ای عـیـد...

ای عید آیی وخانه ی ماهم سری بزن 

با دست مهرغمکــده ی ما دری بزن

بگذشت عمرما شب تنهایی و فراق

جز درد هجر یک سخن دگری بزن

حسرتسرای غربت ما پرصدا بکن

بالی فشان به گرد سرما پری بزن

داغ جفا  ز لوح دل تنگ مــا زدا

آتش به آشیانه ی استمگری بزن

تیری بزن زنور،شب تیره گـی ما

بر قلب دیو کینه بیا خنجری بزن

کشتی ما زموج حوادث شکسته است

بــر سـاحـل امیــد بکش لنگری بـزن 

شــادی دگـر به کلبه ی ما درنمی زنــد

پیش ازغمی که پا نهد اینجا سری بزن

( نورالدین همسنگر ، هالند - جون ۲۰۱۹ )

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۱۹ـ ۰۲۰۶

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2019

 

 

روز پـدر بـه هـمــه مبارک باد

سروده هایی در وصف مقام پدر

 

پدری را دیدم

که شب و روز گهر میبارید

به علاج تب جانکاه پسرش می نالید

هرقدر داشت زخود سیم وزرش

همه را کرد فدای پسرش

لیک از گردش معکوس قضا

هرچه کوشید،  نشد درد ، دوا

آخرالامر پسری بیمارش

از جهان رفت و زحال زارش

پس از آن لحظه که با حق پیوست

قلب پرخون پدر نیز شکست

هردو زین عالم فانی رفتند

هردو بیچاره بحق پیوستند

***

پدری را میشناسم

که شب و روز در اندیشه فرزندانش

در غم جنگ و دل سوخته وبریانش

می هراسید زاوضاع شب وروز

چشم بر راه پسر بود هنوز

عطش دیدار پسر داشت مدام

از سر صبح سحر گاه تا شام

ناگهان تک تک در را بشنید

دید در کوچه که تابوت شهید

غرق در خون شده جسم پسرش

هم در آندم بسپرد جان پدرش

ای پدر نام تو جاویدان باد

یاد تو خاطره ی تا بان باد

***

پدر

ای پدر جان

بشما وبتمام پدران باد سلام

پدر م ، راهبرم

پدرم ،  تاج سرم

حامی و داد گرم

در رهت جان سپرم

بودم از بود توهست

هر رگ وتارمن از پود تو هست

حرف تو پرورش روح تنم

لطف تو قوت جان و بدنم

پدرم مظهر هستی وامید

مهر تو پرتو دنیای سپید

دید تو چشمه خورشید بهار

دست تو شاخه سبز پربار

تکیه گاهم تویی چون کوه بلند

دستگیرم تو درین راه وروند 

بهر آرامش من هر نفسی در کاری

کار بی عوض ومجانی وخدمتگاری

من یکی شاخه سبزم وتویی باغبانم

من همان غنچه تویی بستانم

من چو جان پر رنج  و تویی درمانم

پس چرا در یکی از برهه ی سال

و فقط یک روزی

ثبت با نام پدر باشد وآنروزی پدر

نام پاک پدر و موقف والای پدر

آنقدروصف بزرگ است

که در هر روزی

ساعت ولحظه

و درهر نفسی

میباید

نام زیبای پدر

 ورد زبانها

باشد

(عبدالوکیل کوچی )

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۱۹ـ ۳۰۰۵

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2019

 

 مادرمهمترین هدیه زنده گی وبالاترازهمه تعلقات است   

                 

عبدالوکیل کوچی 

      

قبل از همه روزمادر را به تمام مادران رنجدیده ، شریف و زحمتکش تبریک وتهنیت میگویم .مادر مقدس ترین ، زیبا ترین ، جاودانه ترین وبزرگترین واژه ایست که به وسعت کل جهان !

کلمه مادر شایسته وبایسته وملهم از قدسیت ها ،قدردان ترین موجود ومانده گارترین نام است . اسم زیبای مادر را در ادبیات وزبان های مختلف ومروج جهان در فارسی بنام مادر ، ترکی مامه ، دری مام ، درعربی ام  ، والده ، در انگلیسی مدر ، درلاتین ماتر ، درهند اباستا ، در پشتو مور ، در روسی ما و در آسیای جنوب وشرق ما ها ، مایا وماهایا یاد میکنند . کلمه مادر شاید یگانه کلمه ای باشد در جهان که حرف اول ان یعنی « م » بیانگر عظمت آنست که در سراسر جهان در اول کلمه بطور مشترک بکار رفته است .این وجه مشترک اسما ی مختلف توسط میم  در واقع پیوند دهنده زبانها و نزدیک ساختن خصایل ذاتی مادر را در سراسر جهان تبارز میدهد  که دلیل  بزرگی وشخصیت والای مادر است. برای یک مادر مهمترین تعلقیت مادری بفرزندانش هست بهر شکلی وبه هر رنگی و جنسیتی که باشد شامل مهر مادری میشود بنا بر آن مادرمهمترین هدیه زنده گی وبالاتراز همه تعلقات است .

