جنایتکاران با تیرباران زنان باردار و اطفال معصوم چی میخواهند؟

نسیم سحر

 

دیروز تروریستها در کابل در یک شفاخانه ملکی و آنهم د رماه مبارک رمضان  مرتکب یک جنایت نابخشودنی شدند که مشکل است در قاموس جنایات بشری برایش یک واژه مناسب پیدا نمود . تروریستها زنان حامله دار ،  اطفال معصوم و افراد بیمارو بستری در شفاخانه را تیرباران کردند .این جنایت و این آدم کشی انسانهای بیگناه و بیدفاع در  شفاخانه صد بستر دشت برچی که تحت حمایت داکتران بدون سرحد قرار داشت رهبران سیاسی و مجامع بین المللی را تکان داد و به واکنش وادار ساخت. این جنایت  و جنایت دیگر درمراسم تشییع جنازه در ننگرهار توسط نماینده خاص  سرمنشی ملل متحد ونمایندگان  برخی کشور ها شدیدا تقبیح گردید. این جنایت حتی توسط وزیر خارجه امریکا محکوم گردید در حالیکه ایالات متحده  در یک معامله و توافقنامه غیرمعمول زیر نام " معاهده قطر"  با طالبان  چشم امید به صلح بسته و تا زمینه خروج حضور  حدود بیست ساله با تلاشهای ناکام شانرا مساعد سازد.

استقرار صلح در سراسر افغانستان آرمان وآرزوی هر فرد ترقیخواه و دموکرات ،هر مسلمان متدین و صادق ، هر روشنفکر و بالاخره هر فرد وطنپرست است و اما آیا این افرادیکه  به تیرباران زنان حامله دار ، اطفال معصوم ، ترور انسانهای بیگناه ، پیرمردان مریض و بیمار می پردازند ، خواهان برقراری صلح و آرامش در وطن اند؟ آیا افرادیکه پل وپلچک ، شفاخانه ، مکتب و پایه های برق را از بین میبرند ، طرفدار صلح در وطن هستند ؟ وآیا افرادیکه د ر خاک بیگانگان  لانه اختیار کرده و سرباز ، افسر و پولیس کشوررا سر می برند   وبرای نابودی قوای مسلح کشور فعالیت میکنند ، صلح میخواهند ؟ آنهایکه زنان یعنی نصف نفوس کشور را روانه زندان خانه میسازند و با علم و یشرفت و دموکراسی دشمنی میورزند ، جنگ را قطع  و " اور کم " و " اوربند " را خواهند پذیرفت ؟ فکر میکنم که پاسخ تمام این پرسش ها منفی خواهد بود . زیرا این نیروهای عقبگرا و دموکراسی ستیز بخاطر تحقق" پروژه" های بیگانگان "جهاد "مینمایند . تاریخ چهار دهه نشان داد که "تنظیم های جهادی" ، " طالب" و "داعش" از یک قماش اند.  اینها در مراحل مختلف وظایف متفاوت را بادر نظرداشت اوضاع و شرایط بین المللی اجراء میکردند و دوره های استهلاک آنها قید زمان گردیده است.

در شرایط کنونی با مطرح شدن " طالب " در سطح بین المللی " پروژه داعش " مبرمیت خود را از دست داده  ولی برای تحقق عملی اهداف پنهانی پروژه طالب ، استفاده ابزاری از " داعش " صورت خواهد گرفت. بالاخره مقصرین این جنایات   "داعش " قلمداد خواهد شد . در حالیکه پاکستان بعنوان حامی درجه اول طالبان هم در عرصه نظامی ، سیاسی ، دیپلوماتیک و لوژستیکی تلاش میورزد که بیشترین امتیاز را از " معاهده قطر" بدست آورد . بدین منظوربه اشاره مشاورین "آی اس ای" طالبان  عملیات نظامی را تشدید میکنند و پاکستان به افزایش فعالیتهای دیپلوماتیک بخاطر تحقق " معاهده قطر" در قدم اول رهایی زندانیان طالبان و در نخست ازهمه قوماندانان مهم آنان میباشد.

 پاکستان بخوبی میداند که  در نتیجه پیامد های ویروس کورونا وضعیت نامساعد برای ترامپ برای انتخاب مجدد وی درپست ریاست جمهوری  ایجاد شده و یگانه موفقیت ترامپ میتواند خروج بی درد سر عساکر امریکایی از افغانستان باشد . ایالات متحده از پاکستان میخواهد تا طالبان را بیشتر به عملی ساختن " توافقات قطر"وادار  بسازد تا " اور کم " و " اوربند " برقرار گردد. ولی پاکستان با داشتن مهارت خاص در سیاست های خارجی خویش از امریکا میخواهد که هند را به پای مذاکره با طالبان بکشاند . درحقیقت پاکستان کشور ایالات متحده را پشت "نخود سیاه " روان کرد و تا از فشار بیشتر بالای خودش را بکاهد. هند که هدف اصلی پاکستان را درک میکند به پیشنهاد امریکا پاسخ منفی میدهد و  زلمی خلیلزاد در ماموریت و گفتگوی خود با وزیر خارجه هند ناکام برمیگردد. به نظر میرسد که " آی اس آی" طرح دیگر را توسط مزدوران خود از قماش طالب و داعش عملی مینماید و با این کار با "یک تیر چند فاختک را شکار نماید". از یکطرف اینکار را به گردن  داعش خواهد انداخت . طالب از ارتکاب این جنایت انکار خواهد کرد. همه قبول دارند که گروه طالبان یک گروه یکپارچه نیست و گروه که دفترقطر را دراختیار دارد بالای تمام گروه طالبان تسلط ندارد ولی همه میدانند که این سازمان جهنمی " آی اس آی" است که تمام حلقات طالب را تحت کنترول خود دارد. از طرف دیگر انعکاسات بین المللی ایجاد خواهد شد و جانب کابل را بخاطر تحقق هر چه بیشتر " توافقات قطر" بین طالب و امریکا زیر فشار قرار خواهد داد . برعلاوه نارضایتی ها از حکومت بیشتر خواهد شد و در کنار جنجال های موجود سیاسی این کار روحیه  ضد دولتی را تقویه خواهد کرد . همچنان این جنایت به تفرقه های قومی دامن خواهد زد زیرا بیشترین قربانی ها از مردم رنجدیده و شریف هزاره میباشند که بیشترین آنها در این منطقه مسکون اند . لذا به دلایل فوق این شفاخانه صد بستر واقع در دشت برچی تحت حمایت داکتران بدون سرحد نشانه گرفته شد و زنان حامله ، کودکان معصوم و اشخاص بیمارتوسط تروریستهای طالب تحت حمایت " آی اس آی " پاکستان  تیر باران شدند.

این جنایت وحشتناک توسط مردم افغانستان و جامعه جهانی به شدت تقبیح شد و  مرتکبین  این جنایت باید مورد تعقیب عدلی و مجازات قرار گیرند و طراحان اصلی این جنایت باید به محکمه بین المللی جنایات بشری معرفی شوند . تازمانیکه حمایت پاکستان از این تروریستها از نوع " طالب " و " داعش " قطع نگردد و لانه های آنها در خاک پاکستان مسدود نشود، طالب این جنگ و انسان کشی را درافغانستان قطع نخواهد کرد و " اور کم " و " اوربند" برقرار نخواهد شد و صلح پایدار و دایمی در کشور عذابدیده ، زخمی و آغشته به خون در نتیجه این "توافقنامه ننگین "استقرار نخواهد یافت و مردم ما بارها شاهد این جنایات خواهد بود .

 دراوضاع و احوال کنونی کشورتقبیح این جنایت کافی نیست . معضلات وطن را باید از ریشه حل نمود . توافق سیاسی این وآن و تقسیم چوکی ها بین این حلقات مشکلات موجود را بطور اساسی حل و فصل نمیکند . یکی از راه های دفع این حملات جنایتکارانه دشمنان وطن و رسیدن به صلح پایدار در افغانستان  اتحاد تمام وطنپرستان ، روشنفکران ، دموکراتها و ترقیخواهان کشور و ایجاد یک نظام و اداره دارای کارایی ، نیرومند،  فارغ از فساد و تقویه قوای مسلح کشور است.  

 بیائید این جنایت را با شدت تقبیح کنیم و علیه جهل و بنیاد گرایی متحد شویم !

نفرین به جنایتکاران و حامیان آنها !

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۰ـ ۱۳۰۵

 یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2020

کرونا را جدی بگیرید :

بیماری کوید ۱۹ وسیرآن در کشور

 

دوکتور سید فرید شاه رفیعی

اخیراً در یک گزارشی گفته شده است که وزارت صحت عامه کشور طی یک آزمایش میدانی از میان پنجصد نمونه ای که از میان افراد در شهرکابل به صورت تصادفی گرفته شده بود ( درتست سریع که حدود شصت تا هفتاد فیصد دقت دارد ) حدود دوصد وشصت نمونه مثبت  ، ودر تست پی سی آر که دارای دقت بیشتر میباشد حدود یک صد وسی نمونه مثبت مبتلا به ویروس کرونا دریافت نموده است که به این اساس میتوان تخمین زد که چیزی حدود نیم نفوس کابل به ویروس کرونا آلوده میباشند.

