تدویر پنجمین اجلاس کمسیون تدارک و برگزاری کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

مورخ ۲۷ می ۲۰۱۹

 

اجلاس کمسیون تدارک کنفرانس شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای موقت اروپایی و رییس کمسیون تدراک کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان دایر گردید.

برای پیشبرد وتداوم کاری اجلاس وتعین خطوط کاری آن اجندای ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

-  گزارش مختصرپیرامون تدویرکنفرانس ها و جلسات حزبی در شوراهای کشوری جهت انتخاب نماینده گان برای کنفرانس   .
-  بررسی پیشنهادات ویژه شوراهای کشوری هالند والمان برمصداق نورم نماینده گی درخصوص انتخاب نماینده گان سازمانهای مربوط.

در آغازکلام رفیق صفت الله عملیار تصویر کلی و واقعی جریان کنفرانس ها در شوراهای کشوری اروپایی را به نمایش کشیده و از انجام موفقانه پروسه انتخابات در شوراهای کشوری که مبتنی بر فضای دموکراتیک وبرحسب نورم های پذیرفته شده براه افتید،گزارش مختصر ارایه نموده و آنرا به مثابه موفقیت درخشان و دست آورد سترگ برای شورای موقت اروپایی حزب ارزیابی کرد.رفیق عملیار همچنان از بازتاب وسیع و گسترده کار جلسات در رسانه های حزبی یاد آوری نموده وازسطح استقبال بی پیشینه اعضا و هواداران حزب از پروسه تدویر کنفرانس ها در شوراهای کشوری سخن گفت.

سپس رفقا: داود کرنزی ،احد شفیعی ،بصیر دهزاد وعارف عرفان به سخنرانی پرداخته وبلنوبه هریک بطور فشرده ومختصر از سازمان های تحت قیم کاری واجلاس سازمان های مربوط گزارش ارایه نموده وبرنکات کلیدی وکاربست تجارب مثبت و زوایای ضعیف پروسه تدویر کنفرانس ها دیدگاه های شانرا ارایه داشتند.

در اجلاس تذکر بعمل آمد که تدویر کنفرانس‌های حزبی پس از ایجاد خلای تشکیلاتی وسازمانی در شورای اروپایی که در پروسه وحدت ها ایجاد شد، به مثابه تکانه قوی ونیرومند بربدنه شورای اروپایی محاسبه شده وخون های تازه را داخل شریان سازمانی شورای اروپایی نموده و بر تشکل،بسیح ،اتحاد وهمبسته گی سازمان اروپایی اثرات حیاتی برجاگذاشت.دراین نشست تذکر بعمل آمد که سطح مشارکت اعضای حزب  در کار کنفرانس بسیار بالا بود و کنفرانس توانست تا با یک جهش اثرگذار بخشی اعظم سازمانهای حزبی را شامل کارزار مبارزه سیاسی سازد.

شاملین اجلاس  ابراز امید واری نمودند تااتمسفیر وشرایط لازم ورفیقانه را برای تدویر کنفرانس شورای اروپایی تامین نموده  و تداراکات اساسی را دراین خط پیریزی نمایند. همچنان اجلاس موضوع نماینده گی رفقای یونان را در کنفرانس شورای اروپایی مورد گفتمان قرار داده ،برحق نماینده گی رفقای یونان تاکید نموده و گزینه های اساسی را جهت نماینده گی رفقا در کنفرانس شورای اروپایی مورد بحث قرارداد.

اجلاس تدارک کنفرانس، برخی تجویزات لازم را برای تهیه اسناد کنفرانس شورای اروپایی اتخاذ نموده وموضوع زمانبدی کنفرانس ومحل تدویر کنفرانس را مورد بحث قرار داده و در زمینه تصامیم لازم اتخاذ نمود.

در اخیر برخی دیدگاه ها ونظریات پیشنهادی برای  اجلاس مطرح گردید که برغنامندی کار اجلاس تاثیر گذار بود.

پس از مباحثات معین در فضای کاملا رفیقانه اجلاس کمسیون تدارک با حصول دست آوردهای معین پایان یافت.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۹۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019

برگزاری اجلاس شورای کشوری یونان حزب آبادی افغانستان

 

اجلاس شورای کشوری یونان حزب آبادی افغانستان ساعت دو بعد از ظهر مورخ ۲۵-۵-۲۰۱۹ در شهر آتن برگزار شد.

