اگاهی کمیسیون وحدت احزاب و شخصیت های ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان !

 

هموطنان عزیز ، دوستان گرانقدر و یاران قدیم!

 امروز شنبه ۱۳ مارچ سال ۲۰۲۱ مصادف به ۲۳ حوت سال ۱۳۹۹ ، حوالی ساعت دو بجه به وقت افغانستان و ساعت ۱۰:۳۰ به وقت اروپا اجلاس مشترک هیات اجراییه « ایتلاف احزاب ، سازمان های سیاسی و شخصیت های غیرمتشکل ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان»  و « کمیته تدارک حزب واحد » تحت ریاست رییس ائتلاف در شهر کابل دایر گردید .اجلاس با یک اجندای مشخص به پیش برده شد.

تصامیم اجلاس امروزی ما را به ایجاد حزب واحد سراسری یا رفتن به یک مجمع عمومی حزب واحد سراسری نزدیکتر ساخت.

در اجلاس امروز رییس کمیسیون تدارک ، معاون و منشی آن هم چنان کمیته های کاری سه گانه «اسناد ، تشکیلات و مالی » مسوول کمیته ها و معاونین و منشی ها مورد بحث قرار گرفت و به اتفاق کامل ارا به تصویب رسید.

کمیته های کاری سه گانه که حدود ۵ نفر را دربر خواهد داشت به زودی تکمیل و به کار آغار خواهد کردند .

هم چنان مجموع کمیسیون تدارک هفته یکبار دورهم گرد آمده گزارش کمیته ها و اجراات آنرا استماع خواهد کرد.

قابل یاد آوریست که مجمع عمومی حزب واحد با محوریت یک و یا چند حزب راجستر شده « کنفرانس وحدت » الی اخیر ماه حمل سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

در اخیر اجلاس امروزی چند ایات قران مجید توسط محترم عاکفی صاحب قراات گردید به مناسبت به ابدیت پیوستن شادروان کابل خان تدبیر دعا و ابراز همدردی صورت گرفت.

اجلاس امروزی حوالی ساعت ۱۲  بجه ظهر به وقت اروپا در فضای نهایت صمیمانه به پایان رسید.

یکبار دیگر از همه احزاب ، سازمان ها و شخصیت های که تا هنوز هم دراین پروسه حضور ندارند با اشتراک شان به حزب واحد سراسری نیروی بیشتر ببخشند ، ما در حرکت منتظر شما می باشیم اما توقف نخواهیم کرد.

با عرض ادب و حرمت

سکرتریت کمیسیون وحدت

 

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۳/ ۲۱ـ ۱۴۰۳

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

 

بمناسبت صدمین سالروزهشتم مارچ ــ روز بین المللی زنان:

 

                      ٬٬ نـان و گـل هـای گـلاب ٬٬

 

دیپلوم انجینرعمرمحسن زاده

شعاریست از سال ۱۹۸۵میلادی که گویا همواره خواست زنان در سراسر جهان از همان آغاز جنبش دادخواهی شان بوده است . واژه ٬٬ نان ٬٬ نمادیست برای حق کار، مزد عادلانه و برابر با مردان ، چانس آموزش و تحصیل ، دسترسی به نعم مادی .

واژه ٬٬ گلاب ٬٬  استعاره ایست برای شرایط بهتر زنده گی ، حق مشارکت در تصمیمگیری های اجتماعی ، دسترسی به فرهنگ و ارزش های معنوی .

