جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان دایر گردید

 

جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق پوهاند دوکتورمحمد داوود راوش رییس حزب روز پنجشنبه مورخ ۲عقرب ۱۳۹۸ در دفترمرکزی حزب دایرگردید.

برای جلسه آجندی ذیل توسط رفیق راوش پیشنهاد و مورد تایید قرار گرفت:

۱ ـ بحث روی گزارش اساسی به بیروی اجراییه و جلسه شورای مرکزی حزب

۲ ـ بحث روی پیشنهادات اصلاحی در اساسنامه و برنامه حزب

۳ ـ بحث روی اعضای شورای مرکزی

۴ ـ بحث روی طرزالعمل کار شویه تدویرجلسات حزبی تحت آجندای واحد

۵ ـ بحث روی پیشنهادات ارسالی رفقا.

طبق آجندای تصویب شده،فشرده گزارش اساسی توسط رفیق محمدامین پرتو مسوول شعبه تشکیلات حزب به جلسه ارایه و مورد تصویب قرار گرفت.

بعداً رفیق نورستانی معاون حزب و مسوول کمیسیون موظف پیشنهادات این کمیسیون را در مورد برنامه و اساسنامه حزب به جلسه ارایه و موارد پیشنهادی دربرنامه و اساسنامه حزب بعد از بحث و ابراز نظر مورد تصویب جلسه قرارگرفت.

درمورد ماده سوم آجندای جلسه رفیق پرتو پیشنهاد شعبه تشکیلات را به جلسه ارایه و پیشنهاد ارایه شده موردتصویب قرارگرفت.طبق اجند،طرزالعمل جلسات گروپ های حزبی مورد تصویب جلسه قرارگرفت.

جلسه دارالانشای حزب پیشنهادات ارسالی رفقا را به حزب مورد بحث و ارزیابی قرار داده و دراین موارد تصامیم لازم را اتخاذ گردید که ازجمله مطابق یکی ازاین پیشنهادات ،نام شعبه تبلیغ وفرهنگ،به (شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ ) حزب مورد تصویب قرار گرفت.

درپایان جلسه پیشنهاد شبعه تشکیلات درمورد تقدیر تعدادی از رفقا به جلسه ارایه وبعد از بحث مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دارالانشای حزب که حوالی ساعت ده صبح آغاز گردیده بود،ساعت یک نیم بعدازظهر به امید پیروزی حزب به پایان رسید.

 

( شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ )

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۹ـ ۲۵۱۰

 

Copyright ©bamdaad 2019

 

برپایی اجلاس شورای مرکزی حزب آبادی افغانستان

 

 

شهرکابل ، سوم عقرب  ۱۳۹۸

جلسه شورای مرکزی حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق پوهاند داکترمحمد داوود راوش رییس حزب امروز جمعه مورخ  سوم عقرب ۱۳۹۸ در دفترمرکزی حزب در شهرکابل دایرگردید.

کارجلسه با تلاوت آیاتی چند ازقران کریم توسط رفیق صبغت الله و پخش سرود ملی کشور آغاز گردید.

برای  جلسه اجندای ذیل توسط رفیق راوش ارایه ، و مورد تایید قرارگرفت:

۱ ـ استماع گزارش اساسی جلسه شورای مرکزی حزب ،

۲ ـ بحث روی اصلاحات در برنامه و اساسنامه حزب ،

۳ ـ تفویض تقدیرنامه به شماری از اعضای حزب.

طبق اجندا گزارش اساسی توسط رفیق راوش به جلسه ارایه گردید.

در گزارش از کار و فعالیت انجام یافته دارالانشا، بیروی اجراییه، شعبات مرکزی، شوراهای ولایتی و بیرون مرزی حزب طی یک سال گذشته ( از کنگره تا جلسه شورای مرکزی حزب ) که طبق پلان و موفقانه انجام یافته است تذکر به عمل آمد.

درگزارش آمده است که حزب  ما  با ادامه جنگ وناامنی درکشورمخالف بوده و ازتلاش ها برای تامین صلح عادلانه و سراسری در کشور حمایت می نماید.حزب آبادی افغانستان از پروسه ملی انتخابات ریاست جمهوری  و اعلام نتایج شفاف و به موقع آن مبتنی بر آرای پاک مردم پشتیبانی می نماید.

