کنفرانس حزبی شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان دایرگردید

 

به تاسی از فیصله های شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان ،کنفرانس حزبی شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان به تاریخ ۲۷اپریل ۲۰۱۹ تحت ریاست رفیق عبد الرحیم لطیف زی در شهر وانتا فنلند دایر گردید.

در آغاز اجندای کنفرانس حزبی به اتفاق آرا مورد تایید رفقا قرار داده شد وسپس کنفرانس به کار خود ادامه داد.
در بخش نخست، کنفرانس رفیق ضیاالحق مومنی را بعد از رای زنی و مشوره های رفیقانه به حیث رییس شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان به اتفاق آرا انتخاب نمود. متعاقبأ رفقا به ترتیب از زحمات و خدمات رفیق عبدالرحیم لطیف زی بخاطر پیشبرد امور حزبی وسازمانی اظهار سپاس وقدردانی نموده و به رفیق ضیاالحق مومنی در امور وظیفه جدید اش آرزوی موفقیت نمودند.
کنفرانس سه رفیق هریک : محمد داود رزمیار ، ضیاالحق مومنی و محمد آصف همشهر را به اتفاق آرابه حیث نماینده گان در کنفرانس حزبی اروپای به اتفاق آرا برگزید.

در اخیر کار جلسه ،حق العضویت های حزبی جمع آوری گردید وبه مسوول مالی تحویل داده شد.
کنفرانس که ساعت ۲ بعد از ظهر به کار خود آغاز نموده بود به ساعت ۵عصر  در فضای دوستانه و رفیقانه بکار خود خاتمه داد.


بااحترام
ضیاالحق مومنی

رییس شورای کشوری فنلند حزب ابادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۳۰۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است. 

Copyright ©bamdaad 2019

  • ـ شورای کشوری حزب درکشوراسترالیا ایجاد شد ،
  • ـ درچند ماه گذشته نزدیک به ۲۰۰عضو جدید در شورای شهر کابل ، عضویت حزب را پذیرفتند،
  • ـ « ماهنامه حقیقت زمان » ارگان نشراتی حزب وارد هفتمین سال نشراتی خود شد،
  • ـ پروسه جوان سازی حزب ادامه دارد،
  • ـ « ایتلاف احزاب ملی دموکرات و ترقی خواه » با سهمگیری فعال حزب راه رشد و پویایی را می پیماید....

 

 

جلسه نوبتی دارالانشای حزب تحت ریاست پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب روز پنجشنبه مورخ پنجم ثور ۱۳۹۸ در دفتر مرکزی حزب دایر گردید. روسای شعبات مرکزی نیز در جلسه حضور داشتند.
برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد  و تایید گردید:
۱ـ  استماع گزارش شعبه تشکیلات پیرامون ایجاد شوراهای حزبی .
۲ـ  استماع گزارش بیروی اجراییه شورای شهر کابل حزب پیرامون کار حزبی سیاسی در سال۱۳۹۷ و آماده گی به سال ۱۳۹۸ .
۳ـ  بحث پیرامون اسناد و گزارش برای جلسه بیروی اجراییه .
۴ ـ گزارش از کار ایتلاف احزاب ملی ، دموکرات و ترقی خواه کشور.

Read more...

در شورا های حزبی چه می گذرد؟

شورای شهرکابل حزب آبادی افغانستان

 

جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای شهرکابل حزب آبادی افغانستان دایرگردید.