امروز که صد سال از اعلام روز هشتم مارچ بمثابه ٬٬ روز بین المللی زنان ٬٬ میگذرد ، دیده میشود که کتله وسیع زنان جهان هم از ٬٬ نان ٬٬ فاصله دارند و هم از ٬٬ گل سرخ گلاب ٬٬ . در سال ۱۹۲۱ میلادی ، زمانیکه در دومین کنفرانس زنان کمونیست در ماسکو بنا بر پیشنهاد هیات بلغاری و تقاضای زنان پیشتاز چون الکساندرا کا لنتای و دیگران بمنظور ارجگذاری به مبارزات پُرافتخار زنان پیتروگراد که پیش زمینه های فرو پاشی رژیم تزاری و پیروزی انقلاب بورژوا ــ دموکراتیک سال ۱۹۱۷ میلادی روسیه را فراهم نموده بود ، این روز بمثابه روز جهانی زن تصویب گردید ، جنبش فمینیستی ، متشکل ازجریانات بورژوایی و کارگری دارای چهره پُررنگ و نیروی پُر توانی بود .زنان سوسیالیست ایالات متحده امریکا یک دهه پیش از این روز مفکوره نامگذاری روزی را به عنوان ٬٬ روز زن ٬٬ در عمل بر آورده نموده بودند . آنها این تجربه و عمل را به به کنفرانس بین المللی زنان در کوپنهاگن ( دنمارک ) انتقال دادند که سخت مورد تایید اشترا ک کننده گان ، به ویژه شخصیت مطرح و سازمانده نهضت زنان در اروپا کلارا زتکین قرارگرفت . نخستین تجلیل از روز زن بتاریخ ۱۹ مارچ ۱۹۱۱ میلادی ، بر آمد با شکوهی بود که در آن بیش از یک ملیون زن و مرد در چهار کشور اروپایی ( سویس ، اتریش ـــ مجارستان ، المان و دنمارک ) شرکت نموده بودند . خواست های اساسی جنبش در آن سال عبارت بود از : برابری سیاسی و حقوقی زنان با مردان ،‌ حق رآی زنان برای شرکت در انتخابات ،‌ رهایی زنان کارگر و زحمتکش از ستم .در نتیجه مبارزه زنان حق رای در انتخابات بزودی بر آورده شد  و در همین دهه در برخی از کشور های اروپایی زنان اجازه شرکت در انتخابات را یافتند . جنبش زنان در گزینش شعار*های نبرد خود در این سالهای توفانی دارای عقلانیت و رفتار انگیزه آفرین بود . در سالهای جنگ جهانی اول گرانیگاه جنبش زنان  ٬٬ مساله صلح ٬٬  و جلو گیری از جنگ تباه کن امپریالیستی برای تقسیم مجدد جهان بود . سپس شعارهایی ٬٬ مزد مساوی در برابر کار مساوی ٬٬ ، ٬٬ هشت ساعت کار در روز ٬٬ ، ٬٬ بیمه های اجتماعی ٬٬ ، ٬٬ مصوونیت کاری ٬٬ ، ٬٬ تضمین حقوق کاری ٬٬ و ده ها شعار دیگر در مطابقت با خواست زمان مطرح گردیدند .

با منع احزاب سوسیال دموکراسی و کمونیستی در دوره حاکمیت نازی ها ،  جنبش زنان نیز مورد تاخت و تاز قرار گرفت و تجلیل از هشتم مارچ ممنوع گردید . در فلسفه فاشیستی آنها ٬٬ زن آزاد ٬٬ وجود نداشت و زنِ الگو بایست ٬٬ کد بانو ٬٬ و ٬٬ مادر ٬٬ میبود ، ولی از آنجایی که صنایع نظامی به اسلحه نیاز داشت باید نیروی کار زنان این چرخ کشنده را نیز در حرکت نگهمیداشت .

پس از جنگ جهانی دوم در بیشترین بخش جهان روز هشتم مارچ به جشن سرور و قدر شناسی از جایگاه اجتماعی زن مبدل گردید . در کشورهای دارای دولت های اجتماعی آنهمه مطالباتی اجرا گردید که جنبش هایی زنان از دیر گاهی در کنگره ها ، گردهمایی ها ، نهاد ها و نشرات خود خواستار آنها بودند . در جهان غرب هم جنبش بورژوایی زنان در پی سنت شکنی های خود به دستآورد های چون رسیدن به حق رای دهی ،‌رفع وابسته گی مالی و استقلالیت در زنده گی خانواده گی خود و ... نایل گردید .

