نوروز باستان و سال نو را گرامی میداریم

 

جشن ملی - تاریخی نوروز و حلول سال نو ( ۱۳۹۷ هـ . ش ) به تمام کسانی که ازاین جشن و ازاین روز تجلیل می نمایند و به مردم شریف افغانستان در داخل و خارج ؛ منجمله افغانان مقیم اروپا ، همسلکان عزیز و اعضای محترم انجمن ، مبارک و پر میمنت باد.

استقبال از نوروز باستان و سال نو ، با تمام مصایب و آلام ، ارج  گذاری به تاریخ کهن ، ارزش های ملی و باور به تغیر، امید و رستاخیز است که بهار و رستگاری مصداق عینی و طبیعی آن می باشد.

گذار بسال نو به مفهوم آن است که متاٌسفانه سال دیگر به غم ها و الام مردم ایزاد و تراژیدی خونبار افغانستان دراین سال کماکان با حوادث هولناک تروریستی و نقض خشن حقوق بشری ، رقم خورده است.

بهترین تبجیل و استقبال ازنوروز و سال نو ، این خواهد بود :

- تا در تحلیل ، تشخیص و تعریف زخم خونین افغانستان به اتکا با تعقل و خرد ورزی تلاش نماییم .

- تا با عقلانیت سیاسی و تدبر تجویز و چه میتوان کردها را مشخص بسازیم و درپرتو آن با صداقت و دلسوزی بوطن در جهت خواست واقعی و تاریخی مردم بخاطر صلح و گذار به شاهراه ترقی گام بگذاریم.

افغانستان که تراژیدی خونبار آن معلول و محصول مداخله خارجی است ، کماکان در معرض جنگ اعلام ناشده پاکستان و دسایس الحیل ایران و به حساب جنگ های نیابتی قدرت های رقیب منطقه وی و بین المللی قرار داشته و در دور جدید « بازیهای بزرگ » و آغاز دوباره « جنگ سرد » ، بمثابه معبر ورود و کنترول بر آسیای میانه ، قربانی میدهد.

افغانستان اماج ذهنیت تکفیری بر خاسته از دیوبند ، قم و ارعابیون عرب و قربانی تروریزم شریر بین المللی است  که طَی سالیان متمادی و در سال رو به اختتام همه روزه در مجموع کشور مردم را به خاک و خون کشانیده و کربلاها بر پا می نمایند و در نتیجه آن :

- حق حیات و زنده گی مردم با تهدید مواجه و کشور را از حق گذار به صلح و شاهراه ترقی محروم میسازند

- فقر و تیره روزی ، بیکاری ، اعتیاد گسترده و مصایب بی شمار و جانکاه منجمله مهاجرت و بی جا شدن ها  دامنگیر اکثریت مردم گردیده است .

- تبدیل افغانستان به یکی از مناطق نا امن جهان .

- بار مضاعف بدبختی را زنان و کودکان بدوش می کشند .

انچه را تروریستان و منجمله طالب و داعش انجام میدهند ، عبارت از :

- تکرار فاجعه های حقوق بشری و جنایات هولناک همانند تراژیدی فرخنده.

- جنایات علیه بشریت و جنایات ضد بشری.

- جنایات جنگی، می باشد که عاملان جنایتکار و حامیان آنان در خانه های امن پاکستان مورد حمایت قرار دارند .

مقدرات تاریخی افغانستان چنان رقم خورده است که موقعیت ناب ژیوپولیتیک ، منابع طبیعی و آبهای آن ، بالاثر مداخلات بیرونی و ضعف داخلی باعث تیره روزی مردم ما گردیده است .

مقابله با تمام این مصایب ، چالش ها و بحران روبه تزاید مشروعیت حقوقی و سیاسی ، در پرتو حاکمیت عقل و از طریق تمکین به قانون و رفتن به حاکمیت قانون ، با اصلاحات و تغیر میسر خواهد بود ، هرگونه نسخه پردازی های عجولانه و ماورای قانون و خیال دموکراسی در وجود دولت ضعیف و ناکارا و یا خلای قدرت دولتی ، تکرار حوادث خونین دهه هفتاد را در قبال خواهد داشت .

قومی ساختن جنگ و تشدید مسایل قومی در وجود :

- مرکز گرایان قانون ستیز؛ و مرکز گریزان بی قانون و تقسیم افغانستان به « ساحات نفوذ » و « جزایر قدرت » ، خطرات جدی است که در راستای اهداف استعماری و « کنفدریشن با پاکستان » و « سوریه سازی » دامن زده میشود.

