اعلامیه دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت شهادت و مجروح شدن عده ای از کارگران افغانستان توسط مرزبانان ایران

 

افغانستان ـ کابل

۱۹ ثور ۱۳۹۹

 

قرار اطلاعات رسانه های جمعی و گزارش شاهدان عینی عده ایی از کارگران افغان که بنابر فقر و نا امنی در داخل کشورشان ، میخواستند جهت پیدا کردن لقمه نانی وارد کشور ایران گردند در ناحیه سرحدی «دهانه ذوالفقار» از سوی مرزبان ایرانی دستگیر ، و بعد ازتوهین و شکنجه به دریای هریرود انداخته شدند که در نتیجه عده ای از کارگران به مشکل نجات یافته ، متباقی جان بحق سپرده  و شماری تا هنوز مفقودالاثرمیباشند.

حزب آبادی افغانستان این حادثه را یک جنایت ضدبشری وظالمانه دانسته ، و تاثرات عمیق خود را ابرازداشته و به عاملان آن نفرین و لعنت میفرستد .ما خواستارپیگیری  جدی حادثه ازطرف مراجع دیپلوماتیک ومسوول کشور و نهادهای بین المللی میباشم.

حادثه شهادت کارگران افغانی نه تنها باعث غم واندوه مردم افغانستان گردیده بلکه درکنار واکنش های تند جهانی مایه انزجار و بی اعتمادی مردم افغانستان نیزمیباشد زیرا مردمان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان به مثابه ی دوهمسایه  وبا داشتن علایق و مناسبات عمیق تاریخی، فرهنگی ومذهبی با هم برادرانه و مسالمت آمیز زنده گی نموده اند که درآینده نیزاین مناسبات  باید درمطابقت با منافع علیای هردو کشور، احترام متقابل ، صلح و بهروزی خلق های هر دو کشور ادامه یابد.

چنانکه درهمه اسناد و اعلامیه های ما ازجمله در پیام شادباش اول می ، روز جهانی کارگر،  تذکر رفته است ،عامل اصلی این همه نابسامانی ها، مهاجرت های کتله وی نیروی کارفعال کشور ادامه جنگ تحمیلی ، نبود حاکمیت قانون و یک حکومت پاسخگو در مقابل مردم و پاسدار منافع علیای مردم و زحمتکشان کشور میباشد که با وجود سرازیرشدن کمک های جهانی و موجودیت امکانات بالقوه زیاد در داخل کشور نتوانسته اند زمینه ی ایجاد کار برای مردمان کشور و بهبودی وضعیت زنده گی آنها را فراهم سازند.

دربیکاری و مهاجرت جوانان کشور منافع گروه های تروریستی و مخالفین مسلح کشورکه درخدمت منافع بیگانه ها قرار دارند و به نیابت از دشمنان منطقوی و جهانی مردم افغانستان به جنگ و خشونت و تخریب زیربناهای اقتصادی کشور میپردازند نیز نهفته بوده و آنها به تشدید و دوام هرچه بیشتر این بحران دامن میزنند.درحقیقت همین نیروهای جنگ طلب وتروریست قاتلان اصلی جوانان کارگر افغانستان بوده و میباشند.اما تمام این عوامل نمیتواند از مسوولیت کشورهای میزبان که مطابق کنوانسیون های جهانی و آموزه ای انسانی وحقوق بشری مکلف به رفتار انسانی با پناهجویان میباشند بکاهد.

حزب آبادی افغانستان این عمل جنایت کارانه ضدبشری مرزبانان جمهوری اسلامی ایران را بار دیگرتقبیح ونکوهش کرده ، ازدولت افغانستان و نهادهای مدافع حقوق بشر درکشور وجهان و مراجع مختلف سازمان ملل متحد خواستار تعقیب و پیگیری حادثه بوده وخواهانه محاکمه علنی وشفاف ، و به کیفررسانیدن عاملان این جنایت ضدبشری میباشد.

