پیام تسلیت و همدردی شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان

با تاثرو تالم اطلاع حاصل نمودیم که رفیق عبدالقیوم  فضلی ، سابق معاون ریاست پشتی تجارتی بانک ، برادر رفیق گرانقدر ولی محمد زیارمل عضوکمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان از دارالفنا به دارالبقا پیوسته اند

 اناالله و اناالیه راجعون

بدینوسیله مراتب تسلیت و همدردی رفقای شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان را به رفیق گرانقدر ولی محمد زیارمل ، بازمانده گان ، فامیل ها ، رفیق ها و دوستان غمدیده و عزادار شان تقدیم نموده ، از بارگاه پروردگارعالم برای مرحوم فضلی بهشت برین ، و برای عزیزان صبر و شکیبایی آرزو داریم .

الحکم و الا الله!

باحرمت بی پایان ،

محمد امین حکیمی

رییس شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۴ـ ۲۵۰۵

Copyright ©bamdaad 2021

 

پیام همدردی شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه فراوان اطلاع یافیم که رفیق عبدالقیوم فضلی ، شخصیت اگاه ، وطنپرست و مبارز راستین راه مردم  داعی اجل را لبیک گفته و به جاودانگی پیوسته است .

روانش شاد باد !

شورای کشوری اتریش حزب ابادی افغانستان نبود فزیکی رفیق فضلی را ضایعه بزرگ میداند و بدینوسیله همدردی و غمشریکی خود را به همه بازمانده گان شان ، به خصوص رفقای گرانقدر ولی محمد زیارمل ، محمد انور ایثار، عبدالقدیر فضلی و سایراعضای خانواده های محترم شان  ابراز میدارد .

یاد رفیق فضلی نیکو خصال همیشه گرامی و جایش بهشت برین باد !

 

فاضل دلزاده

رییس شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

ویانا / اتریش

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۳ـ ۲۵۰۵

Copyright ©bamdaad 2021

پیام تسلیت شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

با درد ودریغ اطلاع یافتیم که مرحوم رفیق عبدالقیوم فضلی قبلاْ معاون پشتنی تجارتی بانک، برادر رفیق گرامی ولی محمد زیارمل عضو کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان در اثر حادثه ترافیکی جهان را وداع گفته است . بدیوسیله مراتب غمشریکی خویش را به رفیق زیارمل محترم ، رفیق انور ایثار گرامی وباقی اعضای فامیل ، دوستان و همرزمان شان ابراز نموده ، صبر و شکیبایی برای هریک شان ارزومندیم .

روح آن رفته یی گرانقدر شاد و یادش گرامی باد!

 

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب ابادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۲۵۰۵

Copyright ©bamdaad 2021

 

  پیام تسلیت وهمدردی شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 با درد واندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق عبدالقیوم فضلی یکی ازبهترین و صادق ترین کادرهای حزب ما و از جمله سابقه داران جنبش مترقی وعدالتخواه کشور، برادر رفیق ولی محمد زیارمل عضو کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان دریک حادثه ترافیکی وفات نموده وبه ابدیت پیوسته اند.

 انالله وانا الیه راجعون

 بدینوسیله مراتب تسلیت عمیق خود و اعضای شورای کشوری المان را خدمت رفیق زیارمل ، رفیق ایثار، فامیل وخانواده محترم و سوگوار شان ابرازنموده  برایشان صبروشکیبائی آرزومینمایم .

 با تقدیم احترام وحرمت رفیقانه

 

عبدالاحد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۲ـ ۲۵۰۵

Copyright ©bamdaad 2021

پیام همدردی شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه فراوان خبر مرگ رفیق عبدالقیوم فضلی سابق معاون پشتنی تجارتی بانک ، برادررفیق ولی محمد زیارمل عضو کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان را بدست آوردیم .

بدینوسیله مراتب همدردی و تسلیت خود و اعضای شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان را خدمت رفیق زیارمل عزیز، رفیق انورایثار و خانواده سوگوار شان ابراز نموده ، برایشان صبر و تحمل آرزو داریم .

 

بادرود های رفیقانه

سید افضل بهار

رییس شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۳ـ ۲۴۰۵

Copyright ©bamdaad 2021