اعلامیه دارلانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در باره آغاز پروژه تاپی در افغانستان 

کابل مورخ  ۷ حوت ۱۳۹۶

 

هموطنان شرافتمند!

چنان که نیک می دانید افغانستان  از نظر اقتصادی و اجتماعی در زمره کشورهای عقب مانده جهان قرارداشته ؛ نا امنی ، فقر، فحشا ، فساد  و بی باوری نسبت به آینده همه جا  و همه روز فریاد می کشد. فاکت های موجود  نشان می دهد که  در نتیجه  فقر ساختاری۳۹ ٪  مردم افغانستان  در زیرخط فقر بسر برده ؛ رشد وسیع بیکاری و گرانی کمرشکن مایحتیاج عمومی اکثریت مردم را از داشتن امکانات زنده گی امروزین محروم ساخته است . نزدیک به هفتاد  در صد نیروی کار مستعد به کار از نعمت کار محروم ؛ و وضعیت اقتصادی حاکم باعث گسترش چشمگیر ناهنجاری های اجتماعی در ابعاد بیسابقه آن شده است . فقر، گرسنه گی ، بیکاری ، جو بی اعتمادی ، مرض ، مرگ و میر ، اعتیاد  و مهاجرت های اقتصادی و… دامنگیر لایه های میانه  و پایینی جامعه شده است.

کارشناسان ، اقتصاد افغانستان را اقتصاد کم رشد ، مافیایی ،  ناتوان از ایجاد فرصت های شغلی ، تورم زا و در نهایت پدید آورنده نابرابری های بزرگ اجتماعی می دانند. تنها درنتیجه  کمک های اقتصادی برون است که دولت می تواند به کارمندان اش حقوق بپردازد. نابرابری کشنده دربیلانس حجم صادرات و واردات کشور درجه وابسته گی اقتصادی کشور را به کالاهای وارداتی نشان می دهد.

افغانستان در سال ۲۰۱۶ میلادی کلاً به ارزش ۵۷۱ میلیون دالر امریکایی  کالا به خارج از کشور صادر ؛ در حالیکه درهمین دوره کشور به ارزش بیش از ۱۵۷۶ میلیون دالر تنها مواد غذایی از خارج وارد نموده است . گزارش ریاست احصاییه مرکزی نشان می دهد  که ازجمله ۸.۲۰ میلیون شهروند کشورکه دردهات بود و باش دارند ، بخش بزرگ آن در زراعت و مالداری مصروف می باشند، ولی  باآنهم افغانستان مجبور است نزدیک به سه چند کل صادرات خود به خارج ، تنها مواد غذایی از خارج وارد نماید.

فاکت های دست داشته از وضع اقتصادی و اجتماعی کشور دربیش از یکنیم دهه گذشته نشان می دهد که اقتصاد کشور اقتصاد وابسته ، کم رشد،  ناتوان از ایجاد فرصت های شغلی ، تورم زا  و پدید آورنده فساد گسترده و نابرابری های کشنده اجتماعی بوده ، که قربانیان اصلی آن  لایه های ناتوان مردم اعم از کارگران ، کارمندان ، کشاورزان و زحمتکشان  شهر و ده  به ویژه زنان و جوانان می باشند.

هموطنان گرانقدر!

در چنین یک جو بی اعتمادی و یاس ، آغار تطبیق پروژه تاپی درخاک افغانستان یک رخداد مهم بوده ، نشاندهنده این حقیقت است که درنتیجه  روکرد به خرد و منافع جمعی درسطح منطقه  گام هایی سودمندی را می توان  در راه اعتماد سازی ، کاهش  روحیه  خصومت و جنگ  و در نهایت رشد اقتصادی و اجتماعی  و یک آینده بهتر برداشت. با آنکه پس از بگو مگو ها و مداخلات بیشرمانه  چندین  دهه  گام عملی در راه تطبیق این پروژه برداشته می شود ، می توان آنرا برای انکشافات منطقه وی و آینده صلح به فال نیک گرفته ، از بازی گران اصلی خواست تا به اقدامات جنگی ، نفرت و بدبینی ، مداخله و ویرانگری پایان داده و با آینده نگری  نقش مسولانه  شانرا در برقراری صلح  پایدار و ثبات در این گره گاه مهم جهانی ایفا نمایند.

