تدویر جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان

روزشنبه ۶ سنبله ۱۴۰۰ خورشیدی ، ساعت ۲ از ظهر جلسه دارالانشای حزب تحت رهبری پوهاند دکتر راوش دایر گردید. در جلسه مسوولین شعبات و رهبری کمیته های حزبی شهر و ولایت کابل نیز شرکت نموده بودند.

جلسه روی انکشافات اخیر درکشور، تغیرشیوه کار حزب بخاطر نبود امکانات اقتصادی درشرایط موجود ، فعالیت های تبلیغی و فرهنگی و حل مشکلات شورای اروپایی بحث همه جانبه نموده مصوبه های در زمینه صادرگردید .

جلسه حوالی ساعت چهارعصر اختتام یافت .

 

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۱ـ ۲۹۰۸

Copyright ©bamdaad 2021

گزارش اجلاس مشترک کمیته رهبری شورای کشوری و شورای ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان دراتریش

 

کمیته رهبری شورای کشوری و شورای ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان در اتریش بتاریخ بیست و سوم ماه جولای سال ۲۰۲۱ میلادی در شهر ویانا تشکیل جلسه داد . در این نشست اعضای شورای ایالتی ویانا با اکثریت نود در صد شرکت نموده و گزارشات فعالیت های شوراهای ایالتی فورالبرگ و کلاگنفورت که بنا بر بُعد فاصله در نشست اشتراک کرده نتوانستند از طریق رییس شورای کشوری اتریش به اگاهی رسانیده شد. پس از اعلام تکمیل نصاب و مشروعیت نشست در باره اجندا بحث صورت گرفت و مواد ذیل در دستور کار قرارگرفت :

ـ   ارایه گزارش رییس شورای کشوری اتریش پیرامون فعالیت های سازمانی و سیاسی.

ـ   بحث درباره مصوبات ، دساتیر و رهنمودهای مقام محترم دارالانشای حزب و شعبات مرکز.

ـ   بحث در باره رویدادهای سیاسی کشور.

ـ  مسایل مالی ( جمع آوری حق العضویت ها و اعانات ).

ـ   پیشنهادات ، نظریات و انتقادات.

در همسانی با بند اول اجندا نخست رییس شورای کشوری اتریش گزارشی مبسوطی را به نماینده گی از کمیته رهبری درعرصه های تشکیلاتی ، آموزش سیاسی و مالی ارایه داشت . او با اشاره با وضع قیودات ناشی از شیوع ویروس کرونا ، به ویژه منع اجتماعات ، خاطر نشان ساخت که با کمال تاسف جلسات حضوری در چند ماه گذشته به طور منظم دایر شده نتوانست . اما خوشبختانه اعضای شورای کشوری اتریش از طریق وتساپ و امکانات مجازی پیوسته با هم در تماس بوده و از رویداد های سیاسی کشور و زنده گی حزبی اگاه بوده اند . در فاصله یک و نیم سال گذشته کمیته رهبری شورای کشوری همواره مصوبات و رهنمودهای مرکز را به اطلاع مسوولین شوراهای ایالتی رسا نیده و در اجراات خود پیشنهادها و نظریات آنها را مد نظر گرفته است . برغم دشواری های تخنیکی باز هم مسایل مالی تصفیه گردیده و اعضای شورای کشوری در روشنی رویداد ها قرار گرفته اند . رییس شورای کشوری یاد آوری نمود که گزارش مفصل شورای کشوری اتریش یکسال قبل بتاریخ ۱۲ جولای ۲۰۲۰ میلادی به سکرتریت شورای اروپایی قبلی ارسال گردیده که تکرار مجدد آن لازم نیست . او در تماس با بند دوم اجندا خاطر نشان ساخت که خوشبختانه پس از تصمیم شورای کشوری ما در نشست مورخ ۱۹ ماه دسامبر ۲۰۱۹ میلادی مبنی بر داشتن روابط مستقیم با مقام محترم دارالانشا و شعبات مرکز، مصوبات و دساتیر مشخص مرکز، به ویژه مصوبه شماره ۸۸ مورخ ۶ جدی ۱۳۹۹ خورشیدی و نامه شماره ۴۰ مورخ ۸ جوزای ۱۴۰۰ خورشیدی  به شورای کشوری اتریش مواصلت نموده و کمیته رهبری شورای کشوری اتریش پس از نظرخواهی شوراهای ایالتی اتریش با ارسال نامه های متعدد به مرکز از آنها حمایت و پیروی کرده است . ( این نامه ها بار دیگر در نشست خوانده شد که با حمایت قاطع همه شرکت کننده گان نشست مواجه گردید .)