مادربمثابه مهمترین منبع خلقت ،مظهرهستی وپیدایش ،الهام بخش مهر ومحبت ، گرم ترین بهار زنده گی ،آسایش ،عالی ترین تکیه گاه ، نخستین آموزگار ، سرچشمه مهربانی ها ، وسعید ترین هدیه آسمانی وافرینش است .

احترام به مادر احترام به انسان وعشق بمقام والای انسانیت است .زیراکه مادر به یقین که شهکار خلقت ،چراغ روشن خانه ، باغبان زنده گی ، مایه ی حیات ، تضمین کننده بقای زنده گی ، کلید سعادت ، بهشت دیدار ، کوه بلند وتکیه گاه ، وقارش کهکشان ، گرامی تر از خورشید ، باران گلهای زنده گی ، امن ترین پناهگاه ، وماندگار ترین تجلی جاودان مادر است .

مقام ومنزلت مادر در نگاه بزرگان : مولوی میگفت مادرمایه ی نشاط وامید زنده گی ،پویایی وعشق است ودر بیت زیبایش در وصف مادر چنین میفرماید .

ای بسا از نا زنینان خارکش

بر امید گلعزار ماهوش

همچنان جورج هربرت مادر را آهن ربای قلب ، وقطب نمای چشم کودک خوانده است .

شبهون به این عقیده بود که مادر سازنده جهان وتابلوی آفریده گار است .

گویته میگفت مادر شهکار حقیقت است ودید گاه دوما ، مادر شدن را مرحله کمال میدانست .

سعدی علیه الرحمه میفرماید

چه خوش گفت زالی بفر زند خویش

چو دیدش پلنگ افگن پیلتن

گر از عهد خوردیت یاد امدی

که بیچاره بودی در اغوش من

نکردی درین روز بر من جفا

که تو شیر مردی ومن پیر زن

فریدون مشیری یک لحظه مادر داشتن را از همه لذتها گواراتر میداند .

بهترین چیزیکه ما را خوشتر است

لذت یک لحظه مادر داشتن

وشهریار در مورد نقش مادران در تربیت وپرورش فرزندان چنین بیان میداشت.

اغلب کسان که پرده حرمت دریده اند

در کودکی محبت مادر ندیده اند

مادر فرشته ایست کش اهنگ لایلای

قدسی ترین پیام خدا وپیمبر است

مهدی بزرگوار میگفت

 مرا گر دولت عالم ببخشند

برابر با نگاه مادرم نیست

ومن بیچاره نیز میگویم که

ای مادرم که جمله جهان در ثنای تست

تا کهکشان وچرخ فلک زیر پای تست

بسیاری از مادران با عظمت جهان یکی پی دیگری بظهور رسیده اند. مانند ما ما تریزا ، گابو چا ، مریم مقدس ، الاهه مقدس ، در امریکا انا جارلویس ، جولیا ، انجیلا دویس ، در اروپا کلاراتگین ، در روسیه ترشکوا ، در الجزایر جمیله بو پاشا ، در فلسطین لیلا خالد ، در هند اندیرا گاندی ،در اعراب بی بی عایشه ، در ایران بی بی فاطمه زهرا ، پروین اعتصامی ، در ترکیه عایشه  ، در افغانستان زرغونه انا ، ملالی ، زهرا ، بی بی سمنبو ، عایشه درانی ، راضیه سلطانه ،گوهرشاد بیگم ، ملکه ثریا ، داکتر اناهیتا راتبزاد زنان با عظمت وپرافتخاری بودند که در صدر تاریخ مانده گاران جهان قرار دارند .

روزمادر در کشور های جهان با تاریخ های متفاوت ومناسبت های مختلف که به حادثات بزرگ وقهرمانی ها ویا قدسیت های مذهبی نسبت داشته است،  تجلیل میگردد که اکثرا بروزهای یکشنبه هفته اول ویا در برخی از کشورها هفته دوم ماه می برگزار میشود بگونه مثال در روم باستان ، مردم در روز مادر اسلحه بزمین میگذاشتند بمعنی اینکه هیچ مادری راضی نیست که اسلحه در جهان باشد وکسی به ان کشته شود .در یونان قدیم قبل از ظهور عیسی الاهه مقدس را بنام روز مادر جشن میگرفتند .درهند بنام مادر گابوچا ، مادر مقدس جشنها برپا میگردید .