تطبیق هر چهار پروژه مهم ( انتقال گاز ، برق ۵۰۰ کیلو وات ، کیبل فایبری و خط آهن پاکستان ـ ترکمنستان )  درچارچوب پروژه  تاپی در داخل خاک افغانستان به سود مردم و آینده بهتر بوده ؛ می تواند در صورت  پیشکش نمودن و تطبیق یک برنامه  ملی اقتصادی و اجتماعی ،  از آن در راه سربلندی و اعتلای کشور استفاده نمود.

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان افتتاح این پروژه را بفال نیک گرفته وآرزومند است که تحقق آن طورموفقانه انجام گردد.

حزب ما  منحیث  یکی از احزاب ملی ـ دموکرات  وترقی خواه کشور درهمخوانی با برنامه های رشد اقتصادی ـ اجتماعی  خود پیوسته خواستار سیاست گذاری سالم وعادلانه اقتصادی ، ایجاد سیستم شفاف و قانونمند اقتصادی و اجتماعی با شرکت وسیع مردم بوده ، و تمامی امکانات  دست داشته خود در راه محوری کردن نقش مردم  و نیروهای ملی  و مترقی کشور برای دموکراتیزه کردن حیات اقتصادی و اجتماعی  کشور ، رشد و اعتلای سطح زنده گی مردم و برچیدن ستم و بهره کشی بسیج می نماید.

ما از دولت  و مسوولین آن می طلبیم تا :

ـ از عواید بدست آمده این پروژه در جهت رفع  وابسته گی کشور از انرژی وارداتی استفاده ؛ و بخش عمده عواید پروژه تاپی را صرف تولید انرژی پاک و قابل تجدید چون انرژی آبی ، آفتاب ، باد و… نماید.

ـ درجریان تطبیق این پروژه و سایر پروژه های که با موسسات داخلی و خارجی عقد می نماید  به مساله رشد منابع انسانی ، اشتغال و تامین نیازهای پایه ایی مردم توجه داشته ، درموقع استخدام ،  تنها از نیروی کار افغانی استفاده ؛ و آنرا به پیش شرطی با موسسات و کشورهای خارجی تبدیل نماید.

ـ در ساختارها و برنامه های اقتصادی دولت تغیراتی به سود سرمایه گذاری مولد و تامین رشد واقعی برای صنایع  صورت گرفته ، زمینه ها و شرایط لازم حمایه وی برای سرمایه گذاران داخلی فراهم گردد.

ـ چون بیش از ۶۶ در صد بودیجه دولت صرف سکتورهای امنیتی کشور می گردد ؛ لازم است که  نیازهای کالایی ارگانهای امنیتی  و موسسات دولتی توسط مولدین داخلی تامین گردد.

ـ دولت با برنامه های ضد ملی و ناکارای اقتصادی یکنیم دهه گذشته وداع گفته ؛ در تفاهم با نیروهای ملی و مترقی ، اتحادیه ها و نماینده گان کارگران ، کشاورزان ، مولدین کوچک  دریک دیالوگ ملی به جست و جوی راه ها و وسایل سودمند ، پایداری و آینده نگر اقتصادی و اجتماعی  که هدف آن پایان دادن به فقر کشنده  باشد بکوشد.

ـ با راه اندازی کمپاین ملی سطح اگاهی هموطنان برای استفاده ازمحصولات داخلی و ملی ارتقا داده شود.

در فرجام در حالی که از آغاز تطبیق  پروژه تاپی در داخل کشور اظهار رضایت می نماییم ، امید واریم تا نیروهای ملی و متعهد  به منافع مردم و سربلندی و اعتلای کشور درعمل مشترک و تلاش های اگاهانه  راه ها و وسایلی را جست و جو نمایند که متضمن  یک آینده بهتر در صلح ، پیشرفت

و عدالت اجتماعی درکشور باشد . تا رسیدن به این آرمان راه درازی در پیش است و حزب ما با وفاداری به آرمان های عالی میهن پرستانه  و انسان دوستی از هیچ تلاشی در این راه دریغ نخواهد کرد.

