جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی بر پا گردید

 

جلسه بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بروز یکشنبه مورخ ۲۹ مارچ سال ۲۰۲۰ میلادی از طریق شبکه پال برگزار گردید. جلسه با صحبت  افتتاحیه رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایی به کار اغاز کرد  وبه ریاست رفیق دوکتور حبیب منگل رییس شورای اروپایی ح آ ا وتصویب اجند  به کار خود ادامه داد.  رفیق منگل  با عرض سلام ها ودرود وسپاس گزاری ازرفیق عملیار درسازماندهی امور سکرتریت وبرگزاری جلسات گفت که خوش هستم وخوشبختانه که رفقا وخانواده شان  از حملات ویروس کرونا درامان هستند ودرامان باشند ویاداوری کرد که حزب ورهبری ان نیزدر داخل کشور درمبارزه و برای نجات مردم ازاین فاجعه که زندگی میلیونها انسان را در جهان تهدید می نمایند و زندگی مردم کشور ما را نیز تهدید می نماید ؛تدابیری لازم گسترده وموثر وقابل ستایش را اتخاذ نموده است وعملی می نمایند که درتارنمای (بامداد)، ( ماهنامه حقیقت زمان ) نشریه مرکزی حزب  ودر صفحات فیسبوکی حزب وسایر شبکه های اجتماعی به نشر رسیده است وازسوی مردم استقبال گردیده است و از کار و مساعی حزب و رفقای عزیز دوکتورعبدالولی سمندری ودوکتور سید فرید با مصاحبه های در تارنمای (بامداد )  ستایش کرده و اجندای جلسه را که در برگیرنده پشنهاد ایجاد سایت شورای اروپایی به دارالانشا کمیته ء مرکزی حزب که در پلان کاری بیروی اجراییه شورای اروپایی شامل شده است و ( پشنهادات ونظریات ) بود به رای گیری گذاشته شد و به اتفاق ارا هردو ماده تصویب وکار جلسه ادامه داده شد .

 رفقا ‌درکارجلسه فعالانه شرکت ورزیدند و پیرامون محتوای مسوده پشنهاد روی ایجاد تارنمای شورای اروپایی  هریک رفقا عمر محسن زاده؛ محمد ولی محمد زیارمل ؛ کاوه کارمل ؛ صفت الله عملیار ؛ صمد کارمند ؛ فاروق پاسدار پشنهادات خود را ارایه کردند و بعد از تکمیلات پیشنهادی به اتفااق ارا به تصویب رسید . درماده دوم اجندا ؛ پشنهاد رفیق صمد کارمند معاون شورای اروپایی را در مورد پلان گذاری واقعی بنیانه وانعطاف پذیر فعالیت وکار سازمان حزب دراروپا دروضعیت تهدید ناشی ازحملات ویروس کرونا و‌ بحران صحی دراروپا به اتفاق ارا تصویب شد  وکار جلسه به صحبت رفیق منگل به سلامتی و درامان بودن رفقا وخانواده های شان وهموطنان از مبتلا شدن به ویروس  کرونا  وتامین نظم ودسپلین درکارجلسات وتحکیم دست اورد هاورشد کمی وکیفی بیشترسازمان  به پایان رسید.

حزب دراروپا دروضعیت تهدید ناشی ازحملات ویروس کورنا و‌ بحران صحی دراروپا به اتفاق ارا تصویب شد وکار جلسه به صحبت رفیق منگل به سلامتی و درامان بودن رفقا وخانواده شان وهموطنان از مبتلا شدن به ویروس  کرونا  وتامین نظم ودسپلین درکارجلسات وتحکیم دست اورد هاورشد کمی وکیفی بیشترسازمان  به پایان رسید.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۴/ ۲۰ـ ۰۳۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

 

 

جلسه فوق العاده بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تدویر یافت

 