روزپنجشنبه ۲۹ حمل ۱۳۹۸ جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای شهرکابل حزب آبادی افغانستان تحت ریاست جیلانی رییس این شورا و به اشتراک رفیق میرمحمدشاه رفیعی عضو دارالانشای حزب درمقر مرکزی حزب دایرگردید.
دراین جلسه برعلاوه اعضای بیروی اجراییه عده ای از روسای شوراهای نواحی حزبی نیز دعوت بعمل آمده بود.
درکاراین جلسه اجندای ذیل مورد بحث قرار گرفت:
۱ـ گزارش کار وفعالیت ناحیه ۱۱ شورای حزبی شهرکابل
۲ـ مسایل تشکیلاتی
۳ ـ اتحاذ تدابیری برای تدویر شورای حزبی شهرکابل حزب آبادی افغانستان .
۱ ـ مطابق گزارش که ازطرف رفیق انجینر تاج محمد رییس شورای ناحیوی ناحیه ۱۱ حزب آبادی به جلسه ارایه گردید این شورا دست آورد های مهم وقابل توجه دربخش جذب جوانان درصفوف حزبی داشته وهم امکانات رشد وتوسعه پایگاه اجتماعی حزب دربین مردم وامید وارکننده می باشد.
بعداز ارایه گزارش سوالات ازطرف اعضای جلسه مطرح گردید که به جواب آنان رفیق تاج محمد توضیحات لازم ارایه کرد.
۲ ـ مطابق ماده دوم اجندا بنابر مسیولیت های وظیفوی زیاد مسیول روابط سیاسی ومسیول کنترول حزبی این شورا باید مطابق پیشنهاد شعبه تشکیلات شورای شهرکابل حزب آبادی تعویض می گردید.
پیشنهاد وشعبه تشکیلات توسط سید اسمعیل هاشمی مسیول تشکیلات شورای شهرکابل حزب آبادی مطرح گردید.که بعد از سوالات اعضای جلسه درزمینه تصامیم لازم اتخاذ گردید. مطابق این پیشنهاد رفیق تاج محمد شخصیت حزبی وسیاسی شناخته شده درحزب آبادی به حیث مسیول کنترول حزبی شهرکابل ورفیق میلاد جوان پرتلاش وآگاه به صفت مسیول روابط سیاسی ورفیق پری مواج به صفت مسیول کار زنان درشورای شهرکابل حزب آبادی افغانستان انتخاب گردیدند.
-جلسه برای تدویر موفقانه شورای شهرکابل حزب آبادی درماه ثور سال جاری با تعین کمیسیون موظف تدابیر لازم اتخاذ کرد.
دراخیر جلسه رفیق جیلانی درمورد کار سیاسی حزبی درشورای شهرکابل کمبود ها ونواقص وهم دست آورد مهم شورای حزبی حزب آبادی به جلسه معلومات همه جانبه ارایه کرد.
دراین جلسه رفیق میر محمد شاه رفیعی عضو دارالانشای حزب وهمکار درشورای شهرکابل حزب آبادی نیز اشتراک داشت که با صحبت مختصر درمورد وظایف رفقای شهرکابل وافتخارات ودست آورد های آنها اظهار سپاس واطمینان نموده وبرای بهبود وظایف حزبی سیاسی درشهرکابل خواهان توجه وهمکاری بیشتر اعضای جلسه گردید.

( شعبه تبلیغ و فرهنگ)

 

دکندهار ولایتي ګوندی شورا

 

دافغانستان دآبادی ګوند
دکندهار ولایتي ګوندی شورا
نیټه ۳۱حمل، ۱۳۹۸
د کندهار ولایتي او ښاری شوراګانو ګډه غونډه دکندهار په ولایتی ګوندی دفتر کي دایره شول.
داجنډا مطابق ټول هغه مصوبات چی دافغانستان دآبادی ګوند ددا رالا نشا لخوا څخه راغلی وی قراات کړل شوی اوبیرو اجراییه غونډی ته دنده ورکول شول چی دنوموړو مصوباتو داجرا په موخه تدابیری پلانونه جوړ کړی او اړوندو کوندی ناحیوته دی ولیږل شی.
وروسته دکندهار ولایتی ګوندی شورا د ریس لخوا دهغو لسو ملی دموکراتو اوترقی غو ښتونکو سیاسی ګوندونو ترمنځ چی ایتلاف رامنځ ته شویدی په باره معلومات وړاندی کړ. همدغه رنګه دسولی دمذاکراتو په باره کی د ملی دموکراتو اوترقی غو ښتونکو ګوندونو دایتلاف اعلامیه هم وویل شوه .
وروسته دیو شمیر ملګرو سوالوته جوابونه ورکړه شوه.
اونوموړی غونډه ددوعا په ویلو سره پای ته ورسیدل.

