اعلامیه دارالانشای حزب آبادی افغانستان در نکوهش تهاجم های وحشیانه وخشونت افسارگسیخته درکشور

 

کابل ۲۳ ثور ۱۳۹۷

 

هم میهنان متدین و شرافتمند ،

حوادث خونین روزهای اخیر ابعاد تازه ای از جنایتکاری ها ، خشونت و ترور مزدوران تاریک اندیش و وابسته به ارتجاع منطقه و استبداد جهانی را به  نمایش گذاشت. در نتیجه این حوادث  خونبار درماه مبارک رمضان  که مسلمانان متدین و خداپرست  افغانستان و جهان مصروف ادای فریضه دینی و عبادت به درگاه رب العالمین میباشند ، ارتش نیابتی کشورهای همسایه  دامنه جنگ،  وحشت و ترور را در کشور توسعه داده  و باعث قتل و کشته شدن ده ها مسلمان روزه دارکشور و زخمی شدن  صد ها تن دیگر گردیدند.

ترورشماری ازمنسوبین دلیرقوای مسلح قهرمان کشوردرولایت لغمان ، حمله خونبار تروریستی امروز درشفاخانه نسایی و ولادی دردشت برچی کابل و شهادت و مجروح شدن تعدادی از مادران و کودکان نوزاد، حمله وحشیانه بر مراسم نماز جنازه و قتل و کشتارشماری ازهموطنان متدین ما در ولایت ننگرهار، انفجار درناحیه ۱۷ شهرکابل  و سایراقدامات تروریستی نشاندهند قساوت و بی رحمی دشمنان سوگنده خورده مردم شریف افغانستان میباشد.

درخوریاد است که حمله جنایتکارانه و تروریستی امروز بربیمارستان دشت برچی و کشتار زنان و کودکان ‌نوزاد و آنهم  درماه رمضان که برای مسلمانان کشور و جهان ایام متبرک بوده و بعنوان ماه رحمت و عطوفت پنداشته میشود ، مغایرت تمام  با ارشادات دین مقدس اسلام ، ارزش های اعلامیه جهانی حقوق بشر و نوع دوستی دارد.

گسترش این حملات و اقدامات  تروریستی درحالی صورت میگیرد که مردم تشنه به صلح ما همه روزه برای کاهش خشونت و تامین صلح سراسری و عادلانه درکشور دست دعا بدرگاه  خداوند متعال بلند نموده ، و چشم براه پایان دادن به جنگ و کشتارمیباشند .

دارالانشای حزب آبادی افغانستان این حملات خونبار تروریستی را محکوم نموده و برعاملین آنها لعنت و نفرین می فرستد.

چنان که بارها تاکید نموده ایم ، یکبار دیگر خاطر نشان میسازیم که دولت و ارگانهای ذیربط مسوولیت حفظ جان و مال شهروندان کشور را بعهده داشته  و باید درهمکاری با مردم و جامعه جهانی در راستای تامین امنیت شهروندان کشور و جلوگیری از تلفات افراد ملکی و نظامی ، حفاظت از تاسیسات عام المنفعه  و دارایی های مردم  عمل نمایند. دولت باید در راه تجهیز و تقویت نیروهای مسلح  کشور و بلند بردن روحیه و سطح احضارات محاربوی آنها تدابیر لازم و همه جانبه را روی دست گیرد.

ما ازجامعه جهانی ، به خصوص حامیان و متحدین دولت قاطعانه می طلبیم تا با درنطرداشت نیازمبرم  مردم افغانستان به امنیت و صلح پایدار، جلو مداخله و صدور تروریستان ازکشورهای همسایه را گرفته ، ومطابق تعهدات شان در برابرمردم افغانستان و جامعه جهانی آنها را متوجه تعهدات شان در برابر قوانین و نورم های بین المللی سازند.

