وضع درکشور

 

ولی محمد
بحران عمیق نظامی وسیاسی دامنگیر کشور گردیده است .جنگ در ولایات شدت کسب کرده ابتکار عمل بدست مخالفین مسلح دولت است ، انها پلان جنگی میسازند وبه سرعت به حملات پرداخته دولت را غافلگیر می نمایند مانند حمله دستجمعی بر شهر فراه که باتجمع طالبان از چندین ولایت همجوار و تنظیم قطارهای انتقالاتی صورت گرفت. اما دولت وقوای خارجی مستقر درافغانستان با داشتن وسایل تخنیکی کشفی و استخباراتی و ادعای وجود جواسیس شان در میان جنگنده های مخالف جزیی ترین حرکت ضد تجمعات و انتقالات مخالفین را اجرا نکرد ند یعنی میگذارند دشمن داخل شهرها شود، خوب بجنگد، ویران کندوبکشد بعد با هباهوی آماده گی وارسال قوت های علاوه گی به محل جنگ، مطبوعات واذهان مردم را مصروف نگهمیدارند .

اینکه چه تعداد جوانان قوای مسلح ومردم عام کشته مبشوند ، دارایی بخور ونمیر مردم در اتش جنگ میسوزد دستگاهی بنام دولت برای حل کامپلکسی جنگ و پیامد  آن اقدامی بعمل نمی آورد. ولسوالی ها سقوط میکند میگویند دوباره گرفته شد ، به شهرها حمله میشود میگویند عقب زده شد ،انفجارات و حملات تروریستی عالمی از وحشت وخون بر پا میکند میگویند پلان این عمل در ورای سرحدات طرح ریزی شده بود. پس دستگاه عریض وطویل دولت وارگان های آن با هزاران مشاور وکارمند و سخنگو وغیره در دفع و طرد اعمال دشمن چه نقشی باید داشته باشد؟

امکانات ادعا شده وسیعی که دولت تبلیغ میکند چرا بر طبق یک پلان منظم تعرضی و تدافعی بکار انداخته نمی شود تا حملات دشمن خنثی گردیده تلفات جانی ومالی به حد اقل تقرب نماید .
این جنگ جنگ ساده نیست عوامل وابعاد معلوم ونامعلوم آن سخت پیچیده وگونه گون میباشد، انچه در عمق این جنگ چندین ساله نهفته است بیشتر نزد مراجع استخباراتی بخصوص امریکا در پلان طویل المدت حضورنظامی شان دراین خطه پیچ خورده است.
در کتاب« جنگ اشباح » افشا می شود که وقتی گیری شرون نماینده cia و مسوول برای جهاد افغانستان در اوایل سپتمبر سال ۱۹۹۶ ترسایی با احمد شاه مسعود درکابل ملاقات کرد به مسعود گفت : «  من اینجا آمده ام تا روابط را بار دیگر از سربگیریم. امریکا بار دیگر به افغانستان علاقمند شده است ، ممکن در ظرف یکی دو سال ما به اینجا برگردیم ...»

 بعدها مسعود درملا قاتی با افسران سی.ای.ای. در فرانسه « به آواز اهسته گفت امریکا باید کاری بکند ورنه مقاومت در برابر طالبان سقوط خواهد کرد. امریکایی ها به او گفتند به تلاش های شانرا دراین راه ادامه خواهند داد. » همان بود که امریکا پلان حمله به افغانستان را عملی ساخت وکار تا امضای قرارد داد اسارت بار امنیتی و تاسیس پایگا ه های نظامی رسید.

امریکا عامل اصلی عدم استقرار اوضاع درکشوراست زیرا بر دوام صلاحیت و قدرت زورمندان شرکت کننده درکنفرانس بن و عدم تن دهی شان در از دست دادن امتیازات و صلاحیت های آنها موافقت کرد. سهم موجود شان درقدرت باعث تداوم بی ثباتی درکشور میباشد.
جنگ تریاک در تداوم حالات جاری فوق العاده اثرگذار است. مداخلات همسایگان در تشدید اختلافات محلی، قومی و ملی واثرگذاری بر برخی نیروهای جنگی هردو طرف ، پارلمان ، دستگاه حکومت و جامعه به ا صطلاح مدنی و مطبوعات قلمی، صوتی وتصویری بسیار نیرومند است انها با پلانهای بد شان تخم نفاق و بی اعتمادی رامیان مردم وکارمندان دولت پاش میدهند.
کار درجهت تجرید مبلغین مغرض مذهبی و شدت تبلیعات جنگی توسط ایشان با ناتوانی جدی مواجه است .جنگ جویان قبلی جهادی و قوماندان های محلی به پروسه های صلح آمیز واشتغال وساختمان کشورجلب نشده صلاحیت های جنگی شان کمافی السابق تهدید کننده اوضاع تا سرحد اخطار بدولت مبباشد.
نقش نیروهای مافیایی در دولت منجمله قوای مسلح بر بی ثباتی اوضاع به نفع خود شان بیشتر از گذشته بالا رفته است.اگر یک مهره ای ازین خاینین بی جا شود فریاد وغوغای شان با شعارهای گونه گون محلی، قومی وملیتی فضای جامعه را مغشوش و بحرانی میسازد. سیاستهای غلط وتعصب الود حاکمیت که درعمق عاری از اغراض تشنج زایی و بحران آفرینی نیست اعتماد مردم ومتحدین دولت را بطورجدی آسیب پذیر ساخته است.
نبود یک سیاست سنجیده شده مستقل و باثبات در برابرسیاست های تخریبی همسایگان مغرض و عدم جراات طرح صریح در جنگ  دو سره نیروهای امریکایی (هم جنگ ظاهری وهم کمک باطنی با تروریستان) چنان فضای سردرگم کننده ایجاد کرده است که کسی حقیقت وضع موجود را آنطوری که باید درک کند نمی کند.
مجموعه عوامل ذکر شده به گرد وغبارگمراه کننده در وضع جاری کشورباعث شده است که  دشمن ابتکار عمل را بدست داشته باشد وبا ضربات پیهم برتلفات دولتی افزایش دهد.این جنگ با همه ابعاد صریح ونامعلوم ان ادامه یافته فرزندان وطن قربانی آن میشوند.
جنگ نیابتی در افغانستان زخم ناسوریست که بدون بک اجماع ملی افغان ها و موضعگیری صریح وموثرجهانی در برابر مراکز پرورش تروریست ها خاتمه نمی یابد.
سیاست های پوششی جنگ سال به سال تغیر داده می شود گاهی کفر واسلام، باری اختلافات مذهبی و اکنون تشدید بی سابقه تبلیغات مخالف وحدت ملیت ها و اقوام ساکن درکشورتوسط چند فرد متعصب ومعلوم الحال وابسته به بیگانه عمدآ و قصدآ اذهان جوانان را از برادری وهمبسته گی بسوی تفرقه و خصومت استقامت میدهد.
بحران نظامی- سیاسی واقتصادی موریانه ایست که رژیم را در پرتگاه نابودی میرساند تا پلان گذاران جنگ نیرنگ دیگری رابرای تداوم بحران روی دست گیرند .

