جلسه بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان دایرگردید

 

جلسه بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق پروفیسور داکتر محمد داوود راوش رییس حزب، بروزپنجشنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۸ ساعت ۱۰ قبل ازظهر دایرگردید.

 جلسه با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید توسط سعد الله رضایی بکارخویش آغاز کرد.

درجلسه بیروی اجراییه حزب آبادی اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت:

۱- استماع گزارش ازاجراات وظایف انجام شده توسط دارالانشا بعد از تدویرکنگره اسد ۱۳۹۷ .

۲- بحث پیرامون انتخابات ریاست جمهوری وجایگاه حزب در زمینه .

به مناسبت وقایع دردناک اخیرکه دراثرآن تعداد زیاد از هموطنان ملکی وهم چنان منسوبین جوان وشجاع قوای مسلح درسنگرهای دفاع ازوطن شهید شدند ، و برخی از اعضای رهبری حزب آبادی افغانستان منجمله رفیق دیپلوم انجینر سلیمان کامجو ، رفیق پوهاند سید محمد تینگار وفات نموده و رفیق اسدالله ماشوری عضو شورای شهر کندهار حزب آبادی افغانستان وکاندیدای پارلمان درحمله انتحاری جریان کمپاین انتخابات شهید شد، اشتراک کننده گان جلسه برای یک دقیقه سکوت نموده ومراتب احترام شان را ابراز داشتند.

گزارش دارالانشا توسط رفیق محمد داوود راوش که دربرگیرنده اجراات وفعالیت های حزب طی مدت معین بود به جلسه ارایه گردید. گزارش دربرگیرنده تصامیم واجراات دارالانشا وکاروفعالیت شوراهای ولایتی  وشوراهای بیرون مرزی و روابط با احزاب ونهاد های مدنی و اجتماعی بود که مورد تایید جلسه بیروی اجراییه قرارگرفت.

درگزارش از کار وفعالیت حزب آبادی افغانستان در ولایت کابل وسایر ولایات درانتخابات پارلمانی به صورت مفصل معلومات داده شد . طوریکه درگزارش آمده است با درنظر داشت تجارب قبلی وموجودیت فساد گسترده درکشور وعدم کارایی لازم کمیسیون های انتخاباتی ما دراین انتخابات اشتراک کردیم وپیام های وطن دوستانه وترقیخواهانه حزب را به مردم شریف و زحمتکش افغانستان رسانیدیم طی فعالیت های انتخاباتی ازاهداف وآماده گی های حزب آبادی افغانستان به خاطر سعادت وخوشبختی مردم درمحلات مختلف کشور آگاه گردیده اند . طبق گفته رفیق راوش ما دراین انتخابات پیروزهستیم زیرا ما به مثابه یک حزب سیاسی بهتروبیشترازگذشته مطرح وشناخته شده ایم .

مطابق گزارش ارایه شده حزب آبادی افغانستان با عده ای از احزاب وسازمان های دموکرات وترقی خواه کشور درتماس بوده و روابط مستحکم رابرقرار نموده است ، که این روابط و تماس تا به رسیدن به اهداف معین ادامه خواهد یافت .

طی مدت یاد شده شوراهای ولایتی کندز ، کنر وپکتیا ، وشوراهای حزبی بیرون مرزی درکشور فرانسه وآسترالیا فعال گردیده اند وهم چنان آماده گی های لازم برای فعالیت مجدد شوراهای ولایتی فراه ، بامیان و ارزگان اتخاذ گردیده که عنقریب به فعالیت آغاز خواهند کرد.

گام های وسیع به خاطر جذب جوانان و جوان سازی مقامات رهبری حزب برداشته شده که دراین زمینه کسب عضویت دسته جمعی جوانان در ولایات کابل ولسوالی های میربچه کوت، بگرامی و سروبی قابل توجه میباشد وهم چنان عده از زنان پرافتخار ومبارز درسطوح رهبری سازمان های محلی قرار گرفته اند.

حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب آبادی افغانستان به موقع تحت نظرهیأت تحریر ماهنامه چاپ وبه اختیار سازمانها حزبی وعلاقه مندان قرار داده شده است. هم چنان شش درسنامه آماده چاپ و توزیع میباشد .هم چنان ارگان های نشراتی حزب دردنیای مجازی مانند سایت بامداد  و گروه فیسبوکی حزب آبادی ، صفحه انترنتی حزب آبادی ،نشرات دایمی دارد.

درگزارش ازکاروفعالیت همیشگی حزب درایتلاف احزاب دموکرات وترقی خواه کشور به نیکویی یاد گردیده وازآماده گی های بیشتر حزب دراین زمینه به اعضای جلسه معلومات ارایه گردید.این ایتلاف که طی یک اعلامیه مطبوعاتی موجودیت خود را اعلام نمود ، میتواند به مثابه مرکز تجمع نیروهای دموکرات و ترقی خواه و راه رسیدن به یک حزب واحد - مترقی وسراسری کشور محسوب گردد.

درگزارش اساسی درمورد چگونگی لویه جرگه مشورتی صلح آمده است که با وجود عدم دعوت رسمی حزب آبادی دراین جرگه عده ای از اعضای حزب ازطریق ولایات وسازمان های اجتماعی دراین جرگه اشتراک نموده بودند که توانسته اند نظریات واهداف حزب را درکمیسیون ها واعلامیه نهایی جرگه انعکاس دهند.

درپایان گزارش اساسی رفیق راوش از اعضای جلسه تقاضا نمود تا وظایف بعدی شان را بادرنظرداشت شرایط کنونی کشور، رعایت منافع ملی، توجه به خواست ونیازمندی های مردم زحمتکش افغانستان انجام دهند که مورد تایید وپشتیبانی همه جانبه قرار گرفت.

 درمورد گزارش اساسی عده ای از رفقا اظهار نظر نموده ونظریات وپیشنهادات خود را مطرح نمودند. درمورد انتخابات ریاست جمهوری بحث همه جانبه صورت گرفت، دیدگاه ها ونظریات متعدد ارایه گردید. درزمینه فیصله به عمل آمد تا با روشن شدن بیشتر اوضاع وآغاز کمپاین های انتخاباتی کاندید ها، حزب آبادی  تصمیم خود را درزمینه بعد از موافقت وفیصله دارالانشا اعلام وبه اطلاع اعضای حزب خواهد رسانید .

دراخیر درمورد گزارش کار و وفعالیت دارالانشا ، وهم درمورد انتخابات ریاست جمهوری مصوبات جداگانه  به تصویب رسید.

جلسه حوالی ساعت ۲ بعداز ظهر به امید تامین صلح سراسری کشور اختتام یافت ./ ۳۰ جوزا ۱۳۹۸

( شعبه تبلیغ وفرهنگ )

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۲۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019

 

تدویر ششمین اجلاس کمیسیون تدارک

شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان

                             

اجلاس ششمین دور کمیسیون تدارک وبرگزاری کنفرانس شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان به تاریخ ۱۷ماه جون تحت ریاست رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسئول شورای موقت اروپایی و رییس کمیسیون تدارک و برگزاری کنفرانس شورای اروپایی تدویر یافت.

برای جلسه اجندای ذیل مورد تصویب قرار داده شد:

-بحث پیرامون دعوت مهمانان،نمایندگان احزاب همسو،فعالین و کادرهای حزب آبادی افغانستان در کار کنفرانس.

-تعین زمان برگزاری کنفرانس شورای اروپایی. 

در نخستین بخش اجندای کاری،رفیق صفت الله عملیار از بازتاب دیدگاه عالی اجلاس شورای موقت اروپایی وشخص رفیق گرامی کاوه کارمل رییس شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان،در خصوص روند موفقانه کاری کمیسیون ودست آورد های چشمگیر آن در راستای برپایی کنفرانس شوراهای کشوری گزارش داده ونیات نیک رهبری سازمان اروپایی را در خصوص کار کمیسیون تدارک و برگزاری کنفرانس شورای اروپایی مورد قدردانی قرار داده واز رهبری شورای موقت اروپایی که بطور مستدام کار کمسیون را مورد توجه،حمایت ومواظبت قرار داده است،اظهار سپاس و امتنان نمود.

