۲۶اسد ۱۳۹۷

 

هموطنان متدین و شریف !

دوستان و رفقای عزیز!

مسرت فراوان داریم که بمناسبت حلول عید سعید اضحی (قربان) تبریکات خود رابه شما تقدیم می نماییم .

مردم شریف ما درشرایطی ازعید سعید اضحی تجلیل می نمایند که وضعیت امنیتی، اقتصادی واجتماعی  کشور با گذشت هرروز پیچیده تر وبغرنج تر می گردد، و ادامه  این وضع هرروز از مردم ما قربانی می گیرد. حزب ما از ادامه این وضعیت سخت نگران بوده ودرکنارمردم ازموجودیت این بحران رنج می برد.

حزب ما باورکامل دارد که اتحاد وهمبسته گی واقعی نیروهای ملی دموکرات و ترقی خواه کشور، وحدت ملی مردم افغانستان، وانجام صادقانه تعهدات حکومت وحدت ملی دربرابر مردم می تواند راه بیرون رفت کشور را از بحران موجود مساعد سازد. درغیرآن این چالش ها بازهم ادامه خواهد یافت وبرقربانی ها ودشواری های مردم ما خواهد افزود.

دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان حلول عید سعید قربان را باردیگر به تمام هموطنان عزیز وشریف خود طورخاص به نیروهای امنیتی ودفاعی کشورکه قهرمانانه درسنگرهای دفاع، دوراز خانواده های خویش قرار دارند تبریک گفته،  و آرزو دارد تا مردم مسلمان و رنج کشیده ما عید قربان را درفضای امنیت، صلح و برادری تجلیل نموده و فیرگولوله ها برای همیش خاموش گردد.

وطنداران عزیز عید مبارک !

 

با احترام

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رییس حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

 

 

شهرکابل ، ۲۵ اسد ۱۳۹۷

 

بسم الله الرحمن  الرحیم

 

هموطنان عزیز وگرامی !

سربازان، افسران وجنرالان قهرمان و وطندوست کشور!

رفقا و دوستان عزیز !

مسرت فراوان داریم  که  بمناسبت نودونهمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان سربلند وتاریخی ، بهترین تبریکات وشادباش های دوستانه وصمیمانه خود را به نماینده گی  از اعضای وطندوست ومردم دوست حزب ملی ترقی مردم افغانستان به فرد فرد شما، تقدیم می نماییم.

تاریخ ۲۸ اسد برای تمام مردم افغانستان روز پرافتخار وبه یادماندنی بوده که هم دیروز، امروزو هم فردا، از آن با شکوه خاصی تجلیل بعمل آورده ومی آورند.

تجلیل ازاین روزتاریخی از مبارزات ،قهرمانی ها وفداکاری های مردم وطندوست افغانستان به خصوص مبارزین ملی وقهرمانان راه آزادی واستقلال کشوربوده که در راه کسب آزادی واستقلال ، این آرمان بزرگ وتاریخی مردم ما از خود تبارز داده و برای خلق های کشور تحت ستم واستبداد استعمارکهن آسیایی ، الهام بخش بوده است .

قهرمانان راه آزادی واستقلال افغانستان درسه نبرد آزادی خواهانه، مانند وزیرمحمداکبرخان ، نایب امین الله خان لوگری ، میرمسجدی خان کوهدامنی ، ملامشک عالم اندر، محمد عثمان خان پروانی ، محمد جان خان وردک ، و قوماندانان جبهات جنگ افغان انگلیس چون ستاره گان درخشانی هستند که همیشه درآسمان تاریخ پرافتخارما، زیبا درخشیده و می درخشند.

تاریخ ۲۸ اسد روز استرداد استقلال کشور رشادت ، قهرمانی واندیشه های استقلال طلبانه ، آزادی خواهانه وترقی خواهانه شاه امان الله خان پادشاه مترقی ودموکرات افغانستان پیوند ناگسستنی وتاریخی دارد که با استرداد استقلال کشور، تاریخ افغانستان را وارد مرحله نوین ساخت .