حزب آبادی افغانستان ازهموطنان زحمتکش و متدین ، نیروهای ملی ، دموکرات و عدالتخواه ، سرمایه داران ملی ، روحانیون مردمدوست و خدا پرست ، روشنفکران ، فعالین جامعه مدنی و سایر نیروی ملی و دادخواه کشورمی طلبد تا به خاطر تامین صلح ، منافع ملی ، رفع بحران عمیق اجتماعی و اقتصادی ، ناامنی و بیکاری گسترده با هم متحد گردیده و صدای اعتراض شانرا در برابر ستم ، بهره کشی و جنایات نابخشودنی وخلاف قوانین بشری بالای کارگران ومهاجرین کشور در سراسر جهان ازجمله درجمهوری  اسلامی ایران بلند نموده ونگذارند تا اولاد این وطن مجبور شوند به خاطر دریافت لقمه نان و زنده گی به خارج ازکشور مهاجرت نمایند و با مبارزه پیگیر،متحدانه وصادقانه درصدد ریشه کن کردن عوامل تمام این بدبختی های موجود درکشور اقدامات جدی وعملی نمایند.

دولت افغانستان که مطابق قانون اساسی کشور مسوولیت حفظ جان شهروندان کشور را بعهده دارد باید در زمینه ایجاد و توسعه شرایط کار برای مردم ، تامین حقوق انسانی شهروندان کشوردرداخل وخارج از کشور تدابیرعاجل و لازم رویدست گرفته و آن را درمطابقت منافع علیای مردم و کشور، کنوانسیون های سازمان ملل متحد واعلامیه جهانی حقوق بشر عملی نماید. دولت  و ادارات مسوول افغانستان باید با عقد قراردادهای همکاری برای پیدا نمودن قانونی فرصت های کاری با کشورهای مختلف زمینه ارسال قانونی نیروی کار به خارج از کشور را مساعد سازد.

باردیگر با اظهار انزجار ونفرت به عاملین حادثه شهادت کارگران افغانستان ، روح قربانیان این حادثه المناک را شاد و برای مجروحان از بارگاه ایزد منان شفای عاجل تمنا داریم.

ما به مردم افغانستان و خانواده های غمدیده این حادثه جانکاه تسلیت عرض مینماییم.

 

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ  ۱/ ۲۰ـ ۰۸۰۵

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2020

 

 

کارگران و زحمتکشان افغانستان!


دارلانشای حزب آبادی افغانستان فرارسیدن جشن اول می ، روز جهانی کارگر، روز همبستگی رزمی کارگران و زحمتکشان جهان برای رهایی از بندهای استثمار و ستم را به شما خواهران و برادران پیشرو و ثابت قدم راه آزادی، صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی شادباش می گوید.

امسال بزرگداشت از روزجهانی کارگر درشرایطی برپا میشود که بیماری جهانگیر کرونا ( کوید ۱۹ ) زنده گی اجتماعی و فعالیت های اقتصادی را دگرگون ساخته و امکان برپایی تظاهرات میلیونی ، گردهمایی ها و تجمعات کارگری را ازدست ما گرفته است . با آنهم پاندمی کرونا یکباردیگرو بگونه بی مانندی اثرات مناسبات غیرعادلانه اجتماعی که دلیل درد و رنج بیکران زحمتکشان کشور و جهان شده است را برملا ساخت.

