هموطنان گرامی،

در این روزهایی که جهان شاهد جنایات بی مانند دولت صهیونیستی اسراییل درفلسطین تحت اشغال میباشد ، رهبران ستم پیشه و بی رحم پاکستان دست به اخراج  کتله وی پناهجویان افغان از این کشور زده اند. دولت پاکستان برخلاف نورمهای حقوقی و تعهدات بین المللی اش درحالی به اخراج جبری و ظالمانه پناهجویان افغان شروع نمود که فصل خنک و زمستان درحال رسیدن است. براساس گزارشات منابع معتبربین المللی شرایط اقتصادی و اجتماعی درافغانستان رو به وخامت نهاده ، فقر گسترده ، بی کاری و بحران شدید اقتصادی زنده گی میلیون های شهروند کشور را مورد تهدید قرارداده است. وضع بحرانی موجود درکشور با برگشت جبری حدود ۱،۷ میلیون پناهجو کسب وخامت نموده ، زنده گی را برسایرشهروندان کشورنیز دشوارمیسازد .

این اقدام ظالمانه دولتمداران پاکستان که همراه با تهدید، توهین، شکنجه و بدرفتاری های گسترده و ناسازگاربا احکام اعلامیه جهانی حقوق بشرو سایر قوانین بین المللی از جمله کنوانسیون ژنیو درمورد پناهجویان و کنوانسیون منع شکنجه و رفتارغیرانسانی، ارزشهای دین مقدس اسلام  و حسن همجواریست ، نشاندهنده پهنه خصومت تاریخی رهبران ضدمردمی پاکستان با مردم افغانستان میباشد .

درنیم قرن گذشته این باراول نیست که دولتمداران پاکستان از پناهجوی افغانستان برای اهداف شوم و اعمال فشار بر مردم و دولت های افغانستان استفاده ابزاری مینمایند .همه می ‌دانند که مهاجرت و بی جا شدن میلیونها هموطن ما ریشه در عوامل تاریخی واجتماعی دارد که یکی از این عوامل مداخلات رذیلانه دولت و استخبارات نظامی پاکستان درامورداخلی افغانستان و استفاده سو آن ها ازمشکلات داخلی کشورما میباشد.
 ازآنجاکه امروزسیاست مداخله جویانه پاکستان و پروژه های تروریزم پروری آنها ناکام و دامنگیر خود شان گردیده ، نظامیان پاکستان برای فریب مردم خود ومغشوش ساختن اذهان جهان می‌ خواهند مسوولیت وگناه خود را متوجه کسانی سازند که نه برای خوشگذرانی ، بلکه از سر ناگزیری به اینکشور پناه آورده  اند.

حزب آبادی افغانستان پیوسته مساله مهاجرین افغان و شرایط رقتبار زنده گی آنها در کشورهای همسایه را مورد توجه قرار داده ، دراعلامیه های متعدد و سایر اسناد رسمی خود بر شرایط دردبار زنده گی مهاجرین افغان درکشورهای همسایه اشاره نموده ، صدای اعتراض و ناسازگاری خود را در برابر بهره کشی گسترده ، بدرفتاری ، توهین ، شکنجه و انتقامگری دستگاه های سیاسی ـ نظامی کشورهای همسایه بلند ، و خواستار پایان بخشیدن به این اقدامات ضدبشری و مغایر با قوانین بین المللی شده است.

حزب آبادی افغانستان اینبارنیزهمصدا با بشریت مترقی ، نهادهای مدافع حقوق بشر و کارشناسان سازمان ملل متحد ، ازجمله  آقای ریچارد بنت ، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان ، این تصمیم زمامداران پاکستان را مغایر حقوق بین الدول و میثاق های جهانی در مورد پناهجویان دانسته ، اعتراض شدید خود را در برابر این اقدام خصمانه ابراز میدارد . ما از جامعه جهانی و بشریت دادخواه می طلبیم تا در برابر این اقدام ظالمانه و غیرقانونی زمامداران پاکستان صدای اعتراض شانرا بلند نموده،  با امکانات دست داشته جلو این تصمیم عجولانه را بگیرند .

تصمیم حکومت پاکستان درمورد اینکه هیچ مهاجر افغان حق خروج بیش از پنجاه هزار افغانی از پاکستان را ندارد ، یکبار دیگر نشان میدهد که حاکمان ضدمردمی  و ستم پیشه پاکستان که طی بیش از ۴۰ سال گذشته از برکت کار و تلاش پناهجویان افغان و کمک های جامعه جهانی صاحب سرمایه های قارونی شده اند، امروز نیز چشم به جیب مهاجر بی دفاع افغان دوخته اند .

