پیام تسلیت دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان درپیوند به حادثه المناک تروریستی درناحیه ششم شهرکابل


شهرکابل ، ۱۵ سنبله ۱۳۹۷

هموطنان عزیز!
با تاسف فراوان اطلاع یافتیم که شام چهارشنبه مورخ ۱۴ سنبله ۱۳۹۷ تروریستان، این دشمنان سوگند خورده مردم ومیهن ما باردیگر با انجام حملات انتحاری درساحه دشت برچی بر کارنامه های سیاه وجنایات خویش افزودند و شماری از هموطنان عزیز ما را به شهادت رسانیده و مجروح ساختند، که تعدادی از خبرنگاران رسانه های کشورما نیز شامل آنها میباشند.
دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان این حملات تروریستی هدفمند را که بوسیله دشمنان انسانیت، امنیت، صلح وترقی کشورما انجام گردیده شدیداً محکوم نموده وبرعاملین و سازمان دهنده گان آنها نفرین می فرستد.
برای شهدای عزیز این حوادث از بارگاه خداوند جل جلاله ، بهشت برین و برای مجروحین آنها شفای عاجل و برای خانواده های داغدار و رسانه های کشور تسلیت عرض می نماید.


بااحترام
پوهاند داکترمحمد داوود راوش
ربیس حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

تدویر جلسه بیروی اجراییه شورای ولایتی کابل

 

جلسه بیروی اجراییه شورای ولایتی کابل حزب ملی ترقی مردم افغانستان روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸.۶.۸ ساعت ۲ بعد از ظهر در دفتر مرکزی حزب تحت ریاست رفیق مزمل صدیقی رییس شورای ولایتی کابل دایر گردید .

در جلسه رفیق داوود خان ویار عضو دارالانشای حزب ، و قیم برشورا ولایتی کابل نیز شرکت داشت.
جلسه تحت اجندای ذیل که به اتفاق ارا تصویب گردیده تدویر یافت:
۱ـ حمایت از فیصله های کنگره حزب ،
۲ـ تقویت صفوف حزب و جذب جوانان ،
۳ـ شرکت اعضای حزب و سهم گیری فعال شان در پروسه انتخابات.
در جلسه رفیق مزمل پیرامون کنگره حزب ، مصوبات آن به جلسه گزارش داده ، روی جذب بهترین ها به صفوف حزب و سهم گیری فعال در پروسه انتخابات مفصلا صحبت نموده ؛وظایف هرعضو حزب و شورا های حزبی را مشخص ، و در زمینه مصوبه ایی صادرگردید.
بعدا رفیق داوود خان ویار پیرامون فیصله های حزب صحبت همه جانبه نموده وظایف اعضای حزب را در تحقق این فیصله ها روشن نمودند.

جلسه حوالی ۳:۳۰ بعد از ظهر اختتام یافت .

پیام تسلیت دارالانشا حزب ملی ترقی مردم افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق انجینرعزیزبا درد واندوه فراوان اطلاع حاصل کردیم که یکی از شخصیت های برجسته سیاسی ـ اجتماعی و از پیشکسوتان جنبش ترقیخواهی کشور، خدمتگزار صادق ملت و میهن رفیق انجنیرعزیز سابق معاون صدراعظم جمهوری افغانستان داعی اجل را لبیک گفته و به ابدیت پیوسته اند.
انالله انا الیه راجعون
زنده یاد رفیق انجینر عزیز یکی از فرزندان صدیق و با احساس سرزمین ما و از کدرهای برجسته علمی کشوربود که از سالها قبل راه مبارزه در راه سعادت وتعالی انسان زحتمکش را برگزیده و در پست های مختلف دولتی همچو شاروالی کابل، امریت سیلوها، ولایت بلخ، وزیرصنایع خفیفه ، وزیرپلان، وزیرترانسپورت، سفارت کبرای افغانستان درچکسلواکیا و تا سطح معاونیت صدارت کشور ایفای وظیفه نمودند.ایشان در شرایط دشوار حاکمیت مردمی درکشورنه فقط از طراحان که از مدیران وخدمتگزاران پرتلاش عرصه اقتصادی وتولیدی وطن ما نیزبودند که وظایف محوله خویش را با درایت وصداقت تمام اجرا نموده ، و در حین حال از کار روشنگرانه سیاسی و اندیشه وحدت و همدلی میان نیروهای مترقی کشور فارغ نبودند.
دارالانشا حزب ملی ترقی مردم افغانستان درگذشت این شخصیت مردمی و وطندوست را به خانواده ، دوستان ،رفقا و همرزمان ایشان و همه رهروان راه سعادت و ترقی میهن تسلیت عرض نموده برای آن مرحوم بزرگوار آرامش روح و به بازمانده گان شان صبر جمیل استدعا می نماید.
روحشان شاد و یادشان گرامی باد!


