پروسه جوان سازی حزب موفقانه ادامه دارد

 

جلسه مشترک گروپ های حزبی قصبه خانه سازی وشهرک خواجه رواش ناحیه ۱۵ با پذیرش ۱۲ تن از جوانان وجلب ده ها جوانان دیگر به عضویت حزب آبادی افغانستان برگزار گردید.

امروز ۲۶ دلو ۱۳۹۹گروپ های حزبی قصبه خانه سازی وشهرک خواجه رواش تحت ریاست رفیق کرام الدین نجات مسوول گروپ حزبی قصبه خانه سازی در حالیکه رفقا عبدالسلام صافی عضو دارالا نشا ،عبدالکریم زیارکش عضو بیروی اجراییه ، مختار جبارخیل عضو بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان وعبدالصمد حکیمی منشی ناحیه ۱۵ حزبی شهرکابل حضور داشتند بساعت ۹ نیم بجه قبل از ظهر دایر گردید.

ابتدا رفیق نجات شرکت کننده گان جلسه را خوش آمدید .گفته و اجندا جلسه را قرات وبه رای گیری گذاشت .

اجندا جلسه عبارت بود از:

۱ـ  پذیرش ۱۲ تن به عضویت حزب آبادی افغانستان.

۲ ـ جلب ده ها تن از جوانان از سوی اعضای گروپ های حزبی به عضویت حزب.

درجلسه مشترک گروپ های متذکره حزبی برعلاوه جذب ۱۲ تن به عضویت حزب ، هر عضو گروپ های حزبی وعده سپرده اند تا در اینده به جذب بیشتر جوانان به حزب از هیچ گونه سعی وتلاش دریغ نورزیده وبه رشد صفوف حزبی خویش توجه جدی مبذول خواهند نمود .

در اخیر رفیق عبدالصمد حکیمی منشی کمیته حزبی ناحیه ۱۵کار جلسه را مثبت ارزیابی نموده واز رفقا عبدالسلام صافی عضو دارالانشا ،مختارجبارخیل عضو بیروی اجراییه کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان تقاضا نمود تا پیرامون کار حزبی وسازمانی رهنمود ومشوره های خویش را ارایه بدارند که با استقبال حاضرین جلسه قرارگرفت.

جلسه حوالی ساعت ۱۱ بجه قبل از ظهر به امید تحکیم وحدت ورشد صفوف حزبی پایان یافت .

 

شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ

ناحیه ۱۵ کابل، حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۲۱ـ ۱۵۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

 

جلسه مشترک و فوق العاده کمیته حزبی شهر و کمیته حزبی ولایتی کابل ،حزب آبادی افغانستان

 

امروز ۱۷ دلو سال جاری کمیته حزبی شهر وکمیته حزبی ولایتی کابل ، جلسه مشترک بیروهای اجراییه و منشی های ولسوالی ها و نواحی شهر کابل و فعالین حزبی را با حضور داشت رفقا انجنیر محمد امین پرتو رییس تشکیلات کمیته مرکزی وداکتر شکریه زمان عضو دارالانشا ومسول زنان حزب بساعت ۹ بجه صبح دایر نمود.

جلسه با تلاوت از ایات کلام الله مجید آغاز وسپس رفیق جیلانی بریالی ، منشی کمیته حزبی شهرکابل شرکت کننده گان جلسه را خوش آمدید گفته واجندای جلسه را قرار ذیل پیشنهاد نمود که به اتفاق آرا تصویب شد :

۱ ـ گزارش رفیق پرتو درمورد دیدار و ملاقات چند تن از اعضای دارالانشا حزب تحت ریاست رفیق پروفیسور محمد داوود راوش رییس حزب با محترم محمد یعقوب حیدری والی ولایت کابل ، و کمک‌ های اضطراری وبرنامه عمل ولایت کابل برای حزب آبادی افغانستان در پرتو میثاق امنیتی .

۲ ـ صحبت های رفیق خانم پری مواج ، مسوول زنان کمیته حزبی شهر کابل ، در مورد برنامه های اشتغال زایی برای زنان شهر و ولایت کابل.

رشته سخن به رفیق پرتو داده شد تا پیرامون دیدار و ملاقات کاری اعضای دارالانشا با اقای محمد یعقوب حیدری والی ولایت کابل که هفته گذشته صورت گرفته بود به جلسه گزارش ارایه بدارند ، درمورد رفیق پرتو به تفصیل صحبت نموده و آنرا یک ملاقات و دیدار سازنده و پر از دستآورد برای رفقا ، شهر و ولایت کابل خواند .همچنان موصوف تاکید داشت که مقام ولایت هر گونه آماده گی شان را برای اشتغال زایی و توزیع کمک های اضطراری برای اعضای بی بضاعت حزب ابرازداشته است.