 ـ زنده باد کشور محبوب ما افغانستان !

ـ سربلند باد مردم پرافتخار و زحمکتش کشور!

ـ زنده باد صلح ، دوستی و همبسته گی درمنطقه ما و سراسر گیتی !

 

بادرود

پوهاند دکتر محمد داوود راوش

رییس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

 بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۵/ ۱۸ـ ۲۸۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

برگزاری جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان پنجشنبه مورخ سوم حوت سال ۱۳۹۶ خورشیدی تحت ریاست رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب در تالار مرکزی حزب دایر گردید. دراین جلسه مسوولین شعبات و کمیسیون های مرکزی نیز اشتراک داشتند.

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تایید قرار گرفت:

۱ ـ گزارش کمیسیون تفاهم  و روابط سیاسی در مورد انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی در کشور،

۲ـ بحث روی چگونگی تدویر کنگره حزب.

 در ابتدای جلسه  رفیق راوش روی وضع نظامی ، سیاسی و اقتصادی کشور صحبت نموده حمایت خود را از آغاز کار پروژه تاپی اعلان نمودند. موصوف روی مسایل مربوط به زنده گی حزبی تماس گرفته گفتند : « ما باید وظایف حزبی و سیاسی خود را با موفقیت انجام دهیم .شورا های ولایتی و سازمان های حزبی با جدیت کار نمایند  و کنفرانس های خود را دایر کنند ». طبق ماده اول اجندا رفیق ثابت رییس کمیسیون تفاهم  و روابط سیاسی ، گزارش کار کردهای کمیسیون و اشتراک در جلسات کمیسیون مرکزی انتخابات کشور ، بخصوص جلسه چهارم کمیسیون، به جلسه روشنی انداخته  افزود، طبق پلان در ماه حمل ثبت نام آغاز میگردد. تلاش صورت می گیرد تا این پروسه ملی با موفقیت انجام یابد. روی تذکره های برقی بحث صورت گرفت و نظریات احزاب سیاسی استماع گردید که نظریات و طرح های حزب ما نیز توضیح گردید . پیرامون گزارش عده یی از رفقا ابراز نظر نموده ، وظایف مشخص را استخراج نمودند که در مقابل حزب قرار دارد . وظایف جمع بندی و جهت تحقق آن طی مصوبه به تصویب رسید.

طبق ماده دوم اجندا رفیق آرین رییس کمیته تدارک تدویر کنگره حزب گزارش کار کمیته  و پیشنهادات رسیده از شورا های ولایتی را با جلسه شریک ساخت . روی پیشنهادات رسیده  و گزارش ارایه شده رفقا صحبت نموده ، نظریات و طرح های خود را مطرح کردند ،که بعد از جمع بندی در پرتو فیصله های قبلی دارالانشا تصامیم اتخاذ گردید.

جلسه که ساعت ۹:۳۰ صبح بکار خود آغاز نموده بود ، حوالی ساعت ۱:۳۰ بعد از ظهر در فضای تفاهم و وحدت نظر اختتام یافت .

 

 بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۳۰۲

تدویر جلسه مشترک واحدهای اولیه شورای ایالتی نورد برابانت

 

