کمیته اجراییه شورای کشوری هالند تشکیل جلسه داد

 

بتاریخ اول فبروری سال روان جلسه کمیته اجراییه شورای کشوری هالند دایرگردید .بعد از آنکه نصاب جلسه توسط رفیق ذلیخا پوپل مسوول اسناد و ارتباط شورا به حاضرین پیشکش گردید ، اجندای اجلاس توسط رفیق روح الله توده یی اداره کننده اجلاس طور ذیل پیشنهاد شد :

 ۱ ـ پشتیبانی وحمایت از مصوبه ۸۸ مورخ ۲۷جدی سال ۱۳۹۹ هجری شمسی  دارلانشای حزب آبادی افغانستان مبنی بر به تعلیق افتادن شورای اروپایی و بیروی اجراییه آن .

۲ ـ تصویب پلانهای کاری شعبات کمیته اجراییه طی سال ۲۰۲۱ عیسوی.

۳ ـ مسایل تشکیلاتی .

۴ ـ ارایه نظریه ها و دیدگاه های رفقا پیرامون گزارش اساسی.

اجندا به اتفاق ارا تصویب گردید و گزارش جلسه توسط رفیق محمد سرور زهتاب رییس شورا ارایه شد.

در بخشی از گزارش آمده است که : دارلانشای حزب ما با تصویب مصوبه ۸۸ ماه جدی سال ۱۳۹۹، با خرد ومنطق عالی بخاطر تحکیم پایه های حزب در شورا های کشورهای اروپایی و اثربخشی هر چه بیشتر امور حزبی درمقطع کنونی توانسته است یکبار دیگر اصل رهبری خردمندانه حزب آبادی افغانستان را  در شرایط کنونی به اثبات رسانیده ومسوولین کشورهای اروپایی را به وظایف مهم شان در شرایط  در وضع فعلی متوجه سازند .

همچنان پیرامون گذارش اساسی رفقای گرامی هریک :

عباس دهاتی مسوول تشکیلات ، ذلیخا پوپل مسوول اسناد و ارتباط و مسول ولایت ، هاشم زحمت مسوول کنترول ونظارت ، احسان عمری مسوول آموزش سیاسی و تبلیغ ، رفیق فاروق روستایی مسوول ولایت ، رفیق روح الله توده یی معاون شورای کشوری بالترتیب صحبت  نموده  ومحتوای گزارش را تایید و پشتیبانی بیدریغ خویش را از مصوبه ۸۸ دارلانشا حزب ابراز کرده و آنرا گام مثبتی در راستای موثریت امور حزبی تلقی نمودند .

در بخش دیگر بعد از جر وبحث هایی مفیدی بالای پلان سال ۲۰۲۱ شعبات ، سر انجام به اتفاق آرا پلان سالجاری به تصویب رسید .

همچنان رفقا جهت ثمربخشی در راستای جلب و جذب به حزب و بصورت اخص قشر جوان ، یک سلسله پیشنهادات ودیدگاه های  تکمیل  کننده شانرا با یکدیگر شریک ساختند واز جانب رییس شورا وظایف مشحصی به مسوولین مربوطه سپرده شد .

جلسه که بساعت ۷ شام  آغاز گردیده بود ، حوالی ساعت ۹ شب به امید تحکیم هرچه بیشتر وحدت حزب و تامین صلح سراسری بکارش اختتام بخشید.

سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ ۰۳۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

 

تدویر جلسه شورای کشوری فنلند حزب آبادی افعانستان 

 

 جلسه شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان به تاریخ ۳۱ جنوری ۲۰۲۱ به ریاست رفيق محمد انور ایثاردایر گردید. دراین جلسه مطابق به اجندا در باره مشکلات و پرابلم های موجود ، رعایت اصول و معیارهای حزبی ، تقویت همدلی و صمیمیت های رفیقانه در میان رفقا و همچنان موضوع تشکیلاتی بحث شده و رفقا هر یک: رفیق مومنی ، رفيق پاینده  و رفيق لطیف زی صحبت نمودند .

بعد از آن رفیق داود رزمیار پیرامون موضوعات مطروحه و اصول و موازين حزبی ، تقویت و تحکیم وحدت حزبی ضرورت و نقش آن در شرایط حساس کنونی و همچنان تطبیق مصوبات و فیصله های مقامات رهبری حزب صحبت مفصل و همه جانبه نمودند .

