تجلیل از « روزجهانی زن » درکشورشاهی هالند

 

بروز نهم مارچ ۲۰۲۴ درشهرارنهم کشورشاهی هالند طی محفلی که ازسوی شورای سراسری زنان افغان درهالند و انجمن فرهنگی شهرآرنهم و نواحی آن  راه اندازی شده بود از هشتم مارچ  روزهمبستگی زنان جهان تجلیل بعمل آمد.

درآغاز بانوسهیلا زحمت ، مسوول شورا درمورد وضع ناگوار واسفبارزنان کشوردرنگ نموده یاد آور شد که وضع زنان در داخل کشور سخت دردبار میباشد . بیش ازدونیم سال زنان افغانستان ازحقوق برحق ومسلم شان تعلیم، تحصیل وکار وآزادی محروم هستند وتعدادی ازفعالین حقوق زن مورد شکنجه قرارگرفته راهی زندانها شده اند . بدین منوال زنان بیرون مرزی صدای زنان رنجدیده داخل کشور خود بوده ،ازمبازات عدالتخواهانه زنان کشور حمایت می ‌نمایند.

بعدا محترمه بانوعزیزه عنایت ، شاعره و عضو هیات رهبری شورا ، محترمه بانو داکتر صالحه واهب شاعره و فعال حقوق زن اشعارشان بمناسبت « روزجهانی زن » را بخوانش گرفتند.

در ادامه محترمه بانو زلیخا پوپل عضوهیات رهبری شورا و یکی از فعالین حقوق زن درمورد هشتم مارچ سخنرانی نموند.

گرداننده گی این محفل با شکوه را محترمه بانو فاطمه جمال نطاق سابقدار رادیو تلویزیون کشور به عهده داشت.

دراین محفل ارجگزاری از« روزجهانی زن » ازطرف سهیلا زحمت ، مسوول شورا  برای شرکت کننده گان یک یک شاخه گل گلاب اهدا شد.

همچنان بانوعزیزه عنایت پنج جلد ازمجموع اشعارخود را با یک دسته گل به بانو سهیلا زحمت ، مسوول شورا تقدیم نمود.

بعد ازختم سخنرانی ها و صرف غذا ، محترم غفارامینی هنرمند محبوب کشور آهنگهای میهنی وشاد را اجرا نمود که مورد علاقه شرکت کننده گان قرارگرفت.

محفل که ساعت پنج بعد از ظهرشروع شده بود ،ساعت ده بجه شب خاتمه یافت.

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۴ـ ۱۱۰۳

Copyright ©bamdaad 2024

 

گردهمایی اعتراضیه فعالین حقوق زن درکشورشاهی هالند 

 

بتاریخ هشتم مارچ سالجاری گردهمایی به ابتکار چتراتحاد ملی زنان افغانستان و همایش اروپایی زنان افغانستان ، نماینده حزب آبادی افغانستان، انجمن حقوقدانان افغان دراروپا ، مسوولین سازمانهای اجتماعی و سیاسی، مدافعین حقوق زن و شخصیت های مستقل درمقابل محکمه کیفری لاهه برگذارشد. درگردهمایی محترمه داکترشفیقه رزمنده رییس همایش اروپایی زنان افغانستان به نماینده گی از چتراتحادملی زنان افغانستان، و تعدادی به نماینده گی از نهادهای شان سخنرانی نموده ازمحکمه کیفری خواستارپیگرد حقوقی وجزای طالبان شدند. محترم ولی محمد زیارمل معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان ضمن سخنرانی حمایت و پیشتبانی خود را از جبنش زنان درکشور و در اروپا ابراز داشته، اقدامات زن ستیزانه را تقبح نمود.

گرداننده گی میتینگ را بانو یاسمین همسنگر، سکرترمسوول همایش اروپایی زنان افغانستان بعهده داشت.

 درختم متن اقامه دعوا به محکمه کفیری تحویل دادند.