شماره تازه « ماهنامه حقیقت زمان» ارگان نشراتی حزب آبادی افغانستان

 

 

شماره تازه « ماهنامه حقیقت زمان » ارگان نشراتی حزب آبادی افغانستان بنشر رسید.

 

در شماره تازه « ماهنامه حقیقت زمان  » مطالب ذیل را میخوانیم :

ـ  سرمقاله ماهنامه درباره :  هفتمین دورمذاکرات صلح وپیآمدهای آن.

ـ  نگاهی به ضرورت فهم فلسفه ، پوهاند داکترمحمد داوود راوش

ـ  تقویه بنیه مالی برای حزب ما یک اصل است ، حفیظ الله نورستانی

ـ  اولین نظام جمهوری در افغانستان و پایان سلطنت چهل ساله محمد ظاهرشاه، میرمحمدشاه رفیعی

- زمونږ دهیواد دقومونو او قبایلو ځنی منل شوی دودیزنرخونه، فقیرمحمد سالارزی

ـ مقام انسانی زن در جامعه ، پری مواج

ـ اخبار و گزارشات حزبی

علاقمندان میتوانند این ماهنامه وزین را درسراسرکشور از مراکز فروش نشرات بیهقی و از طریق دفاترشوراهای ولایتی حزب آبادی افغانستان به دست آورند.

اعضای حزب در برون از کشور وعلاقمندان  می توانند « ماهنامه حقیقت زمان  » درفورمات پی دی اف ، را از نشانی زیربدست آورده ، آنرا تکثیر و پخش نمایند:

https://www.facebook.com/groups/fatah58/

رسانیدن نشرات حزبی بدست اعضا وعلاقمندان حزب وظیفه شوراها وهموندان حزب بوده ، و خدمتی است برای رسانیدن صدای حزب آبادی افغانستان به مردم .  بـامـداد

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۸۰۸ 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است. 

Copyright ©bamdaad 2019

گزارش پیرامون جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان

 

جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق پروفیسور محمد داوود راوش رییس حزب روز۵شنبه ۱۰ اسد ۱۳۹۸ در دفتر مرکزی حزب درشهرکابل دایر شد. دراین جلسه مسوولین شعبات مرکزی حزب نیز اشتراک نموده بودند.

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد ومورد تایید قرار گرفت:

۱- استماع گزارش شعبه کنترول و نظارت حزبی درمورد بررسی امورمالی ۱۳۹۷ حزب ،

۲- احیای مجدد شورای ولایتی بامیان،

۳- تدارک برای اجلاس شورای مرکزی حزب.

طبق اجندا رفیق محراب الدین صمدی گزارش خویش را به جلسه ارایه داشت وگفت که چگونگی عواید ومصارف شعبه مالی مورد ارزیابی قرارگرفت. اجناس مربوط حزب نیز دردفتر قید است . درسال گذشته شماری از شوراهای ولایتی حزب حق العضویت های شان را پرداخته ، واعضای حزب به پرداخت اعانه ها به حزب نیز توجه مبذول داشته اند.

پول باقیمانده سال ۱۳۹۷ به حساب سال ۱۳۹۸ حزب انتقال گردیده است . درگزارش از کم کاری شماری ازشوراهای حزبی دررابطه به تدویرجلسات و پرداخت حق العضویت ها تذکر داده شد، شماری ازشوراهای حزبی ارقام دقیق از پرداخت حق العضویت ها ندارند.

رفیق راوش در رابطه به گزارش نظریات وپیشنهاد های خود را به جلسه ارایه نمود. بعدأ شماری از اعضای دارالانشا حزب پیرامون گزارش ابرازنظر نمودند.