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۸ـ ۱۸۰۵

 

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

 Copyright ©bamdaad 2018

 

نقش مافیای مخدر جهانی برحمله به فراه


                 
عارف عرفان

افغانستان غزال صید شده ایست که همه لاشخوران وکرگسان وکفتاران وحشی جهان،مستدام برجسم خون آلود آن یورش برده وهمه روزه بخشی از پیکر آنرا به یغما میبرند.
کمترین رخداد ها وحوادث جنایتبار را در افغانستان میتوان سراغ کرد که با انگیزه ها و برنامه های راهبردی جهانی ومنطقه وی ومنافع غارتگرانه استعمار گره نخورده باشد.
یکی از بزرگترین فاکتورهای که افغانستان را به آتش فشان مبدل ساخته وهرسو رودخانه های خون و فوران آتش را براه انداخته است، پهنای بیکران سرزمین تریاک ومواد مخدر در افغانستان است.
برقول آگاهان امور بین المللی،مواد مخدر هلمند، طی چهار دهه اخیرچندین نظام سیاسی را سرنگون نموده است. امروز تجارت هرویین یا«  طلای سفید »جایگاه سومین اقلام تجارتی را درجهان از خود ساخته است.
تهاجم برنامه ریزی شده اخیر بر ولایت فراه ، یکی از نقشه های کلان درآن ولایت بوده که توسط مافیای جهانی مخدر و ارتش اجیر نیابتی آن در کسوت طالبان براه افتید.
به گزارش تازه روزنامه گاردین چاب بریتانیا (۱ ) استان فراه یکی از مهمترین دهلیزگاه قاچاق مواد مخدراست که مرزایران وسرزمین تریاک درهلمند را باهم وصل می نماید.
این روزنامه حول حملات اخیر طالبان بر فراه می نگارد که به تعداد صدها نفر از جنگجویان طالبان مستقر در فراه، هلمند و همسایه گی آن نیمروزبا یکدیگر برای حمله روزسه شنبه در فراه باهم پیوستند.
کسانی که به ساختار شبکه مافیای مخدر و استراتیژی برنامه سازان جنگ نیابتی افغانستان آشنایی دارند، درک می نمایند که این سازمان دربالاترین ارکان رهبری و دفاعی دولت افغانستان حضور فعال داشته ومقدرات جنگ وسیاست را در افغانستان در راستای منافع این سازمان جهنمی مشخص میسازند.
آری ؛ ولایت فراه در دامنه یک تهدید طولانی مدت، به طرز گسترده مورد تهاجم قرارگرفت، ده ها تن ازافسران و سربازان شجاع وطن جان های شیرین شانرا در دفاع از میهن نثار نمودند، شهروندان بی دفاع فراه به خاک وخون غلطید اما ازکمک امضا کننده گان«  توافقنانه امنیتی افغانستان»  وحضور جنگنده های پیشرفته  آن اثری وجود نداشت!
جریان تهاجم احتمالی وآژیرخطربرفراه چنان‌ پرصدا بود که آهنگ آن روزها قبل تا کرانه ها موج میزد،اما فرمانده کاخ و تیم امنیتی و دفاعی او کوچک ترین تجویز دفاعی واکمالاتی را برای جلوگیری ازاین حملات وحشیانه ودفاع از فراه اتخاذ ننمودند.
عدم اتخاذ تدابیر نظامی از طرف سران نظام درراستای رخدادهای فاجعه بار فراه، دستان خونچکان بسیاری را از آستین بیرون نموده وبر پیوند آنها بر سازمان مافیای مخدر جهانی صحه میگذارد.
از یاد نبریم که مقامات نظامی کابل زمانی دست به تدابیر دفاعی زده وبرای اعزام نیروهای کمکی تجویز اتخاذ نمودند که شهر در خون غوطه ورشده ومردمان شهرخود برای دفاع به سنگرها ریختند. 
از قراین برمی آید که مافیای جهانی بخاطر تثبیت نقاط استراتیژیک واستحکام آن به تجهیزات بزرگ نظامی و کمربند بزرگ امنیتی درساحات زرع خشخاش و شاهراه ترافیک مخدر نیازمند میباشد.


سایه تریاک بر سیمای جنگ فراه
به گزارش واشنگتن بلاگ و به نقل از پایگاه نشراتی گلوبال ریسرچ (۲) عواید سالانه از درآمد مواد مخدرافغانستان درامریکا بالغ بر(۲۵۲) میلیارد دالر میگردد. براساس این گزارش، سالانه حدود (۴۱۵) هزارکیلوگرام هرویین از افغانستان عمدتا بوسیله هواپیما ای نظامی به ایالات متحده امریکا صادرمیگردد. دراین گزارش آمده است که در سال ۲۰۰۸ مبلغ ( ۳۵۲) میلیارد دالر از درآمد پروسس پولشویی بوسیله موسسات مالی امریکا انباشته شد.


