اعلامیه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در باره نشست مسکو  

         

حمل ۱۳۹۶ ، شهرکابل

طوری که هموطنان عزیر اگاهی دارند، دراین اواخر به ابتکار مسکو نشست صلح با شرکت یازده کشورمنطقه  به شمول افغانستان دایر گردید که طبق اعلان رسانه ها این پروسه در آینده با شرکت نیرو های مسلح مخالف دولت افغانستان دنبال می گردد.

دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان معتقد است که هر عمل مثبتی که به قطع جنگ ، خونریری و تامین صلح و ثبات سراسری درکشور می انجامد قابل تایید است. ما ازهمه تلاش ها در جهت تامین صلح ، امنیت دایمی  و برچیدن اسلحه غیرقانونی بعد از نهایی شدن توافقات صلح ، غرض تامین حاکمیت ملی ، استقلال و تمامیت ارضی کشور درجهت ایجاد فضای باز سیاسی حمایت می کنیم.

چنانچه در برنامه حزب آمده است:  « حمایت از حل مسله جنگ جویان ضد دولتی از طریق سیاسی ، حزب ما خواهان آتش بس و قطع فوری جنگ و خونریزی بیشتر و استقرار صلح عادلانه در افغانستان است. ما از جلب و مشارکت مخالفین مسلح  دولت در پروسه های سیاسی افغانستان پشتیبانی می نماییم ؛ مشروط بر اینکه آنها خشونت را کنار بگذارند و ارزش های بنیادین قانون اساسی را بپذیرند.... »

تجمع نیروهای افراط گرا تحت عناوین مختلف در کشور که قلب  آسیا نامیده می شود ، در بی ثبات سازی کشورهای مختلف منطقه  و جهان نقش اساسی داشته و منافع کشورهای منطقه را تهدید میکند .بناً به نیروهای مسلح مخالف خطاب می نماییم  که از عقل سلیم کارگرفته  ، از خشونت ، زورگویی، ترور، کشتار ، انفجار و تخریب زیر بناهای مادی و معنوی کشور اجتناب و رزیده ، با توظیف اشخاص اگاه و با صلاحیت پروسه صلح را دنبال نموده ، سلاح خود را بر زمین بگذارند. و دولت ج.ا.ا نیز در امر بزرگ عمل ابتکاری نماید.

بیایید که دست بدست هم داده با اتحاد ملی ، وحدت و یکپارچه گی وطن زجردیده خود را نجات داده زخم های خونین آنرا تداوی نماییم .

صلح  ضرورت زمان است. در امر تامین آن باید اقدامات جدی و هدفمند صورت گیرد.

 

با احترام

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب متحد ملی  ترقی مردم افغانستان

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۷ـ۱۸۰۴

اعلامیه  دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 حمل ۱۳۹۶ ، شهر کابل

 

 برای اولین بار در تاریخ بشر، بم بزرگ غیرضروری ده تن که بنام بم مادر شهر ت دارد توسط ایالات متحده امریکا در اچین ولایت ننگرهار استعمال گردید.

استعمال این بم قدرت تخریب بزرگ درساحات مسکونی و زراعتی مخالف کنوانسیون ها ومیثاق های بین اللملی بوده ، استعمال آن مجاز نیست .

اما با درنظر داشت حالت مشخص نظامی ایجادشده دراچین ننگرهار با تفاهم قوت های ذیدخل بم اسعتمال گردید، که نتایج قابل لمس داشته و مردم محل ، ساکنین ولسوالی اچین و اطراف آن از استعمال بم و نتایج  بدست آمده آن استقبال نموده، آنرا عمل بجاخوانده اند.

دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان معتقد است که استعمال سلاح بابۤرد وآتش قوی ، تاثیرات سو بر محیط زیست جنگلات ، نباتات وحیات وحش و انسان داشته و در درازمدت مشکلات را ایجاد می کند.

از سرقوماندانی اعلی قوای مسلح ج.ا.ا و رهبری قوت های خارجی مستقر درکشور تقاضا می گردد تا بقا و آینده زنده گی را در جغرافیای افغانستان درنظر گرفته ، از استعمال اسلحه مخرب ، به خصوص مخرب جمعی ، کیمیاوی ، بیولوژیکی وغیره اجتناب نموده ؛ به تامین حفظ محیط زیست سالم برای افغان ها توجه جدی نمایند، قابل ذکراست که به این  معنا نیست که جلو تحرکات نظامی دشمن گرفته نشود و ‌آزادی فعالیت تخریبی به آنها  مساعد گردانیده شود. باید با تمام قوت فعالیت مخالفین خنثی و صلح سراسری که حق هر افغان است درکشور جنگ زده ، ما تامین گردد. از بی توجهی های مرموز درامر سرکوب مخالفین مسلح خود داری گردد و اقدامات موثر ومتناسب در وضعیت جنگ به عمل آید.

