ادغام تشکیلاتی شورای ولایتی پروان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

به پیشواز کنگره باشکوه حزب ، در اثر تلاش رفیق انجنیر عبدالقادر ذهین عضو دارالانشای حزب، گروپی از رفقای سابق حزب متحد ملی افغانستان که علایق خود را قطع نموده بودند، بتاریخ ۹ اسد ۱۳۹۶ جلسه ادغام تشکیلاتی شورای ولایتی پر وان حزب تحت ریاست رفیق انجنیر سرورتابش عضو بیروی اجراییه حزب و شرکت رفیق ذهین در مرکز ولایت پر وان دایر گردید. جلسه با تلاوت کلام پاک رسما افتتاح ، بعد از صحبت مقدماتی و تصویب اجندا ، ادغام تشکیلاتی عملی گردید که از هردو جانب ( ۲۸) تن ترکیب جدید شورای ولایتی را به اتفاق آرا تعین و بعدا به تعداد ( ۱۲) تن عضویت بیروی اجراییه شورای ولایتی را بدست آوردند.  جهت تعین رییس و معاون شورا در فضای صمیمانه تصمیم اتخاذ گردید که در نتیجه رفیق محمد صابر به صفت رییس و رفیق حاجی عبدالمالک به صفت معاون انتخاب شدند. در جریان جلسه ماهنامه حقیقت زمان توزیع گردید. کار جلسه در فضای صمیمیت و اتحاد نظر اختتام یافت.

( کمیسیون تبلیغ و فرهنگ )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۷ـ ۱۰۰۸

برگ ویژه کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

در این رویه می خوانید :

 

۱ ـ پرسشنامه کمیته تدارک تدویر کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

۲ ـ پیشنهادات رفیق های سازمان اروپایی حزب عنوانی کمیته تدارک تدویر کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

۳ ـ گزارش های نشست کمیته تدارک تدویر کنگره حزب م م ت م ا

 

Read more...

تدویر جلسه « کمیته تدارک تدویر کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان »

 