رییس شورای کشوری همچنان از نقض مصوبات مرکز و اصول سازمانی از سوی عده ای از اعضای مقام باخته بیروی اجراییه شورای اروپایی سابق ، یادآوری ، و مواضع شورای کشوری را در دفاع از تصامیم مرکز بیان نمود .

رفیق دیپلیوم عمرمحسن زاده در رابطه با بند سوم اجندا به تحلیل رویدادهای حاد کشور پرداخته  و پیرامون چگونگی راه حل سیاسی اوضاع کنونی صحبت نمود . در این گفتمان جالب همه رفقا سهم گرفته و دیدگاه های شانرا ابراز نمودند . فیصله بعمل آند تا رفقا معلومات تازه و مهم را از طریق صفحه مجازی شورای کشوری به اگاهی همدیگر برسانند .

در بخش بعدی نشست حق العضویت ها و اعانه  ششش ماه اول سال ۲۰۲۱ میلادی شورای ایالتی ویانا جمع آوری گردید . از مسوول شورای ایالتی ویانا تقاضا گردید تا گزارشی را در باره حق العضویت های سال ۲۰۲۰میلادی که تا اکنون تصفیه نشده تهیه بدارد و در اجلاس بعدی ارایه نماید. ( حق العضویت های جمع شده این نشست بتاریخ ۲۶ جولای ۲۰۲۱ میلادی بمرکز ارسال گردید.)

در بند پنجم اجندا نخست نکاتی پیرامون چگونگی ارتباطات شورای کشوری با ارگان های مرکزی و همکاری با رفیق صفت الله عملیار هماهنگ کننده امور شورا های کشوری حزب آبادی افغانستان در اروپا مطرح گردید . نشست با اتفاق آرا از تطبیق  همه جانبه مصوبه شماره ۸۸ دارالانشای حزب ، به خصوص مواد سوم و چارم آن در امور هماهنگی  شورا های کشوری  حمایت نموده و آماده گی خود را جهت همکاری گسترده با رفیق گرانقدر صفت الله عملیار ابراز نمود . رییس شورای کشوری اتریش در مفاهمه با هماهنگ ساز امور اروپایی راهکارهای لازم را تثبیت و عملی خواهد نمود .

در بخش انتقادات ، نامه ای مورد بحث قرارگرفت که از سوی محترم میر فقیرکارمند، معاون شورای کشوری اتریش عنوانی بیروی اجراییه شورای اروپایی سابق فرستاده شده است . موصوف در این مکتوب موصوف مدعی گردیده بود که « رفقای شورای کشوری در یک گفتمان فراگیر این وضعیت ( ارسال نامه شورای کشوری اتریش به مرکز ...) را مورد بررسی قرارداده و آنرا محکوم داشته و .... از شورای اروپایی تحت رهبری ... حمایت نموده و ....»٬

اجلاس مشترک کمیته رهبری  شورای کشوری و شورای ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان از اینکه معاون شورای کشوری اتریش برغم دعوت اکید درنشست کنونی از اشتراک امتناع ورزیده و هیچگونه توضیحی بخاطر درستی و یا سقم این نامه ارایه نکرده است اظهارتاسف نمود . طوریکه از اعضای شورای کشوری اتریش معلومات خواسته شده بود هیچ یک تن از اعضای برحال شورا درچنین گفتمان شرکت و از اعمال غیرقانونی حمایت نکرده است . گذشته از این معاون شورا در مدت زمان نزدیک به دو سال درهیچ یک از جلسات حزبی اشتراک نکرده و حق العضویت های خود را نپرداخته است . شورای ایالتی لینز که محل بود وباش محترم کارمند است از مدت بیش از دو سال بدینسو فرو پاشیده شده و معاون شورای کشوری در این زمینه هیچ کاری را انجام نداده است . نشست مشترک خواهان تطبیق اصول سازمانی در مورد وی گردید و فیصله نمود تا از رفیق موصوف یکبار دیگر دعوت شود تا به سوالات اعضای شورای کشوری پاسخ دهد. در صورات امتناع وی از شرکت در جلسات حزبی تصمیم غیابی اتخاذ خواهد گردید .