ما از روحانیون خداپرست ومردمدوست کشورمی طلبیم تا بااستفاده ازامکانات دست داشته این جنایات نابخشودنی دربرابرمسلمانان متدین و روزه دارکشور را نکوهش نموده ، و با تکیه بر اصول دین مقدس اسلام مردم را به مدارا ، اخوت و صلح دعوت نمایند.    

 درحالیکه مراتب همدردی و غمشریکی خود با قربانیان این حوادث دردبار ابراز مینماییم ، از بارگاه خداوند متعال برای شهدای این حوادث بهشت برین ، به بازمانده گان شان صبر جمیل و به مجروحان شفای عاجل استدعا مینماییم. 

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 تدویرجلسه نوبتی  بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

                      

جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بروز یکشنبه مورخ ۲۹ اپریل  سال ۲۰۲۰ میلادی برگزار گردید . جلسه با صحبت  افتتاحیه رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایی اغاز گردید  و به ریاست رفیق دوکتورحبیب منگل رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  و تصویب اجندا که در برگیرنده گزارش شورای کشور ی المان و گزارش شعبه تشکیلات شورای اروپایی حزب بود ادامه داده شد. رفیق منگل  با سپاس از رفیق عملیار وعرض  سلام ها ی وشادباش های رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب آبادی افغانستان و هیات رهبری حزب از ارتباط  منظم ومتدوام شورای اروپایی  به کمیته مرکزی وتطبیق دساتیر و رهنمود ها شعبات  کمیته مرکزی حزب گزارش داد وعلاوه کرد  که علی الرغم تهدید های ناشی از وبای کرونا ، کار و پیکار حزب  و رهبری وسازمانهای آن در راستای عملی ساختن وظایف محوله در سراسر کشور به طور منظم ادامه دارد وگزارش های آن در تارنمای وزین بامداد ارگان کمیته مرکزی حزب  به نشرمیرسد  ورفقا از آن اگاهی دارند .

و دربخش اول اجندا رفیق عبد الاحد شفیعی رییس  شورای کشوری المان یک گزارش همه جانبه را مطابق پلان کار شورای اروپایی وشعبات آن  از امور سازمانی  شورای کشوری آلمان  ، اجراات شخص خودش بحیث رییس شورای کشوری و کمیته رهبری شورای کشوری المان  وکمیته های ایالات  در عرصه  ایجاد سیستم ارتباط منظم با شوراهای ایالتی و شهری ، انتقال واجرای مصوبات ، دساتیر ، رهنمود های  بیروی اجراییه و شعبات  شورای اروپایی وکمیته مرکزی حزب  ، سازمان دهی و پیشبرد کار وارتباط  توضیحی ، انفرادی، و جمعی واز طریق ویب سایت و بوسیله ای کادرها و رهبری شوراها ، تدویر جلسات ربع اخیر سال و اشتراک  رفقا درسطح بلند حاضری در جلسات سازمانهای حزبی ، عرصه آموزش و تبلیغ و نوشتن ده ها مقاله ،تحلیل های  سیاسی  به مناسبت های مختلف وتبادل نطر و بحث ها در جلسات در کار سیاسی و داشتن رابطه و همکاری خوب با سایت ارزشمند بامداد ارگان‌ نشریاتی کمیته مرکزی حزب، امور مالی سازمان و پرداخت منظم  حق العضویت ها وپرداخت اعانه ها که قابل توصیف است.و مساعی در راستای رشد صفوف حزب گرچه بطی بوده ولی تحرک در جلب به وجو د آمده است  و علاوه کرد که  سازمان حزبی آلمان به نسبت اینکه بزرگترین سازمان بابیشترین اعضا است‌ توقع  بلندتر از آن میرود تا با تحقق پلان های سال جاری به موفقیت های بیشتر نایل اید . در ختم گزارش سوالات و نکات نظر توسط رفقای مطرح گردیدند که رفیق شفیعی مفصلاْ و با صراحت لازم و ارایه فاکت ها  بدان ها پاسخ و توضیحات ارایه نمود .