معمای فزونبخش زرع خشخاش
به گواهی تاریخ، در آستانه سقوط نظام طالبان درافغانستان میزان تولید تریاک سالانه بالغ بر( ۱۸۵) تن میرسید،اما حالا در زیر کمه های ارتش آمریکا ، مواظبت دایمی غرب وشرکا و زعامت دکتر غنی، این رقم بیش از(۴۸) بار افزایش یافته است.بنا برگزارش وبگاه (Brooking ) که مرکز آن در امریکاست، درسال ۲۰۱۷، کشت خشخاش (کوکنار) درافغانستان به میزان قابل توجهی رسیده و تاثیرات چندجانبه بر این کشور بجاگذاشت.
از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ ترسایی ساحه تحت کشت خشخاش در افغانستان به میزان (۶۳) درصدرشد یافته و به میزان (۳۲۸) هزارهکتار افزایش یافته است. تولید تخمینی تریاک با ۸۷ درصد افزایش به میزان ( ۹۰۰۰) تن رسیده واین رشد در تاریخ افغانستان بی سابقه است. بیش ترین بخش این گسترش در ولایت هلمند ، بزرگترین مرکزتولید تریاک افغانستان ونیرومند ترین پایگاه طالبان اتفاق افتید (۳)
بر اساس این گزارش ولایت هلمند درگستره (۱۴۴) هزارهکتار زمین کشت خشخاش، به تنهایی بیش از سطح تولید در میانمار، دومین تولید کننده عمده مواد مخدردر جهان را احتوا میدارد.
حال با این چشم انداز وحشتناک مادی و گستره جغرافیایی ساحه زرع کوکنارمی توان بر ژرفای نقشه های جنگی واعماق اهداف راهبردی تاراج گرانه که درلای اشک و خون و باروت به نمایش گذاشته میشود و فرزندان بی دفاع مان را چون اژدهای خونخوار می بلعد پی برد.
باید با اشک وخون نوشت که تمام بته های خشخاش درافغانستان با خون بیچاره ترین مردمان افغانستان آبیاری شده واز پول آن برای این بینوایان وجوانان ما تابوت ساخته شده وبرای اسپانسران جنگ،  مخدر ومجریان این برنامه ها قصرهای طلایی ساخته میشود.
حقیقت مسلم است که گروه طالبان از لحاظ سبک ماموریت وهویت سیاسی به مردم افغانستان تعلق نداشته ودرست یک لشکر نیابتی است که ماموریت انهدام افغانستان و مردم آن بدوش آنها سپرده شده است.بی نیاز از گفتار است که این گروه هابه کمک آی اس آی پاکستان، در سایه مواظبت دایمی حکومات حامد کرزی واشرف غنی و حامیان بین المللی شان تجدید حیات یافته و برقلمرو افغانستان چیره گردیدند.
برچسب زدن طالبان وجنایت آنها براقوام سرافرازکشورتوهین بزرگ برتاریخ است.افغانستان را درد مشترک فراگرفته است، و راه درمان آن از گذرگاه اتحاد وهمبسته گی ملی درجغرافیای وطن واحد وتجزیه ناپذیرمیگذرد.مخلوط ساختن خطای دولت ها با رویکرد ملیت ها، اشتباه بزرگ وجبران ناپذیر بوده ورهیابی نسخه این درد جانسوز را دشوار میسازد.
با اندوه بزرگ میتوان خاطرنشان ساخت که جامعه افغانستان درهیچ زمانی ازگذرگاه تاریخ تا این حد منقطب نبوده است.بزرگترین ره آورد دموکراسی غربی برای افغانستان انقطاب ملی است.
اکثر آگاهان جهان معتقد اند که افغانستان یک کشور اشغال شده است، مسلمأ وظیفه دولت ها در بستر سرزمین اشغالی مشخص ومعین بوده وهرگز منافع وهویت ملی وقومی را برنمی تابد.
گاردین گزارش میدهد « جنگجویان طالبان مسلح با تجهیز سلاح های «غنیمتی»  و عینک های« شب بین» به مرکز ولایت فراه واقع درغرب افغانستان دست به تهاجم زده و نیروهای امنیتی و تعدادی از مقامات را به محاصره درآوردند. مقامات محلی گفتند که آنها درعرض چند ساعت درفاصله چند صد متر از فرماندهی پولیس واداره اطلاعاتی قرارداشتند و ایست های بازرسی را در جاده ها، در داخل و خارج از شهر راه اندازی کردند. شورشیان سعی داشتند تا دیگرهمپیمانان ستیزه جو یی خود را از زندان ولایت آزاد نمایند. آنها در تلاش بودند تا وارد زندان شوند.»
برقول این روزنامه" ماه گذشته طالبان آغاز تهاجم بهاری سالیانه خود را اعلام نموده وبطور رسمی تقاضای دولت برای برگزاری برنامه صلح را رد نمودند.
گاردین مینویسد: «با وجود که طالبان قول داده بود که اگرغیرنظامیان » درخانه های خود باقی بمانند و نماز برگزارنمایند آنها را قتل عام و غارت نکنند، اما یک تن از ساکنان محل گفت که جنگجویان، بزرگان و شهروندان فراه را با بهانه ارتباط با دولت و نیروهای امنیتی به قتل رسانیدند.او درحالی فرار، شاهد اجساد بی جان در خیابان های شهر بود و می دید که اعضای خانواده ها بالای اجساد اقارب شان می گریستند. »
آری خواننده عزیز؛
اینست نمایشی غمباری از طاعون تروریستی در کسوت جنگ نیابتی که تاروپود بدنه جامعه ما را درهم پیچانیده وهمه روزه بهترین وجوانترین فرزندان وطن را درکام خود فرو میبرد.
اسپانسران وحامیان این جنگ نیابتی بطرز معجزه آمیز از چنان مهارتی برخوردار اند که توسط مامورین ومجریان شان مردم افغانستان راسرگرم جنگ«  واژه ها »  نموده وخود تمام ثروت های طبیعی ما را با خیال آرام تارج نموده وافغانستان را به جولانگاه اهداف راهبردی وصحرای خون مبدل نمایند.ماهنوز فرصت آنرا داریم تا ازین صفحات خونین تاریخ بیاموزیم کشتی سرنوشت وطن را ازین طوفان ویرانگر بیرون نماییم؛
درودبر همه رزمندگان، شهدا وجانباختگان فراه؛