اجلاس مشترک کمیته رهبری شورای کشوری و شورای ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان دراتریش پس از تعین تاریخ نشست بعدی ، به آرزوی تامین هرچه زود تر صلح در کشور و آسایش مردم رنجدیده افغانستان  به پایان رسید .

ویانا ،‌ مورخ ۲۸ جولای ۲۰۲۱ میلادی

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ۲۹۰۷

Copyright ©bamdaad 2021

 

جلسه شورای نورد بربانت حزب برپاشد

 

جلسه نوبتی شورای حزبی نورد برَبانت ( شورای کشوری هالند ) بتاریخ ۲۹ جون ۲۰۲۱ به ساعت ۱۹:۴۵ شام با اشتراک ۱۴ رفیق در فضای مجازی دایر گردید.

غیر حاضر با اطلاع: یک رفیق.

پس از اعلان رسمیت جلسه ، اجندای زیر پیشنهاد و مورد تصویب قرارگرفت .

ـ توضیحات در باره مصوبه ای شماره ۰۴۰ دارالانشا حزب آبادی افغانستان  و صحبت روی تحکیم وحدت و یکپارچه گی اعضای حزب ؛ و انتقاد از نارسایی ها و تحرکات خلاف اساسنامه.

گزارش دهنده: رفیق فاروق روستایی، منشی شورای حزبی نورد برَبانت.

ـ  یاد از پنجمین سالگرد وفات زنده یاد شفیق اله توده یی.

ـ  پاسخ به پرسش ها ، نظریات، انتقادات و پیشنهادات .

ـ جمع آوری حق العضویت ها.

 

در نخست رفیق فاروق روستایی از رفقا درخواست نمود تا جهت ارجگزاری به کارنامه های درخشان رفیق شفیق اله توده یی که پنج سال قبل درهمین تاریخ چشم از جهان فروبست؛ رفیق نسیم ندرت ، و سایر رفقایی که از جمع ما رحلت کرده  اند ، برای یک دقیقه سکوت اختیار کنند.

متعاقبأ رفیق روستایی در مورد مصوبه ۰۴۰ دارالانشای ح.آ.ا. صحبت توضیحی نموده ، و روی ایجاد تماس با رفقایی که از نام شورای اروپایی ح.آ.ا. نشرات و جلساتی را براه می اندازند، تأکید نمود . ضمناْ از تحرکات مخالف اساسنامه ای حزب از جانب این رفقا انتقاد به عمل آورده ،  روی اقدامات لازم جهت حفظ وحدت و یکپارچه کی اعضای حزب تأکید صورت گرفت. همچنان از حالت تعلیق شورای اروپایی  و تماس های مستقیم شوراهای کشوری مقیم اروپا با مرکز الی تدویر کنفرانس و انتخابات جدید شورای اروپایی جانبداری به عمل آمد.

در بخش دوم کار جلسه به منظور یادبود از پنجمین سالگرد وفات رفیق شفیق اله توده یی، رفقا هریک : فاروق روستایی، اسد شریف، عبدالرزاق طلوع، حفیظ مصدق، حیات کریم و سیده طلوع از مبارزات، کارنامه های درخشان، خاطرات و خصایل نیک رفیق شفیق اله توده یی یاد آوری نموده و رفیق سیده طلوع یک قطعه شعر از بانو ظریفه فردیانا را که در وصف رفیق توده یی بزرگ سروده بودند دکلمه نمودند.

در ادامه جلسه رفقا شعیب اسحاقزی و نثاراحمد صدیقی عوامل اساسی ایجاد مشکلات در شورای اروپایی را از بَدوِ تاسیس آن شورا در شهر کسل جرمنی درعدم رعایت نورم های دموکراسی و انتخابات دموکراتیک و همچنان درعدم درنظرداشت شایسته سالاری عنوان نمودند.