سالهای پس از جنگ همچنان سالهای فاصله گیری نهضت بورژوایی زنان از جنبش کارگری زنان بود . زنان بورژوا ، به ویژه اراده گرایان پیرو ٬٬ فلسفه اختیار ٬٬ بیشتر سرگرم عوارض و مصروف پیاده کردن حقوق صوری سیاسی گردیدند . آنها از طرح مبارزه بخاطر حقوق اقتصادی در عمل ، استقلالیت اقتصادی و بر عهده گرفتن مسوولیت اجتماعی دوری گزیدند . جنبش بورژوایی زنان حا ضر نشد تا بپذیرد که ٬٬ مساله زنان ٬٬ یک معضل اجتماعی است و تا زمانیکه منافع اکثریت جامعه تامین نگردد حل ناشدنی باقی خواهد ماند . آغازگران فکری فمینیسم بورژوایی نخست از استقلال مالی زنان بخاطر رهایی از ٬٬ زندان زناشویی ٬٬  سخن میگفتند ، اما نسل های بعدی این جریان با تبلیغ علیه مردان ، مبارزه برای برابری را به مساله ساده جنسی مبدل ساختند . مردانه کردن زنان نه آزادی زنان را ببار آورد و نه فشار بار دوش آنانرا کاهش داد . اگست بِبل  یکی ار رهبران سوسیال دموکراسی المان و دوست نزدیک کلارا زتکین باری گفته بود : ٬٬ در چار چوب نظم جامعه سرمایه داری ، برابری بورژوایی زن و مرد ، بمثابه حل نهایی مساله ، تصور میشود... زنان درگیر درجنبش بورژوایی زنان ضرورت یک دگر گونی ژرف و بنیادین را درک نمی کنند . ٬٬ *

درد مندانه این گفتآورد امروز نسبت به هر وقت دیگر صدق میکند . در آستانه صدومین سالروز تجلیل از هشتم مارچ بازار فمینیسم بورژوایی گرم است . اندیشه رهایی زن به کالای مصرفی مبدل گردیده و امرزنان در چنگ سرمایه داری نیولیبرال فرو لغزیده است . از کار سیاسی و اجتماعی برای زن ، کار بالای زن ساخته شده است . فمینیسم در همه جا بازتاب می یابد ، در رسانه ها ، در متون آهنگ های آواز خوانان مشهور ، در لباس های مُدروز ، در فرآورده های صنایع مشاطه گری ، در ادبیات سیاسی ، در اعلانات ، در گردهمایی ها در پلاتفورم های مجازی ، در خدمات پخش موسیقی ، در شبکه های اتصالی و... . شگفت آور است که فمینیسم را امروز کسانی در آغوش گرفته اند که سالها با آن در جدال و تعارض بوده اند : صنایع آرایشگری ، رسانه های همسو با جریانات روز ، صنایع رامشگری ، صنایع فرهنگی و بیش از همه نخبه گان . یکی از دلایل تبدیل فمینیسم به فرآورده مورد پسند آنان کثرت سیاست های فمینیستی است که علی القاعده هویت گرایانه ، سود جویانه و شور بختانه کژروانه است . در گیر و دار این همه سیاست ها فراموش میشود که فمینیسم باید صدای زنان ز حمتکش ، زنان سیاه پوست ، زنان محروم شده از حقوق انسانی در دیکتاتوری های خود کامه ، زنان مهاجر ، قربانیان جنگ و مادرانی که فرزندان شانرا به تنهایی بزرگ مینمایند ، را بلند نماید  و همواره با سکسیزم ، نژاد پرستی ، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی سر ستیز داشته باشد .در کثرت گرایی فمینیستی شعار هایی چون ٬٬ خود مختاری ٬٬ ،‌ ٬ اختیار خودی ٬٬ ، ٬٬ خود ارادیت ٬٬  ، ٬٬ نیرو بخشی خودی ٬٬ ، ٬٬ جسم ما از خود ماست ٬٬ ، ٬٬  امر شخصی ، امر سیاسی است ٬٬ ، ٬٬ نیروی دخترا ن ٬٬ ، ٬٬ دید مثبت در باره جسم خودی ٬٬ ،‌ ٬٬ آینده زنانه است ٬٬ و ... به نظر میخورد . این واژه های فمینیسم بوژوایی درست همان وعده ها و وعید های سرمایه داری مصرفی است که با این ابزار میخواهد نه تنها فمینیسم را به فرآورده سود آور مبدل نماید ، بل با برجسته ساختن اصل ٬٬ مسوولیت خودی ٬٬ چار چوبی را برای فعالیت های نیو لیبرال فراهم سازد . اینکه سرمایه داری فمینیسم را قابیده است از دیده هیچ کس پنهان نیست . جامعه شناسان در سراسر جهان از آن گزارش داده اند  و آنها اکنون نیز میگویند که حراج فمینیسم در جریان است . سرمایه داری و نیولیبرالیزم فمینیسم را در آغوش جادویی خود نگهمیدارد و روز تا روز محتوای سیاسی و اجتماعی آنرا نابود میکند .