منابع:

(1*) Guardian،Taliban launch large-scale assault on western Afghan city
Graham-Harrison in London
Tue 15 May 2018 19.43 BST
(*2)global reaserch، Drug War in afghanistan،13/11/2013
(*3)Brooking.edu
Afghanistan’s opium production is through the roof—why Washington shouldn’t overreact
Vanda Felbab-BrownTuesday، Novembe 21'2017

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۸ـ ۱۸۰۵

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2018

 

نتایج رسمی و اولیه انتخابات پارلمانی عراق منتشر شد

 

تنها ۴۴ درصد از عراقی‌ ها برای شرکت در نخستین انتخابات پارلمانی بعد از سرنگونی داعش پای صندوق‌های رای رفتند و شاید همین مساله باعث شد نتایج به ‌دست‌‌آمده موازنه قدرت را در این کشور عربی برهم بزند. یک روز بعد از برگزاری انتخابات، گزارش رسانه‌ های عربی حاکی از پیروزی حیدرالعبادی، نخست ‌وزیر عراق، در این انتخابات بود؛ اما بعد از آنکه کمیسیون انتخابات نتایج اولیه را منتشر کرد، ایتلاف «سائرون»*  مقتدی صدر، روحانی شیعه عراقی که تا روز یکشنبه درجایگاه دوم قرار داشت، بر رده نخست تکیه زد، ایتلاف به رهبری هادی عامری، فرمانده سپاه بدر، در جایگاه دوم قرار گرفت و العبادی با تحمل شکستی پیش‌بینی‌نشده، رقابت را به حریفان شیعه خود واگذار کرد. 
به گفته مقام‌ های انتخاباتی عراق، پس از شمارش بیش از ۹۵ درصد آرا در۱۰ ولایت از ۱۸ ولایت عراق، فهرست تاییدشده مقتدی صدر، روحانی بانفوذ، پیشتاز است و فهرست هادی عامری در جایگاه دوم. هرچند العبادی از چهره‌ های حمایت‌شده از سوی جامعه جهانی است، اما فهرستی که او از آن حمایت کرده، موسوم به ایتلاف النصر، در هیچ‌ یک از ولایت‌هایی که تااکنون شمارش آرا در آنها انجام گرفته، موفق به رسیدن به جایگاه اول یا دوم نشده است. این در حالی است که ایتلاف « الوطنیه » به رهبری ایاد علاوی، نخست ‌وزیر سابق عراق، نیز در بغداد در جایگاه چهارم قرارگرفته است.  بزرگ ‌ترین عامل این دگرگونی به گفته کارشناسان، فساد دولتی و عدم تاثیرگذاری احزاب و دولت برافکار عمومی بود. درچنین شرایطی، مقتدی صدر که چندی با چرخش در سیاست‌ هایش به سوی ریاض متمایل شد، هم از شعار مبارزه با فساد در رقابت با رقبای خود سود برد و هم هواداران سنتی خویش را حفظ و افکار عمومی آنان را مدیریت کرد. اکنون او می ‌تواند بزرگ‌ ترین ایتلاف انتخاباتی شیعی را تشکیل دهد و در انتخاب نخست ‌وزیر نقشی کلیدی و استراتیژیک ایفا کند. این در حالی است که العبادی هرچند با پیروزی بر داعش به موفقیت چشمگیر داخلی و خارجی دست یافت، اما نتوانست بر مشکلات اقتصادی غلبه کند و همین مساله باعث شد در این انتخابات، نتایجی را که انتظار می ‌رفت به دست نیاورد. این انتخابات از همان ابتدا به‌ عنوان محکی برای میزان نفوذ ایران، امریکا و عربستان در زمین عراق تعبیر می ‌شد. گرچه هیچ ‌کدام از این کشورها به ‌طور رسمی از ایتلافی حمایت نکردند، اما هر فهرست در اذهان عمومی به یکی از این بازیگران نزدیک ‌تر است. هادی عامری، رهبری ایتلاف فتح را بر عهده دارد که متشکل از حشدالشعبی است؛ نیروی شیعه‌ای که بعد از ظهور داعش از گروه‌ها و داوطلبان غالبا شیعه شکل گرفت؛ بنابراین تصور این است که تهران این گروه را پشتیبانی می‌ کند و آن‌ طور که گفته می ‌شود، نخست ‌وزیر کنونی عراق هم از سوی امریکا حمایت می ‌شود و هم پشتیبانی ایران را به دنبال دارد. در این میان، نزدیکی اخیر مقتدی صدر به عربستان سبب شده ایتلاف سائرون نیز تا حدی گروهی تحت حمایت سعودی‌ها تلقی شود و پیشتازی آنان نسبت به ایتلاف فتح، تا حدی به معنای پررنگ ‌شدن نفوذ عربستان نسبت به رقبای منطقه ‌ای خود در این کشور است؛ اما طرفداران صدر هم مخالف نفوذ ایران هستند و هم سرسختانه ضدامریکا.