در بخش سوالات در مورد محتویات بند اول اجندا، رفیق ها سوالاتی مبنی بر موجودیت شورای اروپایی و بیروی اجراییوی سابق آن داشتند که بخاطر آگاهی دهی مکمل و توضیح اتفاقاتی که درانتصابات شورای اروپایی در سپتامبر ۲۰۱۹ تحمیل شده ، ایجاد شده بود بصورت مکمل، مستند واقعیت ها بیان گردید. در مورد بحران ایجاد شده در شورای اروپایی سابق و تصمیم گیری های دارالانشای حزب آبادی افغانستان در این زمینه توضیحاتی دقیق از جانب رفیق داکتر نثار احمد صدیقی داده شد که مورد تایید تمام رفقای شورای حزبی نورد برابانت قرا گرفت .

 درپاسخ به این پرسش که طرزالعمل ایجاد کمیسیون جهت برگزاری کنفرانس اروپایی به منظور انتاخابات شورای جدید اروپایی از چه قرار است ،  رفیق صدیقی گفتند که : در مورد ایجاد کمیسیون دیدگاه رفقا بر این است که کمیسیونی برخواسته از انتخابات ازجانب کشورهای اروپایی با درنظر داشت کمیت رفقا در کشورهای اروپایی ایجاد گردد، کمیسیونی که در انتخاب آن اصل دموکراسی و شایسته سالاری در نظر گرفته شود،

در بخش پیشنهادات رفیق مصدق پیشنهاد کرد تا دستورات کمیته رهبری شورای کشوری در سایت های عمومی نه ، بلکه در صفحات مربوطه  واحد های اولیه به نشر برسد ؛ و دیگر اینکه : مصوبات دارالانشأ از طریق ایمیل به رفقای شوراهای کشوری مقیم اروپا ارسال گردد.

رفیق صدیقی علاوتاْ پیشنهاد نمود تا مصوبات دارالانشأی حزب از طریق رفیق صفت اله عملیار، مسوول امورهماهنگی، به روَسای شوراهای کشوری و سلسلتأ به واحد های اولیه ارسال گردند، توضیح دیدگاه های حزب در رابطه به مسایل مختلف سیاسی و ملی در جلسات واحد های اولیه ضروری و موثر خواهد بود. علاوتا ، مروراساسنامه حزب درجلسات واحد های اولیه جهت حفظ و بالا بردن سطح آگاهی رفقا مثمر پنداشته میشود. لازم است تا دراین زمینه یکی از رفقا، اگر لازم باشد بطورنوبتی وظیفه بگیرند.

رفیق روح اله توده یی از رفقا درخواست نمود تا برای جلسه ای آینده ، اپلیکیشن teams را در تیلفون یا لپتاپ های خویش نصب نموده و خود را راجستر نمایند.

دربخش پایانی جلسه رفیق سیده طلوع، مسوول شعبه مالی واحد حزبی با رفقا در مورد چگونگی تصفیه حق العضویت ها  باهم به تفاهم رسیدند.

جلسه به ساعت ۲۲:۳۰ شب به امید رشد و استحکام مزید حزب  محبوب ما و برقراری صلح پایدار در کشور و جهان در فضای اعتماد رفیقانه و همدلی به پایان رسید .

گزارشگر: احسان عمر

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ ۱۲۰۷

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2021

 

پیام تبریکی حزب آبادی افغانستان بمناسبت حلول عید سعید اضحی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

هموطنان عزیز!

مسرت فراوان دارم که به نماینده گی از هیات رهبری و تمام اعضای مردمدوست حزب آبادی افغانستان ، بهترین تبریکات خود را به مناسبت حلول عید سعید اضحی (قربان) خدمت شما هموطنان عزیز و نیروهای قهرمان ملی دفاعی و امنیتی کشور تقدیم می نمایم.

روزهای عید برای مردم شریف و مسلمان افغانستان، بحیث روزهای ، دوستی، صلح ،  آشتی ، محبت ، همدیگرپذیری ، گذشت ، مهربانی، همکاری و همدردی بشمار رفته ،  رعایت این همه ارزش ها از وظایف مردم ما پنداشته شده و ازهمیت زیاد برخوردار بوده و این روزها را با شایستگی استقبال و تجلیل می نمایند.

