در سازمانهای حزبی چه می گذرد ؟

دیـدار با جــوانان

 

روز شنبه مورخ ۲۵حوت  ۱۳۹۷ خورشیدی در پارک جوانان شهر جلال آباد با یک تعداد جوانان متعهد شهر ملاقات کاری صورت گرفت.

 درین ملاقات ریس شورای حزبی شهر جلال آباد رفیق نجیب الله  خیرخواه ، و رفیق سعدالله  رضایی ، عضو دارالانشای حزب اشتراک نمودند. رفیق خیرخواه رفقا جوان را معرفی نمود ، بعداً آنها یک سلسله سوالات که نزد شان بود را مطرح  نمودند. درمقابل استاد رضایی به تمام سوالات شان مطابق پالیسی جاری حزب پاسخ ارایه نموده ،  ازتصمیم  رهبری جهت جوان سازی حزب به ایشان مفصلا روشنی انداخته و در راه جلب وجذب جوانان ایشان را تشویق نمود . وی بخاطر جوان سازی شورای شهر جلال آباد و سهمگیری فعال جوانان در امور حزبی طرح های مشخصی را  ارایه نمود.
چون در پارک جوانان جلال تعداد کثیری ازجوانان غیرحزبی فعالیت می نمایند  لذا  بخاطر جلب و جذب دربین این جوانان رهنمایی لازم صورت گرفت .
ملاقات در فضای بسیار صمیمانه صورت گرفته  وتاثیرات خوبی بر روحیه جوانان حاضر گذاشت که درمقابل جوانان حاضر وعده نمودند که الی ملاقات بعدی یک کتله  قابل ملاحظه را درصفوف حزب باخود خواهیم داشت.

ملاقات که از ساعت چهار عصر الی هفت شام  دوام نمود ، با عکس برداری  دسته جمعی یادگاری پایان یافت.
زنده باد جوانان متعهد کشور!

شورای شهر جلال آباد حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۹ـ ۱۹۰۳

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2019

 

تدویرجلسه کمسیون تدارک کنفرانس شورای اروپایی موقت حزب آبادی افغانستان 

 

مورخ ۱۱مارچ ۲۰۱۹

کمسیون تدارک کنفرانس شورای اروپایی موقت حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق صفت الله عملیار ،سکرتر مسیول شورای موقت اروپایی ورییس کمسیون تدارک کنفرانس شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان تحت اجندای ذیل تدویر یافت:

 - تهیه پلان کار برای کار تدارک  کنفرانس شورای اروپایی.

 - ترتیب لایحه وظایف 

- ایجاد کار شیوه تدویر جلسات وتعین نورم نماینده گی.

در آغاز کار جلسه  اجندای فوق به اتفاق آرا مورد تصویب قرارداده شد وسپس پیرامون هر بخش از اجندا بحث های اساسی ورهگشایانه براه افتید و راهکارهای موثر برای برگزاری یک کنفرانس عالی وباشکوه براه افتید.

در آغاز رفیق عملیار دیدگاه های خویش را حول وظایف این کنفرانس مطرح ساخته و طرح ها ونظریات بنیادی را به بحث کشیدند.

همچنان رفقا استاد بصیر دهزاد، داوود کرنزی، احد شفیعی وعارف عرفان، پیرامون هربند اجندا، نظریات ،طرح ها وپیشنهادات شانرا ارایه داشته وچار چوب کلی وبرنامه وی را برای کار کمسیون تدارک وطرح های مورد نظر آراسته ساختند.

در جلسه خاطر نشان گردید تا برای غنا بخشی جلسات و تدویر هرچه باشکوه کنفرانس، دیدگاه ها ونظریات کادرها وفعالین حزبی در لایی یک پرسشنامه مدون مطالبه گردد.

همچنین اجلاس فیصله نمود تا ضمن تدوین فورم معین احصاییه وی رقم دقیق اعضای حزب در شوراهای کشوری اروپایی حاصل گردیده تا بربنیاد آن نورم های نماینده گی اعضای حزب جهت اشتراک در کنفرانس شورای اروپایی مشخص گردد.

اجلاس کار تدوین اسناد واجرایی اولویت های وظیفوی را میان رفقا تقسیم بندی نمود .

اجلاس که در فضای گرم رفیقانه به کار آغاز نموده بود،به آرزوی برپایی کنفرانس باشکوه طور موفقانه به کار خود پایان بخشید.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۹ـ ۱۱۰۳

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019

 

برگزاری جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان

جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان حوالی ساعت نه صبح پنجشنبه مورخ ۱۶ حوت ۱۳۹۷ تحت ریاست پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب، در دفتر مرکزی دایر گردید .