شام یکشنبه مورخ ۲۱ جنوری جلسه مشترک واحد های اولیه ایالت نورد برابانت شورای کشوری هالند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان تدویر یافت.
بربنیاد اجندی که قبلاٌ به اعضای شورا فرستاده شده بود ، جلسه توسط رفیق شعیب اسحاقزی مسوول شورای ایالتی  نورد برابانت آغاز گردید. نظر به فیصله جلسه قبلی فیصله گردیده بود تا این جلسه را رفیق دهزاد ریاست نماید تا در جلسات بعدی از این شیوه تدویر جلسه استفاده صورت گرفته ، تدویر جلسات در وقت معین ، با محتوا و نظم بهتر تدویر یابد.
در نخست رفیق دهزاد طی گزارش کوتاه از انکشافات در حیات سازمانی یادهانی نمودند.
مطابق به ماده دوم اجندا گزارش مالی از سال ۲۰۱۷  ترسایی توسط رفیق حیات کریم به جلسه پیشکش شد. بعد از استعماع گزارش ، تبادل نظریات و ارایه پیشنهادات فیصله گردید تا این گزارش بر بنیاد یک سوالنامه بهتر و دقیق تر تهیه  ؛ و در جلسه ربع اول دوباره پیشکش شود. به تعقیب این ماده اجندا ، حق العضویت ها و اعانه ها از بابت همین ربع جمع آوری گردید.
در در ادامه جلسه  رفیق بصیردهزاد مرتبط به یک سلسله سوالات رفقا که از واحد های اولیه بویژه واحد های اولیه ایالت نورد برابانت مطرح گردیده بود، متن نامه ارسالی را که شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان دراروپا از نام شورای کشوری به قرار ارسال شده بود ، توضیح  و جوانب مختلف آنرا به نظرخواهی و آرای رفقا اروپا داد. جلسه ازبحث روی این نامه در جلسه آینده کمیته رهبری شورای کشوری پشتیبانی نمود.
در بخش بعدی  جلسه بحث آزاد روی مسایل مبرم  سیاسی کشور؛ و زنده گی سازمانی صورت گرفت که رفقا هر یک : داکتر صدیقی، احسان عمری، طلوع، سعیده طلوع، روح الله توده یی، هوسی جان توده یی ، مصدق ، اسحاقزی و کریم در این بحث آزاد سهم گرفتند.
در باره کار با جوانان رفیق روح الله توده یی مطالب دلچسپی را مطرح نمودند که ابتکار، پشتکار و زحمت شان مورد تقدر رفقا قرار گرفته ؛  و وعده هرگونه همکاری در این ابتکار برای شان داده شد.
در بخش  انتقادات و پیشنهادات ،  رفیق داکتر صدیقی یک سلسله انتقادات شان را همراه  با پیشنهادات مطرح  ؛ که درهر مورد توسط رفیق دهزاد پاسخ ارایه گردید.
در بخش پایانی جلسه  رفیق داکتر صدیقی وظیفه گرفت تا از نتایج جست و جوی شیوه ها و زمینه های عملی کار با پناه جویان در کشورهالند به جلسه بعدی گزارش ارایه نمایند.
همچنان پیشنهاد گردید تا از جانب کمیته  رهبری ( مسوول تبلیغ  و رسانش) یک سیمینار از طریق پالتاک تدارک ، و موضوع استراتیژی امریکا در قبال افغانستان و اطراف آن به یک بحث گرفته شود.


با احترام


شعیب اسحاقزی
مسوول شورای ایالتی نورد برابانت

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۸۰۱

گزارش جلسه شورای کشوری سویدن حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

یکشنبه ۴ فبروری ۲۰۱۸

                      

این نشست با تکمیل نصاب، اجندای آتی را پیشکش نمود:

۱ ـ مختصری پیرامون اوضاع سیاسی ـ نظامی کشور؛            

۲ ـ مروری بر کارکردهای سال پارسازمان حزبی سویدن؛      

۳ ـ نظریات، پیشنهادات و انتقادات.                                     

پس از آنکه اجندای پیشنهادی مورد تایید قرار گرفت، رفیق خلیل یوسف معاون شورای کشوری از رفیق محمد آقا شیرزاد عضو بیروی اجراییه شورای مرکزی حزب م.م.ت.م.ا تقاضا نمود تا این جلسه را ریاست نماید.

رفیق شیرزاد با ایراد سخنانی اوضاع کشور را بغرنج تر از قبل ارزیابی کرده و از تلفات روزافزون مردم بی دفاع کشور ابراز تاسف نمود. موصوف همچنان روی فعالیت های حزب م.م.ت.م.ا صحبت مبسوطی را انجام داده گفت که حزب ما همواره سعی میورزد تا صلح و آرامش در کشور تامین گردد.

رفیق شیرزاد در مورد کناره گیری رفیق احمد گل اندر، رییس قبلی شورای کشوری سویدن گفت که این یک پدیده ای عادیست و فضای باز دموکراسی همچو پدیده ها را از مسابل روتین زنده گی سیاسی افراد و اشخاص می شمارد.