جلسه فوق العاده بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغاناستان بروز یکشنبه مورخ ۱۶ فبروری سال ۲۰۲۰ میلادی از طریق شبکه پال برگزار گردید. جلسه با صحبت  افتتاحیه رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول به کار آغاز کرد.جلسه با تصویب اجندا روی موضوع تصویب پلان کار بیروی اجراییه شورای اروپایی بابت سال ۲۰۲۰  بریاست رفیق داکتر حبیب منگل رییس شورای اروپایی ح آ ا به کار خود ادامه داده شد.  رفیق منگل با عرض سلام ها وشاد باش های رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس  حزب آبادی افغانستان یادآوری کرد که کمیته مرکزی و رهبری حزب به نقش سازمان حزب در اروپا وشورای اروپایی حزب که درترکیب آن سابقه داران حزب وجنبش ملی ، دموکراتیک ، ترقی خواهانه وداد خواهانه کشور متشکل شده اند ، درحیات سازمانی و سیاسی حزب  اهمیت خاص قایل است و ازدیدگاه ها و نظریات ر فقای حزبی دراروپا درسیاست گذاری حزب می آموزد وباید علاوه کرد و گذارش داد که  حزب ما  در سطع بلند رشد کمی وکیفی قراردارد و درحیات سازمانی وسیاسی به دست آوردهای مهم نایل آمده است ، در ۲۴ ولایت دفاتر حزبی دارد و درمتباقی ولایات دارای حلقات حزبی وهواخواهان اند و عضو با اعتبار ایتلاف احزاب ملی ، دموکرات وترقی خواه کشور است وتامین همبستگی نیروهای متذکره درمحور کار وتلاش آن قراردارد ، در بین توده های مردم از اعتبارخوب برخوردار است و رویداد ها وانکشافات سیاسی کشور را به دقت تعقیب می نماید ودر وضعیت جاری  به صورت فعال حضوردارد که در اعلامیه ها وبیانیه های حزب انعکاس یافته است و گذارش های آن در ارگانهای نشراتی حزب ، تارنمای وزین بامداد ـ ارگان نشراتی کمیته مرکزی حزب  و سایت حقیت زمان تبلور دارد و رفقا از آن اطلاع دارند .

  درکار جلسه رفقا فعالانه شرکت ورزیدند و پیرامون مواد مطروحه در اجندا هریک رفقا زیارمل ، عملیار ، کارمند ، محسن زاده ، کاوه کارمل ، سهیلا زحمت و فاروق پاسدار دیدگاه ونظریات خویش را ارایه کردند وبا تکمیل وتایید درپلان کار بیروی اجراییه  گنجانیده شد و  پلان کار ی بیروی اجراییه شورای اروپای برای ۲۰۲۰ به اتفاق ارا با تصویب یک مصوبه پایان یافت .

در پایان کارجلسه ، رفیق منگل با اظهار سپاس از سهمگیری فعال رفقا گفت  که نشست خیلی خوب داشتیم و  سازمان حزب آبادی افغانستان در اروپا و شورای ارروپایی آن با تایید وتصویب این پلان کاری  برای سال ۲۰۲۰ دارای یک برنامه کاری میشود که در صورت عملی شدن آن سازمان به مدارج عالی رشد کمی وکیفی نایل می آید وعملی شدن آن به سعی وتلاش خستگی ناپذیر وسطح عالی احساس مسوولیت پذیری وپاسخگویی ارگانها وشورا های حزبی ومسولین آنان و رعایت اصول وموازین سازمانی حزب وتحکیم وحدت وفضای سالم ورفیقانه  در سازمان منوط ومشروط می باشد و با این نشست وپلان کاری دست آوردها را باید تحکیم کرد  وچالش ها را همه باهم بر اساس مصوبات و رهنمودهای  شورای مرکزی و شورای اروپایی حل کرد و وظایف محوله را با کفایت وموفقیت انجام داد، تا به یک سازمان حزبی نیرومند،  حزب ما ، حزب آبادی افغانستان در کشورهای اروپایی مبدل شویم .

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۴/ ۲۰ـ ۱۹۰۳

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

 

رفقا و دوستان  ،

هممیهنان گرامی!

