پیام شادباش کمیته حزبی حزب آبادی افغانستان مقیم هالند

به مناسبت نوروز و سال نو خورشیدی

 

رفقا و دوستان ،

جامعه مهاجر افغان در هالند ،

نوروز باستان یکی از مهمترین روزها در تاریخ کهن آریایی ها محسوب میشود. نوروز سرآغاز سال نو وآغازگر رستاخیز طبیعت وروزگار نو با دید گاه نو است.

نوروز نشـانـه‌ ای از پیکـار نـور و ظـلمت، نمـاد آفـرینـیـش مجـدد طـبـیعت ، مـژده‌  شـکـوفه و بـهار، جـشـن تکـابـو و کـار، پیـا‌م آور هـمدلی و همـبستـگی، سـمبول هـویت فـرهـنگـی و حمـاسـه‌ مـلی اسـت که در ژرفـای روان انسـان جـامعـه‌ ما رخـنه کـرده اسـت و در برابر همه تند باد های فرهنگ ‌بـرانـدازانه و کیـنه ‌تـوزانـه اسـتوار پا برجا مانده اسـت.

پیوند انسـان بـا طـبـیعت، رمز پایداری و راز مـانده گاری نـوروز اسـت. انسـان، بـا پایان یافتن شـب‌هــای سـرد و دلـگیر زمسـتان و آمدن بـهــار زنگارهــای کـهنه را از قلب و اندیشـه بر می‌ کند و بـا حرکت نمـادین «خانه تکانی» بـا طـبـیعت همگام می ‌شـود.

این روز خجسته بیشتر از هزار سال قبل تا اکنون در اول هر سال هجری شمسی در کشور های مختلف منجله کشور عزیز ماافغانستان به نمایش گرفته می ‌شود.

هموطنان گرامی ،

ما اعضای کمیته حزبی حزب آبادی افغانستان مقیم در هالند ، نوروز و سال نو خورشیدی ۱۴۰۲ را به شما رفقای گرامی ، دوستان عزیز وخانواده های مهربان و گرانقدر تان ، به جامعه مهاجر افغان در هالند ، برای همه هممیهنان رنج کشیده ، و همه نوروز باوران جهان از ژرفهای قلب مبارک وشاد باش گفته ، آرزو مندیم که سال ۱۴۰۲ سال برآورده شدن آرزوهای انسانی و پیروزی های تان درهدف های معین ،  سال خوشکیدن اشک های جاری مادران داغدار وبه ماتم نشسته، سال شکست قطعی تروریست ها ، بنیادگرایان ، سال تحقق تساوی حقوق زنان با مردان و محوی خشونت علیه زنان به شکل دایمی ، سال قطع جنگ ، صلح سراسری میهنی ، وسال خو شبختی و آسوده حالی شما دوستان و وطنداران زحمتکش باشد.

 

هر روز تان نوروز -  نو روز تان پیروز !

 

حفیظ مصدق ،

مسووول کمیته حزبی حزب آبادی افغانستان درکشور شاهی هالند

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۳ـ ۲۱۰۳

Copyright ©bamdaad 2023

 

شادباش نوروزی حزب آبادی افغانستان

 

هموطنان گرانقدر!

فرارسیدن نوروز، بهار و سال نو خورشیدی را صمیمانه تبریک گفته ، امیدوارهستیم که سال نو، سالی سرشار ازسلامتی، و پیروزی در برقراری مناسبات عادلانه اقتصادی و اجتماعی ، صلح ، امنیت و تحقق اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر که با خواستها و منافع مردم مسلمان و زحمتکش افغانستان همخوانی دارد، باشد .

نوروز، جشن ملی چند هزارساله باستانی ما که همراه با آغازیدن بهاراست، نماد نوشدن طبیعیت ، چیره گی بر سردی زمستان و شروع بهار، سبزینگه ، رستاخیز و پیروزی بوده ، این جشن کشت و کار پیام آور امید و تلاش به بهبودی ، آرامی ، فراوانی ، برکت ، شادی و آزادی میباشد.

هموطنان گرامی ،

در چنین روزی جا دارد تا کوتاه بر وضع  مردم و رخدادهای مهم سالی که گذشت درنگ نموده ، خواستهایی برای سال نوی که در پیش است را مطرح نمود.