جلسه دیدگاه ها و پشنهادات خویش را در مورد گزارش ارایه شده مطرح  نموده  که در مورد اقدامات لازم از جانب شورای کشوری المان رویدست گرفته خواهد شد و از ارایه گزارش و ارایه جوابات و پذیرش پیشنهادات از جانب رفیق شفیعی  رییس شورای کشوری المان تشکر نمود. ودراخیر این بخش  رفیق منگل رییس شورای ارروپایی حزب  نکات مثبت و کارهای بیشتربخاطر بهبود درامور شورای کشوری المان را برشمرده و از ارایه گزارش و سهمگیری رفقا در طرح سوالات و پیشنهادات شان تشکری نمود ه و گزارش را از نام جلسه مورد تاید قرار داد.

بخش دوم اجندا مربوط به ارایه گزارش شعبه تشکیلات شورای اروپایی بود که توسط رفیق بصیر دهزاد ، عضو بیروی اجراییه شورای اروپایی ومسوول  شعبه به جلسه ارایه گردید. درگزارش بخش های از امور تشکیلاتی شمرد و به توضیح گرفته شد که از زمان کسب مسوولیت شعبه تشکیلات توسط رفیق دهزاد، در سه ماه اخیر ایجاد و عملی گردیده اند.رفیق دهزاد با گزارش وسیع و فاکت وار توضیح دادند که اکنون یک سیستم واضح، کارا و عملی در بخش تشکیلات ایجاد گردیده است. همکاران شعبه از بین رفقای صاحب تجربه طولانی تشکیلاتی  و آشنایی با کامپیوتر مورد گزینش قرارگرفته اند. اولین جلسه با مسوولین تشکیلات شورا های کشوری تدویر یافته است و روابط با تعداد زیاد مسوولین شورا های کشوری تامین گردیده است. و گزارش شان از مشکلات و موانع نیز یادآوری نمودند که برای حل آنها زمان، ایجاد و تقویه اعتماد و مسوولیت پذیری مسایل گرهی اند که در یک پروسه توقع تغیر را باید داشت.  در گزارش همچنان موانع در ایجاد یک سیستم ثبت و شمار الکترونیکی شفاف، واضح و قابل اعتماد تذکر داده شدند که برای عملی شدن آن ادای مسوولیت شورا های کشوری حایز اهمیت تلقی میگردد.

درختم گزارش تعداد زیاد سوالات و نکات نظر توسط رفقای جلسه مطرح گردیدند که رفیق دهزاد مفصلاْ و با صراحت لازم وارایه فاکت ها  بدان ها پاسخ و توضیحات ارایه نمود، و جلسه تآکید نمود که مطابق به پلینوم سوم عقرب 1398 کمیته مرکزی ح. آ. ا. توجه به بخش تشکیلاتی عرصه کار با جوانان و زنان  و همچنان عطف توجه به احیای مجدد روابط سازمانی  با تعداد از اعضای سازمان حزبی ، روی دست گرفته شود که این مساله در آینده شامل آجندای جلسات کمیته اجراییه خواهد شد. در ختم تعداد ارفقای جلسه از ارایه گزارش واضیح و برشمرده شده اظهار تشکر و قدردانی نمودند. درپایان کار جلسه  رفیق دوکتور منگل  رییس شورای اروپایی حزب  درنتیجه گیری جلسه گفت با ابراز ازسعی وتلاش قابل قدر رفقا عبدالاحد شفیعی و بصیر دهزاد و گزارش های آنها و همچنان از طرح سوالات و پیشنهادات رفقا و پاسخ های صریح و توضیحات لازم رفقا شفیعی ودهزاد ، ابراز کرد که گزارش های شورای کشوری المان وشعبه تشکیلات شورای اروپایی  به صورت واقعی بینانه ارایه شده است و دست آوردها درکار وفغالیت  وجود دارد که  با تدابیر اضافی باید تحکیم و نهادینه ساخته شود وکاستی درکار و فعالیت آنان نیز رفع گردد و دیدگاه و پشنهادات ارایه شده درمورد رفع کاستی اکیدا درنظرگرفته شود و مصوبات و رهنمودهای کمیته مرکزی مرکزی و شورای اروپایی  حزب دراجرای وظایف محوله اساس کار و فعالیت قرارداده شود .جلسه با اظهار رضایت وشرکت موثر اعضای کمیته اجراییه درجلسه به کارخود پایان داد.