درین بخش تصامیم سازنده اتخاذ شده و رویکرد های اساسی برای دعوت مهمانان، نمایندگان احزاب ملی،ترقیخواه،شخصیتهای مستقل سیاسی ،دانشمندان ،فعالین و کادر های حزبی در کارکنفرانس،تدارک دیده شد.درین عرصه ضرورت مشاورت باشورای موقت اروپای و گفتمان باروئسای شورای های کشوری نیز مطرح گردید.

در بخش دوم اجندای جلسه در پیرامون زمان برگزاری کنفرانس بحث صورت گرفت و باتوجه به جریان رخصتی های تابستانی و تسهیل شرایط لازم برای برپایی کنفرانس باشکوه و تامین مشارکت بخش کثیری از نمایندگان در کار کنفرانس، فیصله بعمل آمد تا اجلاس کنفرانس موازی به ختم کامل دوران رخصتی های تابستانی به روز یکشنبه به تاریخ ۱۵ سپتامبر در کشور المان دایر گردد.

در بحث پیرامون اجندارفقا بصیر دهزاد،احد شفیعی وعارف عرفان صحبت نموده،طرح ها،نظریات و دیدگاه های شانرا برای غنابخشی محتویات اجندا و برپایی کنفرانس شورای اروپایی مطرح ساختند.

پس ازتکمیل مواد اجندا،جلسه در فضای همیاری ورفیقانه به کار خود پایان بخشید.

 

با درود های رفیقانه

صفت الله عملیار

مسوول کمیسیون تدارک و برگزاری کنفرانس اروپایی

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۱۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019

 

 

 

پیرامون نام حزب آبادی افغانستان

 

نام فـروردین نیــارد گل به  باغ

شب نگردد روشن ازذکر چراغ

«مولوی »

 

درباره نام ونام گرایان باید گفت که ده قرن مبارزه نومنالیست ها وریالیست ها درقرون وسطا ادامه یافت. نومینالیزم وریالسیزم هردو مکاتب ایدیالستی آن دوران بودند که در دوره ظلمت ، افکار قرون میانه را فراگرفته بود ومکتب های فکری اثرگذاری در تاریخ تفکر به شمارنمی آیند. ولی از آنجای که عده ای به معنی اصلی تفکر که پرداخت ژرف به ماهیت واژه هاست توجه نفرموده اند. لازم به تبیین واژه آبادی پیش آمد. آبادی درلغت نامه دهخدا ، معین وعمید علاوه برمعانی، عمارت آبادانی، سازندگی ومعمور بودن دربرابر ویرانی ویرانه وبربادی ،آمده است. هم چنان به معنی سعادت، زنده گی ، تمدن ، فرهنگ ، توسعه ، رونق وشهر نیز بکار برده شده ومعناهای آبادی شمرده می شوند . درتمدن فرهنگ، توسعه و رونق همه اقشار جامعه سهیم بوده وحزب آبادی حزب تمدن ، فرهنگ، توسعه و رونق که بادستان انسان وانسان زحمتکش ساخته می شود، است. درآبادی و توسعه همۀ وسایل کار از داس وچکش گرفته تافابریک وماشین ، آموزگار وروشنفکر، کاگرودهقان ، پیشه ور وکار فرما شامل اند. ماکه از طرفداران افغانستان آزاد، آباد، مستقل وسربلند هستیم واژه آبادی رابه مفهوم وسیع کلمه درنظر داریم، نه صرف به مفهوم جرثقیل ساختمانی، انسان وانسان زحمتکش محور آبادی است وسعادت انسان نیز درآبادی مادی ومعنوی آن است وسعادت انسان محور مبارزه ما می باشد. آبادی می خانه زویرانی ماست جمعیت کفراز پریشانی ماست خیام کلمه آبادی از متن گویش های مردمی ، مردم ما گرفته شده وبرای همه گان مفهوم است وکاربردارد . پیروبرنا باسواد وکم سواد وحتا بی سواد آن را می داند وخوب استفاده می کند.از ژرفای برداشت هاودریافت ها وفهم توده یی برخاسته وکاملا بجا نامگذاری گردیده است، در زبان های ملی ما کاربرد یکسان دارد وهر وطندار پشتون ، تاجک ، ازبیک ، هزاره ، بلوچ، پشه ای،ایماق ترکمن ودیگران آنرا می دانند. شاید درنگاه نظری ومجرد مفهوم آبادی را ساختمان ترجمه کنیم .ولی مساله طور دیگری است!