در اروپا در قرون وسطی سه روز پای مادر را می بوسیدند وروز مادر را بنام مریم مقدس جشن میگرفتند .در امریکا انا جارلویس مادر زن صلحدوست بود که پس از مرگش دخترش انا جارلویس دوم در کلیسای مادر در سال ۱۸۱۴ روز مادر را بنام مادرش تجلیل کردند .

جولیا دهنو در سال ۱۸۷۲ روزی را بنام مادر اساسگزاری کرد .پس از جنگ جهانی دوم روز مادر بتمام کشورهای اروپایی رسید .انا جارلویس بانی روز مادر در کل جهان منحیث زنی که هیچگاه مادر نشد ودر سال ۱۹۴۸ وفات کرد .در کشور ایران روز مادر را بنام فاطمه زهرا جشن میگیرند .در استرا لیا جانت هیدن در سال ۱۹۲۴ در جهت جمعا وری کمک به بیماران روز جهانی مادر را  اساس گذاشتند . در افریقا استعماریون انگریزی روز مادر را به انجا بردند ولی قبل از ان نیز افریقایی ها روز مادر را بمناسبتهای گوناگون جشن میگرفتند .در کشور های عربی در ماه مارچ روز مادر را بنام عبدالام تجلیل میکنند .

در افغانستان از حدود دوصد سال قبل در مراحل مختلف زنان کشور علاوه بر اینکه همراه  با مردان در سنگر دانش وفرهنگ ، کار وتولید ومعشیت زحمت میکشیدند ،در سنگر دفاع از وجب وجب خاک وطن دوشا دوش مدافعین ومبارزین ملی با دشمنان خاک وازادی وطن شجاعانه میجنگیدند .یکی از انان زرغونه انا با پرورش فرزندان نامدار ودلاور وپس از ان ملالی ها با افراشتن بیرق ازادی در سنگر مبارزه علیه استعمارگران انگریزی وهمچنان زهرای عاشقانی وعارفانی با احساس وطنپرستی واعزام شوهرش به جبهه مقدس جنگ انهم در روز اول عروسی ان دلداده گان عشق وطن کارنامه های افتخار امیز از خود بجا گذاشتند .

در اوایل قرن بیستم ملکه ثریا مهمترین اساسگزار نهضت زن در کشور ودر جنب نهضت امانی بمثابه پیشوای نخستین جنبش زنان کشور درایجاد تامین حق وحقوق زنان وایجاد موسسه نسوان ، وحمایت طفل ومادر وتحصیلات زنان در داخل وخارج کشور توجه موثر مبذول داشت .

قریب به نیم قرن بعد از آن داکتر اناهیتا راتب زاد پیشوای زنان کشور، موسس وایجادگر شورای زنان وسازمان دموکراتیک زنان افغانستان در سال ۱۳۴۴ خورشیدی برای تامین حقوق وآزادی زنان مبنی بر حق تحصیلات ، وشرکت در تشکل های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی تامین کار واستراحت ، حمایت طفل ومادروتامین وتحصیل کلیه حقوق مساوی با مردان جنبش عظیم زنان را اساسگزاری و رهبری کرد که با رهبریت هدفمندانه ودادخواهانه آن ، سازمان دموکراتیک زنان افغانستان در تمام ولایات راه گشود ودربیداری وتحصیل وجنبش فکری زنان کشور نقش اساسی داشت .سازمان دموکراتیک زنان افغانستان برای نخستین بار درکشور پرچم مبارزه را علیه بی عدالتی ،ظلم واستبداد واستثمار در برابر ارتجاع واستبداد در تمام کشور برافراشت .وبا پیروزی رویداد ثور ۵۷ مشارکت زنان را در قدرت سیاسی ونظام اقتصادی،  اجتماعی وفرهنگی داخل وخارج کشور شجاعانه تثبیت وتسجیل نمود.ولی دیری نگذشت که قدرتهای بزرگ ودشمنان افغانستان تاب وتحمل را از دست داده همه در یک خط نامقدس ارتجاعی واستکباری نهضت زنان کشور را بار دیگر سرکوب کردند .و دستگاه شریر طبقات حاکم در تبانی با خریداران غربی خود افغانستان را یک مرحله تاریخی عقب انداختند .