هرچند جزیات بیشتر در مورد این آزمایش ارایه نگردیده است چنانچه در مطالعات اپیدیمولوژیک وقتی این گونه آزمایشات میدانی صورت میگیرد باید در مورد جزیات آن یعنی شرایطی که این آزمایش صورت گرفته ومشخصات  افرادیکه تحت آزمایش قرار گرفته و اینکه مربوط به کدام گروه سنی، جنسی، کدام طبقه اجتماعی ازنظروضعیت شغلی واقتصادی و حالت صحی قبلی قراردارند ، وسایر شاخص های لازم ،معلومات ارایه میگردد.اما با آن هم ازاین گزارش میتوان دو سناریوی متفاوت را درمورد سیر آینده این بیماری درکشورمتصور بود.

سناریوی اول ،سناریوی بدبینانه وآن اینکه تعداد زیادافراد مصاب بیماری شده اند وهنوز در مراحل اولیه یا دوره نهفتگی آن قرار دارند و درهفته های آینده باید شاهد شیوع سریع و وخیم شدن وضعیت از این نگاه بود چون این افراد ممکن اعراض وعلایم شدید را تبارز دهند و بطرف وخامت بروند ونیز در دوره نهفتگی میتوانند ناقل بیماری بوده وتعداد زیاد از افراد دیگری را نیز مصاب سازند به ویژه با توجه به اینکه طرح قرنتین شهرها درکشورعملا به شکست مواجه شده و آنطوری که لازم است به دلایل مختلف ازسوی شهروندان رعایت نمی گردد.

اما سناریوی دوم ،سناریوی خوشبینانه است که از سوی تعدادی از کارشناسان صحی مطرح میگردد وآن اینست که ازاین گزارش میتوان نتیجه گرفت که فیصدی زیاد مردم بیماری را با اعراض خفیف سپری کرده اند و یا درحال سپری اند و ما داریم به طرف حاصل نمودن معافیت جمعی یا معافیت گله ای (herd immunization) درمقابل این بیماری پیش میرویم.

عده ای از کشورها از قبل روی طرح ایجاد معافیت جمعی توجه داشتند و امیدواربودند به این امر دست یابند بطور مثال کشورهای انگلستان و سویدن این شیوه مبارزه با کرونا را درپیش گرفتند که در کشور انگلستان این امرچندان موفق نبود و اوضاع به سوی وخامت پیش رفت و بالاخره مقامات صحی کشور مجبور شدند اقدامات جدی تر را در راه تطبیق قرنتین در پیش گیرند ، برعکس درکشور سویدن با توجه به راهکارهای مناسبی که سیستم صحی این کشور در این راستا در پیش گرفت طرح معافیت جمعی موفق بود به حدی که حتا سازمان صحی جهان از کشور سویدن به عنوانی الگوی موفق در امر مبارزه با ویروس کرونا نام برد.

معافیت جمعی چیست و چگونه حاصل میگردد؟

معافیت یا immunization   پروسه ای است که طی آن سیستم دفاعی عضویت در مقابل انتان مشخص تقویه گردیده و شخص درمقابل این انتان مقاوم شده و ازمبتلا شدن به آن معاف میگردد.

معافیت به دونوع است یکی معافیت ذاتی و دیگری معافیت کسبی.

درمعافیت ذاتی افراد به صورت طبیعی و ذاتی در وجود خویش دارای توانایی مقابله و مقاومت در برابرانتانات مشخص میباشند .اما معافیت کسبی بصورت ذاتی درشخص وجود ندارد و از محیط کسب میگردد که این نوع معافیت نیز دونوع میباشد معافیت فعال و معافیت منفعل.

معافیت منفعل از طریق وارد نمودن انتی بادی های تولید شده در بدن یک موجود زنده دیگر ، به بدن شخص حاصل میگردد، چنانچه در بیماری کوید19 هم گفته میشود که تطبیق خون افراد شفا یافته ازاین بیماری میتواند در تداوی بیماران موثر باشد که این شکلی از معافیت کسبی منفعل است.

درمعافیت فعال وجود شخص تنبه میگردد تا درمقابل انتان خود انتی بادی بسازد و این نوع معافیت به دوطریق میتواند حاصل گردد، یکی از طریق تطبیق واکسین و دیگری از طریق مواجه شدن به انتان ویا سپری نمودن بیماری.

واکسین شکل ضعیف شده یا غیرفعال شده یک انتان است که در وجود افراد تطبیق میگردد و وجود شخص آن را به حیث یک انتان کامل شناسایی کرده و درمقابل آن آماده ی دفاع میشود دقیق مثل تمرینات نظامی که سربازان با دشمنان فرضی به جنگ پرداخته و به این ترتیب به جنگ واقعی آماده میشوند.

اما راه دیگر کسب معافیت فعال، مواجه شدن به انتان است ، وقتی افراد به انتان مواجه میشوند ممکن بیماری وخیم را سپری کنند ویا هم بیماری خفیف و یا حتی هیچ بیمار نشده وبه شکل ناقل بدون عرض قرار بگیرند اما درتمام این حالات در بسیاری از بیماری های انتانی شخص با سپری نمودن بیماری درمقابل آن معافیت حاصل کرده و بدن شان در مقابل بیماری انتی بادی تولید کرده ومقاوم میگردند و امکان مبتلا شدن دوباره به این انتان ازبین رفته یا هم ضعیف شده و شخص ممکن دوباره به صورت خفیف مصاب شود.بطور مثال در بیماری سرخکان با سپری نمودن بیماری نزد شخص معافیت دایمی ایجاد شده و دیگر هرگز مصاب نمیشود.

معافیت گله ای یا جمعی یا کتلوی شکلی ازمعافیت کسبی فعال است که در صورتی ایجاد میگردد که کتله وسیع از مردم در مقابل یک مرض معافیت حاصل کنند واین معافیت یا از طریق تطبیق گسترده وسراسری واکسین حاصل میگردد و یا هم از طریق مواجه شدن وسیع افراد جامعه به انتان.البته زمانی ما گفته میتوانیم که یک جامعه به مرحله معافیت گله ای رسیده است که اضافه از پنجاه درصد این جامعه این نوع معافیت را حاصل کرده باشند ونزدشان تثبیت شده باشد.

و اما درمورد بیماری کوید19 و امکان دستیابی به معافیت گله ای دربرابر آن چنانچه قبلا گفته شد یکی از راه های کسب معافیت جمعی ،تطبیق گسترده واکسین میباشد ،با وجود تلاش های جدی و حتا رقابت سخت کشورها در راه دستیآبی به واکسین این بیماری ،دست یابی به واکسین در آینده نزدیک محتمل به نظر نمی رسد چراکه درحالات عادی دستیابی ،آزمایش ، تایید و اجرایی شدن یک واکسین سالها را در بر میگیرد که درمورد بیماری کوید19 با درنظر داشت نیاز جدی به واکسین این مدت حداقل یک الی یک ونیم سال پیش بینی شده است.

درمورد حاصل شدن معافیت از طریق مواجه شدن به انتان وسپری کردن بیماری باید به نکات ذیل توجه داشت:

بیماری کوید19 یک بیماری تازه است و تا هنوز بسیاری موضوعات درمورد آن به صورت کامل شناخته نشده است، ازجمله اینکه آیا افراد بعداز سپری کردن این بیماری معافیت حاصل میکنند یا نه؟ و اگر حاصل میکنند این معافیت دایمی است یا کوتاه مدت؟ اگر کوتاه مدت است به چی مدت؟

هرچند اخیراً اخبار امیدوار کننده ای از سوی بعضی کشورها ازجمله کوریای جنوبی نشرشد که افراد شفایافته ازاین بیماری ،دارای معافیت کامل بوده و چانس مبتلا شدن دوباره را ندارند.

موضوع دیگر اینکه یک تحقیقی که در کشور چین صورت گرفته از میان شش هزار وهشت صد نفر کارکنان صحی و مراجعین شان فقط نزد حدود 2-3 فیصد شان انتی بادی تشکل کرده بود که فاصله زیادی را از رسیدن به معافیت جمعی نشان میدهد.

از جانب دیگر اگرما جهت رسیدن به معافیت جمعی انتظار آلوده شدن حدود اضافه از شصت ـ هفتاد فیصد افراد جامعه را به این ویروس داشته باشیم، حتا اگر اکثریت به شکل ناقل بدون عرض یا با اعراض خفیف این بیماری را سپری کنند و حداقل تلفات یعنی یک فیصد را قبول کنیم بازهم در کشور سی وپنج میلیونی افغانستان ، شاهد تلفات حدود دوصدهزار نفر باید باشیم، در حالیکه تا اکنون به دلایل مختلف ا جمله پایین بودن کیفیت خدمات صحی، عدم موجودیت امکانات تداوی مدرن ،عدم موجودیت امکانات تشخیص سریع و دقیق،سطح فرهنگ و آگاهی جامعه ودیر مراجعه نمودن بیماران  فیصدی وفیات در کشورما حدود چهارفیصد میباشد.

