای اروپایی حزب بتاریخ ۲۷ جولای ۲۰۲۲ میلادی د ایر گردید . در این نشست دو عضو سازمان بنا بر معاذیر صحی اشتراک نموده نتوانستند . کار نشست با اعلام نصاب و تصویب اجندا آغاز گردید . رفیق لاجوردی که در کنفرانس اروپایی به حیث نماینده شورای کشوری اتریش شرکت نموده بود گزارش مفصلی را در باره برگزاری موفقانه و تصامیم اتخاذ شده کنفرانس ارایه نمود و به پرسش های اعضای کمیته پاسخ داد . نشست ایالتی ویانای حزب از شرکت فعال هیات شورای کشوری اتریش دراین کنفرانس با اهمیت اظهار رضایت ؛ و با اتفاق آرا از قطعنامه و فراخوان مصوب کنفرانس اروپایی حمایت نموده و انتخاب دموکراتیک شورای نو اروپایی را شادباش گفت .

در بند دوم اجندا درباره برگزاری جلسات شورای اروپایی نو ، انتخاب رییس ، معاونین و سکرتر مسوول ، کمیته اجراییه ، گزینش مسوولان شعبات شورای اروپایی و تدوین پلان های کاری آنها نیز از سوی رفیق فاضل دلزاده رییس کمیته حزبی کشوری اتریش معلومات و توضیحات لازم داده شد . اجلاس کمیته ایالتی ویانا انتخاب رفیق داود رزمیار را به حیث رییس شورای اروپایی ح آ ا که با اتفاق آرا صورت گرفت تبریک گفته و از همکاری های همه جانبه خود با شورای نو اروپایی ابراز اطمینان نمود .

در بند سوم اجندا در باره سهمگیری همه جانبه در فعالیت های شورای اروپایی و آوردن تحرکات بیشتر در امور سازمانی بحث صورت گرفت و تصامیمی اتخاذ گردید . در عرصه تقسیم کار سه رفیق به صفت همکاران شعبات شورای اروپایی توظیف ، و فیصله بعمل آمد تا در پیاده نمودن پلان های کاری نیز تدابیرعملی رویدست گرفته شود . در بند چارم اجندا ،  امور مالی مطرح گردید.تصمیم گرفته شد تا بروز دهم ماه اگست اجلاس خاصی برای تصفیه حق العضویت ها دایر گردد .

در بخش آخری اجندا نظریات و پیشنهادات ارایه گردید . اینکه جلسه کمیته حزبی در ماه جون مطابق گراف مربوطه دایر نشده است مورد انتقاد قرارگرفت . نشست فیصله نمود تا در آینده جلسات کمیته حزبی با در نظرداشت تقویم سازمان کشوری و پلان های کاری شعبه تشکیلات شورای اروپایی برگزار گردد .

 

فاضل دلزاده

رییس کمیته حزب آبادی افغانستان در اتریش

 

ویانا ، مورخ ۲۸ جولای ۲۰۲۲ ترسایی

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۲ـ۰۲۰۸

Copyright ©bamdaad 2022

 

دومین جلسه بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تدویر یافت

 

دومین جلسه بیروی اجراییه شورای اروپایی ح آ ا بتاریخ ۲۰جولای ۲۰۲۲ در فضای مجازی دایر گردید. رفیق صفت الله عملیار معاون و سکرتر مسوول شورای اروپایي نصاب جلسه را تکمیل و رسمیت جلسه را اعلان نمود. برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد وبه اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت:

۱ -بررسی و تصویب پلان های شعبات شورای اروپایی ح آ ا ،

۲ -تقسیم وظایف میان هیات رهبری شورای اروپایي ح آ ا،

۳ -پیشنهادات ،انتقادات ونظریات.