با درد و دریغ سال ۱۴۰۱خورشیدی بنا بر دلیل های داخلی و جهانی  برای اکثریت مردم  سالی پراز دشواری،  سال بیکاری ، تنگدستی ، گسترش بیسوادی و تحدید حق دسترسی به علم و دانش و چالشهای فراوانی در کشور بوده، موجب تشدید بی‌ سابقه فقر و محرومیت درمیان میلیون‌ها هموطن ما گردیده و زنده گی را به کام مردم تلخ کرده است. مساله بستن درهای مکاتب و دانشگاه ها  و محدودیت برسهمگیری زنان درحیات اقتصادی و اجتماعی کشور از شمار اقدامات دردبار و غیرقابل پذیرش میباشند.

تغیر رژیم که در پی توافقات پنهانی میان دولت ایالات متحده امریکا و تحریک طالبان ، و بدور از آگاهی و سهم مردم و نیروهای ترقیخواه کشور صورت گرفت، زمینه ساز برقراری نظام امارت اسلامی در افغانستان گردیده ، ناهنجاری های موجود  و محدودیت درحقوق و آزادی های شهروندی از جمله آزادی بیان و تشکیلات سیاسی را در پی داشت. به همین دلیل درسالی که گذشت شاهد مقاومت دربرابر جبرگرایی و اعتراض‌های پراگنده گروه های مختلف مردم بودیم . درونمایه و خواست های اساسی این اعتراض‌های مدنی زحمتکشان، بازنشسته گان ، زنان، معلمان ، فرهنگیان و سایر گروه اجتماعی کشور را سهمیگری آزاد و عادلانه درتعین سرنوشت و نظام سیاسی کشورمتکی به اراده مردم و انتخابات آزاد ، و دستیابی به حقوق صنفی تشکیل میداد. این خواست های برحق و اعتراض های مدنی مورد تایید و جانبداری ما میباشند.

حزب آبادی افغانستان به این باوراست که سرنوشت کشور را تنها می‌ توان با تلاش مشترک کسانی که با مردم و میهن روح همدردی دارند رقم زد. دراین میدان همبستگی و اتحاد عمل کارگران و زحمتکشان، روحانیون وطندوست و دادخواه ، معلمان و فرهنگیان، تجارملی ، کشاورزان، زنان، جوانان و متقاعدین با سهمگیری و مشارکت همه نیروهای ملی، مترقی  و دادخواه خواست مبرم زمان میباشد.

پوشیده نیست که در راه برآورده شدن این خواست های ملی و آینده نگر، دشمنان رنگارنگ داخلی و خارجی مردم مسلمان ، زحمتکش و آزادی دوست افغانستان ازهیچ توطیه و تلاش دریغ نورزیده و با دامن زدن به اختلافات قومی ، زبانی ، مذهبی و سایر دسایس شیطانی از اتحاد و عمل مشترک مردم جلوگیری مینمایند . درحالی که در جهان مردم درهمبستگی با یکدیگر در راه صلح ، پیشرفت و دموکراسی مشترکاْ میکوشند ، دشمنان وطن مصروف شیوع  یاس، تسلیم و ناامیدی میان مردم بوده ، میخواهند روحیه همبستگی و رفتار انسانی را دربین مردم بکشند.

هموطنان ،

در سال ۱۴۰۱ خورشیدی ما شاهد توطیه های گسترده و برنامه‌ ها و اقدامات خطرناک امریکا و پیمان تجاوزگر ناتو درتشدید نظامیگری و گسترش جنگ درجهان، از جمله درمنطقه بودیم . این اقدامات و مداخلات خطرهایی جدی را برای مردم و صلح جهانی به بار آورده  و همه نیروهای مترقی و صلح ‌دوست را در نگرانی‌ای عمیق فروبرده است. 

در حالیکه نفرت و انزجارعمیق مانرا نسبت به جنگ و اقدامات شیطانی نیروهای غارتگر و استعمار نو ابراز میداریم ، آرزو میبریم تا منطقه ما در نتیجه تلاش هواداران صلح و بهروزی به حوزه صلح ، ثبات ، همکاری و همزیستی مسالمت آمیز تبدیل شده ، امارت اسلامی و دولت های منطقه به نیاز مردمان شان بخاطر زنده گی در آزادی و رفاه تلاش نمایند. ما از مجامع بین المللی و بشریت صلح جو و دادخواه می طلبیم که درهمخوانی با اصول پذیرفته شده جهانی به کمک مردم افغانستان پرداخته در چنین روزهای دشوار و سرنوشت ساز از یاری با اکثریت مردم که با فقر و تنگدستی دست و گریبان هستند دریغ نورزند.

