در شورا های حزبی چه میگذرد ؟


درشورای ولایتی غزنی حزب آبادی افغانستان


راه اندازی جلسه بیروی اجراییه شورای ولایتی عزنی حزب آبادی افغانستان

جلسه بیروی اجراییه شورای ولایتی غزنی حزب آبادی افغانستان ،امروز یکشنبه ۲۵ حمل ۱۳۹۸ حوالی ساعت ۹  قبل از ظهر تحت ریاست  رفیق محمد مهدی عظیمی ، رییس شورای ولایتی غزنی در فضای دموکراتیک برگزار گردید.

در جلسه اجندا های ذیل پیشنهاد،  و با اکثریت آرا تصویب گردید :
۱ ـ بحث و بررسی فعالیت های حزبی سال ۱۳۹۷
۲ ـ بحث و تبادل نظر روی برنامه ها و فعالیت های حزبی بخاطر رشد و انکشاف فعالیت های حزب درسال جدید.

راجع به بند اول جلسه ، رفقا فعالیت سال ۱۳۹۷ را مثمر دانسته ، و از دست آوردهای این سال یادآوری نموند که بعنوان مثال از جذب چندین رفیق فعال و پرانرژی میتوان یاد آوری نمود.هم چنان جلسات شورا دراین سال بطور منظم برگزار گردیده و گزارش آن به دفتر مرکزی ارسال شده است.

و درضمن با وجود شرایط جنگی و نا امن غزنی رفقا با تمام صداقت وشجاعت بهترین فعالیت را در این ولایت دارند.

در قسمت بند دوم اجندای جلسه ، رفقا متذکر شدند که نباید به فعالیت های گذشته مان اکتفا و قناعت کنیم، بلکه امسال را باید بیشتر و بهتر ازسال گذشته کار کنیم.
که در این رابطه برنامه های ذیل تصویب گردید:.
ـ  تدویر به موقع جلسات حزبی اعم از شورای ولایتی، نواحی، شورای شهر و...
ـ  جذب بیشتر جوانان فعال، صادق و پرکار به صفوف حزب.
ـ گسترش کار و فعالیت های حزبی.
در اخیر جلسه تک تک رفقا وعده سپردند که در راستای فعالیت های حزبی از هیچگونه تلاش دریغ نورزند ، وهم چنان خواست تمام رفقا از دفترمرکزی اینست که با شورای غزنی بیشتر از پیش همکاری نموده و در قسمت رفع ضروریات اساسی دفتر غزنی اقدام نمایند.
جلسه با دعایه اختتام یافت.
( شعبه تبلیغ و فرهنگ شورای ولایتی غزنی حزب آبادی افغانستان )

 

 

در شورای ولایتی پکتیا حزب آبادی افغانستان

 

نوید خوش :
شورای ولایتی پکتیا حزب آبادی افغانستان با چهره تازه ظهورکرد !

با مریضی طولانی منشی اسبق شورای ولایتی پکتیا و بالاخره وفات شان ، وهم توظیف و تبدیل رفقا شورای ولایتی به محلات دیگر ، شورا ی حزبی غیر فعال گردیده بود.

شعبه تشکیلات مرکزی در جلسه شعبه موضوع احیای دوباره شورا را بررسی و رفیق گل کریم صدیقی عضو بیروی اجراییه و عضو شعبه تشکیلات مرکزی وظیفه گرفت تا در قسمت فعال سازی شورا اقدام نماید .
رفیق صدیقی سفر کاری به آن ولایت را تنظیم ، با رفقای سابق و جوانان آگاه، منور ، تحصیل کرده ملاقات ها را سازماندهی و کمیت قابل ملاحظه جوانان را بعد از ملاقات ، آماده نمود تا اینکه بتاریخ دهم حمل تعداد جوانان گردهم آمده طی گردهم آیی تعهد بر احیا و فعال سازی دوباره شورای ولایتی حزبی نمودند . رفیق صدیقی در جلسه روی تدویر موفقانه کنگره حزب و اهداف مرا می آن با رفقا صحبت مفصل نمودند.
در ختم جلسه تصامیم مهم اتخاذ گردید ، از جمله صفحه فیسبوکی حزب آبادی ولایت پکتیا ایجاد که تعداد زیاد رفقا در آن فعالانه همکار اند .
امروز جمعه مورخ ۲۳ حمل سال ۱۳۹۸ خورشیدی جلسه شورای ولایتی پکتیا حزب آبادی افغانستان برگزار شد .
در جلسه عده یی از فعالین اشتراک داشتند که روی برنامه های مهم و ضروری از قبیل جلب و جذب اعضای جدید به صفوف حزب ، اگاهی دهی و خبر کردن اعضای سابقه حزب جهت تامین ارتباط با سازمان حزبی شان ، تعین زمان برگذاری جلسه بعدی و سلسله مسایل مبرم کشوری و محیطی بحث و تبادل نظر صورت گرفته و تصامیم مشخص اتخاذ گردید .
جلسه با دعایه خیر و فلاح مردم افغانستان خاتمه یافت .
عبدالحمید اختری سرپرست شورای ولایتی

