نامه سرگشاده انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

یکشنبه، ۹ سپتامبر۲۰۱۸ 


جلالتمآب آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد،

انجمن حقوقدانان افغان دراروپا بمثابه یک نهاد مسلكی ومستقل كه مسایل افغانستان را بدقت تعقیب مینماید، با احساس مسوولیت در قبال تراژیدی خونبار آنكشور، قبل ازآنكه افغانستان درحضور گسترده جامعه جهانی وسازمان ملل متحد با سقوط و فروپاشی مواجه گردد، لزوماٌ به سازمان ملل متحد و جلالتماًب شما كه در روزهای اخیر با حسن نظرو درک از ضرورت عاجل صلح و استقرار آتش بس فوری را مطرح فرمودید، مراجعه وبا طرح پیشنهادات مشخص، خواستارعطف توجه و مساعی جمیله سازمان ملل متحد و شخص شما می باشیم .

بیشتراز چهار دهه است كه افغانستان در آتش جنگ تحمیلی می سوزد و تراژیدی خونبار آن كه معلول و محصول مداخله خارجی است، به زخم خونین ناسور و ساری مبدل گردیده است .

افغانستان كه در اوج جنگ سرد به مركز تصفیه حسابات ابرقدرت های رقیب عضو شورای امنیت مبدل گردید، جنگ و قربانی بزرگ را متحمل گردیده است. درحالیكه به مساعی جمیله سازمان ملل متحد و در حضور یكی از اسلاف شما و وزرای خارجه ایالات متحده امریكا و اتحادشوری قرارداد ژینو عقد گردید، افغانستان بطرف دهه دهشتبارسیطره پاكستان، انارشی تنظیمی و استبداد قرون وسطایی طالبان سوق، وهست و بود این کشور را نابود و به مركزامن  تروریستان شریر بین المللی مبدل و عواقب آن درآتش برج و باروی آسمان خراش های مقر سازمان ملل متحد بازتاب یافت . 

درهفده سال اخیر مندرجات قطعنامه های مبارزه با تروریزم، دولت سازی، بازسازی و تقویت نهاد های دموکراتیک  و نابودی هیروئین فراپان صحبت گردیده و متاسفانه با وجود قربانی های بزرگ مردم، احوال خونبار جامعه گویای این حقایق تلخ میاشد :

به عوض دولت ملی مقتدر و قانون سالار، شركت سهامی به اشتراک ناقضان حرفه وی حقوق بشر ، غاصبان ملكیت ها ، تاجران دین ، تیكه داران « جهاد « ، دكانداران قوم ، كلیپتوكراسی هسته گزاری شد و بلاخره حالت را مستولی ساخته اند كه سی میلیون مردم در گرو یک اقلیت منفورجلابان فساد سالار، گروگان ساخته اند و مردم مظلوم در حرمان از حقوق شان بحران وسیع اجتماعی ، سیاسی و فقر گسترده را با انتحار و انفجار تروریستان متحمل میشوند .

احوال اسفبارمردم را از حقوق شان محروم و : 

- حق حیات و زنده گی شان با تهدید روزمره مواجه است  . 

- موانع بسیار جدی در برابر اعمال حق حاكمیت ملی كه بطورانحصاری بمردم تعلق دارد، وجود دارد .

- با وجود اراده مردم افغانستان از حق گذار به شاهراه صلح و ترقی محروم میگردد . 

افغانستان درحضور وسیع نظامی ناتو در معرض هجوم بیسابقه سازمانهای تروریستی اعم ازالقاعده ، طالبان، داعش و گروهك های وابسته به انان قراردارد. گروه های كه به اعتراف خانم كلینتون ، خانم بینظیر بوتو، جنرال مشرف ، برژینسكی و ... بمثابه ابزارتحقق أهداف جیوپولوتیک قدرت های بزرگ عضو شورای امنیت ایجاد و مردم مظلوم افغانستان قربانی جنایات شان میباشند . 

مراكز تجهیز و امن این سازمان های تروریستی درپاكستان قراردارد كه سرانجام سكانداران جهان بعد ازچهل سال به حقانیت ادعای افغانستان معترف وحتا رییس جمهور بزرگترین كشور حامی انكشور اقای ترامپ  در سپتامبر ( ۲۰۱۷ م ) و در نخستین تویتر سالجاری  پاكستان را مركز تروریزم  و دولت انكشور را حامی سازمان های تروریستی اعلام واز عزم  جدی بخاطر تغیر انكشور وعده سپرد.

افغانستان اماج جنایات علیه بشریت قراردارد : 

روزانه تا سه صد تن دركشور از بین میروند و همه روزه در نقاط مختلف تروریستان مردم را بخاک و خون می كشانند و صبرا و شطیلا و كربلا ایجاد مینمایند و بشكل « هدفمند « و  « از قبل پلان شده » و با « قساوت »  بر  اهالی ملكی ، مراكز اموزشی ، مدارس ، مساجد و تكایا  حملات را انجام میدهند . 

که بر طبق تمام معیار های بین المللی از لاهه ( ۱۹۰۷ م ) ، اساسنامه نورنبرگ ، دیوان جزای بین المللی ، منشوردادگاه بین المللی لندن ، کنوانسیون های چهارگانه ژینو ( ۱۹۴۸ م ) و اساسنامه دیوان جزای بین المللی  ( ۱۹۹۸ م ) این جنایات در جرایم بین المللی تعریف گردیده است : 

- جنایات علیه بشریت، 

- جنایات جنگی ،

- جنایات ضد بشری ،

- جنوساید ، نسل كشی و كوچ دادن اجباری اهالی، 

- مجبور ساختن اطفال به فعالیت های جنگی و تروریستی،

- زندان های شخصی و زندانی ساختن غیر قانونی،

- جنایات علیه صلح، 

- تحریکات مخاصمت های قومی ، زبانی و مذهبی،

- تاراج وچپاول معادن و اثار فرهنگی و تخریب آبدات تاریخی،

- سواستفاده و تعرض جنسی  زنان و کودکان درمناطق تحت تسلط زورداران.