دارلانشای حزب آبادی افغانستان، فرا رسیدن نوروز باستانی و سال ۱۳۹۹ را  صمیمانه تبریک گفته ، امیدوار است که سال نو خورشیدی در میهن داغدیده ما سال پایان جنگ  و برادرکشی ، سال همبسته گی و اتحاد ملی ،  سال  مرهم نهادن برزخم های عمیق اجتماعی ، سال تامین عدالت و پیشرفت باشد.

نیاکان ما از دیربازهرسال با نوروز آغازدیگری را از پس زمستان طبیعت جشن گرفته اند.  نوروز این جشن باستانی ما ، نماد تاریخی فرا رسیدن روز نو ، امید نو، تلاش و پیکار نو،  و پیروزی نیکی بر پلیدی و کهنه گی است. امروز نیز با فرارسیدن نوروز، بهار و سال نو امید به آغاز دیگر درجامعه و به فردایی دیگر درافغانستان آزاد، سربلند ، آباد، بدور از سرکوب ، ستم و تبعیض زنده تر می شود.

سال نو خورشیدی درشرایطی فرا می رسد که کشور دستخوش تحولات و انکشافات سرنوشت ساز میباشد. مساله ساختارقدرت دولتی ، صلح با طالب ها ، رفع معضلات بزرگ امنیتی ، اقتصادی ، اجتماعی ، مساله جلوگیری از گسترش پاندمی کرونا و آلوده گی محیط زیست از شمارمعضلات عمده اجتماعی درکشوراست که ازنهادهای مسوول ، احزاب و سازمانهای سیاسی ، جامعه مدنی ، شهروندان کشور و جامعه جهانی خواستارعملکرد مسوولانه و آینده نگر بسود مردم  و داعیه صلح  درافغانستان می باشد.

حزب آبادی افغانستان منحیث سازمان  سیاسی مدافع منافع زحمتکشان وطن در این مقطع حساس و سرنوشت ساز کشور از احزاب و سازمان های سیاسی جمهوری خواه  و مدافع آزادی و برابری، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی صمیمانه درخواست می نماید تا اختلافات ، خود بزرگ بینی و منافع گروهی خود را کنار گذاشته به خاطر منافع علیای وطن و نجات مردم از وضع موجود دست  همکاری واتحاد عمل را بهم داده و سهم شآنرا درنجات وطن و مردم رنجدیده  و خسته از جنگ  افغانستان ادا نمایند.

اعضا و هواداران حزب آبادی افغانستان ،

نگاه گذرا به فعالیت های حزب ما درسال گذشته خورشیدی نشان میدهد که ما با تکیه بر اصول مرامی و برنامه های منطقی و عملی خود بدور از هرنوع ماجراجویی ، خود بزرگ بینی و سازش ، با درنظر داشت شرایط عینی جامعه  و وضع نیروهای اجتماعی توانسته ایم به دستاوردهای پرثمری در گسترش نفوذ و اتوریته خود دست یابیم.

در سالی که گذشت حزب ما توانست منحیث حزب  دادخواه ملی ، سراسری و فراملیتی به کار سیاسی ـ سازمانی درمحلات تحرک تازه ایی بخشد . در این سال شبکه شوراهای ولایتی ما گسترش بیشتر یافته و درنتیجه برنامه های مشخص وعملی رهبری حزب درفعالیت شوراهای محلی حزب ما تکانه های سودمند ایجاد شد.

به رشد کار سیاسی ـ تبلیغی حزب توجه همه جانبه صورت گرفته ، و مساله آموزش سیاسی در سازمانهای حزبی در دستورکارما قرارگرفت . ارگانهای رسانشی حزب ما از جمله تارنمای بامداد ، ارگان نشراتی شورای مرکزی  و گروه فیسبوکی حزب  با پشتکار و وقف همه روزه و منظم  صدای حزب و جنبش دادخواهی را به گوش اعضای حزب و رهروان جنبش میرسانند.« ماهنامه حقیت زمان » در این سال راه رشد و پویایی بیشتر را پیموده و به نشریه پرمایه و مهم  برای اعضای حزب و جنبش تبدیل گردید.

