راه اندازی محفل با شکوه به پیشواز از روز جهانی زن

 

گزارشگر: یاسمین همسنگر*

 

بتاریخ سوم مارچ ۲۰۱۸ ترسایی محفل با شکوهی ازسوی شورای سراسری زنان افغان درهالند و به همکاری انجمن افغانهای شهر آرنهم و نواحی آن و با اشتراک وسیع زنان از نقاط مختلف در شهر آرنهم کشور شاهی هالند راه اندازی گردید.

محفل که توسط یاسمین همسنگر سکرتر مسوول شورای سراسری زنان افغان درهالند گرداننده گی میشد،ابتدا بانو سهیلا زحمت رییس شورای سراسری زنان افغان درهالند ضمن صحبتی این روز خجسته را به همه زنان تبریک و تهنیت گفته پیرامون ارزش واهمیت روز جهانی زن نکاتی را بیان داشت.

وی در ادامه صحبت هایش ازکارکرد های شورا جهت تجلیل از روز جهانی زن، راه اندازی نشست ها بخاطر تبادل تجارب با زنان کشورهای دیگر، تدویر کنفرانس ها وسمینارها دررابطه به محو خشونت علیه زنان، شرکت هیات رهبری درمحافل مختلف فرهنگی اتحادیه های انجمن های افغانها درهالند وانجمن شهر آرنهم نیز یادآوری نمود.

خانم سهیلا زحمت در اخیر سخنان خویش از سهم گیری فعال هیات های رهبری و فعالین شورای سراسری زنان افغان درهالند وانجمن افغانهای شهر آرنهم و نواحی آن که دربرگزاری این محفل با شکوه زحمت کشیده بودند اظهار سپاس نمود.

بعدا پیام شادباش همایش اروپایی زنان افغانستان توسط خانم زلیخا پوپل معاون همایش اروپایی به خوانش گرفته شد.

در ادامه محفل خانم زرغونه ولی شاعر و نویسنده وگوینده موفق تلویزیون جهانی بهار، ضمن صحبتی دررابطه به هشتم مارچ روز جهانی زن سروده خویش را به خوانش گرفت که با استقبال گرم حاضرین روبرو گردید.متعاقبا پیام شاد باش ولی محمد شاهپور رییس اتحادیه انجمن های افغانها در هالند توسط خانم ناهید علومی سکرترمسوول این اتحادیه به مناست روز جهانی زن خوانده شد.

همچنان خانم سعیده طلوع معاون شورای سراسری زنان افغان درهالند ومسوول انجمن همبستگی زنان شهر ایندوفن ضمن عرض تبریکی روزجهانی  زن شعری را به خوانش گرفت که مورد توجه حاضرین قرار گرفت.

درجریان محفل خانم رویا منگل نیز در رابطه به روز جهانی زن صحبت نمود.محفل با صرف غذا وکنسرت جالب هنرمند محبوب وخوش آواز کشورنجیم نیکزاد در اوج احساسات حاضرین به پایان رسید.

 * سکرتر مسوول همایش اروپایی وشورای سراسری زنان افغان در هالند

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۷۰۳

بمناسبت هشت مارچ

به مادران و بانوان ستمدیده و اسیر که در انقیاد روابط ستمگرانه جامعه ستمزده طبقاتی و قـدرت های سفاک اشغالگر و مـزدوران خـونریز قطاع الطـریق و اشـرار قـرون وسطایی آنها بسر می بـرنـد. ( کریم حقوق )

 

چرا باور نکنم؟که
در زمزمه پر نشاط ،
صدای مادر، صدای زن
گام های سبز گشایش و رستن
دوباره تولد می یابند، و
منشور لحظه ها
از تلاوت آیات امید رنگین می شوند
که امواج غزل واره
هر واژه آن
وزش پاک صبحگاه بهار است، که
از بلورینه
بلاد ستارگان،
میغ های عبوس یاس می زداید.

آری
زمزمه زنده گی
زمزمه آفرینش
صدای مادر ،
صدای زن است؛
کوهی ست بی سر وانجام،
پناهگاهی ست ،بی انتظار،
بی توقع.

( کریم حقوق )

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۵/ ۱۸ـ ۰۶۰۳

كرامت انسانی ، مقام والای زن و هشتم مارچ مارچ را گرامی میداریم

 

 

پنجشنبه هشتم مارچ در سطح بین المللی روز جهانی زن به تجلیل و تبجیل گرفته میشود.