دراجلاس شورای مرکزی حزب از کارنامه های آن رفقای که درفاصله میان کنگره و این جلسه به رحمت حق پیوسته اند یادبود به عمل آمده،  و به پاس خدمات ایشان رفقا به پا خاسته و یک دقیقه سکوت نمودند.

درگزارش ارایه شده درمورد پروسه جوان سازی حزب مطالب مشخص بیان گردیده وخاطرنشان شد که درجریان یکسال گذشته صدها جوان درشوراهای حزبی شهرکابل و ولایات کشور به عضویت حزب پذیرفته شده ، و کاربا جوانان بهبودی قابل ملاحضه یافته است.

در گزارش ازکار وفعالیت مثمر وموفقانه ی رسانه های حزب از جمله « ماهنامه حقیقت زمان » ،سایت بامداد  و گروه فیسبوکی حزب ؛ و شماری از مشکلات و کمبودی ها دراین عرصه تذکر به عمل آمد.

درگزارش از کاروفعالیت موفقانه شوراهای حزبی ولایتی و شورای اروپایی یادآوری به عمل آمده  ،خاطرنشان گردید که درجریان یکسال گذشته شوراهای ولایتی کنرها، پکتیا،خوست، کندز وبامیان وشوراهای کشوری آسترالیا، فرانسه و روسیه ایجاد و فعالیت های سازمانی خویش را آغاز نموده اند.

درگزارش ازایجاد ایتلاف احزاب سیاسی ملی وترقیخواه  و نقش فعال حزب ما دراین ایتلاف معلومات داده شد.درگزارش آمده که حزب آبادی افغانستان در انتخابات پارلمانی وانتخابات ریاست جمهوری کشور بحیث پروسه های ملی و دموکراتیک فعالانه شرکت نموده و ازاین پروسه ها برای تحکیم و گسترش نفوذ و موقعیت حزب درمیان مردم و جامعه استفاده لازم صورت گرفته است.

بعد ازارایه گزارش اساسی، رفیق راوش از تصادف تاریخ برگزاری این جلسه با روزتاریخی سوم عقرب ، وشهدای این روز یاد نموده و اشتراک کننده گان جهت ادای احترام به شهدای حماسه سوم عقرب به پاخاسته ویک دقیقه سکوت نمودند.

سپس عده ی از رفقا به نماینده گی از شوراهای ولایتی،  و شورای اروپایی حزب  پیرامون گزارش اساسی ابراز نظرنموده وازآن حمایت نمودند.

در بخش دیگر جلسه رفیق میرمحمدشاه رفیعی « پیام شورای مرکزی حزب آبادی افغانستان عنوانی احزاب وسازمان های دموکرات و ترقیخواه کشور» را به خوانش گرفت که مورد تایید وتصویب قرارگرفت. همچنان رفیق محراب الدین صمدی اعلامیه حزب را به خوانش گرفت که مورد تصویب جلسه قرار گرفت.

در ادامه طبق اجندای فیصله شده رفیق حفیظ الله نورستانی معاون حزب، پیشنهادات کمیسیون موظف درمورد وارد نمودن بعضی اصلاحات دربرنامه و اساسنامه  را به جلسه ارایه نمود که مورد تایید و تصویب اعضای شورای مرکزی حزب قرارگرفت.

درختم جلسه شماری از رفقا به پاس خدمات ارزنده ی شان مورد تقدیر قرارگرفتند وتقدیرنامه های حزب برای شان اهدا گردید.

کار جلسه به امید آبادی کشور و تامین صلح سراسری در فضای رفیقانه و صمیمانه به پایان رسید.

( شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ )

 

یادداشت بامداد :

ـ گزارش ویدیویی جریان اجلاس شورای مرکزی حزب آبادی افغانستان و

گزارش تصویری جلسه شورای مرکزی حزب را از طریق برگه فیس بوکی حزب آبادی به نشانی :

https://www.facebook.com/groups/fatah58/?ref=bookmarks  مشاهده فرمایید.