علاوتاْ ما از نهادهای بین المللی، دولت های همسایه و سایر کشورهای جهان می طلبیم که به مهاجران  افغانستان مساعدت های لازم را انجام داده و مطابق تعهدات سیاسی و اخلاقی شان زمینه یک زنده گی عادی در امن را برای مهاجر افغان فراهم گردانند.  

هم‌ میهنان گرامی،

درحالیکه یکباردیگر برخواست های مردمی حزب مان برای زنده گی در پناه دموکراسی ، برابری و عدالت اجتماعی تاکید می ورزیم ، امیدواریم با تطبیق اصول شهروندی و درپناه دموکراسی بتوانیم با سایر نیروهای وطندوست وهواداربهروزی مردم و اعتلای میهن ، در پرتو اصول مرامی حزب مان خدمتی را انجام دهیم .

هموطنان شرافتمند ،

با پیشکش نمودن تمنیات نیک برای رفقا ، دوستان ، متحدین سیاسی ، جامعه مهاجر افغان و هممیهنان گرانقدر،  نوروز و سال نو خورشیدی را صمیمانه تبریک گفته ، آرزومندیم که سال نو برای ما و جهانیان سال بیغمی ، صلح،  برابری،  دموکراسی و بهروزی باشد !

نوروز و سال نو مبارک ،

پاینده وسربلند باد افغانستان عزیز ما !

 

با حرمت فراوان ،

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

نوروز سال ۱۴۰۲ خورشیدی

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۴/ ۲۳ـ۲۰۰۳ 

 Copyright ©bamdaad 2023

پیام شورای اروپایی بمناسبت حلول نوروز و سال نو خورشیدی ۱۴۰۲

 

حلول سال نو هجری خورشیدی ۱۴۰۲  و جشن باستانی نوروز مبارکباد!

نوروز ، این  جشن باستانی ابعاد تاریخی ، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی دارد.

نوروز کهنترین جشن باستانی است که از بلخ آغاز شده است و در درازای تاریخ تا امروز ادامه یافته است. نوروز ، جشن آغاز سال و مصادف با اول حمل ، روز اول بهترین فصل سال یعنی فصل شگفتن سبزه و گل و طبیعت زیباست ؛ فرهنگ خوشی و شادمانی میراث پیشینیان ماست و ما آن را پاس می داریم.

این جشن در سالهای اخیر اهمیت بیشتر کسب نمود وقتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد  در نشست مورخ ۲۳ فبروری ۲۰۱۰ خویش بنا به پیشنهاد جمهوری آذربایجان، ۲۱ ماه مارچ  را به‌ عنوان روز جهانی جشن  نوروز، به‌ رسمیت شناخت و آن را در تقویم خود جای داد. در متن به تصویب رسیده در مجمع عمومی سازمان ملل، نوروز، جشنی  که قدمتی بیش از ۳ هزار سال دارد و امروزه بیش از ۳۰۰ میلیون نفر آن را جشن می ‌گیرند توصیف شده‌است.

این جشن در شرایط و اوضاع کنونی اهمیت ویژه کسب میکند که نوروز و مراسم های با شکوه جشن نوروزی و سال نو در کشور ما مورد هجوم واپسگرایان و بنیاد گرایان قرار میگیرد. رسوم و عنعنات نیک و باستانی نیاکان ما و این خوشی های بهاری مردم که با طراوت ها ولبخند های طبیعت آغاز میگردد با اقدامات و سیاست های واپسگرایانه لغو و نادیده گرفته میشود.  

افغانستان کشوریست که حدود ۴۴ سال  است، درگیر جدال و منازعه است و روزی نیست که غمی در پی نداشته باشد. زنان و دختران از حق تحصیل و کار محروم گردیده اند ، فرار مغزها از کشور افزایش می یابد ؛ فقر بیداد میکند و کشور با سقوط سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه بوده و زنگ  خطر  فاجعهه بشری را به صدا می آورد.

در این روزگار پرتلاطم جشنهای ملی، باستانی و مذهبی بهانه است برای فراموش کردن این اندوه های روز افزون.

