بهـارمیـرسـد

 

برخیز با بهار

جوش وگل شگوفه بباریم این چمن

دل را به شهرعشق وهوسها رها کنیم

هرجا که ذوق زیستن است پای آرزو

کوتاه زجور دشنه ی دست قضا کنیم

برخیز با بهار 

هرسو حصار ظلمت دیرینه بشکنیم 

شب رابسوی باور دل ها سفر کنیم

پایی نهیم به گلشن سبزینه ی بهار

زین کوره راه درد و حقارت گذرکنیم

برخیز با بهار 

دربی بسوی لانه ی خورشید واکنیم 

آتش زنیم لانه دیو زمانه را

زنگارتلخ خاطره باد فنا دهیم

ایمن کنیم زدرد ومحن آشیانه را

برخیز با بهار

چون غنچه لب به خنده گشاییم ای سرا

دل را زشورعشق و صفا شعله واکنیم

هرجا که یادگار خزان است بهم زنیم

این خانه پرزحال و هوای دگر کنیم

( نورالدین همسنگر)

 

 

نـوروزي غـاټـول

 

نوروزي غاټولو جگې سرې جنډې کړې

په رنگونو يې رنگينې تورې شپې کړې

شنې وږمې په گرېوانه کې عطر راوړل

سرو رېديو په سوما شونډې لمدې کړې

دښتې واغوسته ورېښمینه شنه چپنه

غرونو جگې د پگړۍ سپینې شملې کړې

په هوا کې د وحشي گلانو بوی دی

پسرلی راغی که چا زلفې خورې کړې ؟

سور غاټول پر سپېرو شگو را زرغون شو

لښتو ونڅل، غوټيو شونډې سرې کړې

پتنگانو ! پر اوږو وزرونه یوسئ

سارایي بادونو ډېرې شمې مړې کړې

ياره ستا د پيکي وږم پکښې نه و

ګز او پل مې د دې ښار ټولې کوڅې کړې

ستا د چم په خلکو څه بلا پرېوتې

ميکدې یې د دې ښار ماتمکدې کړې

اوس خو هغه مجاوره نجلۍ نشته

چا مې بلې پر مزار باندې ډيوې کړې؟.

( صدیق کاوون )

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۱ـ ۱۹۰۳

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

 

 

 

 

 

 

 

کمیته ولایتی هرات حزب آبادی افغانستان هشتم مارچ روزهمبستگی بین المللی زنان را پرشورتجلیل نمود

 

 

درگردهمایی وسیع با اشتراک فعال رهبری، کادرها و فعالین شهر، روستا ها و ولسوالی ها اعم از زنان و مردان حزب آبادی افغانستان، فعالان جامعه مدنی و با دعوت ازحزب متحد ملی و برخی از استادان پوهنتون ها وموسسات تحصیلات عالی ازهشتم مارچ درتالار شاه امان الله غازی تجلیل بعمل آمد.

گردهمایی با پخش سرودملی به کارش آغاز کرد .

نخست دوکتورفقیری عضو کمیته مرکزی و رییس کمیته حزبی ولایتی شرکت کننده گان گردهمایی را خوش آمدید گفته ، و پیرامون نقش تاریخی زنان ازپس منظر تاریخی ازدوره تجدد امانی تا نقش تاریخی حزب آبادی افغانستان و اهمیت مبارزات پُرشور زنان از بهر مبارزات داد خواهانه وتامین عدالت و برچیدن بساط تبعیض جنسیتی به ایراد سخن پرداخته ، ومتعاقبا بالنوبه محمد نعیم غیور به نماینده گی از حزب متحد ملی، خانم پژواک، خانم میرزاده و خانم آریا به نماینده گی از خانم ها عضو حزب آبادی افغانستان، عبدالله شهید زاده مسوول کمیته جوانان حزب آبادی، آقای مزدک ، استاد فیصل نایل از نهادها جامعه مدنی و محمدانورمتین عضو بیروی اجراییه کمیه مرکزی حزب آبادی افغانستان پیرامون نقش و مبارزات تاریخی زنان بحث و ابراز نظر نموده ، وسخنرانان حمایت شانرا ازحزب آبادی افغانستان ابراز داشتند.