اصلاحات وتحولات دموکراتیک زمان شاه امان الله خان  از خواست ونیازهای اساسی مردم وکشور ما محسوب می گردید اما باتاسف که ارتجاع داخلی واستعمار کهن ،توان تحمل پذیرش آن را نداشتند ودرصدد شکست وناکامی این تحولات و اصلاحات ، برآمدند ومانع تحقق آن وعامل عقبمانی دیرین وگسترده کشورما گردیدند.

گذشت ۹۹ سال برای ترقی وپیشرفت افغانستان با داشتن امکانات مادی ومعنوی ، زمان کافی ومناسبی بوده میتواند اما نبود نظام های دموکراتیک ونبود برنامه های اقتصادی واجتماعی برپایه خواست ها ونیازهای مردم وکشورباعث گردید تا افغانستان درگروعقب مانی گسترده باقی بماند که امروز جهل وعقب مانی دو دشمن بزرگیست که دربرابر مردم وکشور ما قرار دارد ومستلزم مبارزه جدی، دوامدار ومشترک ما میباشد.

مردم شریف افغانستان !

کشورما درشرایط پیچیده وبغرنج سیاسی ،نظامی ،اقتصادی واجتماعی قراردارد. ناامنی ها جنگ خشونت ،جرایم سازمان یافته ،تروریزم ومواد مخدر که سالهاست از بیرون مرزهای افغانستان حمایت می شود. جامعه و زنده گی مردم ما را شدیدأ تهدید می نماید. وحزب ما ازنیروهای امنیتی ودفاعی کشور که درراه دفاع ازمردم وکشور ، شجاعانه دفاع می کنند حمایت می نماید.

حزب ما برای تامین صلح سراسری ، عادلانه وپایدار درکشور برای ختم جنگ وخون ریزی بیشتر مردم تلاش نموده واز تمام اقداماتی که منتج به ختم جنگ وتامین صلح عادلانه درکشور گردد، حمایت می نماید.

اخیرأ کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان موفقانه وباشکوه درشهرکابل دایر گردید دراین کنگره تاریخی مهم ترین واساسی ترین مسایل که باسرنوشت مردم وجامعه ما پیوند دارد ، مورد تصویب قرارگرفت . وپیام این کنگره عنوانی  مردم شریف ونجیب  افغانستان نیز صادر گردید وحزب ما دراین پیام یکبار دیگر تصریح نمود که  دفاع از استقلال ، حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی، حفظ منافع ملی ، وحدت ملی، ترقی وپیشرفت  کشور و بهبود حیات اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی مردم درصدر وظایف حزب ما قرار دارد .

درپیام حزب ملی ترقی مردم افغانستان عنوانی نیروهای ملی ، دموکراتیک وترقی خواه کشور آمده که اتحاد همبستگی و وحدت احزاب وسازمان های ترقی خواه کشور از خواست جدی شرایط کنونی کشور محسوب می شود وحزب ما برای ارایه پاسخ مثبت به این خواست تاریخی آماده گی کامل داشته وبه تلاش های صادقانه خود درین راه ادامه می دهد.

حزب ملی ترقی مردم افغانستان ، حزب ترقی ، پیشرفت ،صلح وسازنده گی بوده وبه همه مردم افغانستان تعلق داشته وخدمت صادقانه  به مردم کشور را افتخار خود می داند.

دراخیر یکبار دیگر سالگرد استرداد استقلال را به همه هموطنان جنگ دیده ورنج کشیده ازصمیم قلب تبریک وتهنیت عرض میداریم .

زنده باد افغانستان عزیز!

فرخنده باد نودونهمین سالگرد استقلال کشور!

                             

                    

با احترام

پوهاند دکترمحمد داوود راوش

رییس حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

اعلامیه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان

درمورد حوادث خونین شهرغزنی

 

شهر کابل ، ۲۴ اسد  ۱۳۹۷

 

هموطنان عزیز وزجرکشیده !

طوریکه درجریان قرار دارید اخیرأ شهرباستانی غزنی مورد تهاجم  جنایت کارانه وتروریستی طالبان وهمدستان شان به حمایت استخبارات بدنام منطقه ، قرارگرفت . این حملات تروریستی وحشیانه  ، کشتار بیرحمانه مردم و تخریب ملکیت های عامه را درپی داشته ودراثر این حملات ، شماری از مردمان ملکی ونیروهای ملی دفاعی امنیتی کشور شهید ومجروح گردیده ، و به مردم  وتاسیسات عامه خسارات بزرگ وارد شده است .

دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان  این حملات تروریستی و جنایت کارانه دشمنان کشورومردم ما را درشهرغزنی شدیدأ محکوم می نماید، و خاطرنشان می سازد که این گونه حملات تروریستی و ظالمانه نیروهای وحشی همیشه مردمان ملکی و تاسیسات عامه راهدف قرارمیدهد که خلاف ارزش های اسلامی ، ملی ، اخلاقی وکرامت انسانی میباشد.

دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان همدری وغمشریکی خود را با مردم شریف غزنی نیروهای  امنیتی  و دفاعی کشور ابراز میدارد.

حزب ما بی توجهی دولت ومقامات مسوول دولتی را دررابطه به عدم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه  و جلوگیری  از حملات درشهرغزنی وسایر نقاط که بارها  تکرار شده  انتقاد نموده ؛ خاطرنشان میسازد که طبق قانون اساسی ج.ا. ا  تامین وحفظ امنیت مردم یکی از وظایف حکومت به شمارمیرود که باید بادقت ومسوولیت وظایف خویش را دراین زمینه انجام دهند

دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان برای شهدای حادثه المناک شهرغزنی ازبارگاه خداوند بزرگ بهشت برین؛ وبرای مجروحین آن شفای عاجل آرزو مینماید.

 

بااحترام

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رییس حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

اعلامیه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان

در مورد حمله تروریستی به یک مرکزآموزشی درشهرکابل

 

با تاسف فرآوان اطلاع یافتیم که عصرروزچهارشنبه مورخ ۲۴ اسد ۱۳۹۷ مرکز آموزشی وآماده گی کانکور که درآن شماری زیادی از جوانان درناحیه (۱۸) شهرکابل مصروف آموزش جهت آماده گی برای کانکور بودند، مورد حمله تروریستی قرارگرفت که ازاثرآن شماری ازجوانان شهید ومجروح گردیدند.

درحالیکه این جوانان فقط مصروف فراگیری آموزش علم ودانش بودند وآمده بودند تا بیآموزند. حمله تروریستی به این مرکز آموزشی ، نشان دهنده دانش ستیزی ، معارف ستیزی و دشمنی آشکار تروریستان باعلم ودانش وتلاش آنها در حمایت ازجهل وعقب مانی میباشد.

ارگان های امنیتی وکشفی کشورمسوولیت دارند تا توطیه ها ودسایس دشمنان مردم را به موقع کشف ، وازمال وجان مردم حفاظت نمایند. که کم کاری وبی توجهی شان از مسوولیت های آنها نمی کاهد.

دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان انجام این جنایت را نه تنها دشمنی با نسل جوان وآینده سازان کشور می داند؛ بلکه آن را دشمنی آشکار باعلم ومعارف دانسته وآنرا شدیدأ محکوم می نماید.

برای شهدا این حادثه المناک از بارگاه خداوند(ج) بهشت برین ، برای مجروحین شفای عاجل آرزو؛ و مراتب همدری خود را با خانواده های داغدارابراز میدارد.

 

با احترام

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رییس حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

کال ، ۲۵ اسد ۱۳۹۷

تدویر جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان، تحت ریاست رفیق عبدالرشید آرین رییس حزب روز پنجشنبه مورخ ۲۸ ماه سرطان سالجاری در دفتر مرکزی حزب دایر گردید . در جلسه بر علاوه مسوولین شعبات و کمیسیون های مرکزی حز ب رفیق انجنیر محمد اسمعیل رییس شورای ولایتی هلمند حزب نیز اشتراک داشت
طبق اجندا جلسه طرح اساسنامه حزب که بعد از تصویب کمیته تدارک تدویر کنگره حزب، نشر دوباره جهت نظر خواهی اعضای حزب ، تامین دموکراسی درون حزبی ، بحث دوباره در کمیته تدارک تدویر کنگره حزب روی پیشنهادات رسیده و تصویب آن ، به جلسه دارالانشا پیشکش گردید .

Read more...