امروز دربیشترکشورهای پیشرفته سرمایه داری میلیون ها انسان درفقر جانکاه بسر برده و حتا توانایی پرداخت مخارج زنده گی را برای یکماه نداشته ، و میلیون ها انسان زحمتکش با ایستادن در صف های طولانی منتظر دریافت یک وقت غذای رایگان میباشند . تنها دراروپا و امریکا بیش از پنجاه میلیون انسان در بیکاری بسرمیبرند. وضع کارگران مهاجرکه درتحت شرایط غیرانسانی با معاش ناچیز چرخ اقتصادی بسیاری ازکشورها را میگردانند ، نشاندهنده مناسبات برده داری مدرن درقرن ۲۱ میباشد: بی حقی ، زنده گی گروپی دربارک های کارگری بدون درآمد ، امنیت کاری و اجتماعی. این ارتش کارگران بخش تولیدی ، ساختمانی و کشاورزی بدون دریافت کمک های خیریه امکان زنده ماندن برای چند روز را هم ندارند. واقعیت های دردبار زنده گی میلیون های انسان فقیر و بیکار درجهان نادرستی سیاست های اقتصادی نیولیبرالیستی که فقط درراه افزایش سود و ثروت به هرقیمتی هستند را یکبار دیگر برملا ساخت .

وضع کارگران و زحمتکشان افغانستان نیز شباهت های زیادی با شیوه زنده گی و وضع دردباربرادران و خواهران شان در بیشترکشورهای جهان دارد. امروز میلیون ها هموطن زحمتکش ما توانایی پرداخت مخارج زنده گی را برای چند هفته نداشته و با وجود خطرات کشنده بیماری کرونا مجبوراند با کارهای غیرمولد و دست فروشی امرار حیات نمایند. با آنکه در بیش از ۱۸ سال گذشته پول های گزاف وبی مانندی بنام کمک به مردم و تقویت زیربنای اقتصادی کشورسرازیرشد ، واقعیت های امروزی جامعه نشان میدهد که بدلیل سیاست های اقتصادی نادرست ازجمله ، برنامه های نابکار تحمیلی ازسوی بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول و سایر دولت ها و موسسات سرمایداری ، نبود یک برنامه ملی برای رشد اجتماعی و اقتصادی درکشور، و چپاول باندهای دلال مافیایی ازاین « کمک ها » شیرازه اقتصادی کشور ازهم فروریخته ، و زحمتکشان کشور را مجبور به زنده گی دربدترین شرایط اقتصادی و اجتماعی نمود.

کارگران و زحمتکشان میهن!

درمرامنامه حزب میخوانیم که « حزب آبادی افغانستان ، حزب تحولات اجتماعی به نفع توده های مردم است. عدالت اجتماعی آرمان ماست.» به همین منظورحزب آبادی افغانستان منحیث حزب مدافع منافع و خواست های زحمتکشان کشور ناسازگاری خود با برنامه های  اقتصادی و اجتماعی نیولیبرالیستی ، و تبدیل کشور به بازارمصرفی برای کالاهای وارداتی ابراز نموده ، و مساله رشد اقتصادی و اجتماعی عادلانه درکشور و بهروزی زحمتکشان کشور را دردستورکار و فعالیت خود قرارداده ، و مبارزه « برای توزیع عادلانه ثروت ها و درآمد های ملی، عدم تمرکز قدرت و ثروت در دست حلقات محدود » را منحیث یکی ازمطالبات مبرم مطرح نمود.

امروز معضله بیکاری و گسترش فقرساختاری ، نرخ بلند تورم و گرانی مخارج زنده گی درحدی رسیده است که درکنار جنگ تحمیلی از برون،  امنیت  و زنده گی اجتماعی را به خطر انداخته و زنده گی یک نسل را مورد تهدید قرارداده است . لیست این مصایب سخت طولانی و دردبار میباشد.

از دید ما کافی نیست همه روز به تفسیراین وضع پرداخته و با ادامه این وضع سازش کرد. در اینجا مساله تغیر وضع موجود به سود مردم و آینده  کشور مطرح است.

این وضع را باید تغیر داد.

این خواست تنها و تنها از طریق مبارزه و کار و پیکار سازمان یافته و با برنامه سیاسی و صنفی میسر بوده ، نیازبه اتحاد عمل همه معتقدان به امرآزادی ، صلح ، برابری و عدالت اجتماعی دارد .