گردهمایی وسیع زنان که با پخش سرود ملی ساعت یک ونیم بعد از ظهر آغاز یافت و با ایراد بیانیه ها، پخش سرود های میهنی و اهدای

تحایف به اشتراک کننده گان،  و توزیع کارتهای پُرافتخار حزب آبادی افغانستان به زنان و دختران به ساعت چهار بجه عصر باشور میهن پرستی موفقانه به پایان رسید.

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۴/ ۲۱ـ ۱۳۰۳

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

 

 کتاب « اساسات اورتوپیدی» یک اثر پربهای علمی

 

به تازه گی ها اثر با ارزش علمی زیرعنوان « کتاب اساسات اورتوپیدی » از خامه دانشمند متعهد و پرتلاش کشور،جناب پروفیسور دکتر نثار احمد صدیقی از چاپ برآمد . این اثر نتیجه زحمات و تلاشهای پیگیرعلمی و اکادیمیک رفیق دکتر صدیقی عزیز بوده، و چنانکه خود در مقدمه کتاب میگوید:

« ...دراین کتاب از منابع مختلف منجمله از کتابهای معتبر جهانی، شفاخانه ها و مراکز تحصیلی مختلف داخل و خارج کشور که در آنجاها مصروفیت مسلکی تدریسی و معالجه وی داشتم، از سایت های مختلف انترنتی و ضمنآ از تجارب شخصی خودم در این عرصه استفاده نموده و این کتاب را نوشتم، تا باشد خدمتی برای ازدیاد تجارب و غنای علمی دوکتوران و متخصصان محترم نموده باشم و از این طریق برای مریضان گرانقدر و نیازمند کشورم انجام دادن خدمت بهتر را میسر گردانم. »

پروفیسور دکتر نثاراحمد صدیقی درسال ۱۳۳۳ خورشیدی درشهرکابل دیده به جهان گشوده ، درسال ۱۳۵۲ خورشیدی شامل فاکولته طب پوهنتون کابل شده ، ودرسال ۱۳۵۸ موفقانه تحصیل خود را به پایان رسانید.

موصوف در سال ۱۳۵۸ کارهای مسلکی را در دیپارتمنت اورتوپیدی اکادمی علوم طبی قوای مسلح آغاز، و درسال ۱۹۸۹ دوکتورای اورتوپیدی و تراوماتولوژی را از انسیتیوت سیتو درکشورفدراتیف روسیه یکی از بخشهای اوستیوسنتیز خارج محراقی بدست آورد.

او درسال ۱۹۹۲ ترسایی منحیث استاد در دیپارتمنت اورتوپیدی و بعد از آن آمر دیپارتمنت اورتوپیدی فاکولته طب بلخ فعالیت ایفای وظیفه نمود.

درسال ۱۹۹۸ ترسایی نسبت وضع دشوار سیاسی و اجتماعی ناگزیر به ترک کشور گردیده و در کشورهالند اقامت گزین شد. او درکشورشاهی هالند فعالیت های مسلکی خویش را در بخش اورتوپیدی ادامه داد.

مقالات پژوهشی او دربحشهای انتانات جراحی و طریقه های اوستیو سنتیز خارج محراقی در اکادمی علوم طبی به نشر رسیده است.
کتاب رهنمای میتودیک برای دانشجویان و دوکتوران جراحی در مورد تداوی جروحات ناریه بطن، کتاب درسی اورتوپیدی برای محصلین طب، هفت رساله تحقیقی علمی و سه پیشنهاد جدید علمی در بخش های اوستیوسنتیز خارج محراقی، جروحات ناریه و انتانات تقیحی از جمله اثرهای علمی اوست که به نشر رسیده اند.

سه اثر دیگر او با عنوان های : امراض اورتوپیدی، کتاب تدریسی اورتوپیدی و آرتروسکوپ و آرتروسکوپی آماده چاپ میباشند.

پروفیسور دکتر صدیقی عضویت انجمن بین المللی  (SING) و انجمن بین المللی اورتوپیدی و تراوماتولوژی (OTA) را نیز دارند.

درخوریاد است که نویسنده این اثر با ارزش علمی خود را به « ... مکتب جوان اورتوپیدی و تراوماتولوژی کشور» اهدا نموده ، و قراراست این اثر از طریق منابع علمی کشور بصورت رایگان در خدمت کارمندان مسلکی و دانش پژوهان قرار گیرد .

Keine Beschreibung verfügbar.

