تدویرجلسه شورای شهرکسل حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه بتاریخ ۲ جولای ۲۰۱۷ درشهر کسل ، تحت ریاست رفیق نورالله نوری رییس شورای کسل کشورالمان برپا گردید.

در کارجلسه رفیق اسد رهیاب مسوول نوبتی کمیته رهبری شورای کشوری المان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، پیرامون مسایل سازمانی، تشکیلاتی حزب دراروپا ، بویژه درکشور المان صحبت همه جانبه نموده ، و از وحدت گروه  « وحدت خواهان » حزب متحد ملی دراروپا، با حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان توضیحات مفصل داده ،آنرا اقدام نیک  و درخورتوجه همه اعضای حزب تلقی نموده، و آنرا اقدام والای رفقانه وباارزش دانسته وبه آن  ارج گذاری کرد. درضمن ازبرپایی جلسه باشکوه وبا اهمیت و تاریخی شورای انسجام وهماهنگی امور حزبی دراروپا دراین مورد دایر شده بود، روشنی انداخته وفیصله های آنرا درجهت تشدید تحقق وظایف سازمانی و تشکیلاتی درسطح اروپا  برای همه اعضای حزب  بااهمیت ومبرم دانسته وابرازداشتند، که باید در الویت وظایف روزمره همه قرار بگیرد.

سپس بعداز سخنرانی رفیق رهیاب، عده یی از اشتراک کننده گان سوال های درزمینه درجلسه ارایه کرداند که توسط رفیق اسد رهیاب جواب مقنع برایشان داده شد.

همچنان رفقا هریک: ربانی، نورالله نوری ، احد شفیعی واشرف راسخ  صحبت نموده، و از روند تحکیم وحدت با اعضای سابق حزب متحد ملی پشتبانی کرده، و آرزو نمودند تا سایر افراد وحدت خواه برای ایجاد وتشکیل یک حزب وسیع وفراگیر همچو عمل سازنده را انجام بدهند.

دراخیررفقا به ارتباط امورات سازمانی ، اجتماعی وسیاسی  پیشنهادها وانتقادهای خود را اخصاً درمورد موضع گیری و سهم  فعال شورای اروپایی حزب در مورد حوادث و رویداهای سیاسی و اجتماعی درکشور، که موضع گیری فعال ومثبت ندارند، انتقاد جدی نموده ، و خواستار بازسازی جدی درعملکرد شان درقبال مسایل جاری درکشور و جهان شدند؛ و ازامکانات که دراروپا به دسترس همه اعضای حزب بدون تشویش نسبت ، به اوضاع کشور قرار دارد استفاده اعظمی نه شده بلکه درفراموشی سپرده شده است . باید هرچه بیشتر ازریزرف های موجود که به اختیار همه قراردارد ،استفاده صورت گیرد.

در بخش اخیر جلسه حق العضویت ها واعانه توسط مسوول سازمان جمع آوری گردید. جلسه که ساعت ۲ بجه اغاز شده بود ساعت ۶ شام پایان یافت.

( مسوول تبلیغ وفرهنگ)

 بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۷ـ ۱۱۰۷

برگزاری جلسه  دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، تحت ریاست رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب به روز پنجشنبه  مورخ ۱۵ سرطان ۱۳۹۶ ، ساعت ۹ صبح ، در دفتر مرکزی حزب دایرگردید.

درین جلسه مسوولین شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب نیز شرکت نموده بودند.

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد ؛ و مورد تایید قرارگرفت :

گزارش شعبه تشکیلات پیرامون کار و فعالیت حزب طی سالی که گذشت.

در آغاز جلسه رفیق راوش صحبت نموده گفتند: حوادث پیهم  در کشور رخ داد، تلاش های دیپلوماتیک دولت نتیجه خواهد داد، ما طرفدار صلح و امنیت در کشورخود هستیم ،اعلان تاریخ انتخابات برای ما بسیار مهم است،شعبه تفاهم روی انتخابات تمرکز؛ و کار هدفمند را آغاز نماید،. ما از پروسه انتخابات حمایت می کنیم .برای این پروسه ملی حزب ما باید تدابیر لازم را فعالانه اتخاذ نماید.ما طرفدار عدالت اجتماعی هستیم ،نکات مثبت فعالیت دولت را تایید می کنیم ،ما علیه فساد گسترده مبارزه می کنیم  و این شعار حزب ماست.

