پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت داکتر محمد سلیم مجاز

 

با اندوه فراوان خبر درگذشت رفیق داکترسلیم مجاز، مبارزه راه حق وعدالت ،استاد پیشین دانشگاه کابل ، معین وزارت عدلیه  ج ا، منشی کمیسیون تدوین قانون اساسی ، و شخصیت برازنده اجتماعی و حقوقی کشور را بدست آوردیم .

 زنده یاد سلیم مجاز، علاوه برجایگاه بلند اکادمیک و سیاسی، منحث شخصیت آگاه و وطن دوست در امر روشنگری و حاکمیت قانون درافغانستان خدمات فراموش ناشدنی را انجام داده اند.

مجاز که از همان سالهای جوانی سرنوشت خود را با جنبش دادخواهانه کشور گره زد ،  انسان با دانش و معرفت بوده ، شکسته نفسی ، متانت و برخورد نیکو از ویژه گی شخصیت او بود.

حزب آبادی افغانستان به مناسبت این ضایعه جبران ناپذیر مراتب همدردی خود را با همرزمان ، جامعه علمی و اکادمیک کشور، خانواده های سوگوار مجاز و اسپارتک  و دوستان ابراز نموده ، برایشان صبر و شکیبایی آرزو مینماید .

یاد رفیق داکترسلیم مجاز گرامی وهمیش باد !

 

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رییس حزب آبادی  افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۰۹۰۴

 Copyright ©bamdaad 2023

 

 

سېن بیلن بار اعتباریم ای وطن

سېن بیلن بار اقتداریم ای وطن

سېنده قالدی آبروییم- عزتیم

سېنده قالدی رنگ روییم، همتیم

سېن سیزین غربتده کیم بولدیم بوگون

سېن سیزین گویا تیرک اۉلدیم بوگون

نې قیله ی غربتده راحت یۉق اېکن

بیر نفس بیردم فراغت یوق اېکن

تۉزیگن توپراغلرینگنی زاری مېن

یم یشیل اۉتلاغلرینگنی زاری مېن

بونده موسمدین حلاوت کۉرمه دیم

کېچدی آی و ییل طروات کۉرمه دیم

بونده نې قیش، نې بهار و یازی بار

بونده بلبل نینگ نی خوش آوازی بار

قیشی یاز و یازی دوزخدن یمان

یا که غربتده قیلورمن بو گمان

قیشده گی قارینگنی ساغیندیم وطن

هر نې که بارینگنی ساغیندیم وطن

گر میسر بۉلسه قۉینینگه باریب

توپراغینگنی کۉزگه سورتسم یالباریب

سین بیلن بۉلگنده قدرینگ بیلمه دیم

بو گنه بولدی، ثواب ایش قیلمه دیم

گر گدا مېن، سېنده بۉلسم شاه مېن

یۉقسه سېن‌سیز مېن گدا، آگاه مېن

نې قیله ی یورتیم بوگون غمخانه دیر

بونده گی اېل بیزلره بیگانه دیر

نې دېبان شرح فراقینگنی یازه ی

یا چېکیب اونلر فلکدین اۉتکزه ی

قه یسی بیر غمدن شکایتلر قیله ی

یسی ماتمدن حکایتلر قیله ی

شعر اېمس دور بو جگر نینگ پاره سی

دردلی اېل کۉنگلی نینگ قان یاره سی

استعاره بونده یوق، کوز یاشی  بو،

ینگی بیر غمنامه نینگ سۉز باشی بو

 

( محمد عالم كوهكن )

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۳ـ ۰۵۰۴

Copyright ©bamdaad 2023

 

پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق سلطان صدیقی

 

با اندوه فراوان خبر مرگ زودرس انجینر سلطان احمد صدیقی را دریافت نمودیم . رفیق صدیقی دیروز ۳۰ مارچ سالروان میلادی در اثر یک حادثه ترافیکی درکشور المان درگذشت .

زنده یاد رفیق سلطان صدیقی ازجوانی سرنوشت خود را با مردم و مبارزه دادخواهانه گره زده و تا آخرعمر دراین راه ثابت قدم و وفادار باقی ماند.

 به مناسبت این اندوه بزرگ خانواده مبارز و دادخواه صدیقی ، مراتب همدردی و غمشریک خود و هیات رهبری حزب آبادی افغانستان را خدمت رفقای ارجمند پروفیسور داکتر نثار احمد صدیقی ، احمد ضیا سپهر صدیقی ، نجیب صدیقی ، خواهران ، همسر و فرزندان رفیق سلطان ، بقیه اعضای خانواده های صدیقی و واعظی و همرزمان شان ابراز نموده ، در تحمل این غم بزرگ  برایشان صبر وشکیبایی آرزو داریم .

یاد او به نیکویی و خیرباد !

با حرمت فراوان ،

پوهاند داکتر داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان  

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۳ـ ۳۱۰۳

 Copyright ©bamdaad 2023

 

 

دبرتولت برښت دوه كوچني شعرونو پښتو

 

اکبر کرگر

 

مور مې !

 

كله چې يې سترگې پټې كړې ،

او دخاورو زړه ته يې وسپارله ،

له هغه وروسته گلان را پورته كيږي ، الوتونكي سندري وايي .

د هغې ، جسد په خاورو ،هيڅ دروند نه شو .

څومره درد ښايي ،

چې په دې ډول هغه درد سپك شي ؟

 

  ***

هغه آسمان

 

ان اسمان هم كله چوى ،

هغه مهال ،ستوري ،په ځمكه را توييږي .

ځمكه اوموږ ټول سنگساروي

ښايي دا چاودون ،سبا پيښ شي .

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۳ـ ۰۵۰۴

Copyright ©bamdaad 2023

 

نوبهار دې

 

نو بهار دې ساقی واخله دا پیاله

ماله راکړه می قـدح کی د لاله

چاپیر شوی د سپوږمی نه پسرلی کی

دا نقـاب دی ستا پـر مـخ او که هاله

ښایسته قرض مهتاب شی را ځلانده

زهره خپله که یی وګړی زواله

بی خبـره ستا د سحـر له تاییده

مشهور شوی په جادو ده بنگاله

ور به نګړم د وطن یو ټوکی خاوره

که څوک راکړی ټول عالم په قباله

لویه خدایه، لویه خدایه، لویه خدایه!

واوره زما د زړه زاری آه و ناله

زه پژواک یم سوالگر ستا په ورکی

په بل چا باندی می نګري حواله.

( پژواک )

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۲۳ـ ۲۳۰۳

Copyright ©bamdaad 2023