از سوی دیگر، طبق گزارش‌های منتشرشده، هیچ گروهی نمی‌ تواند ۱۶۵ کرسی پارلمان را برای تشکیل دولتی یکپارچه به خود اختصاص دهد و در چنین شرایطی ایتلاف‌هایی که بیشترین کرسی را کسب کرده‌اند، می‌ توانند با ایتلاف با گروه‌ های کوچک ‌تر، اکثریت لازم را کسب کنند. همه اینها زمانی چالش‌ برانگیزتر خواهد شد که نوبت تشکیل دولت و انتخاب نخست ‌وزیر و رییس ‌جمهوری برسد. به ‌طور متداول درعراق، پیروز انتخابات بر کرسی نخست وزیری نمی‌ نشیند و فرد برگزیده برای این سمت، بعد از چانه ‌زنی‌ های بسیار و طولانی انتخاب می ‌شود و احتمالا این ‌بار با توجه به تمام انشعاب‌ها و منافع مشترک و نقاط اختلاف متعدد بازیگران داخلی و خارجی در میدان عراق، انتظار می‌ رود این روند سخت ‌تر باشد. هرچند بسیاری از تحلیل گران هنوز بر این باور هستند که نخست ‌وزیر تحصیل‌کرده عراق در بریتانیا که توانسته با اتخاذ سیاست‌های میانه تمامی بازیگران خارجی را راضی نگه دارد، می‌ تواند همچنان بر کرسی خود تکیه بزند. احمد طارق، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه موصل، دراین‌باره به الجزیره می‌گوید: عراق توانست بر داعش غلبه کند؛ گروهی تروریستی که بر نتایج انتخابات تاثیر بسزایی گذاشت. اکنون نیز امیدهای زیادی برای تغییر وجود دارد و بسیاری از عراقی‌ها به العبادی به ‌عنوان بازویی برای این تغییرات نگاه می‌ کنند؛ چراکه توانست بر داعش پیروز شود. 
با همه این تفاسیر، سناریوهای احتمالی بعد از شمارش تمام آرا، نه‌ تنها به تعداد آرای کسب ‌شده از سوی هریک از کاندیداها بسته گی دارد، بلکه توانایی بازیگران خارجی برای اعمال فشار بر گروه‌های شیعی برای تشکیل ایتلاف نیز در این فرایند بسیار تاثیرگذار است. پس می‌ توان گفت انتخابات پارلمانی در عراق، همان‌ طور که غالب یکه و تنهایی در داخل ندارد، پیروز تک ‌وتنهایی نیز در عرصه رقابت بین‌المللی و منطقه‌ ای نخواهد داشت. /ش

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۵/ ۱۸ـ ۱۵۰۵

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

* به گفت و گوی «  از زنده گی احزاب سیاسی منطقه : انتخابات ماه می، و موضعگیری های چپ عراق »  در نشانی:

http://www.bamdaad.org/politics/2911-2018-04-07-10-10-03.html

توجه فرمایید.

در فلسطین چه می گذرد؟

دولت فلسطین اسراییل را به ارتکاب « قتل‌ عام هولناک » در غزه متهم کرد.

 

اسراییلی‌ها در بیت المقدس جشنی به راه انداخته بودند و این ‌سو در مرز غزه و سرزمین ‌های اشغالی، فلسطینی‌ها مقاومت می‌ کردند و جان‌ خود را از دست می ‌دادند. روز گذشته در حالی مراسم انتقال سفارت امریکا به بیت المقدس با حضور ایوانکا ترامپ و جرد کوشنر، دختر و داماد دونالد ترامپ، برگزار شد ؛ که درگیری میان نیروهای اسراییلی و ده‌ها ‌هزار معترض فلسطینی در نزدیکی مرز غزه به اوج رسیده بود. با کشته‌ شدن ۳۷* فلسطینی، روز گذشته به مرگ ‌بارترین روز از زمان جنگ ۲۰۱۴ اسراییل و غزه بدل شد. در‌این‌میان، ۱۷۰۰  فلسطینی هم زخمی شدند. تعداد کشته ‌شدگان هر لحظه درحال افزایش بود. یک نوجوان ۱۴ ساله و مردی روی ویلچر درمیان کشته‌ شده گان روز گذشته هستند که به‌ گفته مقامات سازمان بهداشت غزه براثر شلیک گلوله نیروهای اسراییلی جان خود را از دست داده‌اند. در هفته‌ های اخیر فلسطینی‌ها در اعتراضاتی موسوم به « بازگشت » که به ‌طور مسالمت‌آمیز برگزار می‌ شد، خواستار بازگشت آواره گان فلسطینی به سرزمین‌های اشغالی خود بودند. این اعتراضات درهفته‌ های پیش هم به خشونت کشیده می ‌شد اما روز گذشته و در آستانه روز نکبت (سالگرد تاسیس اسراییل)  تعداد معترضان نسبت‌ به هفته‌های اخیر افزایش چشمگیری داشت و حملات نیروهای اسراییلی هم شدت گرفت.

تصاویری که از این تظاهرات منتشرشده نشان‌ دهنده استفاده گسترده از گاز اشک‌آور علیه معترضان فلسطینی است. براساس تصاویر منتشرشده، ارتش اسراییل برای پرتاب گاز اشک ‌آور به معترضان از پهپاد استفاده کرده است. اسراییل مدعی است که فقط  برای جلوگیری از نفود فلسطینی‌ها به خاک اسراییل و عبور آنها از دیوار مرزی به آنها شلیک می ‌کند. به‌ گفته ارتش اسراییل، تعداد نیروهای اسراییلی مستقر در نزدیکی مرز غزه و سرزمین‌های اشغالی دوبرابر شده است. اسراییل همچنین در نمایشی برای موجه جلوه ‌دادن حملات خود با هلیکوپتر برگه ‌های هشداری به مناطق مرزی غزه ریخته و به فلسطینی‌ها هشدار داده که از مرز فاصله بگیرند. هم‌ زمان با افزایش شمار کشته‌ شده گان فلسطینی، کارشناسان سازمان ملل متحد از اسراییل خواستند که استفاده از زور علیه معترضان فلسطینی را متوقف کند. کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل متحد  هم خواستار تحقیقات جامع و بی‌ طرف درباره خشونت اسراییل علیه فلسطینی‌ها شد. به‌ گفته سازمان ملل بسیاری از کسانی که در این درگیری‌ها کشته  و زخمی شدند، در لحظه‌ ای که به آنها شلیک شده است، تهدیدی علیه اسراییل به شمار نمی ‌رفته‌ اند. دولت فلسطین هم در واکنش به این کشتار، اسراییل را به ارتکاب « قتل‌عام هولناک » در غزه متهم کرد. مرز باریکه غزه و اسراییل منطقه ‌ای تحت تدابیر سخت امنیتی است و واکنش ارتش اسراییل به ناآرامی ‌ها در این منطقه تندتر از مناطق دیگر است. ارتش اسراییل  درباره تظاهرات غزه گفته است که در برابر هرگونه  فعالیت تروریستی به زور متوسل می ‌شود و برای جلوگیری از حملات علیه اسراییل وارد عمل خواهد شد. هم ‌زمان با افزایش خشونت‌ها، در بیت المقدس مراسم گشایش سفارتخانه امریکا که با دستور جنجالی دونالد ترامپ، رییس ‌جمهور امریکا، صورت می ‌گیرد، بعد ازظهر روز گذشته (دوشنبه) برگزار شد. دونالد ترامپ در توییتی این روز را « روز بزرگ برای اسراییل» خواند. ترامپ سال گذشته از به ‌رسمیت‌ شناختن بیت المقدس به ‌عنوان پایتخت اسراییل و انتقال سفارت این کشور به این شهر خبر داد؛ تصمیمی که کشورهای اندکی از آن استقبال کردند و بیشتر کشورهای جهان آن را مغایر با قوانین بین‌المللی اعلام کردند. قرار است یک سفارت کوچک موقتا در داخل ساختمان کنسولگری امریکا در بیت المقدس افتتاح شود و سپس کل سفارت به محلی بزرگ‌ تر در این شهر منتقل شود.