پاشنه اشیل افغانستان ، فقدان دولت مقتدر ملی قانون محور و عدالت گستر میباشد که در عدم موجودیت آن ، صلح ، تحقق دموکراسی و تطبیق اهداف کلان اقتصادی یک سراب خواهد بود .

موجودیت و تداوم کشور کثیرالقوامی افغانستان بقول شاه امان الله در گرو وحدت ملی آن است و این مامول در وفاق و اتحاد اقوام با هم برادر و برابر در برابری و برادری واقعی و تحقق حقوق شهروندان افغان ممکن میگردد.

فلسفه نوروز و سال نو بما می آموزد که با تمام غبارهای تاریک به امید و تغیر باید باورمند باشیم و جانبازی های منسوبان قوای مسلح ، بیداری نسبی نسل جوان که تا هفتاد فیصد جامعه راتشکیل میدهد و پیشتازان و قهرمانان عرصه های سپورت ، موسیقی و سایر بخش ها ، از تسلیم نا پذیری مردم و امید ها مژده میدهند که انجمن حقوق دانان افغان در اروپا همصدا و همگام با امید ها و آرمان مردم ، کماکان بخاطر بلند نگهداشتن صدای حق و حقوق افغان و افغانستان به استقبال سال نو میرود و استدعا میدارد :

ازین فرخنده فروردین و فرخ پیک نوورزی

نصیب « ملت افغان »  سعادت باد و پیروزی

با احترام

هیات اجراییه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۱۰۳ 

 

 

پیام شادباش شورای انسجام وهماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

به مناسبت جشن نوروز و بهار سال ۱۳۹۷ خورشیدی

 

 

نرمک ، نرمک میرسد اینک بهار !

بهار سال ۱۳۹۷ خورشیدی و نوروزباستانی جمشیدی فرامی رسد. با صدا پای عشق و آوای شگفتن گلها در دشت ها پراز بوی باران و عطر دل آویز زنده شدن و بارورشدن !

نوروز نماد زنده شدن و آغاز سال جدید خورشیدی  است !

شورای انسجام  و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا  پیش ازهمه جشن باستانی نوروز و بهار سال ۱۳۹۷ خورشیدی را به همه همو طنان گران ارج شاد و خجسته می خواهد و آرزو می دارد ، تا در سال جدید درخت پربار صلح و آشتی ، مهر و همباوری  ودوستی در کشور عزیز ما افغانستان ، درمنطقه  و جهان  به شکوفه بنشیند! 

نوروز بزرگم بزن ای مطرب امروز 

زیرا که بود نوبت نوروز به نوروز

جشن باستانی نوروز از کهن ترین جشن باستانی آریایی است که در میان تبارهای گوناگون فلات بزرگی با گسترده گی و شادمانی برپا می گردد،گسترده گی این جشن در سرزمین های  افغانستان ، ایران ، تاجکستان ، هندوستان ، پاکستان ، ترکمنستان ، آذربایجان ،ارمنستان  و ، بخش های از سوریه ، عراق و ترکیه از فرا گیر بودن آن حکایت می کند.

در واقع پس از رویش بهار و پایان فصل سرمای زمستان ، گیتی رنگ تازه می گیرد و جهان به سوی زایش و پایش به پیش می رود.

نوروز باستانی با ریشه های ژرفش در گهنامه یا  تاریخ کشور ما پیشینه گی نزدیک به پنج هزار ساله دارد، از همان سال ها مردم این سرزمین نوروز را می شناخته اند و آمدن بهار را در روز نوروز جشن می گرفتند.

شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا جشن نوروز باستانی  و بهار سال جدید را به مردم افغانستان، هیات رهبری حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، اعضای پرافتخار حزب  و خانواده های شان  شاد وخجسته می گوید ، و یکبار دیگر آرزومندی خود را درسال جدید که درکشور فلاکت زده و جنگ زده ای ما فضای صلح و باهمی ، مهر و اعتماد و دوستی و برابری حکمفرمایی کند؛  ابراز می دارد. 

امید می دارد، تا در سال جدید وحدت و همسویی  میان نیروهای دادخواه و ترقی پسند که در واقع وارث حقیقی و راستین جنبش های دادخواهی و آزادی پسندی در کشور اند، جوانه بزند.