ما باید برای تدویر کنگره شکوهمند حزب کار خود را آغاز نماییم، ما از روحیه مثبت کاری که در تمام شورا های حزبی ما وجود دارد حمایت و استقبال می‌نماییم ، جلسات شورا های حزبی با روحیه وحدت خواهی دایر؛ و اعلامیه ها صادر گردید که مورد استقبال ما قرار دارد.

بعداً رفیق وحدت رییس شعبه تشکیلات مرکزی حزب  گزارش مکمل یک ساله کار و فعالیت حزب را طبق هدایت جلسه قبلی دارالانشا ، شامل گزارش شعبات ، کمیسیون ها، شوراهای ولایتی و معادل را به جلسه ارایه کردند که با دستآورد های معیین همراه بود.

پیرامون گزارش رفقا : سپاهی، جانباز ،احمدی، شبرنگ، خاوری، صدری، کامجو، صالحی ، ذهین ،میرخیل، نورستانی، وفادار، مالک و رضایی صحبت نموده ؛ نظریات خود را ابراز کردند. گزارش شعبه تشکیلات مورد تایید جلسه دارالانشا قرار گر فت و نیز برای دعوت جلسه بیروی اجراییه حزب تصامیم اتخاذ گردید.

جلسه حوالی ساعت ۱۲ ظهر به امید ترقی ، پیشرفت ، تامین صلح و امنیت در کشور اختتام یافت.


( کمیسیون تبلیغ و فرهنگ )

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۷ـ ۰۸۰۷

اعلامیه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان
درمورد سفر قریب الوقوع سرتاج عزیز به کابل

 

 
هموطنان عزیز!
طوری که مطبوعات گزارش داد، طی روزهای عید وزیر خارجه جمهوری خلق چین به کابل سفر داشته ؛ و ملاقات های متعدد با رهبران کشور انجام داده ، جهت حل مشکلات و پرابلم های موجود فی مابین دولتین افغانستان و پاکستان میانجی گیری نموده و تلاش می نماید تا مشکلات موجود بین  دوکشور که در نتیجه سیاست های خصمانه دولت پاکستان بوجود آمده، حل گردیده  و روابط دوستانه بین دوکشور همسایه برقرار گردد. قراراست طی روز های نزدیک سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان جهت آغاز وادامه گفت وگو به کابل آمده ؛ در عرصه های مختلف مذاکرات انجام دهد.

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ازهرنوع گفت و گو و مذاکره که منتج به صلح و امنیت کشور گردد استقبال می نماید،  مشروط براینکه طرفین مذاکره کننده در جهت تامین صلح و ثبات به اصل حسن همجواری ،احترام  به منافع متقابل بیانجامد و تروریزم نابود شود.

دولت پاکستان در روزهای اخیر منحیث حامی تروریزم در جهان تثبیت گردیده وتحت فشار شدید جامعه جهانی قراردارد. دولت ج.ا. افغانستان  باید از مجاری دیپلوماتیک ازاین موقعیت بدست آمده استفاده اعظمی نمایند ، نه اینکه با آغاز مذاکرات زمینه برایت؛ و رفع فشارهای جهانی از پاکستان گردد و پاکستان با ادامه سیاست دوگانه از این وضع به نفع خود استفاده نماید .

ما درحالی که ازهرنوع مذاکره صلح آمیزصادقانه که منتج به نابودی تروریزم و تامین صلح  و ثبات در کشور گردد پشتیبانی نموده  از دولت ج .ا. افغانستان می طلبیم که با استفاده از تجارب گذشته دقت لازم را بخرچ داده؛ به وعده های میان تهی وفریبنده تیم پاکستانی باورنکرده و وقت کشی ننماید. زیرا تمام مردم ، نیروهای ملی، دموکرات و ترقی خواه کشور از آن جمله حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، از موقف اصولی دولت که انعکاس دهنده منافع ملی در راستای تامین صلح و ثبات ونابودی تروریزم می گردد دفاع می نماید . درغیرآن اعتبار دولت در بین مردم صدمه دیده  و باور به آن کم می شود . باورمندیم که موقف اصولی و شجاعانه دولت مردان کشور زمینه ساز صلح و امنیت درکشور می گردد. در غیر آن مصیبت های مردم رنجیده و زحمتکش ما ادامه خواهد یافت.