سفیران و دیپلومات‌های خارجی مقیم اسراییل به این مراسم دعوت شده‌اند اما با توجه به اعتراض بیشتر دولت‌های جهان به تصمیم ترامپ، بسیاری از این دیپلومات‌ها  در مراسم شرکت نکردند. بنیامین نتانیاهو، نخست ‌وزیر اسراییل، از همه دولت‌هایی که با اسراییل رابطه دیپلوماتیک دارند خواسته از تصمیم ترامپ برای انتقال سفارت به بیت المقدس پیروی کنند اما تا اکنون تنها دو دولت گواتمالا و پاراگوای به این درخواست پاسخ مثبت داده‌اند. انتقال سفارت امریکا به بیت المقدس که به معنا به ‌رسمیت‌شناختن این شهر به‌ عنوان پایتخت اسراییل و نادیده‌ گرفتن حق فلسطینیان برای برپایی پایتخت دولت آینده خود در این شهر و حاکمیت بر شرق آن است، خشم مسلمانان جهان را برانگیخته است. 

بنابر قوانین بین‌المللی و پنج دهه موضع رسمی دولت‌ های امریکا، شرق بیت المقدس بخشی از سرزمین‌های اشغالی بوده است. فلسطینیان، شرق بیت المقدس را برای پایتخت کشورمستقل آینده خود درنظر دارند. بسیاری از کشورهای جهان بر این باورند که تصمیم ترامپ برای انتقال سفارت امریکا به بیت المقدس روند صلح میان اسراییل  و فلسطین را از وضعیت نابسامان کنونی هم بغرنج‌ تر می ‌کند. مقامات فلسطینی هم می‌ گویند امریکا دیگر نمی ‌تواند نقش میانجی میان اسراییل و فلسطین را ایفا کند. این تصمیم گرچه مورد حمایت طیف‌های راست ‌گرای سیاسی اسراییل قرارگرفته است، اما حتا بسیاری از اسراییلی ‌ها هم با این اقدام امریکا مخالفت کرده‌اند و بر این باورند که بدون یک توافق صلح نهایی میان دو طرف، انتقال سفارت امریکا به بیت المقدس می ‌تواند عواقب خطرناکی داشته باشد. برای مثال برخی سفرای اسراییلی هشدار داده‌اند که این اقدام می ‌تواند امیدهای باقی‌مانده برای صلح در منطقه را به یغما ببرد. 

* بربنیاد گزارشات منابع غربی تا حال بیش از ۶۰ فلسطینی به قتل رسیده ؛ و به تعداد ۲۷۷۰ تن دیګر در نتیجه شلیک سربازان اسراییلی زخم برداشته اند.

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۸ـ ۱۶۰۵

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

روسیه قدرت بی همتای نظامی در جهان  

              
                           