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۲۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

 

 

 

کارگران و زحمتکشان افغانستان!


دارلانشای حزب آبادی افغانستان فرارسیدن جشن اول می ، روز جهانی کارگر، روز همبستگی رزمی کارگران و زحمتکشان جهان برای رهایی از بندهای استثمار و ستم را به شما خواهران و برادران پیشرو و ثابت قدم راه آزادی، صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی شادباش می گوید.

امسال بزرگداشت از روزجهانی کارگر درشرایطی برپا میشود که بیماری جهانگیر کرونا ( کوید ۱۹ ) زنده گی اجتماعی و فعالیت های اقتصادی را دگرگون ساخته و امکان برپایی تظاهرات میلیونی ، گردهمایی ها و تجمعات کارگری را ازدست ما گرفته است . با آنهم پاندمی کرونا یکباردیگرو بگونه بی مانندی اثرات مناسبات غیرعادلانه اجتماعی که دلیل درد و رنج بیکران زحمتکشان کشور و جهان شده است را برملا ساخت.

امروز دربیشترکشورهای پیشرفته سرمایه داری میلیون ها انسان درفقر جانکاه بسر برده و حتا توانایی پرداخت مخارج زنده گی را برای یکماه نداشته ، و میلیون ها انسان زحمتکش با ایستادن در صف های طولانی منتظر دریافت یک وقت غذای رایگان میباشند . تنها دراروپا و امریکا بیش از پنجاه میلیون انسان در بیکاری بسرمیبرند. وضع کارگران مهاجرکه درتحت شرایط غیرانسانی با معاش ناچیز چرخ اقتصادی بسیاری ازکشورها را میگردانند ، نشاندهنده مناسبات برده داری مدرن درقرن ۲۱ میباشد: بی حقی ، زنده گی گروپی دربارک های کارگری بدون درآمد ، امنیت کاری و اجتماعی. این ارتش کارگران بخش تولیدی ، ساختمانی و کشاورزی بدون دریافت کمک های خیریه امکان زنده ماندن برای چند روز را هم ندارند. واقعیت های دردبار زنده گی میلیون های انسان فقیر و بیکار درجهان نادرستی سیاست های اقتصادی نیولیبرالیستی که فقط درراه افزایش سود و ثروت به هرقیمتی هستند را یکبار دیگر برملا ساخت .

وضع کارگران و زحمتکشان افغانستان نیز شباهت های زیادی با شیوه زنده گی و وضع دردباربرادران و خواهران شان در بیشترکشورهای جهان دارد. امروز میلیون ها هموطن زحمتکش ما توانایی پرداخت مخارج زنده گی را برای چند هفته نداشته و با وجود خطرات کشنده بیماری کرونا مجبوراند با کارهای غیرمولد و دست فروشی امرار حیات نمایند. با آنکه در بیش از ۱۸ سال گذشته پول های گزاف وبی مانندی بنام کمک به مردم و تقویت زیربنای اقتصادی کشورسرازیرشد ، واقعیت های امروزی جامعه نشان میدهد که بدلیل سیاست های اقتصادی نادرست ازجمله ، برنامه های نابکار تحمیلی ازسوی بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول و سایر دولت ها و موسسات سرمایداری ، نبود یک برنامه ملی برای رشد اجتماعی و اقتصادی درکشور، و چپاول باندهای دلال مافیایی ازاین « کمک ها » شیرازه اقتصادی کشور ازهم فروریخته ، و زحمتکشان کشور را مجبور به زنده گی دربدترین شرایط اقتصادی و اجتماعی نمود.