آن گاهی که دهخدا آن را مترادف سعادت می داند، از صلاحیت ما بدور خواهد بود که همردیف بودن سعادتش را حذف کنیم وآن را صرف ساختمان ترجمه نماییم . ازجانب دیگر برنامه حزب ما ، نشان آن ورنگ بیرق (پرچم) حزب با نام حزب تطابق کامل داشته وبمثابه جریان ملی ، دیموکرات وترقی خواه عمل مبارزه ما، ملاک حقیقت مبارزه ماست . حزب آبادی افغانستان حزب برنامه محور است که محور مبارزه حزب سعادت انسان است وسعادت درکلمه آبادی مضمراست. بزرگان ما که می گفتند افغانستان آباد ، نشاید که منظور شان افغانستان ساختمان بوده باشد که نبوده ، به معنی افغانستان معمور، باسعادت مرفه با توسعه ،تمدن ، فرهنگ وپیشرفت بوده است. ویک تذکار جزیی که شاید خیلی مهم نباشد وآن این که در ردیف نام احزاب که خیلی ها متعدد اند جایگاه نخست به ترتیب الفبای می یابد، که دربسا موارد حرف (م ) دراخیر می آمد و ارایه طرح وصحبت وابراز نظر محدود می گردید. به هرصورت آنانی که به تحلیل تاریخی منطقی آشنایی دارند نیک می دانند که واژه ها بار معنای خود را با زمینه وزمانه خودشان در می یابند. واژه آبادی از غنا مند ترین واژه های مورد کاربرد در زبان های ملی ماست ، واگر کاری به ترجمه آن در زبان های دیگر داشته باشیم، نیز با این واژه درآن زبان ها باید برخورد تاریخی منطقی وزبان شناسانه نماییم تا از ابهام رها شویم .

ای هیواده ، ای هیواده، دافغان خوږه هیواده     زمونږ پته ، زمونږ عزته ، تل آباد اوسی آباده  

ازسروده زنده یاد محسور جمال دراین جا نیز آباد اوسی به معنی ساختمان یاودانول، یاودانی ، یا ودان اوسی نیامده . باید دریافت که کلمات درمتن فرهنگ وفلکلور وادبیات واشعار غنای چه بار معنای رابه خود گرفته ودارند.آنانی که هویت خود را دراین نام، به اصطلاح نمی یابند ، باید بدانند که از داس وچکش تا گراری خوشه گندم طوریکه اشاره شد، درآبادی شامل است، علاوه برسعادت و رفاه انسان که سخت به آن ابراز احساسات می کنند، نمی نگاریم که این جمع دوستان به مثابه مغزهای متفکر به تحلیل ، ارزیابی وصلاحیت ارگانهای حزب محبوب شان حزب آبادی افغانستان به دیده خدای نکرده اندک بی باوری می نگرند. اینجا در رهبری حزب خرد جمعی حاکم بوده وهست. وبدینگونه نام آبادی با درنظرداشت غنامندی آن گذاشته است .مصوبه آن که ازطرف کنگره به بیروی اجراییه تفویض صلاحیت گردیده بود به شوراها فرستاده شده است .