و ده ها جرایم دیگر که دولت موجود با ناتوانی و درمعاملات بخاطر حفظ موقف خویش ، درحکم بیننده را دارا میباشد.

مطابق به كنوانسیون ژینو ( ۱۹۴۸ م ) « تمام موارد نقض حقوق بشر در منازعات و درگیری ها كه سلامت جسمی ، روانی و اخلاقی را صدمه میرساند » شامل جنایات جنگی میگردد . 

مطابق به احكام كنوانسیون های یاد شده، در تمام مواردیكه آمار داده شده، الزامات اظهر من الشمس است، که بایست بدون تآخیر مجرمین، سازمان های عامل و دولت حامی آنها مورد محاكمه قرار گیرند ولی متاسفانه دراین ارتباط كار دقیق انجام نیافته و حتا ازآمدن سارنوال  بین المللی بررسی جنایات جنگی به أفغانستان که درنوامبر سال گذشته خواستار مجوزبررسی جرایم یاد شده گردیده بود ، جلوگیری شده است

( البته یک بخش جرایم جنگی كه توسط سربازان امریكایی انجام یافته ،بنابرعدم پیوستن انكشور به اساسنامه دیوان جزایی بین المللی و همچنان دادن امتیاز « معافیت جزایی » در موافقت نامه دفاعی و امنیتی كابل - واشنگتن مورد بررسی قرار نگرفته است. )
اکنون در حالیكه دور جدید و خونین بازی های  بزرگ وكشمكش های جیوپولیتیک رقبای منطقه وی و بین المللی و جنگ های نیابتی افغانستان را در محراق این كشمكش ها قرارداده است وافزون برآن مصایب طبیعی و سونامی كمبود آب تهدید جدی را متوجه هست و بود كشورماساخته است توقع میبریم  تا قبل ازانكه افغانستان درحضورداشت گسترده جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد به  یک  سوریه  دیگر مبدل وبه قبرستان اعلامیه جهانی حقوق بشر و ارزشهای جهانی حقوق بین المللی مبدل گردد،  

به جلالتماًب شما كه بر ورود و حسن نظر شما به درد كشورما ، ایقان داریم  ، مراجعه و درعرصه های آتی ، خواهان تدابیر جدی و مساعی جمیله سازمان ملل متحد میباشیم:

 ایجاد یک كمیسیون حقیقت یاب:  

در افغانستان درهفده سال گذشته وبعد از قضیه قتل وزیر هوانوردی و ملكی در فبروری ( ۲۰۰۲ م ) و تا اكنون در هر مورد یک كمیسیون ایجاد گردیده ولی  هیچ كدام نتایج عملی در قبال نداشته است و امیدوارم تا كمیسیون مطمح نظر ما از طرف سازمان ملل متحد با نتایج و اقدامات عملی بوجود اید تا جنایات هولناک علیه بشریت را درحوادث تروریستی هولناک كابل ، سرپل ، كندز ، جلال آباد ، عزنی، حوادث خونبار اخیر درغرب کابل و سایر محلات بررسی و عاملین معلوم الحال  ، سازمان عامل و دولت حامی آنان را به جهانیان معرفی و به محاكمه بكشاند. 

وضع تعزیرات بین المللی توسط ملل متحد بر كشور پاكستان:

جنگ اعلام نا شده پاكستان علیه افغانستان در بیشتر از چهار دهه و نقش ان كشور بحیث مركز تروریستان شریر بین المللی و حمایت دولت آن از سازمان های تروریستی ، دیگر از كفر ابلیس معروفتر و ارایه دلیل اضافی در حکم خرما بردن به بغداد است. 

این دیگر به تمسخر گرفتن شورای امنیت ملل متحد است كه پاكستان هم عضو سازمان ملل متحداست و هم ناقض منشور آن سازمان میباشد و از عجائب دیگر این است كه ایالات متحده امریكا هم با افغانستان قرارداد استراتیژیک  دفاعی و امنیتی دارد و هم با پیمانكار خود پاكستان سردوستی دارد.

عرف قدیم و معمول بین المللی ( (pacta sent sarwanda و افغانستان بر طبق منشور سازمان ملل حق دارد تطبیق قرارداد ها و مقاولات بین المللی را مطالبه نماید. 

اجازه میخواهیم بپرسیم: آیا هنوزهم  وقت آن نرسیده است تا شورای امنیت سازمان ملل متحد اصل(United Nations sencations   ) فصل هفت و متكی بر اصل)كشور پاكستان را بحیث مركز تروریستان و مكان امن دهشت افگنان و دولت انكشور را بمثابه  حامی تروریزم بر طبق اصل Leal settlement  sencation )  ) حامی تروریزم مورد تعزیرات جدی قراربدهد.