درجلسه به قیم های ولایتی در رابطه به سفر ها وچگونگی کار مشخص وموثر آن ها وظیفه داده شد ، طرح مصوبه جلسه درمورد وضع مالی  طی سال ۱۳۹۷ به جلسه پیشکش ومورد تایید قرارگرفت.
طبق ماده دوم اجندا رفیق نصرالله متین که به ولایت بامیان سفر نموده بود، گزارش خود را به جلسه ارایه داشت . درگزارش آمده است که جلسه مشترک با رفقای بامیان دایر، وشورای ولایتی حزب درولایت بامیان ایجاد گردید.در رابطه به وضع موجود کشور و وظایف اعضای حزب در ولایت بامیان طورهمه جانبه صحبت گردید. هم چنان رفیق متین به ولسوالی های یکاولنگ وپنجاب بامیان نیز سفر، وبا شماری ازمردم بامیان روی اهداف و وظایف بعدی حزب در برابر مردم و کشور صحبت نمود . در باره گزارش طرح مصوبه ایی به جلسه پیشکش و پس ازرایزنی مورد تایید قرارگرفت.

درمورد ماده سوم اجندا مبنی بر تدویر اجلاس شورای  مرکزی حزب صحبت صورت گرفته خاطر نشان گردید که پیرامون اهمیت و دستاوردهای کنگره حزب که یک سال ازآن می گذرد، وسیعأ تبلیغ صورت گیرد .

فیصله به عمل آمد تا کمیته سه نفری برای تدارک اجلاس شورای مرکزی حزب در راس رفیق نورستانی تعین ، وهدایت داده شد تا ریکارد وظایف اعضای دارالانشا و بیروی اجراییه حزب ترتیب گردد.

رفیق راوش پیرامون وضعیت کنونی گفتند که کشوردرشرایط و وضعیت خاص قرار دارد. دولت برای انتخابات کارمی نماید وکار در زمینه صلح ادامه دارد. کمپاین انتخابات کمرنگ  بوده، بیکاری افزایش یافته  ، حملات تروریستی ادامه داشته ،و ناامنی ها درنقاط  مختلف کشورازمردم قربانی می گیرد.

ما ازانتخابات ریاست جمهوری حمایت، واز تامین صلح درکشور پشتیبانی می نماییم.

  جلسه که ساعت ۲:۰۰ آغاز گردیده بود حوالی ساعت ۴:۲۰ پایان یافت .

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۳۰۸ 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است. 

Copyright ©bamdaad 2019

اعلامیه دارالانشای حزب آبادی افغانستان
درارتباط با اظهارات اخیر دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده امریکا در مورد افغانستان

 

کابل ، ۲ اسد۱۳۸۹ 
دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده امریکا درجریان دیدار با صدراعظم پاکستان در واشنگتن، دررابطه با مساله جنگ و صلح درافغانستان اظهارات سوال برانگیزی نمود که باعث تحریک احساسات ملی افغانها گردید. این اظهارات درافغانستان بامخالفت شدید احزاب سیاسی ، نهادهای اجتماعی و شخصیت های ملی قرارگرفت.
این نظریات رییس جمهور درشرایطی مطرح میگردد که همزمان با مذاکرات خلیل زاد و نماینده های طالبان درقطر، حملات تروریستی وانتحاری علیه مردم و نهادهای آموزشی درافغانستان تشدید یافته و همه روزه ازمردم بیگناه ما قربانی می گیرد.
از نظر دارالانشای حزب آبادی افغانستان، بهتراست تا حکومت ایالات متحده امریکا با توسل به اقدامات سودمند عملی ازجمله اعمال فشار ازنوع  تحریم های سیاسی، اقتصادی و نظامی دربرابرکشورها و نهادهای تمویل و صادرکننده تروریزم ، دردفاع از داعیه برحق مردم افغانستان برای زنده گی در صلح ، امنیت ، پیشرفت و دموکراسی قرارگیرد.
دارالانشای حزب آبادی افغانستان درحالی که از تامین صلح سراسری پایدار وعادلانه، آتش بس و قطع جنگ و خون ریزی درکشور جانبداری می نماید، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری طبق تقویم تعین شده را به گونه شفاف وعادلانه یک اصل دموکراسی می داند. اعتقاد راسخ داریم که تعین سرنوشت مردم افغانستان به دست خود افغانها رقم خورده ، و ما هرنوع مداخله درامور داخلی افغانستان را محکوم می نماییم.