پس دراین حالت چی باید کرد؟

دوام قرنتین به این شکل موجود که عملا جدی گرفته نشده و تطبیق نمی شود، وما همه روزه در شهرها شاهد آن هستیم ، و با توجه به وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی کشور وساختار سنتی آن،جز اینکه باعث رکود اقتصادی و افزایش فقر گردد و همچنان زمینه ساز فساد وسواستفاده عده ایی از افراد ازآن گردد حاصل چندانی ندارد. قرنتین باعث شده است تا گروه های افرادی که قبلا در چهارراه ها در انتظار کار روزمزد بودند حالا در کنار سرک ها و در مقابل نانوایی ها در انتظار خیرات و کمک باشند، و بدینگونه صد ها مورد مشکلات دیگر....

از جانب دیگر با تبلیغات گسترده ایی که صورت گرفته فشار روانی به حدی است که حال به قول عام مردم از داکترمی ترسند و داکتران از مردم. قبلا ما شاهد رجوع تعداد کثیری از مردم به شفاخانه ها از باعث سایر امراض مثل امراض قلبی ، شکر ،فشارخون و سایر امراض انتانی و سرطانی وغیره بودیم در کنار اینکه روزانه به چه تعداد افراد جهت تداوی به کشورهای هند و پاکستان میرفتند اما حالا قسمی که دیده میشود اکثرشفاخانه ها از سایر بیماران خالی شده اند، وتقریبا تمام معاینه خانه های شخصی دوکتوران مسدود اند. پس این بیماران کجا شده اند و به کجا مراجعه میکنند؟

شاید عده ای زیاد بدون مراجعه به داکتر وشفاخانه به مرگ خاموش تن بدهند و یا هم مثلی که از چند ولایت گزارش شده مقامات بخاطر جلب کمک ها و سواستفاده ،مرگ آنها را هم مرگ کرونایی راپور بدهند.

قبلا از تجربه موفق سویدن یادآوری شدیم .این کشور افراد مسن و مستعد به این بیماری را و نیز افرادیکه تست شان مثبت راپور داده شده را در قرنتین جدی قرار داده ، و سایر افراد را ضمن توصیه های لازم وقایه وی آزاد گذاشته اند.که عده ای از کارشناسان عرصه صحت و جامعه این مودل را الگویی خوبی برای کشورهای فقیر که درآن قرنتین جدی ممکن نیست میدانند.

از نظر بنده یک راه حل مناسب این خواهد بود، تا به توجه به تجارب موفق کشورهای دیگر ،دولت به همکاری جامعه جهانی درقسمت بهبود عرضه خدمات صحی کار کرده، هزینه بخش های غیرضروری دیگر(مثل معاشات بلند مقامات بلند رتبه دولت) را دراین بخش تعدیل کرده ، مراکز صحی را با وسایل  مدرن تشخیص، تداوی و وسایل محافظتی کارکنان صحی مجهز ساخته و در قسمت حفاظت از پرسونل صحی ، تشویق و بلند بردان روحیه آنها کار کرده، سطح اجرای آزمایش ها را زیادتر و گسترده تر سازد؛ تا بتواند به شناسایی به موقع، سریعتر و بیشترافراد مصاب پرداخته و در قسمت قرنتین و تجرید آنها و کسانی که با آنها درتماس نزدیک بوده اند اقدام لازم نماید ، و برای سایر افراد ضمن بلند بردن سطح آگاهی شان ازطریق افزایش پخش و نشر پیام های صحی و دستور به مراعات نمودن جدی اقدامات وقایه وی به تدریج به رفع محدودیت ها و قرنتین اقدام نماید تا از یک طرف ما بتوانیم از شیوع هرچه بیشتر این بیماری جلوگیری نماییم ، واز طرف دیگر با افزایش فقر و فشار روانی بالای افراد جامعه باعث وخیم شدن وضعیت زنده گی مردم نگردیم.

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۰۰۵

 

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 

Copyright ©bamdaad 2020

 

 

 

 برگ ویژه تارنمای بامـداد به مناسبت مرگ زودرس رفیق داکترعبدالرشید جانباز

خواننده گان گرانقدر ،

 دراین ستون پیام های همدردی شوراها و اعضای حزب آبادی افغانستان ، احزاب و سازمانهای برادر و شخصیت های مستقل سیاسی و علمی بنشرمیرسد.

 

پیام تسلیت دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت نابهنگام رفیق داکترعبدالرشید جانبازعضو دارالانشای حزب آبادی افغانستان

 

با تاسف و اندوه فراوان به اطلاع رفقا و دوستان رسانیده میشود که جنبش دادخواهی کشور و حزب آبادی افغانستان باردیگر درسوگ یکی ازبهترین های خویش نشسته ، و شخصیت بلند مرتبه علمی و اجتماعی ، رفیق داکترعبدالرشید جانباز، عضو دارالانشای حزب آبادی افغانستان نسبت بیماری مهلک و جهان گیر کرونا دارفانی را وداع گفته و جان به جان آفرین سپرده است.

انا لله و انا الیه راجعون

زنده یاد رفیق جانباز از آوان جوانی تا اکنون سرنوشت خویش را با سرنوشت جنبش ترقیخواه کشور گره زده و عمرگرانبهای خویش را وقف مبارزه و دفاع از منافع علیای میهن و مردم ، و حقوق زحمتکشان نموده بود. شادروان رفیق جانبازیکی ار پیشگامان و داعیان وحدت نیروهای دموکرات و ترقیخواه کشور بوده ، و دراین راستا تا پای جان صادقانه تلاش و مبارزه نمود که نقش ایشان در وحدت و شکل گیری حزب آبادی افغانستان و تدویرموفقانه کنفرانس وحدت و کنگره حزب قابل قدر و فراموش ناشدنی میباشد.

زنده یاد رفیق جانباز شخصیت دانشمند و برجسته علمی کشور و یکی از اعضای پرافتخار و کارکن حزب آبادی افغانستان بود، که همیشه با نشر مقالات ارزنده علمی ، و اشتراک در رسانه های کشور صدای رسای حزب و مردم خود بوده ، و پیام های انساندوستانه و روشنگرانه خویش و حزب را به مردم می رسانید.

درگذشت این شخصیت گران ارج برای حزب آبادی افغانستان و نهضت دموکراتیک و داد خواه کشوریک ضایعه جبران ناپذیر بوده و مایه تاثر و تالم همه رفقا گردیده است.

دارلانشای حزب آبادی افغانستان ازجانب خویش و همه اعضای حزب ، درگذشت زنده یاد رفیق داکترعبدالرشید جانباز را خدمت خانواده معزز ، اقارب و دوستان ایشان ، بویژه مردم شریف نجراب و کاپیسا ، و همه رفقا و همرزمان مرحومی تسلیت گفته ، و از بارگاه ایزد منان برایش جنت فردوس آرزو میکند. همچنان بدینوسیله به تمام بیماران این مرض واگیرشفای عاجل استدعا نموده ، روح درگذشته گان را شاد خواسته و آرزو مینماییم تا جامعه بشری هرچه زودتر از این مصیب رهایی یابد.

روح رفیق جانباز عزیز شاد، و یادشان جاودانه باد!

 با احترام

 

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

پیام تسلیت کمیته حزبی شهرکابل حزب آبادی افغانستان

 

 بادریغ واندوه فروان اطلاع حاصل کردیم که رفیق داکترعبدالرشید جانباز عضو دارالانشا حزب آبادی افغانستان دارفانی را وداع گفته وبه ابدیت پیوسته است.

انا لله وانا الیه راجعون.

کمیته حزبی شهرکابل حزب آبادی افعانستان درگذشت نابهنگام رفیق جانباز گرامی را ضایعه بزرگ وجبران ناپذیر برای خانواده مرحوم و حزب آبادی افغانستان دانسته ، برای بازمانده گان مرحومی، برای اعضای کمیته مرکزی، اعضای حزب آبادی افغانستان و جنبش روشنفکری کشور تسلیت عرض نموده و برای رفیق جانباز مرحوم جنت برین استدعا میدارد.

بااحترام
رهبری کمیته حزبی شهر کابل حزب آبادی افغانستان.

 

 

پیام تسلیت و همدردی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 با اندوه فراوان خبرجانکاه درگذشت رفیق داکترعبدالرشید جانباز عضو دارالانشا حزب آبادی افغانستان را بدست آوردیم.

روح شان شاد باد !

 داکتررشید جانباز رفیق صمیمی، شخصیت نیکنام جنبش ، مبارز نستوه ، دانشمند اگاه و پرکار، فرزند پرشور حزب آبادی افغانستان ، نهضت  دموکراسی و ترقی خواهی کشور ، و وحدتخواه دلیربود.

او درتحکیم وحدت حزب و رشد و نفوذ آن در بین جوانان ، دانشجویان  وجامعه علمی کشور ، زحمتکشان درکابل ، پروان و کاپیسا نقش انکارناپذیر و بزرگی داشتند . ایشان  منحیث تحلیلگر برجسته امور سیاسی و اقتصادی در رسانه های کشور حضور فعال داشتند . او به نقش رسانه های حزب دربلند بردن سطح دانش و اگاهی رهروان جنبش ارج فراوان قایل بوده و به صورت منظم دراین فعالیت ها سهم میگرفت ، چنانچه مقاله های علمی و پیشنهادات آینده نگر او درارگان نشراتی جزب ما ، تارنمای وزین بامـداد درعرصه مبارزه با پیآمدهای ویروس کرونا درخور توجه و قدر میباشد .