كمك به افغانستان درمبارزه علیه فساد وفسادسالاران: 

یونوما اعلام داشته است كه: 

« فساد گسترده  درافغانستان ، غیر انسانی وبسیاربیشرمانه است كه همه راشگفت نموده ... » والبته اظهارات مشابه از طرف مراجع بین المللی و منجمله سازمان سیگارانجام میابد و جایگاه افغانستان را در صدر فهرست دولت های فاسد طرازبندی نموده اند ومراجع امریكایی از تاراج بخش وسیع كمک صد میلیارد دالری شان شكوه مینمایند و اما تا كنون هیچ فهرست سیاه از فساد سالاران بزرگ  ، پول شویان و قاچاقبران مواد مخدر و ... اعلام و محاكمه نشده اند . برعكس در برابر اربابان فساد قالین سرخ فرش و تكریم میشود و چندین هزار منسوب قوای مسلح مصروف تأمین امنیت همین اقایان میباشند. 

وقت ان رسیده است كه از اراده و ارمان مردم در مبارزه قاطع علیه فساد و ایجاد حاكمیت قانون دفاع صورت گیرد . این استدالال كه گویا « دولت سازی «  كار افغانان است ، بیشتر بیک فكاهی میماند تا سخن مسولانه در قبال تراژیدی خونبارمردم به عزا نشسته افغانستان . این استدالال وقتی توجیه میداشت كه  فقدان دولت مقتدر محصول كارعاملین بین المللی نمی بود و درآخرین موردهمین نسخه آقای وزیر خارجه اسبق امریكا اقای جان كیری دموكراسی نیم بند را سلاخی و حاكمیت ملی را به گروه های رقیب انتخاباتی تقسیم نمود كه ما عواقب فلاكتبار انرا شاهد میباشیم.

سازمان ملل متحدمیتواند از درراستای استقرار حاكمیت قانون و افشای فسادسالاران كمک بزرگ و موثری را انجام دهد..

استقرار صلح اساسی ترین نیاز افغانستان است و درحالیكه از بذل توجه جلالتماًب شما از درک این ضرورت سپاس میداریم ، أكیدا تقاضا داریم تا: 

استقرار آتش بس را دردستور كار شورای امنیت قرارداده و از مساعی جمیله شان دراین راستا بخاطر قطع كشتار وخونریزی مساعدت فرمایند.

انجمن با مراجعه بشما تنها به حسن نیت فردی واخلاقی متكی نبوده ، بل درین اقدام به مسوولیت اخلاقی  ( Moralobligation  ) جامعه جهانی  وسازمان ملل متحد در قبال تراژیدی خونبارافغانستان تاكید میدارد.

با تجدید احترامات فایقه

 

از نام هیات اجراییه انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

میرعبد الواحد سادات

رییس انجمن

اولین علامت « طوفانی که درراه است »؟

اسد کشتمند


امروز نیروهای امنیتی تاجیکستان اعلام نموده اند که یک گروه ده تا دوازده نفری تروریست ها از مرزتخارافغانستان عبورنموده وبا حمله برنیروهای امنیتی تاجیکستان  دوتن ازنیروهای امنیتی راکشته ویک نفررا زخمی ساخته اند.
ظاهراً این موضوع دررسانه هاعادی جلوه می کند ودرراستای زدوخورد بین قاچاقبران ونیروهای امنیتی مرزی تاجیکستان مورد ارزیابی قرارمی گیرد. اما اگرآن طوری که روس ها وتاجیک ها می گویند؛ این حمله درراستای تدارک آشوب های بنیادگرایانه درآسیای میانه باشد، برای مردم ماخبرفوق العاده غم انگیز وسرآغاز ویرانگری های وحشتناکی خواهد بود. دراین صورت طوفان واقعاً به راه خواهد افتاد (۱).

روس ها وتاجیک ها بارها اعلام داشته اند که  بنیادگراهای بین المللی به وسیله نیروهای امریکایی درمرزهای تاجیکستان انتقال داده شده اند تا جنگ را درآسیای میانه مشتعل سازند و برای طرد این نقشه شوم به پیمانه غیرقابل تصوری ازجانب روسیه  و تاجیکستان و به طورکلی درکادرپیمان امنیت دسته جمعی (روسیه، بلاروس ، قزاقستان، قیزغیزستان، ارمنستان و تاجیکستان) آماده گی گرفته اند.
ازاخباربرمی آید که تا اکنون نیروهای امنیتی تاجیکستان باهاوان وهلیکوپتر واردعمل شده و با دقت متجاوزین را دنبال میکنند.
تاجیکستان و روسیه درتعامل وتفاهم کامل بارها برای دادن جواب متناسب به هرنوع تجاوزی ازخاک افغانستان ابراز آماده گی نموده اند. این آماده گی رادرمقیاس رودررویی نیابتی با نیروهای امریکایی باید دید. بی هوده نیست که روسهاحتا راکت هیبتناک اسکندر را درمرز با افغانستان مستقرکرده اند. در مانورهای نظامی ای که تقریباً هرسال دراین مرزها انجام میشود، نیروهای روسی حتا بمب افگن های استراتیژیک هسته ای را واردمیدان کرده وپیشرفته ترین راکت های ویرانگر خویش را دراین عرصه بکاربرده اند. این اقدام روس ها باروشنی پیامی است برای امریکایی ها که اگراغتشاشاتی را(مانند آنچه درسوریه به وسیله بنیادگراهای اسلامی براه انداختند) درآسیای میانه به میان آورند با نیروی سرکوبگرجهنم ساز روبرو خواهند شد.
حالا این سوال مطرح است که بالاخره بعد ازتدارکات چندین ساله ای که امریکایی هابرای ایجادفتنه درآسیای میانه براه انداخته اند، حمله امروزی برخاک تاجیکستان پیش درآمد آغازجنگ وآزمایشی برای سنجش عکس العمل روسها است ویا اینکه واقعاً ناشی از عملکرد نابخردانه قاچاقچیان است. بهرحال حوادث بعدی وتحقیق درقبال حادثه امروزماهیت امررا نشان خواهد داد. هرچه باشد عکس العمل تاجیکستان علامت گویایی است  برای آنانیکه  در مرزهای آسیای میانه به تدارک آشوب می پردازند.
آیا امریکایی ها ازشکست های پی درپی درسوریه بکلی امید خود رادراین کشور ازدست داده اند ودرفکر ایجاد بلوای دیگری برای انتقام گیری از روس ها هستند وحمله امروزنوعی پیش درآمد است؟