هچنان دراین جلسه فورم های کاریابی برای مسوولین کمیته های حزبی توزیع و رهنمایی های لازم صورت گرفت.

بعدا رفیق پری مواج مسوول زنان کمیته حزبی شهر کابل برنامه های خویش را برای اشتغال زایی زنان کمیته های حزبی شهر و ولایت کابل به تفصیل صحبت نموده و از منشی های نواحی و ولسوالی های شهر و ولایت کابل خواست در زمینه همکاری نموده ، تاریخ جلسه کاری را مشخص نمود .

به تعقیب آن قطعنامه جلسه توسط رفیق مزمل صدیقی ، منشی کمیته حزبی ولایت کابل قراات که مورد تایید قرارگرفت.

در اخیر،  کار جلسه را رفیق خانم  داکتر شکریه زمان عضو دارالانشا حزب مورد ارزیابی قرار داده و از اماده گی کادر ها و فعالین شهر و ولایت کابل برای اجرا وتحقق کامل فیصله های جلسه امروزی ابراز خوشی و قدردانی نموده و آنان به کار بیشتر حزبی و سازمانی تشویق نمود .

گفتنی است که درجلسه بیش از۵۰ تن از منشی ها ،کادرها و فعالین شرکت نموده بودند.

جلسه حوالی ساعت یک بعد ازظهر با صرف طعام چاشت به امید تحقق فیصله ها وتصامیم جلسه امروزی پایان یافت.

 

( شعبه آموزش سیاسی  وتبلیغ  کمیته حزبی شهرکابل )

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ ۰۵۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

 

تدویر جلسه شورای کشوری فنلند حزب آبادی افعانستان 

 

 جلسه شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان به تاریخ ۳۱ جنوری ۲۰۲۱ به ریاست رفيق محمد انور ایثاردایر گردید. دراین جلسه مطابق به اجندا در باره مشکلات و پرابلم های موجود ، رعایت اصول و معیارهای حزبی ، تقویت همدلی و صمیمیت های رفیقانه در میان رفقا و همچنان موضوع تشکیلاتی بحث شده و رفقا هر یک: رفیق مومنی ، رفيق پاینده  و رفيق لطیف زی صحبت نمودند .

بعد از آن رفیق داود رزمیار پیرامون موضوعات مطروحه و اصول و موازين حزبی ، تقویت و تحکیم وحدت حزبی ضرورت و نقش آن در شرایط حساس کنونی و همچنان تطبیق مصوبات و فیصله های مقامات رهبری حزب صحبت مفصل و همه جانبه نمودند .

در اخير فيصله بعمل آمد که سازمان کشوری فنلاند حزب آبادی افغانستان از مصوبات  مقامات رهبری حزب و مصوبه شماره ۸۸ مقام  دارالانشای حزب آبادی ، مورخ ۲۷جدی۱۳۹۹ دفاع و پشتیبانی می نماید.

 در بخش تشکیلاتی پس از آنکه از کار و خدمات رفيق انجینر ضیا الحق مومنی از جانب همه اعضای جلسه قدردانی بعمل آمد ، رفیق عبدالرحیم لطیف زی  با اتفاق آرا بحث رییس شورای کشوری فنلاند حزب آبادی افغانستان انتخاب گردید.

جلسه به آرزوی پیروزی های بیشتر در راه تحکیم وحدت حزب و تامین صلح و ثبات در کشور پایان یافت .

 

عبدالرحیم لطیف زی

رییس شورای کشوری فنلاند حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ ۰۲۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

 

کمیته اجراییه شورای کشوری هالند تشکیل جلسه داد

 

بتاریخ اول فبروری سال روان جلسه کمیته اجراییه شورای کشوری هالند دایرگردید .بعد از آنکه نصاب جلسه توسط رفیق ذلیخا پوپل مسوول اسناد و ارتباط شورا به حاضرین پیشکش گردید ، اجندای اجلاس توسط رفیق روح الله توده یی اداره کننده اجلاس طور ذیل پیشنهاد شد :

 ۱ ـ پشتیبانی وحمایت از مصوبه ۸۸ مورخ ۲۷جدی سال ۱۳۹۹ هجری شمسی  دارلانشای حزب آبادی افغانستان مبنی بر به تعلیق افتادن شورای اروپایی و بیروی اجراییه آن .

۲ ـ تصویب پلانهای کاری شعبات کمیته اجراییه طی سال ۲۰۲۱ عیسوی.

۳ ـ مسایل تشکیلاتی .

۴ ـ ارایه نظریه ها و دیدگاه های رفقا پیرامون گزارش اساسی.

اجندا به اتفاق ارا تصویب گردید و گزارش جلسه توسط رفیق محمد سرور زهتاب رییس شورا ارایه شد.