کارگران و زحمتکشان میهن!

درمرامنامه حزب میخوانیم که « حزب آبادی افغانستان ، حزب تحولات اجتماعی به نفع توده های مردم است. عدالت اجتماعی آرمان ماست.» به همین منظورحزب آبادی افغانستان منحیث حزب مدافع منافع و خواست های زحمتکشان کشور ناسازگاری خود با برنامه های  اقتصادی و اجتماعی نیولیبرالیستی ، و تبدیل کشور به بازارمصرفی برای کالاهای وارداتی ابراز نموده ، و مساله رشد اقتصادی و اجتماعی عادلانه درکشور و بهروزی زحمتکشان کشور را دردستورکار و فعالیت خود قرارداده ، و مبارزه « برای توزیع عادلانه ثروت ها و درآمد های ملی، عدم تمرکز قدرت و ثروت در دست حلقات محدود » را منحیث یکی ازمطالبات مبرم مطرح نمود.

امروز معضله بیکاری و گسترش فقرساختاری ، نرخ بلند تورم و گرانی مخارج زنده گی درحدی رسیده است که درکنار جنگ تحمیلی از برون،  امنیت  و زنده گی اجتماعی را به خطر انداخته و زنده گی یک نسل را مورد تهدید قرارداده است . لیست این مصایب سخت طولانی و دردبار میباشد.

از دید ما کافی نیست همه روز به تفسیراین وضع پرداخته و با ادامه این وضع سازش کرد. در اینجا مساله تغیر وضع موجود به سود مردم و آینده  کشور مطرح است.

این وضع را باید تغیر داد.

این خواست تنها و تنها از طریق مبارزه و کار و پیکار سازمان یافته و با برنامه سیاسی و صنفی میسر بوده ، نیازبه اتحاد عمل همه معتقدان به امرآزادی ، صلح ، برابری و عدالت اجتماعی دارد .

کارگران و زحمتکشان افغانستان ،

احزاب و سازمانهای ملی ، دموکرات و دادخواه ،

بیایید دست دردست هم داده درمقابل صف واحد ارتجاع، استبداد و واپس گرایی تلاش نموده ، و راه را برای تحقق دموکراسی ،عدالت اجتماعی، صلح ، برابری و ترقی بگشاییم. تاریخ نزدیک به یک قرن مبارزه قهرمانانه آزادیخواهان میهن نویدبخش پیروزی ما برضد ارتجاع و استبداد میباشد.

از دید ما دردوره پساکرونایی وضعیت اقتصادی و اجتماعی درکشوربه شدت بحرانی و حساس میگردد. درچنین شرایطی مادروطن و میلیون های انسان تهیدست و فقیر می طلبد تا دولت مطابق مسوولیت های قانونی خود، سرمایه داران ملی و نهادهای سیاسی و صنفی دست بدست هم داده ازمنافع ملی دفاع ، و با طرح یک برنامه های ملی ، و ایجاد روحیه یاری وهمبستگی ملی در راه  فراهم سازی شرایط حداقل برای زنده گی آبرومندانه زحمتکشان کشور تلاش نمایند.

از دید ما این برنامه باید براصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و منافع انسان زحمتکش وطن استوارباشد.

ازآنجایی که اول ماه می روزجهانی کارگر، و روز همبستگی رزمی کارگران و زحمتکشان جهان برای رهایی از بند بهره کشی و ستم ، و تلاش برای تامین آزادی، صلح، برابری و عدالت اجتماعی  میباشد ، ما همبستگی خود را با خواست ها و تلاش های کارگران جهان در راه تحقق این آرمان ها ابراز داشته، و بهترین تبریکات و شادباش هایمان را بدین مناسبت پیشکش میداریم. حزب ما بدین  بارو است که برپایی یک جهان دیگر، فارغ از جنگ ، ستم و بهره کشی ممکن میباشد . باید متحدانه درکجای این جهان که هستیم برای برقراری چنین جهانی تلاش و مبارزه نماییم.