مردم شرافتمند افغانستان همیشه میخواهند تا مانند سایر مسلمانان جهان در صلح و صفا ، امنیت و ثبات زنده گی نموده وبه تمام خواست ها و نیازهای اساسی و بنیادی شان درعرصه های اقتصادی و اجتماعی رسیده گی های لازم صورت گیرد. اما با تاسف که فرصت های لازم را برای بهبود عرصه های اقتصادی و اجتماعی مردم و کشور ما بنابرعوامل متعدد از دست رفته و نهادهای مسوول نتوانستند با استفاده موثر وشفاف ازسرمایه ها و منابع موجود درکشوراز طریق ایجاد زیرساخت بزرگ اقتصادی برای اشتغال زایی،رفع فقر وبیکاری اقدامات لازم را انجام دهند که این امر باعث شده است تا فقر و پیامدهای شوم آن زنده گی اکثریت مردم ما را تهدید نموده و با گذشت هر روز فاصله میان فقر و ثروت افزایش یابد.

 مردم ما در شرایطی روزهای عید قربان را تجلیل می نمایند که اوضاع سیاسی ، اقتصادی و نظامی درکشور هر روز وخیم تر و پیچیده تر گردیده و انکشافات اخیر نظامی موجب نگرانی های بیشتر مردم و باعث افزایش بیجا شده گان  داخلی در کشور شده و بر قربانی ها، درد ها و رنج های  مردم ما افزوده و کشور با مدیریت ضعیف جنگ مواجه می باشد.

 مردم ما با خروج کامل نیروهای خارجی از کشور، دیگر ادامه جنگ و خشونت ها را در کشورمشروع ندانسته و از فتوای علمای جهان اسلام در مورد حرام بودن این جنگ حمایت می نمایند.

 آنچه در شرایط دیروز، امروز و فردای کشور مورد حمایت مردم افغانستان قرارداشته و دارد ، همانا قهرمانی ها ، فداکاری ها و حماسه های مانده گار نیروهای ملی دفاعی و امنیتی می باشد که در هرگونه شرایط و اراضی از مردم و کشور، دفاع نموده و می نمایند.

حزب آبادی افغانستان، با حمایت از ختم جنگ ، آتش بس دایمی و تامین صلح عادلانه در کشور، آرزومند است تا طرف های درگیر آتش بس دایمی را تامین و در پرتو آن با انجام مذاکرات شفاف و سازنده  قادر به ختم جنگ و تامین صلح پایدار در کشور گردیده و با رعایت مواردی همچو احترام به استقلال، حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی و منافع ملی کشور، حفظ نظام جمهوریت ، قانون اساسی و ارزش های دموکراتیک آن و دستآورد های دو دهه اخیر درعرصه های اقتصادی و اجتماعی کشور، به توافق سیاسی دست یافته وبنای مستحکم صلح  را مسوولانه بگذارند.

در اخیر یکبار دیگر روز های عید اضحی ( قربان ) را به فرد فرد هموطنان عزیز ما تهنیت گفته ، سعادت و خوشبختی شان را از بارگاه خداوند مهربان استدعا می نمایم.

 

با درود های دوستانه و برادرانه

پروفیسور داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

کابل، ۲۸ سرطان ۱۴۰۰ خورشیدی

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ۱۹۰۷

Copyright ©bamdaad 2021

 

 در کمیته ولایتی بامیان حزب آبادی افغانستان چه می گذرد ؟

 

کمیته حزبی ولایتی بامیان حزب ، طی ماه جوزا سال ۱۴۰۰بتاریخ های ۱۴ و۲۱ گردهم ایی های را در کورس ولیعصر راه اندازی نموده که در هر محفل اضافه تر از چهل تن جوانان اعم از پسر و دختر ، اعضای حزب و علاقمندان شرکت داشتند.

رفیق شریف امیر نژاد در محافل پیرامون کار و فعالیت حزب آبادی افعانستان ، اهداف و مرامنامه حزب ، چگونگی کارکرد جوانان در شبکه های اجتماعی و سایر موارد مورد علاقه جوانان بخصوص آموزش صحبت های همه جانبه نمود.

در محفل دوم‌ برای هفت تن از اساتید کورس و علاقمندان تقدیر نامه ها هم اهدا گردید.

محافل به امید ایجاد تحرک بیشتر کار در بین جوانان اختتام یافت .

 

( شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ )

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ ۲۹۰۶

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2021