شورای اروپایی ح آ ا همواره مخالفت خود را با بنیادگرایی و افراطی گری اعلام نموده  طرفدار تداوم برگذاری جشن نوروزدر کشور عزیز ما افغانستان بوده و به رسم و عنعنات پسندیده نیاکان ما ، حلول نوروز باستانی و آغاز سال نو هجری خورشیدی  ۱۴۰۲ و بهار را به تمام مردم افغانستان تبریک و تهنیت گفته  سال پربرکت ، سال مملو از خوشی ها ، سال صحتمندی و سلامتی ، سال موفقیت ها و بالاخره سال آرامش و برقراری صلح در سراسر کشور ، سال اعاده حقوق زنان و سال آغاز مکاتب برای دختران افغان آرزو مینماید.

نوی هجری شمسی ۱۴۰۲ کال او نوروز مو نیکمرغه !

 

داود رزمیار

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۳ـ ۲۰۰۳

Copyright ©bamdaad 2023

 

 

پیام شادباش کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان

به مناسبت  نوروز و آغاز سال نو خورشیدی

 

تجلیل ازسال نو و بهارنو از دیرینه ها بخشی از فرهنگ وکلتور آریاییان قدیم بمثابه نمادی از زنده گی در سرور و پیام آورنده خوشبختی های جدید در فرآوده های طبعیت و زنده گی اجتماعی جز میراثی از گذشتگان بما به ارث رسیده و خوشبختانه که تمامی آریاییان از گذشته ها تا به حال از این روز آغازینه، سال نو با میله های بهاری و فراهم نمودن شیرینی ، سیر و گردش ، سمنک و آماده کردن هفت میوه یا هفت سین، پوشیدن لباس های جدید و گردهمایی فامیل ها بدورهم تجلیل بعمل می آورند.


کمیته حزبی حزب آبادی افعانستان درکشور المان با درک همه جانبه از این اصل فرهنگی ،خود را در این جشن جامعه مهاجرافغان درالمان ، رفقا و خانواده هایشان شریک دانسته ، تبریکات قلبی خود را بدین مناسبت به هممیهنان ابراز نموده ، خو شی ، سعادتمندی وکامیابی های فراوان و روزهای بدون چالش درسال نو را برای همه آرزومند هست.

ما برای هموطنان در داخل کشور و سایر کشورهای جهان درهمخوانی با شادباش نوروزی هیات رهبری حزب آبادی افغانستان ، آرزوی سلامتی ، بهروزی و شادکامی مینماییم.
نوروز و سال نو مبارک !

با تقدیم احترامات،

عبدالاحد شفیعی
مسوول کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۳ـ ۲۰۰۳

Copyright ©bamdaad 2023

 

 

کاش باز آید بهاری دروطن

موج گل جوشد زهر باغ و چمن

غنچه پژمرده چشمی وا کند

بشگفد دلها پراز غوغا کند

شاخساری پرزند مرغ سحر

ناله از دل برکشد بار دگر

پیکر دل مرده ای را جان دهد

ذوق شادی دیده ی گریان دهد

وارهاند صیدی از دام و قفس

آتش افروزد بکام خار و خس

دشت گرما کشته باران آورد

شاخه ی خشکیده جولان آورد

مهر تابانی به هـرسـو گل کند

برلب بام وطن منزل کند

سینه برتیربلا سازد سپر

دیو شب را سنگ غم ریزد به سر

از جمع آواره گان یاد آورد

شور ومستی قلب ناشاد آورد

پر دهد بال ستم بشکسته را

آرزوی قلب ازغم خسته را

کاش باز آید بهار جان فزا

داد ما گیرد زدست این قضا

نکهتی بارد فضای خانه را 

خرمی بخشد دل ویرانه را

چهره بگشاید دلی شادان کند

جمله ویرانه آبادان کند

کینه زار سینه ها آتش زند

مشت خاکی شعله سرکش زند

گل فشاند خــرمی را جان دهد

راحتی بر جان سرگردان دهد

کاش آید یک بهار گلفشان

هرسو گل ریزد به روی عاشقان 

می گساران را بکف جامی دهد

هرکی را از عشق  پیغامی دهد

چلچراغ روشن فــردا شود

رشک گلزار همه دنیا شود

تا ببار آید بهار دگری

فصل سبز روزگار دگری

خاک غم بارد به پندار خزان

تا بهارما بماند جاودان.

 

(نورالدین همسنگر) 

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۲۳ـ ۱۹۰۳

Copyright ©bamdaad 2023