در آستانه صدومین سالگرد ٬ روز بین المللی زنان ٬٬ چلنج های نوی در برابر رزمنده گان زن و مرد بخاطر رهایی زن از قید هر گونه ستم و تبعیض قراردارد که یکی از آنها مقابله با فمینیسم مورد پسند بازار سرمایه داری است ، چه پس از تامین هژمونی نیولیبرالیزم در برخی از کشورها ، چنین فمینیسمی در اعلانات پُر زرق و برق ، در سریال ها ، در فلم ها و در رسانه های غول پیکر راه یافته و همواره با بر چسپی  برای ٬٬ بازار یابی فردی ٬٬ ولی با ٬٬ چهره سیاسی ٬٬ ظاهر گردیده است . این ساز و برگ ها به انبوهه ای از پرابلم ها شدید اجتماعی ، به ویژه فقر زنان در کهنسالی ، کاردراز بدون مزد زنان ، قتل زنان توسط شوهران شان ،‌ تفاوت دستمزد با مردان و ده ها معضل دیگر توجه ندارد .

پاندومی کرونا بی عدالتی را در سراسر جهان افزایش داده است . اقشار غریب مردم از تاثیرات بحران اقلیمی رنج بسیار میکشند . هشتاد در صد آنانیکه بخاطر تغیرات اقلیمی زادگاه خود را ترک نموده اند زن هستند . بدیهی است که چنین مسایلی در پلاتفورم های انترنیتی جای ندارند ولی درعوض ،  فمینیسم رادیکال در همه جا دیده میشود . بزرگترین تاثیر بر عوام پسندی فمینیسم از سوی رسانه ها اِعمال میگردد . فیسبوک ، تویتر ، انستاگرام علاقه دارند تا بحث روی برابری جنس ها در دامان آنها صورت بگیرد و آنها میدان گفتمان سیاسی باشند . اما پُرواضح است که رسانه های اجتماعی عرصه بسیار دشوار برای درونمایه های سیاسی است .

صد سال پیش مرد سالاران به زنان میگفتند که ما به شما کمک میکنیم تا زن خوب ، کدبانوی خوب و مادر خوب باشید . حالا شرکت های تجاری و صنعتی به زنان میگوید :‌ موظبت باش ! ، جسم ات را دوست بدار ! ، خود خواهی مثبتت را حفظ کن ! ، تنفس درست را بگیر ! ، مدیتشن و ورزش کن ! ، روی اندامت کار بکن ! ، و ... . این رسانه ها به ٬٬ کاریر ٬٬ افراد توجه مینماید و پیروزی فرد را بمثابه پیروزی فمینیسم مورد تجلیل قرارمیدهند . از این روی فمینیست های فردگرا با چنین بازی های رسانه یی به پراتیک نیولیبرال کشانیده میشوند . دانشمند بریتانوی کاترین روتنبرگ در این رابطه مینویسد : ٬٬ نیولیبرالیزم اکنون تنها یک سیستم اقتصادی نیست که خصوصی سازی و کاهش مقررات را میخواهد . ما امروز با خرد گرایی نیولیبرال سر و کار داریم که از همه عرصه ها میگذرد و گفتمان پیرامون فمینیسم را سمت و سو میدهد . خرد گرایی نیو لیبرال انسان ها را به بازیگران متشبث و سود آفرین مبدل میسازد و نوع جدیدی از فردگرایی را می آفریند . در این میان فمینیسم عوام پسندانه به خرد گرایی نیولیبرال غذا میدهد و رابطه نزدیک با ٬٬ توان کاری ٬٬  و ٬٬ بهینه سازی ٬٬ شخص خود ، زنده گی خود و تنها زنده گی فردی خود دارد . ٬٬ **