پس از فروپاشی نهضت دموکراتیک افغانستان زنان باردیگر به کنج خانه محکوم ومجبور گردیده از کلیه حقوق و آزادی های شان محروم ساخته شدند .

باین ترتیب زنان در جامعه سنتی عقب مانده  قرون همواره مورد خشونت های سیاسی ،مذهبی ،فرهنگی ، رسوم برده گی واسارت بار ،تبعیض وتعصبات جنسیتی مورد  لت وکوب ،قتل ، بریدن اعضا ، شکستاندن دست وپا ، خفه کردن ،زندانی ، مرگ ومیر در حالت زایمان ،بیسرنوشتی ، حتافروش دختران ،قاچاق وعقد دخت صغیر وسایر محرومیتها ومظلومیتها قرارگرفتند. که در نتیجه ان بخود کشی خود سوزی رو اورده وبر طبق امارمنابع رسمی ، افغانستان دومین کشوریست که با لاترین رقم مرگ ومیر زنان را دارد . کشوری که حتا جنگ ها اولین قربانی را از قشر مظلوم زن میگیرد. گذشته ازآن  ، زمان بقدرت رسیدن گروه های عقب گرای سیه دل اولین اقدامات شان از زن شروع میشود وبجای دفاع  جمعی از وطن ومنابع طبیعی وثروت های گران قیمت ویا تامین عدالت وحراست از استقلال وتمامیت ارضی کشور ، نخستین امر ومعروف ومقررات شان در رابطه به محصور ومحدود ساختن ازادی زنان ودر بند نگهداشتن این قشر بیدفاع میباشد . نه توجه به مبرمیتهای سیاسی واقتصادی وفرهنگی واجتماعی . بنقل از منابع رسمی خبری در یک سال گذشته ۲۸۸۴ قضیه در رابطه به زن به ثبت رسیده است .

زنان که نیم نفوس کشور را خود تشکیل داده و پرورش نیم نفوس دیگر آن را نیز بدوش دارند ولی دشمنان افغانستان بخاطر فلج ساختن کل نفوس کشور انهم توسط گروه های اجیر شده مذهبی داخلی وخارجی جنگ ونا امنی وخشونت را در کشور دامن میزنند .

در کشور ما افغانستان روز بیست وچهارم جوزا را بدلایل نا معلوم بنام روز زن طی محافل نمایشی به تجلیل میگیرند و اخیرا گفته میشود که  تجلیل روز مادر را به هشتم مارچ ضمیمه ساخته اند .ولی در هر صورتش در کشور ما  اکثرا از روز مادر خبری ندارند ودر برخی جا ها در کنج خانه و در شرایطی تجلیل بعمل می اورند که مادران در میان اتش وخون فرزندان شهید خود را تسلیمی میگیرند.  وهزاران هزار مادر داغدیده وهردم شهید در مزارات خون آلود فرزندان شان به گریه وزاری وعزاداری نشسته اند .مادران گرامی  شما که با یک دست خود گهواره و دیگر دست جهان را می جنبانید ، بنا برآان با توجه به نقش اساسی تعین کننده وسرنوشت سازتان پیروزی وموفقیت های نجاتبخش شما در اتحاد وهمبسته گی با سایر زنان وگروه های ترقی خواه وعدالت پسند و آزاده کشوراست تا درمبارزه علیه خشونت گرایی ، ظلم واستبداد به منظور رهایی مادران از قید ظلم وستم به نیروی پرتوان مبدل گردیده راه نجات خویش را در یایبد .

نخستین گام مبرم برای رهایی ، بیداری زنان ومادران کشورو توجه به تعلیم وتحصیل وکسب علم وفرهنگ وتربیه فرزندان با سواد وچیز فهم است که بوسیله کار روشنگرانه نیروی اتحاد وتوان مبارزه را ایجاد نموده به حقوق و ازادی های دموکراتیک شان برسند.

