پیام دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

وطنداران عزیز!
وضعیت نهایت بحرانی امنیتی در حو مه و داخل شهر فراه سبب شهادت و زخمی شدن قریب به هشتاد تن مردم ملکی و بیجا شدن اکثریت باشنده گان شهرفراه شده است. وقوع این فاجعه تمام مردم افغانستان را عمیقاً اندوهگین نموده است.
دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان به نماینده گی اعضای حزب ، تاثرات عمیق خویشرا بخاطر وقوع این فاجعه ابراز داشته ، شدیداً آنرا محکوم نموده و تقبیح می‌ نمایند.
از رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصرانه می ‌طلبد تا با اتخاذ تدابیر لازم امنیتی جهت بازگشتاندن فضای صلح  و امنیت پایدار برای مردم این ولایت ازهیچگونه مساعی مضایقه ننمایند.

با درود ها


عبدالرشید آرین سرپرست
حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۸ـ ۱۶۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

جلسه کادرها و فعالین شوراهای حزبی شهری و ولایتی کابل حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه کادر ها و فعالین شورا های شهری و ولایتی کابل حزب ملی ترقی مردم افغانستان روز پنجشنبه مورخ ۲۰ ثور ۱۳۹۷ در تالار دفتر مرکزی حزب در شهر کابل دایر گردید. در جلسه رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب، اعضای دارالانشا ، بیروی اجراییه،مسوولین شعبات و کمیسیونهای مرکزی حزب ، روسای شورا های شهر و ولایت کابل ، کادر ها و فعالین هردو شورا شرکت داشتند. کار جلسه با تلاوت آیات از قرآن کریم توسط رفیق رضایی آغاز که به تعقیب آن سرود ملی جمهوری اسلامی افغانستان پخش گردید.

جلسه تحت اجندای ( سهم  گیری فعال اعضای حزب در پروسه انتخابات ) به کار خود ادامه داد. سخنران اصلی جلسه رفیق راوش بودند که چنین گفتند: تشکر از رفقا که در جلسه کادرها و فعالین امروز با وجود تهدیدات امنیتی اشتراک نمودند . دارالانشای حزب برای شهر کابل رفقا  داکتر عبدالرشید جانباز و داکتر محمد داوود راوش را برای پارلمان کاندید نموده اند. رفتن و سهم گرفتن در پروسه انتخابات یک مسوولیت و یک دین است. ما باید این مسوولیت را بخوبی ادا نماییم .در صورت موفقیت ما در پارلمان کار خواهیم کرد. پارلمان آینده ما روشنفکری خواهد بود. در پارلمان آینده غاصبین و زورمندان  کمتر جای خواهند داشت. ما به همکاری و کار مشترک فرد فرد شما نیاز داریم . رفقا در محلات شان کمیته های کاری را ایجاد نمایند.دراین کمیته ها ملا امامان، علما ، دانشمندان ...سهیم شوند .هر روز کار خود را ارزیابی کرده و به دفتر مرکزی گزارش دهید. هر رفیقی که میتواند تا آخر عمر مبارزه کند ، میتواند باعث تغییرات در جامعه شود. ما تعهد اخلاقی داریم .ما باید در جامعه فعال باشیم .ما برای انتخابات کار می‌نماییم.

رفیق راوش از نشر اعلامیه رفیق عبدالحی مالک معاون حزب که با حزب قطع علاقه کرده ، ابراز تاسف کرد و آن را به نفع حزب و جنبش ترقی خواهانه  ندانست.

رفیق راوش حوادث خونین روز گذشته شهر کابل را که باعث شهادت و مجروح شدن هموطنان ما گردید محکوم نموده ؛ و از قربانی ها ؛ و پایمردی نیروهای پولیس ملی و سایر نیروهای امنیتی و دفاعی حمایت نمود.

بعدا شش تن به نوبت روی پروسه انتخابات، تجارب و نظریات خود را ابراز نمودند .از جمله رفیق عبدالرشید آرین عضو دارالانشای حزب از رفقا تقاضا نمود تا در پروسه انتخابات فعال باشیم و از کاندیدان حزب خود در مرکز و ولایات حمایت نمایند.

دراخیر پیام جلسه کادرها و فعالین شورا های شهری و ولایتی کابل حزب توسط رفیق انجنیر محمد امین پرتو عضو بیروی اجراییه شورای حزبی شهر کابل ، و رییس کمیسیون تبلیغ و فرهنگ حزب قرایت گردید که به اتفاق آرا مورد  تایید قرار گرفت.