ما در حالیکه در مناسبات با کشورهای همسایه از جمله پاکستان روی پیوندهای مشترک تاریخی و فرهنگی تاکید مینماییم ، از مردم زحمتکش و نیروهای دادخواه این کشور تقاضا میکنیم  تا با امکانات دست داشته جلواین اقدام ضدانسانی دولت پاکستان را گرفته ، همه تلاش  شانرا در راه تامین صلح ، حسن همجواری و یک آینده بهتر بین کشورها و مردمان ما وقف نمایند .

هموطنان گرانقدر ،

ما از مردم زحمتکش و پرغرور افغانستان ، همه نیروهای وطنپرست و دادخواه کشور تقاضا مینماییم تا دراین لحظات دشواربا حفظ وحدت وهمبستگی ملی، از هیچ نوع مبارزه و تلاش برای ایجاد یک افغانستان آزاد، متمدن ، سربلند و عدالت پسند دریغ نورزند.

زنده باد مردم زحمتکش افغانستان!

سربلند باد افغانستان !

نابود باد دشمنان سعادت و بهروزی مردم !

 

حزب آبادی افغانستان

۵عقرب ۱۴۰۲ خورشیدی

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۳ـ ‍۳۱۱۰ 

Copyright ©bamdaad 2023

 

 

از زنده گی احزاب سیاسی جهان :

به رهبری بانو سارا واگنکنشت « انجمن منطق وعدالت» پایه گذاری شد

 

سیاست خارجی المان به جای تلاش برای راه حل های صلح، تبدیل به ارگان تدارکات و تجهیز مهمات برای جنگ شده است.

 

پس از دو سال بحث و جدل در حزب چپ، بالاخره زمان جدایی فرا رسید. سارا واگنکنشتِ ۵۴ ساله، مسوول سابق گروه پارلمانی حزب چپ و جمعی از طرفداران او صبح روز سه شنبه ۲۷ میزان استعفای خود را از حزب چپ اعلام کردند. ۱۰ تن از این افراد همچنان نماینده فعلی گروه پارلمانی هستند. در اطلاعیه اعضای مستعفی نام جمع جدید و موقت « انجمن منطق وعدالت» اعلام شده و قرار است نام حزب جدید پس از نظرخواهی ها و مشورت ها در جنوری سال ۲۰۲۴  ترسایی اعلام شود. همچنین حزب جدید در انتخابات ماه جون سال ۲۰۲۴ اروپا شرکت خواهد کرد.

واگنکنشت گفت: اوضاع نمی تواند به همین ترتیب که فعلا در کشور پیش می رود، ادامه پیدا کند. اگر وضع به همین گونه بماند، ما احتمالاْ کشورمان را در ده سال آینده نخواهیم شناخت. « تعادل اجتماعی بیشتر، عدالت اجتماعی بیشتر و موارد مشابه دوباره باید در صدر دستور کار سیاسی قرار گیرند.» سیاست تنش زدایی نیز باید نقش بیشتری ایفا کند. درگیری های فعلی را نمی توان از طریق نظامی حل کرد. درشرایط فعلی آنچه مورد نیاز است یک حزب سیاسی قوی است که به طور مداوم صلح، دیپلوماسی و مذاکره را ترویج کند.

این اظهار نظر واگن کنشت که «کوشش ما این خواهد بود تا اظهار نظر و عقیده در جامعه جایگاه پیشین خود را بدست آورد.» مورد توجه حاضرین در گفت وگوی مطبوعاتی قرارگرفت.

او همچنین گفت: بمنظور پرکردن خلا سیاسی موجود ضروری است. ما به عنوان یک حزب در انتخابات ایالتی شرق المان در ماه سپتامبر، در ایالت های زاکسن انهلت، تورینگن و براندنبورگ شرکت خواهیم کرد، اما اینکه آیا ما واقعا در هرسه مورد موفق خواهیم شد، بستگی به این دارد که چگونه انجمن های ایالتی تا آن زمان مستقر و فعال باشند و مشخص بشود کدام نامزدها را در میدان انتخاباتی خواهیم داشت.