اولین جلسه کمیته تدارک تدویرکنگره حزب بروز شنبه حوالی ساعت ۴:۳۰ عصر مورخ ۷ اسد ۱۳۹۶ در حالیکه رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب نیز حضور داشت تحت ریاست رفیق آرین رییس کمیته  تدارک دایر گردید.
در آغاز رفیق را وش کار اولین جلسه کمیته تدارک کنگره را افتتاح نموده گفتند:  « امروز افتخار دارم که اولین جلسه با عظمت تدارک تدویر کنگره حزب را افتتاح می ‌نمایم.کار دراین کمیته نه تنها افتخار بزرگ هر عضو کمیته است، بلکه حوصله و پشتکار زیاد را نیاز دارد. ده ها مشکلات موجود طبق اصول زرین اساسنامه حزب توسط شما حل می گردد  ؛ راه های حل معقول برایش جست وجو می شود. کمیته باید از تمام امراض مبرا بوده ؛ و حزبی را بعد از کنگره بسازد که نسل های بعدی از آن به افتخار یاد کنند.
مشکلات فراراه ما موجود است ، اصول خود را رعایت می کنیم، معامله نمی کنیم. شما برای تنظیم کارخود کمیته های مربوط را ایجاد خواهید کرد؛ اشخاص آگاه ،چیز فهم و دلسوز را در کمیته ها جابجا خواهید نمود.امیدوارم به زود ترین فرصت ممکن گزارش اجراات خود را به دار الانشا حزب خواهید داد.
کار کنگره باید بسیار با عظمت باشد ،بعد از کنگره باید حزب خود را مدرن بسازیم، باید روی اسناد اساسی حزب کار دقیق شباروزی نموده ، نوسازی بوجود آوریم.
در عرصه مالی کمپاین وسیع راه اندازی شود تا بنیه مالی حزب تقویه گردد.
به روی تبلیغات تمرکز جدی بعمل آید. از تمام‌ امکانات استفاده گردد، حتا الی چند ماه بعد از کنگره در رسانیدن پیام های کنگره به گوش هر عضو حزب و مردم کشور تدابیر اتخاذ و عملی گردد.
کار با اسناد بخش مهم دیگر کار شماست . روی آن دقت لازم به عمل آید.
کمیته روابط سیاسی فعال گردد، اشخاص آگاه، نهاد ها ،جوانان ، زنان ،نهاد های بین المللی و همه تشخیص ، لست و زمینه دعوت ان ها مساعد گردانیده شود. روی جوانان بخصوص جوانان رسانه یی تمرکز جدی صورت گیرد.
چگونه از مهمانان پذیرایی کنیم؟ چگونه اسناد حزب را به جامعه جهانی و مهمانان برسانیم؟ در خارج از کشور کمیته ها فعال شود ، پلان مشخص کاری داده شود تا با احزاب همسو و برادر تبادل اسناد صورت گیرد.
از رفقا وحدت و تابش که در ترجمه انگلیسی اساسنامه زحمت کشیده اند سپاسگزارم. استفاده اعظمی از آن به عمل اید.
کمیته تدارک تلاش نماید طبق ضرورت جلسات خود را دایر نمایند.برنامه های کاری و پلان گزاری خود را عملی کنند. روی جوانان و زنان و راه یافتن شان به کنگره دقت نموده زمینه سازی کنید.
برای رفقا آرین ، کا مجو و نورستانی رییس و معاونین  کمیته تدارک تدویرکنگره و شما اعضای کمیته موفقیت های مزید را خواهانم » .
بعدا رفیق آرین رییس کمیته رشته سخن را بدست گرفته گفتند:« کاری که ما می کنیم در کشور بی سابقه است. وظیفه ما باید به شکل مثمر به انجام برسد.ما طبق اصول و پرنسیپ های تصویب شده گام می گذاریم . پرنسیپ ها برای تقویه منافع حزب است. »
بعدا اعضای کمیته نظریات و پیشنهادات خود را برای چه گونه گی پیش برد کار ارایه کردند. در نتیجه کمیسیون موظف گردید تا جلسه بعدی لایحه وظایف کار کمیته تدارک تدویر کنگره را آماده  ؛ و در روشنی آن پلان تدابیری کمیته ترتیب گردد.
برای پیشبرد بهتر کارکمیته های پنج گانه پیشنهاد ، و به اتفاق آرا تصویب گردید.
به شعبه تشکیلات مرکزی وظیفه سپرده شد الی جلسه بعدی لیست کادرها و فعالین را برای هرکمیته ترتیب و جهت تصویب پیشکش نماید.
تا ریخ جلسه بعدی تعیین و در فضای وحدت کاری حوالی ساعت شش شام جلسه اختتام یافت.

 

( کمیته تبلیغ و ترویج ، کمیته تدارک تدویر کنگره حزب )

بامداد ـ سیاسی ـ ۳/ ۱۷ـ۳۰۰۷

اطلاعیه کمیته تدارک تدویر کنگره حزب متحد ملی  ترقی مردم افغانستان

 

رفقای عزیز، فرزندان صدیق حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان،علاقمندان ،هواخواهان  و روشنفکران کشور!

 

کنگره با شکوه و مدرن حزب پیشروست.جهت یافتن خود در کار کنگره، سهیم شدن در تصمیم گیری ها، تجدید اسناد اساسی حزبی، مدرن شدن حزب و سهیم ساختن نظریات سازنده شما (حال وقتش رسید) کمیته تدارک تدویر کنگره حزب را کمک نموده ، با علاقمندی و مسوولیت به سوالات طرح شده ما پاسخ ارایه نمایید و سهم فعال بگیرید.

۱ـ  نام حزب را چی پیشنهاد می کنید؟

۲ـ برای بیرق حزب ،کدام رنگ را پیشنهاد میکنید و به چه دلیل؟

۳  ـ برای نشان حزب چی طرح دارید؟

 

رفقا و دوستان گران ارج ،

سلسله این پرسش ها ادامه دارد. منتظر طرح های سازنده شما هستیم.

شما می توانید پاسخ تانرا از طریق :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

و یا دفتر مرکزی حزب :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

با ما شریک سازید.