بدینوسیله ازنام شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان مراتب غمشریکی و همدردی عمیق خود را به هیات رهبری و دارلانشای حزب آبادی افغانستان ، به اعضای پرافتخار حزب آبادی افغانستان و رهروان جنبش دادخواهی و ترقی کشور، به متحدین سیاسی حزب ، جامعه علمی و فرهنکی کشور، خانواده و بازمانده گان شان ابراز نموده ،خود را در این غم بزرگ جنبش شریک میدانیم.

 یاد کارنامه های درخشان رفیق جانباز همیش !

روح این رفیق بزرگوار‌شاد، وخاطرات شان جاودانه باد!

 

  دوکتور حبیب منگل

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

  

 

دافغانستان د آبادی ګوند کندهارولایتی سازمان
دافغانستان دآبادی ګوند، دکندهار ولایتی ګوندی سازمان دمرحوم ډاکټر عبدالرشید (جانباز) دمړینی په سبب دخواخوږی اوډاډ ګیرنی پیغام!

 

په ډیری خواشینی سره مو دافغانستان دآبادی ګوند؛ ددارالانشاء غړی مرحوم داکټر عبدالرشید ( جانباز) دمړینی غمجن خبر ترلاسه کړی ـ
انالله وانا الیه راجعون
دافغانستان دآبادی ګوند؛ دکندهار ولایتی ګوندی سازمان دمرحوم داکتر صاحب عبدالرشید ( جانباز) په غم کی ځان شریک بولی ـ
نوموړی مرحوم ته دی پاک خدای ج جنتونه ورته په نصیب کړی .
کورنی ، ملګرو اودوستانو ته یی دجمیل صبرغواړو . امین

دکندهار ولایتی ګوندی سازمان رییس

 

پیام تسلیت شورای ولایتی هرات  حزب آبادی افغانستان بمناسبت وفات نابهنگام رفیق داکترعبدالرشید جانباز

 

با درد و اندوه فراوان خبر ناگواری وفات رفیق داکتر عبدالرشید جانباز عضو دارالانشا و عضو هیات اجراییه حزب آبادی افغانستان را دریافت نمودیم.
رفیق داکترجانباز شخصیت آکادمیک و کارشناس توانای بخش اقتصاد و سیاست، و شخصیت تاثیرگذار در حزب آبادی افغانستان بود
مرگ رفیق گرامی داکتر جانباز ضایعه جبران ناپذیر برای رفقا میباشد.
بدین مناسبت مراتب تاثرات عمیق، تسلیت و همدردی رفقا را به خانواده گرامی رفیق داکتر جانباز، رفقا دارالانشا و تمام اعضای حزب ابراز نموده ،و خود را در این غم بزرگ شریک میدانیم.
از بارگاه ایزد منان برای رفیق داکتر جانباز مغفرت ، و به خانواده یی گرامی شان صبر و شیکبایی استدعا می داریم.

روح شان شاد و یادشان گرامی و جاویدان باد !

 

شورای ولایتی هرات حزب آبادی افغانستان

 

پیام تسلیت شورای ولایتی کابل حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت نابهنگام رفیق پرتلاش مان رفیق گرامی عبدالرشید جانباز عضو دارالانشا حزب آبادی افغانستان

نبودن رفیق گرامی مان را در جمع رفقا برای رفقای عزیز و خانواده محترم مرحوم تسلیت گفته برای رفیق جانبازجنت فردوس و برای بازمانده گان شان صبر جمیل خواهانم .
رفیق جانبازیکی از پیش سنگران صفوف مبارزه در حزب بوده و مبارزه شان چشم گیر میباشد.
نبودن رفیق جانباز برای حزب و کشور در صحنه اقتصاد ضایعه بزرگ می ‌باشد .
انا الله و انا الیه راجعون


مزمل صدیقی

رییس شورای ولایتی کابل حزب آبادی افغانستان

 

 

 

د افغانستان آبادی ګوند د هلمند ولایتي شورا د تسلیت اوغم شریکۍ پیغام!

 

انالله واناالیه راجعون!
په ډیره خواشینی سره موخبرترلاسه کړچي د افغانستان د آبادی ګوند دمرکزي شورا د دارالانشاغړي محترم ملګري داکترعبدالرشید جانبازپه ناڅاپه ډول دورپیښي ناروغی
(کرونا)له کبله له دي فاني دنیا سره مخه ښه کړي اوحق ته یې لبیک ویلی دی.
خدای بخښلي ملګری جانباز د افغانستان د ملي مترقي نهضت ډیرسابقه مبارز اویومسلکي ټولنیزاوسیاسي شخصیت ؤ، نوموړي د ډیرپخوا اوکشرعمرڅخه د خپل هیواد د پرمختیا اوښیرازی
اوخلکودهوسایني لپاره د خپل همت ملاتړلي وه اود دغه سترارمان دپوره کولوپه خاطريې د ملي مترقي نهضت اوسیاسي ګوندغړیتوب حاصل کړی ؤترڅووکولایسي د دسته جمعي مبارزي
داصل په بنسټ د خپل هیواد دپرمختیا اوخلکود ستروهیلودپوره کولولپاره د خدمت جوګه سي. اوپه دي اوږده لاره کي یې ډیرزحمتونه اوستونځي تیري کړي دي اوخپل خوږژوند یې د دغه
سترارمان د پوره کولولپاره وفق کړی ؤ. د دغه سترارمان لارویان به ددغه مبارزکارنامي او زحمتونه هیڅکله هیرنکړي.
د افغانستان آبادی ګوند د هلمند ولایتي شورا د نوموړي ګوند د مرکزي شورا  د اجرائیه بیرواودارالانشا محترم مقام ته اوهمدارنګه د یاد مقام له لیاري د مرحوم عزتمندي کورنۍ اودوستانوته

د دغه مبارزد وفات له کبله د خپل د تسلیت اوغم شریکۍ مراتب وړاندي کوي. دمرحوم لپاره فردوس جنت اودکورنۍ غړو، دوستانواوملګروته د جمیل صبرغوښتنه کوي.
روح دي ښاد وي او یاد به يې تل له موږسره تازه وي.


د افغانستان آبادی ګوند د هلمند ولایتي شورا

 

پیام تسلیت کمیته حزبی ولایتی ننگرهار حزب آبادی افغانستان

 با تاسف اطلاع حاصل نمودیم که یکی از مبارزین صادق،راستین و عدالت خواه کشور مرحوم داکتر عبدالرشید جانباز عضو بیروی اجراییه و عضو دارلانشا حزب آبادی افغانستان نسبت مبتلا شدن به مرض مهلک جهانی ویروس کرونا جهان فانی را وداع گفته به ابدیت پیوست.
کمیته حزبی ولایتی ننگرهار مرگ رفیق جانباز را یک ضایعه بزرگ علمی، سیاسی و روشنفکری دانسته خود را در این غم و اندوه شریک میداند .
بیروی اجراییه ولایت ننگرهار برای اعضای فامیل محترم ، اعضای بیروی اجراییه و دارلانشا حزب آبادی افغانستان و همه روفقا و دوستان تسلیت گفته برای مرحوم اجرعظیم و فامیل محترم شان صبر جمیل آرزومند است
انا لله و انا الیه راجعون

 
فاروق دهقانزاده

رییس کمیته حزبی ولایتی ننگرهار

 

پیام تسلیت شورای ولایتی غزنی حزب آبادی افغانستان

انا لله و انا الیه راجعون

با کمال تاسف، تاثر و تحسر اطلاع حاصل نمودیم که رفیق عبدالرشید جانباز دار فانی را وداع گفته و به ابدیت پیوست.

 شورای ولایتی غزنی این ضایعه جبران نا پذیر را به خانواده رفیق جانباز، رفقا و سایر بازمانده گانش تسلیت عرض نموده، برای مرحوم جنات فردوس و برای اقاربش صبر جمیل استدعا مندیم.

با احترام
محمد مهدی عظیمی


ریس شورای ولایتی غزنی حزب آبادی افغانستان

 

پیام‌ تسلیت شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

خبرجانکاه مرگ رفیق داکترعبدالرشید جانبازعضو دارالانشا حزب آبادی افغانستان موجب تاثرعمیق همه اعضای حزب دراروپا ، بخصوص رفیق های شورای کشوری المان حزب  آبادی افغانستان گردید.

 ما رفیق داکتررشید جانباز را منحیث ممثل شایسته وحدت  و یکپارچه گی حزب ،  شخصیت علمی و آکادمیک کشور، و حزبی پرتلاش وصادق می شناسیم.

بدینوسیله مراتب همدردی و تسلیت خود را به  دارالانشا حزب ، همه اعضای پرافتخارحزب آبادی، رهروان جنبش دادخواهی ، جامعه علمی کشور و خانواده ای معززشان ابراز میداریم.