 

اطلاعیه رسانه ای اعضا جدا شده از حزب چپ المان با هدف حزبی جدید:

اعضای عزیز حزب چپ،

ما تصمیم گرفتیم تا حزب چپ را ترک کنیم و یک حزب جدید بسازیم. طی این مرحله و رسیدن به وضعیت فعلی برای ما آسان نبود. اگر راه بهتری وجود داشت، با خوشحالی آن را انتخاب می کردیم. ازآنجا که ما با بسیاری از شما احساس ارتباط می کنیم، می خواهیم تصمیم خود را با شما در میان بگذاریم.

درجلسات مختلف حزبی، بارها و بارها استدلال کردیم که تاکید براشتباهات و بر برخی مسایل و« عدم تمرکز برعدالت اجتماعی و صلح »، نمایه حزب را بی اثرکرده است. بارها و بارها هشدار دادیم که تمرکز بیش ازحد بر محیط شهری و جوانگرایی، رای دهنده گان سنتی را از حزب دور می کند. ما بارها و بارها تلاش کردیم تا با تغییر مسیر سیاسی فعلی حزب، سقوط حزب را متوقف کنیم. ما در این کار موفق نشدیم و در نتیجه، حزب موفقیت کمتر و کمتری در میان رای دهنده گان پیدا کرد. از زمان اعلام نتایج انتخابات ۲۰۱۹ ترسایی تا اکنون شاهدیم که حزب عملا به قهقرا رفته است. حزب در ۴ سال گذشته دچار یک شکست سیاسی فاحش شده است. اما رهبران حزب و بعضی از مسوولین و اعضا حزبی درایالت ها تصمم گرفتند که تحت هیچ شرایطی این شکست را به طورانتقادی مورد بحث قرارندهند. بدین ترتیب عملا آنها مسوولیت این شکست را برعهده نگرفتند و هیچ نتیجه گیری اساسی از آن نکردند. در عوض، کسانی که از روند رهبری حزب انتقاد می کردند را به عنوان مقصر نتایج انتخابات ۲۰۱۹ ترسایی اعلام کرده و آنها را به حاشیه رانده اند.

به همین دلیل و ده ها دلیل دیگر، ما دیگر برای طرح و اجرای مواضع خود جایی در این حزب نمی بینیم. به عنوان مثال، در تجمع صلح ۲۰۲۲ در برلین زمانی که ده ها هزار تن در مقابل دروازه براندنبورگ جمع شده بودند و حتا حدود نیمی از جمعیت تظاهر کننده عملکرد نظامی دولت فعلی را در حمایت از اوکرایین را رد می کرد، کل تشکیلات سیاسی حزب عملا علیه تظاهر کننده گان موضع گرفت. مسوولین فعلی حزب به جای حمایت از ما در این رویارویی، در موافقت با مواضع دولت فعلی، شانه به شانه در کنار احزاب حاکم ایستاد و تظاهر کننده گان را متهم به تجمع برای حمایت از « گرایش به راست» اعلام کردند و در نتیجه مواضعی مخالف ما و علیه شرکت کننده گان تظاهرات برای صلح اتخاذ کردند.

ما دیگر از تصمیمات سازشکارانه رهبری فعلی حزب پیروی نمی کنیم. سیاست های ویرانگر اجتماعی چراغ راهنمایی (اتحاد ۳ حزب در دولت فعلی) بخش بزرگی از درآمد و کیفیت زنده گی مردم را هزینه سیاست جنگی فعلی می کند. سیاست خارجی المان به جای تلاش برای راه حل های صلح، تبدیل به ارگان تدارکات و تجهیز مهمات برای جنگ شده است. تشکیل بلوک فعلی در اتحادیه اروپا تهدیدی برای صلح جهانی است و زیان های اقتصادی گسترده ای را با آن به همراه خواهد داشت. درعین حال، مخالفت با این توسعه سیاسی فعلی در جمع اتحادیه اروپا در افکار عمومی اروپا به طور فزونی می گیرد. اما دموکراسی نیاز به تنوع نظرات و بحث های باز دارد. ناتوانی دولت سوسیال دموکرات فعلی در مقابله با بحران های فعلی و محدود کردن ابراز نظرات مختلف باعث افزایش رای برای حزب راست افراطی « الترناتیف برای المان ـ AFD» شده است. در این وضعیت، حزب چپ فعلی دیگر به عنوان یک حزب اپوزیسیون تشخیص داده نمی شود. در حال حاضر، نشانه هایی وجود دارد که دیگر در مجلس بعدی حزب نماینده ای نخواهد داشت، در حالی که مطابق تجارب انتخاب های قبلیِ محلی «حزب الترناتیف برای المان » بیش از ۲۰ درصد آرای را صاحب خواهد شد. ما مسوولیت داریم که به طور دقیق مبارزه برای بهبود وضعیت سیاسی حال و آینده کشورمان را تشریح و اعلام کنیم. برای این منظور، ما می خواهیم جریان سیاسی جدیدی، یک صدای دموکراتیک برای عدالت اجتماعی، صلح، عقل و آزادی ایجاد کنیم.