 

حزب در پیوند با مردم

شرکت در جلسه بزرگان ولایت غزنی

 

جلسه بزرگان ولایت غزنی به ارتباط ۴ موضوع ذیل امروز دوشنبه ۲ ثور ۱۳۹۸ ساعت ۲ بعد از ظهر در تالار ولایت برگزار گردید.
۱ ـ مشکلات برق
۲ ـ مشارکت عادلانه در حکومت محلی
۳ ـ ناحیه های شهری
۴ ـ امنیت ولایت
که دراین نشست از شورای  ولایتی غزنی حزب آبادی افغانستان نیز دعوت به عمل آمده بود که رفیق حمیدالله رضایی به نماینده گی از شورای غزنی حزب در این نشست اشتراک فعالانه نمود .
بعد از بحث و تبادل نظر همه جانبه تصمیم های لازم در رابطه اتخاذ گردید.
( شعبه تبلیغ و فرهنگ شورای ولایتی غزنی حزب آبادی افغانستان )

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۹ـ ۲۳۰۴

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

  Copyright ©bamdaad 2019

 

 

برگزاری چهارمین اجلاس کمسیون تدارک کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان

مورخ ۲۲ اپریل ۲۰۱۹

 

چهارمین اجلاس کمسیون تدارک وبرگزاری کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسئول شورای موقت اروپایی ورییس کمسیون تدارک کنفرانس اروپایی حزب دایر گردید.

برای پیشبردکار جلسه تدارک، اجندای ذیل به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت:

اجندای جلسه :
۱-  بحث واتخاذ تدابیر پیرامون راه اندازی کنفرانس ها و جلسات شورا های حزبی در شورا های کشوری.

۲ -  تهیه وترتیب اسناد کمکی - رهنمودی و ارسال ان به شوراهای کشوری.
 -تنظیم خطوط رهنمودی جهت انتخاب نمایندگان برای کنفرانس اروپایی.
 - ترتیب فورم رای دهی.
 -تنظیم فورم معین برای ثبت نماینده های منتخب.


۳ - تهیه وترتیب جدول معین برای سهمیه بندی وتعداد نمایندگان برای کشورها بر بنیاد راپورهای احصاییه وی مربوط ‌.


۴ـ  تعیین و توظیف  اعضای کمسیون تدارک جهت کمک رسانی به مس,ولین شوراهای کشوری غرض ارتقای کیفیت جلسات شوراهای مربوط.

 

پس از تصویب اجندای جلسه در آغازرفیق صفت الله عملیار در پیرامون اجندای متذکره به بحث پرداخته وخطوط اصلی اجندا را مورد کنکاش قرار داده و راهکار های بایسته را برای تحقق وپیاده سازی عملی آن در سازمان های حزبی مشخص ساخت.

در جلسه روی چگونگی کیفی و ارتقای نقش سازمانهای حزبی برای تحرکات درون سازمانی وغنا بخشی اجلاس شوراهای کشوری مکث صورت گرفت ودر جهت بازتاب گزارشات، در رسانه ها تجویز لازم اتخاذ گردید.

درکارجلسه وتعین سمت و سوی خطوط اساسی کارسازمانهای حزبی،و در یک گفتمان وسیع و گسترده  رفقا عبدالحد شفیعی، بصیر دهزاد، داود کرنزی وعارف عرفان هریک نظریات ودیدگاه های معین وسازنده را مطرح ساخته و و دورنمای کاری واثربخش رابرای کار اجلاس به تصویر کشیدند.

اجلاس پس از حصول نتایج عالی ودر فضای گرم و رفبقانه به کار خود خاتمه بخشید.

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۴/ ۱۹ـ ۲۳۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است. 

Copyright ©bamdaad 2019

 

جلسه شورای موقت اروپایی تدویریافت

 