بدین سان میتوان گفت که برای رسیدن به ٬٬ نان و گل های گلاب ٬٬  بایست به ادامه مبارزه بخاطر بر آورده شدن  اهداف و آرمانهای جنبش زنان در سراسر جهان ، رویکرد اساسی معطوف به برگشت از فردگرایی نیولیبرالیزم به جمع گرایی اجتماعی و محتوای سیاسی و اجتماعی نبرد صد ساله زنان جهان باشد .

پانویس ها :

* به نقل از نوشته یوتا منشیک ، کتاب جستار هایی از جنبش دموکراتیک زنان ، المان ، ص ۴۵

** به نقل از فرازی از کتاب ٬٬ فمینیسم فروخته شده ـــ چگونه از جنبش سیاسی واجتماعی یک بر چسپ سود آور ساخته شد ٬٬ ، نویسنده : بیا ته هوز بیشلر . قراراست این کتاب در اواخر ما ه اپریل سال روان در ویانا ــ اتریش  منتشر گردد.

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۱ـ ۰۸۰۳

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

 

 

پیام تسلیت وهمدردی حزب آبادی افغاننستان به مناسبت  درگذشت زنده یاد سترجنرال محمد نبی عظیمی

 

افغانستان – کابل ، ۱۳ حوت ۱۳۹۹

 

با تاسف فراوان اطلاع یافتیم که ارکانحرب سترجنرال محمد نبی عظیمی یکی از جنرالان پرافتخار اردوی کشور،سابق معاون وزارت دفاع و فرمانده گارنیزیون کابل بنابر مریضی که عاید حال شان شده بوده داعی اجل را لبیک گفته و جاودانه شدند.

زنده یاد رفیق جنرال نبی عظیمی یکی از فرزندان صدیق و دلیر میهن، دانشمند وادیب توانا ، و یکی از رهروان جنبش ترقی خواهانه کشور بودند که عمر گرانبهای شان را وقف دفاع قهرمانانه از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان نموده و در زمینه تقویت ، تجهیز، ارتقای احضارات عالی محاربوی و مورال رزمی اردوی ملی افغانستان ، تلاش های بی پایانی را انجام داده اند.

زنده یاد جنرال عظیمی در صداقت ، شجاعت ، دانش مسلکی ، سوق واداره قوت ها، در تمام شرایط و درهرگونه اراضی کشور ازشهرت بلند و پر افتخار برخوردار بوده و در شکست بزرگترین مداخلات دشمنان مردم افغانستان که حمایت مالی ولوژیستیکی استخبارات و اردوی کشورهای منطقه را با خود داشت ، نقش شایسته و پیروزمندانه را ایفا نمودند،که دشمنان مردم افغانستان طعم تلخ این شکست ننگین خود را هرگز فراموش نخواهند کرد. ایشان علاوه بر اینکه یک نظامی آگاه و شجاع بودند ، شخصیت مطرح ادبی و نویسنده ی توانا نیز بودند که دراین عرصه نیز آثار گرانبهایی را از خویش بجا گذاشته اند.

به نماینده گی از رهبری و تمام اعضای حزب آبادی افغانستان، مراتب تسلیت عمیق خود را خدمت خانواده محترم شان ، دوستان ، اقارب و تمام همفکران و همرزمان  این پاسدار صدیق میهن عزیزما افغانستان عرض نموده ، دراین اندوه بزرگ خویش را شریک دانسته ،از بارگاه خداوند مهربان برای مرحومی جنت فردوس و برای بازمانده گان شان صبر جمیل استدعا می نمایم .