ـ سایر اسناد نشست شورای مرکزی حزب بزودی از طریق تارنمای بامداد به نشر میرسد.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۵۱۰

Copyright ©bamdaad 2019

 

پیام شادباش شورای کشوری فرانسه حزب آبادی افغانستان

به مناسبت تدویر موفقانه کنفرانس اروپایی حزب

 

 

شورای کشوری فرانسه تدویر و ختم موفقانه کنفرانس شورای اروپایی که باشور وشعف و روحیه کاملا دموکراتیک دایر و رییس، معاونین ، سکرترمسوول و اعضای شورای اروپایی حزب با رای گیری دموکراتیک انتخاب شدند برای همه شان صمیمانه تبریک میگویم.

کمسیون تدارک کنفرانس و شورای کشوری المان حزب خدمات شایانی را درسازماندهی و پیشبرد کار کنفرانس متعهدانه و عالی متقبل شدند سپاس بی پایان گفته ، ما درحالیکه خدمات و تلاش های پیگیر رفیق گرنمایه و مبارزنستوه کاوه عزیز و رهبری مدبرانه اش را درجهت تطبیق وانکشاف اهداف مرامی حزب ، تقویت وحدت صفوف حزب را در اوج بحران و تلاطمهای سیاسی شورای اروپای را موفقانه رهبری کرد و باسربلندی ازکنفرانس بیرون شد و داوطلبانه برای جانشین بعدی خود رفیق داکتر حبیب عزیز جاه خالی کرد، ابراز قدردانی و سپاس نموده هیچگاهی فراموش ننموده و همیشه مشعل راه رفقاو حزبما خواهد بود.

تمنیات نیک شورای کشوری فرانسه را بمناسبت گزینش رفیق داکتر حبیب منگل گرامی بحیث رییس شورای اروپای حزب آبادی تقدیم میداریم و مصمم هستیم با کار مشترک بخاطر تحکیم پایه های حزب و وحدت کامل آن برزمیم.

با درود های رفیقانه

نعمت

رییس شورای کشوری فرانسه حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۵۰۹

Copyright ©bamdaad 2019

 

 

پیام دارلانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت پنجم اکتوبر( ۱۳میزان) ، روز جهانی معلم

 

کابل مورخ ۱۲ میزان ۱۳۹۸ خورشیدی

روز معلم را به همه آموزگاران، فرهنگیان، فرهیخته گان و صاحبان علم و اندیشه که درسنگر آموزش و پرورش برای تربیت و بلوغ فکری آینده سازان این مرز و بوم تلاش می کنند تبریک و تهنیت عرض نموده ، برای تمامی معلمان کشور آرزوی موفقیت و سرفرازی می نمآئیم

آموزگاران به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه کشوردرشکل دهی نظام علمی و فرهنگی عمل نموده ، و دراشاعه و پخش فرهنگ باهمی ، مدرا ، صلح و همزیستی ، علم دوستی ، تجدد وعدالت که درونمایه فرهنگ پربار ملی و تاریخی ما را میسازد ، نقشی مانده گاری را ایفا نموده و مینمایند. این آموزگاران وطن پرست و آگاه کشوراند که اولاد وطن را آموزش و تربیت داده ، و آنها به عنوان انسان‎ های سالم و مسوول به جامعه پیشکش می ‎کنند.

در ۱۸ سال گذشته تلاش هایی در راه رشد و توسعه نظام آموزشی کشور صورت گرفت ، اما چنان که لازم بود این تلاش ها نتوانست پاسخگوی نیازمندی ها جامعه و بهبود وضعيت شغلی و معیشتی معلمان درکشورباشد.

امروز آموزگاران درافغانستان از کم‌ درآمدترین کارمندان دولت بوده،حقوق یک معلم که تازه وارد معارف افغانستان می ‌شود در حدود ۶ هزار افغانی یا کمتراز صد دالر آمریکایی میباشد. فقر، بیچاره گی و بی سرپناهی ، گرانی سطح قیمت های مواد خوارو بار و پوشاک از یکسو ، ورشکستگی اقتصادی، فساد گسترده دربالاترین رده های حکومتی، شرایط حساس و فوق العاده خطرناک میهن، تهدید و سرکوب های وحشیانه بنیادگراها ، جلوگیری و ممانعت از رفتن دانش آموزان بخصوص دختران به مکتب ها ، به آتش کشیدن مکاتب و مراکز تعلیمی ، آزار و شکنجه و حتا کشتار بی رحمانه معلمان از سوی دیگر، شرایط سخت دشواری کار و زنده گی را برای آموزگاران ، و نظام تعلیم و تربیت کشور به وجود آورده است. این وضع ناهنجار اثرات ناگواری بالای نظام آموزشی و سطح آگاهی نسل جوان و آینده کشورداشته و دارد. امروز بیشترمعلمین کشور در زیر فشارهای سنگین اقتصادی در افغانستان مجبورهستند برای تامین مخارج زنده گی خود به کار دوم بپردازند.