ما در حال خداحافظی از حزب قدیمی خود، بدون خشم و بدون درگیری هستیم. به همه شما می گوییم: ما می خواهیم مانند بزرگسالان از هم جدا شویم. حزب چپ رقیب سیاسی ما نیست. به بسیاری از شما که ما سالها با روحیه اعتماد با آنها کار کردیم، همچنین می گوییم: ما برای گفت وگو آماده هستیم و خوشحال خواهیم شد که در زمانی مناسب ورود شما را به حزب جدیدمان خوش آمد بگوییم.

سارا واگنکنشت،

امیره محمد علی،

کریستین لی،

لوکاس شوون، یوناس کریستوفر هووپکن،

فادیم آسچی،

علی ال دیلمی،

سویم داگدلن، یوهان لوکاس دیتریش،

کلاوس ایرنست،

اندری هوونکو،

زکلین ناستیک،

عمید ربیه،

جسیکا تاتی، الکساندر اولریش،

سابین زیمرمن

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۳ـ ‍۲۶۱۰ 

 Copyright ©bamdaad 2023

 

 

 

 دیدگاه احزاب و سازمانهای سیاسی جهان در باره رخدادهای شرقمیانه:

 

اطلاعیه حزب تودۀ ایران درباره تشدید جنگ در مناطق اشغالی فلسطین و سیاست های فاجعه بار و جنایتکارانه دولت نژادپرست و دست راستی نتانیاهـو

 

مردم جهان در چهل ‌و‌هشت ساعت گذشته اخبار منتشر شده در صبح روز شنبه ۱۶ میزان (۷ اکتوبر) درباره وضعیت فاجعه‌ بار و به‌شدت خطرناک درگیری‌های خونین در نوار غزه و خاک اسراییل را با نگرانی بسیار دنبال می‌کنند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده هزاران تن در غزه و اسراییل کشته و هزاران تن نیز مجروح شده‌اند.  بمباران شدید هوایی غزه و ویران شدن بسیاری از مناطق مسکونی بیش از صد هزار تن از ساکنان غزه را بی ‌خانمان کرده است. امروز اعلام شد وزیر دفاع اسراییل  یوآو گالانت، دستور محاصره کامل غزه را صادر کرده است. به‌گزارش خبرگزاری‌ها، آقای گالانت گفت: « ما غزه را کامل محاصره می‌ کنیم، نه برق، نه غذا، نه آب، و نه گاز، همه چیز تعطیل می‌شود.» روشن است که این چنین سیاستی علیه صدها هزار تن ساکنان غزه جز جنایت جنگی نیست و باید از سوی همه نیروهای مترقی و انسان دوست جهان شدیداً محکوم شود.

حزب توده ایران از احتمال بسیار واقعی وقوع بحرانی انسانی با ابعادی گسترده و خطر فزاینده تشدید فاجعه ‌آمیز درگیری‌ ها در منطقه‌ای که در حال حاضر نیز در وضعیتی بسیار بی ‌ثبات قراردارد ابراز نگرانی شدید می‌ کند. ما در کنار جنبش کارگری و کمونیستی منطقه به دیگر نیروهای صلح دوست طرفدارعدالت و حق عاجل تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین می‌پیوندیم و به ‌صراحت تمام هرگونه حمله به غیرنظامیان بی ‌گناه را محکوم می‌ کنیم و از همه طرف‌های درگیر می‌ خواهیم غیرنظامیان را از چرخه خشونت دور نگه دارند.

حزب توده ایران بر این باور است که سرکوب خشن و خونین مستمر مردم فلسطین و پنجاه و شش سال اشغالگری تجاوزکارانه سرزمین فلسطینی‌ ها زمینه‌های عینی درگیری خونین صبح شنبه بوده که سال ‌ها در‌حال شکل ‌گرفتن بوده است. ما هشدارهای بجای مقام ‌های رسمی دولت خودگردان فلسطین و نیروهای مترقی و دموکراتیک فلسطینی را به‌خاطر آورده و تکرار می ‌کنیم، هشدارهایی که پیوسته بر این واقعیت تاکید کرده که درشرایطی که مردم فلسطین و مطالبات مشروع و عادلانه ‌شان و دستیابی به حق تعیین سرنوشت‌ شان زیر پاشنه آهنین سرکوبگری خشن و ضدانسانی دولت نژاد پرست و فاشیست اسراییل انکار و نفی گردیده  و درنتیجه آن منطقه به بشکه‌ای باورت تبدیل شده چندان که هرلحظه انفجار دهشتناک آن را می ‌توان انتظار داشت.

