كرامت انسانی ، مقام والای زن و هشتم مارچ مارچ را گرامی میداریم

 

 

پنجشنبه هشتم مارچ در سطح بین المللی روز جهانی زن به تجلیل و تبجیل گرفته میشود.

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا این روز بزرگ را شایسته تجلیل بزرگ از یک روز تاریخی میداند که زنان امریکا در سال ۱۹۰۹ ترسایی در شهر نیویارک با شهامت و فداکاری ،توانائی فکری ، تصمیم و اراده خویش رابحیث انسان های توانمند در اجتماع  در معرض نمایش گذاشتند و با همبستگی و اراده واحد خواهان حقوق مساوی کار گردیدند. این حرکت بزرگ که در اول یک حرکت عدالتخواهی  بود  ولی در یکنیم سده بعدی  بخصوص گردهمآئی  سال ۱۹۱۱ کوپنهاگن طلسم تبعیض در برابر زن را در حیات اجتماعی و روند اقتصادی شکست  و برای سال های بعدی و نسل های بعدی زمینه ساز جهش های مترقی در جوامع مختلف گردید که  موقف زن و حقوق انسانی اش دولت مداران را به اعتراف به یک حق بشری ، رفع تبعیض جنسی و تضمین های قانونی واداشت.

جنبش زن در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی جا و مقام خاصی را در تکامل جهان ما ، در عرصه های مختلفه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشته است و در تعداد از کشور های تابو ها و سنت های عقب مانده را در هم شکست.

ملل متحد در سال ۱۹۷۸ م  هشتم مارچ را روز بین المللی اعلام  نمود و از همان سال به بعد این روز به تجلیل گرفته میشود.

در کشور عزیز ما افغانستان  با آنکه تجلیل روز بین المللی زن و جنبش نو پای نهضت زنان  در سالهای دهه هفتاد شکل گرفت و نخبه ترین زنهای کشور ما بحیث پیشگامان این نهضت در رفع تبعیض جنسی و احقاق خود ها سهم بارزی گرفتند وبدین ترتیب در تمام امور زندگی اجتماعی و سیاسی رایت حق طلبی را بلند نمودند.تا  اینکه دولت وقت تحت همین فشار سیاسی به تشکیل اولین موسسه زنان اقدام نمود.

اولین زنان پسشقدم افغان درين دوره كه راه ارشاد النسوان نهضت امانيه و ملكه ثريا فقيد را تعقيب نمودند ،چهره هاي درخشان همچون خانم دوکتور کبرا نورزائی اولین وزیر صحت عامه ، محترمه معصومه عصمتی وردک ، دوکتور اناهیتا راتبزاد ( مؤسس نخستين سازمان ديموكراتيك زنان ) ، محترمه صالحه فاروق اعتمادی اولین رئیس میرمنو تولنه ،محترمه رقيه ابوبكر ، محترمه شفيقه الحراري وكلاي دوره دوازدهم پارلمان و وزراي بعدي ميباشند.

یکی از چهره های معزز و شخصیت اکادمیک پوهنوال محبوبه جان حقوقمل بحیث یکی از استادان سابقه دار فاکولته حقوق و علوم سیاسی و وزیر اسبق وزارت امور زنان و عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این روز بزرگ نیز قابل یادهانی است.

افتخار بس بزرگ است که اکنون تعداد از زنان پیش آهنگ و مبتکر در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مُجدانه مصروف کار و مبارزه اند.

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا کار های مسلکی  تعداد از زنان هم مسلک ما را در وظایف پر مسئولیت و خطیر در دستگاه های عدلی و قضائی کشور در جهت تطبیق عدالت و قانون برای تثبیت موقف بزرگ زن در جامعه شایسته تقدیر و سر بلندی میداند. زنان افغان بزرگترین قربانیان جنگ چهل ساله و هنوز هم آسیب پذیر ترین بخش جامعه ما را تشکیل میدهند. خشونت در برابر زنان و بانوان جوان با اشکال مختلف آن سالانه جان دها زن مظلوم و بی دفاع را میگیرد.