معلمان خواهان افزایش حقوق ماهوار، لغو قانون منع ترفیع شغلی‌، کم کردن ساعات درسی ، فراهم آوردن شرایط برای ارتقای سطح دانش مسلکی ، توجه به جایگاه تعلیم و تربیت دررشد و اعتلای وطن ، زمین برای ساختن سرپناه و فراهم آوردن شرایط مساعد امنیتی برای انجام خدمت به مردم و میهن هستند.

بربنیاد معلومات وزارت معارف هم اکنون درسراسر افغانستان نزدیک به دوصد هزار معلم در هفت هزار مکتب مصروف تدریس ‎اند. حدود پنجاه درصد این معلمان فارغ التحصیل صنف دوازدهم بوده و تحصیلات تخصصی برای آموزگاری ندارند. موجودیت بیش از ۳۰هزارمعلم قراردادی در مناطق روستایی در ۳۴ ولایت کشور نشاندهنده بی ثباتی و کاستی های نظام آموزشی کشورمیباشد.

درسطح قرا و قصبات صدها مکتب توسط افراد کم سواد و بدون داشتن سند تحصلی و حتا توسط بنیادگرا ها و دشمنان معارف مدرن تدریس میشود. موجودیت صدها مکتب و هزاران معلم خیالی مشکل دیگر معارف کشوربوده ، و وضع نابسامان آموزش و پرورش درکشور را برجسته میسازد.

بربنیاد قوانین نافذه ازجمله قانون اساسی کشور تعلیم و تربیت درکشور حق مسلم و مسوولیت هر کودک افغان میباشد. دولت موظف است تا زمینه های رشد و پویایی نظام تعلیم و تربیت مدرن و همخوان با نیازمندی های جامعه را فراهم سازد.پروگرام درسی کشوردرپهلوی سایر وظایف ، باید به مساله آموزش صلح و مدارا ، آشنایی با فرهنگ پربار ملی و مناطق مختلف کشور، رشد و اعتلای زبان و فرهنگ مردم ، اشاعه فرهنگ دموکراسی و مردم دوستی پرداخته، و به جایگاه علم و دانش و معلم و آموزگار در جامعه ارج و حرمت قایل شود.

حزب آبادی افغانستان منحیث یک سازمان سیاسی مردم دوست ، میهن پرست و هوادارعلم ، پیشرفت و عدالت در برنامه عمل و همه تلاش های مردم دوستانه خود پیوسته به گسترش فرهنگ و دانش بشری ، فراهم آوری شرایط تعلیم و تربیت برای همه فرزندان کشور بدور از تبعیض جنسیتی ، اجتماعی ، قومی و زبانی و پی ریزی یک سیستم آموزشی مدرن و امروزین صادقانه تلاش نموده و می نماید.ما خواهان استخدام هر چه بیشتر آموزگاران به ویژه آموزگاران زن و فراهم آوری شرایط مساعد کار و ارتقای سطح دانش مسلکی معلمان بدور از تهدید ، توهین و تحقیر جنسیتی میباشیم.

آموزگاران ارجمند کشور،

حزب آبادی افغانستان اهداف و اماج های ذیل را برای رشد و اعتلای فرهنگی کشور طرح و برای تحقق آن همراه با آموزگاران و استادان دانشگاهی ، دانشجویان و متعلیمین و همه وطنداران علمدوست و دادخواه مبارزه و تلاش مینماید:

ـ مبارزه برای بازسازی و مدرن سازی نظام فرهنگی کشور اعم از سیستم تعلیم و تربیه، تحصیلات عالی و مسلکی، علوم، هنر و ادبیات با استفاده از تجارب جهانی و دست آورد های ترقی علمی، تخنیکی و فرهنگی جهانی بدون تعصب و تنگ نظری،