جلسه به امید ترقی و تامین صلح سراسری در کشور حوالی ساعت ۱۱ قبل از ظهر اختتام یافت.

 

پیام جلسه فعالین و کادرهای حزبی شورا های شهری و ولایتی کابل حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

 

 شهر کابل –  ۲۰ ثور۱۳۹۷

رفقای عزیز !

امروز فعالین و کادر های نواحی حزبی بیست گانه شورای شهر کابل و شورا های حزبی سیزده گانه ولسوالی های کابل ، همراه با عده یی از اعضای محترم بیروی اجراییه و دارالانشای حزب، در دفتر مرکزی ، در فضای وحدت رفیقانه ، همبسته گی ، همدلی ، اتحاد و یک پارچه گی گردهم آمده اند تا وظایف اعضای حزب ملی ترقی مردم افغانستان را در پروسه ملی و میهنی کشور ، یعنی اشتراک فعالانه در انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی سال ۱۳۹۷ در سراسر کشور ، بخصوص ولایت کابل مشخص و تصامیم اتخاذ نمایند.

انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی که طی سال جاری راه اندازی میشود و هم انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی که در سال ۱۳۹۸ برگذار میگردد ، نقاط عطف در زنده گی سیاسی کشور و مردم ماست . مردم کشور طی سیزده سال گذشته ، انتخابات های  پراز تقلب و پارلمان های کمیشنکارو مافیایی را تجربه کرده اند که نقش منفی در زنده گی شان ایفا نموده و خطوط  قرمز کشیدند. دامن زدن به فعالیت های ضد ملی ، قومی ، مذهبی ، لسانی ، وابسته گی و خوش خدمتی به استخبارات کشور های بیگانه ، چور، چپاول ، غضب زمین و دارایی های عامه ، قاچاق مواد مخدر ، اختطاف، سبوتاژ ، تجاوز و ده ها حرکت و فعالیت ضد ملی تحت مدیریت آنها قرار داشته، عملا زنده گی مصوون، خوشی و خوشبختی مردم ما را سبو تاژ و نان را از دسترخوان شان دزدیده اند. برای نجات کشور در سیستم موجود و منزه نگهداشتن ماشین حکومت از وجود عناصر فروخته شده، خایین و چپاولگر، باید دموکراسی واقعی تامین و مردم کشور با هوشیاری تام رای خود را استعمال و بکوشند تا خدمتگذاران واقعی خود را تثبیت و رای خود را به نفع آنها بکار برند. دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان، این مساله ملی را تحت بررسی قرار داده ، در زمینه رهنمود ها و مصوبات صادر نمودند که در روشنی آن و کارهدفمند، شورا های حزبی ولایتی ۲۴ کاندید خود را به پارلمان کشور معرفی نموده اند. در سایر ولایات ایکه تا حال کاندید نداریم ، با سایر نیرو های مترقی و دموکرات در جبهه واحد از کاندیدان جبهه پشتیبانی می‌نماییم.

رفقای عزیز، رزمنده گان راه خوشبختی انسان !

ما به همه مردم افغانستان، نیروهای ملی و دموکرات کشور ، اعضای پر افتخار و یک پارچه حزب ملی ترقی مردم افغانستان، هوا داران و دوستان عزیز در داخل و خارج از مرزهای کشور ، در هر جایی که زنده گی دارند خطاب می ‌نماییم تا درین پروسه ملی و نهایت اساسی سهم فعال بگیرند. خود ، فامیل ها، دوستان ،اقارب و همبسته گان شانرا تشویق نمایند تا به محلات توزیع کارت مراجعه و کارت اخذ بدارند. در ثانی با عزیزان خود در هر ولایتی که زنده گی دارند تماس گرفته ، آنها را تشویق نمایند تا با دفاتر شورا های ولایتی حزب در سراسر کشور تماس برقرار؛ و نامزدان حزب خود را با دادن فوتو کاپی تذکره، کمک های مادی ، معنوی و بعدا استعمال رای ، حمایت نمایند ، تا با اینکار بتوانیم نیروهای سالم اندیش را به پارلمان فرستاده ؛ و از آن طریق مردم و وطن را نجات دهیم .

به پیش به سوی روشنی ، خوشبختی ، صلح و ترقی !