 

۱ـ مدتی قبل درباره تدارک این نوع جنگ ها نوشته ای داشتم تحت عنوان« طوفان در راه است »که باردیگر توجه خواننده گان عزیررابه آن معطوف میدارم.
https://www.facebook.com/assadullah.keshtmand/posts/190002154443951tn=K-R

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۷۰۸

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

 

قطعنامه کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان

قطعنامه کنگره توسط رفیق دکترعبدالرشید جانباز، نماینده منتخب کنگره از ولایت کابل ، و نامزد برای عضویت در پارلمان کشوربه خوانش گرفته شد.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

قطعنامه کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان

مورخ  ۱۹ اسد ۱۳۹۷ خورشیدی ، شهر کابل

حزب ملی ترقی مردم افغانستان به عنوان یک حزب مردم محور، غیروابسته، متعهد به قانون اساسی افغانستان و باورمند به حفظ حاکمیت ، منافع و وحدت ملی؛ با توکل به پروردگار عالمیان و حمایت مردم سربلند افغانستان؛ کنگره با شکوه خود را بتاریخ ۱۹ اسد سال ۱۳۹۷ در شهر کابل دایر نمود.

کنگره ضمن تصویب اساس نامه ، برنامه ، نام ، بیرق ، نشان و انتخاب اعضای شورای مرکزی حزب ، با آگاهی از اوضاع پیچیده کنونی و ضرورت اتخاذ تصامیم سالم و مطلوب؛با درک این که فرصت های خوبی برای تامین صلح، ثبات ، پیشرفت و ترقی کشور وجود دارد؛ با تاکید بر نقش سرنوشت ساز مردم در تصمیم گیری های کلان ملی؛ و با تصریح بر نقش موثر احزاب سیاسی در مورد مسایل مهم ملی، اعلام می دارد:

۱-  وحدت نیرو های ملی دموکرات بمثابه یک ضرورت تاریخی، اجتماعی و سیاسی ضامن توانایی در مبارزه، حضور و مشارکت وطن پرستان واقعی در کارزار سیاسی کشور است،

حزب ملی ترقی مردم افغانستان یکی از احزاب سیاسی در افغانستان هست که پس از ادغام دو حزب راجستر شده(حزب ملی ترقی وطن و حزب مردم افغانستان) که دارای پیشینه و تاریخ پربار مبارزات و کارنامه های مشترک سیاسی اند و در تاریخ جنبشهای آزادی بخش میهن ما دارای افتخارات و از جایگاهی ویژه برخوردار بوده و همواره دستآورد های با ارزش را برای میهن، مردم و وطن ما به ارمغان آورده اند، پایه گزاری گردید، که میتوان به آن مباهات کرد.

۲-  وحدت و پایه گذاری حزب ملی ترقی مردم افغانستان به مثابه یک واقعیت تاریخی روندی بود دموکراتیک که به خواست و کوشش تمام اعضای حزب به موفقیت رسید و در کنفرانس وحدت در شهر زیبای کابل اعلان گردید. که اصول و اهداف آن چه در سطح ملی و چه در پهنه بین المللی پاسخگوی روند سیاسی موجود و غنی از تجربیات تاریخی جنبش ترقی خواهانه و عدالت خواه میهن ما ست.

۳-  حزب ملی ترقی مردم افغانستان کانون همبسته گی وعدالت خواهی و اتحاد داوطلبانه شهروندانی است که بخاطر حفظ و دفاع از منافع علیای کشور ، ایجاد جامعه مرفه، دموکراتیک، متمدن، عادلانه، متجدد و پیشرفته مبارزه می‌کند.

۴-  حزب ملی ترقی مردم افغانستان مخالف هر گونه گرایش‌های راست و چپ افراطی بوده و مبارزه با آن را در همه عرصه ها وظیفه خویش می ‌داند.

۵- حزب تلاش می کند تا معیار ها و اصول اعلامیه حقوق بشر را با در نظرداشت فرهنگ و ارزش های ملی و ارزنده ی جامعه ما تحقق و توسعه  آن را بطور شفاف و مطلوب تامین نماید.

۶-  حزب ما راهیابی و تاثیرگذاری نیروهای ملی - دموکراتیک را به روند تحولات سیاسی و سمت دهی اوضاع کنونی به سوی امنیت و ثبات پایدار و اصلاحات درنظام سیاسی کشور، به ویژه اصلاحات به سود لایه های تهیدست و متوسط جامعه، مبارزه با فساد گسترده اداری و تشکل نیروهای مترقی، ملی، دموکرات و عدالت خواه را در یک سازمان بزرگ سراسری واحد به عنوان یک الزامیت تاریخی خود دانسته واز آن حمایت مینماید.

۷-  مردم در جست وجوی یک سازمان با اعتبار سیاسی ، شجاع، مردمی، مهین پرست، دلسوز، صادق و با تقوا اند.