کارگران و زحمتکشان افغانستان ،

احزاب و سازمانهای ملی ، دموکرات و دادخواه ،

بیایید دست دردست هم داده درمقابل صف واحد ارتجاع، استبداد و واپس گرایی تلاش نموده ، و راه را برای تحقق دموکراسی ،عدالت اجتماعی، صلح ، برابری و ترقی بگشاییم. تاریخ نزدیک به یک قرن مبارزه قهرمانانه آزادیخواهان میهن نویدبخش پیروزی ما برضد ارتجاع و استبداد میباشد.

از دید ما دردوره پساکرونایی وضعیت اقتصادی و اجتماعی درکشوربه شدت بحرانی و حساس میگردد. درچنین شرایطی مادروطن و میلیون های انسان تهیدست و فقیر می طلبد تا دولت مطابق مسوولیت های قانونی خود، سرمایه داران ملی و نهادهای سیاسی و صنفی دست بدست هم داده ازمنافع ملی دفاع ، و با طرح یک برنامه های ملی ، و ایجاد روحیه یاری وهمبستگی ملی در راه  فراهم سازی شرایط حداقل برای زنده گی آبرومندانه زحمتکشان کشور تلاش نمایند.

از دید ما این برنامه باید براصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و منافع انسان زحمتکش وطن استوارباشد.

ازآنجایی که اول ماه می روزجهانی کارگر، و روز همبستگی رزمی کارگران و زحمتکشان جهان برای رهایی از بند بهره کشی و ستم ، و تلاش برای تامین آزادی، صلح، برابری و عدالت اجتماعی  میباشد ، ما همبستگی خود را با خواست ها و تلاش های کارگران جهان در راه تحقق این آرمان ها ابراز داشته، و بهترین تبریکات و شادباش هایمان را بدین مناسبت پیشکش میداریم. حزب ما بدین  بارو است که برپایی یک جهان دیگر، فارغ از جنگ ، ستم و بهره کشی ممکن میباشد . باید متحدانه درکجای این جهان که هستیم برای برقراری چنین جهانی تلاش و مبارزه نماییم.


فرخنده باد روز اول ماه می، روز جهانی کارگر!
درود برخاطره تابناک شهدای جنبش کارگری کشور !
پیروزباد مبارزرات برحق وعادلانه کارگران و زحمتکشان افغانستان !

 

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۹۰۳

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

 

جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی بر پا گردید

 

جلسه بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بروز یکشنبه مورخ ۲۹ مارچ سال ۲۰۲۰ میلادی از طریق شبکه پال برگزار گردید. جلسه با صحبت  افتتاحیه رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایی به کار اغاز کرد  وبه ریاست رفیق دوکتور حبیب منگل رییس شورای اروپایی ح آ ا وتصویب اجند  به کار خود ادامه داد.  رفیق منگل  با عرض سلام ها ودرود وسپاس گزاری ازرفیق عملیار درسازماندهی امور سکرتریت وبرگزاری جلسات گفت که خوش هستم وخوشبختانه که رفقا وخانواده شان  از حملات ویروس کرونا درامان هستند ودرامان باشند ویاداوری کرد که حزب ورهبری ان نیزدر داخل کشور درمبارزه و برای نجات مردم ازاین فاجعه که زندگی میلیونها انسان را در جهان تهدید می نمایند و زندگی مردم کشور ما را نیز تهدید می نماید ؛تدابیری لازم گسترده وموثر وقابل ستایش را اتخاذ نموده است وعملی می نمایند که درتارنمای (بامداد)، ( ماهنامه حقیقت زمان ) نشریه مرکزی حزب  ودر صفحات فیسبوکی حزب وسایر شبکه های اجتماعی به نشر رسیده است وازسوی مردم استقبال گردیده است و از کار و مساعی حزب و رفقای عزیز دوکتورعبدالولی سمندری ودوکتور سید فرید با مصاحبه های در تارنمای (بامداد )  ستایش کرده و اجندای جلسه را که در برگیرنده پشنهاد ایجاد سایت شورای اروپایی به دارالانشا کمیته ء مرکزی حزب که در پلان کاری بیروی اجراییه شورای اروپایی شامل شده است و ( پشنهادات ونظریات ) بود به رای گیری گذاشته شد و به اتفاق ارا هردو ماده تصویب وکار جلسه ادامه داده شد .