نخست نصاب اجلاس به ‌وسیله رفیق حیات الله غزنوی مسوول شعبه تشکیلات ابلاغ گردیده و خاطر نشان گردید که از جمله ۳۵ تن اعضای در کشور یونان به تعداد ۲۸ تن در جلسه امروزی اشتراک داشته و ۳ رفیق بنا بر معاذیری موجه در کار جلسه اشتراک نکرده‌اند. اجلاس شورای کشوری یونان به ‌اتفاق آرای جلسه به کار رسمی خویش آغاز کرد.

سپس رفیق ابوبکر فیض رییس شورای کشوری یونان هدف برگزاری نشست را توضیح نموده و اجندای جلسه را غرض نظرخواهی به حاضران جلسه پیشکش گردید که به‌اتفاق آرا دو ماده آتی تصویب گردید:

۱ ـ گزارش فشرده رییس کشوری یونان.

۲ ـ انتخاب ۱۲ تن نماینده برای اجلاس اروپایی حزب آبادی افغانستان

سپس رفیق ابوبکر فیض ضم گزارش فشرده از کارکردهای شورای کشوری یونان اظهار داشت که برگزاری اجلاس اروپایی حزب آبادی افغانستان در شرایطی که کشور ما دچار بحران‌های شدید سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و فساد گسترده در همه عرصه‌ های زنده گی مردم بیداد می ‌کند از اهمیت بسزای برخوردار است. این اجلاس باید با روحیه رفیقانه و همدلی و همسویی با وحدت و یک پارچه گی کامل برگزار شود. نماینده‌های اجلاس باید بتوانند فضای همخوانی و همگرایی را با اتخاذ تصامیم شفاف و مستقل تحکیم بخشند. اجلاس باید بتواند زمینه انتخاب کادرها و چهره‌های خوشنام و باتجربه را محیا سازد تا از مظاهر و پدیده‌های منفی‌ای که در حزب نفوذ کرده است جلوگیری گردد، بدون شک انتخاب کادرهای صادق به آرمان حزب می‌ تواند تکانه‌ ای نیرومندی برای بسیج رفقای که نه‌چندان دور با ما در یک صف و حزب واحد می ‌رزمیدند و امروز از ما و حزب فاصله گرفته ‌اند، باشد. بسیج و تشکل دوباره این رفقا به اعتبار حزب افزوده و شورای اروپایی آینده ما توان انجام وظایف بهتر و بزرگ ‌تر کسب کرده و به بهترین ممد و کمک کننده به خاطر تحقق آرمان‌های حزب برای رفقای مرکز در مبدل می ‌گردد.

بعداً رفقا هر یک رضا غلامی، خادم حسن مرزا و رفیق حیات غزنوی پیرامون اجندای مطروحه ابرازنظر نمودند. صحبت کننده گان اجلاس برای کمسیون محترم تدارک اجلاس و شورای موقت اروپایی روی پیشنهاد قبلی ‌شان تأکید ورزیدند. همچنان خاطرنشان گردید که زمینه‌های اشتراک فعال نماینده گان یونان را جداً مورد توجه قرار گیرد و گزینه‌ های اعطای اعتبارنامه‌ها از جانب نماینده‌های اجلاس از کشور یونان را برای نماینده‌ های باصلاحیت شان غرض رعایت اصول رأی دهی مطالعه گردد.

در بخش بعدی اجندای جلسه به تعداد ۱۲ رفیق به حیث نماینده به اجلاس اروپایی به ‌اتفاق آرا انتخاب گردیدند.

با درود

ابوبکر فیض

رییس شورای کشوری یونان حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۸۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019

 

 

 

 دارالانشای حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان امروز پنجشنبه ُ مورخ دوم جوزا سال جاری ، تحت ریاست پروفیسور داکتر محمد داوود راوش رییس حزب، در دفتر مرکزی دایر گردید .در جلسه روسای شعبات مرکزی نیز اشتراک داشتند .
برای جلسه اجندا ذیل پیشنهاد و مورد تایید قرار گرفت:

۱ـ استماع گزارش از چگونگی کار و فعالیت حزب در ایتلاف احزاب و سازمانهای ملی ، دموکرات و ترقیخواه کشور،

۲ـ استماع گزارش سفر رفیق شکر یه زمان به ولایت فاریاب.