 

با درود

 

شعبه تبلیغ و فرهنگ حزب آبادی افغانستان

  

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۹ـ ۱۲۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019

 
 

 

گزارش جلسه شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

جلسه شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان ساعت ۷ شام روز پنجشنبه مورخ دهم جون ۲۰۱۹ از طریق شبکه پالتاک برگزار شد.

در آغاز جلسه رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسؤول شورای مؤقت اروپایی نصاب و نظم کاری جلسه را اعلان نموده و از رفیق کاوه کارمل رییس شورای مؤقت اروپایی حزب آبادی افغانستان تقاضا نمودند تا کار جلسه را آغاز نمایند.

رفیق کاوه کارمل ابتدا اجندای جلسه را غرض رأی‌ گیری برای اشتراک کننده‌ گان جلسه پیش نمودند که اجندای زیرین به‌ اتفاق آرا تصویب گردید:

۱ ـ ارایه گزارش کمیسیون تدارک کنفرانس اروپایی پیرامون تدویر کنفرانس‌ها و جلسات حزبی در شوراهای کشوری

گزارش دهنده: صفت الله عملیار مسوول کمیسیون.

۲ ـ بررسی پیشنهادات کمیسیون تدارک کنفرانس اروپایی در باره تصویب تاریخ و محل تدویر کنفرانس شورای اروپایی.

۳ ـ پیشنهادات، نظریات و انتقادات.

رفیق کاوه کارمل در بخش ماده اول اجندا اظهار داشتند که کمیسیون تدارک کنفرانس اروپایی طی این مدت کارهای مثمر و ارزنده‌ ایی را انجام داده‌ اند و بخش مهم وظایف شان که عبارت از انتخاب نماینده گان برای کنفرانس است به‌ طور موفقانه به پایان رسیده است. امروز در گام نخست مطابق اجندا از رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای موقت اروپایی و رییس کمیسیون تدارک و برگزاری کنفرانس اروپایی تقاضا می‌ گردد تا از کارکردهای کمیسیون در این زمینه گزارش فشرده‌ ایی ارایه نمایند.

سپس رفیق صفت الله عملیار رییس کمیسیون تدارک و برگزاری کنفرانس اروپایی گزارش همه‌جانبه‌ ایی به شورای موقت اروپایی ارایه نمودند که در قسمتی از آن آمده است: کمیسیون تدارک مرحله دوم کار خویش را که عبارت بود از راه‌اندازی تدویر کنفرانس‌ها و جلسات حزبی در شوراهای کشوری در روشنی با مواد طرزالعمل دارالانشای شورای مرکزی ح.آ.ا و مطالبات رهنمودی در مورد تدویر کنفرانس‌ها و جلسات حزبی مورخ ۲۵ مارچ ۲۰۱۹ شورای موقت اروپایی پلان و عملی نمود. مطابق فیصله کمیسیون تدارک ، پروسه جلسات انتخاباتی شوراهای حزبی طبق گراف تنظیم شده از تاریخ ۲۶ اپریل الی ۲۶ می ۲۰۱۹ در (۱۰) شورای کشوری و (۱۰) شوراهای ایالتی و شهری با روحیه رفیقانه و شفافیت برگزاری شده است که کمیسیون تدارک کنفرانس اروپایی خبر برگزاری این جلسه‌ ها را به‌ موقع در تارنمای بامداد ارگان شورای اروپایی و برگه فیس بوکی حزب به نشر رسانیده است. همچنان در کار برخی از شورها نواقص هم وجود داشته که می‌ توان از ضعف در کارکمیسیون شمارش آرا، عدم استفاده از برگه‌های رأی‌ دهی و عدم ارسال به‌ موقع فهرست نماینده منتخب نام گرفت.