با درک این مسایل و به اتکا بر تجارب گذشته می توان گفت: تنها سیاست روشن که بر اساس دانش و تجربه انقلابی استوار باشد و با رشادت و جسارت انقلابی عملی گردد در میدان های مبارزات اجتماعی و سیاسی پیروز گردیده ؛ و مردم بدورآن حلقه میزنند و از اعتبار بین المللی برخوردار می شود. لذا کنگره حزب کار وسیع سیاسی و سازمانی را دربرابر حزب ملی ترقی مردم افغانستان قرارداده است .

دربخش سیاسی باید اسناد کنگره حزب را به زبان مردم برای شان توضیح و تشریح کرد و پیام کنگره حزب را به گوش تمام مردم افغانستان بخصوص وطنپرستان کشور و اعضای سابق حزب که بنابر عوامل مختلف از صفوف حزب دور مانده اند، رسانید و به آنها اطمینان می ‌دهد که جایگاه وموقف های حزبی وسیاسی آنها در حزب محفوظ بوده و میتوانند در این کاروان بزرگ سیاسی بخاطر رسیدن به اهداف ملی ‌و انسان دوستانه به مبارزات متحدانه ادامه دهند.

لازم است تا اعضای حزب در بخش سازمانی کارزار وسیع جلب و جذب به حزب را با شیوه ها و تجارب جدید و متناسب با اوضاع امنیتی وسیاسی کشور برپا کرد وبا جذب شایسته ترین افراد جامعه بخصوص زنان و جوانان، صفوف حزب را مستحکم ساخت.

۸-  حزب، به تمام احزاب و سازمان های سیاسی نیروهای ملی ، مترقی و دموکرات ، شخصیت های مستقل ملی ، سیاسی و اجتماعی افغانستان پیشنهاد مینماید، تا به منظور بیرون رفت کشور از بحران های موجود و ارتقای نقش تاثیرگزاری این نیروها در مسایل سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور در جبهه وسیع ملی، متحد گردند.

۹-  انتخابات یک فرایند اصلی روی کار آمدن نظام های مردم سالار است.

حزب ما علیه توتالیتریزم ،انحصار قدرت و ثروت در هر شكل و شیوه آن و اعمال هر نوع خشونت به هدف کسب و حفظ قدرت سیاسی بوده و خواهان برگزاری انتخابات بر اساس حکم قانون اساسی و مصالح مردم افغانستان می‌باشد . باورما این است که انتخابات باید آزاد، عادلانه، سراسری و شفاف برگزار شود. تقلب،حق تلفی و بازی با سرنوشت مردم به هیچ عنوان قابل قبول ما نبوده و در آستانه انتخابات باید از هر گونه حرکتی که منافع و وحدت ملی را تضعیف کند، و مانع برگزاری انتخابات گردد، جلوگیری بعمل اید.

۱۰-صلح خیر است و خواست مردم افغانستان.

حزب ما خواهان آتش بس و قطع فوری جنگ و خونریزی بیشتر و استقرار صلح عادلانه و عام شمول در افغانستان است. ما از حل مشکلات موجود با مخالفین مسلح داخلی دولت از طریق سیاسی حمایت نموده و جلب و مشارکت انها را در پروسه های سیاسی افغانستان بشمول اشتراک در انتخابات نهاد های دولتی با ضمانت های حقوقی و برگشتاندن افراد مسلح به زنده گی عادی پشتیبانی می نمائیم،

حزب از همه تلاش ها در جهت تآمین صلح، امنیت دائمی و بر چیدن اسلحه غیرقانونی بعد از نهایی شدن توافقات صلح، ‌غرض تامین حاكمیت دولتی سرتاسری و ملی در جهت ایجاد فضای باز سیاسی در كشور حمایت می نماید.

۱۱-  حکومت داری خوب، و مبارزه با فساد گسترده اداری برای نزدیکی ملت و دولت یک اصل است. حزب ما بر ارایه راهکارهای موثر و مدون در راستای مبارزه با فساد اداری از سوی نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و شخصیت های ملی تاکید می کند و از دولت می خواهد در زمینه تطبیق این راهکارها، عمل نماید.

۱۲-  مبارزه با کشت ، تولید و قاچاق مواد مخدر، تلاش برای ایجاد زمینه کار برای جوانان تحصیل کرده و کوشش برای ایجادزیربناها، از جمله مسوولیت های دولت و نهادهای مسوول میباشد. حزب ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا دارد تا دراین زمینه ها، اقدام جدی نماید و همچنان ازهمکاران بین المللی، انتظار داریم تا کمک های بلاعوض شانرا از طریق یک میکانیزم شفاف برای رفع نیازمندی های مردم افغانستان مساعدت نمایند.

۱۳- حزب ما در حالی كه اساساً مخالف حضور نظامی دایمی نیروهای خارجی دركشورماست ، ،  همكاری بین المللی را برای تضمین امنیت كشور در چارچوب منافع ملی با تعهدات روشن متقابل و میكانیزم های نظارتی توافق شده برای اجرای این تعهدات ضروری می داند.

 

ومن الله توفیق

اعضای منتخب کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

 حضور پررنگ احزاب سیاسی، جنبش ها و نهادهای اجتماعی درکنگره ح م ت م ا

 

 درجریان کارکنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان ، فرستاده گان احزاب دموکراتیک ، سازمانها و نهادهای اجتماعی ، شماری ازشخصیت های سیاسی کشور شرکت ؛ و با حضور صمیمانه و خوانش پیام های محبت آمیز دراین رخداد مهم سیاسی سهم گرفتند. آنها دیدگاه های سازمان های شانرا درباره رخدادهای روان کشور، مناسبات با حزب ملی ترقی مردم افغانستان؛  و وضع  جنبش دموکراتیک  در کشوربیان نمودند.

درکارکنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان ، محترم دکترکبیر رنجبر رییس حزب دموکرات افغانستان ، محترم ظهور رزمجو معاون حزب پیوند ملی ، محترم میاگل خالد معاون حزب متحد ملی افغانستان ، محترم بشیربیژن معاون نهاد خدمتگذاران کابل ، محترم شاهپور بارز نماینده جنبش روند سبز ، محترم دکتربصیررنجبرمسوول ایتلاف کاندیدان دموکرات و ترقی خواه برای انتخابات پارلمان ، محترم فاضل رحیمی از حزب افغانستان واحد ، محترم امان الدین جمال نماینده حزب همبستگی سعادتمند افغانستان ،محترم خیر خواه فرستاده محترم حیدری والی کابل شرکت نموده بودند . در اینجا بخش های از صحبت ها و پیام های این دوستان را به نشر می سپاریم .

Bild könnte enthalten: 2 Personen

محترم میاگل خالد معاون حزب متحد ملی افغانستان به نماینده گی از آن حزب در کارکنگره شرکت؛ وشادباش های آن حزب را به نماینده گان منتخب حزب از سراسر کشوربیان نموده گفت : « ...گزارش بسیار خوب بود که رفقا را سمت وسو می دهـد. کشورما مشکلات فراوان دارد .خطوط معین است .ما به سوی عدالت و ترقی میرویم. ما باید بحران را خاتمه دهیم . چرا من حزبی هستم و فرزندان من نیست ؟ اما دیگران همه اقوامش حزبی است.

خط انتخابات ، خط صلح و خط مبارزه علیه فساد اداری تعین شده است . رییس جمهوربا نماینده گان احزاب مترقی ملاقات کرد که رفیق راوش نیز حضور داشتند....ما یکجا میشویم ، مشکلات را رفع میکنیم  ؛ و در آخر یکجا میشویم این آخر کلام است .»

 

محترم فاضل رحیمی از سوی حزب افغانستان واحد ، پیام شادباش آن حزب را به خوانش گرفت . نامبرده در ضمن پیشنهاد نمود تا افراد چیزفهم و با کبرسن که درفعالیت های سیاسی سهم اکتیف گرفته نمی توانند بحیث مشاورین تعیین گردند .

 

محترم دکتر بصیر رنجبر یکتن از پیشکسوتان جنبش دموکراتیک کشور و مسوول ایتلاف کاندیدان دموکرات و ترقی خواه برای انتخابات پارلمان ضمن سخن رانی گفتند:

« سلام به همه رفقا ، از رفیق آرین و رفیق راوش تشکر.

 به نماینده گی از نیروهای مترقی و دموکرات ، ما درپهلوی شما هستیم و خواهیم بود. همیشه فعالیت های وحدت خواهانه شما را تحسین و تمجید میکنیم .ما همیشه خواستیم که یکجا شویم و وحدت سازمانی بوجود آوریم. نمونه بسیار خوب همین حالا است . باید مبارزه مشترک درکمپاین انتخابات براه اندازیم ، نه اینکه درتقابل قرارگیریم .

ما باید علیه مافیا درتقابل قرارگیریم و مردم را بسیج کنیم .درایتلاف بوجود آمده رفیق راوش و حزب شما ستون آن را تشکیل میدهد شما ۲۲ کاندید معرفی کردید .تا حال ما ۹۰ تن هستیم و این یک جبهه بزرگ است . باید نقاط مشرک را پیدا کرد و عمل مشترک نمود .

سپاسگزارم مهرتان هستم. من هم ۹۹ مین سالگرد استرداد استقلال کشور را برایتان شادباش گفته و آرزومندم درپیشبرد امور محوله موفق و کامگار باشید.»

 

محترم بشیربیژن معاون نهاد خدمتگذاران کابل: به نماینده گی از این نهاد با با اهمیت صحبت، و از جمله یادآور شدند:

«  سلام و ادب به اعضای پرافتخار خانواده ام !

تدویر کنگره را از طرف خود و اعضای نهاد خدمت گذاران کابل به رهبری و اعضای حزب تبریک میگویم .... باید راه حل را جست وجو کنیم ، این جدا جدا زنده گی کردن واحد شود .کشور به خطر جدی مواجه است .تو طیه های بزرگ در راه است .برای انسجام کارکنیم تا به پیروزی برسیم . به آرزوی روزی که همه نیروهای دموکرات یکجا شوند.»

 

محترم شاهپور بارز به نماینده گی روند سبز در کار کنگره شرکت و ضمن سخنرانی صمیمانه شان عنوانی نماینده گان منتخب کنگره  حزب ملی ترقی مردم افغانستان افزودند :

«  تبریکی بخاطر تدویر موفقانه کنگره حزب ، دراین شرایط کنگره دایرکردن کار ساده نیست .

این یکی ازافتخارات بزرگ شماست.  روابط ما همیشه خوب بوده ، درهمه برنامه های اکادمیک و سمینارهای ما رهبری حزب شما دعوت بوده آمد. وجه مشترک درخطوط فکری ما وجود دارد ، مبارزه علیه گروه های افراطی ، مبارزه علیه دشمنان وطن ، مبارزه علیه افراطیون، فساد اداری ....»

 Bild könnte enthalten: 4 Personen, Personen, die lachen, Personen, die stehen und Anzug

 

محترم امان الدین جمال ازحزب همبستگی سعادتمند افغانستان ،  ضمن سپاس و بیان همبستگی  و شاد باش بخاطر تدویر کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان گفتند :

« ... قبول کنید که زیاد احساساتی شدیم .کسانی را می بینم که پاک ترین انسان های جامعه هستند .دستان شان به خون آلوده نیست. فکرمیکنم من تازه متولد شده ام . بیایید منسجم شویم و وحدت کنیم .»