( کمیته تبلیغ و ترویج )

 

جلسه شورای کشوری بلجیم حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان برپاشد

 

بروز شنبه ۲۲  جولای ۲۰۱۷ برابر ۳۱ سرطان ۱۳۹۶ خورشیدی جلسه ربع  دوم شورای کشوری بلجیم حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان تحت ریاست رفیق شجاع زاده با شعار « وحدت حزبى، سازمانى و وحدت ملى ضامن پيروزی ماست ! » درشهر انتورپن دایر گردید.

در آغاز نشست رفیق محمد امین حکیمی  طرح اجندای جلسه را به خوانش گرفت،كه  پس از نظر رفقا و تعدیلات؛  به توافق آرا مورد تاييد قرارگرفت. 

بر بنیاد اجندای تصویب شده در نخست رفیق  داوود شجاع زاده گزارش  دارالانشای حزب را که به جلسه اخیر هیات اجراییه حزب تقدیم گریده بود ؛  قراات نموده  و نکات مهم گزارش ، بخصوص در مورد وحدت با احزاب همسو  را به بحث گرفت. رفیق شجاع زاده در صحبت خود در باره اینکه دربخش مهم زنده گی حزبی که عبارت از کمبود جوانان و زنان در صفوف حزب به نظر می رسد مکث نموده، خاطر نشان ساخت که این مامول  یکی از کمبودهایی  است باید مورد توجه قرار گیرد.

در بخش دوم جلسه رفیق محمد امین حکیمی در باره تصفيه امور مالى از بابت ربع دوم سال جاری گزارش داد.

مطابق بند سوم اجند ؛ رفيق بازساز مسوول بخش تشكيلات  شورا ، گزارش امور تشکیلاتی شورا را پیشکش نموده ؛ و دربخشی از  گزارش خود  برمساله جذب اعضای جدید به حزب ؛  به ویژه از میان زنان و جوانان  درنگ نموده ، و توجه رفقا را در این مورد خواستار شد. گزارش امور تشکیلاتی شورا مورد تایید رفقا قرار گرفت .

در ادامه نشست صمیمانه  و کاری شورا،  رفيق  یاسین صادقی مسوول بخش تبليغ  و فرهنگ  شورا،  گزارش خویش را ارایه نموده ، یاد آورشد که تمام اسناد حزبی به موقع  به همه رفقا ارسال گردیده است .

سپس رفیق صادقی در باره نشست  دو روزه گروه جی ـ ۲۰  (G20 ) در شهر هامبورک ـ المان توضيحات ارایه کرده  و روى تفاوت ماهوى نشست كنونی ( هفدهمين ) با ساير نشست های قبلی ، بخصوص نشست سال ۲۰۱۴  ترسایی در سدنى - آستراليا ، روشنی انداخت . ساير رفقا نیز به نوبه خود در باره این نشست صحبت و دیدگاه های شانرا بیان کردند.

در بخش پایانی  نشست رفيق حكيمی از رفقا درخواست نمود  تا  به نظرات ، پيشنهادات و انتقادات شان درباره نشست امروزی؛ و فعالیت شورای کشوری بلجیم  حزب م م ت م ا را ارایه نمايند .

بعداً رفقا درفضای باز مملو از اعتماد  رفيقانه ، با درک مسوولیت حزبی بر کاستی های موجود در کار شورا و سازمان اروپایی حزب  انتقاد و پیشنهادات سودمندی را برای رشد و باروری بیشتر کار سازمان ارایه داشتند.

جلسه كه ساعت ۱۱ روز آغاز گرديده بود ، حوالى ساعت یک بعد از ظهر با تعين  تاریخ  و محل نشست  بعدى  شورا ؛ به آرزوی رشد و استحکام هر چه بیشتر حزب محبوب ما ، حزب م م ت م ا ، سازمان اروپایی آن ؛ و سربلندی و آرامی مردم افغانستان  و جهان  پایان یافت.

( شعبه تبیلغ  و ترویج شورای کشوری بلجیم )

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۷ـ ۳۰۰۷