 عبدالاحد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

  

پیام شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان  بمناسبت درگذشت نابهنگام رفیق داکترعبدالرشید جانبازعضو دارلانشای حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه و درد اطلاع حاصل نمودیم که رفیق گرانقدر ما داکتر عبدالرشید جانباز عضو دارلانشا حزب آبادی افغانستان دیگر با ما نیست و این جهان را وداع گفته است .

 شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان وفات ایشان را برای جنبش مترقی کشورمان  یک ضایعه جبران ناپذیر دانسته ، بدینوسیله به کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان در راس رفیق گرامی پوهاند داکتر محمد داوود راوش ، اعضای دارلانشا ، اعضای رزمنده حزب فامیل عزیز شان و جمیع دوستان وهواداران آن مرحوم تسلیت گفته ، روح  آن عزیز رفته را شاد میخواهد.

 محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

پیام  تعزیت شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

 

دردا و دریغا که قافله مرگ ناگهان در رسید و اینبار گرامی ترین رفیق ما ، عبدالرشید جانباز عضو دارالانشای شورای مرکزی حزب آبادی افغانستان را از میان ما برداشت و به جاودانه گی سپرد .

 روحش شاد و بهشت برین جایگاهش باد !

 رفیق جانباز شخصیت  اگاه ، با اراده و مبارز خستگی ناپذیر جنبش دموکراتیک و دادخواه کشور ما بود که همه نیروی خود را صادقانه و بی پیرایه بخاطر خوشبختی مردم و سر افرازی کشورعزیز ما بکار گرفت و لحظه ای از تلاش در راه تحقق آرمان وطنپرستانه خود دریغ نکرد . او برای وحدت اندیشه وعمل همه فرزندان راستین کشور خدمات فراموش ناشدنی را انجام داد و برای نیرو مندی حزب آبادی افغانستان سخت کوشید . رفیق جانباز که همچون سایر شهروندان کشور ما قربانی ویروس تبهکار کرونا گردید تا اخیر در باره طاعون کرونا می اندیشید و پیامد های اقتصادی و اجتماعی آنرا برای مردم کشورما بررسی میکرد . او برای نجات مردم و به خصوص فرودستان فکر مینمود .

 شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان نبود فزیکی رفیق جانباز را ضایعه بزرگ برای همه روشنفکران ،  دموکرات ها و ترقیخواهان کشور دانسته و خود را در این غم شریک میداند . اعضای سازمان ما مراتب تسلیت عمیق خویش را به خانواده و عزیزان رفیق فقید ،‌ رهبری و همه اعضای حزب آبادی افغانستان  ابراز داشته و برای همه وابسته گان او شکیبایی آرزو میکند .

یادش گرامی باد !

 

فاضل دلزاده

رییس شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

 ویانا ـ اتریش

 

پیام همدردی شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 با اندوه فراوان اگاهی یافتیم که  رفیق داکترعبدالرشید جانباز عضو دارلانشای حزب آبادی افغانستان در اثر بیماری جانسوز کرونا داعی اجل را لبیک گفته و زودهنگام بروز سی ام ماه اپریل ۲۰۲۰ میلادی چشم ازجهان بسته و به جاودانه گی پیوست .

روحش شاد و یادش گرامی باد.

رفیق جانباز درجوانی سرنوشت اش را با مردم و عدالت اجتماعی گره زده و تا آخرین لحظات زنده گی  به این تعهد شریفانه پابند باقی ماند. رفیق عبدالرشید جانباز در راه برآورده شدن خواست ها و آرمانها انسان زحمتکش کشور از هیچ تلاشی دریغ نکرد .او منحیث کارشناس امور اقتصادی و اجتماعی حزب در رسانه های حضور بهم رسانیده و برای رسانه های حزب می نوشت.

شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان درگذشت رفیق داکترجانباز را ضایعه بزرگ دانسته درغم نبود اوخود را با هیات رهبری و اعضای حزب آبادی افغانستان، هواداران جنبش ترقیخواهی کشور ، خانواده محترم ، فرزندان و دوستان شان شریک میداند .

با ابراز تسلیت فراوان

 سید افضل بهار

رییس شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

پیام تسلیت شورای کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان

 

با تاسف از جاودانه شدن نا بهنگام یکی دیگر از رهروان راه آزادی و ترقی کشور، رفیق داکترعبد الرشید جانباز، عضو دارالانشا حزب آبادی افغانستان مطلع شدیم که مایه تاثر و تالم ما گردید.

رفیق زنده یاد جانباز، مبارز نستوه، شخصیت باوقار و رزمنده استوار به آرمان های زحمتکشان کشور بود که بیشترین بخش از زنده گی خویش را وقف خدمتگزاری دراین راه نمود.

ما در حالیکه فقدان جاودان یاد رفیق جانباز را ضایعه بزرگ بر جامعه روشنفکری، نیروهای ترقیخواه و دموکرات،  بویژه حزب آبادی افغانستان می دانیم، نبودش را به اعضای گرانقدر خانواده این رادمرد، رفقای محترم هیات رهبری  و تمام اعضای حزب تسلیت گفته،  روان اش را شاد می خواهیم.

جاودان باد نام و خاطراتش!

شورای کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان

 


پیام تسلیت و غمشریکی شورای فنلند حزب آبادی افغانستان!


نسبت درگذشت رفیق داکتر عبدالرشید جانباز عضو دارلانشای حزب آبادی افغانستان به خانواده، خویشاوندان ، دوستان و به دارلانشای حزب آبادی افغانستان تسلیت گفته و تاثرات عمیق خویشرا ابراز میداریم. وفات نابهنگام رفیق جانباز را دراین برهه ضایعه بزرگی به حزب آبادی و نهضت دموکراتیک و دادخواه کشور دانسته ودراین اندوه خود را شریک میدانیم.
روح رفیق جانبازشاد و راهش پر رهرو!
بااحترام
دیپلوم انجنیر ضیالحق مومنی
رییس شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان

 

 پیام تسلیت وهمدردی شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان

 نسبت درگذشت نابهنگام رفیق داکتر عبدالرشید جانباز عضو دارلانشای حزب آبادی افغانستان.

 بدینوسیله مراتب همدردی و تسلیت خودرا به دارلانشای حزب آبادی افغانستان و همه اعضای پرافتخار حزب آبادی افغانستان ، رهبران جنبش دادخواهی ، جامعه علمی کشور و خانواده معزز شان ابراز میداریم.

  روحش شاد و یادش گرامی باد!

 شریف فولاد

 رییس شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان

 

 

نهضت صلح ،عدالت و آزادی افغانستان مرگ داکتر صاحب عبدالرشید جانباز رایک ضایع برای برای نهضت مترقی کشور میداند .
بمانسبت درگزشت جانباز صاحب
تسلیت خویش را برای خانواده مرحومی وحزب آبادی افغانستان
گفته روحشان راشاد می خواهدذ.

عبدالخلیل میهن پور

 

 پیام تسلیت دارالانشای حزب ملی ترقی افغانستان به مناسبت درگذشت عبدالرشید جانباز

 

با تاسف فراوان اطلاع حاصل نمودیم که یکی از پیشکسوتان جنبش ترقی خواهی افغانستان، شخصیت مبارز، وسیاستمدار برجسته کشور، عبدالرشیدجانباز داعی اجل را لبیک گفته وبه ابدیت تاریخ پیوسته است.

 انالله و انا الیه راجعون

 دارالانشای حزب ملی ترقی افغانستان مراتب تسلیت عمیق خویش را به این مناسبت خدمت همه اعضای خانواده،رفقا،دوستان و همسنگران مرحومی ابراز نموده،خود را در این اندوه بزرگ شریک دانسته،به آنها صبر جمیل و به مرحوم جانبازبهشت برین آرزو می نماید.

 روح شان شاد !

 کمیسیون تبلیغ وفرهنګ
حزب ملی ترقی افغانستان

 

 

 نهضت صلح ،عدالت و آزادی افغانستان مرگ داکتر صاحب عبدالرشید جانباز را یک ضایع برای برای نهضت مترقی کشور میداند .
بمانسبت درگذشت جانباز صاحب
تسلیت خویش را برای خانواده مرحومی وحزب آبادی افغانستان
گفته روحشان راشاد می خواهد.

داکتر گل محمد رنجبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بامداد ـ ۲۰/۱ـ ۳۰۰۴

Copyright ©bamdaad 2020

 

چپن سفیدان مستحق لت و کوب نیستند!

 

پروفیسور داکتر نثار احمد صدیقی


در تمام کشورهای دنیا ازچپن سفیدان خانه به خانه ، کوچه به کوچه و شهر به شهر بپاس خدمات شان تقدیر مادی و معنوی میکنند. اما چرا چپن سفیدان را در کشورما لت و کوب میکنند؟

داکتر یا پزشک کیست؟

داکتر مریضان را ویزیت کرده، مرض و عفونت را تشخیص داده و درمان می کند.

یک پزشک، دلسوز و مسوولیت پذیر است.