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۸ـ ۱۱۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

تدویر جلسه شوراهای کشوری سازمان اروپایی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان


شام یکشنبه مورخ ۲۷ ماه اپریل ۲۰۱۸ جلسه شوراهای کشوری تحت ریاست کاوه کارمل رییس شورای انسجام و هماهنگی امورحزبی در اروپا  تحت اجندا « بحث و تبادل نظر پیرامون انکشافات اخیر کار حزبی »دایر گردید.
در آغاز جلسه رفیق کاوه کارمل در پیرامون اوضاع سیاسی افغانستان وبحران موجود ونقش نیروهای ترقیخواه وداد خواه کشور وضرورت انسجام ،اتحاد وهمبستگی این نیروها صحبت نمود.رفیق کاوه کارمل در خصوص پروسه وحدت در حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، چالش ها ودشواری های این پروسه صحبت مفصلی نموده وبر ضرورت تدویر کنگره و رسالت ان برای استحکام پروسه وحدت وانسجام نیروهای ترقیخواه وایجاد حزب مستحکم با برنامه های عالی فکری واندیشه وی وساختار وسیع تاکید نمود.
رفیق کاوه کارمل وظایف تاخیر ناپذیر سازمان  اروپایی حزب را برای تحقق اهداف و برنامه های کنگره حزب مشخص نموده واز ایجاد تدابیر مشخص دراین راستا یاد آوری نمود.
رفیق کاوه کارمل بر نقش فعالانه وبنیادین شوراهای کشوری در امر سیاستگذاری ها واتخاذ تصامیم سیاسی وسازمانی اشاره نموده ونقش وجایگاه شورا های کشوری را درین امر مشخص ساخت.
رفیق کاوه در جهت تامین اعتماد متقابل و رفیقانه در سازمان اروپایی  حزب مکث نموده وتوجه مسوولین شورا ها را دراین امر فراخواند.
متعاقبا روسای برخی از شوراهای کشوری ازکار و فعالیت شوراهای کشوری درامربرگزاری کنفرانس های حزبی ،انتخاب نماینده گان برای کنگره حزب ،تشکیل کمیته های منتخب وجمع آوری اعانه برای کنگره وجمع آوری حق العضویت هاگزارش ارایه نموده وطرح ها ،نظریات وپیشنهادات مشخص را برای بهبود کار سیاسی وسازمانی وتامین قانونمندیها وموازین اصولی بر امر سرنوشت سیاسی شورا نظراندازی نمودند.
در جلسه رفقا احد شفیعی،خلیل یوسف ،عارف عرفان ،صفت الله عملیار وسلیم سلیمی صحبت نموده وضمن گزارش از کار وفعالیت سازمانی دیدگاه ها ،نظریات ،طرح ها ،انتقادات وپیشنهادات شانرا مطرح ساختند.
همچنان درین جلسه موضوع جمع آوری اعانه برای تدویر کنگره و تلویزیون بهار مورد بحث قرار داده شد و در مورد تصامیم لازم اتخاذ گردید
جلسه که ساعت هفت شام به وقت اروپا تدویر یافته بود،ساعت ۹ شب به پایان رسید.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۴۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

تدویر جلسه  دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

 

جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان به روز پنجشنبه مورخ ۱۳ ثور سال ۱۳۹۷ تحت ریاست رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب، در دفتر مرکزی واقع شهر کابل دایر گردید. در جلسه مسوولین و معاونین شعبات و کمیسیون های مرکزی نیز شرکت داشتند. برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تصویب قرارگرفت :

۱ ـ بحث روی یا داشت عده یی از رفقا در مورد چگونگی تدویر کنگره حزب ،

۲ ـ بحث روی اشتراک حزب در پروسه انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی.

در آغاز جلسه رفیق راوش روی سلسله مسایل صحبت نموده و گفتند: شورا های ولایتی حزب فعالانه کار می ‌نمایند، تماس ها و مذاکرات با احزاب و سازمان های سیاسی ، اجتماعی و کته گوری های مختلف مردم وجود دارد. شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب فعالانه کار می ‌نمایند.