در سال گذشته ده ها زن و دختر جوان در اثر جرایم ناموسی به قتل رسیده اند. وحشت  آور است که تیکه داران دین با قساوت و بی احترامی به موقف  دختران و زنان  (ناموس خانواده ها) را در حضور صد های مردان کور چشم و سیه دل سنگسار و یا به شلاق مجازات صحرائی میکنند. از ۹ واقعه مجازات صحرایی زنان و دختران جوان در سال جاری چند واقعه آن در مناطق تحت حاکمیت دولت صورت گرفته است، که لکه ننگ بر پیشانی ارگان های محلی قدرت دولتی ، پولیس ، امنیت و دستگاه های عدلی و قضایی تلقی می گردد.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا یاد زنان و بانوان جوان را که در نتیجه اعمال وحشیانه تروریستی طالبان و سایر دلالان دین و هم چنان در نتیجه وحشت خشونت های فامیلی جان های خویش را از دست داده اند، گرامی میداند.

انجمن حقوقدانان افغان این روز بزرگ و شایسته تجلیل  را به تمام زنان و بانوان کشورو همچنان خانواده های هم مسلک و زنان  قهرمان هم مسلک ما در خارج کشور و  ارگان های حراست حقوق کشور تبریک و تهنیت گفته  برای شان موفقیت های بزرگ در امر دفاع از تمام حقوق زن در کشور و مبارزه برای رفع هر گونه تبغیض جنسی آرزو می نماید. انجمن صدای گسترش حق و عدالت را با صدای رسای زنان و جنبش زن برای حق و عدالت اجتماعی  همنوا می داند. اين اصل را بايد هميشه ملاك انديشه و عمل قرار داد كه بدون سهمگيری زنان هيچگاهی صلح و گذار به شاهراه ترقی ميسر نخواهد بود .

هشتم مارچ روز بین المللی زن مبارک باد                 

با احترام

هیات اجراییه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۱۸ـ ۰۶۰۳

 

 

 

آوای زن

صدای مادر میهن

که فریادش طنین همصدایی هاست میگوید

مگر زن بودنم جرم است ویا مادر بودن تقصیر؟

که باشم ساکت خاموش پایم بسته در زنجیر

ویا اندر فضای احتناق و حالت دلگیر

برای آنکه بنیاد ترا با شیره جانم ،به صد احساس و آرمانم

همش با جوهر انسانیت ، با مهر پروردم

بساط زنده گی را با محبت بر تو گستردم

جهان جان خود را در نفسهایت فدا کردم

لبانت را به خندیدن ، زبانت را به گفتن آشنا کردم

مگر زن بودنم جرم است ومادر بودنم تقصیر؟

که آموزاندمت رفتن بسوی پیش

ولی آنگاه که ایستادی بپای خویش

بدیدم کاولین فربانی ات زن بود

همه خشم تو با من بود

که یا محکوم سنگسارم ، ویا از فقر بیمارم  

گهی از وحشیان قرن ، گهی از خویش بیزارم 

مگر زن بودنم جرم است و مادر بودنم تقصیر  

که از آزاده گی زنها ، هراسانی چو اهریمن

چرا سه صد وشصت از تو ، فقط یکروز آن از من  

بیاد آور محبت های مادر را

وفا داریی همسر را ، پرستاریی خواهر را

مکن استیزه با افرشتگان صلح و آزادی

 منم فرزند زرغونه ، ثریا و ملالی ها     

خروش رهروان راه زهرا و اناهیتا

که از حماسه پیکار شان حماسه ها سازم

چو خورشید حقیقت هرکجا تابم

مگر زن بودنم جرم است ومادر بودنم تقصیر

که بر خیزم ، شوم از قطره ها توفان  

زنم آتش بجان دشمنان دانش وفرهنگ

که تا اندر جهان عاری از تبعیض

زن از قید اسارتها رها گردد

وآنگاه صدهزاران پرچم زیبای آزادی

به اوج قله های آرزو در اهتـزاز آیـد

(عبدالوکیل کوچی )