با احترام
پوهاند داکتر محمد داوود راوش
رییس حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

 اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۳۰۰۸

جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان دایرگردید


جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان تحت ریاست رفیق پوهاند داکترمحمد داوود راوش رییس حزب ملی ترقی مردم افغانستان روز پنجشنبه ۸ سنبله ۱۳۹۷ دردفتر مرکزی حزب دایرگردید. درجلسه روسای شعبات مرکزی حزب نیز حضورداشتند.
برای کارجلسه اجندای ذیل پیشنهاد ومورد تایید قرارگرفت :
۱ـ بحث روی ارزیابی جریان تدویرکنگره ،چگونگی تحقق فیصله های آن ،
۲ـ بحث روی رهنمودها وفورم گزارش دهی شعبه تشکیلات جهت رفع نواقص کاری وایجاد سیستم واحد گزارشدهی وتحقق مصوبات ،
۳ـ بحث روی مسایل تشکیلاتی ،

۴ ـ بحث روی پلان شش ماه دوم سال ۱۳۹۷ دارالانشای حزب ،
۵ ـ بحث روی چگونگی تقویت بنیه مالی حزب .
درابتدای جلسه رفیق راوش تدویرموفقانه وباشکوه کنگره حزب ، همکاری صادقانه تمام اعضای حزب ، حضور دوستانه و شریفانه رهبران و نماینده گان احزاب وسازمان های سیاسی کشور، پیام ها وقطعنامه حزب ، انعکاس ملی وبین المللی تدویرکنگره حزب، وظایف ومسوولیت های شوراهای حزبی واعضای حزب در رابطه به تحقق تصامیم و فیصله های کنگره حزب، صحبت نموده؛ ویکبار دیگر توجه همه رفقا را برای کار ومبارزه صادقانه حزبی جلب نمود.
طبق اجندای جلسه دربخش تشکیلاتی رفیق سیدمحمد مل بحیث مسوول شعبه کنترول ونظارت حزبی ؛ و رفیق کرام الدین نجات مسوول شعبه تفاهم و روابط سیاسی حزب انتخاب گردیدند.
درمور درهنمودها و طرزالعمل های شعبه تشکیلات توسط رفیق پرتو رییس این شعبه به جلسه ارایه، ومورد تصویب قرارگرفت .
هم چنان پلان کار شش ماه دوم سال ۱۳۹۷ دارالانشای حزب توسط مسوول شعبه تشکیلات مرکزی به جلسه ارایه ، ومورد تصویب قرارگرفت.

درقسمت تقویت بنیه مالی حزب طرح دارالانشای حزب توسط رفیق رضایی به جلسه ارایه ، و درکل مورد تصویب قرار گرفت .
شماری از رفقا روی مسایل مطروحه درجلسه ابرازنظرنموده  پیشنهادات خود را مطرح که درزمینه مصوبه صادرگردید.
جلسه دارالانشای حزب ساعت  ۹ صبح آغاز گردید حوالی ساعت ۱ بعد از ظهر درفضای وحدت وهمبستگی کامل رفیقانه خاتمه یافت.

 
( شعبه تبلیغ و فرهنگ)

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۳۱۰۸

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2018

 

تدویر جلسه شورای ولایتی پروان حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه شورای ولایتی پروان حزب ملی ترقی مردم افغانستان بتاریخ ۲۷ اسد سال جاری تحت اجندای معین دایرگردید .
در جلسه رفیق استاد محمد صابر سروری رییس شورای ولایتی پروان در مورد ارزش و اهمیت کنگره ، مصوبات کنگره ، پیام ها و چشم دیدهای خود را باشرکت کننده گان جلسه شریک نمود،
جلسه پشتیبانی خود را از مصوبات کنگره اعلان نموده ، از انتخاب رییس و معاونین ، تصویب اساسنامه و برنامه، بیرق ، لوگو( نشان ) ، انتخاب اعضای شورای مرکزی، بیروی اجراییه و دارالانشا ، پیام ها و قطعنامه کنگره پشتیبانی قاطع خود را اعلان و فیصله نمودند تا شورای ولایتی را فعال تر نموده ، پذیرش به صفوف حزب و تصفیه امورمالی را در سرلوحه وظایف خود قرار دهند .
جلسه در فضای وحدت و همدلی خاتمه یافت .

( کمیسیون تبلیغ و فرهنگ)

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۸ـ ۲۷۰۸

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018