دارالانشای حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان روز دوشنبه مورخ  ۱۷ قوس ۱۳۹۹ تحت ریاست رفیق پروفیسور داکتر محمد داوود راوش رییس حزب در دفتر مرکزی ، درشهرکابل دایر گردید. دراین جلسه مسوولین شعبات مرکزی نیزشرکت داشتند.

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تایید قرارگرفت:

۱ـ  ارزیابی کار کنفرانس سراسری جوانان حزب آبادی افغانستان و تصویب پلان تدابیری درمورد.

۲ ـ بحث روی پیشنهاد رسیده شورای اروپایی حزب.

۳ ـ استماع گزارش سفر رفیق راوش به ولایت بلخ ، و رفیق سالارزی به ولایت کنرها.

۴ ـ آماده گی برای تدویر جلسه پلینوم نوبتی کمیته مرکزی حزب.

طبق اجندا، رفیق انجنیر محمد امین پرتو رییس شعبه تشکیلات گزارش خویش را درمورد ارزیابی کنفرانس سراسری جوانان حزب به جلسه ارایه کرد. درگزارش آمده که بیشتراز ۵۰۰ نفر ازمرکز و ولایات کشور درکنفرانس شرکت داشتند ، درکنفرانس کمیته های کاری ایجاد ونظریات وپیشنهادات کمیته های (۱۷) گانه بعد از جمعبندی به خوانش گرفته شد که مورد تایید شرکت کننده گان قرارگرفت. پیام های عنوانی کنفرانس نیز مواصلت نموده است.

پیشنهاد گردید تا برای ارزیابی و تنظیم اسناد این کنفرانس یک کمیسیون توظیف گردد تابعدأ از تنظیم به نشرآن اقدام شود.

بعداْ اعضای دارالانشا درمورد کارشان با کمیته های جوانان به جلسه گزارش دادند.

دراخیر پلان تدابیری حزب برای تحقق مصوبات کنفرانس سراسری جوانان به خوانش گرفته شد که به اتفاق آرا تصویب گردید.

بعداْ پیشنهاد شورای اروپایی حزب درمورد ایجاد تارنمای شورای اروپایی به جلسه ارایه گردید. بعد از ابراز نظر رفقا فیصله به عمل آمد تا رفیق آرین با شورای اروپایی حزب در زمینه صحبت مفصل وهمه جانبه نماید.

طبق اجندای جلسه رفیق سالارزی به ارتباط  سفر شان به  ولایت کنرها، گزارش داد وخاطر نشان نمود که کمیته حزبی ولایتی کنر طبق تصامیم و فیصله های مقامات حزبی فعالانه کار مینماید. جلسات آن کمیته درتمام سطوح طبق پلان دایر می گردد ، کارت عضویت حزبی به آنها توزیع گردید ، درقسمت پرداخت حق العضویت ها نیز سهم فعال گرفته و حق العضویت های خود را تصفیه می نمایند ، شماری از افراد جدید  به حزب جذب گردیده اند.

رفیق سالارزی گفت جهت تحکیم روابط حزب با مردم نیز آن کمیته تلاش مینماید. پیشنهاد نمود تا دست آوردهای کمیته ولایتی درماهنامه حقیقت زمان نیز نشر شود.

هم چنان رفیق راوش به ارتباط سفرشان به ولایت بلخ جلسه گزارش داد. درجلسات بیروی اجراییه و فعالین آن کمیته شرکت صورت گرفت وطی جلسه کارت های عضویت نیز به شماری از اعضای حزب توزیع گردید. درقسمت بهبود هرچه بهتر کار کمیته ولایتی بلخ به مسوولین راهنمایی صورت گرفت. کمیته ولایتی بلخ درعرصه های مختلف با موفقیت کار می نمایند، روابط  آن با مردم تحکیم یافته و برای کار بیشتر درمیان مردم تلاش صورت می گیرد ، از کار آن کمیته که تحت نظررفیق انجنیر اکرم با جدیت وموفقیت ادامه دارد، ابراز رضایت نمود ، برای شان آرزوی موفقیت نمود.