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۶۰۳

شرکای جـرمی  پاکستان

 

بیشتر از چهل سال است که پاکستان مرکز ترور و خانه امن تروریستان می باشد و دولت انکشور در طول این مدت بمثابه حامی و مشوق سازمان های تروریستی از ترور به مثابه ابزار تحقق اهداف سیاست خارجی خود استفاده نموده است و مراکز تربیه ، تجهیز و تمویل انان زیر نظر سازمان استخبارات نظامی ای اس ای قرار دارد.

در مورد این واقعیت که دیگر از کفر ابلیس معروفتر است ، صدها کتاب و سند بنشر رسیده  و منجمله انجمن ما از بدو تاسیس و در مواردی که  دلایل الزام انکار نا پذیر ( قتل اسامه ، مرگ مرموز ملا محمد عمر ، قتل ملا منصور و ... ) مطرح بوده ، متکی بر معیار های قبول شده حقوق بین المللی ، دلایل الزام حقوقی علیه پاکستان را منتشر و به مراجع  بین المللی  و سازمان ملل متحد ارسال نموده است ( مجموعه این اسناد در داخل یک نشریه به نشر رسیده ، که لینک  آن در ذیل تقدیم است *). اکنون که دیگر طشت رسوایی پاکستان از بام افتاده و حتا بزرگ ترین متحد و حامی آن ، دولت امریکا نیز سرانجام به واقعیت ادعای چهل ساله افغانستان همنوا  و در شش ماه اخیر از تداوم حمایت پاکستان از سازمان های تروریستی شکایت می نماید.

در بحث نهاد بین المللی نظارت بر مقابله با پول شویی و تامین مالی تروریزم ( FTTF ) که قراربود تا پاکستان شامل فهرست سیاه آن نهاد گردد ، تصمیم نهایی اتخاذ نگردید . عدم اتخاذ تصمیم در زمینه و موضع انفعالی این نهاد ، زیر پا گذاشتن معیار های چهل گانه آن و نقض احکام کنوانسیون ( ۱۹۸۸م - ویانا ) «  راجع به معاملات غیر قانونی مواد مخدر » می باشد.

عواقب جنایات تروریستان طالب ، داعش و ... که افغانستان را اماج جنایات شان قرار داده اند ، مطابق تعریف کنوانسیون های چهار گانه ژینو :  جرایم ضد بشری ، جنایت علیه بشریت  و جنایات جنگی میباشد که همه روزه باعث قربانی اهالی ملکی گردیده و هستی مادی و معنوی ما را به خاک و خون می کشاند . بدینرو کشورهای حامی پاکستان که مانع تعزیزات علیه انکشور می شوند ، شریک جنایات انجام یافته پنداشته می شوند.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با احساس مسوولیت در قبال افغانستان و مردم به عزا نشسته افغان ، یکبار دیگر به  وجدان جامعه جهانی، سازمان ملل متحد  و اعضای دایمی آن که مسوولیت اخلاقی شان در ایجاد و تداوم تراژیدی خونبار کشورما ، اظهرمن الشمس است ، مراجعه  و صدای اعتراض قربانیان جنایات ناشی از تداوم جنگ اعلام ناشده پاکستان و حمایت آنکشور از تروریستان، این قاتلین مردم بی گناه را بلند و داد خواهی می نماید.