هیات رهبری حزب به صورت فعال در گفت و گوهای سیاسی و رسانه ایی شرکت نموده ودیدگاه های حزب پیرامون مسایل مبرم جامعه و جهان را به گوش علاقمندان رسانیدند. پروسه جوان  سازی حزب و افزایش سهم زنان درترکیب و فعالیت های حزب منحیث یکی ازنیازهای مبرم مطابق برنامه سنجیده شده وعملی طرح، و موفقانه درعمل پیاده میشود. پروسه توزیع کارت های عضویت درحزب آغاز و با شور وشوق فراوان ادامه دارد.

حزب ما توانست درپلینوم سوم عقرب خود  راه را برای سایر اقدامات عملی باز، و به فعالیت های حزب درهمه عرصه ها تکانه های تازه ایی وارد کند.

حزب  با واقعبینی و بدور از ذهنیگری به مساله اتحاد های سیاسی توجه جدی مبذول داشته ، ودر این میدان با استفاده از امکانات مختلف به همکاری های عملی سیاسی دست زده است . ما یکجا با ایتلاف احزاب سیاسی و سازمان های ملی ـ دموکرات و ترقی ­خواه افغانستان گام های سودمند و عملی را بخاطر تشکیل حزب واحد رویدست گرفته و دراین راه با عینی گری و تکیه به اصول عمل مینماییم. 

حزب آبادی افغانستان درسالی که گذشت ده ها پیام و اعلامیه را به مناسبت های معین صادر و در همخوانی با مسوولیت های مرامی خود ، دیدگاه های اصولی و مردمی را در باره مسایل مبرم جامعه وجهان پیشکش نمود. ما پیوسته جانبداری خود را ازخواست ها و تلاش های آموزگاران ، منسوبین قوای مسلح ، کارگران ، زنان ، جوانان ، فرهنگیان ، روند صلح درکشور و جهان ابراز داشته ، و در صفوف مبارزات دادخواهانه ازجمله در تظاهرات کارگران  نفت وگاز شبرغان سهم گرفتیم. علاوتا ما با استفاده ازامکانات دردیالوگ مستیقم  با مردم قرارگرفته و بدینوسیله پیوند توده ایی مآنرا عمیق تر ساختیم.

این همه اقدامات بموقع نشاندهنده  رشد و بلوغ سیاسی حزب ما و نزدیکی و پیوند آن با مردم ولایه های ناتوان جامعه میباشد. ما نیک میدانیم که دراین میدان باید بیشتر تلاش نموده  و منحیث حزب مردمدوست و دادخواه با خواست های مبرم  مردم درسطح محلات و کشور آشنا شده و در برآورده شدن آن با امکانات دست داشته بکوشیم.

هموطنان قدرمند و نوروز باوران جهان ،

در حالیکه برای همگان نوروزخوش و نوبهار خجسته آرزو می کنیم ، به این باوریم که در نتیجه تلاش مشترک وهمبسته گی ما ، اندیشه های  صلح  و مدارا بر دیو جنگ ، ویرانی ، برتری جویی ، بیداد و جنایت پیروزگردیده ، و مردم کشور و جهان به زنده  گی در صلح و بهزیستی دست می یابند.

نوروز و سال نو را برای اعضای حزب پرافتخار آبادی افغانستان و خانواده هایشان در داخل و خارج کشور ، متحدین سیاسی و رهروان راه مردم  ، هموطنان با شهامت و پرتلاش به ویژه به  نیروهای پرافتخار امنیتی کشورکه درسنگرهای داغ  دفاع از وطن و مردم قراردارند ، به پزشکان و پرسونل  طبی کشور و نوروز باوران جهان  تبریک گفته ، سال ۱۳۹۹ خورشیدی را برایتان سال بی غمی و سرشاری مهر ، دوستی ، صلح و آرامش میخواهیم.