در بخشی از گزارش آمده است که : دارلانشای حزب ما با تصویب مصوبه ۸۸ ماه جدی سال ۱۳۹۹، با خرد ومنطق عالی بخاطر تحکیم پایه های حزب در شورا های کشورهای اروپایی و اثربخشی هر چه بیشتر امور حزبی درمقطع کنونی توانسته است یکبار دیگر اصل رهبری خردمندانه حزب آبادی افغانستان را  در شرایط کنونی به اثبات رسانیده ومسوولین کشورهای اروپایی را به وظایف مهم شان در شرایط  در وضع فعلی متوجه سازند .

همچنان پیرامون گذارش اساسی رفقای گرامی هریک :

عباس دهاتی مسوول تشکیلات ، ذلیخا پوپل مسوول اسناد و ارتباط و مسول ولایت ، هاشم زحمت مسوول کنترول ونظارت ، احسان عمری مسوول آموزش سیاسی و تبلیغ ، رفیق فاروق روستایی مسوول ولایت ، رفیق روح الله توده یی معاون شورای کشوری بالترتیب صحبت  نموده  ومحتوای گزارش را تایید و پشتیبانی بیدریغ خویش را از مصوبه ۸۸ دارلانشا حزب ابراز کرده و آنرا گام مثبتی در راستای موثریت امور حزبی تلقی نمودند .

در بخش دیگر بعد از جر وبحث هایی مفیدی بالای پلان سال ۲۰۲۱ شعبات ، سر انجام به اتفاق آرا پلان سالجاری به تصویب رسید .

همچنان رفقا جهت ثمربخشی در راستای جلب و جذب به حزب و بصورت اخص قشر جوان ، یک سلسله پیشنهادات ودیدگاه های  تکمیل  کننده شانرا با یکدیگر شریک ساختند واز جانب رییس شورا وظایف مشحصی به مسوولین مربوطه سپرده شد .

جلسه که بساعت ۷ شام  آغاز گردیده بود ، حوالی ساعت ۹ شب به امید تحکیم هرچه بیشتر وحدت حزب و تامین صلح سراسری بکارش اختتام بخشید.

سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ ۰۳۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

 

سیمینار میتودیک برای مسوولین شعبات کمیته حزبی شهر و کمیته های حزبی نواحی شهر کابل دایرشد

 

بروز جمعه ۱۰ دلو سال جاری ، سیمینارمشترک یک روزه از جانب شعبات تشکیلات ، مالی ، کنترول ونظارت ، آموزش سیاسی  و تبلیغ  ، و اسناد وارتباط کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان بساعت نه ونیم قبل از ظهر برای ۲۳ تن از مسوولین کمیته های حزبی نواحی شهرکابل برگزارگردید.

سیمینار با تلاوت از ایات کلام الله مجید آغاز ، سپس رفیق جیلانی بریالی رییس کمیته حزبی شهرکابل شرکت کننده گان سیمینار را خوش آمدید گفته،هدف واجندای سیمینار را بیان داشته واز رفیق حفیظ الله نورستانی معاون حزب تقاضا نمود تا با صحبت های علمی شان کار سیمینار را رسمیت بخشند.

رفیق نورستانی پیرامون اهمیت تدویر سیمینارها وتقویت کار حزبی وسازمانی به تفصیل صحبت نموده ، جهات مثبت ومنفی کار حزبی را برجسته ومشوره های لازم ارایه کردند.

به تعقیب آن رفقا هریک: استاد محراب الدین صمدی مسوول شعبه کنترول ونظارت ،انجینر محمد امین پرتو مسوول شعبه تشکیلات ،سید سرور تابش مسوول شعبه اسناد وارتباط و صادق روزبه مسوول شعبه آموزش سیاسی  و تبلیغ   کمیته مرکزی حزب پیرامون استقامت های کاری شان به تفصیل صحبت نموده ومشوره های لازم را ارایه داشتند.

همچنان خانم پری مواج مسوول زنان ، و رفیق حکیمی مسوول آموزش سیاسی و تبلیغ کمیته حزبی شهر کابل در مورد کار حزبی وسازمانی میان زنان شهر کابل وشیوه های بهتر کار حزبی، سازمانی ، تبلیغی صحبت نموده و پیشنهادات شان را به سیمینار ارایه ، و تدویر چنین سیمینارها را برای کمیته های حزبی مهم وارزنده خواندند.

کارسیمیناربا ارزیابی و بیانیه رهنمودی رفیق نورستانی معاون حزب حوالی ساعت ۱ بجه بعد ازظهر به امید بهتر شدن کارحزبی وسازمانی پایان یافت.

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ ۲۹۰۱

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021