به افراد آرامش داده و اعتماد آنها را بدست میآورد.

برخی از آنها همچون داکتران جراح تحت فشار کار میکنند و تصمیمات سریع میگیرند.

بنابر تعریف داکتر یا پزشک در ویکی پدیا : پزشک به معنای دورکننده درد و بیماری یا داکتر (در اصطلاح رایج) در دانش پزشکی کسی است که به حرفه پزشکی یا طبابت، که برگرداندن سلامت انسان به وسیله مصاحبه با بیمار، مطالعه، تشخیص و درمان بیماری یا آسیب دیده گی می‌ باشد، می ‌پردازد. این معمولاً به دانش کافی آکادمیک مانند آناتومی، فیزیولوژی ، فاماکولوژیو شناخت بیماری‌ها و درمان آن‌ها نیاز دارد.
یک پزشک در صورت حضور در بیمارستان یا درمانگاه، اغلب در گروهی کار می کند که شامل پرستاران، مامورین بهداشت، قابله ها، مشاوران و کارکنان اداری است.
کار داکتر به صورت تمام وقت است. بسته به محل کارشان گاهی باید به صورت شیفت درشب ها و روزهای تعطیل کار کنند. البته امکان انجام کار پاره وقت نیز برای شان وجود دارد. اگر معاینه خانه شخصی داشته باشند، ساعت کاری شان را خود تعیین می کنند.

وظایف داکتر یا پزشک :

- تشخیص بیماری ها :  پزشک بر اساس دانش خود که از دانشگاه و مطالعه کتاب های تخصصی پزشکی بدست آورده و تجارب تشخیص ها و معالجه های قبلی نسبت به تشخص بیماری مریض اقدام می کند. در بسیاری از اوقات برای تشخص بیماری از آزمایشات پزشکی و عکس برداری نیز بهره می گیرد.

- توصیه های درمانی ـ پزشک فارغ از تجویز دارو  تنها نسبت به ارایه توصیه های کلی اقدام نماید.

- تجویز دارو :  تجویز دارو از جمله وظایف تخصصی پزشک است و مسوولیت زیادی را برای پزشک به همراه دارد و باید بسیار با دقت و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه توسط وی صورت پذیرد.

- انجام جراحی ها (در صورت داشتن تخصص مربوطه) : در صورتی که یک پزشک دارای تخصص و مجوز انجام عمل جراحی باشد، عمل جراجی را نیز انجام می دهد.

- ارجاع بیمار به متخصصان دیگر برای آزمایش ها و تشخیص بهتر در صورت لزوم : پزشکان عمومی در برخی از  اوقات بعد از ویزیت اولیه بیمار خود، در صورتی که از تشخیص خود اطینان کافی نداشته باشند اورا به پزشکان متخصص و یا فوق تخصص معرفی می کنند. گاهی اوقات نیز بیماری مراجعه کننده از حیطه تخصصی پزشک متخصص خارج است و برای تشخصی و درمان بهتر او را نزد متخصص مربوطه معرفی می کند.

یک پزشک با کارهای اجرایی مانند موارد زیر سر و کار دارد:

- کمک گرفتن از دیگر حرفه های بهداشتی: مانند فیزیوتراپیست ها و پرستاران

- مدیریت و امور اداری: مانند سازماندهی و کنترول پرستاران و کادر پزشکی شفاخانه، نوشتن نامه و گزارش و نگهداری سوابق بیمار.

- آموزش های بهداشتی برای گروه های بیمار: مانند زنان باردار، افراد معتاد و افراد دیابتی.
- بلند بردن سطح دانش کادرهای مسلکی بمنظور رشد و انکشاف مسلکی همراه با پیشرفت تکنالوژی در جهان.

چپن سفیدان با ادای یک سوگند، متعهد می ‌شوند به نجات زنده گی‌ها بپردازند و در اوج رضایت از زمانی که پشت سر گذاشته ‌اند، امیدوار به آینده‌ای پرثمر، بر منصب طبابت می‌ نشینند. اکنون بعنوان یک متخصص مغز و اعصاب ، قلب ، ریه، اورتوپیدی، جراحی و یا هر تخصص دیگر به یکی از ارزشمندترین حرفه‌ های بشری مشغولند. حرفه ‌ای که رسالت « درمان » را بر دوش دارد. به سبب این شغل ، در طول روز با افراد زیادی از گروه های مختلف جنسی، اجتماعی و سنی مواجه می ‌شوند. این افراد گرچه باهم فرق دارند اما پزشک همه را با یک نام مشترک یعنی مریض یا بیمار می ‌شناسد و بیمار می ‌داند که می ‌تواند به او اعتماد کند، و مشکل خود را با وی درمیان گذارد و به دلیل همین اعتماد، بیمار، تصمیم گیری درباره سلامت خود را به پزشک می‌ سپارد.
قابلیت و توانایی علمی پزشک از مهمترین دلایل این اعتماد است اما آنچه بیمار بدان نیاز دارد تنها تجربه و مهارت علمی پزشک نیست بلکه او طبیبی را برای درمان دردش می ‌جوید و طبیب، پزشکی است که درمان را با حس همدردی و محبت نسبت به بیمار خود همراه می‌ سازد. این شفقتی است که طبابت را زینت می‌بخشد و تاثیر شگفتی در جلب اعتماد بیمار به طبیب و روند درمان دارد. در گذشته که راه های مشخصی برای درمان بیماری ها وجود نداشت، پزشکی به جای آنکه یک علم باشد بیشتر یک هنر محسوب می ‌شد.
یکی از ضروری ترین ویژگی های پزشک خوب ، حس بشردوستانه اوست چرا که راز مراقبت از بیمار در علاقه به وی نهفته است.
و حرف آخر اینکه: پزشکان متعهد ، علم را به زیور حکمت می ‌آرایند ، شفقت را با جدیت همراه می ‌سازند ، انصاف را زینت بخش رفتارشان نموده و آنگاه طبابت می‌کنند.

سوگندنامه بقراط (سقراط) متنی است منسوب به بقراط ، پزشک یونان سده پنجم پیش از میلاد که دانش‌آموخته گان رشته پزشکی سوگند می‌خورند به آن وفادار باشند.
در این  سوگند ، با شاهد گرفتن خدا به او قسم یاد می ‌شود که نسبت به معلم و استاد نهایت قدردانی و ازخودگذشته گی انجام شود، نهایت تلاش و تخصص در جهت کمک به بیمار و جلوگیری از آسیب آن‌ها به کار گرفته شود، به  اوتونازی و سقط جنین  هیچ‌ کسی کمک نشود، رازداری پزشکی حفظ گردد، با هیچ بیماری ناعادلانه رفتار نشود، و از هیچ بیماری سواستفاده ، به ویژه  سواستفاده جنسی صورت نگیرد.

ما بیشترین اعتراض آنها را در حوزه بهداشت و درمان شاهد هستیم که در بخش عاجل به نقطه اوج خود می ‌رسد، به این دلیل که همراهان بیمار احساس می‌ کنند بیمارشان در وضعیت خطر قرار دارد و باید به سرعت اقدامات درمانی خاصی برای وی انجام شود. اغلب این افراد اطلاع ندارند که در بیمارستان‌ ها قانون طبقه‌ بندی بیماران وجود دارد که داکتر و پرستار در برخورد با بیماران با توجه به علایمی که دارند به طبقه ‌بندی آنها می ‌پردازند، به این صورت که تعیین می کنند کدام یک از آنها را با تاخیر یا در سطح متوسط یا به سرعت باید درمان کرد و در این شرایط همراهان بیماران احساس می‌ کنند که بیمارشان نسبت به بیمار دیگری خدمات کمتری دریافت کرده است و در اعتراض واکنش نشان می‌ دهند.

ضرب و شتم و هتک حرمت به داکتران و پرستاران و بی ‌توجهی به اعمال قانون در برخورد با این نوع رفتارها در مراکز درمانی گاه اتفاق می ‌افتد، افرادی از جامعه پزشکی که خدماتی را در بیمارستان‌ها ارایه می دهند به ویژه که اغلب خانم‌ های بی‌ دفاعی هم هستند که برای بهبود وضعیت بیماران در ساعاتی از شبانه روز به ارایه خدمات می ‌پردازند با برخوردهای ناخوشایند همراهان بیمارانمواجه می ‌شوند.

در قوانین بین المللی ، وزارت صحت عامه با همکاری دستگاه قضایی و نیروی امنیتی امنیت کادر درمانی را تضمین میکند. نیروهای امنیتی و قضایی با خاطیان بگونه ‌ای برخورد کنند که امنیت کارکنان بیمارستان‌ ها به ویژه داکتران و پرستاران حفظ شود.
از سوی دیگر اگر هر کدام از کارکنان شفاخانه‌ها تخلفی انجام دادند می ‌توان از طریق مراجع قضایی( طب عدلی) پیگیری کرد و این معنایی ندارد که همراهان بیماران حین ارایه خدمات با این افراد برخورد کنند و پزشک یا پرستار را مورد ضرب و شتم قرار دهند یا به اموال مراکز درمانی خسارت وارد کنند.

