تدویر جلسه کمیته اجرائیه شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان

جلسه نوبتی کمیته اجرائیه شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان شام سه شنبه مورخ 5 مارچ 2013 از طریق شبکه انترنتی " پال تاک" دایر گردید.
ساعت هشت و سی شام مطابق اجندای قبلاٌ  پیشنهاد شده جلسه آغاز گردید. بعد از آنکه محترمه رفیق نفیسه اسحاقزی رسمیت جلسه و اجندای پیشنهادی را اعلان نمود، رفیق بصیر دهزاد طی صحبت مختصر از انکشافات سازمانی در داخل کشور و شورای اروپایی جلسه را آغاز و از حضور تمامی اعضای هیاٌت اجرائیه در جلسه اظهار سپاسگزاری نمود.
در بخش اول رفیق انجنیر عمر فیض مسؤول کمیسیون تشکیلات شورای کشوری گزارش مکمل از مسایل مربوط به تشکیلات، شرکت در جلسات واحد های اولیه، ایجاد یک تشکیل منظم و شفاف به جلسه ارایه نمود. در این گزارش جهات با ارزش امور تطبیق شده در مطابقت با اسناد و مصوبات هیاٌت ریسه و کمیته اجرائیه شورای اروپایی و مصوبات کمیته اجرائیه شورای کشوری یادآوری گردیده و همچنان کمبودیهای موجود که باید برای رفع ان در فرصت زمانی کوتاه اقدام گردد، مشخص گردیده بود. بخاطر رفع جدی کمبودیها و ایجاد یک سیستم بهتر کاری تشکیلاتی و تدابیر جهت فعال شدن بخشهای مربوط به جوانان و زنان در جنب کمیته اجرائیه تصامیم لازم اتخاذ گردد. پیشنهادات سازنده رفقا در زمینه و نقاط برجسته و قابل تطبیق گزارش طی مصوبه ای مورد تصویب جلسه قرار گرفت.
در بخش دوم اجندا که مسایل مربوط به انکشافات ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان موضوع بحث بود، از رفیق نصیراحمد صدیقی عضو شورای مرکزی ح. م .ا.  که به دعوت هیآت ریسه شورای کشوری هالند در جلسه شرکت نموده بود تقاضا بعمل امد تا در زمینه صحبت نماید. رفیق صدیقی در مورد ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان توضیحات مفصل ارایه نمود. رفیق صدیقی نه تنها توضیحات وسیع در مورد ارایه نموده بلکه به تعدادی از سوالاتی که رفقای واحد های اولیه اخصاٌ واحد اولیه نورد هالند مطرح نموده بودند، نیز پاسخ های روشن ارایه نمود. اعضای جلسه از توضیحات همه جانبه رفیق صدیقی اظهار سپاس و رضایتمندی نمودند.
در بخش سوم اجندا، سوالات و نقاط نظر انتقادی عده ای از رفقای واحد های اولیه بخصوص واحد اولیه نورد هالند مورد جر و بحث های رفیقانه قرار گرفت. در ارتباط به سوالات مطرح شده رفقا هرکدام: انجنیرعمرفیض، داکتر نثاراحمد صدیقی، بصیردهزاد، حیات کریم و سرور زهتاب نقاط نظر شان را مطرح نمودند. جلسه در ارتباط پاسخ به سوالات تصمیم گرفت تا توضیحات و جوابهای مرتبط به شورای کشوری را بار دوم طی یادداشتی به رفقا از طریق جلسات واحد های اولیه ارسال نمایند و سوالاتی را که به شورای اروپایی مربوط  میشد طی نامه ای جداگانه از طریق کمسیون اسناد و ارتباط شورای اروپایی به رفقای زیربط انتقال دهد.
در این جلسه موضوع جمعآوری کمکها و اعانه به مهاجرین هموطن ما در کشور یونان که به همت و ابتکار کمسیون امور اجتماعی شورای اروپایی ح. م. ا. رویدست گرفته شده است مطرح گردید. جلسه تصویب نمود  تا در جلسات آینده واحد های اولیه به جمع اوری اعانه اقدام گردد و از طریق مسؤول کمسیون مالی ( رفیق زهتاب) به مرجع مربوطه انتقال یابد.
در بخش های مختلفه جلسه رفقا هر یک شعیب اسحاقزی، آقا محمد نورانی، عمر فیض، سرور زهتاب، حیات کریم، نثار احمد صدیقی و بصیر دهزاد نقاط نظر و پیشنهادات شان را مطرح نمودند.
در اخیر جلسه انتقادات رفقا مورد بحث قرار گرفت و پاسخ هایی پیرامون این انتقادات ارایه گردید. در این بخش رفقا هریک: نثار احمد صدیقی، حیات کریم و بصیردهزاد نقاط نظر شان را مطرح نمودند. در این جلسه وعده داده شد تا در جلسه آینده کمیته اجرائیه به سوالات و انتقادت مطرح شده جواب ارایه گردد.