عارف عرفان  

از دیر زمانیست که بشریت دراقلیم جنگ سرد میان ابرقدرت های جهان و در سایه  نبرد هسته ای وجنگ سوم جهانی بسر میبرند.برآمد اخیر نظامی روسیه بریکه تازی امریکا به مثابه یگانه ابرقدرت جهان نقطه پایان گذاشته وسرنوشت جهانی را دگرگون ساخت.
امروز در اکثر محافل سیاسی جهان، بویژه درست پس از نمایش زرادخانه های هسته ای و راکت های منحصر به فرد روسیه ، طاقت نظامی امریکا و روسیه بطرز مقایسه وی قابل بحث است. اخیرأ« تیری میسان» نویسنده معروف جهان ،کارشناس حوزه خاورمیانه ،تحلیلگر سیاسی،موسس وبنیادگذار« شبکه ولتر» در مقاله تحت عنوان«  زرادخانه هسته ای جدید روسیه احیاکننده سیستم دوقطبی جهان وبازدارنده دیوانه وار محافظه کاران نوین غربی است.»این تحولات را مورد تحلیل قرار داده مینویسد.(1)
در حالی که کارشناسان جهان درباره سیرتحول  احتمالی نظم جهانی نسبت به «سیستم چند قطبی» یا حتا سیستم « سه قطبی»  فکر میکردند، پیشرفت های ناگهانی فناوری نظامی روسیه باعث بازگشت به یک سازمان دوقطبی جهانی گردیده است.
او مینویسد:  «بیایید تا بادر نظر داشت آنچه که ما طی سه سال اخیر آموخته ایم وبا توجه به نمایشات اخیر فناوری هسته ای روسیه به تاریخ اول مارچ  ۲۰۱۸توسط ولادیمیر پوتین،نگاه  دیگری بیندازیم.
روسیه سرزمین شطرنج است، نه مانند غرب سرزمین  پوکر ، و تاریخ به ما آموخته است که این کشورهرگز در مورد سلاح های خود لاف نمی زند. اغلب این امر باعث شده است که ما باورکنیم که سلاح هایی که در حال توسعه هستند، «عملیاتی»  شده اند، اما هرگز رسما به عنوان سلاح های رزمی که هنوز مورد آزمایش قرار می گیرند اعلام نشده است.»
این نویسنده در خصوص دیدگاه کارشناسان امریکا در خصوص تحولات نظامی روسیه مینویسد « با توجه به  تایید جنرال های امریکایی ، روشن است که ارتش روسیه اکنون دارایی نیروهای متعارف نظامی اند که موثرترازایالات متحده هستند. با این حال، همتایان پنتاگون هنوز شک و تردید خود را در مورد این پیشرفت دارند، بنابراین مطمئنا آنها[ فناوری روسیه] از لحاظ نظامی عملا برتر ازهرزمانی دیگر هستند. به گفته آنها،مقایسه دو ارتش به ساده گی مسخره است ،چه که بودجه نظامی ارتش امریکا هشت برابر ارتش روسیه است.  با این حال، هیچ وقت در تمام علوم نظامی، عملکرد دو ارتش رقیب با میزان بودجه آنها مقایسه نشده است ،چنانچه ولادیمیر پوتین در خصوص کیفیت استثنایی سربازان خود در مقایسه با ارتش ایالات متحده اشاره کرد.»
این نویسنده ویژگی های فناوری تسلیحات جدید روسیه را مورد تحلیل قرار داده خاطر نشان میدارد : «کلاهک راکت Sarmate  روسیه نخست وارد مدار شده سپس دوباره وارد جو می شود و به هدفش غلبه میکند. قراردادهای ممنوعیت هسته ای سازی بخاطر پیمایش بخشی از مسیر فضایی مانع قرار دادن این راکت در مدار دایمی نمی شود. برطبق آموزه های علمی ما، دروضاع کنونی ، نمی توان از عبور این راکت جلوگیری نمود. Sarmate به طور ناگهانی در اتمسفیر فضا ظاهرمی شود و هر کسی را درهر کجا مورد حمله قرار میدهد.
موشک ( (Dague Kinzhal in Russian  باید از یک بمب افگن پرتاب گردد، تابه سرعت ماورای صوت ویا hypersonic speed  در اتمسفیر برسد.این راکت پنچ برابر سرعت صوت حرکت میکند. این سرعت باورنکردنی البته برای رهگیری غیرممکن است.این راکت سه ماه قبل به طرزموفقیت آمیز مورد آزمایش قرارگرفت .»
تیری میسان در بخش دیگری از مقاله خویش،مختصات فناوری این سلاح ها را پیگیری نموده مینویسد : « روسیه همچنین دارای یک موتوری که انرژی خود را از یک نیروگاه هسته ای که انرژی هسته ای را به حداقل رسانده است میباشد.این موتور قادر است تا کلاهک هسته ای راکت های کروز را تجهیز نماید. از آنجایی که موشک های کروز مسیر غیرقابل پیش بینی را می پیمایند این موتور دارای ـ  خودمختاری ـ  بی نهایت نامحدود بوده و در حال حاضربه طور کامل شکست ناپذیر است.
این موتور، بر روی یک تحت البحری بدون سرنشین قرارداده شده و آن را قادر می سازد تا شارژ قابل توجه هسته ای را با سرعت چندین بار سریعتر از یک زیردریایی کلاسیک حمل کند. صرف نظر از اثرات رادیواکتیف آن، این شارژ می تواند یک سونامی را به ارتفاع ( ۵۰۰ )متر از هر خط ساحلی اقیانوس ایجاد کند.
در نهایت، روسیه درحال تلاش برای توسعه یک پرتاب هیپرسیونیک یا مافوق سرعت صوت بنام « Avant Garde   » است که نه تنها ترکیبی از ویژگی های (Sarmate  ) عبور در فضا و سرعت Dague  است، بلکه مسیر خود را نیز می تواند در طول سفر خود تنظیم  نماید .»
این نویسنده قدرت بازدارنده گی رهگیری این سلاح ها را مورد مطالعه  قرار داده اذعان میدارد : « سلاح های هسته ای روسیه برای جلوگیری از عمل دفاعی « سپر » ضد موشکی پنتاگون که طی ۴۰ سال در سراسر جهان در پایگاه های نظامی امریکا، در حال توسعه است، طراحی شده است. این مسئله نه تنها اینکه معرف نیروی برتر است، بل آبستن یک تحول فنی بشمار میرود. قاعده ساختمانی «سپر» دفاعی پنتاگون هیچ گونه دفاع علیه آنها را ارایه نمی دهد. »
در بخشی دیگری از مقاله خود این نویسنده مینگارد : «  بدتر از آن، پرزیدنت پوتین همچنین ساخت یک سلاح لیزر را که مشخصه های آن معلوم نیست،اعلام داشت. به نظر می رسد که این سلاح ممکن قادر به رهگیری وانهدام برخی از پرتاب کننده گان معین ایالات متحده باشد.
