افزایش نقش بانوان در صفوف حزب آبادی افغانستان

جلسه کمیته حزبی ناحیه دهم شهر کابل حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق نوروز بیک ، منشی ناحیه دهم حزبی شهر کابل ، بروز پنجشنبه ۷ حوت ۱۳۹۹ در دفتر مرکزی حزب تدویر یافت.

در نخست اجندای جلسه توسط منشی قرایت ، و به اتفاق آرا تایید گردید.

در جلسه به تعداد ۱۵ تن حاضر بودند که از جمله ۱۱ تن خواهران و ۴ تن آقایان بودند .

ابتدا طبق اجندا پروسه جذب ۵ تن بانوان تکمیل و به اتفاق آرا پذیرش شان به عضویت حزب آبادی افغانستان تصویب گردید.

بعداْ در رابطه به اساسنامه و برنامه حزب غرض آگاهی اعضای جدید معلومات مفصل ارایه شده ، و تاکید به عمل آمد که در یک حزب سیاسی تبلیغ یکی از وظایف اساسی اعضای حزب میباشد.

بعدا طبق اجندا تصویب شده ، سایرمسایل مورد بحث قرارگرفته ، و درهر مورد تصامیم لازم اتخاذ گردید .

کار جلسه با شعارهای :

ـ زنده باد حزب آبادی افغانستان  !

ـ زنده باد افغانستان وطن دوست داشتنی ما !

ختم گردید.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۲۱ـ ۲۷۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

 بیروی اجراییه کمیته ولایتی کابل حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

بروز پنجشنبه ۷ حوت ۱۳۹۹ ساعت ده قبل از ظهر جلسه بیروی اجراییه کمیته حزبی ولایتی کابل حزب آبادی افغانستان تحت اجندای « بررسی کار کمیته حزبی ولایتی کابل طی ۷ ماه بعد از قرنطین  » تحت ریاست رفیق مزمل صدیقی دایر گردید که بعد از بررسی همه جانبه از جانب اعضای بیرو جهت بهبود بخشیدن کار و ‌رفع نواقص تصامیم لازم اتخاذ گردید.

در این جلسه موضوع حق العضویت رفقا نیز تحت بحث قرار گرفته ، پلان منظم در بخش مالی برای جمع آوری حق العضویت ‌رفقا و اعانه روی دست قرار گرفته و برای مسوولین حزبی در ولسوالی ها وظیفه سپرده شد تا در زمینه بیشتر تلاش و کار نمایند

همینطور در بخش تشکیلات یک گروپ حزبی با کمیت ۹ تن جوان که جدیدا جذب و تشکیل گردید برای رفیق عظیم قلندری، سپرده شد تا دقیقا با آنها کار و جلسات آنها را رهبری نماید .

 

مزمل صدیقی

رییس کمیته حزبی ولایتی کابل

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۱ـ ۲۷۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

پروسه جوان سازی حزب موفقانه ادامه دارد

 

جلسه مشترک گروپ های حزبی قصبه خانه سازی وشهرک خواجه رواش ناحیه ۱۵ با پذیرش ۱۲ تن از جوانان وجلب ده ها جوانان دیگر به عضویت حزب آبادی افغانستان برگزار گردید.

امروز ۲۶ دلو ۱۳۹۹گروپ های حزبی قصبه خانه سازی وشهرک خواجه رواش تحت ریاست رفیق کرام الدین نجات مسوول گروپ حزبی قصبه خانه سازی در حالیکه رفقا عبدالسلام صافی عضو دارالا نشا ،عبدالکریم زیارکش عضو بیروی اجراییه ، مختار جبارخیل عضو بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان وعبدالصمد حکیمی منشی ناحیه ۱۵ حزبی شهرکابل حضور داشتند بساعت ۹ نیم بجه قبل از ظهر دایر گردید.

ابتدا رفیق نجات شرکت کننده گان جلسه را خوش آمدید .گفته و اجندا جلسه را قرات وبه رای گیری گذاشت .

اجندا جلسه عبارت بود از:

۱ـ  پذیرش ۱۲ تن به عضویت حزب آبادی افغانستان.

۲ ـ جلب ده ها تن از جوانان از سوی اعضای گروپ های حزبی به عضویت حزب.

درجلسه مشترک گروپ های متذکره حزبی برعلاوه جذب ۱۲ تن به عضویت حزب ، هر عضو گروپ های حزبی وعده سپرده اند تا در اینده به جذب بیشتر جوانان به حزب از هیچ گونه سعی وتلاش دریغ نورزیده وبه رشد صفوف حزبی خویش توجه جدی مبذول خواهند نمود .

در اخیر رفیق عبدالصمد حکیمی منشی کمیته حزبی ناحیه ۱۵کار جلسه را مثبت ارزیابی نموده واز رفقا عبدالسلام صافی عضو دارالانشا ،مختارجبارخیل عضو بیروی اجراییه کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان تقاضا نمود تا پیرامون کار حزبی وسازمانی رهنمود ومشوره های خویش را ارایه بدارند که با استقبال حاضرین جلسه قرارگرفت.

جلسه حوالی ساعت ۱۱ بجه قبل از ظهر به امید تحکیم وحدت ورشد صفوف حزبی پایان یافت .

 

شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ

ناحیه ۱۵ کابل، حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۲۱ـ ۱۵۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

 

کابل ، ۹حوت ۱۳۹۹خورشیدی

 

سربازان، بریدمنان، افسران و جنرالان قهرمان قوای مسلح کشور!

مسرت فراوان دارم  که بمناسبت نهم حوت ، روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، بهترین تبریکات وشادباش های خود ، رهبری ، و اعضای حزب آبادی افغانستان را به فرد فرد شما از صمیم قلب ، تقدیم می نمایم.