در جلسه روسای شعبات مرکزی نیز حضور داشتد .
برای حلسه اجندای ذیل پیشنهاد و به اتفاق ارا تصویب گردید:
۱ـ استماع گزارش بیروی اجراییه شورای ولایتی پروان، پیرامون تحقق مصوبات کنگره حزب و کار حزبی سیاسی در آن ولایت ،
گزارش دهنده: استاد صابر رییس شورای ولایتی .
۲ ـ استماع گزارش از ایجاد ایتلاف احزاب ملی ، دموکرات وترقی خواه افغانستان، تدویر مجمع عمومی و مصوبات آن ،
گزارش دهنده : رفیق عبدالرشید آرین معاون حزب .
۳ ـ پذیرش دسته جمعی ۸۴ تن جوانان شهر و ولایت کابل .
گزارش دهنده: شعبه تشکیلات مرکزی
۴ ـ استماع گزارش از ایجاد شورای ولایتی کندز حزب آبادی افغانستان.
گزارش دهنده: داکتر شکریه زمان .

Read more...

گزارش جلسه شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

جلسه شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان ساعت ۷:۳۰ شام روز دوشنبه مورخ چهارم مارچ ۲۰۱۹ از طریق شبکه پالتاک برگزار شد.

در آغاز جلسه رفیق کاوه کارمل رییس شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان اشتراک کننده گان جلسه رابه خاطر یادبود از مرگ نا به هنگام رفیق زنده یاد سلیمان کامجو عضو دارالانشای شورای مرکزی حزب آبادی افغانستان به یک دقیقه سکوت دعوت نمودند و سپس اجندای جلسه را غرض رای گیری برای اشتراک کننده گان جلسه پیش نمودند که اجندای زیرین به اتفاق آرا تصویب گردید:

۱ـ  تطبیق مصوبه دارالانشای ح آ ا مورخ ۱۳۹۷.۱۰.۲۳ درباره طرزالعمل دارالانشای حزب در مورد سمتدهی امور حزبی در کشورهای اروپایی:

- ارایه نظریات پیرامون طرزالعمل ...

- ایجاد کمیسیون تدارک و بر گزاری کنفرانس حزبی.

۲ـ ایجاد شورای کشوری فرانسه

۳ ـ چگونگی انتشار فعالیت‌های درون حربی در رسانه‌ها...

۴ ـ  پیشنهادات، نظریات و انتقادات.

رفیق کاوه کارمل در بخش اول ماده اول اجندا اظهار داشتند که شورای موجود اروپایی بر اساس طرزالعمل  پیشنهادی جلسه وسیع شورای اروپایی و مصوب دارالانشای شورای مرکزی حزب ایجاد گردیده که یک گام مثبت در راستای ایجاد ساختارهای بعدی تلقی می‌گردد ولی طرزالعمل موجود نسبت برخی تغییراتی جدی که در طرح پیشنهادی شورای اروپایی وارد گردیده است که کار بعدی شورای اروپایی، ایجاد ساختارهای بعدی و برگزاری کنفرانس اروپایی را به چالش‌های معینی مواجه می ‌سازد. شورای اروپایی من حیث یک ساختار دموکراتیک همیش دیدگاه‌های رفقا را در موارد مختلف درنظر داشته و تعداد زیاد رفقا به این نظر اند تا دیدگاه و نظریات رفقا یک بار دیگر جمع بندی و غرض تکمیل و غنای بیشتر آن به مقام محترم دارالانشای شورای مرکزی حزب ارایه و تقاضا گردد تا در زمینه تصمیم مقتضا اتخاذ گردد.

در بخش اول ماده اول اجندا رفقا : ولی محمد زیارمل، بصیر دهزاد، داوود کرنزی، عمر فیض، عبدالاحد شفیعی، عارف عرفان، سرور زهتاب، فاضل دلزاده، داوود شجاع زاده، صمد کارمند، افضل بهار و رفیق سلیم سلیمی دیدگاه‌ های شان را به طور شفاف ارایه نمودند.

در این بخش جلسه رفقا فیصله نمودند تا نظریات، دیدگاه‌های رفقا جمعبندی و از طریق سکریت مسوول شورای موقت اروپایی غرض اجراات بعدی به مقام محترم دارالانشای شورای مرکزی حزب فرستاده شود.

در بخش ثانی ماده اول اجندا رفقا هر یک : کاوه کارمل، محمد زیارمل، بصیر دهزاد، داوود کرنزی، عمر فیض، عبدالاحد شفیعی، عارف عرفان، سرور زهتاب، فاضل دلزاده، داوود شجاع زاده و رفیق سلیم سلیمی پیشنهادات شان را مبنی بر ترکیب کمیسیون تدارک و بر گزاری کنفرانس حزبی اروپایی ارایه نمودند که بعد از بحث فراوان رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسو.ول شورای اروپایی به حیث رییس و رفقا هر یک بصیر دهزاد، عبدالاحد شفیعی، عارف عرفان و داوود کرنزی به حیث اعضای کمیسیون تدارک و بر گزاری کنفرانس حزبی اروپایی به اکثریت آرا انتخاب گردیدند.