جلسه شورای موقت اروپایی حزب ابادی افغانستان ساعت ۷:۳۰ شام روز پنجشنبه مورخ هجدهم اپریل ۲۰۱۹ از طریق شبکه پالتاک برگزار شد.
در اغاز جلسه رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای موقت اروپایی نصاب و نظم کاری جلسه را اعلان نموده و از رفیق کاوه کارمل رییس شورای موقت اروپایی حزب ابادی افغانستان تقاضا نمودند تا کار جلسه را اغاز نمایند.
رفیق کاوه کارمل ابتدا اجندای جلسه را غرض رای گیری برای اشتراک کننده‌ گان جلسه پیش نمودند که اجندای زیرین به‌ اتفاق ارا تصویب گردید:
۱ ـ ارایه گزارش پیرامون کارکردهای کمیسیون تدارک و بر گزاری کنفرانس اروپایی
۲-  پیشنهاد‌ها، نظریات و انتقادات
رفیق کاوه کارمل در بخش اول ماده اول اجندا اظهار داشتند با وصف پرابلم های ناشی از عدم تکمیل ساختار شورای اروپایی ما توانستیم که بر حسب فیصله جلسه قبلی شورای موقت اروپایی کمیسیون تدارک و برگزاری کنفرانس اروپایی را ایجاد نماییم و تا جایی که مسوول کمیسیون به اطلاع رسانیده‌اند این کمیسیون طی این مدت کارهای مثمر و ارزنده ‌یی را انجام داده‌اند و امروز مطابق اجندا رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای موقت اروپایی و رییس کمیسیون تدارک و برگزاری کنفرانس اروپایی در این جلسه از کارکردهای یک ماهه این کمیسیون گزارش فشرده ‌یی ارایه خواهند نمود.
سپس رفیق صفت الله عملیار رییس کمیسیون تدارک و برگزاری کنفرانس اروپایی طی گزارش همه جانبه‌یی اشتراک کننده‌گان جلسه را در جریان کارکردهای کمیسیون قرار داده و اظهار داشتند که کمیسیون طی سه جلسه کاری خویش با مساعی مشترک اعضای کمیسیون (پلان تدابیری کمیسیون تدارک برگزاری کنفرانس اروپایی)، (لایحه وظایف کمیسیون تدارک و برگزاری کنفرانس اروپایی)، (رهنمود تدویر جلسات و کنفرانس‌های حزبی، نورم نماینده‌گی و شیوه انتخاب نماینده‌گان)، (فورم (برگه) رای دهی برای انتخاب نماینده ‌گان شورای کشوری) را طرح که غرض تصویب نهایی به جلسه امروزی پیش می‌گردد. تا اکنون گزارش‌های احصاییه اعضای حزب آبادی در اروپا از کشورهای اروپایی به کمیسیون مواصلت ورزیده است، کمیسیون بعد از بحث به این نتیجه رسیده است که به ‌منظور اشتراک وسیع اعضای حزب در کنفرانس اروپایی نورم نماینده‌ گی از هر سه عضو حزب یک تن تعیین گردد. همچنان نسبت تراکم وظایف کمیسیون پیشنهاد می‌گردد تا کمیسیون و یا افراد معینی از بین جمع اعضای شورای موقت اروپایی غرض اماده نمودن گزارش اساسی کنفرانس، مصوبه‌ها، قطع نامه‌ها و پیام‌ها انتخاب گردد، تدارک مصارف کنفرانس.
رفیق عملیار در بخشی از گزارش شان بیان نمودند که شش شورای کشوری اروپایی طی مکاتیب جداگانه آماده‌ گی و اشتراک فعالانه‌ شان را در کار کنفرانس و میزبانی محل برگزاری کنفرانس در کشورهای شان به کمیسیون پیشنهاد نموده‌اند و بیان داشته‌اند که اکثریت مطلق اعضای حزب در این کشورها با مشکلات بزرگ مالی دچاراند و امکانات قانونی سفر، بعد فاصله و مصارف گزاف سفر و بودوباش در کشورهای دیگر را ندارند. بنا بر این، این مساله به رفقای گرامی راجع می‌گردد تا زمینه‌های اشتراک وسیع کشورهای مربوط را در کار کنفرانس اروپایی جستجو نمایند.
همچنان در بخش اول ماده اول اجندا نخست رفیق کاوه کارمل از گزارش همه جانبه و مبسوط رییس کمیسیون تدارک و برگزاری کنفرانس اروپایی سپاسگزاری نموده و تذکر دادند که در این مدت در جریان کارکرده‌های کمیسیون قرار داشته و گزارشی که از جانب رفیق عملیار ارایه گردید بازتاب کارکردهای کارشناسانه و با تدبیر کمیسیون است. در جلسه امروزی ما روی پیشنهادهای کمیسیون تصامیم معینی اتخاذ خواهیم نمود و از اشتراک کننده کان نشست امروزی تقاضا می ‌گردد تا دیدگاه‌هایشان را پیرامون گزارش کمیسیون و پیشنهادهایشان ارایه نمایند.