جلسه ساعت 23:30 شب خاتمه پذیرفت.

 

نفیسه اسحاق زی

مسؤول کمسیون اسناد و ارتباط

 

 

 

پیام تبریکیه به مناسبت هشتم مارچ

خواهران ، مادران دلیر و با شهامت وطن و سراسر جهان روزتان مبارک باد!

هشتم مارچ روز همبستگی زنان سراسر جهان، هشتم مارچ روز مبارزه علیه ظلم واستبداد،هشتم مارچ روز پیکارعلیه ستم سرمایه ، هشتم مارچ روز پیکار حق بر باطل، هشتم مارچ روزپیمان مشترک زنان بخاطر کسب حقوق حقه شان ، هشتم مارچ روز ندای برابری حقوق زنان با مردان ، هشتم مارچ روز مبارزه بخاطر مزد مساوی در برابر کار مساوی ، هشتم مارچ روز شناسایی هویت و شخصیت زنان ،  هشتم مارچ روز ندای صلح و پیروزی بر جنگ و انوع ستم و خشونت علیه زن ، و بالاخره هشتم مارچ روزجنبش زنان دنیا بر همگان مبارکباد!

بویژه بر زن قهرمان، مبارز سر سپرده ، واز خودگذر کشور مان دکتورس اناهیتا راتبزاد عزیز مبارکباد!

برای هریک تان عمردراز،پیروزی و بهروزی آرزومینمایم

زلیخا پوپل مسوول شعبه امور اجتماعی اروپایی حزب مردم افغانستان

ره آورد یک سفر:

 

هیات حزب مردم افغانستان  گفت و گو های سودمند سیاسی را در یونان انجام داد.

 

رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان مطابق برنامه کاری آن شورا، به منظور بازدید و اشتراک در جلسات سازمانهای حزبی، نهادهای اجتماعی وهمچنان بخاطر آگاهی بیشتر از وضع مهاجرین و جستجو راه ها و شیوه های جلب کمک به مهاجرین افغان و ایجاد تماس و همکاری با سارمانها و احزاب سیاسی یونان که مدافع حقوق مهاجرین افغان در این کشور اند، به کشور یونان سفر نمودند.

مطابق برنامه مرتبه شعبه روابط بین المللی شورای اروپایی و شورای کشوری یونان ح.م.ا. رفیق کاوه کارمل بتاریخ 23-01-2013 در مقر کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان با رفقا الیسیوس واکیناس عضو کمیته مرکزی و رییس شعبه روابط بین المللی ، کوتش عضو کمیته مرکزی و الیاس نظیرعضو شعبه روابط خارجی آن حزب در حالیکه رفیق ابوبکرفیض رییس شورای کشوری یونان ح.م.ا. و رفیق عمر فیض همکارشعبه روابط بین المللی شورای اروپایی نیز اشتراک داشتند ، ملاقات نمود.

 

Read more...

هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان تشکیل جلسه داد

 

دومین اجلاس هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در سال روان ترسایی بروز بیستم فبروری 2013 دایر گردید .در این نشست پس از اعلام نصاب ،اجندای زیرین به تصویب رسید :

1 ــ  گزارش شعبه تشکیلات شورای اروپایی  حزب مردم افغانستان در رابطه با ساختار  تشکیلاتی و راپور احصاییوی شورای اروپایی از بابت سال 2012 ترسایی ،

2 ــ  گزارش شعبه اموراجتماعی پیرامون کار و فعالیت های اجتماعی شورای اروپایی حزب مردم افغانستان از جمله در جانبداری و دفاع از حقوق مهاجرین افغان در اروپا ،

3 ــ  پیشنهادها ، نظریات  و انتقادات.

در آغاز کار نشست نخست رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در باره فعالیت‌های شورا در فاصله میان دو اجلاس هیات رییسه شورای اروپایی صحبت و نتایج بدست آمده را بیان نمود. او در زمینه خاطر نشان ساخت :  شورای اروپایی روز تا روز با چهره جدید ، ابتکارات جدید ، شیوه‌های استفاده از ابزار جدید در میان جامعه افغانی مقیم اروپا به مثابه یک سازمان پویا و مبتکر تبارز مینماید و در نتیجه همکاری‌های ارگان ها ی اروپایی و سازمان های کشوری به دستآورد های مثبت نایل گردیده است.رفیق کاوه کارمل در این رابطه از سفر هیات شورای اروپایی به کشور یونان و دیدار با اعضای شورای کشوری یونان حزب مردم افغانستان ، مقامات یونانی و مهاجرین افغان در یونان که گزارش مفصل آن در تارنمای بامداد ارگان نشراتی شورای اروپایی حزب مردم افغانستان به نشر رسیده است؛ صحبت نموده و خاطر نشان ساخت که مهاجرین افغان در اینکشور در شرایط نهایت دشوار بسر میبرند و برای حل پرابلم های شان مساعی همه جانبه واقدام‌ها ی عملی ضروری است. برای همین منظور هیات حزب مردم افغانستان در سفر خویش تلاش نمود تا با آن احزاب و سازمان های کشور میزبان که از امکانات اثرگذاری در پارلمان و حیات سیاسی انکشور برخوردار اند؛ و میتوانند صدای هموطنان آواره ما را بگوش یونانی ها و جهانیان برسانند و سهولت های را ایجاد کنند ملاقات نمود .هیات شورای اروپایی در همسانی با برنامه حزب مردم افغانستان که برهمبستگی و  وجوه مشترک انساندوستانه با طیفی وسیعی از احزاب دموکراتیک و مترقی جهان اتکا میورزد، ولی در اتخاذ سیاست مطابق به نیازمندی های مردم و با درنظرداشت ویژه گی های جامعه خود عمل میکند  از همه احزاب ، سازمان های اجتماعی و مراجع دیگر تقاضای همکاری و کمک‌های بشر دوستانه را با پناه گزینان افغان نمود که خوشبختانه با پاسخ مثبت برخی از  آن‌ها در چارچوب امکانات شان مواجه گردید.

رییس شورای اروپایی همچنان تدویر جلسات شورا های کشوری حزب مردم افغانستان  در اروپا و نشست های شعبات شورای اروپایی و به ویژه پذیرش اعضای نو را به ساختار های حزب نشانه ای از پویایی زندگی حزبی دانست .رفیق کاوه کارمل در بخشی از اظهارات خود یاد آور شد که « بسیاری ها با ابزار نرم میخواهند ما را متأثر سازند . آن‌ها همواره سنگ‌های را بسوی ما پرتاب میکنند ، ولی ما سعی داریم تا از این سنگ‌ها در اعمارحانه حزبی خود استفاده کنیم .» او با یادآوری از فعالیت‌های شورای اروپایی در بخش‌های ایتلاف احزاب مترقی و دموکرات ،  تشکیلات ، تبلیع و فرهنگ ، روابط خارجی و نهاد های اجتماعی  اظهار آرزومندی نمود تا همه ارگان های شورای اروپایی با کار و ابتکار بیشتر شورای اروپایی را به سازمان نمونه برای حزب مردم افغانستان ، احزاب همسو و دوستان خود مبدل سازند.

