پیام دارالانشای حـزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان به مناسبت حلول عید سعید قـربان

 

 

شهر کابل، ۵ سنبله ۱۳۹۶

 

هموطنان شریف و متـدین !

مسرت دارم که به نماینده گی از اعضای وطندوست حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، بمناسبت حلول عید سعید اضحی یهترین تبریکات و تمنیات نیک خود را به شما و تمام مسلمین جهان از صمیم قلب ابراز نمایم .همچنان حلول این روز های خجسته را به تمام نیروهای ملی ، دفاعی و امنیتی کشور که در سنگر دفاع از میهن و مردم بطور شجاعانه و قاطعانه قرار دارند نیز تبریک عرض نمایم.

تجلیل از عید قربان دارای پیام روشن و واضح برای مردم ما بوده که همانا آزمونیست اسمعیلی ، بناً از ما کار و فعالیت سازنده ، اتحاد ، همبسته گی ، وحدت ملی ، قربانی ها و فدا کاری ها ی لازم در راه تامین صلح سراسری ، ثبات و امنیت پایدار ،آبادی و عمران در افغانستان را می خواهـد. حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، از موجودیت فقر و بیکاری گسترده ، ادامه جنگ، ناامنی ها، خشونت، جرایم سازمان یافته ، افزایش مواد مخدر و قربانیان آن ، موجودیت فساد لجام گسیخته  در ادارات دولتی ، بی توجهی و کم کاری دولت در امر بهبود حیات اقتصادی و اجتماعی مردم شدیداً رنج می برد و روی این دلایل هر روز فاصله بین مردم و دولت بیش تر می گردد. حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، تلاش می نماید تا حکومت  وحدت ملی به سوی تحقق تعهدات سپرده شده ، جهت بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی مردم ما متحول گردد.

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در رابطه به استراتیژی اخیر دولت ایالات متحده امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا ، اعلام می دارد که: حزب ما ازهر اقدامی که به نفع مردم و کشورما ، به نفع صلح ، ثبات و امنیت در کشور ما باشد ، حمایت می نماید ؛ ولی با توجه به سیاست دوگانه ایالات متحده امریکا و متحدانش در۱۶ سال گذشته ، این بار نیز به عمل کرد آنها با دیده شک می نگرد . حزب ما دوام جنگ و حضور دایمی نیروهای خارجی را در کشور به سود مردم افغانستان و به سود صلح و ثبات ملی و منطقه وی نمی داند .مشکل افغانستان نه تنها مستلزم راه های نظامی ، بلکه مستلزم راه حل های سیاسی با مشارکت همسایه ها و کشورهای منطقه نیز می باشد و فقط اراده قاطع و صداقت کامل می تواند موفقیت هر استراتیژی را تضمین نماید.

حزب ما حوادث اخیر تروریستی را در کشور و به ویژه حوادث خونین تروریستی در مساجد و تکایای کشور را شدیداً محکوم نموده؛ و به تمام عاملین آن نفرین می فرستد.برای شهدا بهشت برین ، برای مجروحین صحت عاجل و کامل و برای فامیل های داغدار صبر جمیل می خواهد.

یکبار دیگر حلول عید سعید اضحی را به تمام مردم شریف و مسلمان افغانستان و جهان ، به نیروهای قهرمان دفاعی و امنیتی کشور؛ وبه تمام فامیل های شهدای راه دفاع از مردم و میهن صمیمانه تبریک گفته ،برایشان آرزوی موفقیت می نمایم.

 

با احترام

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۷ـ ۳۰۰۸

برپایی جلسه کمیته رهبری شورای کشوری المان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه بتاریخ۲۰اگست  ۲۰۱۷ترسایی  ساعت هفت شام تحت ریاست رفیق امیرمحمد گران مسوول دورانی کمیته رهبری  از طریق شبکه پال آغاز گردید. سپس ریاست جلسه به رفیق اسد رهیاب واگذار گردید. رفیق اسد رهیاب بعدأ از رفیق احد شفیعی تقاضا کرد، تا مواد اجندای جلسه را به حاضرین قراات نماید.

 رفیق شفیعی قراراتی مواد اجندارا به خوانش گرفت.