در بخش ماده دوم اجندا رفیق انجنیر نعمت یکی از پیشکسوتان حزب در مورد ایجاد سازمان حزبی در کشور فرانسه گزارش مختصری ارایه نمود که از استقبال گرم اشتراک کننده گان جلسه برخوردار گردیدند و رفقای اشتراک کننده برای سازمان حزبی کشور فرانسه موفقیت‌های مزید در امر کار سازمانی و حزبی آرزو نمودند.

رفیق کاوه کارمل ضمن قدردانی از کار مثمر رفیق انجنیر نعمت در راستای ایجاد سازمان قدردانی نموده و به جلسه عضویت شان را به در ترکیب شورای موقت اروپایی پیشنهاد نمودند که به اتفاق آرا تصویب گردید.

بخش‌های متباقی اجندای جلسه نسبت ضیقی وقت برای جلسه آینده موکول گردید.

 

با درودهای رفیقانه

صفت الله عملیار

سکرتر مسوول شورای موقت اروپایی

حزب آبادی افغانستان

پیام دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن

 

زنان پرافتخار، رزمنده وفداکار وطن!

دارالانشا حزب آبادی افغانستان هشتم مارچ ، روز جهانی زن را به شما زنان زحمتکش و رنجدیده میهن ما و همه زنان جهان تبریک و شادباش میگوید.

روز هشت مارچ همه ساله از طرف احزاب سیاسی، سازمان های اجتماعی و دولت های جهان به اشکال گوناگون تجلیل میگردد.تجلیل ازاین روز در واقع تجلیل از مبارزات تاریخی زنان و نقش ارزنده ی آنها در ایجاد تمدن وفرهنگ جهان است.

تجلیل از هشت مارچ، تجلیل وگرامی داشت از آن مبارزات و فداکاری های زنان است که برعلیه ظلم واستبداد و برای تحقق دموکراسی وعدالت اجتماعی انجام داده و انجام میدهند.

تاریخ مبارزات سیاسی جهان بیانگر آن است که زنان دوشادوش مردان در مبارزات رهایی بخش خلق ها، آزادی، ترقی و پیشرفت کشورها نقش اساسی و با اهمیت داشته اند وحتا در بعضی موارد خاص زنان نسبت به زنان متحمل قربانی های بیشتر گردیده اند.

چالش ها و معضلات اجتماعی زنان در سراسر جهان تا اکنون فراوان و غیرقابل قبول برای بشریت مترقی و انسان های متعهد و مسوول میباشد.زنان کشورهای روبه  توسعه از جمله کشورما ، تحت فشارهای مضاعف ازجمله  تبعیض دردبار وغیرانسانی  جنسیتی  قرار دارند، و زنان تا هنوز برای رسیدن به حقوق کامل خود که بتواند عزت و حقوق انسانی شان را طور کامل و همه جانبه تامین کند راه دشواری را پیش رو دارند.

جنگ،خشونت و فقر همه روزه از زنان کشور ما بطور گسترده قربانی گرفته و در بسا موارد آنها را از دسترسی به ابتدایی ترین حقوق انسانی شان محروم میسازد، که زنان افغانستان وتمام نیروهای ترقیخواه کشور از ادامه این مصایب و نیز ازاحتمال نادیده گرفتن حقوق و سهم شایسته زنان در پروسه  مذاکرات صلح جداً  نگران میباشند.

حزب آبادی افغانستان ، در جهت تامین حقوق کامل همه جانبه زنان و سهم شایسته و واقعی آنها در حیات سیاسی جامعه  قاطعانه مبارزه نموده وازتمام حقوق وخواست های عادلانه و برحق زنان کشور حمایت میکند.

حزب ما معتقد و بارومند است که بدون سهم شایسته و واقعی زنان در تمام عرصه های زنده گی اجتماعی وسیاسی کشور ترقی، پیشرفت و رفاه واقعی جامعه غیرممکن خواهد بود و « آزادی جامعه بدون آزان زن میسر نمی باشد».

حزب آبادی افغانستان برای اشتراک  وارتقای سهم زنان در مقامات رهبری حزبی و همه سازمان های محلی خویش سعی وتلاش همه جانبه نموده و تا اکنون به نتایج قابل توجهی نایل گردیده است که درآینده نیز به این تلاش های ضروری ومهم خود ادامه خواهد داد.

فرخنده باد هشتم مارچ روز جهانی زن !

پیروزباد زنان فداکار و پرافتخار افغانستان !

 با درود ها

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۷۰۳

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019