اعـلان فـوتی

 

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون

 

نوراحمد نور بزرگ خانواده مابه ابدیت پیوست.

روح و روان خانواده ما، نوردیده ما که برحق او را نورنامیده بودند سایه پرمهرخود را ازسرما بسوی ابدیت برد و تابش نور وجودش زند گی ما را تنها گذاشت.

با رفتن او ما آفتاب تابان زندگی خود را، شادی های همه روزه خود را و رهنمای هرقدم زندگی خود را از دست دادیم.

ما همسر، فرزندان و خانواده بزرگ نوراحمد نور زندگی‌ پرغنا و پرشوری را با او از سرگذشتاندیم. غنای زندگی ما با وجود او انباشته از احترام بزرگ اجتماعی به خاطر خدماتی بود که او برای انسان وطن دردکشیده ما انجام داد. ما شاد و سر افراز از این هستیم که او هم برای خانواده ما و هم خانواده بزرگترش که رفقایش بودند تمام انرژی وتوانش را به کاربست و با وفا به عهد سراسر زندگی، خود را وقف کرد. ما خوشبخت هستیم که نامی بزرگ از او به مثابه میراث گرانبهاdی برای ما بجا ماند.زندگی پرجوش آگنده ازتلاش و زحمت او بخاطرخوشبختی مردم وطن عزیز ما ، منبع تمام نشدنی غنای زندگی ما بود. اومایه سربلندی جاوادانه ما شده است.

او به مثابه بزرگ خانواده برای ما دنیای پرازمهرومحبت وانسان کم نظیری بود.

او برای همسر ، فرزندان ، برادران، خواهران، و فرزندان آنها وهمه اعضای خانواده خود تکیه گاه عظیمی بود ما همه یکجا درماتم این ضایعه المناک دراندوهی بزرگ فرورفته ایم. اما چه سعادتی که غمشریکی وهمدردی کثیری ازدوستان و رفقایش درد ما راتسکین می دهد. ما می بینیم که گرچه این نوردیده ماخاموش شده است ولی صدها و هزاران تن از رفقا ودوستانش چراغ پرنور یاد او را زنده نگه می دارند. این موهبت عظیمی است و ما در برابر این همه محبت و صفای یاران نوراحمد نور که جای خالی اش را با مهرو صفای خود پرکرده اند، سرتعظیم فرومی آوریم.

ما همسر ، فرزندان و خانواده نوراحمد نور دروازه های قلب خود را برای همیشه تا آخرزندگی بروی او بازگذاشته ایم ، اینجا آخرین ماوای اواست.

شمیم نورهمسر ، آروین نور ، مینه نور و آرمان نور فرزندان و سایراعضای خانواده نور احمد نور به اطلاع می رسانند که مراسم  وداعیه، خاک سپاری و فاتحه خوانی روزجمعه مطابق ۱۲ماه جنوری به قرار ذیل انجام خواهد شد:

مراسم وداعیه وخاک سپاری:

ازساعت ۹:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مراسم فاتحه خوانی:

ازساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰

آدرس محل وداعیه وفاتحه خوانی:

Rhone Congrescentrum

Rhoneweg 12-14

1043 AH Amsterdam

آدرس محل به خاک سپاری:

Uitvaartcentrum de Nieuwe Ooster

Rozenburglaan 5

1097 GA Amsterdam

زمان خاکسپاری :

 ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰

شماره های تماس درصورت ضرورت:

0031 650235577

0031 687697664

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۴/۳ـ ۰۸۰۱

Copyright ©bamdaad 2024