طبق ماده اول اجندا رفیق کرام الدین نجات رییس شعبه تفاهم و روابط سیاسی پیرامون چگونگی ایجاد ایتلاف احزاب ملی ، دموکرات و ترقی خواه کشور ، نقش حزب آبادی افغانستان در شکل گیری ایتلاف و فعالیت فعلی اعضای حزب در کمیته های کاری ایتلاف گزارش مفصل به جلسه ارایه کردند . به تعقیب آن رفیق داکترعبدالرشید جانباز معاون کمیته سیاسی در مورد جلسات و مصوبات کمیته سیاسی ایتلاف به جلسه گزارش دادند .

پیرامون موضوع عده یی رفقا صحبت نموده ، خاطر نشان ساختند که ایتلاف یک امر ضروری است ، ما باید در کمیته های کاری و رسانیدن صدای ایتلاف به گوش هموطنان فعالانه کار کنیم ، جایگاه حزب خود و ایتلاف احزاب را در جامعه تثبیت نماییم .مصوبات و فعالیت های ایتلاف از طریق شعبه تبلیغ و فرهنگ به گروپ های حزبی فرستاده شود تا همه اعضای حزب عملا فعال شوند .

طبق ماده دوم اجندا رفیق داکتر شکریه زمان از سفر شان به ولایت فاریاب و ملاقات با هیات رهبری شورای ولایتی گزارش داده گفتند ، سلسله سوالات نزد شان ایجاد شده بود که پاسخ های لازم ارایه گردید .جهت تنظیم بهتر امورحزبی و سازمانی و رفع نواقص ، سفر کاری به آن ولایت پلان شود .
در مورد ابراز نظر صورت گرفته ، تصامیم لازم اتخاذ شد.

سپس رفیق راوش پیرامون کار و فعالیت رهبری حزب در فاصله بین دو جلسه دارالانشا ، اشتراک فعال رفقای ما از مرکز و ولایات در لویه جرگه مشورت صلح به جلسه معلومات داده ،افزودند که حزب ما دراین جرگه دعوت نشده بود اما رفقا با امکانات مختلف به جرگه راه یافتند و سهم فعال در کمیته های داشتند. همچنان از ملاقات های متعدد با نماینده گان احزاب و سازمان های همسو و چپ دموکراتیک ، تکت های انتخاباتی و اجراات صورت گرفته به جلسه گزارش دادند که در زمینه تصامیم لازم اتخاذ گردید.
جلسه که ساعت دوی بعد از ظهر بکار خود آغاز کرده بود ، به امید صلح سراسری در کشور ساعت ۳:۳۰ بعد از ظهر اختتام یافت .


(‌شعبه تبلیغ و فرهنگ )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۳۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2019

 

 

 

گزارش جلسات در شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

 

درمطابقت با خطوط رهنمودی کمیسیون محترم تدارک و برگزاری کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان ، شوراهای ایالتی ویانا ، اوبراوسترایش و فرالبیرگ حزب آبادی افغانستان در اتریش طی نشست های جداگانه (۱۲ تا ۱۹ ماه می ۲۰۱۹ میلادی ) فعالیت های  شوراهای مربوطه را مورد بحث و ارزیابی قرارداده و متکی بر اصول و رهنمود های تعین شده در فضای آزاد ، رفیقانه  و دموکراتیک نماینده گان شانرا برای کنفرانس اروپایی حزب انتخاب نمودند.

در اجلاس شورای  ایالتی اوبراوسترایش که تحت ریاست رفیق فقیرکارمند ، معاون شورای کشوری اتریش بروز دوازدهم ماه می ۲۰۱۹ میلادی دایرگردید، رفیق کارمند فعالیت های سازمان را درسال گذشته میلادی با دید انتقادی بررسی، و برای بهبودی امور سازمانی پیشنهاد نمود تا در اجلاس آینده  درباره تجدید ساختار و تدوین برنامه کاری تصمیم گرفته شود. دراین نشست یک رفیق جدید به شورای ایالتی جذب گردید که موصوف  درکار جلسه شرکت نمود .

دربخش دوم کارنشست به مساله انتخاب نماینده  برای کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان پرداخته شده و درنتیجه رفیق فقیر کارمند به حیث نماینده برای کنفرانس اروپایی انتخاب گردید.

علاوتاً جلسه شورای ایالتی فورالبرگ حزب آبادی افغانستان دراتریش بروز ۱۸ ماه می تحت ریاست رفیق جنرال سید رسول تشکیل جلسه داد.درنخست گزارشی از فعالیت های انجام شده و جمع آوری حق العضویت های یکنیم ساله توسط رییس شورا ارایه شد.

گزارش ارایه شده از کارکردهای شورا مورد تایید شرکت کننده گان  سازمان قرارگرفت.