نابود باد جنگ !       

با احترام

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رییس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  

 بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۷ـ۱۸۰۴

تدویر جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان روز پنج شنبه مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۶ تحت ریاست رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش در دفتر مرکزی حزب درشهر کابل  دایر گردید .دراین جلسه مسوولین شعبات وکمیسیون های مرکزی حزب نیز اشتراک نموده بودند.

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد ومورد تایید قرار گرفت:

۱ـ  گزارش شعبه تشکیلات در مورد تحقق مصوبات و فیصله های دارالانشای حزب ،

۲ـ  گزارش کمیته تدارک در مورد مذاکرات باهیات حزب افغانستان واحــد .

در ابتدای جلسه رفیق پوهاند داکتر محمد داود راوش روی تحولات در کشور ، منطقه وجهان صحبت نموده گفتند:  سلسله دست آوردها، در کار دولت بوجود آمده ، کمیسیون انتخابات ایجاد وکار آن ادامه دارد . روابط کاری  بین افغانستان وکشورهای منطقه ایجاد گردیده ، کنفرانس مسکو عنقریب دایرمی گردد. ما امید وارهستیم تا تدویر اجماع منطقه وی روی مسایل افغانستان  تاثیر مثبت وارد نماید . امید است که صلح درکشور تامین گردد  وحزب ما حضور فعال تر خواهد یافت وامکان بهتر کار حزبی برای ما میسر خواهد گردید . ما درصلح بهتر کار خواهیم کرد. امسال درافغانستان ما شاهد تغیرات اساسی  کشور خواهیم بود ؛ ما باید به سوی کار های فعال تر برویم. حزب ما باید جواب گوی شرایط کنونی کشور ما باشد .

حزب ما کار دشوار ومهم را باید برای تدویر کنگره آغاز نماید . حزب ما باید به حزب مدرن مبدل گردد .

طبق اجندا رفیق وحدت گزارش شعبه تشکیلات حزب را به جلسه ارایه کرد . روابط حزب باسایر احزاب دموکراتیک به طور قناعت بخش تامین گردیده، نیروهای ملی ، ترقی خواه  ودموکرات در اروپا وسایر کشورها با تماس ها وصدور اعلامیه ها حمایت وپشتیبانی شان را از وحدت نیروهای مترقی وهمسو اعلام نموده اند. که از جانب دارالا نشای حزب استقبال گردید وکمیسیون را توظیف نمود تا درمورد اعلامیه دارالانشای حزب را ترتیب دهد، که عنقریب صادر می گردد.

رفقا پیرامون گزارش شعبه تشکیلات ابراز نظر وصحبت نمودند و از طرف جلسه دارالانشای به شعبه تشکیلات پیرامون بهبود هر چه بیشتر کار حزبی وظایف مشخص سپرده شد و هم چنان به اعضای  دارالانشای حزب از جانب رفیق راوش وظیفه داده شد تا کارشان را در رابطه به شورای های حزبی ولایتی کشور منظم وجدی انجام بدهند و از اجراات شان به شعبه  تشکیلات  گزار ش دهند. جلسه گزارش شعبه تشکیلات حزب را مورد تایید قرار داد ومصوبه ای در مورد صادر گردید .

درقسمت بعدی جلسه  گزارش کمیته تدارک  درمورد مذاکره با هیات حزب افغانستان واحـد ، توسط رفیق حفیظ الله نورستانی عضو دارالانشا حزب به جلسه ارایه گردید؛ که از جانب دارالانشا مورد تایید قرار گرفته وبه کمیته وظیفه داده شد تا پروسه را دنبال نماید.

در پایان جلسه شماری از اعضای دارالانشای حزب پیرامون مسایل مهم سیاسی و حزبی ابراز نظر نمودند و پیشنهادات شان را به جلسه پیشکش کردند.

درجلسه روی مسایل مطروحه که ازجانب رفقا پیشنهاد گردید ، کمیسیون متشکل از شماری اعضای  دارالانشا حزب توظیف گردید تا کمیسیون  جلسات خود را  دایر؛ و طرح مشحص کمیسیون را به حزب ارایه نمایند .

کار جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان که از صبح آغاز گردیده بود ، به آرزوی ترقی و پیشرفت افغانستان ؛ و تامین صلح سراسری در کشور ساعت ۱۲ ظهر پایان یافت. 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۵/ ۱۷ـ۰۸۰۴

اعلامیه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

مورخ ۱۷حمل۱۳۹۶

رفقا و دوستان گرامی!