 

داکتر محمد داوود راوش 

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۸۰۳

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

 

 

 دارالانشای حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد 

جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان روز ۵شنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۸ تحت ریاست رفیق پروفیسور داکتر محمد داوود راوش رئیس حزب در دفتر مرکزی درشهرکابل دایر گردید. دراین جلسه مسوولین شعبات مرکزی نیز حضور داشتند.
برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد مورد تائید قرار گرفت:
۱ ـ بحث روی طرح طرزالعمل تادیب مجازات اعضای حزب.
۲ ـ  استماع گزارش معاونیت شعبه تشکیلات درامورزنان .
۳ ـ بحث روی یاد داشت رسیده پیرامون امورمالی شورای اروپایی.
۴ ـ  بحث روی تدویر جلسه نوبتی بیروی اجراییه .

طبق اجندای رفیق محراب الدین صمدی رییس شعبه کنترول ونظارت حزبی ، طرح طرزالعمل تادیب و مجازات اعضای حزب را به جلسه ارایه نمود . قابل ذکر است که مطابق اساسنامه ، جای این طرزالعمل خالی بود . جهت تکمیل ضمایم اساسنامه از جانب شعبه تشکیلات و کنترول و نظارت حزبی طرحی آماده شد که بعد از نظر خواهی اعضای دارالانشا به جلسه پیشکش گردید.
روی طرح اعضای جلسه نظریات و پیشنهادات شان را ارایه نمودند که در نتیجه طرزالعمل با مصوبه آن به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.
بعدأ گزارش معاونیت شعبه تشکیلات درامور زنان، پیرامون کار حزب در بین زنان کشور به جلسه ارایه گردید . درگزارش آمده که کمیت قابل ملاحظه از زنان کشوردرسال جاری به عضویت حزب پذیرفته شده که سرنوشت شان را با حزب پیوند زده اند. به همین ترتیب در کمیته های ولایتی حزب شماری زیادی از زنان عضویت داشته و درکادر رهبری کمیته های ولایتی ، شهرکابل ، شورای اروپایی وسایرکشورها تنظیم اند . کارکمیته های ولایتی هلمند وهرات در عرصه کار با زنان قابل قدراست. درگزارش کمبودی های کاری برجسته گردیده و وظایف بعدی زنان عضو حزب مشخص گردید.
پیرامون موضوع طرح مصوبه ایی ارایه شده بعد از بحث به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت که بیانگر وظایف بعدی زنان درصفوف حزب آبادی افغانستان می باشد.
طبق اجندا یاد داشت درمورد امورمالی شورای اروپایی توسط رفیق عبدالمختار رییس شعبه مالی و اداری حزب به جلسه ارایه گردید که پیرامون بهبود امورمالی وایجاد میکانیزم واحد تمرکز داشت ، بعد ازبحث روی موضوع درمورد به اتفاق ارا مصوبه تصویب گردید.
درمورد تدویر جلسه نوبتی بیروی اجراییه حزب رفیق راوش پیشنهاد خود را با درنظرداشت وضعیت موجود صحی و ادامه آن به جلسه ارایه نمود .روی موضوع بحث صورت گرفت ودرمورد تصامیم لازم اتخاذ گردید.
جلسه دارالانشای حزب که ساعت ۱۰ آغاز گردیده بود حوالی ساعت ۱۱:۳۰ قبل از ظهر به امید ختم جنگ وتامین صلح سراسری در کشور و عمل صادقانه وموفقانه اعضای حزب در راه تحقق آرمان ها واهداف شریفانه وانسانی پایان یافت .


( شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ )

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۱۹۰۳

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2020

 

 

 

 

 

د هیواد پوه پالو او مبارزو میرمنو ! ‎

 

د آبادۍ ګوند دارلانشای اتم د مارچ د ښځو د نړیوالې ورڅې په ویاړ تاسو ته مبارکي وایي.