با احترام


عبد الحی مالک معاون وسرپرست
حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۷ـ ۰۳۰۷

اعلامیه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

درمورد ایتلاف سه جانبه جدید ترکیه

 

هموطنان گرامی !

از مطبوعات آگاهی حاصل نمودیم ائتلاف جدید آنهم در ترکیه کشور بیرونی توسط احزاب جنبش ملی اسلامی افغانستان ، جمعیت اسلامی افغانستان وحزب وحدت اسلامی مردم افغانستان تشکیل واعلان موجودیت نمودند.
طبق قانون اساسی کشور وآنچه در برنامه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان تسجیل یافته ،ایجاد ائتلاف ها ،جبهات ووحدت ها بین احزاب همسو وجریانات سیاسی حق مسلم هر حزب وسازمان سیاسی است .
حزب ما از هر نوع ائتلاف وتشکیل جبهه پشتیبانی نموده آنرا برای آینده افغانستان مفید می داند ،مشروط براینکه ائتلاف در مطابقت به قوانین جاری کشور ، برای رفاه وآسايش مردم وحل معضلات در چهارچوب منافع ملی کشور ومبارزه علیه فساد ، انواع مافیا و کار شکنی، بمنظور تامین هر چه بیشتر وحدت ملی و همبستگی مردم و تحت تاثیر استخبارات بیگانه نباشد ،همچنان به منظور تامین منافع شخصی ،گروهی ، تباری وباجگیری صورت نگرفته باشد.
حزب ما ،احزاب وائتلاف های که جنبه قومی ، امتیاز طلبی ، زور گوئی وفشار جهت بدست آوردن مقام در دولت و غرض انقسام جامعه کثیر القومی افغانستان باشد، به نفع جامعه ومردم ندانسته ونقش چنین ائتلاف هارا در بهبود وضع کشور مفید نمیداند.

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان باور دارد که شخصیت های بلند رتبه دولتی باید در چوکات قانون اساسی وسایر قوانین موضوعه کشور با استفاده از صلاحیت های قانونی خویش در امر بهبود وضع سیاسی ، نظامی ، اقتصادی واجتماعی میهن عزیز نقش خویش را ایفا نمایند ، زیرا در شرایط دشوار کنونی کشور، ایجاب می نماید که شخصیت های مهم سیاسی، طبق منافع ملی متحدانه به حل پرابلم های موجود بپردازند ، بخاطر یکه هر گونه تلاش فرا فانونی، وحدت ارگانهای تصمیم گیرند ه را بر هم زده ، به نفع دشمنان وطن تمام شده ووضع رقتبار فعلی را بیش از پیش خراب تر ساخته ، به رنجهای مردم می افزاید .
حزب ما از رهبری دولت ج .ا.ا می طلبد تا دراصلاح اداره تلاش جدی نماید ، کار را به اهل کار سپرده وبه کادر های تحصیل کرده ، متخصص ، میهن دوست ومتعهد توجه جدی نمایند .جلو اقدامات غرض سیاسی وقومی ساختن ارگانهای دفاعی وامنیتی را گرفته ،اقدامات لازم نمایند تا موثریت این قوای فداکار وقهر مان بیش از پیش افزایش یابد ومردم در فضای آرام وصلح آمیز زنده گی نموده، از حقوق قانونی و مدنی خویش برای اصلاح جامعه استفاده نمایند تا ازین طریق فاصله بین دولت و مردم از بین رفته و بر مشکلات موجود فائق آییم.


عبدالحی مالک معاون وسرپرست
حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۷ـ ۰۴۰۷

 

پیام تبریکی دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

به مناسبت حلول عید سعید فطر

 

بسم الله الرحمن الرحیم

هموطنان عزیز!