در رابطه به ماده چهارم اجندا رفیق راوش از آماده گی ها برای پلینوم صحبت نمود، گفتند گزارش اساسی ، دو پیام و طرح مصوبه پلینوم آماده است . بعداز ابراز نظر رفقا درزمینه تدویر جلسه پلینوم کمیته مرکزی حزب تصمیم گرفته شد.

در اخیر روی وضع سیاسی، نظامی کشور بحث مفصل صورت گرفت ، همچنان جلسه طبق اساسنامه به رییس، معاونین حزب و اعضای که از جانب رییس انتخاب میشود صلاحیت داد تا با احزاب، نهاد ها ومراجع مختلف تماس و ارتباط تامین ، با حفظ هویت واسناد مرامی حزب درب مذاکرات و گفتمان را باز نمایند.

جلسه دارالانشای حزب که ساعت ۱۰ صبح بکار خود آغاز نمود بود به امید تامین صلح سراسری و پایداردرکشور حوالی ساعت ۱:۴۵ بعد ازظهرپایان یافت .

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۹۱۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020 

 دافغانستان دآبادی ګوند دهلمند دولایتی ګوندی کمیټي داجراییه بیرو غونډه

 

دهلمند دولایتی ګوندی کمیټي داجراییه بیرو غونډه په داسی حال کی چه داجراییه بیرو د۱۱ تنوغړوڅخه ۱۰لس تنه حاضروه، په ۱۴/۹/۱۳۹۹نیټه دهلمند دولایتی ګوندی کمیټي د رییس محترم انجینر محمد اسمعیل تر مشری لاندی په ګوندی دفتر کښی دایره شوه.

دغونډی په اجندا کی:

ـ دافغانستان دآبادی ګوند دارالانشا دغړو هریو محترم محمد حسن سپاهی اومحترم ملګری محمد اسمعیل آزاد دنا څاپی مړینی په اړه دهلمند دولایتی ګوندی کمیټي دغم شریکی اوتسلیت دپیغام تصویبول،

- دګوندی کارتونو،

- مرامنامی او اساسنامی دویش په هکله دمعلوماتو شریکول اوپه توزیع اوویش کی دچټکتیا په اړه،

ـ دولایتی شورا دعمومی غونډی دایریدوته د اماد ګیونیولوپه هکله،

ـ د اولی ، دوهمی ناحیواو ولسوالی شوراګانو دتشکیلونودتطبیق په اړه،

ـ دهیواد دسیمی اونړی حالات،

- نظرونه اووړاندیزونه، اود راتلونکی غونډی دوخت اوځای ټاکل موضوعات شامل وه.

په غونډه کی داجندا پرټولو شاملو موضوعاتو هراړخیزه اوپراخه بحثونه وشول او دکارونو دښه تراجرا په اړه لازمی وغنده پریکړی تصویب او چارومسیولینو ته لازمی دندی وسپارل شوی.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۲۰ـ ۰۴۵۱۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

جلسه فوق العاده کمیته اجرايیه با مسوولین شعبات و مسوولین سازمان های ایالتی شورای کشوری المان تدویر یافت

 

جلسه فوق العاده کمیته اجراییه شورای کشوری المان با مسوولین شعبات ومسوولین سازمان های ایالتی مورخ ۲ دیسمبر ۲۰۲۰ ازطریق پالتاک دایرگردید . بعد از ارزیابی تکمیل نصاب جلسه ،اجندای ذیل را که قبلآ به اطلاع رفقا رسانیده شده بود از جانب رفیق حنیف ضرابی غرض ابراز رای به جلسه ارایه گردید .

طرح اجندا پیشنهادی : بحث پیرامون راه کردهای سیاسی وحزبی شورای کشوری المان ونقش رهبری کننده شورای اروپایی بعد ازتدویرکنفرانس به شورای المان .

درادامه رفیق عبدالاحد شفیعی رییس شورای کشوری مطابق به اجندا گزارش مفصل ازکارو فعالیت سازمان کشوری المان را به جلسه ارایه نمودند .