حزب آبادی افغانستان باور کامل دارد که نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان، مانند گذشته در راه دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور، آماده فداکاری ها و قهرمانی های بزرگ بوده و پلان های شوم دشمنان مردم و کشور را که از پشتیبانی استخبارات جهنمی منطقه برخوردار می باشد، به شکست مواجه ساخته و برای تامین امنیت مال و جان مردم تلاش دوامدار می نمایند.

حزب ما بخوبی می داند که امروز وظایف بزرگی در برابر نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور ما قرار دارد که اجرای موفقانه آن ها مستلزم فداکاری ها و قهرمانی های این نیروها می باشد و دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ، حمایت از نظام جمهوریت، قانون اساسی و دستآوردهای بیست سال اخیر در کشور ، در سرخط وظایف آنها قرار داشته و برای تحقق این وظایف فعالانه  مبارزه می نمایند.

مردم افغانستان ، با اعزام فرزندان شان در صفوف نیروهای ملی دفاعی وامنیتی کشور ، قاطعانه ازاین نیروها حمایت  نموده و به اجرای موفقانه وظایف شان افتخار می نمایند و نمی خواهند تا دامن پاک مادر وطن ،  زیر پاشته های خونین بیگانگان آلوده گردد.

ما یکبار دیگر ، نهم حوت را که در تاریخ کشور ما شهرت بزرگ و تاریخی داشته و از نهم حوت سال (۱۲۹۷) خورشیدی و از اعلام استقلال افغانستان دراین روز توسط شاه ترقی خواه کشور شاه امان الله ، الهام می گیرد ، به تمام نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور تهنیت گفته ، و موفقیت های هر چه بیشتر آنها را در راه خدمت گذاری  صادقانه و شجاعانه به کشور و مردم شریف ما از بارگاه خداوند مهربان ، استدعا می نمایم.

 

با تقدیم احترام

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ ۲۵۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

جلسه مشترک و فوق العاده کمیته حزبی شهر و کمیته حزبی ولایتی کابل ،حزب آبادی افغانستان

 

امروز ۱۷ دلو سال جاری کمیته حزبی شهر وکمیته حزبی ولایتی کابل ، جلسه مشترک بیروهای اجراییه و منشی های ولسوالی ها و نواحی شهر کابل و فعالین حزبی را با حضور داشت رفقا انجنیر محمد امین پرتو رییس تشکیلات کمیته مرکزی وداکتر شکریه زمان عضو دارالانشا ومسول زنان حزب بساعت ۹ بجه صبح دایر نمود.

جلسه با تلاوت از ایات کلام الله مجید آغاز وسپس رفیق جیلانی بریالی ، منشی کمیته حزبی شهرکابل شرکت کننده گان جلسه را خوش آمدید گفته واجندای جلسه را قرار ذیل پیشنهاد نمود که به اتفاق آرا تصویب شد :

۱ ـ گزارش رفیق پرتو درمورد دیدار و ملاقات چند تن از اعضای دارالانشا حزب تحت ریاست رفیق پروفیسور محمد داوود راوش رییس حزب با محترم محمد یعقوب حیدری والی ولایت کابل ، و کمک‌ های اضطراری وبرنامه عمل ولایت کابل برای حزب آبادی افغانستان در پرتو میثاق امنیتی .

۲ ـ صحبت های رفیق خانم پری مواج ، مسوول زنان کمیته حزبی شهر کابل ، در مورد برنامه های اشتغال زایی برای زنان شهر و ولایت کابل.

رشته سخن به رفیق پرتو داده شد تا پیرامون دیدار و ملاقات کاری اعضای دارالانشا با اقای محمد یعقوب حیدری والی ولایت کابل که هفته گذشته صورت گرفته بود به جلسه گزارش ارایه بدارند ، درمورد رفیق پرتو به تفصیل صحبت نموده و آنرا یک ملاقات و دیدار سازنده و پر از دستآورد برای رفقا ، شهر و ولایت کابل خواند .همچنان موصوف تاکید داشت که مقام ولایت هر گونه آماده گی شان را برای اشتغال زایی و توزیع کمک های اضطراری برای اعضای بی بضاعت حزب ابرازداشته است.

هچنان دراین جلسه فورم های کاریابی برای مسوولین کمیته های حزبی توزیع و رهنمایی های لازم صورت گرفت.

بعدا رفیق پری مواج مسوول زنان کمیته حزبی شهر کابل برنامه های خویش را برای اشتغال زایی زنان کمیته های حزبی شهر و ولایت کابل به تفصیل صحبت نموده و از منشی های نواحی و ولسوالی های شهر و ولایت کابل خواست در زمینه همکاری نموده ، تاریخ جلسه کاری را مشخص نمود .

به تعقیب آن قطعنامه جلسه توسط رفیق مزمل صدیقی ، منشی کمیته حزبی ولایت کابل قراات که مورد تایید قرارگرفت.

در اخیر،  کار جلسه را رفیق خانم  داکتر شکریه زمان عضو دارالانشا حزب مورد ارزیابی قرار داده و از اماده گی کادر ها و فعالین شهر و ولایت کابل برای اجرا وتحقق کامل فیصله های جلسه امروزی ابراز خوشی و قدردانی نموده و آنان به کار بیشتر حزبی و سازمانی تشویق نمود .

گفتنی است که درجلسه بیش از۵۰ تن از منشی ها ،کادرها و فعالین شرکت نموده بودند.

جلسه حوالی ساعت یک بعد ازظهر با صرف طعام چاشت به امید تحقق فیصله ها وتصامیم جلسه امروزی پایان یافت.

 

( شعبه آموزش سیاسی  وتبلیغ  کمیته حزبی شهرکابل )

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ ۰۵۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021