فرخنده باد روز اول ماه می، روز جهانی کارگر!
درود برخاطره تابناک شهدای جنبش کارگری کشور !
پیروزباد مبارزرات برحق وعادلانه کارگران و زحمتکشان افغانستان !

 

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۹۰۳

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

 

اعلامیه دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت شهادت و مجروح شدن عده ای از کارگران افغانستان توسط مرزبانان ایران

 

افغانستان ـ کابل

۱۹ ثور ۱۳۹۹

 

قرار اطلاعات رسانه های جمعی و گزارش شاهدان عینی عده ایی از کارگران افغان که بنابر فقر و نا امنی در داخل کشورشان ، میخواستند جهت پیدا کردن لقمه نانی وارد کشور ایران گردند در ناحیه سرحدی «دهانه ذوالفقار» از سوی مرزبان ایرانی دستگیر ، و بعد ازتوهین و شکنجه به دریای هریرود انداخته شدند که در نتیجه عده ای از کارگران به مشکل نجات یافته ، متباقی جان بحق سپرده  و شماری تا هنوز مفقودالاثرمیباشند.

حزب آبادی افغانستان این حادثه را یک جنایت ضدبشری وظالمانه دانسته ، و تاثرات عمیق خود را ابرازداشته و به عاملان آن نفرین و لعنت میفرستد .ما خواستارپیگیری  جدی حادثه ازطرف مراجع دیپلوماتیک ومسوول کشور و نهادهای بین المللی میباشم.

حادثه شهادت کارگران افغانی نه تنها باعث غم واندوه مردم افغانستان گردیده بلکه درکنار واکنش های تند جهانی مایه انزجار و بی اعتمادی مردم افغانستان نیزمیباشد زیرا مردمان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان به مثابه ی دوهمسایه  وبا داشتن علایق و مناسبات عمیق تاریخی، فرهنگی ومذهبی با هم برادرانه و مسالمت آمیز زنده گی نموده اند که درآینده نیزاین مناسبات  باید درمطابقت با منافع علیای هردو کشور، احترام متقابل ، صلح و بهروزی خلق های هر دو کشور ادامه یابد.

چنانکه درهمه اسناد و اعلامیه های ما ازجمله در پیام شادباش اول می ، روز جهانی کارگر،  تذکر رفته است ،عامل اصلی این همه نابسامانی ها، مهاجرت های کتله وی نیروی کارفعال کشور ادامه جنگ تحمیلی ، نبود حاکمیت قانون و یک حکومت پاسخگو در مقابل مردم و پاسدار منافع علیای مردم و زحمتکشان کشور میباشد که با وجود سرازیرشدن کمک های جهانی و موجودیت امکانات بالقوه زیاد در داخل کشور نتوانسته اند زمینه ی ایجاد کار برای مردمان کشور و بهبودی وضعیت زنده گی آنها را فراهم سازند.

دربیکاری و مهاجرت جوانان کشور منافع گروه های تروریستی و مخالفین مسلح کشورکه درخدمت منافع بیگانه ها قرار دارند و به نیابت از دشمنان منطقوی و جهانی مردم افغانستان به جنگ و خشونت و تخریب زیربناهای اقتصادی کشور میپردازند نیز نهفته بوده و آنها به تشدید و دوام هرچه بیشتر این بحران دامن میزنند.درحقیقت همین نیروهای جنگ طلب وتروریست قاتلان اصلی جوانان کارگر افغانستان بوده و میباشند.اما تمام این عوامل نمیتواند از مسوولیت کشورهای میزبان که مطابق کنوانسیون های جهانی و آموزه ای انسانی وحقوق بشری مکلف به رفتار انسانی با پناهجویان میباشند بکاهد.