 رفقا ‌درکارجلسه فعالانه شرکت ورزیدند و پیرامون محتوای مسوده پشنهاد روی ایجاد تارنمای شورای اروپایی  هریک رفقا عمر محسن زاده؛ محمد ولی محمد زیارمل ؛ کاوه کارمل ؛ صفت الله عملیار ؛ صمد کارمند ؛ فاروق پاسدار پشنهادات خود را ارایه کردند و بعد از تکمیلات پیشنهادی به اتفااق ارا به تصویب رسید . درماده دوم اجندا ؛ پشنهاد رفیق صمد کارمند معاون شورای اروپایی را در مورد پلان گذاری واقعی بنیانه وانعطاف پذیر فعالیت وکار سازمان حزب دراروپا دروضعیت تهدید ناشی ازحملات ویروس کرونا و‌ بحران صحی دراروپا به اتفاق ارا تصویب شد  وکار جلسه به صحبت رفیق منگل به سلامتی و درامان بودن رفقا وخانواده های شان وهموطنان از مبتلا شدن به ویروس  کرونا  وتامین نظم ودسپلین درکارجلسات وتحکیم دست اورد هاورشد کمی وکیفی بیشترسازمان  به پایان رسید.

حزب دراروپا دروضعیت تهدید ناشی ازحملات ویروس کورنا و‌ بحران صحی دراروپا به اتفاق ارا تصویب شد وکار جلسه به صحبت رفیق منگل به سلامتی و درامان بودن رفقا وخانواده شان وهموطنان از مبتلا شدن به ویروس  کرونا  وتامین نظم ودسپلین درکارجلسات وتحکیم دست اورد هاورشد کمی وکیفی بیشترسازمان  به پایان رسید.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۴/ ۲۰ـ ۰۳۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

 

 

برگزاری جلسه کمیته رهبری شورای هامبورگ حزب آبادی افغانستان

 

بادرنظر داشت شرایط خاص ، جلسه نوبتی کمیته رهبری شورای هامبورگ حزب آبادی افغانستان بتاریخ ۴ اپریل ۲۰۲۰ تحت ریاست رفیق ذبیح الله مستمندی ازطریق ویدیو کنفرانس دایرگردید.

رفیق مستمندی اطمینان دادند که ازجمله هفت عضوکمیته رهبری تنها یک رفیق نسبت عذرمعقول  وبا اطلاع قبلی درجلسه شرکت نداشته ، و متباقی همه رفقا درجلسه حضور دارند.

برای پیشبرد کارجلسه اجندای ذیل  پیشنهاد ، و بعد از رای گیری مورد تصویب قرارگرفت :
۱- ارایه گزارش از کارکردهای شورا در ربع اول سال توسط رییس شورا،
۲ -  قرایت  مصوبات و رهنمود های مقامات مافوق حزبی و
۳ - پیشنهادات، نظریات و انتقادات.

طبق اجندای تصویب شده رفیق مستمندی فرمودند :

دلیل تدویر جلسه از طریق ویدیو کنفرانس ناشی ازشرایط  دشوار قرانطین به دلیل بیماری مدهش کرونا است که موجب برهم  خوردن سیستم زنده گی وایجاد شرایط دشواری موجود شده است. از شما رفیق های عزیز سپاسگزارم که در طول این مدت زمان تماس های دایمی خود را حفظ کرده اطلاعات و رهنمود صحی را که از مراجع مختلف بخصوص از طریق سایت وزین بامـداد و گروه فیسبوکی حزب آبادی افغانستان بدست می آمد را ازطریق برگه هامبورگ و برگه شورای کشوری المان حزب آبادی به اختیار رفیق ها قراردادید.