رفیق شیرزاد در ادامه چنین گفت:

 رفقای عزیز !

وضعیت امنیتی کشور نسبت به هر وقت دیگر وخیم تر شده، روزانه تعداد زیادی از هموطنان ما شهید ویا زخمی میگردند، مردم ما روزها را در مجالس ترحیم ویا عیا دت عزیزان شان در شفاخانه ها می گذرانند. بدین ملحوظ در شرایط دشوار وغم انگیزکنونی وظیفه هر وطندوست و مبارز راستین است تا بخاطر جلوگیری ازجنگ و بسیج مردم به منظور آوردن صلح و رفاه اجتماعی به مبارزه بی امان خود ادامه دهند.

 رفقای گرانقدر و همسنگران دوست داشتنی!

 موفقیت را  زمانی بدست می آوریم که با صداقت و باورمندی، روحیه اعتماد  و همدیگر پذیری داشته و با گذشت،  و به فراموشی سپردن روابط بر ظوابط اختلافات سلیقه وی را کنار گذاشته به خاطر وطن ومردم مبارزه نماییم. ما به حزبی های خود باورمند هستیم زیرا هرگاه واقعاً دریک صف مبارزه متحد شویم به پیروزی حتمی دست می یابیم. پس بیایید یکبار دیگر تجدید پیمان نموده و سوگند یاد کنیم که در کنار مردم و حزب خود برای خوشبختی و آرامش مردم خویش دست هم بدست داده وتا امرپیروزی نهایی برای مبارزه و حتا  دادن قربانی حاضر باشیم، تا دشمنان داخلی وخارجی کشور نابود ومردم ما درصلح وآشتی و تامین عدالت اجتماعی با هم یکجا زنده گی کنند.

 رفقای محترم! ما به وحدت و یکپارچه گی و اتحاد تمام نیروهای ملی ومترقی اشد ضرورت داریم، به اتحاد و وحدت عقیده داریم، نباید بگذاریم که وحدت حزب ما خدشه دار شود، زیرا پیروزی ما در وحدت ماست.

در ادامه رفیق نسیم سحر با تایید سخنان رفیق شیرزاد، بالای اتحاد تمام نیروهای ملی ـ دموکرات و ترقی خواه کشور تاکید کرده و این مساله را در شرایط کنونی یکی از نیاز های مبرم زمان دانست.

نامبرده اضافه نمود که موجودیت حتا یک روشنفکر مترقی و با احساس در بین مردم و جامعه در فضای موجود کشور لازمی و مفید تلقی می شود.

سپس رفیق شیرزاد از معاون شورای کشوری حزب خواست تا گزارش خویشرا ارایه بدارد.

رفیق خلیل یوسف معاون شورا چنین بیا ن داشت:

رفقای گرامی!

هر گاه اوضاع سیاسی ـ نظامی کشور را مورد بحث قرار دهیم، به اختصار می توان گفت که فضای متشنج کشور نه تنها رو به بهبودی نبوده بلکه بیش تر از پیش به پیچیده گی آن افزوده شده و ناهنجاری ها و نا بسامانی ها از هر لحاظ زیادتر و از نقطه نظر امنیتی شکننده تر گردیده است که عوامل آنرا دردو بعد میتوان جست و جو کرد:

۱ ـ نبود مدیریت سالم زمامداران و عدم تطبیق قوانین نافذه کشور، که هر دو باعث بی ثباتی سیاسی ـ نظامی، عدم اعتماد و ایجاد بحران در جامعه شده است.

۲ ـ رقابت ناسالم کشورهای بزرگ، مداخلات همسایه گان و نفوذ عوامل آنها در درون نظام و دستگاه دولت میباشد.

من متیقنم که رفقا همه بنا برمطالعات و آنچه از طریق رسانه ها می شنوند و می بینند از مسایل فوق آگاهی کامل دارند ونیاز بر توضیح بیش تر آن نیست، زیرا شرح آن زمانبر بوده واز حوصله این جلسه خارج است.