حزب آبادی افغانستان این عمل جنایت کارانه ضدبشری مرزبانان جمهوری اسلامی ایران را بار دیگرتقبیح ونکوهش کرده ، ازدولت افغانستان و نهادهای مدافع حقوق بشر درکشور وجهان و مراجع مختلف سازمان ملل متحد خواستار تعقیب و پیگیری حادثه بوده وخواهانه محاکمه علنی وشفاف ، و به کیفررسانیدن عاملان این جنایت ضدبشری میباشد.

حزب آبادی افغانستان ازهموطنان زحمتکش و متدین ، نیروهای ملی ، دموکرات و عدالتخواه ، سرمایه داران ملی ، روحانیون مردمدوست و خدا پرست ، روشنفکران ، فعالین جامعه مدنی و سایر نیروی ملی و دادخواه کشورمی طلبد تا به خاطر تامین صلح ، منافع ملی ، رفع بحران عمیق اجتماعی و اقتصادی ، ناامنی و بیکاری گسترده با هم متحد گردیده و صدای اعتراض شانرا در برابر ستم ، بهره کشی و جنایات نابخشودنی وخلاف قوانین بشری بالای کارگران ومهاجرین کشور در سراسر جهان ازجمله درجمهوری  اسلامی ایران بلند نموده ونگذارند تا اولاد این وطن مجبور شوند به خاطر دریافت لقمه نان و زنده گی به خارج ازکشور مهاجرت نمایند و با مبارزه پیگیر،متحدانه وصادقانه درصدد ریشه کن کردن عوامل تمام این بدبختی های موجود درکشور اقدامات جدی وعملی نمایند.

دولت افغانستان که مطابق قانون اساسی کشور مسوولیت حفظ جان شهروندان کشور را بعهده دارد باید در زمینه ایجاد و توسعه شرایط کار برای مردم ، تامین حقوق انسانی شهروندان کشوردرداخل وخارج از کشور تدابیرعاجل و لازم رویدست گرفته و آن را درمطابقت منافع علیای مردم و کشور، کنوانسیون های سازمان ملل متحد واعلامیه جهانی حقوق بشر عملی نماید. دولت  و ادارات مسوول افغانستان باید با عقد قراردادهای همکاری برای پیدا نمودن قانونی فرصت های کاری با کشورهای مختلف زمینه ارسال قانونی نیروی کار به خارج از کشور را مساعد سازد.

باردیگر با اظهار انزجار ونفرت به عاملین حادثه شهادت کارگران افغانستان ، روح قربانیان این حادثه المناک را شاد و برای مجروحان از بارگاه ایزد منان شفای عاجل تمنا داریم.

ما به مردم افغانستان و خانواده های غمدیده این حادثه جانکاه تسلیت عرض مینماییم.

 

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ  ۱/ ۲۰ـ ۰۸۰۵

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2020

 

برگزاری جلسه کمیته رهبری شورای هامبورگ حزب آبادی افغانستان

 

بادرنظر داشت شرایط خاص ، جلسه نوبتی کمیته رهبری شورای هامبورگ حزب آبادی افغانستان بتاریخ ۴ اپریل ۲۰۲۰ تحت ریاست رفیق ذبیح الله مستمندی ازطریق ویدیو کنفرانس دایرگردید.

رفیق مستمندی اطمینان دادند که ازجمله هفت عضوکمیته رهبری تنها یک رفیق نسبت عذرمعقول  وبا اطلاع قبلی درجلسه شرکت نداشته ، و متباقی همه رفقا درجلسه حضور دارند.

برای پیشبرد کارجلسه اجندای ذیل  پیشنهاد ، و بعد از رای گیری مورد تصویب قرارگرفت :
۱- ارایه گزارش از کارکردهای شورا در ربع اول سال توسط رییس شورا،
۲ -  قرایت  مصوبات و رهنمود های مقامات مافوق حزبی و
۳ - پیشنهادات، نظریات و انتقادات.