ما بر این باوریم که دولت دست ‌راستی به‌ شدت افراطی حاکم در اسراییل قصد خود به دامن زدن به جنگی چه با نیروهای فلسطینی و چه در سطح منطقه با ایران به‌ منظور تقویت و تثبیت مواضع اش را هیچ‌ گاه کتمان و پنهان نکرده است. تهدید به جنگ و عملیات ایذایی دولت اسراییل به ‌بهانه‌های مختلف در قبال لبنان، سوریه، و ایران همواره بخشی از استراتیژی آن بوده است. در لحن بیانیه‌ های منتشر شده از سوی آن نه ‌فقط نرمشی حتا اندک به خاتمه درگیری‌ ها به‌گوش نمی ‌رسد، بلکه همواره استقبال از گسترش درگیری‌ های مهلک و خونین در آن‌ها با صدای بلند ادعا  می ‌گردد. مقام‌ های رسمی دولت اسراییل اعلام کرده‌اند بمباران هوایی غزه که از روز شنبه آغاز شده ادامه پیدا خواهد کرد و حتا از « محو غزه » سخن گفته ‌اند. این فراخوانی آشکار برای انجام اقدام‌ های تروریستی‌ای است که فاجعه‌ای دهشتناک برای هر دو ملت فلسطین و اسراییل در پی خواهد داشت.  امپریالیسم جهانی به‌ سرکردگی آمریکا، بدون توجه به جنایت‌های بیش از نیم قرن اسراییل در منطقه و کشتار فلسطینی‌ ها، با اعلام تصویب کردن کمک نظامی‌ ۶۵۰ میلیون دالری به اسراییل، ارسال ناو جنگی « جرالد فورد » به مدیترانه شرقی، و تقویت نیروهای نظامی مستقر شده‌اش در خاورمیانه، عزم خود به حمایت از سیاست‌های جنایتکارانه دولت راست افراطی اسراییل اعلام کرده است.

به‌ گمان ما سیاست‌های نیروهای ارتجاعی در منطقه، ازجمله سیاست ‌های ماجراجویانه و ضدملی رژیم ولایت فقیه در ایران بی ‌شک به سیاست‌ های جنگ ‌طلبانه دولت اسراییل و امپریالیزم جهانی در راستای ضربه زدن به حقوق مردم ستمدیده فلسطین و دیگر نیروهای مترقی و آزادی‌ خواه منطقه و همچنین به‌خطر انداختن منافع ملی میهن ما کمک می‌کند.  ما سرمنشی سازمان ملل متحد را فرامی‌ خوانیم به ‌منظور متوقف کردن جنگ در نوار غزه و ایجاد شرایط لازم برای صلحی همه‌ جانبه بر پایه قطعنامه‌ های سازمان ملل و به‌ ویژه خاتمه دادن به اشغال سرزمین‌ های فلسطینی، پایان دادن به ساخت شهرک‌ های یهودی ‌نشین در کرانه غربی و برچیدن آن‌ها و برداشتن گام‌ هایی عملی برای ایجاد کشورمستقل فلسطین درهمسایگی اسراییل و درمحدوده مرزهای فلسطین قبل از ۴ جونن ۱۹۶۷/ ۱۳۴۶ به ‌پایتختی اورشلیم شرقی تلاش کند.

حزب توده ایران از ابعاد خشونت و خونریزی و وحشت محض که قبلاً غیرنظامیان بیگناه اعم از اسراییلی و فلسطینی در آن گرفتار بوده‌اند آگاه است و آن را تصویرگر روزهای تیره آینده می ‌داند چنانچه اگرجنبش صلح در جهان نتواند شرایط آزادی سریع همه آنان را اعم از فلسطینی و اسراییلی در اسرع وقت تامین کند.

شهروندان اسراییلی‌ که طی ۴۸ ساعت گذشته از سوی نیروهای فلسطینی به ‌اسارت گرفته شده‌اند باید از کرامت، حفاظت و حقوق بشر برخوردار باشند. همین امر باید در مورد هزاران زندانی فلسطینی که بدون حکم قانونی، بدون اتهام مشخص یا بدون دسترسی به روند قانونی در اسراییل در « بازداشت اداری » قرار دارند نیز صدق می ‌کند و باید رعایت شود.