پس از سخنان رییس شورای اروپایی،  رفیق حفیظ مصدق مسوول شعبه تشکیلات شورای اروپایی گزارش همه جانبه ایرا در باره ساختار ها، رُشد و داده‌های کمی سازمان ارایه نموده و از پذیرش چهل عضو جدید به صفوف حزب مردم افغانستان در کشور های انگلستان ، یونان ، الما ن ، هالند و اتریش در ماه اخیر خبر داد .اعضای هیات رییسه هر یک عمر محسن زاده ، نصیر احمد صدیقی و ولی محمد زیارمل ضمن قدر دانی از فعالیت‌های شعبه تشکیلات شورای اروپایی و شورا های کشوری حزب مردم افغانستان به پاره‌ای از مسایل تشکیلاتی پرداخته و بر ضرورت همکاری بیشتر شورا های کشوری و سهولت بخشیدن امور اشاره نمودند .هیات رییسه با آتفاق آرأ مصوبه ایرا به تصویب رسانید که در آن شاخص های کاری بمنظور بهبود کار های تشکیلاتی تصریح گردیده است .

در بخش دوم کار نشست هیات رییسه ،  رفیق زلیخا پوپل مسوول شعبه کار با نهاد های اجتماعی گزارش دقیقی را در باره فعالیت‌های این شعبه پیشکش نمود .وی در زمینه از تدابیر و اقدام‌ها عملی به ویژه کمک با مهاجرین افغان در یونان سخن گفته و اظهار آرزومندی کرد تا اموال و مواد جمع آوری شده شورای اروپایی هر چه زودتر به یونان انتقال یابد و پروژه های مد نظر گرفته شده تطبیق گردند. رفیق زلیخا پوپل همکاری نهاد های مهاجرین را در کشورهای اروپایی در امر حل پرابلم های موجودمهاجرین افغانی ارزشمند دانسته و از شورا های کشوری حزب مردم افغانستان که در این زمینه بذل توجه نموده اند اظهار سپاس نمود. مسوول شعبه کار با نهاد های اجتماعی بار دیگر ازهمه روسأ و اعضای شورا های کشوری تقاضا نمود تا دررابطه با مهاجرین افغان در کشور های شان برنامه‌های کاری سودمندی را رویدست گیرند .

هیات رییسه شورای اروپایی کارکرد های شعبه کار با نهاد های اجتماعی را ارزیابی مثبت و از مساعی رفیق زلیخا پوپل قدر دانی نمود .اعضای هیات رییسه کار با جوانان را یکی از آماج های اساسی و اولویت های امور دانسته و خواهان ابتکارات بیشتر شورای های کشوری وشعبه کار با نهاد های اجتماعی گردید .

 

در بخش فرجامین جلسه ، هیات رییسه نظرها و پیشنهادهای متعدد را در رابطه با گردهمایی ها ، مناسبت‌های مهم  و وظابف پلانی  ارگان ها در ماه مارچ 2013 ترسایی مطرح نمود.اجلاس در پایان کار خود فیصله نمود تا گروپ کاری برای انجام امور معینه و تدوین برنامه کاری مشخص گردد .در این زمینه پیشنهاد رفیق نصیر احمد صدیقی ناظم امور شعبات کار با نهاد های اجتماعی و تفاهم پذیرفته شد .

رفیق کاوه کارمل با ارزیابی کار نشست وظایف مبرم شورای اروپایی را در استقامت های تعین شده یکبار دیگر تصریح نموده واز همه ارگان ها و اعضای شورای اروپایی خواهان عطف توجه و بذل مساعی بیشتر گردید .

 

 

گزارش جلسه ایالتی کسل حزب مردم افغانستان

 

جلسه نوبتی ایالتی کسل حزب مردم افغانستان در فضای دوستانه و رفیقانه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت آلمان بتاریخ سوم فبروری 2013 عیسوی تدویر یافت.