یکبار دیگر از مردم شرافتمند و زحمتکش کشور درخواست می نماییم تا متحد و یکپارچه از تمامیت ارضی ، استقلال و حاکمیت ملی در برابرتوطیه ها و مداخلات بیگانگان دفاع و حراست نمایند.

افغانستان به مثابه یک کشورمستقل، آزاد وسربلند درطول تاریخ باافتخار وسربلندی زنده گی کرده ودرآینده نیز بدان منوال به موجودیت خود ادامه داده ، ومحو ونابودی آن ناممکن وخواب وخیالی بیش نیست.

 

بااحترام
پوهاند محمدداوود راوش
رییس حزب آبادی

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۴۰۷ 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است. 

Copyright ©bamdaad 2019

جلسه شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان دایر گردید

ساعت ۴ عصر روز شنبه مورخ ۲۷ـ۷ـ۲۰۰۱۹ جلسه شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان در شهر هلسینکی دایر گردید. 

جلسه گزارش کارکردهای این شورای را استماع ، پیرامون گزارش بحث های موثر صورت گرفت و حق العضویت ها پرداخت گردید. 

در بخش پیشنهادات و ارایهه نظرات :رفقا  پیرمحمد نوری، آصف همشهر و انجنیر یاسین در مورد فیصله های بزرگ مقامات بالایی حزبی  و عواقب آن بخصوص در مورد پیوستن حزب به یکی از ستاد های انتخاباتی بدون مشوره و نظرخواهی با اعضای حزب نگرانی خود را ابراز داشتند . 

دراخیررفیق رزمیاردرمورد أوضاع جاری کشور، منطقه وجهان بحث مفصلی داشت و همچنان نگرانی رفقا را از فیصله مقامات بالایی حزب بدون مشوره و مراجعه به رفقا بجا دانسته و آنرا تایید نمود. 

جلسه ساعت ۷ شام در فضای دوستانه بکار خود پایان داد. 

بااحترام 

 

ضیاالحق مومنی  

مسوول شورای کشوری فنلند 

حزب آبادی افغانستان 

 

 

برپایی جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان

 

روز یکشنبه مورخ ۹ سرطان ۱۳۹۸ ساعت ۲ بعداز ظهر جلسه دارالانشا تحت ریاست پروفیسور داکترمحمد داوود راوش رییس حزب دایر گردید.

درجلسه روسای شعبات مرکزی نیز حضور داشتند.
برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد وبه اتفاق آرا تصویب گردید:
بحث وتصمیم روی انتخاب تکت انتخاباتی ریاست جمهوری .
درآغاز رفیق راوش پیرامون فیصله های دارالانشا وبیروی اجراییه پیرامون انتخابات ، ملاقات ها با تکت های انتخاباتی مفصلا توضیحات ارایه نمودند.
هم چنان پیرامون انکشافات اوضاع داخلی و منطقه ، سیاست پاکستان ، ملاقات های امریکا با طالبان ، مساله صلح وانتخابات ، سفر رییس جمهور به پاکستان ، صحبت ها واظهار نظریات دوطرف پیرامون موضوع به تفصیل صحبت نمود.
پیرامون موضوع رفقا:

آرین ، جانباز، آزاد، رفیعی ، خاوری، عزیزی، ویار، احمدی ، بایانی ، صالحی ، سالارزی، مختار، اوریاخیل، نورستانی و راوش به تفصیل صحبت کرده ، نظریات و تشویش ها ی خود را ارایه کردند که پاسخ های اقناعی داده شد.
دراخیر فیصله شد تاطبق اساسنامه به انتخابات می رویم و به اکثریت مطلق آرا از تیم مورد نظر پشتیبانی بعمل آمد.
در ادامه ستاد مرکزی تعین و وظایف کاری برایشان مشخص شد .
جلسه حوالی ساعت ۶ عصر درفضای دموکراتیک وتفاهم اختتام یافت .

(شعبه تبلیغ وفرهنگ )

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۹ـ ۰۲۰۷ 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است. 

Copyright ©bamdaad 2019