د افغانستان آبادي ګوند کندهار ولایتي ګوندي کميټه

دافغا نستان دآبادي ګوند دمرکزی دفترمحترم رياست ته !

دافغا نستان آبادي ګوند دځوانانو ګوندي کنفرانس چي پر ۲۵-۷-۱۳۹۹ نيټه باندي دکابل په يوه شانداره هوټل کي دایر شو او دهیواد داکثریت ولایتونو ګوندي ځوانانو پکښی ګډون کړي وه.

متاسفاته زموږ ګوندي ځوانانو د لاری دامنيتي شرايطو پراساس پکښی ګډون ونشوای کولاي .

داچي دځوانانو ګوندي کنفرانس د خوشحالي او په يوه ډموکراټیکه فضا کي ترسره شو .

دنوموړي بريالي کنفرانس ددايریدو په نسبت دګوند ټولي رهبری او ګوندي ځوانانو ته مبارکي وايو .

ځکه ځوانان د یوي ټولني دملا دتير حيثيت لري .

موږ ته دځوانانو د ګوندي کنفرانس ټولي پريکړي راته قدر لري او په عملي کولو کي به يي تر وسه پوري هاندو او کو ښښ وکړو.

په درنښت

دکندهار ولا يټي کميټي ریيس

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۸۱۰

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

 

پیام شورای کشوری المان حزب آبادی افعانستان در رابطه با تدویر موفقانه کنفرانس سراسری جوانان حزب آبادی افعانستان

 

از آنجاییکه نسل جوان به عنوان نیروی فعال و متحرک، پرتلاش و بااحساس میتواند نقش خوبی در پیشرفت یک جامعه داشته باشد، خوشبختانه جوانان پرافتخارحزب آبادی افعانستان به فعالیت های سودمند درعرصه های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی کشور می پردازند.

بیشترجوانان امروزین کشورکه سی سال شرایط دشوار جنگ را تجربه و مصایب جنگ و بی امنیتی را دیده اند ، آرزومند صلح دوامدار و بوجود آمدن چنان شرایطی هستند که درآن بتوانند خواست هایشان برای زنده گی در رفاه و پیشرفت را تحقق بخشند.

با وجود اینکه فعلاً حضور جوانان درمسایل سیاسی کشور، مخصوصا دولت و پارلمان کمرنگ می باشد، جوانان خود باید ابتکار را بدست گیرند و باعبور از مرزهای قومی، قبیله ای و مذهبی، به حیث سرمایه و ذخیره فکری و ملی کشور تلاش نمایند تا فراقومی، لسانی و مذهبی عمل کنند تا اینکه بتوانند حمایت مردم کشور را بدست آورند و به عالی ترین وبلند ترین مقام ها درعرصه های سیاست، ‌اقتصاد ، فرهنگ و... دست پیدا کنند.

تدویر کنفرانس سراسری جوانان حزب آبادی افعانستان در شرایط دشوار افغانستان ، از اهمیت بزرگ سیاسی و اجتماعی برای جوانان کشور برخوردار است، زیرا جوانان حزب آبادی افغانستان در روشنی اهداف و اصول مرامی حزب، نسبت به امروز و آینده کشور به هدف ایجاد تحولات و تغییرات دموکراتیک درحیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم شریف و بادیانت افغانستان، جدأ می اندیشند و از خواست ها و نیازهای اساسی مردم افغانستان ، حمایت مینمایند.

شورای کشوری المان حزب آبادی افعانستان راه اندازی کنفرانس سراسری حزب آبادی افغانستان که با شکوهمندی لازم برگزار گردیده است را شادباش گفته و برای جوانان ما یکبار دیگر موفقیت های بیشتر درمسوولیت ها و کار و مبارزه صادقانه، شجاعانه و پیگیرانه  آنها در راه آزادی، ترقی، دموکراسی وعدالت اجتماعی  آرزو برده ، و تلاش جوانان را بخاطر آرمانهای شریفانه و انسانی شان درامرفیصله نامه های کنفرانس خواهانیم.

 

با عرض درودها رفیقانه

عبدالاحد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۵/ ۲۰ـ ۱۷۱۰

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

 

 

پیام شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به مناسبت تدویر کنفرانس سراسری جوانان حزب آبادی افغانستان

 

کنفرانس باشکوه جوانان حزب در شهر کابل موفقانه دایر گردید  .

شورای اروپایی  حزب آبادی افغانستان  تدویر کنفرانس سراسری جوانان را منحیث یک رویداد با ارزش و حادثه ای بینظیرتاریخی در وطن می داند.  و یقین دارد که در شرایط دشوار تاریخی کنونی کشور که ایجاد صلح به ندا ونیاز عمومی هموطنان مبدل شده است. امامتاسفانه از جانبی نیروی خشن وجنگ طلب به تشدید جنگ وقتل بیرحمانه ای مردم ملکی و افسران و سربازان جوان امنیتی کشور ادامه میدهند.  

 جوانان حزب آبادی افغانستان، در راه دفاع از استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی ، وحدت ملی و منافع ملی کشور، تحت رهبری خردمندانه حزب آبادی افغانستان ، فعالانه و پیگیرانه مبارزه نموده و از آزادی، دموکراسی، ترقی و عدالت آجتماعی در کشور، حمایت می نمایند .  