داکترها ،پرستارها و کارمندانی عرصه طبی هرکدام حقوق، نقش و مسوولیت های مشخصی دارند که در لایحه وظایف شان مشخص شده است.
کارکنان بهداشت که در خط مقدم هرگونه واکنش در برابر شیوع امراض ساری قرار دارند و به این ترتیب در معرض خطرات هستند.آنها را در خطر عفونت واگیر بیماریزا (در این مورد کرونا) قرار می دهد.

خطرات شامل: قرار گرفتن در معرض عامل بیماریزا، ساعات کار طولانی، پریشانی روانی، خستگی دوامدار کاری، فرسوده گی شغلی، توهین و خشونت جسمی و روانی است.

سند سازمان بهداشت جهانی حقوق و مسوولیت های کارکنان بهداشت، از جمله اقدامات خاص مورد نیاز برای حفاظت از ایمنی و بهداشت شغلی را برجسته می کند:
دولت ها مسوولیت کلی را بر عهده بگیرند تا اطمینان حاصل شود که کلیه اقدامات لازم برای پیشگیری و محافظت برای حداقل رساندن ریسک های ایمنی و شغلی از جمله اجرای سیستم های مدیریت ایمنی و شغلی برای شناسایی خطرات و ارزیابی خطرات مربوط به سلامتی و ایمنی و اقدامات پیشگیری و کنترول عفونت و سیاست های عدم پذیرش کامل نسبت به خشونت و آزار و اذیت در محیط کار، صورت گرفته است. در صورت لزوم تدابیر امنیتی مناسبی را برای امنیت شخصی کارمندان صحی فراهم کند.
در افغانستان پایوازان و مریضان مصاب به کرونا داکتران و پرستاران را لت و کوب نموده و از بیمارستان هرات فرار نمودند. (وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان، به خبرگزاری المان گفته است که افراد متواری به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان هرات در قرنطین به سر می ‌بردند. این افراد پس از ضرب و شتم کارکنان بیمارستان با کمک بستگانشان گریختند. گفته می‌ شود پولیس افغانستان برای جلوگیری از فرار این افراد اقدامی نکرده است. سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان ازعدم دخالت پولیس در این حادثه انتقاد کرده است ولی هیچگونه اقدام عملی صورت نگرفته است.)
دراین یک‌هفته دو‌حمله بالای کارکنان صحی در دو شفاخانه یکی شفاخانه استقلال و دیگری شفاخانه افغان ـ جاپان در قلب کابل به هیچ وجه قابل قبول نیست و عمل غیرانسانی است.
در حالیکه چپن سفیدان در خط اول جنگ در برابر ویروس کرونا قرار دارند و تا اکنون چندین تن از دوکتوران ما در کابل و ولایات کشور بخاطر شما از سبب مریضی کرونا جان های خودرا از دست داده اند.

سازمان صحی جهان زمانی که مریضی کوید ۱۹ را منحیث یک پاندیمی اعلان کرد سه مکلفیت را به گردن دولت ها گذاشت:
  ۱- محافظت از پرسونل صحی،
  ۲- محافظت از اشخاصی که در ریسک بلند قرار دارند ،
  ۳- کمک به کشور های صدمه پذیر و فقیر.
تا حال دولت به جز تهیه  چند کیت آنهم به شکل ناقص برای محافظت پرسونل صحی چی کاری را انجام داده است؟

آیا دولت و بصورت مشخص مسوولین صحت عامه کشور از این مسوولیت خود خبر دارد؟

پیشنهاد برای وزارت محترم صحت افغانستان:

مریضی واگیر کرونا را بزرگترین کشورهای سرمایداری جهان با تمام نیروهای نظامی و با داشتن سلاح های مدرن و حتا هستوی نتوانسته که مهار نماید.
کارمندان صحی اعم از داکتر و پرستارها در خط مقدم مبارزه در برابر مرض کرونا قرار دارند.
وزارت صحت/بهداشت افغانستان مکلف است تا  از نهادهای امنیتی خواهان تامین امنیت مراکز بهداشتی مداوای بیماران کرونا شود. به هیچ عنوانی لت و کوب کسانی را که از زنده گی خود می ‌گذرند و به مردم خدمت می ‌کنند نمی‌ پذیریم، اگرنه به زودی شاهد شفاخانه ‌های خالی از کارمند خواهیم بود.
طوریکه ملاحظه میشود بیشترین دوکتورانی که مصاب کوید ۱۹ شده اند دوکتورانی نیستند که در مراقبت مریضان کوید ۱۹ مستقیماْ سهم داشته باشند بلکه در بخش های دیگر مصروف خدمت استند، این موضوع این را میرساند که توسط مریضان و اشخاصی که در دوره تفریخ مرض قرار داشته اند و‌یا هم اشخاصی که بدون عرض اند مصاب مرض شده اند و باید در هنگام مواجه شدن با تمام مریضان فکر کنند که طرف ممکن که مصاب کوید ۱۹ باشد و‌تدابیر وقایوی را مراعات کنند.
وزارت صحت برای محافظت از پرسونل باید کمیته های کنترول انتان را در شفاخانه ها ایجاد و این کمیته ها روی راه های جلوگیری و کنترول موثر کار نمایند، پرسونل صحی تنها با کیتها و آنهم ناقص محافظت شده نمیتوانند.

کمیته نظارت از محافظت پرسونل ایجاد شود اعضای این کمیته از ستندرد بودن کیتها و‌ طرز پوشیدن وسایل محافظتی آن و استفاده آن توسط پرسونل نظارت کند. پزشکان و پرستاران جان خود را در این راه گذاشته‌ اند.
برای دوکتورانی که مهارت های لازم را در امر مبارزه با کوید ۱۹ را دارند با معاشات امتیازی کار گرفته شود، درین قسمت باید شفافیت لازم موجود باشد.
برای بازمانده گان پرسونل طبی که از سبب مریضی کرونا فوت میکند باید مدد معاش دایمی پرداخته شود.
زمان آن فرا رسیده که وزارت در مورد تیم کاری و‌ مدیریتی خود تحدید نظر کنند. تیم کاری وزارت صحت فوق العاده کهنه ، به دور از دانش نوین و‌ فاقد ابتکار اند وقت خانه تکانی فرا رسیده است بهتر است از کادرهای متخصصین معالجوی بیشتر کار گرفته شود.
کمیته متخصصین کلینیکی از رشته های مختلف در چوکات مدیریت مبارزه با کرونا تشکیل شود، این کمیته صلاحیت کامل داشته باشد و تمام کارهای مبارزه با کرونا از طرف این متخصصین تنظیم شود، از جمله مصرف بودجه که تنها برای مهار کردن و معالجه مریضان مصاب به مرض کرونا صرف گردد و هیچ نهاد دیگری حق مداخله در کار این کمیته را نداشته باشد و در پهلوی این کمیته یک کمیته دیگری از متخصصین صحت عامه را با خود داشته باشد ، تمام فیصله ها در توافق این دو‌کمیته صورت گیرد.
فعال ساختن تیم های سیار حد اقل در تمام ولسوالی های کشور.
ازدیاد مراکز آزمایش در تمام ولایات. 
تدابیر جدی تا سرحد مجازات برای کسانیکه فاصله گیری اجتماعی را مراعات نمکنند.

جهت کمک به مریضان مصاب به کرونا نکات زیر در نظر گرفته شود:

۱- تجرید مطابق میعار های طبی

۲- آرامش جسمی و روانی

۳- تجویز غذا های مملو از ویتامین ها

۴- تجویز چند قلم ادویه محدود و معین بخاطر تداوی عرضی

۵-  در حالاتی که مشکلات تنفسی موجود باشد، انشاق اوکسیجن و در حالات وخیم تر تنفس بوسیله دستگاه تهویه

۶- مراعات فاصله گیری جدی مریضان مصاب کرونا از پایوازان و پرسونل طبی( فاصله گیری شخصی و اجتماعی)

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۹۰۵

اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2020

 

نقش و جایگاه ارگان های نشراتی حزب آبادی افغانستان

 

میرمحمد شاه رفیعی

رسانه ها و ارگان های نشراتی درجهان امروز وسیله ایست غرض ارتباط با مردم و رکن مهمی از دموکراسی که خدمات اطلاع رسانی ، تربیتی و معلوماتی را عرضه می نمایند.

تمام نشرات اعم از صوتی ، تصویری ، چاپی  و مجازی هریک  با داشتن ویژه گی ها ، شنونده  و خواننده خود،  ازاثرگزاری و جایگاه معینی برخوداربوده  و روزتا روز بر اهمیت و تاثیرآنها برذهنیت عامه و جلب توجه مردم به سوی اهداف خاص و تشکل و سازماندهی به منظورعملی شدن اهداف مشخص افزوده میگردد.

احزاب سیاسی از جمله حزب آبادی افغانستان منحیث یک حزب مدرن و مردم دوست با درنظرداشت اهمیت ویژه تبلیغات درشرایط کنونی جامعه و به منظور رسانیدن صدای دادخواهانه حزب ، افشای حقایق پوشیده و پنهان درباره مشکلات و پرابلم های اجتماعی که در راه ترقی و پیشرفت جامعه ما قراردارد به عرصه کارنشراتی، تبلیغی و آموزشی توجه خاصی مبذول داشته  و میدارد.