در حال حاضر، سران کشورهای عضو ناتو از پذیرش یک کلمه  این اظهارات امتناع می کنند ، چون این سلاح ها به نظر آنها مانند داستان علمی تخیلی بازتاب می یابد، اما آزمایش دوصد نوع سلاح جدید روسیه درسوریه، ما را به قابلیت فناوری پیشرفته روسیه باورمند میسازد . »
پیشرفت بزرگ روسیه،امتیاز ضربه اول را از کف ایالات متحده امریکا بیرون نموده است. از این به بعد، با درگیری جنگ هسته ای، دو قدرت بزرگ و اصلی می توانند با حملات متقابل یکدیگر را آماج قرار دهند. ایالات متحده تعداد قابل ملاحظه ای از موشک های هسته ای را در اختیار دارد و روسیه می تواند بسیاری از آنها را منهدم کند. قابل یادهانی است که هر دوی آنها به دفعات توانایی بربادی سیاره مارا دارند.
تیری مسیان در خصوص عقب مانی مسابقات تسلیحاتی امریکا مینویسد : «  در ایالات متحده، مجتمع نظامی- صنعتی طی مدت بیست سال گذشته درهم شکسته شده است. مهمترین پروژه هواپیما سازی نظامیF-35 در تاریخ،در نظر بود تا جاگزین جنگنده های  F-16، F-18  و F-22  گردد، اما Lockheed Martin  قادر به تهیه نرم افزاری نشد که وعده داده بود. نسخه فعلی F-35  در حقیقت با توجه به مشخصات فناوری اش کاملا ناتوانی خویش را به نمایش گذاشته و نیروی هوایی ایالات متحده در حال حاضرتولید مجدد هواپیماهای قدیمی خود را مورد ملاحظه قرارمیدهد.
درست است که رییس جمهور دونالد ترامپ و تیم او تصمیم گرفته اند تا مغزهای جدید را به ایالات متحده فراخوانده تا تولید سلاح را دوباره شروع کنند و لابی نظامی- صنعتی راترغیب نموده تا به جای آنکه به فروش آن ادامه دهد، به نیازهای پنتاگون پاسخ دهد.البته همان لاشه های قدیمی. اما حداقل بیست سال طول خواهد کشید تا به این هدف نایل گردد .»
نویسنده بازتاب پیشرفت های فناوری نظامی روسیه را در عرصه جهانی مورد تحلیل قرار داده نتیجه گیری مینماید : « ییشرفت های فناوری روسیه نه تنها نظم جهانی را با بازگرداندن سیستم دوقطبی جهان تکان داده است ، بلکه همچنین استراتژیست ها را مجبور به تجدید نظر .به شرایط جنگ می کند.
زرادخانه روسیه غیر قابل شکست است، بویژه اگر کسی تلاش کند با استفاده از روش های قدیمی مبارزه، با آنها مبارزه کند. به عنوان مثال، ردیابی مسیر راکت های ماورای صوت   hypersonic  غیر قابل تصور است. اما ممکن است قبل از رسیدن به سرعت بالا، آنها راکنترول نمود. بنابراین تحقیقات نظامی برکنترول دستورات و ارتباطات دشمن تمرکز خواهد کرد. اما در این بخش، روسیه نیز توان رهبری آنرا دارد . »
اما نظریه پرداز مشهور تیوری توطیه بنام « داوید مید» با توجه به به فناوری جدید زراد خانه هسته ای روسیه وتوانای های نظامی آنکشور، ضمن انتشار مقاله در روزنامه «اکسپرس» چاب بریتانیا هشدار میدهد :  ولادیمیر پوتین قادر است تا تنها ظرف « 30 دقیقه »   امریکا را از نقشه جهان محو نماید.
این نظریه پرداز ، نگران است که ایالات متحده برای مقابله بالقوه ودرگیری تمام عیاربا شرق با توجه به تجهیزات ضعیف خود،عاجز است.
داوید مید گفت: موشک RS-28 Sarmat  سالها توسط CIA  شناخته شده است.این راکت محدوده و مسیری نامحدود دارد که دفاع آنراغیرممکن می سازد.
ما هیچ چیز قابل مقایسه با این راکت ماورای صوت روسیه در اختیار نداریم.  (2)
به گزارش روزنامه دیلی میل چاب بریتانیا  زیردریای بدون سرنشین هسته ای یاماشین «روز قیامت» روسیه،قادراست تا شهرهای ساحلی را با بر انگیختن سونامی به ارتفاع ۳۰۰ فت از میان بردارد.
به گفته کارشناسان،بُعد شنای زیردریای  Status- 6  ۶۲۰۰ مایل بوده وسرعت حرکت آن ۵۶ گره می باشد. این زیردریایی قادربه حمل کلاهک های هسته ای الا محدوده ایالات متحده امریکا میباشد. (3)
داکتر پاول کریگ رابرت در مقاله در خصوص دعوت پوتین به کاخ سفید در خصوص برتری نظامی روسیه مینگارد ک « مطمینا مجتمع نظامی / امنیتی ایالات متحده قصد داردتا مسابقه تسلیحاتی را که درآن روسیه«۳۰» سال نسبت به ایالات متحده سبقت دارد متوقف نماید، آیا دولت روسیه در تمام تلخی های خود و دیدگاه رومانتیک امریکا و واعظانش دوباره به توافقات بی معنی که روسیه را در معرض نابودی قرار می دهد، وادارخواهد شد؟ (4)
آری؛
اینست چشم انداز توازن سیاسی ونظامی جهان کنونی ما. در سیستم یک قطبی جهانی ما شاهد تجاوزات ولشکرکشی های غیرمشروع وخلاف قواعد بین المللی غرب در جهان وشاهد انهدام کشور ای مانند یوگو سلاویا ،تجاوز به افغانستان،عراق،لیبیا،سوریه ...بودیم.
هرگاه چنین توازن شکل نمی گرفت،در قالبـ  نظم نوین جهانی » امریکا،وپروژه « خاورمیانه بزرگ» ممکن شرایطی امروز بوجود می آمد تا مکاتب تقرر وبرکناری اکثررهبران جهان از کاخ سفید صادر میگردید؛ این بلانس به نفع صلح، وکشورهای ضعیف وفاکتور نیرومند برای امحای تروریزم در جهان است؛


منابع:

(1)Voltaire Network,The new Russian nuclear arsenal restores world bipolarity, stops Western neo-con madness – Thierry Meyssan, 14 April 2018
(2)Express ,world War 3 WARNING: '30 minute countdown' when Russia strikes US, claims David Meade May 4 2018

(3)Daily Mail , Russian 'doomsday machine' nuke could wipe out coastal infrastructure with 300ft tsunamis
By Sara Malm For Mailonline'4 april 2018

(4) Global reaserch ,Does Russia Know What’s Up? Trump Has Invited Putin to the White House
By Dr. Paul Craig Robert,4 May 2018

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۴/ ۱۸ـ ۱۵۰۵

 

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2018