خواهران و برادران محترم ؛

مردم شریف ومسلمان افغانستان درکنارمسلمانان جهان ، با پایان ماه مبارک رمضان، از روزهای عید سعید فطر با گرمی استقبال می نمایند.

دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، مسرت فراوان دارد که به مناسبت حلول عید سعید فطر ، بهترین تبریکات و تمنیات نیک خود را به تمام مردم مسلمان وعزت مند افغانستان؛ و مسلمانان جهان و به تمام نیروهای دفاعی و امنیتی قهرمان افغانستان که درسنگر دفاع از مردم و کشور شجاعانه قرار دارند و آماده هر نوع قربانی ، ایثار و جانبازی هستند ،از صمیم قلب تقدیم می دارد.

با تاسف و درد فراوان که درماه مبارک رمضان ، بازهم مردم ما شاهد ادامه فقر ، بیکاری ، مشکلات اقتصادی و اجتماعی درکشور؛ و شاهد قربانی های ناشی از حملات تروریستی،حتا حمله به اماکن مقدسه و مساجد درشهر کابل و درشماری از ولایات کشوربودند که بالاثر آنها ، شماری از هموطنان عزیز ما به شهادت رسیده؛ وشماری از آنها مجرح گردیده اند . ما یکبار دیگر همدری وغم شریکی خود را با فامیل های شهدای عزیز ومجروحین این حوادث خونین درکشور ابراز می داریم .

 حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان با رسالتی که دربرابر مردم و کشور دارد، از آزادی ، دموکراسی ، ترقی وعدالت اجتماعی حمایت می نماید؛  و دفاع از استقلال ، حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی و حفظ منافع ملی را از وظایف ملی  و اساسی دولت افغانستان می داند که برای دستیابی به این اهداف و وظایف ملی و میهنی ، همبسته گی نیروهای ملی ـ دموکراتیک و ترقی خواه کشور، و تامین وحدت ملی مردم افغانستان ،از خواست های ضروری شرایط کنونی کشورما می باشد.

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، درحالی که در راه آزادی دموکراسی ، ترقی وعدالت اجتماعی درکشور به مبارزه وتلاش های عادلانه و ترقی خواهانه خود، ادامه می دهـد ، از رهبران حکومت وحدت ملی تحقق تعهدات آنها درجریان انتخابات را می طلبد ؛  زیرا آوردن  تغیرات و تحولات اقتصادی ـ اجتماعی ، کاهش فقر و بیکاری ، اشتغال زایی وایجاد زیرساخت های اقتصادی ، حمایت از تولیدات داخلی و استفاده قانونی ازمنابع طبیعی با حفظ  و رعایت منافع ملی کشور ، از خواست ها ونیازهای اساسی و تغیرناپذیر مردم افغانستان می باشد.

دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان باورکامل دارد که مردم شریف افغانستان سازنده تاریخ و کشور خود هستند و کمک های جامعه جهانی فقط می تواند به حیث یک فکتور خارجی در این راستا محسوب گردد .

ما آرزومند هستیم تا تمام تلاش های آزادی خواهانه ، ترقی خواهانه ومسولانه مردم افغانستان ونیروهای ترقی خواه کشور بتواند در راه کاهش ومحو چالش های کنونی در کشور نقش مثبت داشته ودر آینده شاهد یک افغانستان مترقی و پیشرفته بوده ومردم ما بتوانند مانند سایر خلق های کشور های جهان درصلح ، امنیت و ثبات پایدار زیست نمایند. زیرا شایسته زنده گی سعادت مند وعدالت هستند وحزب ما می خواهد  افتخار خدمت صادقانه را برای آن ها داشته باشد .

دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان یکبار دیگر حلول عید سعید فطر را برای هموطنان عزیز ومسلمانان جهان تهنیت گفته ،سعادت و بهروزی شان را از خداوند مهربان (ج) آرزو می نماید.

با عرض حرمت

عبدالحی مالک

معاون و سرپرست حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۷ـ ۲۵۰۶