ما اعلامیه وحدت خواهان  که متشکل ازاکثریت اعضای حزب دیروزمتحد ملی ، رهبری و کادر های حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان ، و شورای سرا سری پیام آوران صلح افغانستان (موج نوین ) ، مقیم کشورهای اروپایی  به تاریخ ۱۱حمل۱۳۹۶ نشرگردیده است را به دقت مطالعه کردیم. دراعلامیه وحدت طلبان بیان رسالت تاریخی رفقا و دوستان عزیزما درامر تامین وحدت وهمبستگی نیروهای ملی ـ دموکرات ترقی خواه وعدالت پسند،انعکاس یافته است. دراعلامیه تاکید گردیده است که ایشان بدان دلیل قد برافراشته اند تا دربرابر« کجروی ها و کج فهمی ها مواضع اصولی اتخاذ نمایند» وجریان وحدت خواهی تمام نیروهای ترقی خواه ، ملی و وطنپرست را حمایت نمایند. این حرکت مولود نشست ها وبحث های طولانی همه اعضای تشکیل دهنده وحدت خواهان مقیم اروپااست.

مسوولین حزبی و شخصیت های موثردرپای این اعلامیه تعهد می سپارند و معتقد اند که برای تحقق آرمان های مردم « رنجمند »، تکیده ، ودردمند افغانستان ،  دربرهه کنونی و یکی شدن و تشکیل خانواده بزرگ حزبی نه تنها یک امربدهی ، بل یک مسوولیت بزرگ اخلاقی است. تعهد گردیده است که ایشان درین را ه  مسوولانه ، با شهامت وآگاهانه گام نهاده اند ودرتصمیم خویش برگشت به عقب را منتفی میدانند…

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان این اقدام نیک و وطن پرستانه رفقا ودوستان وحدت خواه را به دیده احترام نگریسته وآرزو مند است تا شاهد بیشتر چنین اقدامات نیک سیاسی دربرهه کنونی باشیم . حزب متحد ملی ترقی مردم افغنستان تشکیل ایتلاف ها ، جبهات و وحدت های حزبی را درسرلوحه کاری خود قرارداده است و آنرا با جدیت و تلاش پیگیر ادامه می دهد.

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان آن عده دوستانی که که به خاطر انجام  رسالت تاریخی و میهنی با درک ضرورت لحظه کنونی، خویش درتحکیم پروسه وحدت ها نقش مثمررا انجام می دهند با آغوش باز استقبال می نماید.

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان موثرترین را ه را برای تقویت جنبش ملی و دموکراتیک کشوریکی شدن تمام  سازمان ها، نیروهای ملی ، دموکرات وترقی خواه کشور افراد وشخصیت های صادق ، متعهد ، با رسالت میداند. شرایط عینی کشور چنین امری را ازهمه ما می طلبد. حکم زمان وضرورت تاریخی ما حکم می کند تا با چنین باوری کارکنیم و به پیش برویم.

دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان درحالیکه چنین اقدامات سودمند ،خردمندانه به موقع وتصامیم را صمیمانه استقبال می کند درامر تحکیم آن مجدانه تلاش ومبارزه می نماید.

به پیش به سوی تحکیم وحدت تمام نیرو های ملی ، مترقی و میهن پرست کشور!

زنده باد افغانستان صلح دوست !

با احترام

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

 بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۷ـ۱۲۰۴

پیام تبریکیه شورای کشوری بلجیم حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان به مناسبت سال نو خورشیدی و جشن باستانی نوروز

 

حلول سال نو و نوروز باستانی را به پیشگاه همه اعضای رزمنده حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، پیشگامان نهضت دموکراتیک و کافه ملت شریف و با فرهنگ افغانستان تبریک عرض نموده ؛ آرزو می بریم تا سال نو را با موفقیت های عظیم و دستآورد های گسترده درعرصه رشد و انکشاف حزب توانای ما یعنی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان آغاز کنیم و چنانچه در رسانه ها نیز به نشر سپرده شده که این سال را بنام سال جوانان مسما ساخته اند و بر ما است تا این شعار بزرگ را در عمل پیاده کنیم و در جلب و جذب نسل جوان بکوشیم تا باشد نسل جوان از آموزه های رفقای توانمند بهره مند شوند و درآینده انان است که بار مسوولیت نهضت روشنفکری را به دوش دارند و بخاطر تطبیق آرمان های والای حزب گام های استوار را بردارند .

زنده باد حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان !

بار دیگر نوروز؛ این سرآغاز تحرکات موجودات زنده برهمه شما مبارک باد!

 

با احترام

شورای کشوری بلجیم حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۵/ ۱۷ـ۱۹۰۳