مساله بعدی که باید روی آن باید مکث نمایم همانا کار کردهای سازمان حزبی ما می باشد که بصورت مختصر به آن می پردازم:

ـ  دایر نمودن جلسات در شورا های ایالتی و در مجموع شورای کشوری سویدن؛

ـ جمع آوری حق العضویت ها و انتقال آن به مرجع مربوط ،

ـ تماس با رفقا، صحبت پیرامون اساسنامه و مرامنامه حزب در جلسات و تکثیر آن در صفحات وایبری سازمان، توضیح مشی حزب در محافل و مجالس؛

ـ سهم فعال در فعالیت نهادهای اجتماعی، که جا دارد در این زمینه از رفقای چهار ایالت بزرگ کشور سویدن سپاسگزاری نماییم.

پیوسته به آن رفیق لعل محمد اکبری مسوول تشکیلات شورای کشوری با ارایه گزارش کوتاه روی مسایل تشکیلاتی، توجه رفقا را در جلب و جذب از بین جوانان و تادیه بموقع حق العضویت ها معطوف نموده، خواستار تشدید کار و فعالیت سازمانی گردید.

در همین راستا پیشنهادی مطرح شد تا جهت سازماندهی بهتر امور سازمانی، سرپرستی شورای کشوری سویدن الی تدویر کنگره حزب بعهده یکی از رفقا گذاشته شود، که پس از رای گیری، به اتفاق آرا رفیق محمد آقا شیرزاد به این مسوولیت برگزیده شد.

رفیق شیرزاد درین مورد با تشکر از اعتماد رفقا گفت: در شورای کشوری همه رفقا با هم صمیمی اند وتلاش می نمایم تا این صمیمیت ها بیش تر شود و همچنان امور سازمانی را در تفاهم با رفقا به پیش خواهم برد و کاستی های موجود را یکجا با هم مرفوع خواهیم نمود.

در بخش نظریات، پیشنهادات و انتقادات رفقا هریک:  جنرال سخی ، نسیم سحر و شیرزاد صحبت کرده و نظریات شانرا در باره کمکاری رفقا درسطح شوراهای کشوری و در مجموع شورای اروپایی ابراز کرده و در زمینه اکتیف شدن و گرفتن سهم فعال مساعی همه رفقا را مطالبه نمودند.

در اخیرجلسه از رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب م.م.ت.م.ا  تقا ضا گردید که با سخنان سودمند شان جلسه را ارزیابی نماید.

رفیق کاوه بصورت مفصل روی زوایای تاریک نا بسامانی ها در کشور روشنی انداخته، سخنانش را از وضع دشوارسیاسی و نظامی کشور وچگونه گی کار کمیسیون انسجام شورای اروپایی و ساختاری که بتواند کارا باشد آغاز نموده روی یکپارچه گی و وحدت ترقی خواهان صحبت کرده و خواستار بسیج تمام نیروهای ترقی پسند و دموکرات  در بسر رسانیدن اهداف شریفانه و تامین صلح و ثبات، آرامش وشگوفایی کشور زیر یک چتر گردید.

این نشست که از ساعت هفت شام آغاز یافته بود، با سپاسگزاری از اشتراک رفقا در فضای صمیمیت بساعت ده شب خاتمه یافت.

شعبه اسناد و ارتباط شورای کشوری سویدن حزب م.م.ت.م.ا

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۷۰۲

راه اندازی جلسه شورای زود هالند

 

جلسه شورای زود هالند ، مربوط شورای کشوری هالند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در ماه  دسامبر دایر گردید.

مطابق اجندای تصویب شده رفقا هریک ولی محمد زیارمل و رفیق حبیب منگل پیرامون وضع سیاسی و نظامی کشور ؛ وهمچنان در رابطه به تدویر کنگره حزب صحبت های همه جانبه ایراد نموده  و به سوالات و نظریات رفقا جواب دادند.

قابل یاد آوریست که دراین نشست مسایل مالی شورا الی ختم سال ۲۰۱۷ ترسایی تصفیه گردید. 

دربخش اخیرجلسه رفقا روی پیشنهادات مشخص درباره برگزاری کنگره حزب بحث ، و نظریات شانرا به آدرس شورای اروپایی ارسال نمودند.

جلسه به امید پیروزی هرچه بیشتر قوام و وحدت جزایرازهم پاشیده حزب پایان یافت. 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۲۰۱