پیرامون گزارش بنوبه رفقا هریک شیرسرشک ، واسیع کارگر ، نورالله عزمی ، اسد رهیاب ، شرقی ، منان رزمل ، سید صلاح الدین امین ، یوسف قریشی ، مستمندی و حنیف ضرابی صحبت نموده ، دیگاه و نظریات شانرا با تفصیل بمنظوربهبود وبهترشدن عرصه های مختلف زنده گی حزبی درکارو فعالیت روزمره ارایه وبه اتفاق ارا رفقای حاضردرجلسه مصوبه ایی را تایید و تصویب نمود ند .

گزارش ازتصامیم وفیصله های جلسه فوق العاده کمیته اجراییه ومسوولین شعبات وسازمان های ایالتی بعدآ به اطلاع رفقا رسانیده میشود .

 

عبدالاحد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۰۴۱۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

 

توزیع کارت عضویت حزب آبادی افغانستان

برای ۲۳ تن رفقا کارت های عضویت حزبی،برنامه و اساسنامه حزبی توزیع گردید.

طبق پلان بیروی اجراییه حزبی ننگرهار امروز جمعه مورخ ۱۴ قوس برای ۲۳ تن رفقای حزبی ناحیه هشتم شاروالی جلال اباد و ولسوالی بهسود طی یک جلسه کاری کارت های حزبی توزیع گردید.

در ابتدا حاجی غلام فاروق دهقانزاده منشی کمیته حزبی ولایت ننگرهار راجع به تاریخچه جنبش روشن فکری و مبارزات ازادی خواهی کشور، نقش احزاب سیاسی در جامه و همچنان برنامه و اساسنامه حزب آبادی افغانستان صحبت همه جانبه نمود. بعدا رفیق اسدالله برید عضو بیروی اجراییه و مسوول ناحیه هشتم حزبی راجع به نقش جوانان و جلب و جذب جوانان به حزب صحبت نموده ، آنها را متوجه وظایف آینده شان ساخت . به تعقیب آن محمد آصف برید عضو بیروی اجراییه کمیته حزبی ننگرهار در رابطه به نقش حزب آبادی افغانستان در کشور و مسایل ملی و سیاسی معلومات مفصل داد.

در پایان جلسه برای رفقا کارت های حزبی، اساسنامه و برنامه همچنان اخبار «ماهنامه حقیقت زمان » از جانب دهقانزاده، آصف برید و اسد برید توزیع گردید

جلسه که ساعت ۱۰ آغاز گردید بود به ساعت ۱۲ ظهر به امید صلح دایمی و سراسری در کشور پایان یافت.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۰۴۵۱۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

دهلمند دولایتی ګوندی کمیټی داجراییه بیروغونډه جوړه شوه

 

دهلمند دولایتی ګوندی کمیټی داجراییه بیروغونډه په داسی حال کی چه داجراییه بیرو اکثریت غړی حاضر وه په ۳۰/ ۸/ ۱۳۹۹نیټه په ګوندی دفتر کی دهلمند دولایتی ګوندی کمیټي د ریيس محترم انجینر محمد اسمعیل ترمشری لاندی دایره شوه.

دغونډي په اجندا کی:

ـ دګوند دمرکزی کمیټي دپلینوم د دایيردو په هکله.

ـ دګوندی دسیاسی اړیکواوتفاهم دکمیسیون دکار اوفعالیت د رپوټ اوریدل.

- دمحمد نعیم کلیوال سره دملګرو امین الله اومحمد دین خان دلیدلودخبرولنډ رپوټ اوریډل.

- دګوند د دارالانشا د ۱۴/ ۱۳۹۹/۷ نیتي مصوبی له مخی دهلمند د ولایتی شورا رییس او مرستیالانو ترمنځ د ولایتی شورا د څانګو او کمیسیونونود رهبری لپاره دوظایفو دویش.

- دهیواد او دهلمند حالات ( په هیوادکی دسولی اوجګړی پنځلس ورځنی پرمختګونه)

ـ نظرونه او وړاندیزونه او دراتلونکی غونډی دوخت او ځای ټاکل موضوعات شامل وه .

په غونډه کی داجندا پرټولوشاملوموضوعاتو پراخه اوهراړخیزه بحثونه وشول اودچارودښه ترا اجرا په اړه دغنده اولازمی پریکړی صادری شوی او دچارو مسیولینو ته لازمی دندی وسپارل شوی .

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۱۱۲

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2020