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۹ـ ۱۵۰۴

 

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2019

 

 

 

 

جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان روز ۵ شنبه تاریخ ۲۲ حمل ۱۳۹۸ خورشیدی تحت ریاست رفیق پروفیسور داکترمحمد داوود راوش رییس حزب در دفتر مرکزی درشهرکابل دایرگردید. دراین جلسه روسای شعبات مرکزی نیز شرکت نموده بودند.

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد ، ومورد تایید قرارگرفت:

۱ـ بررسی پلان کار سال ۱۳۹۸ دارالانشای حزب.
۲ـ تکمیل لیست اعضای شعبات مرکزی حزب وتعین معاون درامور جوانان درشعبه تشکیلات ومسوول بخش کار با زنان .
۳ـ گزارش سفرهای ولایتی.

طبق اجندا رفیق پرتو رییس شعبه تشکیلات حزب گزارش خویش را درارتباط به پلان کاری دارالانشا برای سال ۱۳۹۸ به جلسه ارایه نمود. سپس رفقا درمورد ابرازنظر نموده ، و در ادامه پلان پیشنهادی مورد تایید قرارگرفت  ومصوبه ایی  در مورد صادر شد.

درمورد ماده دوم اجندا: رفیق پرتو گزارش شان را به جلسه ارایه نمود. شماری از اعضای دارالانشای حزب به ارتباط موضوع ابرازنظر کردند و جلسه در زمینه تصامیم لازم اتخاذ ، و مصوبه ایی هم تصویب گردید.

رفیق میر سلام ساپی ، درمورد کار و فعالیت  حزبی در ولایت کنر به جلسه معلومات همه جانبه ارایه نمود. موصوف از سفرکاری که به همرای رفیق سالارزی به ولایت کنر انجام داده بود ، وضعیت سازمان های حزبی ولایت کنررا قناعت بخش دانسته ازپیشرفت کارهای حزبی سیاسی درآن ولایت معلومات مفصل ارایه کرد که مورد تایید جلسه دارالانشای حزب قرار گرفت.رفقا ساپی و سالارزی در جلسه شورای ولایتی حزب اشتراک نموده بودند وهمچنان سیمینار رهنمودی برای بهبود کارهای حزبی با رهبری شورای ولایتی وشوراهای ولسوالی ها را دایرنموده بودند.

در جلسه رفیق کرام الدین نجات مسوول شعبه تفاهم  و  روابط سیاسی حزب از سفری که به ولایت هرات انجام داده بود به جلسه گزارش داد.
مطابق گزارش رفیق نجات وضعیت کارهای حزبی شورای ولایتی هرات ایجاب همکاری های بیشتر وتوجه همه جانبه را می نماید که باید سفرهای کاری درآن ولایت صورت گیرد.موصوف توانسته با عده ای از مسوولین و فعالین حزبی درآن ولایت ملاقات های جداگانه انجام دهد ونظریات آنها را درمورد بهبود کارهای حزبی اخذ نموده بود که به جلسه معلومات داد.

هم چنان دراخیرجلسه رفقا آرین و جانباز از چگونگی جلسات رهبری و کمیسیون تفاهم  و روابط سیاسی کمیته ایتلاف احزاب  دموکرات و ترقی خواه به جلسه گزارش ارایه نمودند. قرار گزارش رفیق آرین ، یازده همین حزب نیزبه ایتلاف احزاب دموکرات و ترقی خواه پیوست که گام مثبت است .