با درک نقش وجایگاه کارتبلیغی ، آموزشی و رسانه ایی در مبارزه سیاسی  ، دارالانشا حزب آبادی افغانستان و شعبه تبلیغ و آموزش سیاسی حزب فعالیت ارگان های نشراتی حزب :

ـ ماهنامه حقیقت زمان،

ـ تارنمای بامـداد،

ـ و گروه فیسبوکی حزب آبادی افغانستان  را مورد مواظبت و توجه همیشه گی قرارداده و در راه  پیشبرد وظایف این ارگانها از هیچ نوع کمک دریغ نکرده است .

هیات رهبری حزب در فاصله های معین زمانی به برسی فعالیت های نشراتی ارگانهای مرکزی حزب پرداخته ، و بخاطر بلند بودن سطح مطلوب نشرات این ارگانها ، مسوولین آنها را بخاطر وقف و تلاش شبانه روزی مورد ستایش و تقدیر قرارداده است .

امروزرسانه های حزب ما با نشرمنظم وگسترده مطالب و موضوعات  مربوط به زنده گی درون حزب مسوولیت شانرا دررسانیدن صدای حق طلبانه و دادخ واهانه مردم زحمتکش افغانستان ، آگاهی از رخداد های ملی و بین المللی ، مسایل اندیشه وی و بلند بردن سطح آگاهی اعضای حزب و خواننده گان شان به وجه نیکو انجام داده و میدهند. خوشبختانه امروزمساله تولید اندیشه درفعالیت های نشراتی حزب ما جایگاه خاصی داشته ، و پیوسته اندیشمندان حزب ما با نشرمقالات علمی و پژوهشی شان خدمات سودمندی را در توضیح مسایل مبرم جامعه و جهان انجام میدهند. 

در نتیجه مسلکی بودن و کیفیت بلند نشرات این ارگانها  تعداد زیادی از رفقا  شامل هیات رهبری حزب و کارشناسان حزب ما به صورت داوطلبانه در زمره نویسنده گان و همکاران این رسانه ند .

نشرات  و گزارشات  اختصاصی اخیر تارنمای وزین و پرخواننده بامـداد، ارگان کمیته مرکزی حزب از تظاهرات کارگران موسسات نفت و گاز شبرغان ، دیدگاه های پزشکان حزب درباره خطرات بیماری کوید ۱۹ درکشور، اثرات اقتصادی واجتمای این پاندمی ، نشرات ویژه به مناسبت های مختلف چون هشتم مارچ ، نوروز، اول می و... با سهمگیری بی مانند کارشناسان امور بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی حزب ما نشاندهنده  این حقیقت است که این نشرات در خط منافع حزب و مردم قرارداشته زودترعمل می نمایند،  و مورد پسند قراردارند.

جای خوشی است که رسانه های حزب ما دراین فعالیت های مردمی ، دادخواهانه  و روشنگرانه ازاعتماد نویسنده گان و قلمبدستان هوادار مردم برخوردار بوده و تعداد زیادی از نویسنده گان غیرحزبی با این رسانه ها همکاری بی غرضانه دارند.

ما میدانیم که تبلیغ ، و ازجمله تبلیغ ازطریق رسانه های حزبی و غیر حزبی یکی از وظایف قبول شده و لازم الاجرا ازطرف هریک از اعضای حزب در مطابقت به اساسنامه حزب آبادی افغانستان میباشد.تبلیغ اهداف و پالیسی جاری و عمومی حزب بخشی از وظایف هریک از اعضای حزب میباشد که باید طور سیستماتیک و دوامدار انجام داده ، و درهرجلسه گروپی حزبی خود از چگونگی اجرای این وظیفه و فعالیت خود گزارش مسوولانه ارایه کند.لازم به تذکر میدانیم که اعضای حزب ما باید مساله پخش و همرسانی گزارشات ، مضامین و مقالات رسانه های حزبی را در محراق توجه قرارداده و با امکانات دست داشته شان ازجمله برگه های فیس بوکی شان این مطالب را پخش نمایند. سازمانهای حزبی ما نیز به اهمیت این کار توجه نمایند.

یقین کامل داریم که همه رفقای ما به اهمیت نشرات و بلندگوهای حزب آبادی افغانستان و از تاثیرات این نشرات بر اذهان عامه و رسانیدن اطلاعات به اعضای حزب ، دوستان و علاقمندان حزبی و متحدین سیاسی ما آگاهی کامل دارند.

مطلب مهم و با اهمیت دیگری که ما باید به آن توجه داشته باشیم آنست که ارگانهای نشراتی حزب ما مطابق اصول و آرمانهای مردمی حزب ما درچارچوب مسوولیت های سیاسی خود مطابق پالیسی تعین شده نشراتی فعالیت نموده ، با رسانه های شخصی  و تجارتی تفاوت دارند.

پابندی به همین تعهد سیاسی و اخلاقی باعث میگردد تا رسانه های حزب ما از دروغ ، تهمت زنی و شایعه پراگنی دوری جسته  و منافع و وحدت ملی ، عدالت و برابری، دفاع از صلح و ترقی  را منحیث رسانه های متعهد به  منافع مردم  را درصدر وظایف خود قرار دهند. رسانه های حزب ما نمی توانند چوکات مسوولیت سیاسی  و ژورنالیستی شانرا نادیده بگیرند. برای همین هم اعضای حزب ما باید در وقت تهیه و ارسال مطالب شان به رسانه های حزبی به این اصول اشد توجه داشته باشند.  

رسانه های حزب آبادی افغانستان مسوولیت دارند تا  رنج های بیکران مردم افغانستان را انعکاس دهند و راه ها و وسایل التیام این زخم های خونین را که برپیکر جامعه وقلب هرهموطن ما موجود است مشخص نمایند.

خوشبختانه این سه رسانه رسمی حزب آبادی افغانستان درخط ضدیت آشکاربا تلاش های برتری جویی و شونیزم  و برخوردهای تفرقه افگنانه ، و مخالفت با تروریزم، جنگ،جهل،عقب گرایی و ارتجاع فعالیت مینمایند . متاسفانه این مظاهرشوم هم اکنون درکشورجریان داشته  و وحدت وهمبستگی میان اقوام برادر ساکن در سرزمین واحد و تقسیم ناپذیر افغانستان  را خدشه دار میسازد .

رسانه های حزب آبادی افغانستان برعلیه فساد و تلاش های که بخاطر بدنام ساختن دموکراسی ،حقوق بشر،حقوق زنان، و فعالیت های آزاد رسانه ها،آزادی بیان و جامعه مدنی در جریان است مبارزه اصولی ،آگاهانه و شجاعانه را انجام میدهند.

مسوولین رسانه های حزب ما توانسته اند درنتیجه برخورد مسلکی و آینده نگرهمکاری نویسنده گانی که هم اکنون عضویت حزب آبادی افغانستان را ندارند را جلب نمایند.ما از رهروان جنبش دادخواهی کشور و سیاسیون اگاه وطن درخواست مینماییم تا با درنظرداشت اصول نشراتی حزب ما  اندیشه ها و دیدگاه های شانرا با ما شریک سازند.

دست اندرکاران رسانه های حزب ما، همکاران قلمی و گزارشگران نشرات حزبی ما همه داوطلبانه و بدون دریافت کدام امتیاز مادی به صورت منظم و شبانه روزی وظیفه خدمت به مردم و ژورنالیزم متعهد را  از پیش میبرند .

درهمین روزهای دشوار که بیماری کوید ۱۹ درکشور روند زنده گی عادی را بهم زده است شماره   هشتاد وچهارم « ماهنامه حقیقت زمان » ارگان نشراتی حزب ما ازچاپ برون آمد . باتاسف به دلیل حالت خاص حاکم بر کشور نتوانسته ایم  این شماره را دراختیار همه سازمانهای حزبی و رفقا در محلات قرار بدهیم .

 همین نمونه  نشانده این حقیت است که مدیران این رسانه ها رسالت خویش دراجرای وظایف حزبی و ملی را به وجه احسن انجام میدهند که این خدمات ، وقف و توجه آنها ستایش وسپاس بوده و در تاریخ پرافتخارحزب ما به نیکویی مانده گارمی باشد.

به نماینده گی از دارالانشای حزب آبادی افغانستان و شعبه تبلیغ و آموزش سیاسی حزب آبادی افغانستان ازهمه رفقا و دوستان و همکاران سیاسی مان در هرکجایی که هستند و هرنوع وظیفه ای که دارند درخواست مینمایم تا در بخش و نشر مطالب درهرسه ارگان رسمی حزب ما : سایت وزین بامـداد، ماهنامه حقیقت زمان و گروه فیسبوکی حزب ، سهم مسولانه و رفیقانه داشته ، و دربهبود و ارتقای سطح کیفی این نشرات سهم لازم و همه جانبه مادی ومعنوی بگیرند تا صدای رسای حزب محبوب ما در سراسر جهان طنین رسا و با هیبت داشته باشد.

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۵۰۴

 

Copyright ©bamdaad 2020