موصوف همچنان از اعضای سازمان حزبی هامبورگ که عضویت شورای کشوری المان را دارند سپاسگزاری نمود که با ذوق فراوان و آماده گی های لازم علاقمند شرکت درجلسه حضوری شورای لمان که قراربود بروز یکشنبه  مورخ ۱۵مارچ ۲۰۲۰ درشهرکسل دایرگردد ، بودند. این جلسه بنابردلایلی دایر نگردید .

رفیق‌ مستمندی از تدویر جلسه کمیته رهبری المان و جلسات بیروی اجراییه  شورای اروپایی به رفیق ها معلومات داده ، و مصوبات و رهنمودهای دارالانشا حزب درموارد مسایل مالی ، تبلیغی و آموزش سیاسی و دریافت کارت حزبی را به اگاهی رفیق ها رسانید.

رفیق مستمندی نگرانی عمیق خود را به نسبت رکود اقتصادی و مشکلات زنده گی اجتماعی چه در اروپا و بخصوص در داخل کشور بیان داشته ، به اطلاع رفیق ها رسانید که در طول هفته گذشته بخاطر کمک رسانی به دفتر مرکزی  اندیشه ایی را با عده ای از رفیق های حزبی هامبورگ در میان گذاشته ام. آنها موافقت کردند که با وجود بیکاری حاضراند تا داوطلبانه حق العضویت های سالجاری شانرا دردو کتگوری ( شش ماهه ، وآنهایی که توان بیشتر دارند یک ساله ) را بطور ‌پیشکی بپردازند.

رفیق منشی گفتند شما رفیق های عزیز شورای هامبورگ همیشه پیشگام بوده اید. اینک این پیشنهاد را با شما نیز شریک ساخته ،انتظار دارم تا اینبارنیز پیشگام شده و با این اقدام تان مرکز را دراین حالت نامساعد کمک نمایید.

این پیشنهاد ازطرف کمیته رهبری حزبی هامبورگ نیز به اتفاق ارا مورد تایید قرارگرفت.

در ادامه کار جلسه اشتراک کننده گان نشست به نوبت درمورد مسایل مربوط به زنده گی سازمانی صحبت نمودند.

- رفیق عظیم لمر ، پیشنهاد نمود که مصوبات باید به اختیارهمه اعضا حرب د هامبورگ رسانیده شود.

- رفیق ضیا احمدی مسوول مالی شورای هامبورگ در مورد تعداد ازرفیق ها  که حق العضویت ربع اخیرسال گذشته را نپرداخته اند ، معلومات داده با رفیق حکیم شناس یکجا  تصمیم گرفتند که با غیرحاضران در تماس میشوند.

پس ازتطبیق مندرجات برنامه کاری جلسه ، منشی شورا گفت که ما کلیه مسایل مورد بحث جلسه را در فضای صمیمانه و رفیقانه بررسی نمودیم . حال که کارجسله ما موفقانه به پایان میرسد ، برای شما رفقای عزیز و خانوده های تان ، برای هموطنان ما در داخل و خارج از کشور و برای بشریت آرزوی پیروزی بر بیماری جهانگیر کرونا را نموده ، از شما درخواست مینمایم تا به مشورت های مراجع مسوول پابند بمانید.