در جریان کار کنگره پیام محترم یعقوب حیدری والی کابل عنوانی شرکت کننده گان کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان توسط محترم خیرخواه به خوانش گرفته شد.

( بامداد )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۸ـ ۱۴۰۸

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

 

پیام کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان عنوانی مردم افغانستان

این پیام توسط رفیق داکتر فقیری نماینده کنگره از شورای ولایتی هرات ، و نامزد حزب برای انتخابات شورای ملی به خوانش گرفته شد.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

هموطنان شریف وشرافتمند!

حزب ملی ترقی مردم افغانستان که متشکل از فرزندان صدیق ، وطندوست وترقی خواه شما مردم زحمتکش وشریف افغانستا ن می باشند، ازمیان شما و برای شما و بخاطر آرزوهای شما هدفمندانه راه تلاش و مبارزه را پیش گرفته اند، امروز کنگره خود را طورباشکوه در شهر کابل، دایر نمود.

دراین کنگره، وضع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور، درد ها و رنج های شما را که ناشی از جنگ، فقر، بیکاری، عدم حاکمیت  قانون، عدم حق حیات و زنده گی مصوون ، موجودیت مافیای قدرت و دهها آلام دیگر را طی گزارش اساسی شورای مرکزی حزب به کنگره، با ارزیابی دقیق ، همه جانبه ونقادانه، توضیح و بیان گردید.

درکنگره حزب ما خاطر نشان گردید که وضیعت کنونی اقتصادی ، اجتماعی وامنیتی کشور با گذشت هر روز بغرنج تر وپیچیده تر گردیده ،فقر وبیکاری بطورگسترده افزایش می یابد وبنابرعدم توانای وبی برنامه گی دولت ، ادامه وضیعت کنونی کشور نه تنها پاسخگوی خواست ها ونیازهای اساسی جامعه ومردم نیست، بلکه بحران سراسر زنده گی مردم و ملت ما را در لبه خطرناک سقوط مواجه ساخته است .هرروز بر نارضایتی مردم از دولت افزوده شده وفاصله میان ثروتمندان وفقر هر چه بیشتر می گردد و به لشکر تهی دستان و بیکاران افزوده میگردد.

اقتصاد بازار طور لگام گسیخته  و موجودیت زمینه و امکانات بزرگ برای زورمندان مافیایی در داخل نظام ، قدرت وثروت را در دست حلقات محدود درکشور متمرکز ساخته که مسوولیت این همه مشکلات و نابسامانی ها بدوش همین حلقه محدود در دولت بوده است. که درنتیجه دولت فرصت ها و زمان زیادی را از دست داده است.

نقش مردم و نهادهای اجتماعی و سیاسی در تنظیم برنامه های اقتصادی واجتماعی دولت در حداقل قراردارد .با وصف مساعدت میلیارد ها دالر جامعه جهانی با افغانستان وحضور (۱۷) سال جامعه جهانی درافغانستان، بهبود رضایت بخش در اوضاع اقتصادی ، اجتماعی وامنیتی کشورما بوجود نیآمده ، وهنوز هم ناامنی ها، خشونت، جرایم سازمان یافته، تروریزم، تولید ، قاچاق مواد مخدر وفساد گسترده اداری ، درکشور بیداد و قوانین و حقوق مردم گستاخانه و با پررویی پامال میگردد .

این چالش ها توانسته اند موانع بزرگ را در راه ترقی و پیشرفت کشور به وجود آورده ولی با کمال تااسف دولت وجامعه جهانی، برای بر چیدن این موانع ، اراده سیاسی روشن و قاطع ندارند.

حزب ملی ترقی مردم افغانستان،حزب خلق های زحمتکش کشور بوده وبه همه آنها تعلق دارد، حزب ما از حق خودارادیت سیاسی و اقتصادی ، حاکمیت ملی دفاع ، بهبودی زنده گی اقتصادی واجتماعی جامعه بربنیاد منافع ملی می نماید. واز حقوق و آزادی های دموکراتیک تمام اقشار ولایه های اجتماعی جامعه ، حمایت می نماید.

کنگره حزب ما ازمذاکرات دولت با مخالفین مسلح ، قطع فوری جنگ و توافقات صلح آبرومندانه و بربنیاد منافع ملی که منجر به صلح سراسری ، عادلانه وپایدار ، حفظ  ارزش های قانون اساسی ، ملی، تاریخی ،مدنی ودستاورد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی، حاکمیت قانون، تطبیق بلاانحراف آن توسط ارگانهای حراست حقوق شهروندان ، احترام نقش و جایگاه وزین زنان در اجتماع با قاطعیت دفاع مینماید.

حزب ما با اصل دفاع از افغانستان مستقل و منافع آن از حل منازعات منطقه وی از طریق سیاسی وارتقای نقش سازمان ملل متحد در حل پروبلم های جهانی وحفظ بی طرفی مثبت وفعال افغانستان، حمایت می نماید.

کنکره حزب ملی ترقی مردم افغانستان، از نیروهای دفاعی وامنیتی کشورکه در راه دفاع از میهن ومردم ما شجاعانه مبارزه می نمایند وقهرمانی می آفرینند، پشتیبانی قاطع خود را ابراز می نماید.