  تصمیم کنفرانس جوانان بغرض بسیج بهتر جوانان وهمنواشدن به تامین صلح و تقویت رابطه با نیروهای مدافع کشور حفظ دست آوردهای چندین ساله جامعه ای مدنی  ،بلند بردن سطح دانش جوانان بخاطر تجهیز شان با علوم پیشرفته جهت تحقق عدالت اجتماعی وایجاد جامعه انسانی مرفه دفاع از وطن وجمهوریت را شعار خود انتخاب نمودند  

این خواست  وندای جوانان کشور در روح و روان پرفروغ اعضای جوان حزب آبادی افغانستان دمیده است آنها پرچم پرافتخار عدالت خواهی و صلح خواهی را رسالت و مسوولیت اجتماعی،سیاسی و ملی خود میدانند. دراین کنفرانس که بر مبنای تصامیم پلینوم سوم عقرب سال گذشته ایجاد گردید .  

چگونگی ،نحوه وشیوه رابطه ای حزب با جوانان وجوان سازی حزب های مشخص معین گردید.  

حزب ما در رابطه ای نزدیک با احزاب و شخصیتهای مستقل سیاسی در یک اییتلاف وسیع  بخاطر ایجاد یک حزب سراسری مصروف کار عملی بوده است که تحقق آن  سطح همکاری طیف وسیع از جوانان حزب ابادی رابا سایر احزاب تامین خواهد کرد.  

شورای اروپایی در حالیکه تدویر این کنفرانس را از صمیم قلب به همه جوانان تبریک میگوید .وظایف خود را نیز پیرامون  آن کنفرانس مشخص مینماید‌.  

پیروزباد جوانان پرافتخار کشورما افغانستان  واحد.  

 

داکترحبیب منگل

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۲۰ـ ۱۷۱۰

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

 

 

 پیام شادباش و تبریکی شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان  

بمناسبت تدویر کنفرانس باشکوه جوانان درشهر کابل  

 

از آنجایی که مساله جوان سازی حزب آبادی افغانستان در روشنایی مصوبات پلینوم سوم عقرب سال ۱۳۹۸ هجری شمسی به امر بی نهایت حیاتی و مبرمی در حیات حزب ما و ضرورت زمان محسوب میشود ، واین مبرمیت را رهبری خردمندانه حزب آبادی افغانستان در راس رفیق گرانمایه پروفیسور داکتر محمد داود راوش بخوبی درک و با قاطعیت ومسوولیت پذیری تمام بخاطر تطبیق خواسته ها و مصوبات پلینوم سوم عقرب سال پار با برگزاری کنفرانس جوانان پیشرو و وفادار به آرمانهای حزب ما و درک از حقانیت رهبری سالم حزب آنرا در عمل به اثبات رسانیدند .

ما اعضای حزب درشورای کشوری هالند ، تدویر کنفرانس باشور وشعف جوانان را که بدون شک آینده سازان حزب ما خواهند بود به پیشگاه بیروی اجراییه ، دارلا نشا، کمیته مرکزی حزب در پیشاپیش آن رفیق گرانقدر پروفیسور داکتر محمد داود راوش رییس حزب آبادی افغانستان از صمیم قلب تبریک و تهنیت گفته ؛ پیروزی ها ، کامگاری ها و پیشرفت های ممتد رهبری با تدبیر حزب آبادی افغانستان را در راستای بسر رسانیدن اهداف والای برنامه یی و تطبیق اهداف انسانی  حزب و تامین صلح پایدار درکشور آرزو می بریم .

 

با عرض تمنیات صمیمانه و رفیقانه ،

 

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۴/ ۲۰ـ ۱۷۱۰

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

 

 

پیام تبریکیه شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان به مناسبت تدویرموفقانه کنفرانس سراسری جوانان حزب آبادی افغانستان

 

جریان کنفرانس سراسری جوانان حزب آبادی افغانستان را از طریق رسانه های حزب دنبال نمودیم . کنفرانس سراسری جوانان حزب که در شرایط سخت دشوار و ناامن با شرکت نماینده گان جوانان ازبیشترولایات کشور دایرشد ، نشاندهنده درستی برنامه و تلاش های صادقانه هیات رهبری حزب به ریاست رفیق دانشمند پوهاند داکتر محمد داوود راوش میباشد که با از خودگذری و وقف در راه تطبیق فیصله های پلینوم سوم عقرب کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان گام های عملی برمیدارد.

دستاوردهای سال گذشته حزب ما درعرصه کار باجوانان و جوان سازی حزب نهایت پرثمر و درخورتوجه و مایه خوشی و رضایت میباشد .

سازماندهی و تدویر« کنفرانس سراسری جوانان حزب آبادی افغانستان» درادامه برنامه های عملی و آینده نگرحزب ما ، یک اقدام باارزش و درخورستایش میباشد.

اسناد واعلامیه های این کنفرانس که درتدوین آن نماینده گان جوانان ترقیخواه و مردمدوست ازسراسر وطن سهم گرفتند، اسناد پرارزش برای کاربا جوان و مبارزه در راه برآورده شدن خواست ها و نیازهای نسل جوان کشوربه شمار میرود.

شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان با تایید و جانبداری از تصامیم این کنفرانس بزرگ ، این پیروزی را به جوانان حزب ، هیات رهبری و همه اعضای پرتلاش حزب محبوب ما تبریک گفته ، آرزو میبرد تا این تجارب بزرگ حزب درهمه سازمانهای حزبی، از جمله در شوراهای کشوری حزب دراروپا  مورد توجه و استفاده قرارگرفته و دراین سازمانها نیز برای کاربا جوانان و پروسه جوان سازی حزب برنامه های مشخص تدوین گردد.

 

زنده باد حزب پرافتخارآبادی افغانستان !

سربلند باد جوانان آگاه و وطنپرست کشور !

 

بادرودهای رفیقانه

سید افضل بهار

رییس شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۱۷۱۰

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020