در نشست شورای موقت اروپایی رفقا هر یک ولی محمد زیارمل، عمر فیض، عارف عرفان، فاضل دلزاده، بصیر دهزاد، عبدالاحد شفیعی، یوسف خلیل، افضل بهار، سرور زهتاب، داوود کرنزی و داوود شجاع زاده پیرامون گزارش کمیسیون، کارکردها و پیشنهاد‌های کمیسیون صحبت نموده و نظریات شان را ارایه کردند. صحبت کننده‌ گان باورمند بودند که کمیسیون با یک آماده‌گی و تدبیر عالی در تدارک و برگزاری کنفرانس مصروف بوده و در مجموع کار یک ماهه کمیسیون را ارزنده و مثبت ارزیابی نمودند.
رفیق کاوه کامل بعد از جمع بندی دیدگاه‌ها و نظریات رفقا در بخشی از صحبت شان تذکر دادند که بهترین گزینه برگزاری جلسه حضوری کنفرانس بوده، سهمگیری مستقیم و فعال نماینده‌ گان و مشارکت اکثریت رفقا برای تحکیم دموکراسی درون حزبی مثمر بوده و همچنان استفاده از گزینه‌های تخنیکی و سایر امکاناتی که در دسترس است غرض مشارکت وسیع رفقای کشورهای که مشکلات دارند باید در نظر گرفت. برای ما با اهمیت است و مسوولیت سیاسی داریم تا درکنفرانس پیشرو وحدت و یکپارچه گی حزب در اروپا متبارز باشد، زیرا این مساله در کار بعدی شورای اروپایی تاثیرگزار است. پرابلم ها و ضعف‌های که وجود دارند باید جدی تلقی گردد و از آن آموزه‌ها نتیجه گیری لازم و منطقی کرده بتوانیم. رفقا، ما در آستانه یک حرکت سیاسی با اهمیتی هستیم که در محور آن تفاهم و مشارکت وسیع اعضای حزب قرار دارد. کار کمیسیون تدارک و برگزاری کنفرانس اروپایی نشان داد که اگر تفاهم، اعتماد و مشارکت وجود داشته باشد ما می‌توانیم بالای پرابلم ها و مشکلات غلبه کنیم ، بنا ما باید نظر به امکانات واقعبینانه برخورد نماییم، ما مسوولیت مشترک داریم، شورای موقت اروپایی و کمیسیون برگزاری کنفرانس تا آستانه کنفرانس وظایف جدی سیاسی، تبلیغاتی، تشکیلاتی، فکری و روانی دارد و وظیفه داریم و تلاش نماییم تا از کادرها مواظبت و پاسبانی نماییم و توجه صورت گیرد تا در پروسه‌های دموکراتیک کادرها، روحیه اعتماد و وحدت رفیقانه صدمه نبیند، من با رفقا همنظرم که نباید پرابلم ها موجود پوشش گردد، ما در برابر یک سرنوشت عمومی قرار داریم و باید همه ما با احساس مسوولیت سهم شایسته خود را در قبال این مسایل ادا نماییم.
شورای موقت اروپایی بسته اسناد و فورم‌های کمیسیون را که به ادرس رفقا ارسال گردیده بود به ‌اتفاق ارا مورد تصویب قرار داده و کمیسیونی را متشکل از رفقا کاوه کارمل، ولی محمد زیارمل و عمر فیض غرض آماده نمودن گزارش اساسی جلسه و طرح سایر اسناد مربوط به کنفرانس انتخاب نمود.
همچنان شورای موقت اروپایی در رابطه با پیشنهاد برخی از کشورها مصمم بود که اشتراک حضوری نماینده‌گان در کنفرانس اروپایی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و برای تحکیم دموکراسی درون حزبی مفید است ولی به‌ منظور اشتراک وسیع نماینده ‌گان در کار کنفرانس با در نظر داشت پرابلم های عینی کشورهای دور دست کمیسیون تدارک و برگزاری کنفرانس نباید گزینه اشتراک نماینده‌ گان را از طریق وسایل ارتباطی از نظر دور داشته باشد و کمیسیون چگونگی مشارکت وسیع نماینده‌ گان را در کار کنفرانس جست وجو نموده سهمگیری فعالانه نماینده‌های متذکره را تامین نماید.
شورای موقت اروپایی در رابطه با محل برگزاری کنفرانس به شوراها کشوری وظیفه سپرد تا در جلسه آینده شورا پیشنهادهای مشخص شان را در رابطه با محل برگزاری جلسه و هزینه مالی آن ارایه نمایند تا در این زمینه تصمیم شایسته اتخاذ شده بتواند.
در بخش بعدی کار جلسه پیام رفیق صمد کارمند توسط رفیق کاوه کارمل به اشتراک کننده‌ گان نشست رسانیده شده و پیشنهاد متذکره مورد تایید شورای موقت اروپایی گرفت.
جلسه شورای موقت اروپایی حوالی ساعت یازده شب در فضای رفیقانه ختم گردید.

با درودهای رفیقانه
صفت الله عملیارـ سکرتر مسوول شورای موقت اروپایی
حزب آبادی افغانستان

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۳۰۴

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2019