ماهنامه حزب چاپ و به شورا های ولایتی فرستاده شد. مصاحبه های تلویزیونی و رادیویی صورت گرفته ؛ و اهداف حزب وسیعا توضیح شده است. کنفرانس های شورا های ولایتی طبق مصوبه دارالانشای حزب دایر گردیده و برای تدویر کنگره کار صورت گرفته است. با تاسف وضع امنیتی در کشور رو به وخامت میرود. اما ما وظایف مانرا طبق برنامه حزب در برابر مردم و کشور ادامه میدهیم  و صادقانه در خدمت مردم و کشور خود قرار داریم. طبق ماده اول روی یا داشت و سلسله اجرات صورت گرفته توضیحات لازم ارایه گردید ‌. پیرامون آن عده زیاد رفقا ابراز نظر نموده ، نظریات خود را پیشکش نمودند . در مورد مصوبه دارالانشا به اتفاق آرا تصویب و مطابق آن کمیسیون موظف گردید تا روی یا داشت رسیده ، بحث و با دقت یا داشت را تحلیل و تجزیه نموده ، گزارش خود را به جلسه بعدی دارالانشا ارایه بدارد.

طبق ماده دوم رفیق صبور ثابت رییس کمیسیون تفاهم و روابط سیاسی حزب ، طرح های کمیسیون را قرارذیل به جلسه ارایه نمود:

۱ ـ طرح رهنمود پیرامون انتخابات ولسی جرگه و شورا های ولسوالی،

۲ ـ چگونگی سازماندهی جریان انتخابات و کاندیدان مطرح سال ۱۳۹۷،

۳ ـ طرزالعمل ایجاد شورای همکاری نیروهای ملی و دموکراتیک افغانستان پیرامون انتخابات.

شماری از رفقا به ارتباط  طرح های یادشده ابراز نظر نموده وهم کاندیدان حزب برای انتخابات ولسی جرگه از ولایت کابل و سایر ولایات مشخص شدند. سه طرح ارایه شده در پرنسیپ مورد تایید قرار گرفت و فیصله بعمل آمد تا رفقا نظریات تکمیلی خود را به کمیسیون بسپارند. در مورد طرح های ارایه شده مصوبه دارالانشا صادرگردید. جلسه که حوالی ساعت ۹ صبح به کارخود آغاز نموده بود به آرزوی تامین صلح و ثبات دائمی در کشور حوالی ساعت یک بعد از ظهر پایان یافت.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۸ـ ۰۴۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

تدویر کنفرانس شورای کشوری انگلستان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

     

به تاریخ ۲۲ ماه اپریل کنفرانس شورای کشوری انگلستان حزب مردم در راستای فیصله های مورخ ۲۴/۱۲/۹۶خورشیدی دارالانشای حزب متحد ملی افغانستان در فضای شعف وشور سیاسی دایر گردید.

اجلاس، شش بخش کاری را شامل اجندای خود نموده وحول آن و در محوریت حیات حزبی وسازمانی وچشم انداز کنگره  حزب ،پرابلم ها ونقش وحدت ها ،وماموریت کنگره برای نو سازی سیاسی،اندیشهٔ ،ساختاری وگزینش پلاتفرم نوین سیاسی،وبستر سازی ارزشهای دموکراتیک وتمثیل اراده وخرد جمعی مباحثات وگفتمان جدی رابراه انداخت.

در آغاز رفیق عارف عرفان ،صحبت خود را آغاز نموده به بحران دامنگستر کشور،انقطاب نیروهای ترقیخواه ملی،ضرورت وحدت ها،اتحاد ها وایتلاف ها و پروسه وحدت با احزاب همسو و ورشکسته شدن پروسه وحدت خواه وتبعات فلاکتبار این شکست ها بروجاهت واعتبار حزبی وپرابلم های ساختاری به مثابه فاکتور های بازدارنده برای تمثیل اقتدار سیاسی، جایگاه احزاب وحدت خواه در ساختار ها وبدینوسیله پیش شرط های ناموجه برای پامال نمودن ارزش های دموکراتیک ،کاربرد قدیمیترین ساختار عمودی سازمانی در حزب ومحدود ساختن مرجعیت تصمیم گیری اشاره نموده اظهار نمودند:  « به گواهی تاریخ حزب ما، در پروسهٔ نفسگیر وطولانی مدت وحدت ها در پایانی ترین دقایق پیروزی،ودر کشاکش تعین جایگاه سیاسی احزاب ،مدام زخم برداشته است.سطح اقتدار گرای احزاب وفقدان ساختار های گسترده در هرم قدرت ،بستر این مشکلات را آراسته ساخته که در آینده برای حل آن باید توجهٔ جدی مبذول گردد.