 

‎د مارچ اتمه ، دنړۍ د ښځو او له هغوی له جملې ‌، د افغان مخکښو مېرمنو د جنسیت ، اقتصادي ، سیاسي ، ټولنیزې نابرابرۍ ، او ظلم څخه د آزادۍ ؛ د یوې پېړې د تاریخي مبارزو سمبول او څلی دی. ‎پداسې حال کې چې د ښځو نړیواله ورځ په پراخه کچه د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي ، ډیری او ځينې هڅه کوي، تر څو د ښځو د دې پرحقه او حیاتي مبارزې ریښتیني کیسه او پیغام له پامه وغورځوي او د یوې پېړۍ په بهير کې د د ښځو د سرښندونکې او اتلانه مبارزې نه سترګې پټې کړي. ‎دتاریخي پلوه دا ورځ په متحده ایالاتو کې د هغو کارکوونکو ښځو لاریون چې ، د پولیسو له خوا په ګولیو وویشتل شو او ښځې پکې په وینو لت پتې شوې ؛ د مبارزې سره د ملاتړ په نوم په ۱۹۱۰ کال کې د یوې المانۍ مبارزې او نوموتې مېرمنې کلارا زیتکین له خوا د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه . ‎د ښځو حقونو لپاره د دې نړیوال غورځنګ هدفونه دادي چې ښځې په ټولنه کې د ټولنیزو ، اقتصادي ، او سیاسي حقونو څخه برخمنې شي ؛ او د ټولنیزې نابرابرۍ له منځه وړلو لپاره، د زحمت کښو میرمنو حقونه د مبارزې له لارې وده وکړي تر څو په ټولنه کې د هوسا او روغتیا په چاپیریال کې غوره ژوند وکړي. ‎

 

د افغانستان زړه ورو خویندو! ‎

 

که څه هم میرمنې نن ورځ د ژور ټولنیز - اقتصادي کړکیچ ، جنګ ، غربت ، بیکاري ، عنعنوي توکمپالنې او د ژوند په اوږدمهاله باورونو کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي ، خو په افغانستان کې د ښځو د مبارزې خوځښت پای ته ندی رسیدلی. ‎د شلمې پیړۍ په دوهمه نیمایي کې ، دا غورځنګ وتوانیده چې د روغتیا ، عدالت، د کار کولو حق ، تقاعد ، د میندوارۍ ساتنه او د سالم ژوند لپاره په هیواد کې د میرمنو هیلې او نظریات تدوین او چمتو کړي. ‎پدې پړاو کې ، د افغان د میرمنو دیموکراتیک سازمان ایجاد، او په هغه کې د نورو مبارزو ښځو تر څنګ د ‌‌‌‌‌‌ډاکترې اناهیتا راتب زاد نقش ، کار او مبارزه ؛ د ښځو د آزادۍ او مبارزې په تاریخ کې یو له روښانه څپر او بېلګو څخه یادولای شو.

 

 د افغانستان هڅاندو مبارزو خویندو،

 

‎له طالبانو سره د متحده ایالاتونو د سولې تړون ، که څه هم په هیواد کې میرمنې د سولې پروسې راتلونکې او د دوی د برخلیک په اړه اندیښمنې دي؛ ‎او د دې پریکړې په اړه ډیری پوښتنې او اندیښنې شتون لري ، خو موږ د متحده ایالاتونو د حکومت د ښځو د حقوقو د خوندیتوب په اړه ژمنې ، د هیواد په اساسی قانون کې د مېرمنو مندرج اصول ، ټولنیز عدالت، ‎د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له ارزښتونو ، د بیان ازادي ، د نارینه او ښځو حقونو او مساواتو ، سیاسي ګډون ، دموکراسۍ او تعبیي حقونو او موازینو څخه دفاع او ملاتړ کوو ؛ او زموږ لپاره هغه د تاریخي مسئولیتونو او دندو څخه شمېرل کیږي ‎ په دې اړه د ګوند په مرام کې راغلي دي : « ‎د آبادۍ ګوند د نریناوو سره د ښځو د برابرو حقوقو ، د هرډیموکراتیک خوځښت او د یوې دیموکراتیکې ټولنې د بنسټ د جوړښت په توګه ؛ له سیاسي ، ټولنیزو او مدني حقونو د برابرۍ لپاره مبارزه کوي او د مساوي حقونو ، د مساوي کار ، مساوي معاش ، د هر ډول تاوتریخوالي منع کولو له قانون څخه ملاتړ کوي.» د افغانستان د آبادې ګوند یو وار بیا د ښځود نړیوالې ورځې په ویاړ د هیواد او نړۍ ملیونونو اړو ، زحمت ایستونکو او مبارزو میرمنو ته ددې پرتمینې ورځې له کبله مبارکي وايي ، او یوځل بیا ګوند د نړیوال میرمنې غورځنګ عالي ارمانونو ته ژمن ګڼي ترڅو ښځې د تل لپاره د ظلم، استبداد او د ټولنیزې بې عدالتیو له منګولو څخه آزادې شي