 

با احترام

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

۲۵ فبروری ۲۰۱۸

 

*http://www.hoqoq.eu/pakteror/mobile/index.htm

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۱۸ـ ۲۶۰۲

 یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2018

 

 

 

د افغانستان د خلکو د ترقی ملی متحد ګوند د دارالانشا د داډګیرنی پیغام

په ډیره خواشینی سره مو خبر ترلاسه کړچی د پښتو ژبې تکړه او ستر لیکوال، محقق، شاعر او ملی شخصیت ارواښاد عبدالله بختاني خدمتګار  په ۹۳ کلڼی عمر د ورپیښی ناروغی له کبله  وفات شوی او  له دی  نړی ئی سترګی پټی کړی.

انالله وانا الیه راجعون

ارواښاد سر محقق عبدالله بختاني  خدمتګار تکړه لیکوال، قلموال او قدرمن مشر و چې تل يې د پښتو ادب او کلتور د پياوړتیا او غنامندۍ لپاره، او د افغان ولس د بیدارۍ لپاره نه ستړي کیدونکي هڅي کړي دي او د پښتو ادب دیو ځلانده ستوري په توګه تل د خپلو خلکو په چوپړ کې پاتې شوای دی اوله  هغي څخه  د۱۱۰ په حدود کی ستر او ارزښتمن آثار په میراث پاتی ده.

دافغانستان د خلکو د ترقی ملی متحد ګوند دارالانشا د ښاغلي ارواښاد سرمحقق بختاني  خدمتګار مړینه د افغان ولس او په خاص دول دهیواد ادبی تولنی لپاره یوه ستره تشه او ضایع ګڼي، ارواښاد ته د الله (ج ) له درباره ورته د فردوس د جنت غوښتنه او استدعا کوي، کورنۍ او دوستانو ته يې د زړه صبر او عظيم اجرغواړي. دغه ستر غم کې ځان شریک ګڼي.

په درنښت

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

د افغانستان د خلکو د ترقی ملی متحد ګوند رییس

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۵/ ۱۸ـ ۲۶۰۲

درنگی بر گزارش سازمان بین المللی کار درباره جوانان

 

دکتر اسد محسن زاده

دراین تازه گی ها سازمان بین المللی کار(ILO) گزارشی را در باره جوانان و اشتغال ، تهیه  و در آن وضع جوانان جهان را چهره آرایی کرده است.تصویری را که این سازمان با اعتبار جهانی از وضع موجود  و شرایط زنده گی جوانان  ترسیم نموده است نشاندهنده  دگرگونی هایی در وضع معیشتی آنها می باشد که درمقایسه با چند دهه پیش تر سیر نزولی را می پیماید . ILO از سر وظیفه به جمع آوری ارقام کلی در باره شرایط دردبار زنده گی جوانان در اروپا ، ، افریقا وامریکا پرداخته  و اما  بنابر دلیل های سیاسی نخواسته است بر ریشه های این وضع  و راه های حل برای برون رفت ازآن  درنگ نماید.

بربنیاد داده های این گزارش درباره گرایش جهانی شغل برای جوانان (Global Employment Trends for 2017  ) که توسط  سازمان بین المللی کار، مربوط به سازمان ملل متحد  در ژنیو ـ سویس به نشر رسید  در سال  ۲۰۱‍۷ ترسایی  در جهان نزدیک به هفتاد و یک میلیون جوان، یعنی ۱،۱۳ ٪  کل نفوس جهان بدون کسب و کار بوده اند. درخوریاد ومایه نگرانیست که این وضع از سال ۲۰۱۴  ترسایی بدینسو پیوسته  بدترشده و نرخ بیکاری جوانان دربیست سال گذشته در سطح بلند باقیمانده است .

در سال ۲۰۱۷ میزان بیکاری جوانان در کشور های شمال افریقا نزدیک به سی در صد ؛ دربخش جنوبی صحرا به ۱۱ ٪ ، و در افریقای جنوبی این رقم به بیش از۵۰٪ افزایش یافته و حالت انفجاری به خود گرفته است .