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا این روز بزرگ را شایسته تجلیل بزرگ از یک روز تاریخی میداند که زنان امریکا در سال ۱۹۰۹ ترسایی در شهر نیویارک با شهامت و فداکاری ،توانائی فکری ، تصمیم و اراده خویش رابحیث انسان های توانمند در اجتماع  در معرض نمایش گذاشتند و با همبستگی و اراده واحد خواهان حقوق مساوی کار گردیدند. این حرکت بزرگ که در اول یک حرکت عدالتخواهی  بود  ولی در یکنیم سده بعدی  بخصوص گردهمآئی  سال ۱۹۱۱ کوپنهاگن طلسم تبعیض در برابر زن را در حیات اجتماعی و روند اقتصادی شکست  و برای سال های بعدی و نسل های بعدی زمینه ساز جهش های مترقی در جوامع مختلف گردید که  موقف زن و حقوق انسانی اش دولت مداران را به اعتراف به یک حق بشری ، رفع تبعیض جنسی و تضمین های قانونی واداشت.

جنبش زن در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی جا و مقام خاصی را در تکامل جهان ما ، در عرصه های مختلفه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشته است و در تعداد از کشور های تابو ها و سنت های عقب مانده را در هم شکست.

ملل متحد در سال ۱۹۷۸ م  هشتم مارچ را روز بین المللی اعلام  نمود و از همان سال به بعد این روز به تجلیل گرفته میشود.

در کشور عزیز ما افغانستان  با آنکه تجلیل روز بین المللی زن و جنبش نو پای نهضت زنان  در سالهای دهه هفتاد شکل گرفت و نخبه ترین زنهای کشور ما بحیث پیشگامان این نهضت در رفع تبعیض جنسی و احقاق خود ها سهم بارزی گرفتند وبدین ترتیب در تمام امور زندگی اجتماعی و سیاسی رایت حق طلبی را بلند نمودند.تا  اینکه دولت وقت تحت همین فشار سیاسی به تشکیل اولین موسسه زنان اقدام نمود.

اولین زنان پسشقدم افغان درين دوره كه راه ارشاد النسوان نهضت امانيه و ملكه ثريا فقيد را تعقيب نمودند ،چهره هاي درخشان همچون خانم دوکتور کبرا نورزائی اولین وزیر صحت عامه ، محترمه معصومه عصمتی وردک ، دوکتور اناهیتا راتبزاد ( مؤسس نخستين سازمان ديموكراتيك زنان ) ، محترمه صالحه فاروق اعتمادی اولین رئیس میرمنو تولنه ،محترمه رقيه ابوبكر ، محترمه شفيقه الحراري وكلاي دوره دوازدهم پارلمان و وزراي بعدي ميباشند.

یکی از چهره های معزز و شخصیت اکادمیک پوهنوال محبوبه جان حقوقمل بحیث یکی از استادان سابقه دار فاکولته حقوق و علوم سیاسی و وزیر اسبق وزارت امور زنان و عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این روز بزرگ نیز قابل یادهانی است.

افتخار بس بزرگ است که اکنون تعداد از زنان پیش آهنگ و مبتکر در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مُجدانه مصروف کار و مبارزه اند.

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا کار های مسلکی  تعداد از زنان هم مسلک ما را در وظایف پر مسئولیت و خطیر در دستگاه های عدلی و قضائی کشور در جهت تطبیق عدالت و قانون برای تثبیت موقف بزرگ زن در جامعه شایسته تقدیر و سر بلندی میداند. زنان افغان بزرگترین قربانیان جنگ چهل ساله و هنوز هم آسیب پذیر ترین بخش جامعه ما را تشکیل میدهند. خشونت در برابر زنان و بانوان جوان با اشکال مختلف آن سالانه جان دها زن مظلوم و بی دفاع را میگیرد.