 

‎د افغانستان زورېدلیو او قهرمانو ښځو ، ‎

 

د مارچ اتمه ، د ښځو نړیواله ورځ مو نېکمرغه او مبارک شه ! ‎

 

بریالۍ دې وي د مېرمنو دادپلوه او پرحقه مبارزه!

 

محو او ورکه دې وي د افغانستان د سوله دوستو خلکو پر وړاندې له جنایت ‌‌‌‌‌‌ډکه جګړه.

 

‎ناپایه درودونه ‎

 

ډاکټر داود راوش ‎د افغانستان د آبادۍ ګوند مشر

 

 

 

زنان آگاه و مبارز کشور!
دارلانشای حزب آبادی افغانستان ، فرارسیدن هشتم مارچ « روز جهانی زن » را به شما تبریک می ‌گوید. هشتم مارچ « روز جهانی زن »  نماد درخشان بیش ازیک سده پیکار تاریخی و جانبازانه زنان جهان ازجمله زنان اگاه و پیشتاز افغانستان برای رهایی از بند ستم ،  بیداد و نابرابری های جنسیتی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی  میباشد.

با آنکه امروز« روز جهانی زن » به‌ طورگسترده‌ درسراسرجهان ، از جمله درافغانستان جشن گرفته می ‌شود، اما بسیاری ها درتلاش آنند تا سرگذشت واقعی و پیام اصلی این روزمهم  و سرنوشت ساز درزنده گی و مبارزه زنان را نفی و مخدوش کنند و یا آنرا نادیده بگیرند. این روزدراثرپیشنهاد کلارا زتکین، زن نامدار و مبارز المان در سال ۱۹۱۰ میلادی  به‌ منظور گرامیداشت از خاطره کارگر زنان پیکارجوی امریکا که با گلوله ‌های پولیس به‌ خاک و خون کشیده شدند، به‌ عنوان روزِ ابرازِهمبسته گی با مبارزه زنان جهان، نامگذاری شد. اصول بنیادی و اهداف اصلی این جنبش جهانی زنان دادخواه را پیکار درراه دستابی به حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در جامعه تشکیل داده و بشریت مترقی و عدالت پسند توانسته است دربیش ازصد سال گذشته به پیروزی و پیشرفت‌های شمارمندی درتلاش برای برچیدن بساط  نابرابری های اجتماعی، ارتقای حقوق زنان زحمتکش، دستیابی به زنده گی بهتر درصلح و حفظ محیط زیست نایل گردند.

خواهران پرتلاش و دادخواه افغانستان !

با آنکه امروز زنان کشوربالاثرشرایط دشوارناشی از واپس ‌مانده گی‌ های عمیق اجتماعی- اقتصادی، جنگ تحمیلی از برون ، فقرکشنده ساختاری، بی کاری ، استبداد سنتی و باورهای خرافاتی زنده گی دردباری را پشت سر می گذرانند ، ولی جنبش زنان در افغانستان درسده گذشته به خصوص

درنیمه دوم سده بیستم میلادی توانست خواست ها و دیدگاه های دادخواهانه و امروزین زنان کشور برای زنده گی آبرومندانه درصلح ، عدالت ، حق کار ، بازنشسته گی ، حمایت از دوره بارداری و برابری را تدوین نماید. دراین میدان تلاش های جانبازانه و با وقف سازمان دموکراتیک زنان افغانستان یکی از درخشان ‌ترین فصل‌ های تاریخ پیکارِ رهایی ‌بخش زنان کشورما به شمار میرود.