حزب توده ایران  همه نیروهای طرفدار صلح در جهان را فرا می‌ خواند تا از همه راه‌ های صلح‌ آمیزِ ممکن در جهت متوقف کردن فوری چرخه خشونت اخیر در خاورمیانه اقدام کنند.  بیایید نگذاریم خاورمیانه درگیر جنگ وسیع دیگری بشود.

حزب توده ایران

۱۷میزان ۱۴۰۲

به نقل از«نامه مردم»

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۴/ ۲۳ـ ‍۱۷۱۰ 

Copyright ©bamdaad 2023

 

 

 

 گزارشی از نشست صلح قاهره درباره فلسطین

انتونیوگوتیرش : نباید مردم فلسطین را دو بار مجازات کرد، یک باربا جنگ و یک بار با جلوگیری از رسیدن کمک‌ها !

 

خبرگزاری آنادولوگزارش داد که امروز شنبه ۲۱ اکتوبر ۲۰۲۳ ترسایی «نشست صلح قاهره  »در پایتخت جدید اداری مصر در شرق قاهره ، با مشارکت بین‌المللی، کشورهای عربی و سازمان ملل متحد برای بحث و بررسی درباره تحولات فلسطین به ریاست عبدالفتاح السیسی رییس جمهور مصر آغاز شد.

از برجسته ‌ترین رهبران شرکت کننده در این اجلاس می‌ توان به شیخ محمد بن زاید آل نهیان امیر امارات متحده عربی، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، حمد بن عیسی آل خلیفه امیر بحرین و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن اشاره کرد. آنتونیو گوترش، سرمنشی  سازمان ملل متحد نیزدراین اجلاس شرکت دارد.

روز جمعه، کانال خبری قاهره، یک کانال خصوصی نزدیک به مقامات مصری، از منابع ناشناس گزارش داد که سران و فرستاده گان ۳۱ کشور و ۳ سازمان بین المللی مشارکت خود را در اجلاس صلح قاهره تایید کرده‌اند.

بر اساس آنچه خالد زاید، مدیرهلال احمر در شمال سینا به آنادولو تایید کرد، قبل از آغاز نشست، لاری ‌های امدادی از طریق گذرگاه رفح وارد نوارغزه شدند.

عبدالفتاح السیسی، رییس جمهور مصر طی سخنانی در افتتاحیه «نشست صلح قاهره» درباره گذرگاه رفح گفت: ما حتا یک لحظه گذرگاه رفح را نبستیم، اما بمباران اسراییل در سمت فلسطین مانع از عبورکمک‌ های بشردوستانه شد.

السیسی با بیان اینکه راه‌ حل مساله فلسطین مهاجرت نیست، اظهارداشت: راه‌ حل، کشاندن یک ملت به مناطق دیگرنیست، برعکس، تنها راه‌ حل عدالت است.

رییس جمهورمصربا بیان اینکه با جو بایدن، رییس جمهور امریکا موافقت کرده است که با هماهنگی سازمان ملل متحد برای ورود کمک‌ ها به غزه، گذرگاه مرزی رفح «همیشه» باز بماند، تاکید کرد: ما حتا یک لحظه گذرگاه رفح را نبستیم، اما بمباران اسراییل در سمت فلسطین مانع از عبور کمک‌های بشردوستانه شد.

از سوی دیگر ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن نیز طی سخنانی در این اجلاس اظهار داشت:  شاهد مجازات دسته‌جمعی مردم در بند در غزه هستیم. این (اقدامات اسراییل) جنایت جنگی است.

پادشاه اردن همچنین درباره موضوع کوچ اجباری فلسطینیان از غزه، با بیان اینکه او کوچ اجباری داخلی و خارجی فلسطینیان را به شدت رد می ‌کند، گفت: این یک جنایت جنگی طبق قوانین بین‌المللی است و خط قرمزهمه ماست.  درهیمن حال گوتیرش سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که : باید یک آتش بس کمک رسانی قبول گردد.

در حالیکه رسانه های دروغ پراگنی غرب در همنوایی با دستگاه پروپاگندی رژیم صهیونیسیت اسراییل پیوسته و فقط از کشتار اسراییلی گزارش کر کننده بنشر میرساند ، رژیم جنایت پیشه اسراییل تنها امرور بیش از ۲۰۰ طفل و افراد ملکی را در غزه ترور کرد.براساس منابع عربی اسراییل تا حال ۴۴۰۰ فلسیطینی را بیشتر آن کودکان و زنان هستند را بدون پابندی به اصول پذیرفته جهانی به قتل رسانیده است . علاوتا رقم زخمیان به ۱۳ هزار تن رسیده است .