در سال گذشته ده ها زن و دختر جوان در اثر جرایم ناموسی به قتل رسیده اند. وحشت  آور است که تیکه داران دین با قساوت و بی احترامی به موقف  دختران و زنان  (ناموس خانواده ها) را در حضور صد های مردان کور چشم و سیه دل سنگسار و یا به شلاق مجازات صحرائی میکنند. از ۹ واقعه مجازات صحرایی زنان و دختران جوان در سال جاری چند واقعه آن در مناطق تحت حاکمیت دولت صورت گرفته است، که لکه ننگ بر پیشانی ارگان های محلی قدرت دولتی ، پولیس ، امنیت و دستگاه های عدلی و قضایی تلقی می گردد.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا یاد زنان و بانوان جوان را که در نتیجه اعمال وحشیانه تروریستی طالبان و سایر دلالان دین و هم چنان در نتیجه وحشت خشونت های فامیلی جان های خویش را از دست داده اند، گرامی میداند.

انجمن حقوقدانان افغان این روز بزرگ و شایسته تجلیل  را به تمام زنان و بانوان کشورو همچنان خانواده های هم مسلک و زنان  قهرمان هم مسلک ما در خارج کشور و  ارگان های حراست حقوق کشور تبریک و تهنیت گفته  برای شان موفقیت های بزرگ در امر دفاع از تمام حقوق زن در کشور و مبارزه برای رفع هر گونه تبغیض جنسی آرزو می نماید. انجمن صدای گسترش حق و عدالت را با صدای رسای زنان و جنبش زن برای حق و عدالت اجتماعی  همنوا می داند. اين اصل را بايد هميشه ملاك انديشه و عمل قرار داد كه بدون سهمگيری زنان هيچگاهی صلح و گذار به شاهراه ترقی ميسر نخواهد بود .

هشتم مارچ روز بین المللی زن مبارک باد                 

با احترام

هیات اجراییه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۱۸ـ ۰۶۰۳

 

ای زن بپا بخیز!
گاه  درنگ نیست
دشمن« همیشه فاتح میدان جنگ نیست »
خیز و سریر ظلم و جهالت بهم بریز
با هر کی ضد حق زن است بی امان ستیز
فرصت مده زکف
با چشم باز از پی دیو سیه بتاز
برخیز خصم سفله بخاک سیه فگن
در هر کرانه شور و قیامت بپا بکن
دام  و قفس شکن
سهم تو نیست گوشه ای با غم نشستنت
بر دوش خسته بار قساوت ، شکستنت

Read more...

 

 

آوای زن

صدای مادر میهن

که فریادش طنین همصدایی هاست میگوید

مگر زن بودنم جرم است ویا مادر بودن تقصیر؟

که باشم ساکت خاموش پایم بسته در زنجیر

ویا اندر فضای احتناق و حالت دلگیر

برای آنکه بنیاد ترا با شیره جانم ،به صد احساس و آرمانم

همش با جوهر انسانیت ، با مهر پروردم

بساط زنده گی را با محبت بر تو گستردم

جهان جان خود را در نفسهایت فدا کردم

لبانت را به خندیدن ، زبانت را به گفتن آشنا کردم

مگر زن بودنم جرم است ومادر بودنم تقصیر؟

که آموزاندمت رفتن بسوی پیش

ولی آنگاه که ایستادی بپای خویش

بدیدم کاولین فربانی ات زن بود

همه خشم تو با من بود

که یا محکوم سنگسارم ، ویا از فقر بیمارم  

گهی از وحشیان قرن ، گهی از خویش بیزارم 

مگر زن بودنم جرم است و مادر بودنم تقصیر  

که از آزاده گی زنها ، هراسانی چو اهریمن

چرا سه صد وشصت از تو ، فقط یکروز آن از من  

بیاد آور محبت های مادر را

وفا داریی همسر را ، پرستاریی خواهر را

مکن استیزه با افرشتگان صلح و آزادی

 منم فرزند زرغونه ، ثریا و ملالی ها     

خروش رهروان راه زهرا و اناهیتا

که از حماسه پیکار شان حماسه ها سازم

چو خورشید حقیقت هرکجا تابم

مگر زن بودنم جرم است ومادر بودنم تقصیر

که بر خیزم ، شوم از قطره ها توفان  

زنم آتش بجان دشمنان دانش وفرهنگ

که تا اندر جهان عاری از تبعیض

زن از قید اسارتها رها گردد

وآنگاه صدهزاران پرچم زیبای آزادی

به اوج قله های آرزو در اهتـزاز آیـد

(عبدالوکیل کوچی )

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۶۰۳