گزارش یاد شده نشان می دهد که درمقایسه با  وضع جوانان درافریقای جنوبی ، جوانان کارجو در اروپا  وضع بهتری دارند. رقم بیکاری جوانان دراروپای شرقی  ۱۷ ٪ ،  و دراروپایی مرکزی ، شمالی و جنوبی ۱۹ در صد تعین شده است . این داده ها درباره بیکاری جوانان در اروپا و سایر کشورها  با ارقام واقعی در تضاد بوده و تفاوت های زیادی را نشان می دهد . به گونه مثال رقم واقعی بیکاری جوانان در یونان ، اتریش  و یا اسپانیا، کشورهای اروپای شرقی و بالکان چیز دیگر را بازگو می نماید. چنانکه منابع معتبر امورکاریابی در اروپا بارها یاد نموده اند پیوسته ارقام ارایه شده توسط نهادهای سازمان ملل متحد ، اتحادیه اروپا ، کنفرانس امنیت و همکاری اروپا  (  OSCE ) و کشورهای مربوطه  دستکاری شده و زیرنام « کاهش اثرات روانی » بربازارکار، میزان بیکاری کمتر و سطح کارگماری بلند تر نشان داده می شود. آنها کوشش می نمایند  تا کسانی را که به صورت موقت و درنتیجه برنامه های کوتاه مدت چون کورس های آموزشی ، سمینارها و سایراقدامات برای چند روزی از لیست  بیکاران برون شده اند را از این فهرست خارج ؛ و از این طریق چهره بازار کار را دلاویز تر جلوه بدهند . بر بنیاد اندوخته های موجود اقدامات  یاد شده دگرگونی بنیادی را در وضعیت شغلی به بارنمی آورد.  در گزارش سازمان بین الملی کار آمده است که  میزان بیکاری جوانان در شرق آسیا ۱۱٪  ، جنوب شرق آسیا  ۱۳ ٪ ؛ و در امریکای شمالی ۱۲ ٪ می باشد.

سازمان بین‌المللی کار که درمیدان های ترویج عدالت اجتماعی، حقوق بشر و حقوق کار فعالیت می‌ نماید درگزارش بالایی بر مساله  سطح درآمد  جوانان و اثرات آن بر شرایط زنده گی  نیز درنک نموده است . بر اساس ارقام منتشر شده این سازمان در کشورهای روبه انکشاف ۱۵۶ میلیون جوان روزانه حد اکثر سه دالر عاید دارند. ۱۷٪ جوانان در این کشورها کمتر از ۱،۹  دالر در روز درآمد داشته و بدینگونه در شدیدترین درجه فقر بسر می برند. یکی ازمشخصه دیگراین وضع دردبار مساله گسترش کارکودکان می باشد که گزارش به آن توجه دارد. بر بنیاد پژوهش های سازمان بین المللی کار درهمکاری با نهاد آزاد واک (Walk Free Foundation)  در سال ۲۰۱۶ ترسایی بیش از ۱۲۵میلیون کودک مجبور به کاربودند،  که هفتاد درصد آنها دربخش کشاورزی استخدام شده بودند.

از این جمع  بیش از ده میلیون کودک به این « تجمل » هم  دسترسی نداشته  ومنحیث « برده های مدرن » مجبور به تن فروشی ، شرکت درجنگ ، و یا منحیث برده ها  درموسسات تولیدی مجبور به کاررایگان شده اند که  از این جمع  ۷۵ ٪ آنها را بانوان تشکیل می دهد.

آقای Kevin Bales پژوهشگر نامدار « برده داری مدرن » بدین باور است که حد اقل ۲۷ میلیون  انسان تحت شرایط مشابهه در مناسبات برده داری زنده گی می نمایند ؛ و سازمان « terre des hommes » نیز بدین باور است که  حد اقل دوازده میلیون انسان در هزاره سوم هنوز تحت شرایط برده گی زنده گی مینمایند.