در اخير فيصله بعمل آمد که سازمان کشوری فنلاند حزب آبادی افغانستان از مصوبات  مقامات رهبری حزب و مصوبه شماره ۸۸ مقام  دارالانشای حزب آبادی ، مورخ ۲۷جدی۱۳۹۹ دفاع و پشتیبانی می نماید.

 در بخش تشکیلاتی پس از آنکه از کار و خدمات رفيق انجینر ضیا الحق مومنی از جانب همه اعضای جلسه قدردانی بعمل آمد ، رفیق عبدالرحیم لطیف زی  با اتفاق آرا بحث رییس شورای کشوری فنلاند حزب آبادی افغانستان انتخاب گردید.

جلسه به آرزوی پیروزی های بیشتر در راه تحکیم وحدت حزب و تامین صلح و ثبات در کشور پایان یافت .

 

عبدالرحیم لطیف زی

رییس شورای کشوری فنلاند حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ ۰۲۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

 

جلسه کمیته اجراییه شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان برپاشد

 

جلسه وسیع کمیته اجراییه شورای کشوری المان با اشتراک مسوولین شوراهای ایالتی و شعبات بتاریخ ۲۲ جنوری ۲۰۲۱ تدویریافت . جلسه بعد از تصویب اجندا رسماْ بکار خود آغاز نمود. درابتدا رفیق عبدالاحد شفیعی رییس شورای کشوری المان گزارش مختصر از کارکردها و مطالبات جدید حزبی را به رفقا ارایه نموده ، وهمچنان وظایفی که در پیش روست برای رفقا مشخص نمود. پیرامون صحبت اساسی رفقا هریک : اسد رهیاب ،رفیق کارگر، رفیق منان رزمل ، رفیق یوسف قریشی ،رفیق نورالله عزمی ، رفیق سید صلاح الدین و رفیق حنیف ضرابی صحبت نموده پیشنهادات و نظریات خویش را ارایه داشتند. همچنان درجریان این صحبت ها رفقا پیرامون وحدت سازمانی ، گذشت ها ،همدلی و رفاقت ، تقویت صفوف حزبی با همه امکان تاکید ، و حمایت شان را از تصامیم حزبی بخصوص ایتلاف،  واشتراک ایتلاف در جبهه نیروهای دموکراتیک ابراز داشته، ومورد تایید شان قرارگرفت.

بعد ازجمع بندی کارجلسه،  فیصله بعمل امد که بادرنظرداشت صحبت اساسی و مطالبات حزبی و پیشنهادات رفقا طرح مسوده مصوبه جلسه ترتیب و بعد از گرفتن نظر رفقا در جلسه کمیته اجراییه طرح و تصویب گردد .

کارجلسه بعد از دوساعت در فضای رفیقانه پایان یافت .

 

با احترام

عبدالاحد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ ۲۳۰۱

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

سیمینار میتودیک برای مسوولین شعبات کمیته حزبی شهر و کمیته های حزبی نواحی شهر کابل دایرشد

 

بروز جمعه ۱۰ دلو سال جاری ، سیمینارمشترک یک روزه از جانب شعبات تشکیلات ، مالی ، کنترول ونظارت ، آموزش سیاسی  و تبلیغ  ، و اسناد وارتباط کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان بساعت نه ونیم قبل از ظهر برای ۲۳ تن از مسوولین کمیته های حزبی نواحی شهرکابل برگزارگردید.

سیمینار با تلاوت از ایات کلام الله مجید آغاز ، سپس رفیق جیلانی بریالی رییس کمیته حزبی شهرکابل شرکت کننده گان سیمینار را خوش آمدید گفته،هدف واجندای سیمینار را بیان داشته واز رفیق حفیظ الله نورستانی معاون حزب تقاضا نمود تا با صحبت های علمی شان کار سیمینار را رسمیت بخشند.

رفیق نورستانی پیرامون اهمیت تدویر سیمینارها وتقویت کار حزبی وسازمانی به تفصیل صحبت نموده ، جهات مثبت ومنفی کار حزبی را برجسته ومشوره های لازم ارایه کردند.