ـ توجه به تربیت کادرها و معلمین مسلکی معارف و استادان پوهنتون ها، ارتقای سطح دانش مسلکی و تخصصی... و فراهم آوری شرایط مناسب کار و زنده گی برای آنان،

ـ پشتیبانی از رشد زبان های ساکنان این سرزمین و تعلیمات متوسط اجباری و حق آموزش به زبان مادری برای نوجوانان و جوانان افغانستان،

ـ محو کامل بیسوادی از طریق تاسیس مکاتب سواد حیاتی و متمم و بسیج کلیه نیروها در راه اندازی کمپاین وسیع و سراسری ملی به منظور آموزش سواد برای هموطنان محروم از سواد حیاتی

ـ مبارزه درجهت تربیت سالم جوانان و کودکان کشور(اعم از دختران و پسران)، بخصوص بازمانده گان قربانیان جنگ از طریق آموزش مجانی در تمام سطوح تعلیمی و تحصیلی، تعلیمات متوسط اجباری، تعمیم مکاتب حرفه ای، کورس های قصیر المدت آموزش حرفه، بهبود شرایط تعلیم و تحصیل و فراهم آوری مصروفیت های سالم فکری و زمینه های ورزشی برای آنان و.... ( از برنامه عمل حزب آبادی افغانستان )

معلمان پرتلاش و مردم دوست وطن ،

ما درحالیکه این روز فرخنده را به همه معلمان کشور تبریک عرض میداریم ، از تمامی استادان این مرز و بوم که در راه تربیت نسل جوان کشور، توسعه علمی و رسانیدن کشور به قله های رفیع پیشرفت ازهیچ کوششی فروگذاشت نکرده اند، سپاسگزاری مانرا ابرازنموده ، برای هر یک تان پیروزی های بیشتر و سر فرازی آرزو داریم.

از شما فرزندان با مسوولیت و آینده نگر کشور صمیمانه دعوت مینماییم با ما همنوا شده ، ما را در راه تحقق برنامه های ملی ، مردمی و ترقیخواهانه کمک نمایید.

با ارج و حرمت بی پایان

 

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۴۱۰

Copyright ©bamdaad 2019

 

 

پیام شادباش شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

به مناسبت برگزاری موفقانه کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

رفقای گرانقدر ،

تدویرموفقانه کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان که درپی زحمات و تلاش های کمیسیون محترم تدارک و برگزاری کنفرانس به ریاست رفیق صفت الله عملیار، و زحمات بیشماررفقای شورای کشوری المان حزب در راس رفیق احد شفیعی در فضای همدلی ، وحدت و اظهارآماده گی برای رشد و اثرگزاری هرچه بیشتر سازمان اروپایی حزب محبوب ما برگزار شد را از صمیم قلب به همه اعضای سازمان ، شورای اروپایی منتخب وهیات رهبری شورا تبریک و تهنیت میگویم.

دوره کاری شورای جدید وهیات رهبری آن با وظایف مهم و سرنوشت ساز درامرحفظ وحدت و همدلی ، کار و تلاش بخاطر تحقق آرمانها و اصول حزب به خصوصا مصوبات کنگره تاریخی ماه اسد سال گذشته همراه میباشد.

ما گزینش رفقای دانشمند ، نیک نام  و با تجربه بزرگ سیاسی هریک رفیق دوکتور حبیب منگل ، دیپلیوم انجینرعمرمحسن زاده ، صمد کارمند و صفت الله عملیار در رهبری سازمان را به فال نیک گرفته ، باورکامل داریم که شورای اروپایی حزب درحوزه کاری خود یعنی درکشورهای اروپایی و دربین جامعه مهاجرافغان با تلاش وهمکاری های صادقانه هریک ما به دستاوردهای سودمندی به نفع حزب محبوب ما ، جنبش دادخواهی و استقرارصلح درافغانستان و جهان نایل می آید.

شورای کشوری ناروی حزب ازهیچ تلاشی بخاطرتحقق اهداف و آرمانهای انسانی حزب دریغ نکرده ، به هیات رهبری شورای جدید اروپایی از پیش وعده هرگونه همکاری را میدهد.

به پیش در راه تحقق اصول و آرمانهای شریفانه حزب آبادی افغانستان !  

 

با احترامات فایقه

افضل بهار

رییس شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۴۰۹

Copyright ©bamdaad 2019