ناگفته نماند که این اثرپربهای علمی مورد توجه جامعه علمی کشور قرارگرفته  و شماری از کارشناسان و اهل خبره  از جمله ، دوکتور خلیل اله بهنوا ، متخصص امراض جراحی عمومی ـ تراوماتولوژی و جراحی وعایی سرجراح مرکز جراحی در شهر (Wittlich) المان ، پوهندوی خان آقا سید پروفیسور جراحی عمومی ، استاد فاکولته و سرجراح اردوی جمهوری افغانستان ، وعبدالرزاق سیاووش پروفيسور جراحی اورتوپيدی و تراوماتولوژی استاد فاکولته و عضو انجمن شفاخانه های شخصی افغانستان کتاب را مورد بررسی قرارداده ،  تقریظ های مسلکی در باره آن نوشته و این اثر را دارای ارزش بلند مسلکی خوانده اند .

این دستاورد بزرگ علمی را به رفیق دکتر نثار احمد صدیقی  و جامعه اکادیمیک کشور تبریک گفته ، پیروزی های بیشتر شانرا در خدمت به انسان آرزو داریم .

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی  ۱/ ۲۱ـ ۱۳۰۳

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

 

 

 

 

گراميداشت از هشتم مارچ ، روز بین المللی زن

۸ مارچ ۲۰۲۱

امروز هشتم مارچ  روز گرامیداشت از روز جهانی زن  است.  شورای  رهبرى انجمن حقوقدانان افغان دراروپا بدین مناسبت  بهترين مراتب تبريك و تهنیت خویش را به همه زنان هموطن مان در داخل و خارج کشور، منجمله زنان حقوقدان و اعضای زن  اين نهاد مسلكى ما ، تقديم ميدارد.

این روز که بعد از سال ۱۹۷۸م.  از جانب سازمان ملل متحد  بحیث روز همبستگی بین المللی زنان تصویب گردید، محصول مبارزه هدفمند زنان  در بیش از ۱۱۲ سال گذشته، بخاطر کسب حقوق مساوی و جایگاه  مساویانه  شان با مردان در تمام امور سیاسیِ، اجتماعی و اقتصادی میباشد که در این راه  مبارزه و فدا کاریها نموده اند.

انجمن  در این روز بزرگ و پر ارج  بجا و شایسته یادهانی میداند تا ادای احترام به قربانیان  ترور های هدفمند  زنان  قهرمان و علم برداران تجدد و روشنگری، منجمله هم مسلکان  ما  از دستگاه های عدلی و قضائی ، کارمندان با شهامت  رسانه ها در کابل و ولایات مختلفه  کشور نماید و روح شان را شاد و بهشت برین را جایگاه روح شان استدعا نماید.  

در این فرصت زمانی  باید سابقه  کار ، مبارزات و افتخارات زنان افغانستان را در آستانه گذار از قرن چهارده شمسی به قرن پانردهم شمسی با یک دید گذرا به جمعبندی و یادهانی گرفت.

کار و فعالیت زنان که با ارشاد النسوان و به همت ملکه ثریا  در عصر امانیه آغاز یافت،  سرآغاز  یک تحرک  اجتماعی  بود که  بعد از  یک دهه  سیاه  اختشاش و استبداد در تاریخ سیاسی افغانستان، دهه های دموکراسی سالهای شصت وهفتاد ، سالهای شکلگیری نهضت دموکراتیک زنان و مبارزات  این نهضت  با  تظاهرات خیابانی و مارش های بزرگ ، در هشتم مارچ بحیث مبارزات سیاسی- اجتماعی ، تبلور میابد  و اثرات خویش را در پذیرش اولین تضمین های اجتماعی و سیاسی از جانب دولت وقت  برجسته میسازد .  برای اولین بار میرمنو تولنه ایجاد میگردد و  چهار زن  مبارز راه حقوق زنان ، با کسب رای عادلانه روانه پارلمان افغانستان میگردند. نام های  چهره های مبارز دوکتور اناهیتا راتب زاد، دوکتور معصومه عصمتی، رقیه ابوبکر و  خام احراری  در  جمع وکلای انتهابی و خانم حمیرا سلجوقی  در جمع سناتوران  انتصابی در دوره دوازده  شورا و همچنان اولین وزیر زن۹ مرحوم دوکتور کبرا نورزائی  ثبت  تاریخ پر افتخار نهضت زن در کشور میباشد.  همچنان از چهره های تابناک نهضت زن  در دهه های اخیر از پوهنوال محبوبه جان حقوق مل، جنرال دوکتور سهیلا صدیق و ثریا پرلیکا نام برد.