۱ـ سخنرانی رفیق گران پیرامون وضع سیاسی ونظامی  افغانستان

۲ـ گزارش امورتشکیلاتی  وامورمالی،مطابق وظایف سپرده شده جلسه قبلی کمیته رهبری المان، درسازمان های ایالاتی : مسوول رفیق احد مسوول تشکیلات

۳ـ ابلاغ تشکیل کمیسیون تدارک تدویر کنگره ح م م ت م ا درمورد نشر برنامه و اساسنامه حزب برای نظرخواهی اعضای حزب پیرامون آن ، درداخل و خارج کشور.

گزارش دهنده: رفیق اسد رهیاب

 ۴ ـ انتقاد وپیشنهاد رفیق ها.

با پذیرش اجندای پیشنهاد شده ، مطابق بنداول اجندا رفیق گران صحبت نمود. رفیق گران درآغازسخنرانی خود نودهفتمین سالگرد باشکوه استقلال کشور را به رفقا تبریک گفته  و برای کشور جنگ زده ما صلح و آزادی پایدار آرزو نمود. درضمن از حوادث دلخراش سیاسی و نظامی و حملات دشمنان کشور توسط هراس افگنان،که بالای مردم بی دفاع ما ازجمله در ولایت فاریاب و ولسوالی میزا اولنگ  وسایر نقاط کشور  صورت گرفته  صحبت وآنرا عملی بیرحمانه وغیر انسانی دشمنان ملی ما وانمود کرد.

بعداز ختم صحبت های رفیق گران رفیق سید عبدالقادر با تایید سخنرانی رفیق گران چشم دیدهای عینی خود را ،که دراین اواخر به افغانستان سفر نموه بود، پیرامون وضع ناهنجارسیاسی ،نظامی واقتصادی وتاثیرات ان بالای روحیه مردم صحبت همه جانبه نموده و رفیق ها را در روشنی قضایای داغ کشور قرار داد.

بعدأ مطابق بند دوم اجندا رفیق احد شفیعی گزارش خود را درمورد وظایف که در جلسه قبلی کمیته رهبری المان، به شعبه تشکیلات داده شده بود ، از اتخاذ وارسال رهنمودها و رویکردهای عملی ، برای تحقق ان به شوراهای ایالتی توضیخات ارایه کرده ، درضمن چالش ها  وضعف های سازمانهای حزبی را برملا ساخت. در ادامه درمورد پرداخت حق العضویت ها در سازمان های حزبی کشور المان درسال ۲۰۱۷  ترساییی گزارش داده و نواقص جدی که دراین عرصه وجود داشت روشنی انداخته و تقاضا نمود که برای رفع چالش های مالی هرچه عاجل ترتصامیم مشخص صورت گیرد. جلسه به شعبه مالی وظیفه سپرد تا درجلسه بعدی از تدابیرخود برای  رفع نواقصات مالی  به کمیته رهبری گزارش ارایه نماید.

بعداز ختم مواد دوم اجندا رفیق اسد رهیاب درمورد کمیسیون تدارک تدویر کنگره توضیحات مفصل ارایه؛ وبه مسوولین شعبات وظیفه سپرد تا مواد نشر شده درمورد اسناد کنگره را غرض نظرخواهی به سازمانهای ایالاتی ارسال ؛ و به مسوولین هدایت داده شود تا رفقا به صفحه نشراتی بامداد مراجعه  وانرا مطالعه کرده وسپس  نظریات خویش را درمورد اساسنامه ، مرامنامه و نام حزب به کمیته تدارک ارسال نمایند.

درجلسه رفقا هریک:  امیر محمد گران، اسد رهیاب، سید عبدالقادر، داکتر حنیف، نورشهید و احد شفیعی صحبت نمودند.

جلسه بعداز ختم مواد اجندا پایان یافت.

شعبه تبیلغ  وفرهنگ شورای کشوری المان  

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۷ـ ۲۸۰۸

آگهی شعبه تبلیغ و فرهنگ شورای اروپایی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

برپایی سمینار پالتاکی

 

با شادمانی کامل کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان به زودی در شهر تاریخی کابل برپا می گردد.

به منظور تدویر هرچه شکوهمند کنگره و تکمیل اسناد حزب شامل برنامه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان،  اساسنامه و خطوط اساسی پالیسی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان واینکه نام حزب در کنگره چی گذاشته شود؟ نماد وسمبول وبیرق یا درفش آن چگونه باشد ؟  نشست پالتاکی  به روز یکشنبه ۳ سپتمبر سال جاری به ساعت ۷ شام در شبکه پال برپا می گردد.