رفیق عرفان ادامه داده افزودند: عدم گزینش شعار سیاسی حزب مطابق برنیاز زمان، وعدم واکنش های سیاسی آن  در برابر رخداد های بزرگ ،برهویت سیاسی و قدرت رزمنده گی حزب سایه انداخته وآدرس آن را در جامعه در امر دادخواهی مکدر ساخته است .»

رفیق عرفان برنقش شورای کشوری انگلستان برای تحقق فیصله های کنگره وبازیافت پتانسیل سیاسی وسازمانی  وبرآمد نیرومند سازمان بریتانیا اشاره نموده وبر کاستی ها ،ضعف ها ونواقصات، انگشت انتقاد گذاشته ودلایل مستندی را برای چالش های پروسه وحدت در حزب در بریتانیا که منتج به تاخیر تدویر جلسات گردید برشمرد.

سپس رفیق سید اکرام پیگیر یکتن از پیشکسوتان راستین،پرافتخار وسرافراز نهضت ترقی خواه وطن به سخنرانی پرداخته ودر پیرامون مشکلات جدی برای همبسته گی نیروهای ترقی خواه،نقش شخصیت ها برای ساختمان تاریخ،پرابلم های درونی نهضت، و وظایف سترگ کنگره برای زایش حزب جدید،اندیشه وساختار جدید وتحولات اجتماعی در برابر پاسخ زمان ،صحبت های عالمانه وپرثمری را برای رفقا در جلسه ارایه نموده ؛ وبرنقش شورای کشوری انگلستان در امرتحقق وظایف سیاسی وسازمانی کنگره حزب تاکید نمودند.

متعاقبأرفقا هریک : سید امین هاشمی، داکتر حیدرعدل با ارایه بسته از پیشنهادات سازنده، فرید مل ،همایون اکبری،علی،سید محمود ،داکتر کریم ،رفیع همدم ،احمد وحید نوری هریک به سخنرانی پرداخته وطرح ها ،نظریات ،انتقادات وپیشنهادات معینی را برای غنا بخشی کار کنگره وتجدید حیات سیاسی وسازمانی حزب وسازمان ارایه داشتند.

دراین بخش بخاطر گسترده گی نظریات ،طرح ها و راهکار ها فیصله بعمل آمد تا بعدأ در فرصت مساعد ،رفقا مجموع دیدگاه ها،نظریات وپیشنهادات  خویش را به مراجع معین در شورای کشوری انگلستان ، ارسال نموده تا از آنطریق به کمسیون ویژه شورای اروپایی ارسال وبه مراجع معین به شورای مرکزی حزب به کابل ارسال گردد تا در کارکنگره حزب مطرح گردند.

همچنان کاندیداتوری رفیق جنرال یونس کریمی به حیث نماینده شورای کشوری انگلستان در کنگره حزب، در جلسه مطرح شد وبه اتفاق آرا مورد تایید قرارداده شد.

در بخش تشکیلاتی، موضوع تشکیل کمیته جدید شورای کشوری بریتانیا مورد بحث قرار داده شد و رفیق عارف عرفان به دلیل تداوم طولانی سمت رهبری شورای کشوری انگلستان و بخاطرگزینش نسل جوان،استعفای خود را از مقام رهبریت شورا اعلام داشت که به واکنش همگانی رفقای حاضر در جلسه مواجه شده و رفقا خواستار تمدید و تداوم کار در پست رهبری سازمان طی دوران یک‌ سال دیگر شده وباردیگر مبتنی برتقاضای رفقا، مقام حزبی شان ابقا گردید.

همچنین دراین بخش رفیق احمد وحید نوری به حیث معاون شورای کشوری انگلستان حزب انتخاب گردید.

اجلاس پنج رفیق دیگر را به حیث اعضای کمیته  رهبری انتخاب نمود.

در تداوم کار تشکیلاتی ساختار های جدید واحد های اولیه لندن(گروپ های) حزبی بنیاد گذاشته شد.

در بخش دیگر اجندا،موضوع جمع آوری حق العضویت ها واعانه به کنگره حزب مورد بحث قرار داده شد،حق العضویت ها واعانه برای کنگره جمع آوری و برای جمع آوری کامل آن تجویز لازم انخاذ گردید.

اجلاس که ساعت پنج به کار خود آغاز نموده بود حوالی ساعت  هشت شب به پایان رسید.

 

گزارشگر:شعبه تبلیغ وفرهنگ شورای کشوری انگلستان حزب متحد ملی مردم افغانستان