 دهه های شصت و هفتاد دهه های دموکراسی و تابو شکنی  در نقش و جایگاه زن به حساب میآید.  در سالهای بعدی نه  تنها جنبش زن بحیث  بخشی از نهضت ترقی ، تنور و  روشنگری تقلی میگردد، بلکه  باز کننده جاده نقش روز افزون زنان در کسب تحصیلات عالی و تخصصی، در عرصه های  علوم طبی،انجنیری ،اقتصاد ، علوم سیاسی و حقوق،  تعلیم و تربیه و دها  عرصه های دیگر ، با سرعت  ارتقا میابد وجایگاه زن را  در جامعه  وسعت بیشتر میبخشد.

ده سال  تاریخ سیطره  تنظیم های جهادی و متعاقبن طالبان  را باید بحیث دوره های سیاه و تاریک در  ایجاد  سیستم زن ستیزی ،  دیکتاتوری  و تبعیض جنسیتی به حساب گرفت. 

زنان افغانستان هم چنانیکه در سالهای طولانی  قربانیان اصلی وحشت جنگ، ترور و محدودیت های زنده گی انسانی  قرار داشتند، بیشترین  درد و رنج  از دست دادن همسران، فرزندان و عزیزان خویش را تحمل نموده  در عمق آلام جنگ، قتل و کشتار  آسیب دیده اند.

با آنکه زنان افغانستان در جنگ های  بیش از چهل سال  پیوسته و در امتداد حوادث، یکی پی دیگری، قربانی داده اند، ولی  جریان زمان  و تبارز استعداد های زنان در افغانستان، درهمه عرصه های  زنده گی جامعه افغانی تثبیت نموده  است که  دیگر مفکوره های  کلتور-عقب مانده قرون اوسطائی  که زن کمتر از مردان  توانائی فزیکی  و فکری دارند، دیگر به افسانه های  خواب آور برای کودکان تبدیل خواهد شد. در جامعه ما برای آن زن که زمینه رشد استعداد فکری داده شده است،  ثابت گردیده است که  زنان میتوانند بهترین دوکتور و جراح گردند،  بهترین  سیاستمدار و فعال  حقوق انسان ، بهترین قاضی، وکیل و سارنوال باشند ، بهترین معلم و راهنما باشند، بهترین  مهندس و انجنیر باشند ، بهترین  ایجادگر و خلاق مهارت های  عرصه اقتصاد و تجارت و بهترین کارمند علمی و اکادمیک باشند.

به بیان دیگر ثبوت کامل در جامعه افغانستان وجود دارد که  زنان مستوجب تضمین همه حقوق جهانی اند که  در کنوانسیون های  بین المللی  تسجیل یافته اند منجمله:

- اعلاميه جهانى حقوق بشرو ميثاقهاى بين المللى ناشى از ان،

- ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى ،

- ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى ، اجتماعى و سياسى،  

- ميثاق محو تمام أشكال تبعيض عليه زنان،  

- ميثاق بين المللى رفع تعذيب ، شكنجه و رفتار غير انسانى و ...

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  ضمن گرامیداشت  از روز هشتم مارچ، روز بین المللی همبستگی زنان، اعلام میدارد که در احوال كنونى بهترين شيوه تجلیل و بزرگداشت  از مقام زن و روز جهانى زنان اين ميباشد تا قاطعانه در دفاع از ارزشهاى بزرگ حقوق و زنده گی شهروندی  و حقوق زنان صداى خود را رساتر بسازيم و هرگونه معامله را در محدود و مخدوش ساختن حقوق و آزادىهای زنان از قبل مردود بدانیم.

ما  با  تآکید  بیان میداریم که  باید زنان نخبه  و دانشمند ما و فعالان حقوق زن  باید در هر پروسه ملی ، سیاسی و اجتماعی  بخصوص پروسه  صلح و مزاکرات و همه تصامیم جانبی مرتبط به آنها سهم شایسته خویش را داشته باشند.

هشتم مارچ مبارک و پر میمنت باد

با حرمت

شورای رهبرى انجمن حقوقدانان افغان مقيم اروپا

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۱ـ ۰۸۰۳

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2021