آدرس اتاق :

Andesha wa Farhang

Europa

Germany

 آرزومند است تا با اشتراک وسهمگیری تان وبا دیدگاه های نیک و همه جانبه تان این نشست پالتاکی را سیراب سازید.

بادرود و مهر

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۷ـ ۲۰۰۸


جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان تحت ریاست رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب به روز پنجشنبه مورخ ۲ سنبله ۱۳۹۶ خورشیدی ساعت ۱۰:۳۰ قبل از ظهر در دفتر مرکزی حزب واقع شهر کابل دایر گردید. در جلسه روسای شعبات  و کمیسیون های مرکزی حزب نیز شرکت داشتند.
برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تایید قرار گرفت :
۱ـ  گزارش اجراات کمیسیون موظف دارالانشا حزب برای ادغام و تنظیم اعضای موجود حزب در پوهنتون های شهر کابل ،
۲ ـ گزارش مختصر کمیسیون تبلیغ و فرهنگ  در رابطه به اجراات کمیسیون به پیشواز کنگره حزب ،
۳ ـ گزارش اجراات کمیته تدارک تدویر کنگره.


در آغاز جلسه رفیق راوش روی وضع جهانی ، استراتیژی امریکا در مورد افغانستان ، نظریات مخالفین دولت و کشور های جهان در مورد، نتایج جلسه دیروز کمیسیون انتخابات و ملاقات با سفیر اتحادیه اروپا و رهبری کمیسیون انتخابات، سفر رسمی به هندوستان و ملاقات باعده یی از رجال دولتی و احزاب سیاسی هند به جلسه گزارش دادند.
طبق ماده اول اجندا گزارش اجرا ات کمیسیون کار با اعضای حزب در پوهنتون های شهر کابل توسط رفیق انجنیر محمد امین پرتو عضو این کمیسیون به جلسه ارایه گردید. پیرامون موضوع رفقا: رفیعی ، میر خیل، اسد منگل ، رضایی، جانباز، احمدی، وفادار،خاوری، صمدی، مالک،  کامجو  و راوش صحبت نموده ، جهت تنظیم بهتر ، وظایف مشخص به شورای شهر کابل و قیم های دارالانشا در شهر کابل سپرده شد.
طبق ماده دوم گزارش کار کمیسیون تبلیغ و فرهنگ و کمیته کاری تبلیغ  و ترویج کمیته  تدارک توسط رفیق پرتو به جلسه ارایه گردیده وهم کا پی ده مجموعه نظریات رسیده  در مورد کنگره و اسناد حزبی؛ و دوازده کاپی اطلاعیه های کمیته به رفیق نورستانی مسوول کمیته کاری تهیه اسناد اساسی سپرده شد .
هکذا از نشر شعارها ؛ و تهیه ۲۶ شعار برای استقبال از کنگره یاد آوری نمود .
جلسه به کمیته کاری تبلیغ و ترویج کمیته تدارک صلاحیت داد تا در مورد شعار ها تصمیم بگیرد.
طبق ماده سوم رفیق آرین ریس کمیته تدارک تدویر کنگره گزارش کارکرد کمیته را به جلسه ارایه کرده و مشخص روی طرزالعمل کنفرانس ها  صحبت نمود .پیرامون موضوع رفقا: میرخیل، کامجو، راوش، جانباز، وفادار، مالک ، احمدی، صدری، آرین،  سپاهی ، نورستانی، خاوری و ویار صحبت نموده ؛نظریات خود را مطرح کردند. که در مورد تصامیم مشخص اتخاذ گردید.
جلسه حوالی ساعت ۱:۳۰ به امید تامین صلح در کشور اختتام یافت.

( کمیسیون تبلیغ و فرهنگ )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۷ـ ۲۴۰۸

پیام دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان بمناسبت نودهشتمین سالگرد استرداد استقلال کشور

 

هموطنان عزیز و وطندوست !

