بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  بتاریخ ۲۷ سپتمبر ۲۰۲۳ در فضای مجازی زووم دایرگردید.

در آغاز رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایی با ارایه گزارش تشکیلاتی  نصاب جلسه را تکمیل و رسمیت آ نرا اعلان نمود.

در جلسه آجندای ذیل پیشنهاد و به اتفاق آرا تایید گردید:

۱ ـ گزارش مسوول کمیته حزبی کشوری اتریش پیرامون تدویر جلسات، جلب و جذب ، مسایل مالی ،

۲ـ  گزارش مسوول شعبه کنترول و نظارت پیرامون تطبیق مواد اساسنامه دسپلین حزبی ، وحدت حزبی و مسایل مالی،

۳ـ   گزارش مسوول شعبه امور اجتماعی پیرامون فعال سازی نهادهای اجتماعی ،حلقه های زنان و جوانان ،

۴ـ  پیشنهادات ، انتقادات و نظريات. 

دربخش ماده اول اجندا رفیق فاضل دلزاده مسوول کمیته حزبی کشوری اتریش گزارش مشخص پیرامون فعالیت این سازمان و سازمان های مربوط آن با ذکرجنبه های مثبت و منفی آن ارایه نمود. 

سپس رفقا ولی زیارمل، حنیف ضرابی ، حفیظ مصدق و صفت الله عملیار به بحث پیرامون گزارش  پرداخته  پیشنهادات، سوالات و نظريات خویشرا جهت تقویت امورمربوط ارایه نمودند.

دربخش ماده دوم اجندا رفیق سهیلا زحمت مسوول شعبه کنترول و نظارت حزبی گزارش خویش را پیرامون نورم ها و ضوابط حزبی ایراد نمودند.متعاقباْ حاضرین جلسه ولی زیارمل ,عمرمحسن زاده ، حنیف ضرابی و صفت الله عملیار روی مواد گزارش بحث نموده ، نظریات لازم را دراین ارتباط شریک نمودند.

در بخش ماده سوم آجندا رفیق ذلیخا پوپل مسوول شعبه اموراجتماعی گزارش پیرامون عرصه های مختلف کار این شعبه درجلسه ارایه دادند. بعداْ رفقا ولی زیارمل ،عمرمحسن زاده ، حنیف ضرابی و صفت الله عملیارنکات نظرشان را حول فعالیت های این شعبه مطرح نمودند. 

در بخش ماده چهام آجندا برخی پیشنهادات مطرح گردید. 

در اخیر رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان از تلاش های مسوولان محترم کمیته حزبی کشوری اتریش، شعبه کنترول و نظارت و شعبه اموراجتماعی قدردانی نموده ،افزودند که نتایج بحث ها حول گزارشات نمایانگر آنست که فعالیت های انجام شده پاسخگوی نیازمندی های این عرصه های کاری نبوده و کمبودات بمشاهده می ‌رسد که رفع آن نیاز به سعی و تلاش بیشتر دارد. 

در پایان رفیق رزمیار برای رفقا موفقیت آرزو نموده ختم جلسه را اعلان نمودند.

 

با درودهای رفیقانه،

صفت الله عملیار

سکرترمسوول شورای اروپایی

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۵/ ۲۳ـ ۳۰۰۹ 

Copyright ©bamdaad 2023