همچنان در رابطه ماده اول اجندا نخست رفیق کاوه کارمل از گزارش همه‌ جانبه و مبسوط رییس کمیسیون تدارک و برگزاری کنفرانس اروپایی سپاسگزاری نموده و تذکر دادند که در این مدت در جریان کارکرد‌های کمیسیون قرار داشته و گزارشی که از جانب رفیق عملیار ارایه گردید بازتاب کارکردهای کارشناسانه و با تدبیر کمیسیون است. در جلسه امروزی ما روی پیشنهادهای کمیسیون تصامیم معینی اتخاذ خواهیم نمود و از اشتراک کننده گان نشست امروزی تقاضا می‌گردد تا دیدگاه‌های شان را پیرامون گزارش کمیسیون و پیشنهادهای شان ارایه نمایند.

در نشست شورای موقت اروپایی رفقا هریک: بصیر دهزاد، صمد کارمند، عبدالاحد شفیعی، سرور زهتاب، داود شجاع زاده، ولی محمد زیارمل، عمر فیض، انجنیر نعمت و عارف عرفان پیرامون گزارش کمیسیون، کارکردها و پیشنهاد‌های کمیسیون صحبت نموده و در مجموع کار کمیسیون را ارزنده و مثبت ارزیابی نمودند.

در بخش بعدی اجندای جلسه، اعضای شورای موقت اروپایی در مورد برگزاری کنفرانس اروپایی فیصله نمودند که کنفرانس به‌ طور حضوری دایر گردد و مطبق به جمع‌ بندی دیدگاه‌ها و نظریات رفقا که توسط رفیق کاوه کامل صورت گرفت خاطرنشان گردید بهترین گزینه برگزاری جلسه حضوری کنفرانس بوده، سهمگیری مستقیم و فعال  و مشارکت اکثریت رفقا برای تحکیم دموکراسی درون حزبی مثمر بوده و همچنان استفاده از گزینه‌های تخنیکی و سایر امکانات به شمواز جمله اعطای اعتبارنامه‌ های رأی‌ دهی را غرض مشارکت رفقای نماینده از کشورهای که مشکلات دارند و در اجلاس به‌ طور حضوری شرکت نمی‌توانند باید در نظر گرفت. شورای موقت اروپایی مسؤولیت سیاسی دارد تا در کنفرانس پیشرو وحدت و یکپارچه گی حزب در اروپا متبارز باشد، ما در آستانه یک حرکت سیاسی با اهمیتی هستیم که در محور آن تفاهم و مشارکت وسیع اعضای حزب قرار دارد.  بناً ما باید نظر به امکانات واقع‌ بینانه برخورد نماییم، ما مسوولیت مشترک داریم، شورای موقت اروپایی و کمیسیون برگزاری کنفرانس تا آستانه کنفرانس وظایف جدی سیاسی، تبلیغاتی، تشکیلاتی، فکری و روانی دارد و وظیفه‌ داریم و تلاش نماییم تا از کادرها مواظبت و پاسبانی نماییم.

شورای موقت اروپایی در رابطه با محل برگزاری کنفرانس بعد از بحث همه‌جانبه و با درنظرداشت پیشنهادهای واصله به‌ اتفاق آرا فیصله نمود تا کنفرانس اروپایی در کشور المان برگزار شود و برای کمیسیون تدارک کنفرانس وظایف معینی در زمینه محول گردید.

همچنان شورای موقت اروپایی با اکثریت آرا فیصله نمود تا کنفرانس اروپایی بعد از ختم رخصتی ‌های تابستانی در اروپا برگزار گردد.

جلسه شورای موقت اروپایی حوالی ساعت یازده شب در فضای رفیقانه پایان یافت.

با درودهای رفیقانه

صفت الله عملیار

سکرتر مسوول شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۹ـ ۱۷۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019

 

پیام دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر

شهرکابل ، جوزای ۱۳۹۸ خورشیدی

 

 هم میهنان مسلمان و زحمتکش ،

اعضای پرافتخار حزب آبادی افغانستان ،

اعضا و هواداران ایتلاف احزاب و سازمانهای ملی، دموکرات و ترقی خواه افغانستان ،

روحانیون و ملا امامان شریف ومردم دوست وطن !