دربخش بعدی جلسه مطابق برنامه کاری نشست موضوع انتخاب نماینده برای کنفرانس اروپایی حزب مورد بحث قرارگرفت که درنتیجه رفیق سید رسول با رعایت نورم نماینده گی از سوی آن شورا به صفت نماینده انتخاب گردید .

بتاریخ ۱۹ می ۲۰۱۹ میلادی جلسه شورای ایالتی ویانای حزب  دایر شد. درآغاز نشست پس از اعلام نصاب  توسط رییس شورا ، جلسه تصمیم گرفته شد تا اجندای نشست روی تدویرکنفرانس اروپایی و برگزاری انتخابات اختصاص داده شود، زیرا شورا دراجلاس مورخ ۲۲ اپریل ۲۰۱۹ میلادی خود به ارزیابی فعالیت های سال گذشته وبرنامه کاری نوین به گونه مفصل بحث نموده بود .

جلسه در فضای دموکراتیک و تکیه بر اصول زرین زنده گی حزب ما پس از رایزنی  درباره اجندا ، با ده رای موافق  و یک رای مخالف به کارآغاز نمود .

رییس شورای کشوری اتریش فراخوانی کنفرانس اروپایی و انتخاب شورای جدید اروپایی را رویداد بس مهمی دانسته  و از اعضای سازمان تقاضا نمود تا درفضای همدلی و وحدت اندیشه وعمل برای برگزاری موفقانه وتصمیم گیری های استقامت دهنده این کنفرانس با شکوه تلاش نمایند .

درگفتمان و مباحثه پیرامون درونمایه کاری ، شیوه های عملکرد و چگونگی شرکت در کنفرانس اروپایی حزب همه شاملین نشست سهم گرفته و دیدگاه های خویش را بیان نمودند .

پس از ابراز نظر و رایزنی های رفیقانه پیشنهاد گردید تا همه کسانی که علاقمند کاندید شدن برای انتخابات کنفرانس اروپایی باشند به طور آزاد و دموکراتیک در این پروسه سهم بگیرند. درنتیجه انتخابات شفاف ، آزاد و دموکراتیک به تعداد  ۵ رفیق به اتفاق آرا به حیث نماینده شورای ایالتی ویانا حزب انتخاب شدند.

در پایان این نشست حق العضویت چهار ماه اول سال روان میلادی جمع آوری گردید.

شورای کشوری اتریش با آماده گی بسوی کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان گام گذاشته ، آرزومند است  تا کنفرانس سازمان اروپایی حزب ما در فضای صمیمت رفیقانه هرچه با شکوه تر برگزارشده  و با کارخلاق و سرچشمه گرفته ازخردجمعی ، دورنماهای امید بخشی برای فعالیت های پیروزمندانه  سیاسی  و سازمانی در راه تحقق اصول  و آرمان های دموکراتیک ، عدالت پسندانه  و ترقی خواهانه حزب محبوب ما  گشوده شود .

بادرودهای رفیقانه

فاضل دلزاده

رییس شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

ویانا ، اتریش

مورخ ۲۲ ماه می ۲۰۱۹ میلادی

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۶۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019

 

 

گزارش جلسه شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان

 

جلسه شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان تحت اجندای ذیل دایر گردید:

- اشتراک درکنفرانس شورای اروپایی با تقدیم کاندیدان شرکت کننده شورای ما،

- کاندیدان به تعداد چهار تن،

- نظریات و پیشنهادات.

اجندای طرح شده به اتفاق آرا مورد تایید قرارگرفت. 

در جریان نشست رفقا هر یک :

داود شجاع زاده، گل احمد باز ساز، امین حکیمی و یاسین صادقی به اتفاق ارا بحیث نماینده گان شورای کشوری بلجیم حزب غرض اشتراک درکنفرانس اروپایی انتخاب شدند .

دربخش نظریات و پیشنهادات، هردو گزینه (وریانت)هم جلسه حضوری و هم پالتاکی  کنفرانس با ارجحیت ها نسبت به یک دیگر مطرح گردید.که به تصمیم رهبری شورای اروپایی مؤجه وقابل تایید قرارگرفت.

جلسه حدود دو ساعت را در فضای صمیمیت همرزمی  رفیقانه احتوا نمود .

در ختم با شعار به پیش به تدویر کنفرانس موفقانه و همدلی اعضای شرکت کننده.جلسه خاتمه پذیرفت.

با درودها

یاسین صادقی

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۰۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019