درنتیجه اقدامات ضد بشری  اسراییل بیش از ۷۰۰۰۰۰ شهروند غزه مجبور به مهاجرت جبری و ترک خانه و کاشانه شان شده اند.

 

به قول از منابع ایرانی  ناظران و منابع دیپلوماتیک به «اسکای نیوز» گفته‌اند که سه اولویت اصلی در این نشست که در پایتخت جدید اداری مصر برگزار خواهد شد دنبال می‌شود :

ـ آتش بس فوری ،

ـ  اجازه ورود «پایدار» کمک‌های انسان‌دوستانه به نوار غزه ،

ـ  تلاش برای آغاز فوری روند صلح فراگیر برای حل مناقشه فلسطین و رژیم صهیونیستی براساس راه حل دو دولت است.

سامح شکری، وزیر خارجه مصر در اظهاراتی اهداف نشست سران در قاهره برای بررسی تحولات و آینده پرونده فلسطین را چنین برشمرده است:

این نشست می‌ کوشد که در خلال سران کشورهای موثر و دارای جایگاه ویژه در عرصه منطقه ‌ای و فرامنطقه‌ای بر ضرورت آرامش و رعایت وضعیت انسانی و گشودن مسیرهای حل و فصل مناقشه فلسطین و اسراییل براساس راه حل دو دولت و تحقق صلح و ثبات در منطقه اقدام کند.

این نشست در چارچوب اهتمام دایم مصر به تحقق آرامش در منطقه و درک خطر توسعه دامنه تنش برگزار می‌ شود.

در مرحله کنونی، تمرکز بر آرامش خواهد بود چون ادامه وضعیت کنونی ممکن نیست به خصوص که قربانیان غیرنظامی حملات اشغالگران به غزه روز به روز در حال افزایش است و شاهد اقداماتی هستیم که کاملا مغایر با قوانین بین‌المللی و حقوق انسانی است.

به نقل از میدل ایست نیوز، در این راستا، علی الحفنی، دبیرکل شورای مصری امور خارجی، تأکید کرد که این نشست در شرایطی برگزار می ‌شود که مساله فلسطین به وضعیت حساسی رسیده است.

وی گفت که این نشست با حضور کشورهایی برگزار می ‌شود که خواستار صلح در این منطقه مهم هستند و افزود که مصر وضعیت وخیم ساکنان غزه را درک می‌ کند و می ‌داند که در صورت عدم دخالت فوری، این وضعیت وخیم ادامه خواهد داشت و مهم است که جامعه جهانی در موضعی یکپارچه مخالفت خود را با آنچه در غزه می ‌گذرد ابراز کند.

براساس گزارش رسانه های معتبر بین المللی پس از توافق میان مصر و امریکا  امروز ۲۰ لاری مواد امدادی هلال احمر مصر از مرز رفح عبور نمود . با آنکه جو بایدن عبور این ۲۰ لاری به غزه را بزرگترین اقدام بشری میپندارد ، اما ۲۰ لاری برای ۲،۳ میلیون فلسطینی در زندان غزه ، سخت مضحک و شرمبار است . منابع سازمان ملل متحد امروز اعلان کردند که روزانه به ۱۰۰ لاری مواد غذایی و به خصوص مواد سوخت برای فعال ساختن جنراتور بیمارستانها نیازاست .

علم الصباح، فعال فلسطینی امروز تاکید کرد که این کمک‌های محدود، کمکی به تغییر شرایط فاجعه ‌بار غزه نمی ‌کند و باید یک گذرگاه ایمن که به طور شبانه ‌روزی برای رساندن کمک ‌های اساسی به نوار غزه فعالیت کند، ایجاد گردد و همچنین مجروحان و بیماران بتوانند برای دریافت مراقبت ‌های پزشکی به مراکز مناسب درمانی منتقل گردند.

وایل ابومحسن، مسوول رسانه ‌ای در گذرگاه رفح اعلام کرد که تمهیداتی برای گشایش گذرگاه رفح به شکل کامل و دایمی اندیشیده شده تا کمک‌های بشردوستانه وارد نوارغزه گردد.