درابتدا رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی ح آ ا روی اهمیت پلان و برنامه های کاری صحبت نموده تاکید کردند که پلان ها وقتی نتیجه بخش است که جنبه عملی داشته باشد.امید امروز ما شاهد پلان های معیاری ومشخص کاری شعبات شورای اروپایی باشیم که پاسخ گوی نیازهای امروز سازمان های شورای اروپایی باشد. بعدآ رفیق عملیار کار جلسه را بر پایه مواد آجندا ادامه داده میکانیزم روند کارجلسه را روی پیشبرد ماده اول آ جندا توضیح نمود. سپس رفقا: عمر محسن زاده ، ولی زیارمل، صفت الله عملیار، حنیف ضرابی ، زلیخا پوپل ،احد شفیعی، سرور زهتاب پیرامون اسناد پلانی شعبات ابراز نموده سوالات و پیشنهادات خویشرا ارایه داشتند که توسط مسوولان شعبات حنیف ضرابی مسوول شعبه تشکیلات ،نسیم سحر مسوول شعبه آ موزش سیاسی و تبلیغ ،داود کرنزی مسوول شعبه تفاهم و روابط ساسی ،احدشفیعی مسوول شعبه کنترول و نظارت به آنها داده شد. درفرجام پلان های کاری سکرتریت ، شعبات تشکیلات و آ موزش سیاسی و تبلیغ شورای اروپایی تصویب گردید.

دربخش ماده دوم اجندا پیرامون تقسیم وظایف هیات رهبری شورای اروپایی پیشنهاد رفیق داود رزمیاربه اتفاق آرا مورد تصویب قرارگرفت. پیرامون ماده سوم اجندا برخی پیشنهادات مطرح گردید که به آنها رسیده گی صورت میگیرد.

در اخیر رفیق داود رزمیار ازاشتراک فعال رفقا در جلسه سپاسگزاری نموده موفقیت برای رفقا درامر تطبیق پلان های مطروحه آرزو نمود.

 

بادرودهای رفیقانه

صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایی ح آ ا

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۲ـ۲۵۰۷

 Copyright ©bamdaad 2022

 

پیام شورای اروپایی ح آ ا بمناسبت فرارسیدن عید اضحی

 

سالی گذشت و عید تازه ، عید اطاعت ، عبادت و بندگی از راه رسید تا مسلمانان یکبار دیگر پیمان ابراهیمی را با حضور در رمی جمرات و منا و عرفات و مقام ابراهیم و هاجر تجدید نمایند.

هموطنان عزیز !

طاعات و عبادات تان قبول به درگاه الهی گردد! عید قربان یاد آور آزمایش‌های سخت و سنگین مخلص ‌ترین انسان‌ها و با شکوه‌ ترین مرتبه اثبات خضوع و گردن نهادن به امر پروردگار است. عیدی كه زایران کوی یار با درک عارفانه عرفات و وقوف با شعور مشعر الحرام ، با تضرع و دعا، قلب خود را آماده پذیرش رحمت الهی در روز عید عاشقی و بندگی خدا و پیروی از سنت نبوی می کنند. با هزار تاسف که مردم متدین و مسلمان ما سالهاست که ابراهیم گونه قربانی داده و بهترین فرزندان شانرا از دست داده ومیدهند. در نتیجه تلاش های ترقیخواهانه مردم افغانستان سرکوب گردیده ، مردم عذاب دیده و رنج دیده ما از حقوق شهروندی خود محروم و بخصوص زنان مظلوم افغانستان ازابتدایی ترین حقوق یعنی تحصیل و کار محروم گردیده اند.

فقر ، گرسنگی و بیکاری بیداد مینماید و برعلاوه وقوع حوادث طبیعی زلزله و سیلاب در برخی ولایات افغانستان و انزوای کشور در سطح بین المللی به این وضعیت آشفته افزوده شده که وضعیت وخیم مردم ما را وخیم تر ساخته است . به باور ما ، مردم متدین افغانستان سزاوار بهترین ها اند و به امید اینکه روزی فرابرسد تا صلح واقعی در کشور استقرار یافته ، کشور دموکراسی و راه پیشرفت و ترقی را اختیار نماید.

 شورای اروپایی ح آ ا به همین امید این جشن خجسته مسلمانان را به تمام هموطنان عزیز خویش تبریک و تهنیت گفته روزهای خوش عیدی را برای همه شان آرزو مینماید .

 

داود رزمیار

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ۰۹۰۷

 

Copyright ©bamdaad 2022

 

 

پیام تبریکیه کمیته رهبری حزب آبادی افغانستان

در مورد تدویر موفقانه  کنفرانس اروپایی حزب

 

 مورخ ۲۳سرطان ۱۴۰۱

 

با آگاهی کامل از چگونگی تدویر جلسات واحدهای حزبی، و انتخاب دموکراتیک نماینده گان درسطح ۹ کشوراروپایی جهت اشتراک درکنفرانس اروپایی و تعین شورای جدید اروپایی تصریح میگردد که :

 اشتراک صمیمانه وبا شور و شوق در همه جلسات ، بویژه حضور و سهمیگری فعال نماینده گان کمیته های از فاصله های دور در کار کنفرانس اروپایی که بصورت حضوری در کشورهالند دایرگردید بیانگر وفاداری رفقا به حزب و آرمان‌ های شریفانه آن میباشد. اشتراک سابقه داران وپیشکسوتان حزب درکارکنفرانس اقدام ستودنی میباشد.