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۱۹ـ ۱۳۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019

 

 

بـې وختــه ا‌ذان

 

څه پسرلی دی چې گلونه مې رژيږي پکې

چې خونړي ساړه بادونه راچليږي پکې
توپک د بل دی ، ورور زما يې پر اوږه گرځوي
جگړه د نورو ده ، زما وينه توييږي پکې
لوبه پردۍ ده ،خو سرونه پکې موږ بايلوو
اور د بل چا دی ، خو زمونږه کور سوزيږي پکې
د دين دوکان يې غوړولی جهادي يارانو
د دې وطن هستۍ ته گوره چې خرڅيږي پکې
ږيره دې کله شه ملا په دا بې وخته اذان
روژه دې لاړه ، لمونځ دې هم اوس قضا کيږي پکې
کله ويسکي د واشنگټن کله ودکا د مسکو
لږ څه يې پرېږدئ ، طالب جان ورو ورو مستيږي پکې
ويده ولس په وږې خېټه خوب د حورو ويني
د شنه آرمان خړه کوډله يې نړيږي پکې
د ده د کومې بدمرغۍ غمونه وژاړمه
زه يې له خوبه ويښوم ، دی لا ډوبيږي پکې .

( صدیق کاوون )

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۱۹ـ ۲۹۰۵

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2019

 

 

 

سهمگیری درجشن همبستگی کارگران و زحمتکشان دراتریش

 

امسال نیز بیش از ۱۲۰ هزار باشنده  شهر ویانا ، ازهرگوشه و کنار شهر رو به سوی خیابان پرشکوه مرکزی  شهر نهادند تا در مارش باشکوه به مناسبت روز جهانی کارگر شرکت جویند.

هرچوخه و هر دسته ایی از مارش کننده گان شعارهای که  درآن مطالبات و خواست های زحمتکشان بخاطر داد اجتماعی ، دموکراسی ، نجات بشریت و کره زمین  بیان شده بود، را با خود حمل می نمودند.

درمیان شور و شعف بی مانند ، پرچم ها و شعارها ، طنین سرودهای جنبش کارگری اتریش و جهان ، مارش کننده گان شعارهای درضدیت با بهره کشی ، جنگ و نظامیگری ، افزایش ساعات کار در روز وهفته ، گرانی قیمت سرپناه  و مخارج زنده گی ، خرابی سیستم خدمات اجتماعی ، آموزشی و بهداشتی  و حفظ محیط زیست انسانی ... را سر میدادند .

شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان این بار نیز با گروهی از رفقای همسو در این مارش شکوهمند شرکت نموده ؛ و درجریان این مارش و متینگ شانداری که  در برابر پارلمان این کشوربرپاشده بود با دوستان بین المللی شرکت کننده دراین مراسم به گفتمان پرداخت. دراین گفتمان روی مسایل مربوط به اوضاع کشور و خواست های بنیادی زحمتکشان افغانستان، از جمله کارگران مهاجر افغان دراتریش نیز تبادل نظر صورت گرفت.

اعضای شورای ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان  ساعت ۲:۳۰ همین روز درنشستی زیرعنوان « بحث و گفت و گو به مناسبت روز جهانی کارگر»  در ناحیه ۱۱ شهر ویانا شرکت نموده  و از سخنرانی های علمی پیرامون جنبش ها کارگری و سندیکایی در افغانستان ومنطقه  بهره جستند.

در این کنفرانس دیپلوم انجینر عمر محسن زاده درباره رشد سرمایداری  و پیدایش طبقه کارگر در افغانستان صحبت مبسوطی نموده،  در باره مبارزات صنفی و سیاسی طبقه جوان کارگر افغانستان ، نقش تاریخی ح د خ ا و جایگاه سایر نیروهای اجتماعی کشورتوضیحات همه جانبه ارایه نمود.

شرکت کننده گان این کنفرانس علمی پرسش های را درباره  جنبش های انقلابی وکارگری در کشورهای منطقه  ، وجوه منافع و اشتراکات آنها ، سهمگیری شان در دگرگونی های اجتماعی طرح نمودند که توسط سخن رانان به آن پاسخ  قناعت بخش ارایه گردید.

سهمگیرنده گان این گردهمایی نتیجه گیری نمودند که شباهت های فراوانی در وضع طبقه کارگر و زحمتکشان درمنطقه ما و جود دارد که این وضع بیشتر با تطبیق سیاست های نیولیبرالی و نقض حقوق اساسی زحمتکشان ارتباط میگیرد.

شرکت کننده گان کنفرانس به این باوراند که  برای بهبود وضع مردم ضرورت جدی به مبارزه مشترک و سازمانیافته وجود دارد تا حقوق پایمال شده کارگران و زحمتکشان جامعه اعاده گردیده و جوامع ما راه پیشرفت و عدالت اجتماعی را در پیش گیرند.

براساس یک گزارش دیگر رفقا و هوادارن حزب آبادی افغانستان در شهرهای گراز و کلاگنفورت  اتریش نیز در مارش و گردهمایی ها به مناسبت روز جهانی کارگر سهم فعال گرفتند.

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۲۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2019