طبق اجندای تصویب شده رفیق مستمندی فرمودند :

دلیل تدویر جلسه از طریق ویدیو کنفرانس ناشی ازشرایط  دشوار قرانطین به دلیل بیماری مدهش کرونا است که موجب برهم  خوردن سیستم زنده گی وایجاد شرایط دشواری موجود شده است. از شما رفیق های عزیز سپاسگزارم که در طول این مدت زمان تماس های دایمی خود را حفظ کرده اطلاعات و رهنمود صحی را که از مراجع مختلف بخصوص از طریق سایت وزین بامـداد و گروه فیسبوکی حزب آبادی افغانستان بدست می آمد را ازطریق برگه هامبورگ و برگه شورای کشوری المان حزب آبادی به اختیار رفیق ها قراردادید.

موصوف همچنان از اعضای سازمان حزبی هامبورگ که عضویت شورای کشوری المان را دارند سپاسگزاری نمود که با ذوق فراوان و آماده گی های لازم علاقمند شرکت درجلسه حضوری شورای لمان که قراربود بروز یکشنبه  مورخ ۱۵مارچ ۲۰۲۰ درشهرکسل دایرگردد ، بودند. این جلسه بنابردلایلی دایر نگردید .

رفیق‌ مستمندی از تدویر جلسه کمیته رهبری المان و جلسات بیروی اجراییه  شورای اروپایی به رفیق ها معلومات داده ، و مصوبات و رهنمودهای دارالانشا حزب درموارد مسایل مالی ، تبلیغی و آموزش سیاسی و دریافت کارت حزبی را به اگاهی رفیق ها رسانید.

رفیق مستمندی نگرانی عمیق خود را به نسبت رکود اقتصادی و مشکلات زنده گی اجتماعی چه در اروپا و بخصوص در داخل کشور بیان داشته ، به اطلاع رفیق ها رسانید که در طول هفته گذشته بخاطر کمک رسانی به دفتر مرکزی  اندیشه ایی را با عده ای از رفیق های حزبی هامبورگ در میان گذاشته ام. آنها موافقت کردند که با وجود بیکاری حاضراند تا داوطلبانه حق العضویت های سالجاری شانرا دردو کتگوری ( شش ماهه ، وآنهایی که توان بیشتر دارند یک ساله ) را بطور ‌پیشکی بپردازند.

رفیق منشی گفتند شما رفیق های عزیز شورای هامبورگ همیشه پیشگام بوده اید. اینک این پیشنهاد را با شما نیز شریک ساخته ،انتظار دارم تا اینبارنیز پیشگام شده و با این اقدام تان مرکز را دراین حالت نامساعد کمک نمایید.

این پیشنهاد ازطرف کمیته رهبری حزبی هامبورگ نیز به اتفاق ارا مورد تایید قرارگرفت.

در ادامه کار جلسه اشتراک کننده گان نشست به نوبت درمورد مسایل مربوط به زنده گی سازمانی صحبت نمودند.

- رفیق عظیم لمر ، پیشنهاد نمود که مصوبات باید به اختیارهمه اعضا حرب د هامبورگ رسانیده شود.

- رفیق ضیا احمدی مسوول مالی شورای هامبورگ در مورد تعداد ازرفیق ها  که حق العضویت ربع اخیرسال گذشته را نپرداخته اند ، معلومات داده با رفیق حکیم شناس یکجا  تصمیم گرفتند که با غیرحاضران در تماس میشوند.

پس ازتطبیق مندرجات برنامه کاری جلسه ، منشی شورا گفت که ما کلیه مسایل مورد بحث جلسه را در فضای صمیمانه و رفیقانه بررسی نمودیم . حال که کارجسله ما موفقانه به پایان میرسد ، برای شما رفقای عزیز و خانوده های تان ، برای هموطنان ما در داخل و خارج از کشور و برای بشریت آرزوی پیروزی بر بیماری جهانگیر کرونا را نموده ، از شما درخواست مینمایم تا به مشورت های مراجع مسوول پابند بمانید.

بااحترام

ذبیح الله مستمندی

مسوول کمیته ایالتی هامبورگ شورای کشوری المان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۷۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020