ما ضمن استقبال ازمندرجات قطعنامه کنفرانس و فراخوان عنوانی نیروهای دموکرات و ترقیخواه پیروزی شورای جدید اروپایی و هیات رهبری آنرا خواهانم.

ما جمع شدن رفقا و علاقمندان را بدور شورای اروپایی جدید توصیه نموده و فعالیتهای برون از این شورا را زیانبار میدانیم.

زمان زمان کار و تلاش مشترک است !

برای رفقای شورای اروپایی تحت رهبری رفیق داود رزمیار عضو کمیته مرکزی حزب آرزوی موفقیت و کامگاری داریم.

از ارسال گزارشات کنفرانس ، لیست های اشتراک کننده گان ، اعضای شورای اروپایی ، بیروی اجراییه  و مسوولین شعبات شورای اروپایی سپاسگزاریم .

 

بادرودهای رفیقانه

 کمیته رهبری حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ۱۸۰۷

 Copyright ©bamdaad 2022

 

 

بیروی اجراییه شورای اروپایی تشکیل جلسه داد

 

اولین جلسه بیروی اجراییه شورای اروپایی ح آ ا بتاریخ ۱ جولای ۲۰۲۲ در فضای مجازی دایر گردید.

رفیق صفت الله عملیار معاون وسکرتر مسوول شورای اروپایی نصاب جلسه را تکمیل و رسمیت جلسه را اعلان نمود.رفیق عملیاربرای پیشبرد کار جلسه اجندای ذیل را پیشنهاد نمود که به اتفاق آرا مورد تصویب قرارگرفت:

۱ـ انتخاب مسوولان شعبات شورای اروپایی ح آ ا.

۲ـ  پیشنهادات، نظریات و انتقادات.

در آغاز رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی ح آ ا طی صحبتی ابراز داشتند که امروز نسبت به هروقت دیگر مسوولیت های سنگینی بدوش ما گذاشته شده است . در چنین شرایط احراز مسوولیت ها و پاسخ گو بودن به آن ها ازاهمیت خاصی برخوردار است . بر مبنای طرزالعمل شورای اروپایی ح ا ا ما موفق شدیم هیات رهبری و بیروی اجراییه شورای اروپایی را با شیوه دموکراتیک انتخاب نماییم و به همین سلسله ضرور است تا امروز رفقا مسوولان شعبات شورای اروپایی را نیز در فضای باز و اصل شایستگی انتخاب نمایند .

درمطابقت با ماده اول اجندا رفقای بیروی اجراییه هریک ولی زیارمل ، صفت الله عملیار،احد شفیعی ، سرور زهتاب و ذلیخا پوپل بحث نموده نظریات و پیشنهادات خویش را ارایه نمودند که در نتیجه گزینش مسوولان در شعبات تشکیلات ،آ موزش سیاسی وتبلیغ ، تفاهم ، کنترول ونظارت وغیره به اتفاق آ را مورد تصویب قرارگرفت .

در بخش ماده دوم اجندا رفقا ولی زیارمل، احد شفیعی ، سرور زهتاب و صفت الله عملیار پیشنهادات سازنده برای بهبود کارحزبی و سیاسی پیرامون جلب و جذب ،کارسیاسی و تبلیغی ،کار تشکیلاتی و مالی و تدویر جلسات با کیفیت ارایه نمودند که به آنها رسیده گی صورت گرفت.

درجلسه رفقا داود کرنزی وحنیف ضرابی دعوت شده بودند که طی صحبت پیشنهادات شانرا در جلسه شریک ساختند که مورد توجه و دقت حاضرین جلسه قرارگرفت.

دراخیر رفیق رزمیار از سهم فعال رفقا در کار جلسه ستایش بعمل آورده ختم جلسه را اعلان نمودند.

 

با درود های رفیقانه

صفت الله عملیار

معاون وسکرترمسوول شورای اروپایی ح آ ا