درنتیجه همین تلاش های روشنگرانه زنان مبارز و پرتلاش کشور درراس زنده یاد دکتراناهیتا راتب زاد بود که حقوق و آزادی های اجتماعی و اقتصادی زنان  وطن در همخوانی با مندرجات  کنوانسیون جهانی حقوق بشر در قوانین اساسی و سایر قوانین مدنی کشور تسجیل ، و سهم زنان درحیات اقتصادی و اجتماعی کشور برجسته تر شد. نیک بختانه پس ازیک دوره بی قانونی و استبداد امروز قانون اساسی نافذه کشوربا تکیه به تاریخ درخشان مبارزاتی نسلی از دادخواهان کشور، حقوق و آزادی های بنیادین زنان کشور را پذیرفته ، و در راه تطبیق و پیاده نمودن آن وظیفه نظام ، مسوولیت نهادهای اجتماعی  و شهروندان کشور را مشخص کرده است .

از دید ما در تطبیق و پیاده نمودن مندرجات ارزشمند قانون اساسی کشور درعمل ، کاستی های بیشماری موجود بوده ، و حقایق دردبار زنده گی زنان کشور نشاندهنده  درزعمیق میان عمل نظام و تعهدات شهروندان کشور درباره حقوق و آزادی های اقتصادی و اجتماعی  زنان کشور میباشد.

 

زنان مبارز و دادخواه افغانستان !

امروز در پی عهد نامه صلح میان ایالات متحده امریکا و تحریک طالبان ، زنان کشور نسبت به آینده روند صلح و سرنوشت کشور در تشویش و نگرانی بزرگ بسرمیبرند. با آنکه درمورد این تصمیم  و تعهدات دولت معظم ایالات متحده امریکا پرسش ها  ونگرانیهای فراوانی وجود دارد ، با آنهم ما همصدا و متحدانه با نیروهای هوادار دموکراسی وعدالت اجتماعی در دفاع ازجمهوریت و اصول قانونی اساسی کشور قرارداشته ، و مطابق اصول و اهداف برنامه وی خود از ارزش های اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی بیان ، تساوی حقوقی و قانونی مرد و زن  و مشارکت عادلانه سیاسی ، دموکراسی و حقوق شهروندی دفاع نموده ، و تحقق این اصول را وظیفه و مسوولیت تاریخی خود و نیروهای هوادارمردم میدانیم.

حزب آبادی افغانستان درمرامنامه خود تصریح میدارد که:

«  حزب آبادی افغانستان، برابری حقوقی زنان را با مردان، سنگ محک هرگونه حرکت دموکراتیک و پایه ایجاد جامعه دموکراتیک می داند و در راه تساوی حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی زنان با مردان مبارزه میکند....از جنبش زنان درهمه ابعاد و ترکیب های آن، برای حصولِ حق برابر، دستمزد برابر برای کار برابر، منع انواع خشونت و محافظت قانونی برابر حمایت میکند. »
حزب آبادی  افغانستان، درحالیکه  « روزِجهانی زن » را به میلیون ‌ها زن پرتلاش ، زحمتکش و پیکارجوی میهن‌  و جهان صمیمانه تبریک می‌ گوید، باردیگر پابندی ‌اش را به مبارزات و آرمان‌های والای جنبشِ جهانی زنان برای رهایی از ستم  و بهره کشی و در مسیر دستیابی به برابری اعلام می‌ دارد. 

 فرخنده باد هشتم مارچ ، روز جهانی زن !

پیروز باد مبارزات دادخواهانه زنان کشور !

بابود باد جنگ و جنایت دربرابر مردم صلحدوست افغانستان !

 

با درودهای فراوان

پوهاند داکتر داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۶۰۳

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020