وی در ادامه با اشاره به اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در جلوگیری از رسیدن کمک‌ های بشردوستانه به غزه تاکید کرد که این رژیم از 7 اکتوبر 3 بار گذرگاه رفح را هدف حمله قرار داده است.

انتونیوگوتیرش، سرمنشی  سازمان ملل متحد دیروز در مقابل گذرگاه رفح گفت که دو میلیون نفر در نوارغزه پشت این دیوارها در رنج و عذاب هستند و غذا و سوخت و ... ندارند. نباید مردم فلسطین را دو بار مجازات کرد؛ یک بار با جنگ و یک بار با جلوگیری از رسیدن کمک‌ها.

( تارنمای بامداد )

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۵/ ۲۳ـ ‍۲۱۱۰ 

Copyright ©bamdaad 2023

 

 

دیدگاه احزاب و سازمانهای سیاسی جهان در باره رخدادهای شرقمیانه

 

 

در این لحظات سخت و دشوار، ما هرگونه حمله به غیرنظامیان بی‌ گناه را محکوم کرده و از طرفین می ‌خواهیم که غیرنظامیان را از چرخه خشونت بیرون نگاه دارند. ما به خانواده‌های قربانیان اشغالگری(عرب‌ها و یهودیان)تسلیت می‌گوییم.

حزب کمونیست اسراییل، دولت راست‌گرای فاشیست اسراییل را مسوول تشدید تنش‌های بسیار خطرناک ساعات اخیر می ‌داند، تنش‌هایی شدید که جان بسیاری از غیرنظامیان بی ‌گناه را گرفت.

شهرک ‌نشینان درهفته گذشته، با حمایت دولت، در مناطق اشغالی آشفتگی و هرج ‌ومرج و ویرانی به‌ بار آوردند، به مسجد الاقصی هتک حرمت ‌کردند و در خیابان‌ های حواره واقع در نابلس دست به اقلیت کشی ‌زدند. از امروز صبح اوج ‌گیری شدید خصومت‌ها را شاهد بوده‌ایم که خطر چرخش و تبدیل شدن به جنگ منطقه ‌ای را در پی داشته ‌اند. به تهدید چنین جنگی از همان نخستین روز بر سرکارآمدن این دولت دست ‌راستی پیوسته دامن زده شد و تقویت گردید.

رویدادهای امروز نشان دهنده مسیر خطرناکی است که نتانیاهو و شرکای او در دولت همه منطقه را به سمت آن سوق می ‌دهند. ما تاکید می ‌کنیم که « مدیریت » این درگیری یا حل‌ وفصل آن از طریق نظامی غیرممکن است. تنها یک راه‌حل وجود دارد: تلاش برای پایان دادن به اشغال اراضی فلسطینی و به‌رسمیت شناختن حقوق مشروع و خواست‌ های موجه و بحق مردم فلسطین،پایان دادن به اشغالگری و برقراری صلح عادلانه، آشکارا به‌ سود هر دو ملت است.

حزب کمونیست اسراییل هشدار می ‌دهد که دولت نتانیاهو از این رویدادها برای حمله انتقام‌ جویانه به نوارغزه استفاده می ‌کند و ازاین ‌روی از جامعه جهانی و کشورهای همسایه می ‌طلبد برای خاموش کردن صدای طبل‌های خروشان جنگ و آغاز راه‌ حل سیاسی بی ‌درنگ مداخله کنند.

حزب کمونیست اسراییل نگران اقدام‌ های تلافی ‌جویانه احتمالی علیه شهروندان فلسطینی در اسراییل و به‌ ویژه آنانی است که در شهرک‌ های مشترک و در روستاهای غیررسمی صحرای النقب زنده گی می ‌کنند، شهروندانی که پیش‌تر بهایی گزاف بابت بی‌‌اعتنایی دولت به وضعیت آنان پرداخته ‌اند. در وضعیتی چنین واقعی، نیروهای عاقل در اسراییل، چه یهودی و چه عرب، به ‌طور همسان آشکارا در برابر هرگونه تلاش به‌ منظور تحریک به خشونت علیه گروه‌ ها یا انجام هر گونه اقدامی خودسرانه باید اعتراض کنند. ما باید برای اقدامی مشترک برای زنده گی عادی‌ فارغ و بدون اشغال، تبعیض یا برتری قومی تلاش کرده و برای برقراری صلح، برابری، و دموکراسی واقعی برای همگان کوشش کنیم.

 

حیفا ، ۱۵ میزان۱۴۰۲ خورشیدی

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۴/ ۲۳ـ ‍۱۴۱۰ 

Copyright ©bamdaad 2023