 

بادرود

 کاوه کارمل 

رییس شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۱۸ـ ۱۹۰۳

بمناسبت هشت مارچ

به مادران و بانوان ستمدیده و اسیر که در انقیاد روابط ستمگرانه جامعه ستمزده طبقاتی و قـدرت های سفاک اشغالگر و مـزدوران خـونریز قطاع الطـریق و اشـرار قـرون وسطایی آنها بسر می بـرنـد. ( کریم حقوق )

 

چرا باور نکنم؟که
در زمزمه پر نشاط ،
صدای مادر، صدای زن
گام های سبز گشایش و رستن
دوباره تولد می یابند، و
منشور لحظه ها
از تلاوت آیات امید رنگین می شوند
که امواج غزل واره
هر واژه آن
وزش پاک صبحگاه بهار است، که
از بلورینه
بلاد ستارگان،
میغ های عبوس یاس می زداید.

آری
زمزمه زنده گی
زمزمه آفرینش
صدای مادر ،
صدای زن است؛
کوهی ست بی سر وانجام،
پناهگاهی ست ،بی انتظار،
بی توقع.

( کریم حقوق )

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۵/ ۱۸ـ ۰۶۰۳

راه اندازی محفل با شکوه به پیشواز از روز جهانی زن

 

گزارشگر: یاسمین همسنگر*

 

بتاریخ سوم مارچ ۲۰۱۸ ترسایی محفل با شکوهی ازسوی شورای سراسری زنان افغان درهالند و به همکاری انجمن افغانهای شهر آرنهم و نواحی آن و با اشتراک وسیع زنان از نقاط مختلف در شهر آرنهم کشور شاهی هالند راه اندازی گردید.

محفل که توسط یاسمین همسنگر سکرتر مسوول شورای سراسری زنان افغان درهالند گرداننده گی میشد،ابتدا بانو سهیلا زحمت رییس شورای سراسری زنان افغان درهالند ضمن صحبتی این روز خجسته را به همه زنان تبریک و تهنیت گفته پیرامون ارزش واهمیت روز جهانی زن نکاتی را بیان داشت.

وی در ادامه صحبت هایش ازکارکرد های شورا جهت تجلیل از روز جهانی زن، راه اندازی نشست ها بخاطر تبادل تجارب با زنان کشورهای دیگر، تدویر کنفرانس ها وسمینارها دررابطه به محو خشونت علیه زنان، شرکت هیات رهبری درمحافل مختلف فرهنگی اتحادیه های انجمن های افغانها درهالند وانجمن شهر آرنهم نیز یادآوری نمود.

خانم سهیلا زحمت در اخیر سخنان خویش از سهم گیری فعال هیات های رهبری و فعالین شورای سراسری زنان افغان درهالند وانجمن افغانهای شهر آرنهم و نواحی آن که دربرگزاری این محفل با شکوه زحمت کشیده بودند اظهار سپاس نمود.

بعدا پیام شادباش همایش اروپایی زنان افغانستان توسط خانم زلیخا پوپل معاون همایش اروپایی به خوانش گرفته شد.

در ادامه محفل خانم زرغونه ولی شاعر و نویسنده وگوینده موفق تلویزیون جهانی بهار، ضمن صحبتی دررابطه به هشتم مارچ روز جهانی زن سروده خویش را به خوانش گرفت که با استقبال گرم حاضرین روبرو گردید.متعاقبا پیام شاد باش ولی محمد شاهپور رییس اتحادیه انجمن های افغانها در هالند توسط خانم ناهید علومی سکرترمسوول این اتحادیه به مناست روز جهانی زن خوانده شد.

همچنان خانم سعیده طلوع معاون شورای سراسری زنان افغان درهالند ومسوول انجمن همبستگی زنان شهر ایندوفن ضمن عرض تبریکی روزجهانی  زن شعری را به خوانش گرفت که مورد توجه حاضرین قرار گرفت.

درجریان محفل خانم رویا منگل نیز در رابطه به روز جهانی زن صحبت نمود.محفل با صرف غذا وکنسرت جالب هنرمند محبوب وخوش آواز کشورنجیم نیکزاد در اوج احساسات حاضرین به پایان رسید.

 * سکرتر مسوول همایش اروپایی وشورای سراسری زنان افغان در هالند

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۷۰۳

ای زن بپا بخیز!
گاه  درنگ نیست
دشمن« همیشه فاتح میدان جنگ نیست »
خیز و سریر ظلم و جهالت بهم بریز
با هر کی ضد حق زن است بی امان ستیز
فرصت مده زکف
با چشم باز از پی دیو سیه بتاز
برخیز خصم سفله بخاک سیه فگن
در هر کرانه شور و قیامت بپا بکن
دام  و قفس شکن
سهم تو نیست گوشه ای با غم نشستنت
بر دوش خسته بار قساوت ، شکستنت

Read more...