بعد از تصویب اجندا، رییس شورای شهر، محترم محمد ظاهر نادری کار جلسه را رسمیت بخشیده، از کارکردهای شورا در فاصله بین دو جلسه گزارش داد.

پیرامون گزارش اساسی برخی رفقا با دیدگاه ها و نظریات شان ، توسعه کار تشکیلاتی، تماس با مهاجران افغان و تبلیغ برنامه و اساسنامه حزب مردم افغانستان را از اولویت کاری خویش دانستند و خواهان همبستگی و وحدت اعضای حزب با معیار های دموکراتیک گردیدند.

 رفیق عبدالاحد شفیعی از کارکرد های سازمان با مهاجران و نهادهای اجتماعی به جلسه گزارش دادند که مورد تأئید رفقا قرار گرفت. متعاقبأ رفقا امان مهر ورز و خلیل رخشان در مورد انتقاد و شیوه های انتقاد صحبت کرده یاد آور شدند که انتقاد و انتقاد از خود زمینه اصلاحات در عمل و احساس مسوولیت ازپایین به بالا را فراهم میسازد و این خود ماهیت دموکراتیک بودن یک سازمان مترقی را بیان می دارد.

 در بخش پیشنهادات پیرامون اعلامیه محترم داکتر راوش، رییس شورای مرکزی حزب مردم افغانستان برای تحکیم هرچه بیشتر وحدت حزبی و تدویر پلینوم شورای مرکزی حزب جهت همسویی و رفع تبلیغات سوء از کار کنگره از طرف اعضای جلسه استقبال بعمل آمد که در مورد برخی رفقا ابراز نظر نمودند.

رفیق ربانی از سفر کوتاه مدت شان از کشور و ملاقات با رفقا محترم داکتر راوش و محترم کامجو گزارش دادند. در بخشی از صحبت های شان چنین گفتند: "اعضای رهبری حزب مردم افغانستان جهت وحدت، توسعه پایه های سیاسی و اجتماعی حزب در بین مردم و جوانان مشترکأ سعی و تلاش می ورزند و رفقای رهبری از همبستگی و تفاهم بین هم برخوردار اند. برای ما اعضای حزب مردم انتخاب و یا سبکدوشی این و یا آن رهبر نباید اساس باشد. برای ما مرام حزب که هدف مبارزه در راه عدالت و دادخواهی است ، مبرم و اساس است. ثبت و راجستر حزب مردم، نویدیست برای اعضای حزب که بعد ار انتظار زیاد این پیروزی را بدست آوردند.

یکی از ویژه گی کار و فعالیت رفیق راوش، کار با جوانان در دانشگاه های کشور و جذب آنان به حزب مردم افغانستان است و همسان با وی دیگر اعضای رهبری در این راستا سعی و تلاش می ورزند."

 متعاقبأ رفیق محمد همایون صادقی پیرامون وحدت و همبستگی رفقا صحبت نموده در بخشی از صحبت هایش چنین گفت: " مردم کشور ما در آستانه تحولات راهبردی ناتو در قبال افغانستان قرار دارند. در چنین لحظات اساس بر ماست تا اختلافات سلیقه ای را کنار گذاشته و ویژه گی اساسی آرمان مرامی حزب مردم را با خلوص نیک اعمال، و از تبلیغات واهی که با واقعیت های درونی حزب در کشور نا سازگار است، جلوگیری کرد. و اکنون به همه اعضای حزب مردم جای مسرت و بالندگی است که بعد از انتظار کنگره موسس تدویر یافت. کار کنگره را گام پر ارزش و الگوی برای دموکراتیزه سازی حیات سیاسی در آینده و نسل جوان کشور پنداشت.

 اندک زمانی از انتخابات شورای مرکزی حزب و شورای اروپایی نمی گذرد که ما شاهد ایجاد سازمان های نو در داخل و خارج کشور و رجوع بیشتر جوانان و اعضای پیشین ح.د.خ.ا ، شخصیت های ملی و وطنپرست به دور حزب مردم هستیم و امید واری هرچه بیشتر برای همبستگی با سایر نیروهای دموکرات ملی و وطنپرست بدون در نظر داشت تعلقات ایدیولوژیکی و قومی در یک جبهه دموکراتیک فراهم گردیده است."