به تعقیب آن رفقا هریک: استاد محراب الدین صمدی مسوول شعبه کنترول ونظارت ،انجینر محمد امین پرتو مسوول شعبه تشکیلات ،سید سرور تابش مسوول شعبه اسناد وارتباط و صادق روزبه مسوول شعبه آموزش سیاسی  و تبلیغ   کمیته مرکزی حزب پیرامون استقامت های کاری شان به تفصیل صحبت نموده ومشوره های لازم را ارایه داشتند.

همچنان خانم پری مواج مسوول زنان ، و رفیق حکیمی مسوول آموزش سیاسی و تبلیغ کمیته حزبی شهر کابل در مورد کار حزبی وسازمانی میان زنان شهر کابل وشیوه های بهتر کار حزبی، سازمانی ، تبلیغی صحبت نموده و پیشنهادات شان را به سیمینار ارایه ، و تدویر چنین سیمینارها را برای کمیته های حزبی مهم وارزنده خواندند.

کارسیمیناربا ارزیابی و بیانیه رهنمودی رفیق نورستانی معاون حزب حوالی ساعت ۱ بجه بعد ازظهر به امید بهتر شدن کارحزبی وسازمانی پایان یافت.

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ ۲۹۰۱

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

 دارالانشای حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد


 

جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق داکتر محمد داوود راوش رییس حزب روز شنبه مورخ ۲۷ جدی ۱۳۹۹ در دفتر مرکزی حزب دایرگردید. درجلسه روسای شعبات مرکزی ، روسای کمیته های ولایتی و شهری کابل ، و رفیق انور متین عضو بیروی اجراییه حزب نیز شرکت داشتند .

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تایید قرارگرفت :

۱ ـ بحث پیرامون گزارشات رسیده از شورای اروپایی حزب و اتخاذ تصمیم درمورد.

۲ ـ  بحث پیرامون پلاتفرم جبهه همبستگی نیروهای ملی و دموکراتیک .

درآغاز رفیق راوش نگاه مختصری روی وضعیت کشور ارایه نموده گفتند :

درمذاکرات دوحه پیشرفت هایی وجود دارد. ما از دولت ج.ا.ا، قانون اساسی ودستآوردهای سال های اخیرکشور حمایت می نماییم . نام نظام مهم نیست، ماهیت نظام مهم است . ما از تامین صلح سراسری، پایدار وعادلانه درکشور حمایت مینماییم . کاروفعالیت کمیته های ولایتی حزب ، بخوبی وموفقیت ادامه دارد. پروسه جذب به حزب درکمیته های حزبی وصفوف حزب با موفقیت جریان دارد . درزمینه پیشبرد کاربهتر حزبی ـ سیاسی درکمیته های حزبی وظایف مشخص سپرده شد.

طبق اجندا رفیق انجینرمحمد امین پرتو رییس شعبه تشکیلات مرکزی حزب گزارشات رسیده شورای اروپایی را از جلسه قبلی دارالانشا تا امروز با جلسه شریک ساخت. بعدأ روی گزارشات رسیده شورای اروپایی بحث و تبادل نظر صورت گرفت ، درنتیجه تصامیم اتخاذ و مصوبه ایی به اتفاق ارا تصویب گردید.

رفیق راوش درمورد شرکت شان درجلسه تدارک و آماده گی ایجاد جبهه (همبستگی نیروهای ملی و دموکراتیک) معلومات داده وگفتند که ما از ایجاد این جبهه حمایت میکنیم . رفیق آرین به نماینده گی حزب ما درجلسات کمیته تدارک اشتراک ، و چارچوب پلاتفرم جبهه تهیه و جهت نظرخواهی به احزاب شامل جبهه فرستاده شد. این متن توسط رفیق نورستانی به خوانش گرفته شد.

رفقا راوش ، آرین ، تابش ، نورستانی و رفیق انورمتین از شورای ولایتی هرات حزب درمورد جبهه ابراز نظرنموده ، طرح ها و پیشنهادات سازنده خود را ارایه کردند . در نتیجه کمیسیونی توظیف گردید تا نکات نظرحزب آبادی افغانستان را تهیه و به کمیته تدارک بفرستد .

جلسه دارالانشای حزب که ساعت ۱۰ قبل ازظهر بکار خویش آغاز نموده بود ، حوالی ساعت یک بعداز ظهر به آرزوی تامین صلح درکشورپایان یافت .

 (شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ )

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ ۱۶۰۱

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021