بااحترام

ذبیح الله مستمندی

مسوول کمیته ایالتی هامبورگ شورای کشوری المان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۷۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

 

 

جلسه فوق العاده بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تدویر یافت

 

جلسه فوق العاده بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغاناستان بروز یکشنبه مورخ ۱۶ فبروری سال ۲۰۲۰ میلادی از طریق شبکه پال برگزار گردید. جلسه با صحبت  افتتاحیه رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول به کار آغاز کرد.جلسه با تصویب اجندا روی موضوع تصویب پلان کار بیروی اجراییه شورای اروپایی بابت سال ۲۰۲۰  بریاست رفیق داکتر حبیب منگل رییس شورای اروپایی ح آ ا به کار خود ادامه داده شد.  رفیق منگل با عرض سلام ها وشاد باش های رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس  حزب آبادی افغانستان یادآوری کرد که کمیته مرکزی و رهبری حزب به نقش سازمان حزب در اروپا وشورای اروپایی حزب که درترکیب آن سابقه داران حزب وجنبش ملی ، دموکراتیک ، ترقی خواهانه وداد خواهانه کشور متشکل شده اند ، درحیات سازمانی و سیاسی حزب  اهمیت خاص قایل است و ازدیدگاه ها و نظریات ر فقای حزبی دراروپا درسیاست گذاری حزب می آموزد وباید علاوه کرد و گذارش داد که  حزب ما  در سطع بلند رشد کمی وکیفی قراردارد و درحیات سازمانی وسیاسی به دست آوردهای مهم نایل آمده است ، در ۲۴ ولایت دفاتر حزبی دارد و درمتباقی ولایات دارای حلقات حزبی وهواخواهان اند و عضو با اعتبار ایتلاف احزاب ملی ، دموکرات وترقی خواه کشور است وتامین همبستگی نیروهای متذکره درمحور کار وتلاش آن قراردارد ، در بین توده های مردم از اعتبارخوب برخوردار است و رویداد ها وانکشافات سیاسی کشور را به دقت تعقیب می نماید ودر وضعیت جاری  به صورت فعال حضوردارد که در اعلامیه ها وبیانیه های حزب انعکاس یافته است و گذارش های آن در ارگانهای نشراتی حزب ، تارنمای وزین بامداد ـ ارگان نشراتی کمیته مرکزی حزب  و سایت حقیت زمان تبلور دارد و رفقا از آن اطلاع دارند .

  درکار جلسه رفقا فعالانه شرکت ورزیدند و پیرامون مواد مطروحه در اجندا هریک رفقا زیارمل ، عملیار ، کارمند ، محسن زاده ، کاوه کارمل ، سهیلا زحمت و فاروق پاسدار دیدگاه ونظریات خویش را ارایه کردند وبا تکمیل وتایید درپلان کار بیروی اجراییه  گنجانیده شد و  پلان کار ی بیروی اجراییه شورای اروپای برای ۲۰۲۰ به اتفاق ارا با تصویب یک مصوبه پایان یافت .

در پایان کارجلسه ، رفیق منگل با اظهار سپاس از سهمگیری فعال رفقا گفت  که نشست خیلی خوب داشتیم و  سازمان حزب آبادی افغانستان در اروپا و شورای ارروپایی آن با تایید وتصویب این پلان کاری  برای سال ۲۰۲۰ دارای یک برنامه کاری میشود که در صورت عملی شدن آن سازمان به مدارج عالی رشد کمی وکیفی نایل می آید وعملی شدن آن به سعی وتلاش خستگی ناپذیر وسطح عالی احساس مسوولیت پذیری وپاسخگویی ارگانها وشورا های حزبی ومسولین آنان و رعایت اصول وموازین سازمانی حزب وتحکیم وحدت وفضای سالم ورفیقانه  در سازمان منوط ومشروط می باشد و با این نشست وپلان کاری دست آوردها را باید تحکیم کرد  وچالش ها را همه باهم بر اساس مصوبات و رهنمودهای  شورای مرکزی و شورای اروپایی حل کرد و وظایف محوله را با کفایت وموفقیت انجام داد، تا به یک سازمان حزبی نیرومند،  حزب ما ، حزب آبادی افغانستان در کشورهای اروپایی مبدل شویم .

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۴/ ۲۰ـ ۱۹۰۳

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020