کنگره حزب ما، ایتلاف ها ، توافقات سیاسی و تنظیمی درکشورکه هدف انها صرف حفظ قدرت وثروت های غیر مشروع وغیرقانونی وکسب امتیاز از وجود دولت ناتوان کشور می باشد ، را به سود حل بحران موجود در کشور ندانسته این گونه ایتلاف ها را حمایت نمی نماید.

کنگره حزب ما، عقب نشینی نیروهای دفاعی کشور را از مناطق دور افتاده وکم جمعیت کشور، قابل قبول ندانسته ؛ واین عقب نشینی ها جز تسلیمی این ساحات به مخالفین دولت و زمینه دادن به فعالیت های تخریبی آنها، چیزی بیش بوده نمی تواند باشد . در آینده از هرگونه جرایم و جنایات بشری و جنگی و سایر واقعیات غیرقابل پیشبینی توسط مخالفین دولت مسوول پاسخگوخواهد بود.

کنگره حزب ما از انتخابات شفاف، عادلانه ، بدون تقلب، بدون مداخله دولت و زورمندان ، حمایت نموده وازحذف نام افراد غاصب ، زورمند و دارای افراد مسلح غیر مسوول ،از لست کاندیدان انتخاباتی توسط کمیسیون شکایات ، حمایت می نماید . پارلمان (خانه ملت ) جای نماینده گان واقعی مردم بوده ومردم باید نماینده گان واقعی خود را به پارلمان بفرستند.تا قوانین عادلانه را به نفع اکثریت مردم تصویب وحکومت مسوول و پاسخ گو را به پارلمان ، ایجاد نمایند.

کنگره حزب ما ازملت و مردم شریف افغانستان، می خواهد تا در انتخابات پارلمانی وشورای های ولسوالی ها ، شرکت مسوولانه نموده ، نه به افراد بلکه به برنامه باید رای بدهند ونسبت به فرزندان و آینده کشور خود احساس مسوولیت نمایند وازاین حق قانونی خود به نفع ترقی وپیشرفت افغانستان عزیز وتامین صلح ، ثبات وامنیت کشور، استفاده لازم نمایند. ما هرگونه تمایلات منفی ارایه رای صرفاٌ برمنبای قوم، زبان ومذهب و بدون درنظرداشت گذشته کاندید، صداقت، توانایی ، جدیت، قابلیت ابتکار را جفا به آرمان های خود، منطقه و ملت خود میدانیم  و خود در حفظ و ادامه حالت رقتبار موجود سهیم میگردیم.

گنگره حزب ما اتحاد، همبسته گی و وحدت ملی تمام اقوام باهم برادر افغانستان را ، که در طول سال ها باهم برادروار زیسته اند تضمین اساسی برای ترقی و انکشاف کشور دانسته ، هرگونه تبعیض و برتری جویی قومی ، محلی ، مذهبی و زبانی در بین ساکنان این کشور افغانستان عزیز را با جدیت و قاطعیت مردود و خیانت ملی به خانه مشترک وغیرقابل تجزیه مردم ما می دانیم .حزب ما وظیفه بزرگ و مسوولیت ملی و وطنی خویش میداند تا در تحکیم وحدت و وفاق ملی استوار قدم گذارد.

کنگره حزب ما را عقیده برآن است که جهل وعقب مانده گی شدید اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، دو دشمن بزرگ مردم وکشور ما، بشمار می روند، که مستلزم مبارزه مشترک مردم مان علیه این دو دشمن مشترک می باشد وفقط با مبارزه مشترک و دوامدار مردم ما خواهد بود که این پدیده شوم را نابود نمود.

حزب ما از انکشاف متوازن و تقسیم عادلانه تمام امکانات درمیان ولایات کشور، از بهبود تعلیم وتربیه تحصیلات عالی ومسلکی ، از نهادهای علمی و تحقیقی ، از بهبود زنده گی معلمین، استادان پوهنتون ها وموسسات تحصیلی، ازبهبود نصاب تعلیمی معارف و نهادهای آموزشی ، از بهبود حیات متقاعدین ، سربازان، بریدمنان ،ساتنمنان وافسران، معلولین وبازمانده گان قربانیان جنگ، حمایت می نماید.

کنگره حزب ما ، از همسایگی نیک، حسن همجواری ، روابط دوستانه و متقابلاً مفید ، عدم مداخله درامور داخلی دیگران ازعقد قراردادهای دوجانبه وچند جانبه ، با کشورهای منطقه ، حمایت می نماید.

کنگره حزب ما، درآستانه تجلیل از نودونهمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان عزیز، تدویریافت که حزب ما این جشن بزرگ استرداد استقلال وآزادی کشور راکه برهبری شاه امان الله شاه ترقی خواه کشوردر (۲۸) اسد ، به تمام مردم ،  نیروهای ترقی خواه، به تمام نیروهای دفاعی وامنیتی کشور ومدافعین صدیق مردم وکشور، صمیمانه تبریک وتهنیت می گوید.

کنگره حزب ما باردیگرخاطرنشان می سازد که حزب ملی ترقی مردم افغانستان به همه مردم افغانستان تعلق داشته دفاع از استقلال ، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی وحفظ منافع ملی کشور، دفاع از ارزش های قانون اساسی و جامعه مدنی را درصدر وظایف خود قرار داده و می دهد ،حمایت فقط تکیه به مردم و خواست های انسانی انها را عامل بزرگ وتضمین کننده پیروزی خود درمبارزه عادلانه برای ازادی، دموکراسی، ترقی وعدالت اجتماعی، می داند .

زنده باد مردم افغانستان!

زنده و پیروزباد حزب ملی ترقی مردم افغانستان !

 

( کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۸ـ ۱۲۰۸

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018