جلسه که ساعت ۲بعد از ظهر آغاز گردیده بود،  حوالی ساعت ۴ بعداز ظهر به آرزوی تامین صلح سراسری درکشور پایان یافت .

( شعبه تبلیغ  و فرهنگ )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۱۳۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2019

 


مورخ هشتم اپریل ۲۰۱۹

 

سومین اجلاس کمسیون تدارک کنفرانس شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسئول شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان ورییس کمسیون تدارک و برگزاری کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان دایر گردید.

اجلاس در نخستین مراحل آغازین خویش اجندای ذیل را مورد گفتمان قرار داده و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار داد:

۱-چگونگی میکانیزم پروسه انتخابات

الف- خطوط کاری پروسه انتخابات در شوراهای کشوری شورای اروپایی.

ب- خطوط کاری پروسه انتخابات کنفرانس شورای اروپایی.

۲- چگونگی تامین هزینه مالی کنفرانس اروپایی.

در آغاز رفیق عملیار حول اجندای متذکره به سخنرانی پرداخته وجهات اساسی کار اجندا،پروسه تدویر جلسات،جریان سهل سازی وتامین نیازمندی های سازمانهای حزبی را درین پروسه به بحث گرفتند.

متعاقباً رفقا هریک عبدالاحد شفیعی، بصیر دهزاد ،عارف عرفان و داود کرنزی به بحث پرداخته ،نظریات ودیدگاه های شانرا در پیرامون اجندای متذکره وجریان تدویر جلسات شورای های کشوری وکنفرانس شورای اروپای مطرح ساختند.

در اجلاس در مورد چگونگی کاندیداتوری ،کاندید های مقامات حزبی،تامین فورم ها و رهنمود های لازم برای برگزاری انتخابات، جمع‌بندی گزارشات سازمانهای حزبی،تهیه وترتیب گزارش اساسی کنفرانس شورای اروپایی،تهبه وترتیب جدول زمانی انتخابات ومحل کنفرانس اروپایی ،

تامین مساعدت‌های لازم برای مشارکت سازمانهای دوردست در کار کنفرانس اروپایی بحث های سازنده براه افتید ودر مورد راهیابی پدیده های پیچیده تمرکز گردیده ولاجرم اجلاس به موفقیت‌های اساسی نایل گردید.

درین جلسه تذکر بعمل آمد تا جلسات شوراهای کشوری درسایه تامین رهنمود های ویژه به مرکز داغ گفتمان اساسی مبدل گردیده وتحرکات اساسی را برای تجدید حیات حزبی در پیشاپیش از کنفرانس راه اندازی نمایند.

اجلاس همچنان تامین هزینه مادی کنفرانس اروپایی را مورد بحث قرار داده ودر مورد تجویز لازم اتخاذ نمود.

اجلاس در فضای رفیقانه انکشاف کرد وپس از حصول فیصله های لازم به کار خود پایان داد.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۱۰۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019

 

 

 

 

دافغانستان دآبادی ګوند دهلمند د ولایتی شورا نوبتی غونډه

 

 

دهلمند ولایت د ولایتی ګوندی شورانوبتی غونډه دپلان مطابق په ۱۳۹۸/۱/۱۶نیټه په ګوندی دفترکی د ولایتی شورا د رییس ښاغلی انجنیرمحمداسمعیل ترمشری لاندی جوړه سوه. په غونډه کی د ولایتی شورا د (۳۵) تنه اعضاو له جملی څخه (۲۵) تنه حاضر وه.
د غونډی په اجنداکی دګوند د پریکړو دعملی تحقق په اړه دهلمند دګوندی سازمان د کاراوفعالیت رپوټ دتشکیلاتو څانګی لخوا وړاندی سو او ورباندی بحث وسو.

دنیمګړتیاوو د لیری کولوپه اړه مسوولینوته دندی وسپارل سوی.