تاریخ ۲۸ اسد سال جاری خورشیدی مصادف است با نود وهشتمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان . افتخار بس بزرگ داریم که بمناسبت این رویداد تاریخی به نماینده گی از تمام اعضای وطندوست وآزادی خواه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان بهترین تبریکات وشادباش های خود را برای تمام مردم ، نیروهای ملی دموکرات وترقی خواه کشور، وقوای دفاعی وامنیتی قهرمان افغانستان ،از صمیم قلب تقدیم مینمایم . این روز در تقویم افغانستان یک روز ماندگار وسرنوشت ساز با تمام قربانی ها ، فدا کاری ها وایثار درسه نبرد آزادی بخش علیه انگلیس ها ، توانستند در تاریخ (۲۸ اسد ۱۲۹۸ خورشیدی) تحت قیادت شاه امان الله پادشاه ترقی خواه افغانستان به استرداد استقلال کشور نایل آیند وپرچم پیروزی خود را بر قله های بلند مبارزه در اهتزاز درآورند وجشن شادی برپا نمایند واستعمار کهن را با تمام نیرومندی اش برای همیشه به شکست مواجه سازند و بحیث کشور جوان ومستقل آسیایی وارد عرصه سیاسی جهان گردد. تجلیل از این روز تاریخی ، بمعنی تجلیل از مبارزات وقهرمانی های استقلال طلبانه خلق مبارز افغانستان ودر پیشاپیش آن ها مبارزین نامداری مانند  وزیر محمد اکبر خان ، محمد زمان خان ، نایب امین الله خان لوگری ملالی ، ملا مشک عالم ، میر مسجدی خان وسایر مبارزین نستوه کشور می باشد که یک لحظه هم فکر استقلال وسنگر مبارزه ومقاومت را ترک نکرده وبه پیکارعادلانه خود شجاعانه ادامه دادند و پیروزی شان در مبارزه استقلال طلبانه ، باعث بیداری خلق های قاره آسیا استقلال کشور ، میراث بزرگ وگران بهاییست که درتاریخ بالاثر فداکاری ها وقربانی های بزرگ پدران ونیاکان وطن دوست ما بدست آمده که حفظ وحراست آن از وظایف اساسی نسل های موجود وآینده کشور بشمارمی رود. مبارزه برای آزادی ، ترقی ، دموکراسی وعدالت اجتماعی بخش از مبارزه برای استقلال ، صلح ،ثبات وامنیت ملی ، منطقوی وجهانی بشمار رفته ، تا زنده گی بشریت ادامه دارد ، این مبارزه نیز ادامه خواهد یافت ومردم ما مانند مردمان جهان ، درخت آزادی را باخون آبیاری کرده و خواهند کرد. با آن که گذشت ۹۸ سال برای انکشاف وپیشرفت کشورما، زمان زیاد وفرصت کافی بوده ، اما به نسبت نبود برنامه های لازم اقتصادی ـ اجتماعی برای کشور وبه نسبت موجودیت نظام های غیردموکراتیک ، گذشته در کشور ما ومداخلات ظالمانه وجنگ های تحمیلی ،هنوزهم افغانستان یک کشور عقب مانده ، جنگ زده ، نیازمند ومارکیت کالای بی کیفیت کشورهای همسایه منجمله پاکستان بوده ؛ و بدترآن که از اثر ناامنی ها، جنگ ها ومداخلات حکومت های گذشته وموجود پاکستان در امورداخلی افغانستان هر روز رنج می برند وقربانی می دهند.

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در روشنی برنامه خود ، مسوولیت و رسالت خود می داند تا برای خوشبختی و سعادت مردم افغانستان،  تحکیم وحدت ملی ، و وحدت وهمبستگی نیروهای ترقی خواه و دموکراتیک کشور را درسرخط تحقق وظایف تاخیر ناپذیر خود مبارزه نماید وبرای سعادت هموطنان خویش تلاش نماید . حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، تقویت قوای مسلح کشور وتامین ترقی و پیشرفت افغانستان را وابسته به تحقق تعهدات حکومت وحدت ملی در جریان انتخابات دانسته تامین صلح ، ثبات وامنیت منطقه وی را وابسته به وارد کردن فشار لازم جامعه جهانی بالای حکومت پاکستان می داند تا حکومت پاکستان به ایفای نقش صادقانه خود در مبارزه علیه تروریزم درآن سوی مرزهای افغانستان متمرکز ساخته و به حکومت پاکستان بیش از این اجازه حمایت از تروریزم را نداده واز قربانی های بیشتر مردم افغانستان ومنطقه جلوگیری نماید.

دراخیر با اغتنام ازفرصت یکباردیگر استرداد استقلال کشور را به هموطنان خود از صمیم قلب تبریک وتهنیت عرض می نمایم .

زنده باد افغانستان !

پاینده باد استقلال !

بااحترام

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۷ـ ۱۸۰۸