 رفیق اسد رهیاب در بخشی از صحبت های شان چنین یاد آور شدند:

 "اعلامیه و پیشنهاد رفیق راوش در اصل خود یکبار دیگر به حقانیت کنگره وپلینوم آن صحه می گذارد. تدویرپلینوم شورای شورای مرکزی و نتایج آن پاسخی به سوالات ایجاد شده نزد رفقا خواهد بود. حزب ما بعد از کار کنگره به دست آورد های مزیدی در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی نایل آمده، از جمله همایش جوانان کشور و جذب بیشتر جوانان به دور حزب، ایجاد سازمان وسیع در کشور یونان در بین افغانان مقیم در آنجا، ایجاد سازمان های حزبی در ولایات مختلف کشور که در گزارشات کاری شورای مرکزی از طریق رسانه ها و سایت ها انعکاس یافته، می توان مثال داد و ما باید همگام با این دست آوردها با مساعی مشترک برای دست رسی به افق های هرچه بیشتر سعی و تلاش به خرچ دهیم."

 برخی رفقا چون محترم امان مهرورز، خلیل رخشان، مرضیه اسرع، نورالدین شمس در مورد کار کنگره سوالاتی داشتند که در ختم جلسه رفیق نسرین مفید ، رییس شورای آلمان حزب مردم افغانستان با توضیحات همه جانبه پاسخ ارایه و به قناعت ایشان پرداختند.

 رفیق نسرن مفید در بخشی از صحبت های شان چنین یاد آور شدند:

"رفقا ! حزب ما وارث احزاب مترقی پیشین، بخصوص ح.د.خ.ا ( وطن ) است که با طیف وسیعی از شخصیت های ملی و وطنپرست، دموکرات، دادخواه، جوانان و اقشار مختلف متشکل یافته است و یک حزب بی بدیل و فراقومی در جامعه ما میباشد. برخی محدودی از رفقا ذهن شان را در ارتباط با مسایل تشکیلاتی و انتخابات مصروف نگهداشته، حالانکه بیشتر از چند ماه ار کار کنگره و انتخابات آن می گذرد.

 بر باور من انتخاب شخصیت ها در راس حزب مطابق نورم های اساسنامه دایمی نبوده بلکه امروز حزب ما با باور بیشتر به سوی دموکراسی و دموکراتیزه ساختن حیات سیاسی حزب در حرکت است.

رشد شخصیت ها ازپایین به بالا، آزادی بیان، دیدگاه و اداره جمعی، انتخابات سری و آزاد، سد ایجاد کیش شخصیت و شخصیت پرستی در حزب گردیده و میگردد. رهبران می آیند و می روند، آنچه پابرجا و قابل محاسبه است، آرمان و عمل کرد آنهاست. هر عضو حزب ما درهر موقف حزبی که اند و یاعضو یک سازمان اولیه حزبی است باید خودرا مسوول و رییس بداند. ما نباید تنها رییس و مسوولین منتخب حزب و سازمان های پایینی را مسوول انجام وظایف پنداشت، بلکه همه یکسان در برابر حزب و مردم مسوول اند. با چنین شیوه و روش یعنی هدف و عمل مشترک، تفکر کیش شخصیت را از خود و حزب زدوده و مثمر آرمانهای حزب گردیم. تفکر و عمل ما نباید به تونلی بماند که در انتهای آن روشنایی وجود نداشته باشد . رسیدن به آرمان های شریفانه مردم کشور ما، اولویت کاری و فکری مارا تشکیل می دهد".

با پایان صحبت های رفیق نسرن مفید، کار جلسه بساعت 8 شب به وقت آلمان با پرداخت حق العضویت ها و اعانه ها در فضای کاملأ دوستانه و رفیقانه پایان یافت و حق العضویت های همه اعضای حزب مردم افغانستان در شهر کسل تا ختم ربع چهارم سال 2012 تصفیه گردید.