 داجندامطابق د۱۳۹۸کال د اولی نیمایې د ولایتی شورا او دیادی شورا اجراییه  بیرو دغونډو پلان چی د شکیلاتو څانګی لخوا ترتیب سوی و، تصویب سو او دکاری پلان په اړه دتشکیلاتو څانګی ته وظیفه وسپارل سوه چی د کارپلان ترتیب او د اجراییه بیروترتصویب وروسته مرکزی دفتر ته ولیږی.
دغونډی په اجندا کی تشکیلاتی مسایل هم شامل وه چی د تبلیغ اوفرهنګ کمیسیون مسوول د اجراییه بیروپه غړیتوب درایو په اتفاق ومنل سو او د ولایتی شوراپنځه تنه غړی ددوی دستونځواود ولایتی شورا په غونډوکی د دوی د نه ګډون اوددوی دغوښتنی،اویوتن دتبدیلی له امله د ولایتی شورا له غړیتوب څخه لیری سول.
په غونډه کی ځینی متفرقه مسایل لکه:  دځوانوکدرونو لیست تیبول،  دسولی مشورتی جرګی  په ټاکنوکی د ملګروګډون، دملی دموکراتیکو ګوندونو ایتلاف اوپنځه فقریې طرحی په باب د ملګرو نظریات راټولول اولیږل، د« حقیقت زمان » په اخبارکی دملګرو دګډون لیست ترتیبولو باندی بحثونه وسول او لازمی پریکړی وسوی اومسوولینو ته لازمی دندی وسپارل سوی.

 

( حاجی هیبت الله ، د ولایتی شورا د اسناد اوارتباط څانګی مسوول)

 

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۹ـ ۱۱۰۴

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019

 

تدویر دومین جلسه کمسیون تدارک برگزاری کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

۲۵ مارچ ۲۰۱۹

دومین اجلاس کمسیون تدارک کنفرانس شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای موقت اروپایی و رییس کمسیون تدارک کنفرانس شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان در فضای گرم وسازنده بکار خود آغاز نموده وجهات اساسی کار وپروسه سازماندهی و تدارک کنفرانس حزبی را با دورنمای نوید بخش آن مورد بحث و بررسی همه جانبه قرار داد.

درکار جلسه اجندای ذیل به اتفاق آرا به تصویب رسید:

بحث پیرامون نهایی سازی اسناد زیر:

-لایحه وظایف کمسیون تدارک وبرگزاری کنفرانس اروپایی.

- رهنمود تدویر جلسات وکنفرانس های حزبی،نورم نماینده گی وشیوه انتخاب نماینده گان.

ـ بحث روی فورم همه پرسی جمع آوری نظریات انفرادی اعضای حزب.

ـ بحث روی پلان تدابیر کمسیون تدارک وبرگزاری کنفرانس اروپایی.

-بحث در مورد فورم احصاییه وی .

 

گفتنی است که موادات فوق طی جریان دوهفته به یاری وهمت رییس و اعضای کمسیون طرح وتدوین گردیده وغرض بحث و فیصله نهای به جلسه کمسیون پیشکش گردید.

پس از تصویب اجندای متذکره رفقا هریک صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای موقت اروپایی و رییس کمسیون تدارک وبرگزاری کنفرانس اروپایی، بصیر دهزاد، احد شفیعی،عارف عرفان و داود کرنزی رشته سخن را بدوش گرفته و در پیرامون هر بخشی از اجندای متذکره به بحث فراگیر وجامع پرداخته وبر کاستی ها وتکمیل مندرجات ومحتوای مسایل فوق نظریات شان را ابراز داشتند.

اجلاس براتخاذ کامل آماده گی و رویکردهای اساسی وغنابخش برای تدویرکنفرانس بایسته شورای اروپایی مکث نموده و خطوط اساسی کاری مربوط را مشخص ساخت.

سعی بعمل آمد تا درکارکنفرانس دیدگاه ها ،نظریات و اراده مجموعی کادرها وفعالین حزبی بازتاب یافته وبرای تدوین محتوای اصلی وبرنامه وی کنفرانس بکار گرفته شود.

پس از مباحثات طولانی و رفیقانه که در فضای گرم صورت گرفت از جمله ۶ ماده مندرجات اجندای جلسه ۵ ماده آن مورد تصویب کمسیون قرار گرفته و ماده فورم همه پرسی و جمع آوری نظریات اعضای حزب غرض غنی سازی مواد آن و ایجاب کار بیشتر بالای آن به بعد موکول شد.جلسه که با سخنان گرم آغاز گردید،با حصول نتایج سازنده به کار خود خاتمه داد.

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۹ـ ۲۷۰۳

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019