سازمان  بین المللی کار که در گزراش سالیانه خود به مساله  اشتغال ، بی آینده گی و مهاجرت پرداخته است می افزاید؛ جای تعجب نیست که درچنین وضعی رقم قابل ملاحظه جوانان پا به مهاجر می نهند.

رقم کارگران مهاجرین  ( مردان  و زنان  بین ۱۵ ـ ۲۹ ساله  )  تنها درسال ۲۰۱۵ ترسایی نزدیک به ۵۱ میلیون تن می رسید که بخش بزرگ آنرا جوانان از کشورهای روبه انکشاف تشکیل می دهد.

آمارسازمان نشان می دهد که  بیش از ۴۵ در صد جوانان در کشورهای افریقایی در بخش جنوب صحرا می خواهند تا کشورهای شانرا ترک؛ و به خاطر زنده گی بهتر وشرایط بهتر کاری به خارج بروند.

درکشورهای شمال افریقا ، کشورهای عربی و امریکایی امریکای لاتین این رقم به ۱۷ در صد میرسد.در کل  نزدیک به ۳۶ در صد جوانان به کشورهای دیگر مهاجرت می نمایند.

برای این سازمان مشکل است تا دلیل وضع موجود و رشد بی سابقه سطح بیکاری ، فساد ، اعتیاد ، فحشا ، افزایش کودکان ولگرد و بی سرپرست ، سیر تصاعدی مهاجرت های اقتصادی و افزایش فقر و گرسنه گی را برملا سازد. این سازمان پیشبینی می نماید که درسال ۲۰۱۸ ترسایی  بحران بیکاری  به تعداد ۲۰۰۰۰۰جوان دیگررا به ارتش بیکاران می کشاند.  بدینگونه میزان بیکاری جوانان به بیش از ۷۱ میلیون میرسد.

سازمان بین المللی کار، به دلیل های سیاسی به مناسبات غیرعادلانه اقتصادی ـ اجتماعی سرمایه داری که  در پی یک قطبی شدن  جهان منحیث مناسبات حاکم ؛ نه فقط در بخش اقتصادی ، بل در میدان های نظامی ، سیاسی و فرهنگی  نیزعمل می نماید اشاره نکرده  است. روشن است که  سرمایه داری و نیولیبرالیزم  ، آفریده گار بحران های عظیم سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی  آز آسیا تا افریقا ، از اروپا تا امریکا  می باشد. برای مین است که با افزایش سطح بیکاری و گسترش فقر در نتیجه  درونمایه غارتگرانه این مناسبات  انحصارات سرمایه داری  و شرکت های فراملیتی  همه روزه به سود های قارونی دست یافته ؛ و درز میان فقر و ثروت  روز تا روز عمیق تر می شود.

 سازمان بین المللی کار نمی خواهد بگوید که درنتیجه « تعدیل اقتصادی » بر پایه نسخه  صندوق بین المللی پول و حاکمیت بالامنازعه  نیولیبرالیزم اقتصادی و فرمانروایی مطلق « بازار آزاد » وضع  جوانان چنین پر آشوب و دردبار شده و امید به آینده  بهتر از دست رفته است. وقتی این سازمان می گوید که در بیست سال گذشته میزان اشتغال جوانان  از ۵۵  در صد به ۴۶ ٪ کاهش یافته است ، می بینیم که  تنها درجریان سالهای  (  ۲۰۱۰ ـ ۲۰۱۵ ) ثروت ۶۲ نفر « ثروتمند برتر»  دنیا در نتیجه غارت دیگران ، جنگ و بهره کشی  بیش از ۵۰۰ میلیارد  دالر افزایش پیدا کرده است و این در حالیست که دارایی نیمه پایینی و فًرودین دنیا درهمین دوره نزدیک به ۴۱  درصد کاهش یافته است .

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۱۸ـ ۲۱۰۲

 یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2018