 

با تقدیم حرمت

 

پروفیسور داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۳۰۲۰۳

Copyright ©bamdaad 2021

 

گزارشی از اجلاس مشترک هیات اجراییه « ایتلاف احزاب ، سازمان های سیاسی و شخصیت های غیرمتشکل ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان» و ‌کمیته تدارک حزب واحـد

 

امروز شنبه ۶ مارچ سال ۲۰۲۱ مصادف به ۱۶ حوت سال ۱۳۹۹ حوالی ساعت دوبجه به وقت افغانستان اجلاس مشترک هیات اجراییه ایتلاف احزاب ، سازمان های سیاسی و شخصیت های غیرمتشکل ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان و کمیته تدارک حزب واحد با یک اجندای مشخص تحت ریاست محترم دیپلوم انجینر عبدالظهور رزمجو در شهر کابل دایر گردید.

دراین جلسه اکثریت قاطع اعضای هییات اجراییه و کمیته تدارک حضور داشتند .

در مقایسه با جلسات قبلی ایتلاف چانه زنی ها و بگومگو های زیاد وجود نداشت چون همه اشتراک کننده گان جلسه خواهان ایجاد یک حزب واحد سراسری هستند.

دربحث ها دوستان محترم هریک : رزمجو ، جبارخیل ، هاشمی ، حفیظی، داکتر کیوان ، آرین ، ملوک ساپی ، داکتر اصغرخیل منگل ، داکتر ثابت و صدیقی افغانیار پیرامون گزارش کمیته تدارک ، توسعه کمیته تدارک و محوریت یک حزب راجستر شده ، و یا چند حزب راجستر شده به بحث پرداختند .

در نهایت چنین فیصله شد :

کمیته تدارک توسعه داده شود و اگر حزب راجستر شده دیگری الی تدویر کنفرانس وحدت ( تاریخ بعداْ اعلان میگرد ) وجود نداشت به محوریت و یا در چوکات حزب ملی وطن الی اخیر برج حمل سال ۱۴۰۰ به طرف حزب واحد خواهیم رفت .

درمورد نام حزب آینده ، اساسنامه ، مرامنامه ، رهبری واحد و رییس حزب آینده در جلسات بعدی به توافق خواهیم رسید.

نماینده حزب آبادی افغانستان محترم آرین صاحب بازهم پیش شرط ادغام تشکیلاتی را مطرح کرد اما در کار ایتلاف سهم فعال خود را حفظ خواهد کردند این موضوع برای اکثریت اعضای شامل ایتلاف قابل درک است.

اجلاس بعد از دو ساعت جرو بحث در فضای صمیمانه و توافق نظر کامل خاتمه یافت .

با عرض ادب و حرمت

سکرتریت کمیسیون وحدت

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۳/ ۲۱ـ ۰۶۰۳

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

 

گامی برای انجام مسوولیت های تاریخی

صادق روزبه

نیروهای ملی، دموکراتیک و ترقی خواه کشور که برای آزادی، دموکراسی، پیشرفت و عدالت اجتماعی ، در گستره تاریخ کشور فعالانه مبارزه می نمایند، اتحاد، همبستگی و وحدت  شان را یکی از خواست ها و نیازمندی های بزرگ شرایط  کنونی تاریخ کشور دانسته و برای تحقق این خواست تاریخی، تلاش  می نمایند تا در برابر آن پاسخ مثبت و روشن ارایه نمایند. 

مبارزه برای تحقق آرمانهای شریفانه و انسانی مردم که از وظایف تغییر ناپذیر این نیروها بشمار می رود ، مستلزم اتحاد، همبستگی و وحدت آنها بوده و پیروزی این نیروها در مبارزه عادلانه به هدف ترقی و سعادت انسان ، وابسته به همبستگی و وحدت این نیروها در میدان مبارزه بوده و خواهد بود.

ما مسرت فراوان داریم که در نتیجه تلاش های دوامدار این نیروها که بمنظور تامین همبستگی و وحدت نیروهای دموکرات و تحول طلب افغانستان طی مدتی صورت گرفت، سرانجام این نیروها موفق به ایجاد جبهه همبستگی گردیدند و صفحه جدیدی از کار و مبارزه مشترک را در تاریخ سیاسی کشور گشودند.