 

فرارسیدن عید سعید فطر، این عید پاکیزه گی ، همدلی، رفع کدورت و دشمنی ؛ وعید صلح و صفا را به کافه ملت غیور و زحمتکش افغانستان تبریک گفته، تمنا داریم به میمنت این روزهای نیکو دلها و خانه های هموطنان ما پر ازصلح، خیر، خوشی و خوشبختی بوده ، صلح  و آرامی  نصیب جهانیان گردد.

عید فطراین عید پاکیزه گی روزی است که مسلمانان جهان در کنار یکدیگر به نماز می ایستند ومنحیث نمادی از وحدت ، صلح و صفا به عبادت خداوند متعال می پردازند تا حیات وکرامت انسانی محفوظ ، و نیل به خوشبختی برای همه، خصوصاْ به مردم متدین و صلحدوست افغانستان درهرکجایی که هستند در عزت و سرفرازی میسرگردد.

امید دراین روزهای خوشی و اخوت درمطابقت به فرمان ایزدی صدای انفجار و مرمی  و بوی آتش و باروت در سراسر کشور خاموش بود، و مسلمانی بدست برادرمسلمانش به قتل نرسد.

حزب ما مطابق برنامه انساندوستانه خود صادقانه «...خواهان آتش بس و قطع فوری جنگ و خونریزی بیشتر، و استقرار صلح عادلانه و عام شمول در افغانستان است. ما از حل مشکلات موجود با مخالفین مسلح داخلی دولت از طریق سیاسی حمایت نموده ، و جلب و مشارکت آنها درپروسه های سیاسی افغانستان بشمول اشتراک در انتخابات  نهادهای دولتی با ضمانت های حقوقی و برگشتاندن افراد مسلح به زنده گی عادی پشتیبانی می نماییم ـ برنامه حزب آبادی افغانستان .»

امید به حرمت این روزهای نیک ، طرف های درگیرجنگ به توافقی برای آتش بس و صلح دوامدار، این آرزوی شریفانه و قلبی میلیونها مسلمان داغدیده وخسته ازجنگ درکشوربرسند.

ما به این باوریم که راه نجات مردم درصلح وهمزیستی نهفته، وتنها در صورت پایان بخشیدن به جنگ و زورمی توانیم به تحقق دموکراسی، عدالت ، پیشرفت و اخوت نایل آییم. برای رسیدن به رفاه و آسایش مردم مسلمان و متدین کشور ایستاده گی وهمکاری جانبازانه تمام نیروهای ملی ، صلحدوست و وطنپرست در برابرتوطيه ها ومداخلات  بی شرمانه دشمنان خارجی و داخلی کشور ضرور و لازم میباشد .

هموطنان زحمتکش و متدین ،

حزب آبادی افغانستان  که به مردم شریف، پرتلاش و زحمتکش افغانستان تعلق دارد، همواره بخاطرسعادت و بهروزی مردم  و اعتلا و سرفرازی میهن  تلاش نموده و در این راه قربانی های فراوانی را متقبل شده است.

ما با اغتنام از فرصت عید سعید فطر را به همه زحمتکشان کشور، خانواده ها و بازمانده گان شهدای راه آزادی و سربلندی افغانستان، به روحانیون وطنپرست و صلحدوست کشور، ومنسوبین دلیر قوای مسلح کشور تبریک گفته ، آرزومندیم تا صلح ، خوشبختی و سرفرازی نصیب هرهموطن باشهامت ومردمدوست ما گردد.

 آرزو داریم به برکت عید سعید فطر، مخاصمت و تیره گی  جایش را به محبت، صمیمیت، همدیگرپذیری، همدلی و تحکیم پیوندهای عمیق ملی ، صلح و امنیت سرتاسری ، رفع کدورت ها واگذار شود ، و مردم مسلمان و متدین ما که دشواری جنگ های متمادی را متحمل شده اند، به صفحه جدیدی از زنده گی درصلح  و باهمی قدم بگذارند.

 

با حرمت فراوان

 

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۲۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019