صدور اعلامیه جبهه همبستگی نیروهای دموکرات و تحول طلب افغانستان در دلو ۱۳۹۹ ، بخوبی بیانگر آنست که این نیروها وضیعت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و نظامی کشور را در شرایط کنونی با دقت و احساس مسوولیت های تاریخی خود همه جانبه مورد مطالعه و ارزیابی قرار داده و راه بیرون رفت کشور و مردم را از بحران های موجود ، درست ارایه  و تصمیم تاریخی اتخاذ نمودند که با مبارزه مشترک می توانند ، مسوولیت های تاریخی خود  را در برابر مردم ، کشور و تاریخ بخوبی، ایفا نمایند.

در آعلامیه آمده است :« درچنین برهه زمانی که افغانستان وارد حساسیت تاریخی خویش گردیده است،جبهه همبستگی به هدف دفاع از روند مردم سالاری ، تحکیم ، اصلاح و تکامل نظام در راستای توسعه را به عنوان الزامیت تاریخی درک نموده است و سایر نیروهای ملی را به روند گفت و گوهای سازنده در جهت نیل به اهداف یاد شده فرا می خواند.»

اکنون زمان آن فرارسیده تا سایر نیروهای ملی ، دموکرات و تحول طلب کشور که تا هنوز به این روند نپیوسته اند ، مسوولانه اندیشیده و بمنظور ایفای مسوولیت های تاریخی شان که در برابر مردم و میهن دارند، با این روند هم گام شوند. زیرا افغانستان خانه مشترک تمام مردم و نیروهای ترقی خواه آن بوده و با دشمن مشترک ، مواجه می باشند.

مبارزه مشترک علیه دشمن مشترک که همانا عقب مانده گی گسترده و جهل دیر پاست که در طول سالهای متمادی مردم و جامعه ما را تهدید نموده و دستیابی به پیروزی در برابر این دشمن مشترک ، خواهان مبارزه مشترک تمام نیروهای دموکرات و تحول طلب افغانستان  می باشد.

احزاب و سازمانهای ملی، دموکراتیک و ترقی خواه کشور قبل از آن که وارد جبهه دموکرات و تحول طلب افغانستان گردند، بحیث سازمانهای های مستقل سیاسی کشور فعالیت جداگانه داشته و از واقعیت های سیاسی کشور بشمار می رفتند.

امروز این نیروها کنار هم آمده و متعهد گردیده اند تا با اشتراک دیدگاه های شان نسبت به مسایل سرنوشت ساز کشور « جبهه همبستگی نیروهای دموکرات و تحول طلب افغانستان » را پایه گزاری و گامی بسوی انجام مسوولیت های تاریخی خود ، به پیش گذارند.

حزب آبادی افغانستان بحیث یکی از اعضای این جبهه ، جداْ می خواهد تا آن روزی نیز فرارسد که در نتیجه تلاش های مشترک ، جبهه همبستگی نیروهای دموکرات و تحول طلب افغاننستان، با کسب موفقیت ها، تجارب مثبت و گرانبها در راستای مبارزه مشترک ، به ایجاد حزب واحد موفق گردد و به جای پلاتفرم موجود این جبهه که احزاب و سازمانهای همسو و برادر را با حفظ استقلال ایدولوژیک و داشتن برنامه و اساسنامه های جداگانه گردهم بسیج ساخته  و رعایت این پلاتفرم را بر آن ها را الزامی می سازد، با تدوین برنامه و اساسنامه واحد، حزب واحدی را از تشکل جبهه ، ایجاد نماید وبا ایجاد حزب واحد و آدرس واحد، مصدر خدمات بیشتتر وهدفمند تر به مردم و کشور عزیز ما افغانستان گردیده و تاریخ کشور ما  شاهد گام بزرگتردیگری در عرصه سیاسی باشد و پرچم حزب واحدی را بر تارک پیروزی ، در اهتزار آورد.

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۱ـ ۲۷۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021